Onderzoeksprojecten

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN (B) EXACTE WETENSCHAPPEN (P) MENSWETENSCHAPPEN (H) SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T)


Algemene biomedische wetenschappen Biofysica Dierkunde Ecologie Geneeskunde, mens en vertebraten Genetica, cytogenetica Landbouwkunde Microbiologie, bacteriologie, virologie, mycologie Plantkunde


Ademhaling Algemene pathologie, anatomopathologie Anatomie, morfologie (mens) Anesthesiologie, intensieve zorgen Arbeidsgeneeskunde, industriële geneeskunde Cardiovasculair systeem Dermatologie, venerologie Diagnostiek Diergeneeskunde: heelkunde, fysiologie, pathologie, klinische studies Endocrinologie, secretiesystemen, diabetologie Farmacologie, formacognosie, farmacie, toxicologie Fysiologie Fysische antropologie Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie Gastro-enterologie Gerechtelijke geneeskunde Gerontologie Heelkunde, orthopedie, traumatologie Hematologie, extracellulaire vloeistoffen Huisartsengeneeskunde, medische opleiding Immunologie, serologie, transplantatie Infecties Klinische biologie Klinische genetica Milieugeneeskunde Musculo-skelettair systeem, reumatologie, motoriek Neurologie, neuropsychologie, neurofysiologie Obstetriek, gynaecologie, andrologie, voortplanting, sexualiteit Odontologie, stomatologie Oftalmologie Ontwikkelingsbiologie, teratologie, ontogenie, embryologie (mens) Otorinolaryngologie, audiologie, auditief systeem en spraak Pediatrie Psychiatrie, klinische psychologie, psychosomatiek Psychonomie Tropische geneeskunde Urologie, nefrologie Volksgezondheid, epidemiologie Ziekenhuiswetenschappen en -beheer

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 501 - 1000 van 5779 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Grootte: 10 20 50 500
Project

Interne overdracht voor aanstelling van doctoraatstudent Kris Gillis Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Interne overdracht voor aanstelling van doctoraatstudent Kris Gillis

Project

De Opbouw van Architectuurtheorie in Vlaanderen 1965-1995

KU Leuven

De inzet van het doctoraatsproject is een beter begrip van de Belgischearchitectuurtheorie uit de tweede helft van de twintigste eeuw (1965 - 1995). Als onderzoeksgebied wordt Vlaanderen aangeduid en met uitbreiding Louvain-la-Neuve en Brussel. Het onderzoek beperkt zich met andere woorden niet tot Nederlandstalig België. Interdisciplinariteit staat voorop. Tekstmateriaal uit de sociologie, fenomenologie of (kunst)geschiedenisgaan hand in hand met opiniestukken uit de architectuurkritiek. Dit...

Project

Overeenkomst voor de klisnische studie 'Confidence'

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Merck Serono. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Merck Serono de onderzoeksresultaten naar "Confidence" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Dendermonde. BIOMED levert aan het Gerecht van Dendermonde de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Interne overdracht voor 0,5 fte aanstelling van Uschi Peeters Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Interne overdracht voor aanstelling van Uschi Peeters

Project

Data representativiteit: problemen en oplossingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De kwaliteit van de gegevensbestanden, door EFSA gebruikt in het kader van risico evaluaties, en in het bijzonder de gegevens van het pesticide monitoring programma, zal geëvalueerd worden naar representativiteit en geschiktheid. De beoordeling omvat een kritische evaluatie van (1) de kwaliteit van de gegevensbestanden , (2) de impact van de steekproefneming, de steekproefgrootte en populatie kenmerken die foutief of niet in rekening gebracht werden bij het statistische verwerken van de res...

Project

Een fase 2, open label, enkele arm, multicentrische studie om de veiligheid en immunogeniciteit te analyseren van een trivalent oppervlake antigen inactief eiwit griepvaccin inclusief MF59C.1 Adjuvant (Fluad®) bij gezonde volwassenen van boven de 65. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Novartis. UA levert aan Novartis de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Effecten van ijzerchelatie op het epitheel in de nieren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Shire. UA levert aan Shire de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van een CPAP beademingsmasker. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Zenso. UA levert aan Zenso de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Herwerking van het instrument ter bepaling van de intensiteit van zorg voor kinderen en adolescenten (IKIZA - CASII) en van het instrument voor infants en kleuters (IZIIK - ESCII) voor gebruik in functie van de Intersectorale Toegangspoort. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Patient-specific, image based biomechanical modeling for functional outcome prediction after orthopaedic interventions

KU Leuven

Evidently, each medical treatment aims at the most optimal approach foreach individual patient. Medical image information provides a powerful environment for the planning of a medical treatment or, more specifically, a surgical intervention. The integration of medical images, computer aided engineering elements and concepts from mechanobiology will providea powerful planning environment to predict the functional outcome of surgical interventions to the musculoskeletal system. Within this Ph.D...

Project

Biomechanical aspects of intra-operative soft tissue manipulation

KU Leuven

Het operatiekwartier evolueert steeds verder naar een hoogtechnologische cockpit. De drijfveren van deze technologische vooruitgang zijn drie pijlers, namelijk het verbeteren, vergemakkelijken en veiliger maken van de chirurgische procedure. Met de komst van robotchirurgie, met als voornaamste voorbeeld de Da Vinci robot, is al sterk ingezet op de eerste twee pijlers. Verbetering wordt bereikt door de toegenomen nauwkeurigheid via het schalen van de handelingen van de chirurg en het wegfilter...

Project

Does The Osteocyte Lacuna Affect Bone Adaptive Response In Aging?

KU Leuven

Osteoporosis is by far the most common bone disease, resulting in nearly four million osteoporotic bone fractures in Europe each year. Hence, there is a strong socio-economic need to reduce the number of fractures. Low bone mass, the hallmark of osteoporosis, is a consequence of a negative balance in the bone remodeling process. This proposal is aiming at improving our understanding of this age-related bone loss preceding bone fracture.

Project

Het effect van onafhankelijke artsenbezoeken op het voorschrijven van analgetica in de eerste lijn: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met procesanalyse.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Farmaka. UA levert aan Farmaka de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kunnen antioxidanten de vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee verbeteren?

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek heeft tot doel te onderzoeken in welke mate nutritioneel toegepaste anti-oxidanten wierspiegeld worden in het micromilieu van de eicel en op die manier de negatieve gevolgen van metabole stress op de eicelkwaliteit kunnen neutraliseren.

Project

De kloof dichten tussen klinisch epidemiologisch onderzoek en de gemeenschap door gezondheidsonderzoek binnen de gemeenschap te consolideren.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Monitoring van de impact van HPV-vaccinatie via onderzoek van DNA HPV prevalentie in urinemonsters van adolescenten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IARC-WHO. UA levert aan IARC-WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek en dienstverlening in het kader van het GRACE-project (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Cardiff University. UA levert aan Cardiff University de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Compensatorische inspanning en invloed op cognitieve vaardigheid bij angstige mensen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project is om beter te bepalen en in kaart te brengen (aan de hand van standaard EEG/ERP methoden) de manier waarop trek angst (cognitieve vaardigheid beïnvloedt door veranderingen in de manier waarop inspanningen worden gedaan.

Project

Adaptatiemechanismen van chytridiomycota aan amfibieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Batrachochytrium dendrobatidis en Salamandrachytrium terminator zijn de enige gekende chytridiomycota die vertebraten parasiteren. In dit project zal onderzocht worden hoe deze twee schimmels aangepast zijn aan de vertebrate gastheer. Dit zal onderzocht worden met behulp van vergelijkende transcriptoom en genoom analyse van deze twee species, alsook van chytridiomycota die leven in bodem en water.

Project

VaRiA - Vascular Risk Assessment Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De primaire doelstelling van VaRiA is het ontwerpen en valideren van nieuwe technologische beeldanalyse en biosensor-methodieken, protocollen en ICT-algoritme (computermodellen) die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van gepersonaliseerde diagnostiek en therapie (personalized medicine) van patiënten met hart- en vaatziekten. Verder stelt VaRiA zich tot doel om de regionale kenniseconomie en mogelijkheden voor medische R&D en diagnostiek inzake hart- en vaatziekten te versterken.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2013

Project

Dienstenovereenkomst 'Animal model studie (5T2MM model) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Alethia Biotherapeutics Inc.' hebben voor het project ' Animal model study (5T2MM model)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Testen van in vitro anti-oxidatieve werking. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Nutri-Ad. UA levert aan Nutri-Ad de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract: uittesten compatibiliteit producten met de verschillende in vitro settings.

Project

Literatuurstudie met als doel ' identificeren bewijsmateriaal gebaseerde beleid, strategieën en acties dat bevorderlijk is voor de dekking van de universele gezondheidszorg met mensgerichte en geïntegreerde zorg. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Literatuurstudie met als doel het identificeren van bewijsmateriaal-gebaseerde beleid, strategieën en acties dat bevorderlijk is voor de dekking van de universele gezondheidszorg met mensgerichte en geïntegreerde zorg.

Project

Een fase 3 klinische studie naar de immunogeniciteit, verdraagzaamheid en productieconsistentie van V503 bij preadolescenten en adolescenten in vergelijking met jonge vrouwen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds MSD. UA levert aan MSD de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De ontwikkeling van reflectief functioneren in adoptiekinderen. Recent afgelopen

KU Leuven

De onderzoeksinteresse in reflectief functioneren (RF) of mentaliseren is de laatste jaren exponentieel toegenomen. RF verwijst naar de capaciteit om zichzelf en anderen te kunnen begrijpen als gemotiveerd door interne mentale toestanden zoals gedachten, gevoelens, intenties en verlangens. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat verstoringen in deze capaciteit een centrale rol spelen in tal van psychiatrische stoornissen die gerelateerd zijn aan verstoringen in de zelfbeleving, zoals de bord...

Project

Cellulaire regeling van het TRP ionenkanaal TRPM3 en zijn rol in de gevoeligheid van de huid.

KU Leuven

De huid vormt niet enkel de barriere tussen ons lichaam en de omgeving,maar sppelt ook een belangrijke rol als sensorische orgaan betrokken bij het waarnemen van externe stimuli en bij het onstaan van jeuk en pijn.TRP-ionenkanalen fungeren als moleculaire sensoren betrokken bij de detectie van externe en endogene stimuli, en spelen een belangrijke rol bijhet ontstaan van pijn. Een van de TRP-kanalen, TRPM3, werd recent geïdentificeerd als detector van hitte en neurosteroiden. In dit project z...

Project

Translationeel onderzoek: functionele karakterisering van Zonuline, eenpositieve regulator van intestinale epitheliale permeabiliteit bij inflammatoire darmziekten (IBD). Recent afgelopen

KU Leuven

Inflammatoire darmziekte (IBD) (ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC)) is een multifactoriële ziekte gekenmerkt door een chronische ontsteking van de darm. Hoewel is aangetoond dat een verhoogde intestinalepermeabiliteit (IP) een centrale rol speelt in de pathogenese, is het onduidelijk of dit een oorzaak of gevolg is van de ontsteking in de darm.We toonden eerder aan dat het HP2 allele van het Haptoglobine (HP) gen oververtegenwoordigd is in zowel CD als UC patiënten versus gezonde ...

Project

Central nervous system infections in children in the Democratic Republic of the Congo: bacterial meningitis versus cerebral malaria.

KU Leuven

Marguerite Marie Delacroix research : Central nervous system infectionsin children in the Democratic Republic of the Congo: bacterial meningitis versus cerebral malaria.

Project

Het stimuleren van zelfmanagement bij kinderen en adolescenten met mucoviscidose. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Belg. Ver. voor strijd tegen Mucoviscidose. UA levert aan Belg. Ver. voor strijd tegen Mucoviscidose de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De rol van dendritische cellen in alopecia areata. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bestrijding van cefalosporine resistentie overdracht met behulp van plasmiden.

Universiteit Gent

Antimicrobiële resistentie is een alsmaar groeiend probleem en wordt vaak veroorzaakt door resistentiegenen gelegen op mobiele genetische elementen zoals plasmiden. In dit project willen we nagaan welke plasmiden afkomstig van Escherichia coli ons kunnen helpen om de verspreiding van cefalosporine resistentiegenen onder controle te houden

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2013

Project

MERIT: Mutanome Engineered RNA Immuno-Therapy.

Vrije Universiteit Brussel

MERIT project streeft naar het klinisch en industrieel vertalen van een baanbrekende immunotherapie RNA gebaseerde aanpak gericht om de individuele tumor antigeen handtekening te valideren.

Project

Muscle fatigue resistance as a new, direct parameter to objectively assess the exhaustion component of Frailty: Relation with inflammation and target for new interventions countering Frailty at higher age. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Koning Boudewijnstichting - Fonds Marie-Thérèse De Lava' hebben voor het project ' Muscle fatigue resistance as e new, direct parameter to objectively assess the exhaustion component of Frailty: Relation with inflammation and target for new interventions countering Frailty at higher age. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een bill...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Dorien Simons Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Dorien Simons

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Ariane Ghekiere Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Ariane Ghekiere

Project

Overeenkomst 'Visiting researcher'

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' University of Copenhagen' hebben voor het project ' VISITING RESEARCHER AGREEMENT' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Een analyse van verontreinigende stoffen en de kwaliteit van palingstalen uit verschillende mediterane lagunes. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Univ. Perpignan. UA levert aan Univ. Perpignan de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

opleiding geneeskunde - buitenlandse stages

Vrije Universiteit Brussel

Lions Club Dendermonde werd opgericht in 1980. Onder het motto "We Serve" combineren de club en haar leden de internationale doelstellingen met een actieve en vrijwillige steun aan een aantal lokale projecten

Project

Evaluatie van ibrutinib in het 5T33MM muis model Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Janssen Research & Development, Janssen Pharmaceutica NV' hebben voor het project ' Research services agreement Evaluation of ibrutinib in the myeloma mouse model 5T33MM' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaa...

