Onderzoeksprojecten

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN (B) EXACTE WETENSCHAPPEN (P) MENSWETENSCHAPPEN (H) SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T)


Algemene biomedische wetenschappen Biofysica Dierkunde Ecologie Geneeskunde, mens en vertebraten Genetica, cytogenetica Landbouwkunde Microbiologie, bacteriologie, virologie, mycologie Plantkunde


Ademhaling Algemene pathologie, anatomopathologie Anatomie, morfologie (mens) Anesthesiologie, intensieve zorgen Arbeidsgeneeskunde, industriële geneeskunde Cardiovasculair systeem Dermatologie, venerologie Diagnostiek Diergeneeskunde: heelkunde, fysiologie, pathologie, klinische studies Endocrinologie, secretiesystemen, diabetologie Farmacologie, formacognosie, farmacie, toxicologie Fysiologie Fysische antropologie Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie Gastro-enterologie Gerechtelijke geneeskunde Gerontologie Heelkunde, orthopedie, traumatologie Hematologie, extracellulaire vloeistoffen Huisartsengeneeskunde, medische opleiding Immunologie, serologie, transplantatie Infecties Klinische biologie Klinische genetica Milieugeneeskunde Musculo-skelettair systeem, reumatologie, motoriek Neurologie, neuropsychologie, neurofysiologie Obstetriek, gynaecologie, andrologie, voortplanting, sexualiteit Odontologie, stomatologie Oftalmologie Ontwikkelingsbiologie, teratologie, ontogenie, embryologie (mens) Otorinolaryngologie, audiologie, auditief systeem en spraak Pediatrie Psychiatrie, klinische psychologie, psychosomatiek Psychonomie Tropische geneeskunde Urologie, nefrologie Volksgezondheid, epidemiologie Ziekenhuiswetenschappen en -beheer

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 501 - 1000 van 6050 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Grootte: 10 20 50 500
Project

BetaSave. Recent afgelopen

KU Leuven

Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM).

Project

Cardio3. Recent afgelopen

KU Leuven

Advanced Volumetric Ultrasound Imaging for Model-based, Patient-specificc Cardiac Diagnosis.

Project

De cognitieve factoren van functionele uitkomst in bipolaire en psychotische stoornis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Emmaus. UA levert aan Emmaus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elektroconvulsie Therapie (ECT) bij de Majeur Depressieve Stoornis : verder onderzoek naar de impact van ECT op psychomotorische en cognitieve symptomen en naar optimalisatie van onderhoudsbehandelingsschema's. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Emmaus. UA levert aan Emmaus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Opstart van een revalidatie database om de normen van MS revalidatie te verhogen: haalbaarheid, capaciteitsopbouw en proof-of-concept in het domein van oefentherapie en mobiliteit. Historisch

Universiteit Hasselt

Personen met de progressieve vorm van MS vertonen over het algemeen meer beperkingen dan personen met de relapsing-remitting vorm van MS. Oefentherapie is een potentiële effectieve behandelingsmodaliteit. Ondanks de enorme toename van onderzoek in het domein van fysische revalidatie en oefenen, blijft het echter onduidelijk of gunstige effecten evenwaardig aanwezig zijn in de progressieve als in de relapsing-remitting vorm van MS. Tevens is het onduidelijk in welke mate de effecten afhankelij...

Project

De effecten van oculomotor omscholing op de functie van de bovenste en onderste ledematen bij progressieve MS. Een proof-of-concept studie van de International Progressieve MS Alliantie. Historisch

Universiteit Hasselt

Zo'n twee derde van de personen met Multiple Sclerose (MS) vertoont ataxie. Personen met ataxie hebben traditioneel last van verschillende symptomen zoals een spiertremor, ongecoördineerde oog-, hand-, en voetbewegingen, problemen met balans en wandelvaardigheid. Aangezien medicatie en operatie hier slechts een beperkt effect op hebben, wordt personen met ataxie meestal revalidatie voorgeschreven. De bovengenoemde symptomen veroorzaken vaak moeilijkheden met lezen, objectmanipulatie en het on...

Project

Internationale alliantie-onderzoeksgroep: hepatische connexines en pannexines Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

LIVER DISEASE CURRENTLY IS THE FIFTH MOST COMMON CAUSE OF DEATH WORLDWIDE AND IMPOSES AN INCREASING ECONOMIC BURDEN ON SOCIETY. CONSEQUENTLY, THERE IS AN URGENT NEED FOR EFFICIENT DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES IN THE HEPATOLOGY FIELD. MAJOR FOCUS HAS BEEN PUT LATELY ON CONNEXIN HEMICHANNELS AND PANNEXIN CHANNELS, WHICH MEDIATE INTERCELLULAR AND PARACRINE COMMUNICATION. CONNEXIN AND PANNEXIN EXPRESSION STRONGLY ALTERS DURING THE EARLY STAGES OF CHRONIC LIVER PATHOLOGY, RENDERING THESE ...