Project

APRES. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkeling van een generische, variabele-lengte methode ontwikkelingsstrategie voor stalen met een grote variabiliteit in polariteit. Geneesmiddelen in afvalwater als case study. Recent afgelopen

KU Leuven

Het aantal stalen waarin de polariteit van de componenten varieert tussen zeer hydrofiel en sterk hydrofoob, neemt toe. Voor deze complexe mengsels volstaat een enkele kolom niet langer om alle componenten te scheiden. Voor scheidingsproblemen met een grote variabiliteit in polariteit, stelt dit project een parallelle methode ontwikkelingsstrategie voor op gekoppelde kolommen met orthogonale stationaire fazen. Het staal wordt eerst onderverdeeld in polaire en apolaire componenten op basis van...

Project

Interactie tussen zwakheid van spieren in de onderste extremeiteit en het aangewende pathologische gangpatroon in kinderen met neurologische enneuromusculaire aandoeningen

KU Leuven

Van alle aandoeningen aan het zenuwstelsel en aandoeningen die leiden tot het niet of onvoldoende functioneren van spieren (NNA’s), komt hersenverlamming (cerebrale parese) het meest voor bij kinderen. Twee andere veelvoorkomende NNA’s zijn spinale spieratrofie en de ziekte van Duchenne. Hoewel deze aandoeningen verschillende oorzaken en uitingen hebben, hebben ze één symptoom gemeen: spierzwakte. Hoe spierzwakte zichzelf uit tijdens de dagelijkse activiteiten is afhankelijk van veranderingen...

Project

Neurologische factoren in de predictie van arm- en handfunctie en behandelingseffecten bij kinderen met unilaterale cerebrale parese

KU Leuven

Bij kinderen met unilaterale cerebrale parese (CP) zijn de sensorische en motorische stoornissen in het bovenste lidmaat vaak meer uitgesprokenaanwezig dan in het onderste lidmaat. De variabiliteit hierin is echtererg groot omdat kinderen met CP verschillende soorten hersenletsels kunnen hebben. Het is tevens nog niet volledig begrepen welke neurologischefactoren de functie van het bovenste lidmaat bij deze kinderen bepalen.Om hier een beter inzicht in te krijgen is verder onderzoek noodzakel...

Project

Active ageing with type 2 diabetes as model for the development and implementation of innovative chronic care management in Europe (MANAGE-CARE).

KU Leuven

Active ageing with type 2 diabetes as model for the development and implementation of innovative chronic care management in Europe (MANAGE-CARE).

Project

Bicuspide-gerelateerde aortopathie, een krachtige verkenning (BRAVE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De oöcyt en embryo kwaliteit verbeteren bij metabolisch gestresseerde veel producerende zuivelkoeien door de suplementering van anti-oxidanten .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DSM. UA levert aan DSM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Actief ouder worden met type 2 diabetes als model voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve chronische zorgverstrekking in Europa (MANAGE-CARE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Sport training in de nuchtere vs. post-prandiale toestand om de klinische voordelen van sport interventie op lange termijn bij type 2 diabetes patiënten te verhogen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

In de zorg voor mensen met type 2 diabetes (T2DM), wordt oefeningsingrijpen beschouwd als een hoeksteen. Gestructureerde oefeningstraining op lange termijn bij personen met T2DM leidt tot een belangrijke verbetering van de bloedglucoseregulatie, wat leidt tot een vermindering van het risico op hart-en vaatziekten en verhoging van de levensverwachting. In de afgelopen decennia, werd het nagestreefd om de klinische voordelen van lichaamsbeweging interventies verder te optimaliseren bij personen...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Brugge. BIOMED levert aan het Gerecht van Brugge de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2013

Project

Evaluatie van de werkzaamheid van behandeling met een hepcidine antagonist bij chronisch nierfalen-gerelateerde anemie en ijzertekort. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vifor. UA levert aan Vifor de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Van muis naar mens en terug: Humane iPS cellen afgeleide neuronen om farmaceutisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te stimuleren

Universiteit Hasselt

Momenteel is er nog geen doeltreffende therapie beschikbaar voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer (AD). Hoewel genetisch gemodificeerde diermodellen en in vitro celculturen nuttig kunnen zijn bij de verduidelijking van de ziektemechanismen, is het moeilijk om nieuwe bevindingen vertalen in menselijke therapeutica. Het huidige project beoogt de validatie van het gebruik van menselijke geïnduceerde pluripotente stamcel (iPSC)-afgeleide modellen voor AD onderzoek. De interactie tussen ...

Project

Post-translational modifications of beta-cell antigens: key to the pathogenesis of type 1 diabetes?

KU Leuven

Type 1 diabetes is an autoimmune endocrine disease where the body’s ownimmune system destroys the pancreatic beta-cell. Understanding theetiology and pathogenesis of the disease will pave the way to prevention and cure, but the precise mechanism(s) by which immune tolerance is broken in type 1 diabetes is complex and still largely unknown. Findings in other auto-immune diseases, such as rheumatoid arthritis, celiac disease and multiple sclerosis, where post-translational modifications (PTMs)h...

Project

PEGK. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoeksproject inzake de opleiding en de specialisatie van de beroepsmensen uit de gezondheidssector in milieugeneeskunde en medische milieukunde. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Uitwerking van een project betreffende de opleiding en de bewustmaking van de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector op het vlak van milieugeneeskunde en medische milieukunde.

Project

Van muizen naar mensen en terug: menselijke iPSC-afgeleide neuronen om geneesmiddelendetectie te stimuleren bij Alzheimer (DDIPS) .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst betreffende een klinische studie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Quintiles Belgium. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Quintiles Belgium de onderzoeksresultaten naar " Mitsubishi studie" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2013

Project

De effecten van pijnonderzoek en analgetisch stimuleren van onderrugpijn bij patienten Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Nervomatrix is gespecialiseerd in pijnstillers.

Project

Rol van genen die coderen voor kandidaat-adhesines van Helicobacter heilmannii sensu stricto bij kolonisatie van de maagmucosa Recent afgelopen

Universiteit Gent

Helicobacter heilmannii sensus stricto die van nature uit de maag van honden en katten koloniseert, kan ook maagpathologieën veroorzaken bij de mens. Voor de identificatie van genen betrokken bij kolonisatie van het maagslijmvlies, zullen deletie mutanten ontwikkeld worden. Voor mutanten die hun eigenschappen verloren hebben, zullen complementatie studies uitgevoerd worden om de functie van het gedeleteerde gen te bepalen.

Project

In silico and in vitro Models of Angiogenesis: unravelling the role of the extracellular matrix (MAtrix).

KU Leuven

Angiogenese, de vorming van nieuwe bloedvaten uit een bestaand bloedvatstelsel, is een fundamenteel proces voor weefselgroei, wondheling en ziekte. Grote volumes cellen en weefsel zijn alleen levensvatbaar indien gevascularizeerd, omdat bloedvaten zuurstof en voedingsstoffen leveren. Controle over angiogenese is van uiterst belang voor zowel regeneratieve geneeskunde als het behandelen van ziektes als kanker. Cell-matrix mechanica is een van de meest bepalende factoren van angiogenese , onder...

Project

Thinking Arab women’s spatiality in public spaces; the case of Nablus-Palestine

KU Leuven

Since 1980s, Gender discourse has emerged within planning theories, research and debates. Women#s movements have spent a lot of efforts to explore the different sides of women#s spatial perspectives. They have addressed a lot of issues; like women and housing, women and transportation, women and safety and so on. All of these aspects provide a new vision of designing public spaces that would reflect women#s spatial interests and needs. The main aim of this research is to develop an understa...

Project

Een op mindfulness gebaseerde interventie voor adolescenten en jong volwassenen na een behandeling voor kanker. Recent afgelopen

KU Leuven

In het kader van een project gesponsord door Reliable Cancer Therapies en in samenwerking met de KU Leuven wordt het effect van een op mindfulness gebaseerde interventie onderzocht bij adolescenten en jong volwassenen na een behandeling voor kanker op psychologische parameters. Deze interventie bestaat uit een 8 weken durende training in groepsverband. De algemene doelstelling van voorgesteld project bestaat erin de levenskwaliteit van jongeren en jong volwassenen die de diagnose kanker krege...

Project

Ontwikkeling van een alternatieve testmethode voor de 'fish early life-stage test' voor het voorspellen van chronische toxiciteit.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CEFIC. UA levert aan CEFIC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie naar het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het antibioticagebruik in de ambulante praktijk. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BAPCOC. UA levert aan BAPCOC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

S100A8/A9 proteines, HMGB1 en hun gemeenschappelijke receptoren in de pathofysiologie van chronische luchtwegaandoeningen

Universiteit Gent

Chronische rhinosinusitis is een heterogene groep van chornische aandoeningen van de bovenste luchtwegen die een hoge co-morbiditeit met astma vertonen. Er is evidentie dat S100A8/A9 proteines en HMGB1 een modulerende rol kunnen vervullen gedurende inflammatie door regulatie van inflammatoire cellen via RAGE en TLR'en. Met het porject beogen we een karakterisering van de interactieve betrokkenheid van deze moleculen bij de persistentie van chronische luchtweginfecties bij de mens.

Project

De rol van door Batrachochytrium dendrobatidis gesecreteerde aminopeptidasen in de verstoring van de huidfunctie van amfibieën

Universiteit Gent

Chytridiomycose is een schimmelinfectie die wereldwijd afname van amfibieënpopulaties veroorzaakt door verstoring van de huidfuncties van deze dieren. Hoe de schimmel ziekte veroorzaakt is niet gekend. In dit project zal worden nagegaan wat de rol is van gesecreteerde aminopeptidasen in de verstoring van de huidfunctie van amfibieën.

Project

Mictiereëducatie bij kinderen met cerebrale parese (CP).

Universiteit Gent

De incontinentieproblematiek en de factoren die hierop een invloed hebben bij kinderen met CP zullen in kaart gebracht worden. Vervolgens zal de incontinentieproblematiek bij kinderen met en zonder CP vergeleken worden met het doel therapeutische mogelijkheden te identificeren. Ten slotte zal de invloed van een plas/drankschema en toilethouding op de incontinentie bij kinderen met CP onderzocht worden.

Project

Voorbij de perceptie: de rol van individuele verschillen in multisensorische verwerkingscapaciteit en selectie voor aandacht

Universiteit Gent

Tot op heden werd altijd aangenomen dat multisensorische verwerking een passief proces is wat niet beinvloedbaar was door cognitie. Recent onderzoek heeft aangetoont dat dit mogelijk wel het geval is. bovendien zijn er grote individuele verschillen in multisensorische verwerkingscapaciteit vastgesteld. Het voorgestelde project onderzoekt of deze individuele verschillen van eveneens terug te vinden zijn in de cognitieve verwerking.

Project

Zelf-ander distinctie en de rol hiervan in het mentaliseren bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Universiteit Gent

Het betreft een studie naar de spatiotemporele elementen van theory of mind bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis, waarbij gebruik wordt gemaakt van fMRI en EEG technieken.

Project

Exploratie van het Nlrp6 interactoom en haar rol in immuunsignalisatie

Universiteit Gent

To characterize the activation mechanisms, interactomes and molecular functions of Nlrp6, I will use targeted approaches designed to map the activation mechanisms of hte Nlrp6 inflammasome, and to characterize the molecular role of Nlrp6 and its interaction partners in immune signalling pathways.

Project

De rol van biomechanische belasting in het ontstaan van osteochondrose bij de hond

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject is een combinatie van in vivo evaluatie van de densiteit van hte subchondraal bot door middel van computer tomografsche osteoabsorptiometrie en de evaluatie van de spanningen in het gewricht door middel van biomechanische modelleringstechnieken (ras-specifieke muscoloskeletale modellen en eindige elementen modellering). De densiteit- en spanningsdistributies worden daarna gecorreleerd aan de localisatie van osteochondrose letsels bij de hond.

Project

Ontwikkeling van een bio-actieve tussue-engineered hartklepmatrix

Universiteit Gent

Het doel van deze studie is het opladen van acellulaire aortaklempatrices met groeifactoren bekomen door het activeeren van bloedplaatjes. De met groeifactoren opgeladen matrices zullen bezaaid worden metmyofibroblasten en endotheecellen. repopularisatie van de matrices zal gestimuleerd worden aan de hand van pulsatie flow (bioreactor). vervolgens zullen de gerecellulariseerde bio-actieve matrices geïmplanteerd worden in de pulmonaire positie in het schaapmodel.

Project

Erfelijke predispostie voor borstkanker in het tijdperk van next generation sequencing: evaluatie van de rol van genen betrokken bij homologe recombinatie en G2/M cel cyclus checkpoint en ontwikkeling van een functionele test..

Universiteit Gent

In minder dan 20% van de familial borstkankers wordt een germinale mutatie in één van de twee majeure borskankergenen BRCA1/2 geïdentificeerd. In dit project willen we via next gereation sequencing mutaties identificeren in andere bostkankergenen betrokken in dezelfde pathway. Bovendien zullen we een functionele test ontwikkelen om de rol van varianten met onduidelijke klinsche betekenis te onderzoeken.

Project

Synthetische optimalisatie van fosmidomycine (analogen) ter selectie van een preclinsche kandidaat die gunstige farmacodynamische eigenschappen combineert met een goede biogeschikbaarheid.

Universiteit Gent

Een mevalonaat-onafhankelijke weg voor de biosynthese van isoprenoïden, de zogenaamde MEP-weg, werd onlangs ontdekt en gevalideerd als nieuw doelwitvoor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen malaria fosmidomycine, een fosfonaat dat interfereert met deze biosyntheweg door inhibtie van het DOXP reducto isomerase, iis een veelbelovend antmalariamiddel. Dit project beoogtverdere optimalisatie van deze interssante lead via/ 1) de synthese van een reeks ss-gesubstitueerde fosmidomycine -analogen...

Project

De Rol van de IL-17 cytokine familie in de inductie van een beschermende immuniteit tegen F4+ enterotoxigene Eschericha coli (ETEC) infectie.

Universiteit Gent

F4+ETEC is belangrijke oorzaak van neonale en speendiarree. Dit project beoogt om de oorsprong van ETEC-geïnduceerde IL-17 na vroege infectie te identificeren en om de rol van IL-17 secreterende cellen in de inductie van een beschermende immuniteit tegen f4+ETEC te bepalen om nieuwe strategieën te ontwikkelen die een vroege infectie kunnen verhinderen of de effectiviteit van ETEC-gerichte vaccins verhogen.

Project

Goud nanopartikels als vaccin drager

Universiteit Gent

Dendrtitische cellen (DC) vormen de cruciale link tussen het aangeboren een het adaptief immuunsysteem. Het ontwikkelen van nanoscopische dragers die deze cellen kunnen targeten, activeren en voorzien van antigen zal essentieel zijn in de ontwikkeling van de nieuwste generatie vaccins tegen intracellulaire pathogenen en voor kanker vaccinatie. Het doel van dit project is 'nanovaccins' te ontwikkelen gebaseerd op goud nanopartikels met een diameter tussen 10-100 nm en die gefuncionee...

Project

Symptoomcontrole bij de oudere met ongeneeslijke kanker

Universiteit Gent

Een multi- center cross-sectionele studie naar het voorkomen/controle van symptomen bij ouderen met ongeneeslijke kanker werd opgezet. Patienten (minimumgrootte van 400 patiënten) verblijvend op (niet-) geriatrische diensten in Vlaamse ziekenhuizen komen in aanmerking. De resultaten zullen leiden tot inzichten voor het ontwikkelen en implementeren van interventies met als doel optimaliseren van de symptoomcontrole en palliatieve zorg voor deze kwetsbare patiënten.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2013

Project

Dienstenovereenkomst 'Stabilization of the phenotypic properties of cryopreserved HepaRG (HPR116 cells)' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Biopredic International' hebben voor het project ' Services agreement Stabilization of the phenotypic properties of cryopreserved HepaRG (HPR116 cells)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele ...

Project

Protocollering van de vraagverheldering door de meldpunten crisisjeugdhulp. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In crisisjeugdhulp dient er snel en doelmatig gereageerd te worden op een cliëntsysteem dat uit balans geraakt is. Snel en doelmatig werken vraagt om een gemeenschappelijke taal die samenwerking over de verschillende sectoren heen kan bevorderen en een eenduidigheid die toeleiding kan faciliteren. Om te komen tot een helder en bruikbaar instrument stelt het onderzoeksteam een stappenplan voor dat uit vier duidelijk onderscheiden stappen bestaat: de inventarisatiefase, de toetsingsfase, de con...

Project

BIP-Upy.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens. Recent afgelopen

KU Leuven

Het project heeft tot doel om praktijkoplossingen (managementaanpassingen en verrijkingselementen) aan te reiken om zodoende frustratiegedrag en agressie bij varkens op praktijkbedrijven te reduceren. Staartbijtgedrag wordt het vaakst bij vleesvarkens van 40 à 50 kg vastgesteld. Vandaar dat dit onderzoek zich op verrijking en managementaanpassingen in de vleesvarkensfase focust. De ultieme betrachting is dat door de introductie van doeltreffende verrijking en managementaanpassingen het routin...

Project

Ontwikkelen van een prototype point-of-care (bedside) toepassing voor de bepaling van vrije bilirubine, een biomerker voor bilirubine neurotoxiciteit bij pasgeborenen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Passage van vrij bilirubine (FB) door de bloed/hersenbarrière veroorzaakt neurotoxiciteit bij neonaten (doofheid, Kernicterus). De huidige methodes voor FB bepaling zijn complex en moeilijk toepasbaar. Een eenvoudige en directe methode voor FB bepaling werd in ons labo Klinische Chemie ontwikkeld. Doel is de bepaling van FB breed toepasbaar te maken als point-of-care test voor screening en follow-up van neonatale icterus.

Project

Identificatie van biomerkers voor dendritische cellen in humane atherosclerotische plaques. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Acute cardiovasculaire aandoeningen vormen de voornaamste doodsoorzaak in de westerse wereld. Aan de basis ligt de ruptuur van atherosclerotische plaques in de vaatwand van middelgrote en grote slagaders. Chronische ontsteking, gemedieerd door dendritische cellen (DC), is een belangrijke drijfveer in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van atherosclerotische plaques. DC komen reeds voor in gezonde bloedvaten op plaatsen die gevoelig zijn voor plaque vorming, en accumuleren vervolgens in p...

Project

Actieve controle van neuronale netwerken in vivo middels het controleren van de exciteerbaarheid van individuele neuronen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Een aloud punt van discussie in de neurowetenschappen betreft de vraag of de neurale code is gebaseerd op de frequentie van spiking of op de precieze timing waarmee actiepotentialen in een neuronaal netwerk optreden. In een alternatieve, gelijkwaardige formulering luidt de vraag; wat is belangrijker en relevanter voor cognitief, motorisch en sensorisch gedrag? Het aantal actiepotentialen dat een neuron uitzendt gedurende een bepaalde periode, of de exacte tijdstippen waarop deze optreden? Het...

Project

De analyse van ethylglucuronide in haar als merker voor alcoholinname. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Alcoholgebruik is één van de meest voorkomende oorzaken van ziektes, blessures en overlijdens. Een vroege diagnose van schadelijk gebruik van alcohol is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een effectief beleid. De analyse van ethylglucuronide in haar is vanaf het midden van de jaren 2000 voorgesteld als potentiële merker voor het gebruik van alcohol gedurende meerdere maanden. Deze analyse zou zijn toepassing kunnen vinden in specfieke situaties zoals alcoholontwenningsprogramma's, he...

Project

Functionele validatie van miRNA varianten gerelateerd aan miRNA expressie niveaus. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

MicroRNAs zijn één van de voornaamste genexpressie regulatoren betrokken bij belangrijke cellulaire processen, zoals apoptose, celdifferentiatie en celcyclus controle, maar zijn ook betrokken bij regulatie van processen in specifieke celtypes, zoals synaptische transmissie en synaptogenese. Veranderingen in de functie of expressie van een miRNA beïnvloeden de regulatoire capaciteit van het miRNA en kunnen leiden tot deregulatie van mRNA genen die belangrijk zijn in normale celfunctionering. V...

Project

Verbeteren van de gevoeligheid van tumorcellen voor natural killercel- en dendritische celgemedieerde activiteit in de context van immuuntherapie voor kanker Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De simultane stimulatie van dendritische cellen (DC) en natural killer (NK) cellen is een aantrekkelijk aspect in immuuntherapie. Inductie van immunogene celdood om herkenning en opname van tumorcellen door naburige immuuncellen te verbeteren, is van uiterst belang voor de ontwikkeling van immuniteit. In dit project willen we nagaan welke mechanismen de immunogeniciteit van tumorcellen verhoogt, in een model van acute myeloïde leukemie (AML). Het doel is het immuunstimulerend potentieel van N...

Project

Onderzoek naar het effect van fytaat (inositol hexakisfosfaat) op de ontwikkeling van vasculaire calcificatie in ratten met chronsiche nierinsufficiëntie Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Vasculaire calcificatie is de belangrijkste risicofactor voor de hoge cardiovasculaire mortaliteit in patiënten met eindstadium nierfalen. De huidige therapieën die voornamelijk focussen op verstoringen in het mineraalmetabolisme zoals hyperfosfatemie en secundaire hyperparathyroidie reduceren de progressie van vasculaire calcificatie, maar deze behandelingen kunnen het calcificatieproces niet volledig blokkeren en hebben een beperkte therapietrouw. Een nieuwe alternatieve therapeutische stra...

Project

De rol van het PREPL gen in de ontwikkeling van obesitas. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Obesitas is momenteel één van de frequentste aandoeningen wereldwijd. Genetisch onderzoek heeft reeds verschillende genetische varianten geïdentificeerd die een invloed hebben op het ontstaan van deze ziekte. Echter, de gevonden variaties kunnen totnogtoe slechts 1.5% van de variatie in BMI verklaren, wat erop wijst dat er nog veel genetische factoren ongekend zijn. Via onderzoek naar structurele variaties is het mogelijk om nieuwe genen te identificeren die kunnen bijdragen tot deze zogenaam...

Project

Zijn mas-related gene receptoren betrokken in het prikkelbare darm syndroom? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

"Mas-related gene" receptoren (Mrg) vormen een familie van G-proteine gekoppelde receptoren die betrokken is in nociceptie en mestcel activatie. Voorgaand werk van onze onderzoeksgroep duidt op een sterke plasticiteit en een rol voor de Mrg familie in darmontsteking. We willen nu verder onderzoeken of de veranderingen in Mrg expressie specifiek zijn voor inflammatoire darmaandoeningen of ook voorkomen in het prikkelbare darmsyndroom (IBS). IBS wordt mogelijk veroorzaakt door een verstoorde ne...

Project

Meten van kinkhoest specifieke IgA in de borstvoeding na kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Borstvoeding beschermt jonge zuigelingen tegen infecties via specifieke immuunglobuline A (IgA). Jonge zuigelingen zijn erg vatbaar voor kinkhoest en zijn complicaties. Er is een vatbaarheidsvenster tussen het verlies van beperkte bescherming geboden door de moeder en eigen vaccinatie. Momenteel wordt kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap als mogelijkheid onderzocht om zuigelingen te beschermen. De onderzoeksvraag voor dit project is: beïnvloedt kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangersch...

Project

Cytmegalovirusinfectie als predictor van influenza vaccin respons bij bejaarden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

het wordt algemeen aanvaar dat hogere leeftijd geassocieerd is met immuundysfunctie en dysregulatie. Er wordt veronderstreld dat deze immuundetoriatie gecorreleerd is met de cytomegalovirus CMV carrier status. Daarom zullen wij onderzoeken of er een correlatie bestaat tussen CMV serologische sttatus en CMV-specifieke Tcell immuniteit en hun associatie met respons op influenza vaccinatie. Dit project zal bijdragen tot de identificatie van mogelijke mechanisemen betrokken bij immunosenescentie,...

Project

Effect van geboortegewicht, leeftijd en melksamenstelling op de ontwikkeling van het darm-geassocieerde lymfoïde weefsel bij de neonatale big Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De introductie van hybridezeugen in de varkensindustrie heeft geresulteerd in grote nesten die tot 20% laag-geboortegewicht (LGG) biggen bevatten. Aangezien deze biggen vatbaarder zijn voor ziekte dan normaal-geboortegewicht (NGG) biggen wordt er dikwijls vroeg gespeend en verder opgefokt met melkvervangers. Alhoewel LGG biggen door deze strategie hun groeiachterstand inhalen daalt de ziektegevoeligheid en sterftekans niet. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat melkvervangers weinig bio-act...

Project

De effecten van neuromodulatie op de neuronale netwerken ex vivo: het verkennen van leren en conditionering in onstoffelijke systemen, door real-time optogenetic stimulatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De oprichting van een actieve controle en een volledige experimentele begrip van de activiteit van neuronale netwerken in vitro heeft een aantal belangrijke implicaties voor zowel fundamenteel als toegepast aspecten van de huidige neurowetenschappelijk onderzoek. Door recente technische ontwikkelingen, is ons laboratorium tot oprichting van routine optische controle van neuronale prikkelbaarheid door het implementeren van optogenetic methoden en in het huis van virale vector transfectie. Same...

Project

Evaluatie van antimicrobieel effect van Flaminal op Staphylococcus biofilms in een statisch in vitro model. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van antimicrobieel effect van Flaminal op Staphylococcus biofilms in een statisch in vitro model.

Project

Een kwantumsprong: van een piek-gecentreerd hersenuniversum naar het onderliggende synaptische landschap (BRAINLEAP).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie naar de verandering van mitochondriale proteïnen na S. aureus infectie in humane epitheelcellen Recent afgelopen

Universiteit Gent

De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject bestaat erin na te gaan of S. aureus mitochondriale biogenese en celdood in menselijke epitheliale cellen kan moduleren. Mitochondriale eiwitten zullen geanalyseerd worden door porteomics na S. Aureus infectie van epitheelcellen. Vervolgens zullen mitochondriale eiwitten worden gevalideerd door knockdown studies. De daaruit voortvloeiende onstekingsreactie zal verder bestudeerd worden in menselijke biopten van het neusslijmvlies.

Project

Advanced modelling of CD4 count decline in ARV naive, HIV positive individuals in South Africa

Universiteit Hasselt

Een dieper begrip van HIV progressie en de factoren die hierop een invloed hebben kunnen de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden vergemakkelijken. CD4+ T-lymfocyten ( CD4 ) zijn de belangrijkste doelgroep van het humaan immunodeficiëntie virus . Bij patiënten die geen antiretrovirale therapie ontvangen, is een dalende CD4-telling sterk geassocieerd met een toenemend risico op aids en een toenemend risico op overlijden. Een andere belangrijke HIV/AIDS-progressie merker is de viral load, wa...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

Identificatie van genetische factoren die leiden tot neurologische complicaties van waterpokken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESPID. UA levert aan ESPID de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Wilm's tumor(WT1) antigen-gerichte dendritische celvaccinatie om een terugval bij patiënten boven de 65 jaar met acute myeloïde leukemie te voorkomen: een multicentrische, gerandomiseerde fase 2 proef. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KBS. UA levert aan KBS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst tussen UHasselt en PHL betreffende het doctoraat van Kenneth Verboven met titel "Cariorespiratoire revalidatie" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het aandeel van endocriene hormonen in de regeling van lipolyse tijdens uithoudingsinspanning in personen met obesitas, en de impact van lange termijn bewegingsinterventie hierop, is onvoldoende bekend. Echter is het belangrijk dit beter te begrijpen, om de impact van bewegingsinterventie op vetmassaverlies in personen met obesitas te maximaliseren, en hierdoor bij te dragen tot grotere primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Binnen dit project onderzoekt men de gevoeligheid van...