Project

Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit voorstel is een verlenging van een doctoraatsproject in het bredere kader van het INFLAME Marie Curie Curie Initial Training Network (ITN) 2011-2014. De voornaamlijkste doelstelling van INFLAME is te begrijpen hoe en in hoeverre mate de humane blootstelling aan de vlamvertrager chemicaliën gebruikt in allerlei producten en materialen gebeurt en wat zijn de risico's die met deze blootstelling geassocieerd zijn. Dit voorsteel, met naam "Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - scre...

Project

Evaluatie van het potentieel van Boldoa saponinen als vaccin adjuvans Historisch

Universiteit Antwerpen

Vaccinering is een van de meest effectieve gezondheidsinterventies en behoort tot de beste aanpak om epidemieën te vermijden. In het algemeen zijn traditionele vaccins (levend, maar verzwakte of geïnactiveerde organismen) en nieuwe generatie vaccins (bv. recombinante proteinen, gezuiverde antigenen en DNA) zwak immunogeen tgv weinig of geen effectieve immuunstimulus. Daardoor is er een belangrijke rol weggelegd voor adjuvantia in vaccin formulaties. Momenteel werden meer dan 100 potente adjuv...

Project

Realisatie van een interactief anti-tabak voorlichtingspakket voor scholieren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel om een interactief antirookpakket voor scholen te ontwikkelen. Het einddoel van het project is om Vlaamse (schoolgaande) jongeren op een zeer gerichte en direct manier van het roken af te houden.

Project

VIND.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Multidimenionele screening en interventie bij verpleegkundigen met chronische lage rugpijn

KU Leuven

Lage Rugpijn (LRP) is een veel voorkomend, hardnekkig en kostbaar gezondheidsprobleem, met vaak een aanzienlijke impact op het dagelijks functioneren. 51 tot 90% van de mensen krijgen op een bepaald moment in hun leven te maken met LRP. Wereldwijd is chronische LRP (CLRP) de meest voorkomende en duurste werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat. Verpleegkunde is geïdentificeerd als een hoog-risico beroep voor de ontwikkeling van beroepsgerelateerde LRP. Reeds jaren vormt CLRP ee...

Project

TBA

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Welke factoren beïnvloeden mobiliteit, pijn en functioneren bij patiënten met adhesive capsulitis van de schouder: een prospectieve longitudinale studie Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Voorliggend onderzoeksvoorstel omvat een prospectieve longitudinaal onderzoeksdesign opgesteld om de aanwezigheid van centrale sensitisatie en metabole parameters in relatie tot pijn, mobiliteit en functioneren in kaart te brengen bij patiënten met adhesieve capsulitis van de schouder.

Project

Barrière eigenschappen van littekenweefsel bij fysiotherapie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Ondanks het feit dat fysische applicaties binnen de fysiotherapie toegepast wordt schiet de evidence based practice tekort. De huid is een belangrijke barrière voor deze applicaties. Bij littekens, vaak voorkomend bij patiënten in behandeling bij de kinesitherapeut, zijn er bovendien veranderingen in de histologie van de huid. Dit project heeft als doel doorlaatbaarheid van littekenweefsel te onderzoeken voor vaso-actieve topicale applicaties.

Project

Ontwikkeling en validatie van een model gebaseerd op een verplaatsbaar 3D bewegingsanalysesysteem om rompfunctie en locomotie bij CVA-patiënten te meten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Biomechanische ganganalyses hebben bijgedragen tot de kennis van bewegingspatronen. Echter, bewegingsanalyse in revalidatiecentra, thuissituaties of buitenshuis zal de meerwaarde ervan verhogen. In dit project zullen we een model ontwikkelen dat 7 bewegingssensoren linkt om rompfunctie en locomotie te bestuderen. Vervolgens zal de betrouwbaarheid en validiteit van dit Xsens model worden nagegaan door vergelijking met een Vicon camera systeem.