Project

Evaluatie van strategieën voor disseminatie en implementatie van praktijkrichtlijnen: kwalitatief onderzoek van de Belgische organisaties die praktijkrichtlijnen produceren en verspreiden: beschrijving van hun methoden en hun organisatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Diverse Belgische instanties genereren en verspreiden praktijkrichtlijnen met de bedoeling de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Met een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek met Belgische stakeholders, zal deze studie de doeltreffendheid en doelmatigheid van disseminatie en implementatie strategieën van praktijkrichtlijnen bestudeerd worden.

Project

JUMO/12/003 Katrijn Pipijn. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

TBC

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

In silico and in vitro Models of Angiogenesis: unravelling the role of the extracellular matrix (MAtrix)

KU Leuven

Angiogenese, de vorming van nieuwe bloedvaten uit reeds bestaande bloedvaten, is een proces dat van fundamenteel belang is voor weefselgroei, –herstel en –ziektes omdat bloedvaten zuurstof en voedingstoffen leveren aan, en afvalstoffen verwijderen van cellen. De controle van angiogeneseis zowel belangrijk voor weefselregeneratie therapieën als voor de behandeling van ernstige ziektes zoals kanker. De extracellulaire matrix is een van de belangrijkste controlemechanismen van angiogenese, onder...

Project

Geen Nederlandstalige Titel

KU Leuven

Effect van gastransport op het centraal metabolisme van peer (Pyrus communisL.): een computational biology benadering.nbsp;

Project

Gedragseffectiviteit van intraveneuze, intracerebroventriculaire en intranasale enzyme vervangingstherapie in muismodellen van alpha-mannosidose en metachromatische leukodystrofie, menselijke lysosomale stapelingsziekten. Recent afgelopen

KU Leuven

Het eerste doel bestaat er uit om een meer gedetailleerde studie uit tevoeren van gedragsafwijkingen in het muismodel van alpha-mannosidose. Hierbij zal er een extensieve focus zijn op cognitieve en emotionele protocols, gezien dit type van afwijkingen resistent bleken tegen eerdere therapeutische pogingen. Meer uitgebreide kennis over al dan niet intacte of verstoorde functies verhoogt de kans om eventuele verbeteringen ten gevolge van therapie te detecteren en het phenotype te relateren aan...

Project

The Smart EEG Plug-in. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Mechanistisch inzicht in botheling door intravitale microscopie.

KU Leuven

Bot tissue engineering maakt gebruik van 'scaffolds' bezaaid met botprogenitorcellen en osteoinductieve groeifactoren. Dit is een veelbelovende therapeutische strategie voor niet-helende botdefecten, maar kennis over het in vivo gedrag van de geimplanteerde cellen en de respons vande omliggende weefsels hierop ontbreekt. Door gebruik te maken van geavanceerde microscopische technieken willen we het lot van deze cellen nagaan, alsook hun interacties met het gastheergebonden micromilieu en de i...

Project

Mobility allowance: Xu Wang. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0509.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Optimalizeren van antigeen-specifieke immunotherapie in type 1 diabetes.

KU Leuven

Antigen (Ag)-specific immunomodulatory strategies aimed at the induction of self-tolerance are alluring approaches to safely prevent and treat organ-specific autoimmune diseases like type 1 diabetes (T1D). Here, we build on previous data demonstrating that a new bacterial system for delivering beta-cell autoAgs along with immunomodulators to the gut can interfere with the process of diabetes in NOD mice, a model of human T1D. By this project, we want study in more detail how this Ag-specific ...

Project

G.0560.13

KU Leuven

Despite the ubiquitous presence of inhaled allergens, only some individuals get sensitized and develop allergic disease, while most remain in a“tolerant” state. A deficiency in regulatory T (Treg) cells potentially underlies this uncontrolled sensitization to harmless environmental allergens in atopic subjects. The rising incidence of allergic diseases could in this context be explained by environmental influences on Treg activity. Concentrating on clinically relevant allergens, we intendto f...

Project

G.0640.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0767.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0829.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0830.13

KU Leuven

Mechanisms leading to MDV3100-resistance in prostate cancer

Project

G.0850.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0850.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0A06.13

KU Leuven

<!-- /* Font Definitions */@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Cambria; ms...

Project

MIRAD – Een geïntegreerde Methodologie die Intelligente Assistieve Robottechnologie dichter naar de gebruiker brengt.

KU Leuven

Er bestaat een groeiende vraag naar mechatronische toestellen die dynamisch interageren met mensen, zoals orthesen, prothesen, revalidatie- of trainingstoestellen, en toestellen voor tele-operatie of assistentie in de industrie. De tevredenheid van de gebruikers is vandaag beperkt, omwille van de veelheid aan betrokken kennisdomeinen: mechatronica, biomechanica, revalidatiewetenschappen en klinische psychologie. Het MIRAD-project brengt daarom een uniek consortium van experts in deze verschil...

Project

IAPP-SARM.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

RADOX.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor de aanpak van geneesmiddel geïnduceerde QT-verlenging in de klinische praktijk.

KU Leuven

Verschillende cardiale en niet-cardiale geneesmiddelen kunnen het QT-interval (een belangrijke fase in het elektrocardiogram) verlengen. Patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken, hebben een verhoogd risico op hartritmestoornissen (Torsade de Pointes) die de oorzaak kunnen zijn van plotse cardiale dood. In de psychiatrie is het gebruik van (combinaties van) QT-verlengende geneesmiddelen dagdagelijkse praktijk. Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over QT-verlenging in de klinische prakti...

Project

Glutamine metabolisme in endotheelcellen: target voor anti-tumorangiogenese therapie?

KU Leuven

Groeiende tumoren hangen in grote mate af van de vorming van bloedvaten(angiogenese) voor de aanvoer van voedingstoffen en zuurstof. Een beproefde strategie om tumorgroei tegen te gaan, bestaat in het verhinderen van bloedvatvorming naar de tumor toe (anti-angiogene therapie). Ondanks initiële successen kampt deze behandelingsmethode met resistentie- en toxiciteitsproblemen. Gedreven door de nood aan nieuwe, alternatieve therapieën willen wij onze aandacht richten op de ‘motor’ van angiogenes...

Project

The role of PFKFB3 in endothelial metabolism: can PFKFB3 become a novelanti-cancer strategy?

KU Leuven

<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial Narrow'; mso-ansi-language: NL" lang=NL> mso-ansi-language: NL" lang=NL>Wereldwijd is kanker één van de voornaamsteziekte- en doodsoorzaken waarvan de impact en het voorkomen zal stijgen omwillevan de verouderende populatie. Momenteel wordt kanker bestreden doorcombinaties van operatie, chemotherapie en medicijnen die angiogene factoren,geproduceerd door tumor- of stromacellen, als doelwit hebben. De sectorwordtechter geconfronteerd met beperkingen zoals slech...

Project

Project in het kader van de verbetering van de algemene levenskwaliteitvan ALS-patienten en hun omgeving. Recent afgelopen

KU Leuven

ALS is een levensbedreigende neurodegeneratieve aandoening waarbij patiënten verlammen en sterven binnen 3-5 jaar na de eerste verschijnselen. Riluzole, het enige geneesmiddel dat momenteel goedgekeurd werd voor hetbehandelen van deze ziekte, heeft slechts een bescheiden effect op ziekteverloop. Het ontwikkelen van nieuwe therapieën is dringend nodig. De pathogenese van ALS omvat oxidatieve stress, verminderde doorbloeding en een metabool onevenwicht. De zuurstofsensoren PHD1,2 en 3 zijn geke...

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Fortunately, the production, use and reuse of asbestos have been gradually forbidden and disappearing since the ‘90’s in many Western countries. However, the use of carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanofibers (CNFs) has become widespread and is increasing rapidly. Scientific concern is growing about the carcinogenicity of CNTs and CNFs since the inductionof mesothelioma in sensitive rodents. Asbestos is known to induce directly and indirectly malignant mesothelioma. Besides genotoxic effect...

Project

De epidemiologie van malignant mesothelioma in Belgie.

KU Leuven

We intend to provide comprehensive data and state-of-the-art statistical analyses, based on existing national and regional sources of information about the temporal trend in the past incidence of a malignant mesothioma (MM) in order ot make reliable projections regarding the futuredisease burden; the spatial distribution of MM cases in Belgium in order to detect/confirm the existence of hot spots; the exposure profile of patients with MM in order to determine the specific contributions of occ...

Project

De invloed van stress in de neonatale intensieve zorgen op de moeder-kind hechting en de psychomotore ontwikkelinig. Recent afgelopen

KU Leuven

De invloed van stress in de omgeving van neonatale intensieve zorgen (geluid, licht, alarmen, procedures) en de stress van de premature geboorte hebben een directe invloed op de hechting tussen de ouders en de baby.In deze eerste fase van de studie worden stress en hechting gemeten bijde ouders van prematuur geboren baby’s. Bij de baby’s worden de cortisolwaarden, de apnee-index, hartritmevariabiliteit, groei, hospitalisatieduur en ontwikkeling op de leeftijd van 1 jaar opgevolgd. De relatie ...

Project

2012-223

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

mTOR inhibitie als een veelbelovende strategie voor de regressie van atherosclerotische plaques in muizen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De rol van afferente neuronen en hun modulatie in de pathogenese van postinflammatoire gastro-intestinale motiliteits- en sensitiviteitsstoornissen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontrafelen van de moleculaire architectuur van autosomaal recessieve Charcot-Marie-Tooth neuropathieën.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

PET en SPECT beeldvorming van protease activiteit door middel van activiteitsgebaseerde probes.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoek naar de interactie tussen testosteron en schildklierhormonen en hun impact op de seizoenale plasticiteit van zangvogelhersenen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Celcyclus controle in proximaal epitheliale cellen tijdens progressie van acuut naar chronisch nierfalen in vivo.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Identificatie, optimalisatie en validatie van necroptosis inhibitoren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Biochemische markers voor een verbeterd diagnostisch onderscheid tussen de ziekte van Alzheimer en dementie met Lewy lichaampjes.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel: Neurodegeneratieve dementies worden gekenmerkt door veranderingen in de hersenen die bestaan uit aggregatie en afzetting van eiwitten. Biochemische markers (biomarkers) in het cerebrospinale vocht (CSV) kunnen deze neuropathologische veranderingen detecteren en hebben een potentiële ...

Project

Onderzoek naar de rol van uremische toxines in de ontwikkeling van vasculaire calcificatie bij chronische nierinsufficiëntie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Zijn epimutaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Dravet syndroom? Een geïntegreerde analyse van het methyloom en transcriptoom.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Longitudinale veranderingen in de stofwisseling van de hersenen van neonatale transgene 'Huntington's Disease' ratten, bestudeerd met MR-spectroscopie, in rust en stimulatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie van de eventuele migratierisico's van materialen die in contact komen met levensmiddelen voor kinderen jonger dan 3 jaar (ALTPOLYCARB).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Indijking van besmettelijke ziekten via combinatietherapie: socio-microbiologische processen tegengaan om anti-microbiële weerstand te vermijden.

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is een nieuw therapeutisch concept te lanceren door nieuwe actoren betrokken bij de weerstandigheid tegen antimicrobiële producten te identificeren. De inhibitie van deze nieuwe doelwitten door "antimicrobial potentiators" zal aanleiding geven tot een verhoogde gevoeligheid van de micro-organismen voor klassieke antimicrobiële producten.

Project

Genetische studie naar de rol van vijf geselecteerde kandidaatgenen in het ontstaansmechanisme van obesitas.

Universiteit Antwerpen

Obesitas is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een excessieve accumulatie van vetweefsel met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het aandeel van genetische factoren in de ontwikkeling van obesitas wordt op 50-80% geschat terwijl slechts 1,5% daarvan momenteel verklaard kan worden. Met deze studie willen we de de bijdrage van vijf genen die op basis van hun relatie met een beschreven CNV geselecteerd zijn in de pathogenese van obesitas nagaan en de rol van CNVs hierin bet...

Project

Identificatie en karakterisering van nieuwe causale genen voor autosomale recessieve Charcot-Marie-Tooth neuropathieën. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van mijn project is de moleculaire basis van autosomale recessieve Charcot-Marie-Tooth (ARCMT) neuropathieën beter te begrijpen door de identificatie van nieuwe causale genen. Dit wordt verwezenlijkt door het combineren van exome sequencing en bioinformatica met intra- en inter-familiale homozygosity mapping, haplotype sharing en koppelingsanalyse. Ik bestudeer een grote collectie van ARCMT families met gedocumenteerde verwantschap en/of geografische of etnische clustering, wat het v...

Project

Kunnen AO de vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee verbeteren? Een doelgericht onderzoek naar de werkelijke effecten op de eicel- en embryokwaliteit. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als strategisch doel om via een bottom-up benadering de doeltreffendheid van antioxidanten te onderzoeken met betrekking tot het reduceren of herstellen van het cytotoxische effect van hoge NEFA concentraties op de granulosacel-, eicel- en embryokwaliteit.

Project

Multimodaal onderzoek van een neuroinflammatoir model bij schizofrenie.

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is de rol van deze processen in de pathogenese van schizofrenie op te helderen, door middel van een exploratieve studie bij een groep jonge en acuut psychotische schizofrene patiënten, bij wie op verschillende momenten in het verloop van de ziekte metingen zullen gebeuren van biologische parameters die allen gelinkt zijn aan de neuro-inflammatoire hypothese: (i) microglia-activiteit in het centraal zenuwstelsel zal rechtstreeks worden bepaald via een nucleaire merker bij ...

Project

Inhibitie van apoptose, autofagie en necrose in atherosclerose als potentiële therapie voor plaquestabilisatie.

Universiteit Antwerpen

Atherosclerose is een inflammatoire aandoening die gekenmerkt wordt door de vorming van plaques in de arteriële vaatwand. Het destabiliseren van deze plaques leidt tot plaqueruptuur met ernstige complicaties zoals een hartinfarct en beroerte als gevolg. Atherosclerotische plaques worden onstabiel door het veelvuldig optreden van celdood van macrofagen, gladde spiercellen en endotheelcellen in de plaque. Daarom zullen we in dit project de 3 belangrijkste vormen van celdood, nl apoptose, autofa...

Project

Rol van receptor signalisatie op functionaliteit van macrofagen tijdens infectie en regulatie van immuunfuncties.

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is om nieuwe mechanismen te identificeren voor modulatie van macrofagen tijdens activatie van het immuunsysteem en tijdens infectie met pathogenen.

Project

De genetische architectuur van hereditaire sensorische en autonome neuropathieën: een exoom-wijde benadering.

Universiteit Antwerpen

Hereditaire Sensorische en Autonome Neuropathieën (HSAN) zijn een klinisch en genetisch heterogene groep van aandoeningen die progressieve lengte-afhankelijke axonale degeneratie veroorzaken in het perifere zenuwstelsel (PZS). Het doel is om nieuwe inzichten te verwerven in de genetische factoren die bijdragen tot axonale degeneratie in het PZS door het identificeren van nieuwe causale HSAN genen. Daarom passen we Whole Exome Sequencing toe bij minstens 100 individuen uit een grote cohorte be...

Project

Inductie van miltefosine (MIL)–resistentie op Leishmania amastigoten: studie van het effect van resistentie op de MIL-internalisatie en verwerking en op de parasitaire fitheid.

Universiteit Antwerpen

Viscerale leishmaniasis (VL) wordt veroorzaakt door Leishmania donovani en Leishmania infantum. De huidige therapieën worden geassocieerd met resistentie, hoge kostprijs, parenterale toediening of ernstige nevenwerkingen. Miltefosine (MIL) is hierbij het eerste orale geneesmiddel tegen VL met een goed therapeutisch effect en gebruiksgemak en een aanvaardbaar veiligheidsprofiel. Het werd recent gepositioneerd als eerstelijnstherapie in India, Nepal en Bangladesh. Miltefosine heeft heel wat kar...

Project

Beenmergdisfunctie en reversibiliteit in patiënten met ischemische cardiomyopathie Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project zal het eerste zijn dat de mechanismen en uitgebreidheid van beenmergdisfunctie systematisch onderzoekt bij patiënten met verschillende graden van CHF, en dit in een uniek translationeel design. CHF is een systeemaandoening waarbij verschillende perifere organen worden aangetast door een geactiveerd neurohormonaal systeem alsook door de vrijstelling van inflammatoire cytokines. De vraag stelt zich of ook het beenmerg hierdoor nadelig wordt beïnvloed.

Project

Functionele secretoomanalyse in pancreascarcinoom aan de hand van proteomics en dynamische viabiliteit- en motiliteitassays. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Pancreaskanker wordt gekenmerkt door een slechte prognose en vertoont een haast onvermijdelijke mortaliteit. Het is gebleken dat het tumormicromilieu, voornamelijk het stroma rond de tumor welke tot 80% van de tumormassa kan uitmaken, de snelle voortgang van pancreaskanker zou stimuleren . Desondanks is de precieze rol van dit stroma alsook zijn bijdrage aan tumorprogressie en therapeutische weerstand nog steeds slecht begrepen bij pancreaskanker en andere solide tumoren. Dit in vitro onderzo...

Project

Adiponectine: Potentieel therapeutisch target voor de behandeling van spieratrofie in chronisch hartfalen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De impact van skeletspier myopathie op de symptomatologie en levenskwaliteit van patiënten met chronisch hartfalen (CHF) is algemeen aanvaard. Behalve een belangrijk verlies aan spiermassa (spieratrofie) treden er ook ultrastructurele en functionele wijzigingen van de skeletspier op en werden verstoringen in het skeletspier energiemetabolisme beschreven. De etiologie van deze skeletspierafwijkingen blijft tot op heden onopgehelderd. Recent werd de aandacht gericht op adiponectine vanwege zijn...

Project

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen.

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zi...

Project

Prognostische en predictieve waarde van MET-signalisatie en preklinisch onderzoek naar HGF- en MET-inhibitie als mono- en combinatietherapie in de behandeling van longkanker.

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit onderzoek is de potentiële rol van de MET-signalisatie als biomerker en therapeutisch target voor longkanker te evalueren, en dit met het oog op het bekomen van betere behandelingsstrategieën en meer behandelingsmogelijkheden bij zowel SCLC als NSCLC. Hierbij wordt gefocust enerzijds op het ligand hepatocyte growth factor (HGF), anderzijds op de MET-signalisatie zelf.

Project

Identificatie van genetische modulatoren van de aanvangsleeftijd in frontaalkwabdementie: een geïntegreerde aanpak.

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit doctoraatsonderzoek is de identificatie van genetische factoren die de sterk variabele aanvangsleeftijd van frontaalkwabdementie beïnvloeden. In een uitgebreide familie (DR8 familie) waarin een causale mutatie in het granuline gen segregeert, identificeerden we een quantitative trait locus (QTL) voor de aanvangsleeftijd. Om de functionele variatie die aan de basis van deze QTL ligt te identificeren, maken we gebruik van genoomsequentiebepaling, gecombineerd met transcriptoom-...

Project

NEURON II - Proteolische hermodellering van de extracellulaire matrix bij atypische synaptische plasticiteit onderliggend aan door een traumatisch hersenletsel geïnduceerde epilepsie (TBI epilepsie) .

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Geavanceerde hulpmiddelen voor evaluatie van blootstelling en biomonitoring (A-TEAM).

Universiteit Antwerpen

The main research goal of the project is to further understanding of how and to what extent consumer chemicals enter humans, and of how we can best monitor the presence of such chemicals in our indoor environment, diet and bodies. Our vision is that such enhanced understanding of the underpinning science will lead to more effective approaches to monitoring human exposure to chemicals within Europe, thereby improving assessment of risk associated both with recent and current-use consumer chemi...

Project

Reciproke cross-talk tussen menselijke NK-cellen en interleukin-15-gecultiveerde dendritrische cellen in functie van een verbeterde anti-leukemische cytotoxische activiteit Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds STK. UA levert aan STK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Rol van dendritische cellen in Th1/Th17-immuungemedieerde aandoeningen.

Universiteit Antwerpen

Dendritische cellen (DCs) bewaren de balans tussen immuunreacties tegen lichaamsvreemde en tolerantie voor lichaamseigen eiwitten. Verstoring van deze balans kan tot pathologie leiden. De rol van DCs in T-helper (Th)1/Th17-gemedieerde aandoeningen (inflammatoire darmziekten, multipele sclerose, cardiovasculaire aandoeningen en reumatoïde artritis) wordt bestudeerd, met als doel nieuwe DC-gerichte therapeutische strategieën te ontwikkelen.

Project

Eerstelijnschemo-immunotherapie gebruik makend van Wilms' tumor proteïne 1 (WT1)-gerichte dendritische celvaccinaties voor resectabele kwaadaardige pleurale mesotholiomen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds STK. UA levert aan STK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van de rol van het cytomegalovirusinfectie na niertransplantatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Sandoz. UA levert aan Sandoz de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar portale hypertensie en intrahepatische weerstand bij ernstige steatose. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds MSD. UA levert aan MSD de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Tolerogenische dendritische cellen: een uitschakelingsstrategie om auto-immuniteit te onderdrukken Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Charcot Stichting. UA levert aan Charcot Stichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Europees medisch informatie raamwerk (EMIF).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

VIB-Identificatie van nieuwe frontotemporale kwabdegeneratie genen met massale parallel sequenering. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) is een klinisch heterogene groep van aandoeningen die worden veroorzaakt door degeneratie van de frontale en temporale hersenkwabben. De klinische kenmerken waaronder veranderingen in persoonlijkheid en gedrag en taalstoornissen verschijnen op volwassen leeftijd, gemiddeld rond 60 jaar. In de gevorderde stadia van FTLD kan dementie deel uitmaken van het ziektebeeld. FTLD treft ongeveer 10 op de 100.000 mensen over de hele wereld, maar in de leeftijdsgroe...

Project

VIB-High-profile translationeel genetisch onderzoek van dementie met vroege aanvangsleeftijd. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Dit onderzoeksproject stelt een geïntegreerde aanpak voor tot hoogstaand translationeel genetisch onderzoek naar jongdementie. Het steunt hierbij op twee onderzoeksstrategieën: genetische onderzoek naar jongedementie, en translationele biobanking. Met ons jongedementie o...

Project

Capaciteitsopbouw om state of the art surveillance systemen te implementeren m.b.t. antibioticaconsumptie en -resistentie in Kosovo (KOSOVO).

Universiteit Antwerpen

Verhoging van onderzoekscapaciteit in de gezondheidszorg in Kosovo om de prevalentie te bepalen van antibiotica-resistente bacteriën en de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica te verbeteren in Kosovo, met als algemeen doel om de gezondheid en het welzijn van patiënten en hun gezinnen, besmet met antimicrobieel resistente organismen, te verbeteren in Kosovo.

Project

Mechanistische analyse van bicuspide aortaklep -gerelateerde aortapathie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Fondation LEDUCQ. UA levert aan Fondation LEDUCQ de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Implementatie zorgpad palliatieve zorg. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het gaat hier om een pilootproject omtrent de implementatie in België van het Zorgpas Palliatieve Zorg (ZPPZ) in samenwerking met de multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE) en onder coördinatie van de huisarts. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met alle betrokken zorgverleners en alle organisaties die actief zijn in de sector van de zorgverlening in het algemeen.

Project

CSF biomerkers bij AD diagnose: standaardisatie van klinische protocols. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Tot nu toe werd een diagnose van ziekte van Alzheimer gesteld door andere ziekten uit te sluiten. Deze diagnostische criteria leiden in amper 70% van de patiënten tot een correcte dementiediagnose en laten slechts een diagnose toe als een patiënt het dementiestadium heeft bereikt. Op dat moment heeft de patiënt al enkele jaren van progressieve cognitieve aftakeling achter de rug. De hersenveranderingen die bij de ziekte van Alzheimer optreden, ontwikkelen zich immers vele jaren voor het ontst...

Project

Innovatief slaapmonitoring platform (NXT-SLEEP). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Tegenwoordig worden slaapstoornissen vastgesteld via polysomnografie (PSG), een slaaptest die verscheidene fysiologische signalen zoals hartritme, ademhaling, EEG, spiertonus en oogbewegingen observeert. Dergelijke test moet worden uitgevoerd in een slaaplabo, onder toezicht van een specialist die verscheidene elektroden aanbrengt op de patiënt. Hoewel PSG een belangrijk diagnostisch instrument is in de slaapgeneeskunde, is het een onaangename en dure procedure, vooral wanneer meerdere observ...

Project

Analyse van een uniek 150.000-jaar archief van de klimaat- en ecoligische geschiedenis van equatorial Afrika: de UGent bijdrage aan het ICDP DeepCHALLA project

Universiteit Gent

Deze GOA beoogt beter inzicht te verkrijgen in de verspreiding doorheen de tijd en oorzaken van klimaatvariatie in equatoriaal Oost-Afrika op korte en langere tijdschalen, en in de impact ervan p natuurlijke ecosystemen en de menselijke omgeving. Daartoe passen we diverse methodes van omgevingsreconstructie toe op het uniek lange en kwaliteitsvolle archief van de geschiedenis opgeslagen in de bodemsedimenten van het Challa meer nabij Mt. Kilimanjaro

Project

Ananlyse van een uniek 150000-jaar archief van de klimaat- en ecologische geschiedenis van equatorial Afrika: de UGent bijdrage aan het ICDP DeepCHALLA project

Universiteit Gent

Deze GOA beoogt beter inzicht te verkrijgen in de verspreiding doorheen de tijd en oorzaken van klimaatvariatie in equatoriaal Oost-Afrika op korte en langere tijdschalen, en in de impact ervan op natuurlijke ecosystemen en de menselijke omgeving. Daartoe passen we diverse methodes van omgevingsreconsturctie toe op het uniek lange en kwaliteitsvolle archief van die geschiedenis opgeslagen in de bodemsedimenten van het Challa meer nabij Mt. Kilimanjaro

Project

Analyse van een uniek 150000-jaar archief van de klimaat- en ecologische geschiedenis van equatorial Afrika: de UGent bijdrage aan het ICDP DeepCHALLA project

Universiteit Gent

Deze GOA beoogt beter inzicht te verkrijgen in de verspreiding doorheen de tijd en oorzaken van klimaatvariatie in equatoriaal Oost-Afrika op korte en langere tijdschalen, en in de impact ervan op natuurlijke ecosystemen en de menselijke omgeving. Daartoe passen we diverse methodes van omgevingsreconsturctie toe op het uniek lange en kwaliteitsvolle archief van die geschiedenis opgeslagen in de bodemsedimenten van het Challa meer nabij Mt. Kilimanjaro

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

Nieuwe anti-inflammatoire mechanismen van glucocorticoiden op weg naar een hogere veiligheid en efficaciteit

Universiteit Gent

Ondanks het groot succes van glucocorticoiden in de behandeling van inflammatoire aandoening vormen de nevenwerkingen en het optreden van glucocorticoid resistentie een belangrijke problemen. Dit project heeft tot doel om de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van het anti-inflammatoir effect van glucocorticoiden en de ontwikkeling van glucocorticoid resistentie te identificeren en karakteriseren.

Project

Nieuwe anti-inflammatoire mechanismen van glucocorticoiden op weg naar een hogere veiligheid en efficaciteit

Universiteit Gent

Ondanks het groot succes van glucocorticoiden in de behandeling van inflammatoire aandoening vormen de nevenwerkingen en het optreden van glucocorticoid resistentie een belangrijke problemen. Dit project heeft tot doel om de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van het anti-inflammatoir effect van glucocorticoiden en de ontwikkeling van glucocorticoid resistentie te identificeren en karakteriseren.

Project

Ontwikkeling van de dynamisch scanning particle image velocimetry platform: toepassing op de bloedstroom in de linker hartkamer

Universiteit Gent

‘Dynamisch scanning particle image velovimetry’ is een PIV gebaseerde techniek waarmee men alle componenten van de snelheidsvector kan opmeten in een volume. De technologie word in dit project toegepast de complexe driedimensionale stroming te verstaan in een experimenteel model van voor validatie van numerieke simulaties.

Project

Motorische stoornissen bij kinderen met &apos;Developmental Coordination Disorder&apos; en autisme: is hersenconnectiviteit het overkoepelend probleem?

Universiteit Gent

De motorische stoornissen zijn het belangrijkste kenmerk van kinderen met &apos;Developmental coordination disorder&apos;. Echter ook een aanzienlijk aantal kinderen met autisme vertoont zeer gelijkende motorische problemen. In beide aandoengingen wordt een verstoorde connectiviteit tussen motorische stoornissen en verminderde" integriteit van de hersenbanen en geassocieerde wijzigingen in activeringspatronen van het brein

Project

lle, niet-emotionele trekken in de adolescentie: Assessment en biologische markers

Universiteit Gent

In DSM-5 worden kille, niet-emotionele (CU) trekken voorgesteld als specifier van de gedragsstoornis, terwijl deze trekken ook vervat zijn in het As-II treksysteem. Huidig project onderzoekt hoe CU trekken geassocieerd zijn met As-II trekken in een eerste onderzoekslijn, terwijl een tweede onderzoekslijn naar de biologische basis bekijkt of CU en brede DSM-5 trekken gelijkaardige hormonale reactiviteit vertonen op stressors.

Project

Het selectief richten naar epitheliale receptoren om de dialoog tussen enterocyten en antigeenpresenterende cellen te veranderen van tolerogeen naar immunogeen.

Universiteit Gent

Het intestinaal immuunsysteem reageert op oplosbare antigenen met tolerantie, alhoewel sommige antigenen een beschermende immuniteit kunnen induceren. Essentieel voor de orale immunogeniciteit van deze antigenen is receptor-gemedieerde transcytose. In dit onderzoek zal de functie van dit transcytose proces in de inductie van intestinale immuniteit en hoe dit proces gemoduleerd kan worden om mucosale vaccines, gericht naar transcytotische receptoren, ontrafeld worden.

Project

Rol van caspase-12 in immuun signalisatie en bacteriële infectie

Universiteit Gent

De rol van het cysteine protease caspase-12 in de regulatie van inflammasoom acivering en andere immuun responses zal nagegaan worden aan de hand van een nieuwe lijn caspase-12-deficiente muizen. De rol van dit caspase tijdens LPS-geinduceerde endotoxemia en salmonella infectie zal bestudeerd worden in vivo.

Project

Metabolisatie en transfer van mariene toxines van algen naar weekdieren bedoeld voor consumptie.

Universiteit Gent

Het doel van dit project bestaat erin om deze processen die de levenscyclus van mariene toxines in de Noordzee beïnvloeden na te aan. Hiertoe zullen de ecologische factoren die de productie van mariene toxines in dinophysis acuminata beïnvloeden, onderzocht worden,m.b.v. geavanceerde massaspectrometrische technieken. vervolgens wordt een karakterisatie van alle relevante mariene toxines en zijn metabolieten bij weekdieren voorzien.

Project

Billijkheid in de eerstelinsgezondheidszorg in Europa

Universiteit Gent

Het doel van deze studie is 1) het ontwikkelen van een theoretisch framework dat het concept "equity" in de setting van eerstelijnsgezondheidszorg in Europa weergeeft 2) het opstellen van indicatoren om equity te meten 3) het in kaart brengen van de equity dimensie in eerstelijnsgezondheidszorgsystemen in Europa 4) het bestuderen van de relatie tussen equity en de andere dimensies van kwaliteit van zorg (kosteneffectiviteit, ...)

Project

Totale Knieprothese: verbetering van de resultaten en patiëntentevredenheid door evidence-based patiëntenselectie

Universiteit Gent

De determinanten van patiënten tevredenheid na totale knieprothese (TKP) worden onderzocht om patiënten die meest baat hebben bij een TKP te identificeren, optimale indicaties en tijdstip vast te leggen, en informatie gericht op realistische verwachtingen te verstrekken. De resultaten zullen worden aangewend om een score voor TKP indicatie te ontwikkelen om de resultaten en patiëntentevredenheid te verbeteren en de socio-economische impact van vroegtijdige revisie te verminderen.

Project

Cross-talk tussen MALT1 en caspase-8-signaalcomplexen in immuun activering: N-terminomics versus ubiquitomics

Universiteit Gent

Caspase-8 en MALT1 zijn twee proteases die in parallel geactiveerd worden door immuun receptoren. In dit project zullen we in detail de ‘cross-talk’ tussen beide proteasen en hun respectievelijke signaalplatformen bestuderen. De focus ligt op proteolytische verknipping van specifieke substraten en het effect hiervan op de ubiquitinatie van essentiële mediatoren van NF-kB activering.

Project

Waterdamp nanobubbels als nieuw concept voor de aflevering van nanopartikels in het cytoplasma van doelcellen en voor de inactivatie van biofilms

Universiteit Gent

Rond goud nanopartikels belicht met een nanoseconde laserpuls kunnen waterdampbubbels ontstaan wanneer deze ingebed zijn in weefsels. Na expansie zullen de bubbels imploderen waarbij mechanische schade toegebracht wordt aan naburige structuren. Dit effect zal gebruikt worden om op gecontroleerde wijze celmembranen te beschadigen ten einde cytosolische toelevering van nanomaterialen en macromoleculen mogelijk te maken, alsook de eradicatie van bacteriële biofilms.

Project

Seriële positie in het werkgeheugen als determinant van spatiaal-numerieke interacties

Universiteit Gent

De cognitieve verwerking van getallen en van ruimtelijke informatie zijn sterk aan mekaar gelinkt. Traditionele verklaringen schrijven de link toe aan de langetermijn geheugen representatie van getalgrootte die de vorm aanneemt van een mentale getallenlijn. Echter, recent onderzoek van onze groep suggereert dat de link meer te maken heeft met de manier waarop informatie als een opeenvolgende reeks wordt opgeslagen in het werkgeheugen. Dit zal onderzocht worden in dementerende en neglect patië...

Project

Antecedenten en gevolgen van het helpgedrag van partners in de context van pijn: Een motivationele benadering

Universiteit Gent

Momenteel wordt erkend dat pijn niet alleen een private ervaring is, maar plaatsvindt in een sociale context. In het bijzonder hebben partners een belangrijke rol. Dit project onderzoekt de effecten van helpende gedragingen/motieven bij partners op uitkomsten bij partner/patiënt. Voorts gaan we na welke processen deze effecten verklaren. Tenslotte worden antecedenten van motieven tot helpen bij partners onderzocht.

Project

Rol en regulatie van het anti-inflammatoir eiwit A20 in selectieve autofagie

Universiteit Gent

Selectieve autofagie speelt een belangrijke rol in aangeboren immuniteit en inflammatie. Gebruik makend van meerdere cellulaire modelsystemen zullen we nagaan of en hoe het anti-inflammatoir eiwit A20 autofagie reguleert. Daarnaast zullen we ook de mogelijke rol van autofagie in de anti-inflammatoire werking van A20 bestuderen.

Project

De rol van connexine-gemedieerde intercellulaire signalisatie in de spreiding van gevaar- en celdoodsignalen tussen hersenendotheelcellen

Universiteit Gent

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe intercellulaire calcium communicatie via connexine kanalen kan bijdragen tot de vrijstelling van damage-associated molecular patterns (DAMPs)en de verspreiding van celdoodsignalen tussen tumor hersenendotheelcellen (ECn). De werkhypothese is dat een communicatie van DAMPs en celdoodsigalen tussen ECn de hersentumor op een meer efficiënte manier kan doen involueren in respons op stralingsbehandeling.

Project

Het verband tussen hypoxie en progenitor cellen bij carcinogenese in de lever

Universiteit Gent

De evolutie van een primaire levertumor naar een hepatocellulair carcinoma of een cholangiocarcinoma lijkt te gebeuren over een progenitor lever cel. Deze progenitor cel zal afhankelijk van de aanwezige pathways (waar o.a. Notch pathway) en in de aan- of afwezigheid van hypoxie deze progenitor cel zich dedifferentieren naar een cel met meer hepatocytaire of galwegkenmerken. Deze pathways en evoluties zullen in dit project geëvalueerd worden.

Project

In vivo studie naar de rol van optineurine in inflammatie en autofagie

Universiteit Gent

Met dit onderzoek willen we de rol en regulatie nagaan van optineurine in de homeostase van de darm en in inflammatie in vivo. Hoewel optineurine reeds werd gekarakteriseerd als zijnde een negatieve regulator van NF-kB afhankelijke inflammatie en werd gesuggereerd als een sleuteleiwit in pathogen-geinduceerde autofagie, is er nog weinig bekend wat betreft zijn fysiologische belang. Ons onderzoek betreft de ontwikkeling en fenotypische karakterisatie van cel-specifieke optineurine deficiente m...

Project

Bioactiviteit van histidine-bevattende dipeptiden: van voedingsbehoeften naar functioneel vlees

Universiteit Gent

Verscheidene bioactieve componenten in voeding van plantaardige en dierlijke oorsprong hebben fysiologische en gezondheidsbevorderende functies. The focus van het huidige project is gerelateerd aan histidine-bevattende dipeptiden (HCD), waaronder carnosine en de gemethyleerde analogen ervan. Het concept van het project houdt in dat de inname van HCD de oxidatieve en glycatiestress kan onderdrukken en in rekening moet worden gebracht bij voedingsrichtlijnen.

Project

Integratie van long noncoding RNAs in miRNA/mRNA regulatorische netwerken in T-cel acute lymfoblastaire leukemie

Universiteit Gent

In dit project zal de rol van microRNA en long noncoding RNA in de pathogenese van T-cel acute lymfoblastaire leukemie (T-ALL) bestudeerd worden. Dit zal meer inzicht opleveren in de ontwikkeling en biologie van deze kanker en kan leiden tot de identificatie van nieuwe targets voor verbeterde anti-leukemische therapie.

Project

Preconceptiezorg in Vlaanderen: Praktijk, kennis, attitude en noden

Universiteit Gent

Dit onderzoek zal nagaan wat de praktijkvoering, noden, kennis en attitude is van patiënten en eerstelijnshulpverleners ten opzichte van preconceptiezorg. Ten tweede wordt onderzoek gevoerd naar de incidentie, determinanten en zwangerschapsuitkomst van ongeplande zwangerschappen in Vlaanderen. Een interventie wordt systematisch ontwikkeld, getaillored en geïmplementeerd binnen de eerstelijnszorg om de praktijkvoering, attitude en kennis van zowel patiënten en hulpverleners te verhogen.

Project

Damage-associated molecular patterns: biona fide immunogene signalen of assisterende/verhogen ze enkel de antigeniciteit van stervende kankercellen?

Universiteit Gent

Een beperkt aantal behandelingen tegen kanker (zoals sommige chemotherapeutica, gammastraling en fotodynamische therapie) induceert immunogene celdood (ICD) met vrijstelling van Damage-Associated Molecular Patterns&apos; (DAMPS). In dit project willen we de rol van calreticulin en ATP in ICD bestuderen, (nieuwe) immunomodulatoren geassocieerd met deze celdood identificeren en de receptoren bestuderen die op deze immunologische effectoren reageren.

Project

Evaluatie van mRNA beladen microbubbels voor ultrasound geleide kankervaccinatie

Universiteit Gent

Dendritische cellen zijn de meest belangrijke antigen presterende cllen van ons immuunsysteem en kunnen specifieke tumor antigenen aan T--lymfocten presenteren en hierdoor een cytotoxische T-cel respons induceren. Daarom worden deze cellen onderzocht als potentieel anti-kanker vaccin. In dit onderzoek willen we nagaan of we in staat zijn om dendritische cellen te laden met mRNA door gebruik te maken van mRNA lipoplex beladen microbubbels en ultrasound. Dit zowel ex vivo als in vivo (intranoda...

Project

MicroRNAs en oncogene netwerken in T-cel acute lymfatische leukemie

Universiteit Gent

In dit project beogen we nieuwe inzichten te krijgen in de rol van miRNAs in normale en maligne T-cel ontwikkeling. MiRNAs zullen geintegreerd worden in het network van oncogenen en tumor supressor genen in de pathogenese van T-cel leukemie om zodoende nieuwe doelwitten te vinden voor de ontwikkeling van gerichte therapieen in dit ziektbeeld.

Project

De rol van connexine hemikalnalen in cardiale arrhythmogenese

Universiteit Gent

Het doel van het project is de bijdrage en regulatie van Cx43 hemikanalen in cardiale arrhythmogenese te bestuderen. De studie is gebaseerd op het meten van unitaire hemikanaalstromen in cardiomyocyten, en de geleidingssnelheid in multicellulaire preparaten en intacte harten. Het project zal bijdragen tot een beter inzicht in de rol van hemikanalen als mogelijk doelwitten voor de behandeling van hartbeschadiging.

Project

De rol van niet-coderend RNA in juveniele myeolomonocytaire leukemie

Universiteit Gent

Juveniele myelomonocytaire leukemie is een zeldzame kwaadaardige aandoening van het beenmerg die voorkomt op kinderleeftijd. De enige behandelingsoptie waarmee volledige genezing bekomen wordt is een stamceltransplantatie. In dit project zullen we evalueren of niet-coderende RNA molecules in de diagnostiek van JMML, als prognostische merker en als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen kunnen gebruikt worden.

Project

TolC and MDR pump deletiemutanten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Eieren besmet met Salmonella Enteritidis vormen een belangrijke bron van humane salmonellose. Voorgaand onderzoek leidde reeds tot de identificatie van genen belangrijk in deze ei-infecties. Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan of deletiemutanten in deze genen gebruikt kunnen worden als vaccinatiestam bij legkippen om zo de prevalentie van Salmonella besmette eieren te beperken.

Project

AMPOULDETECT – Detectie van het gebruik van antimicrobiële middelen bij pluimvee Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het Koninklijk Besluit houdende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (C – 2007/22784) maakt profylactische behandeling met antimicrobiële middelen verboden; overmatig gebruik vergroot het risico op de ontwikkeling van resistente stammen. Het doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een UPLC-MS/MS methode voor kwantitatieve en betrouwbare bepaling van antibiotica-residuen in niet-invasieve stalen (kippenmest).

Project

Integratie van simultaan aangeboden akoestische en elektrisch prikkels op niveau van het centraal auditieve zenuwstelsel bij dove patiënten met een cochleair implantaat: een elektrofysiologische benadering. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Cochleaire implantatie (CI) is actueel de standaardzorg voor zwaar slechtorende patiënten. Omwille van technologische verbeteringen is er een toenemend aantal CI-gebruikers met restgehoor in het niet-geïmplanteerde oor (bimdaal horen). Binnen deze groep van patiënten is er een onverklaarde inter-subject variabiliteit qua outcome. De hoofddoelstelling van dit project is dan ook inzicht te verkrijgen in de centrale verwerking van bimodale stimulatie.

Project

Nervus vagus stimulatie voor de behandeling van epilepsie en depressie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Nervus vagus stimulatie (NVS) is een neuromodulatoire behandeling voor refractaire epilepsie en depressie. Hoewel NVS reeds gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten, is het werkingsmechanisme nog steeds niet gekend. We willen dit werkingsmechanisme verder onderzoeken in diermodellen voor depressie en epilepsie. De focus wordt hierbij gelegd op het noradrenerg systeem.

Project

Ontwikeling van biomerkers voor stralingsgevoeligheid en onderzoek naar onderliggende mechanismen bij vrouwen die in aanmerking komen voor het starten van mammografiescreening op jonge leeftijd.

Universiteit Gent

straling kan DNA schade veroorzaken en dit leidt tot een verhoogd kankerrisico. Bij vrouwen met een familiale belasting worden mammografieonderzoeken gestart op jonge leeftijd. Een significant aantal patiënten uit deze groep heeft een defect in de borstkankergenen BRCA1 of BRCA2 die een rol spelen bij het herstellen van DNA schade. Mogelijks hebben deze vrouwen dus een hoger risico op het ontwikkelen van een stralingsgeïnduceerde borsttumor. Momenteel zijn er geen gegevens beschikbaar omtrent...

Project

Functionele analyse van ZEB2 in the initaitie en progressie van T cell lymfoblastische leukemia (T-ALL)

Universiteit Gent

Hoge levels an ZEB2 werden gedetecteerd in ETP-ALL en onze preliminaire data suggereren een belangrijke rol van deze transcriptiefactor in T-ALL. Door gebruik te maken van nieuwe conditionele Zeb2 overexpressie muizen onderzoeken we hoe Zeb2 de formatie/functie van kanker stamcellen moduleert in deze aggressieve subgroep van T-ALL patienten

Project

Development of a risk stratification algorithm for drug-induced JC Virus reactivation, resulting in PML (Progressive Multifocal Leuco-Encephalopathy)-JCV-RSA Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) is een opportunistische infectie die de witte stof van de hersenen aantast veroorzaakt door het JC virus (JCV). De ziekte veroorzaakt ernstige morbiditeit waaronder falen van motor- en cognitieve functies en heeft een hoge mortaliteit van 20%. PML komt voor bij patiënten die een onderdrukt immuunsysteem zoals HIV patiënten, mensen met leukemie en auto-immuunziektes waarvoor therapie die het immuunsysteem onderdrukt wordt gebruikt. JCV is ver...

Project

Mastcel proteasen als modulators van het littekenweefsel ter bevordering van neuroregeneratie na schade.

Universiteit Hasselt

Axon regeneratie na trauma in het centrale zenuwstelsel (CNS)van een volwassen zoogdier is beperkt door verschillende factoren, zoals het ontbreken van groeibevorderende factoren, de lage intrinsieke capaciteit van neuronen om beschadigingen te overleven en, belangrijker, de aanwezigheid van groei -remmende factoren. De meest krachtige remmende bestanddelen in de beschadigde CZS zijn moleculen van de extracellulaire matrix (ECM), zoals chondroïtinesulfaat proteoglycanen (CSPG's). Deze proteog...

Project

Tandstamcellen en angiogenese: nieuwe strategieën voor tandpulpa regeneratie

Universiteit Hasselt

Ondanks de huidige technologische vooruitgang en de professionele gezondheidszorg, blijft tandverlies een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in de Westerse wereld. Aangezien de momenteel gebruikte protheses gevoelig zijn voor biologische en mechanische faling en anorganische pulpa vervangingsmaterialen vaak leiden tot pulpa necrose, is er een dringende behoefte aan betere alternatieven. Binnen de menselijke tand, kunnen verschillende mesenchymale-achtige stamcelpopulaties worden onde...

Project

Microglia als 'missing link' in de embryologische ontwikkeling van neuropsychiatrische aandoeningen.

Universiteit Hasselt

Het is bekend dat maternale infecties het risico op autisme en schizofrenie bij de nakomelingen verhogen, wat suggereert dat prenatale immuunactivatie schadelijk kan worden voor de ontwikkeling van de hersenen en dus betrokken wordt bij de etiologie van de aandoeningen. Microglia zijn de residente immuuncellen van het centrale zenuwstelsel (CNS) en hun activering tijdens de prenatale ontwikkeling resulteert mogelijk in de defecte inrichting van neuronale circuits. Het antwoord op deze vraag z...

Project

Preeclampsie: fysiologische en klinische relevantie van de bepaling van verschillende subtypes

Universiteit Hasselt

Pre-eclampsie (PE), gedefinieerd als de zwangerschap-geïnduceerde hypertensie met urinair eiwit-verlies, en foetale groeivertraging (FGR) behoren tot de meest bedreigende ziektes van de zwangerschap voor zowel moeder als kind. Huidige therapieën voor deze ziekten zijn aspecifiek, symptomatisch en zijn al tientallen jaren niet gewijzigd. In dit project, worden protocollen voor de toepassing van nieuwe technologieën zoals ''maternal venous Doppler sonography" en "impedance cardiography" -beiden...

Project

Hemodynamische en structurele veranderingen in mitraliskleplijden: nadruk op klepherstel in functionele mitralisklepinsufficiëntie

Universiteit Hasselt

Functionele mitrale regurgitatie (MR) door abnormale functie van structureel normale mitralis klepbladen in de context van verminderde linkerventrikelfunctie blijft een complexe en slecht begrepen pathologie, de aanwezigheid en ernst van MR die onafhankelijk geassocieerd worden met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De pathofysiologie van functionele MR heeft voornamelijk betrekking op ventriculaire dysfunctie dan op structurele valvulaire afwijkingen, en is gebaseerd op (1) ringvormi...

Project

Onderzoek naar de activatie van endogene herstelmechanismen van het hart en de onderdrukking van fibrose voor myocardiaal herstel na een infarct.

Universiteit Hasselt

Bij een hartinfarct wordt het afgestorven hartspierweefsel vervangen door niet-contractiel littekenweefsel waardoor de hartfunctie afneemt. Binnen dit onderzoek wordt er nagegaan hoe de processen van cardiale regeneratie en fibrose in situ gestimuleerd kunnen worden om een betere myocardiale regeneratie te bekomen.

Project

Lipoproteïnen, een nieuwe target in multiple sclerose?

Universiteit Hasselt

In dit project worden complete lipoproteiïnen profielen van MS-patiënten en dieren met EAE opgesteld. Ook wordt de oxidatiestatus van lipoproteïnen in verschillende fasen van de ziekte bepaald en worden de effecten van de afzonderlijke lipoproteïnen en hun geoxideerde vormen op het fenotype en de functie van monocyten en microglia bepaald. De hiermee geassocieerde effecten op het verloop van de ziekte zullen worden onderzocht.

Project

Onderzoek naar psychosociale aspecten in de zorg voor patiënten met kanker.

Universiteit Hasselt

Dit doctoraatsonderzoek kadert in een ruimer geheel waarbij LSM het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs de opdracht gaf een transmuraal psychosociaal zorgpad te ontwikkelen voor patiënten met kanker. Dit academisch onderzoeksproject heeft tot doel een beter zicht te krijgen op de psychosociale aspecten van de zorg vanuit perspectief van de patiënt of zorggebruiker, om vervolgens wetenschappelijk onderbouwde inzichten en evidence based practices aan te reiken die de inbedding van psychosocia...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Behandelingsstudie ' Expand'

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Novartis Pharma. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Novartis Pharma de onderzoeksresultaten naar " Behandelingsstudie 'Expand' " onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Seksualiteit in de laatste levensfase: ervaringen en behoeften bij terminaal zieke patiënten en hun partners, en de rol van hulpverlening

Vrije Universiteit Brussel

De laatste jaren is er toenemende belangstelling en onderzoek rond het verlenen van psychosociale steun voor terminaal zieken, dit zowel in België als in andere landen. Hoewel goede palliatieve zorg gericht is op zowel fysieke als psychosociale en existentiële behoeften van patiënten en familie valt het op dat seksualiteit afwezig is als een wezenlijke component van de behoeften-evaluatie en zorg-bepaling. Uit recentelijke literatuur blijkt echter dat veel patiënten seksualiteit als waardevol...

Project

Evaluatie van mRNA beladen microbubbels voor ultrasound geleide kankervaccinatie

Vrije Universiteit Brussel

DCs, de professionele antigenpresenterende cellen van ons immuun systeem, induceren CTL responsen tegen tumor antigenen. Bijgevolg is er interesse in hun gebruik als cellular anticancer vaccin. Het GRGN is betoken in onderzoek omtrent het gebruik van ultrasound en microbubbles voor drug aflevering. Het LMCT heeft expertise in het gebruik van mRNA voor modificatie van DCs. In deze studie, zal de expertise van het GRGN en LMCT gebundeld worden om mRNA beladen microbubbles aan te maken en na te ...

Project

Hepatocytachtige cellen, afgeleid van adulte humane huid progenitorcellen, als potentieel in vitro model voor het screenen van geneesmiddelen op mogelijke levertoxiciteit

Vrije Universiteit Brussel

We onderzoeken of adulte humane huid progenitorcellen, die afgeleid zijn van hepatocytachtige cellen, gebruikt kunnen worden voor het screenen van geneesmiddelen op mogelijke levertoxiciteit.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU project: INTEGRATE Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het INTEGRATE project beoogt het ontwikkelen van innovatieve infrastructuren om data en kennis te delen en om grootschalige samenwerking op biomedisch onderzoek te stimuleren.

Project

Targeting kanker stamcellen door het verhogen van cytotoxische T-cel responsen tegen het eiwit SOX2

Vrije Universiteit Brussel

We willen de rol van kankerstamcellen in immune bevoegde syngenetische muizen bestuderen.

Project

ASPIRE: adjuvant-gemediëerde stimulatie van kanker specifieke immuun responsen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project, stellen we voor om mRNA dat codeert voor immuunmodulerende eiwitten, waaronder FIST, Fb2 en IL-12 thv de tumor of tumor drainerende lymfeknoop af te leveren ten einde CD11c+ cellen in situ te modificeren. De doelstelling is om deze cellen te activeren en te gebruiken om eiwitten aan te maken die de bestaande immuunsuppressie kunnen omgooien en tumorspecifieke T cellen kunnen activeren.

Project

Onderzoek naar de cystine/glutamaat antiporter of systeem xc- als innovatief neurofarmacologisch aangrijpingspunt voor majeure depressie

Vrije Universiteit Brussel

Majeure depressie is een frequent voorkomende stemmingsstoornis, die vaak leidt tot verminderde levenskwaliteit. De laatste halve eeuw wordt de antidepressieve therapie gedomineerd door de monoamine hypothese. Vermits slechts 50-60% van de depressieve patiënten reageert op een eerste antidepressieve behandeling, is er ruimte voor verbetering en noodzaak aan ontwikkeling van nieuwe medicatie. De recente glutamaathypothese toont aan dat glutamaat een primaire mediator is van majeure depressie e...

Project

Tri-ART 2.0: Optimization of TriMix and Antigen RNA-based anti-cancer Therapy.

Vrije Universiteit Brussel

Messenger RNA, a genetic vaccine and safe pharmaceutical, can be exploited to reprogram dendritic cells (DCs) in situ. Recently, we showed that intranodal delivery of tumor antigen and TriMix mRNA induces therapeutic anti-tumor immunity. In this project, we will build on these findings and evaluate cationic carriers to enhance the delivery of the mRNA to lymph node-resident DCs, focusing on antigen expression and activation of the DCs in the presence or absence of TriMix. In addition, we will...

Project

De immunologie van implantatie: de rol van uteriene dendritische cellen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project trachten we de rol van uteriene dendritische cellen bij zowel normale als mislukte implantatie te decoderen.

Project

Kwaliteit van palliatieve zorg in de eerste lijn Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

As part of my pre and postdoctoral FWO fellowship I coordinated the Belgian SENTI-MELC study and international EUROSENTI-MELC study (2005-2010) describing the circumstances of dying in Belgium, the Netherlands, Spain and Italy, using representative GP networks. In 2013-2014, the EUROSENTI-MELC study will be continued focusing on the development and testing of quality indicators to measure palliative care in primary care, nationally and internationally. Based on previous work of the End-of-Lif...

Project

Onderzoek naar resistentie mechanismen in multipel myeloom Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke kwaadaardige plasmacel ziekte gelokalizeerd in het beenmerg (BM, tumoromgeving). De omgeving is crucial voor de ondersteuning van MM celoverleving, proliferatie, groei en ontwikkeling van geneesmiddelen resistentie. Nieuwe geneesmiddelen zijn geïdentificeerd die zowel MM cellen als cellen van de BM omgeving aanvallen. Behandeling van MM bestaat uit oude geneesmiddelen zoals chemotherapie (melphalan) en corticosteroïden (dexamethasone) en nieuwe genee...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-University of Valencia, Lluch Girbes Enrique Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

studie rond het effect van neurologische studies bij patienten met chronische kniepijn gerelateerd aan osteoarthritis

Project

Online registratie van exposure, lichte en zware fietsongevallen bij adolescenten. Een retrospectieve en prospectieve studie

Vrije Universiteit Brussel

Fietsen bevordert de gezondheid, vermindert de kans op obesitas, zorgt voor minder lawaaihinder, luchtvervuiling en broeikasgassen die geassocieerd worden met reizen/verplaatsing. Vooraleer fietsen gepromoot wordt, zou het veiliger moeten worden. Vooraleer we veiligheidsmaatregelen kunnen toepassen, is het essentieel om een overzicht te hebben van alle ernstige en minder ernstige ongevallen met fietsers.

Project

Generatie en activatie van myeloïde-afgeleide suppressor cellen door multiple myeloom cellen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Een mogelijk mechanisme van immuunsuppressie door myeloom cellen is de generatie en activatie van myeloïde-afgeleide suppressor cellen (MASC). Deze zijn een heterogene myeloïde populatie die T-celproliferatie onderdrukken in pathologische omstandigheden. Het aantal MASC is verhoogd in het perifeer bloed van myeloom patiënten. Bovendien werden er in het 5TMM muismodel verscheidene MASC subsets geïdentificeerd in het beenmerg met de capaciteit om T-celproliferatie te onderdrukken. Het doel van ...

Project

VUB-PRIJS :IGNACE VANDERSCHUEREN 2012 (Biomedische Wetenschappen/oproep 2012)

Vrije Universiteit Brussel

Toelichting doctoraatsonderzoek Dit doctoraatsonderzoek werd geleid om een beter begrip te verkrijgen van de cellulaire plasticiteit in de pancreas. De pancreas is onderhevig aan 2 belangrijke ziektes: diabetes en pancreas kanker. In beide gevallen is het essentieel om een betere karakterisatie van pancreas progenitor/voorloper cellen te bekomen. Dit kan namelijk leiden tot de ontwikkeling van verbeterde methoden om transplanteerbare beta cellen te maken. Transplantatie van donor-afgeleide of...

Project

Behoefte aan een dagcentrum voor pubers en adolescenten met een complexe problematiek van zowel een psychologische of psychiatrische aard in Brussel en Brusselse westrand Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - Brussel' hebben voor het project ' Behoefte aan een dagcentrum voor pubers en adolescenten met een complexe problematiek van zowel een psychologische of psychiatrische aard in Brussel en Brusselse westrand' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de...

Project

Validatie van de rol van de cystine/ glutamaat antiporter of systeem Xc- in aandoeningen van het visueel systeem

Vrije Universiteit Brussel

Met dit project gaan we de betrokkenheid van systeem xc- na in aandoeningen van het visueel systeem zoals bv. glaucoom. Bovendien wordt onderzocht of systeem xc- betrokken is in de plasticiteit van de hersenen na monoculaire enucleatie (het verwijderen van één oog).

Project

Toekenning van UVV: Waardig Levenseinde Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel met het UZ Brussel is een grote voortrekker in het streven naar een waardig levenseinde, zowel als vernieuwer van (palliatieve) zorgmodellen als door haar onbevooroordeelde aandacht voor àlle beslissingen bij het levenseinde. Zo nam ze o.a. medio 1980 het eerste initiatief in de palliatieve zorg in België en Brussel door de oprichting van de thuisequipe OMEGA en stichtte ze later het eerste supportief dagcentrum TOPAZ. Zij zette zich mee in voor een euthanasiewet...

Project

Technologische hulpmiddelen binnen de zorg: overheidstussenkomst en de invloed op ondernemerschap. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek tracht -de instanties weer te geven die instaan voor overheidstussenkomst in het gebruik van verschillende gezondheidstechnologieën, -de processen en criteria bij beslissingen rond overheidstussenkomst na te gaan + de impact van dergelijke beslissingen op het marktpotentieel van die technologieën -kenmerken van ondernemers (en technologieën) te analyseren die erin geslaagd zijn financiële overheidstussenkomst en/of succesvolle marktintrede voor hun technologieën te bekomen.

Project

Een stAPP naar een betere gezondheid. Recent afgelopen

KU Leuven

Doel: Meten en bewust maken van sedentair gedrag en gedragsverandering stimuleren via het gebruik van een innovatieve en leuke app op een smartphone. Doelgroep We richten ons in dit project naar 19- tot 59-jarigen waarbij we trachten om in hun thuisomgeving en vrije tijd hetsedentair gedrag te verminderen. Verloop:ect bundelt de expertise van bewegingsdeskundigen, Logo-medewerkers, motivatiepsychologen en ingenieurs en bestaat uit volgende stappen:Fase 1: De eerste fase van het project bestaa...

Project

De rol van niet-coderend RNA in juveniele myeolomonocytaire leukemie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Juveniele myelomonocytaire leukemie is een zeldzame kwaadaardige aandoening van het beenmerg die voorkomt op kinderleeftijd. De enige behandelingsoptie waarmee volledige genezing bekomen wordt is een stamceltransplantatie. In dit project zullen we evalueren of niet-coderende RNA molecules in de diagnostiek van JMML, als prognostische merker en als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen kunnen gebruikt worden.

Project

Seroprevalentie 2012. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WIV. UA levert aan WIV de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bijzonder lastenboek WIV-ISP-2012-PRI028-SME Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT(UHasselt) en anderzijds Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de onderzoeksresultaten naar "Bijzonder lastenboek WIV-ISP-2012-PRI028-SME" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Conferentie: Voeding en hospitalen : historische benadering (Brussel: 26/4/2013-27/04/2013) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Conferentie rond voeding en hospitalen, een historische benadering in samenwerking met de University of Birmingham, FWO, the Wellcome Trust, en de Society for the Social History of Medicine,

Project

Histokinette TP1020 Rotary Automatic Tissue Processor voor histologische toepassingen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Frequentiebepaling via DNA-testen van een aantal prioritaire erfelijke aandoeningen bij een aantal hondenrassen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Via een 50-tal verschillende DNA-testen voor erfelijke aandoeningen van 10 in België populaire hondenrassen zal de verspreiding van deze aandoeningen in de Belgische hondenpopulaties worden nagegaan met de bedoeling de genetische belasting in deze rassen beter te kunnen bepalen en gerichter fokadvies aan de fokverenigingen en particulieren te kunnen verstrekken.

Project

Optimale implantaat-fixatie, geïntegreerd in een automatisch ontwerp van patiënt-specifieke implantaten voor reconstructie van acetabulaire defecten

KU Leuven

Met 15.000 patiënten in België per jaar is een totale heupartroplastie één van de meest uitgevoerde orthopedische ingrepen. Revisies van deze prothesen komen steeds vaker voor en gaan gepaard met complexe operaties.Mobelife heeft zich met het aMace implantaat gespecialiseerd in een patiënt-specifieke aanpak voor de behandeling van de meest ernstige acetabulaire defecten (Paprosky IIIb). Defecten van Paprosky type IIa-c en IIIaworden vandaag vooral met standaard componenten behandeld. Deze com...

Project

The tension between urban sprawl and the European ideal of the sustainable compact city. Urban sprawl as a process of land management in the cities of Barcelona and Milan.

KU Leuven

Why are city expanding? Many scholars posed themselves this ques2on. The reasons are many, as studies on land consump2on (as land use change) and urban sprawl have been for decades a hot topic in the interna2onal arena, involving also a wide range of disciplines. This research project intends to be a contribu2on to the debate on urban land consump2on, that is the constant urban expansion of the city. The focus is on a specific urban func2on, namely the residen2al areas, thus the object of thi...

Project

MRIneuroKids. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Vitamin D.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Global exosomes biomarker. Recent afgelopen

KU Leuven

Ontwikkeling van nieuwe biomerkers voor prostaatkanker op basis van exosoom-analyse van urine- en serumstalen.

Project

Transplantoux. Recent afgelopen

KU Leuven

Project met als doel het bewegen en sporten bij mensen met een gezondheidsbeperking te promoten waarbij het motiveren van getransplanteerden omgezond te bewegen en te sporten, het stimuleren van multidisciplinair onderzoek op de langetermijnresultaten van orgaantransplantaties te verbeteren en het organiseren van positieve sensibiliseringsacties rond orgaandonatie en -transplantatie de prioriteiten vormen van dit project.

Project

Invloed van onthouding van alcohol op het fecaal metaboloom Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Nieuwe inzichten in de diagnose en behandeling van chronische longaandoeningen bij kinderen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Binnen de dienst pediatrie en kinderneurologie worden tal van kinderen gezien met een verhoogd risico op CPA. Verscheidene diagnostische technieken worden reeds toegepast, maar niet op een systematische manier. Het huidige doctoraatsproject heeft als doel om hier systematiek in te brengen en deze aan te vullen met nieuwe en innovatieve diagnostische en therapeutische technieken. Dit doctoraatsproject zal zo ook bijdragen tot het verminderen van belangrijke morbiditeit en tot een hogere levens...

Project

Onderzoek naar de prevalentie en epidemiologie van Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma meleagridis stammen, en opsporen van wildreservoirs

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het bepalen van de prevalentie van M. gallisepticum en M. meleagridis infecties bij pluimvee en wildlevende vogels alsook het bepalen van de diversiteit van M. gallisepticum en M. meleagridis stammen in België teneinde advies te kunnen geven ter preventie van de aandoening

Project

Foliumzuurgebruik en preconceptioneel advies: bundelen van informatie, bouwen van een website en het uitwerken van een evaluatiestrategie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze opdracht betreft: 1) het bundelen van alle informatie rond de correcte inname van extra foliumzuur door vrouwen in de preconceptieperiode; 2) Het oplijsten van de consensus binnen andere subthema‟s op vlak van preconceptieadvies. 3) Het bouwen van een website voor het grote publiek als voor de zorgverstrekkers. 4) Het uitwerken van een strategie voor het monitoren van de foliumzuurinname.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Brugge. BIOMED levert aan het Gerecht van Brugge de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Mechelen. BIOMED levert aan het Gerecht van Mechelen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Brussel. BIOMED levert aan het Gerecht van Brussel de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2012

Project

Dienstenovereenkomst mbt onderzoek 'antidiabetic mode of action of the synthetic phytochemical RX-1' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Zadec APS' hebben voor het project ' Services Agreement antidiabetic mode of action of the synthetic phytochemical RX-1' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de af...

Project

Onderzoek naar de rol van basische carboxypeptidasen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Daiichi. UA levert aan Daiichi de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Wisselwerking lagere urinewegen en colo rectum. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst voor het uitvoeren van een niet-interventionele studie : MS Telecoach Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een niet-interventionele studie tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Teva Pharma Belgium. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Teva Pharma Belgium de onderzoeksresultaten naar 'MS Telecoach' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van de potentie van immunodulatory drugs ter verbertering van de effectiviteit van dendritische cel gebaseerd immunotherapie voor multiple myeloma Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Koning Boudewijnstichting - Fonds Catherina Weckers' hebben voor het project ' Evaluation of the potency of immunodulatory drugs to enchance the effectiveness of dendritic cell based immunotherapy for multiple myeloma' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek ...

Project

Het verstrekken van laboratoriumtests en diensten in het kader van klinische proeven. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Crucell. UA levert aan Crucell de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

PLF

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Cis-regulatory mapping of the RPE-expressed transcription factor OTX2

Universiteit Gent

Corbo et al. (2010) mapped CRX bound cis-regulatory elements in mouse, resulting in a photoreceptor-specific regulatory map. Retinal pigment epithelium (RPE)-expressed genes are not represented in this dataset. ChIP-seq of the RPE-expressed transcription factor OTX2 will be performed in RPE-derived cell lines. Exomes data of index cases with retinal dystrophies (RD) will be filtered against known RD genes, and against CRX, NRL and OTX2 cis-regulatory datasets.

Project

Samenwerking rond de optimalisatie van de toediening van macromoleculaire biofarmaceutica in doelcellen

Universiteit Gent

Vele nieuwe medicijnen zijn gebaseerd op biologische moleculen, zoals eiwitten, peptiden en nucleïnezuren. Het doel is om de obstakels te onderzoeken die deze geneesmiddelen moeten overwinnen ten einde hun doelbestemming in het lichaam te bereiken. Het team zal deze informatie gebruiken om biofarmaceutische formulaties te ontwikkelen die deze geneesmiddelen naar hun doelbestemming kunnen loodsen.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand november 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Mechelen. BIOMED levert aan het Gerecht van Mechelen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand november 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Dendermonde. BIOMED levert aan het Gerecht van Dendermonde de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand november 2012

vorige 501 - 1000 van 5779 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Grootte: 10 20 50 500