Project

Bundeling van krachten om de weerstand tegen Plasmodium falciparum weerstand in Oost- en Centraal-Afrika te detecteren en controleren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van fenotypische voorspellingen voor de erfelijke overdraagbaarheid van het darmmicrobioom Historisch

Universiteit Gent

Het darmmicrobioom speelt een belangrijke rol bij tal van gezondheidsrelevante processen. De vraag stelt zich of de samenstelling van het microbioom deels gekenmerkt wordt door erfelijke overdraagbaarheid. In dit project zal worden gewerkt met genomische informatie van het microbioom van een uitgebreide cohorte monozygote en dizygote tweelingen en zal worden nagegaan of genomische verschillen zich ook uiten op fenotypisch en functioneel vlak.

Project

Grondige opleiding in verband met intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld Historisch

Universiteit Gent

Met dit projectvoorstel willen we de kennis en competenties omtrent de aanpak van intrafamiliaal geweld in het algemeen en seksueel geweld in het bijzonder in Belgische ziekenhuizen verhogen en verbeteren. Dit willen we doen op basis van volgende subdoelstellingen: a. Het organiseren van een gemeenschappelijke grondige opleiding van 5 dagen voor alle deelnemende ziekenhuizen waarin zij zowel theoretische verdieping, als praktische evidence-based handvatten aangereikt krijgen om hun aanp...

Project

Zijn plantensterolen beschermend in de ziekte van Alzheimer en multiple sclerosis? Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 12 juni 2014 de aanvraag voor een kort verblijf aan Chulalangkorn University, Bangkok, Thailand goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven - uitgaande mobiliteit". Gedurende dit verblijf zal dr. Jeroen Bogie onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. dr. Supachitra Chadchawan. Het verblijf zal plaatsvinden in oktober - november 2014.

Project

ZORA-robots als een interactieve revalidatie-en bewakingshulp: ontwikkeling van een technologieplatform Recent afgelopen

Universiteit Gent

De ontwikkeling van een generisch technologieplatform op de NAO-robots om bewegingsherkenning, spraak en feed-back programma's te voorzien op NAO die later kunnen gebruikt worden in een breed spectrum van zorgverlening. In dit project zullen er programma's ontwikkeld worden voor revalidatie bij kinderen.

Project

Opbouw van vaccinologie-expertise in Zuidoost-Azië. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Apparatuur voor hoge-snelheid, gekoelde, preparatieve ultracentrifugatie, geautomatiseerde gradiënsvorming en fractieverzameling en -analyse.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Hoge-frequentie ultrasoon beeldvormingssysteem Vevo 2100.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gedeeltelijke plaatsing van de NMR-infrastructuur voor de structurele opheldering van synthetische en natuurlijke stoffen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verbetering van vaardigheden en institutionele capaciteit om de nationale programma's voor de immunisatie van adolesenten en gezondheidssystemen in de Afrikaanse regio. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor de evaluatie van Begeleiding Nieuwe Medicatie (BNM). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IFEB. UA levert aan IFEB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Naar een holistische aanpak van seksueel geweld: zijn referentieziekenhuizen seksueel geweld in de provincie Oost-Vlaanderen een haalbaar en wenselijk model Historisch

Universiteit Gent

Met dit projectvoorstel willen we meer zicht krijgen op de haalbaarheid en de wenselijkheid van het "referentieziekenhuis-model" in de provincie Oost-Vlaanderen. Het lijkt ons dan ook essentieel dat er eerst bij de Oost-Vlaamse ziekenhuizen wordt nagegaan hoe zij seksueel geweld vandaag aanpakken en hoe zij tegenover diverse modellen staan. De doelstelling van dit projectvoorstel is dan ook drieledig: 1) Nagaan wat de huidige aanpak van slachtoffers en plegers van seksueel geweld is in de alg...

Project

De rol van macrofaag acktivatie bij de ontwikkeling van Non-acoholic steatohepatitis (NASH): geintegreerde studie van de darm-vet-lever as. Historisch

KU Leuven

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is wereldwijd een van de meestvoorkomende oorzaken van leverziekten met een voorkomen van 20-30% in de westerse wereld en verwacht wordt dat het ook in de komende jaren nog zal toenemen en verder verspreiden. NAFLD is sterk gelinked aan zwaarlijvigheid en vetophoping in het abdomen, het wordt gezien als de uiting van het metabole syndroom in de lever. Bij het grootste deel van de patienten met NAFLD verloopt de ziekte asymptomatisch en de daarbij optre...

Project

Verhalen bij gezondheidscommunicatie: een multidiscplinaire benadering om het begrip te vergroten van de rollen en het gebruik van verhalen bij het overbrengen van gezondheidsinformatie en het wijzigen van levensstijl. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ganaxolone behandeling van fragiel X syndroom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

E2E SUD:Het transformeren van de reiniging categorie met end-to-end technologische innovatie in nieuwe productvormen . Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het algemeen innovatiedoel van dit project is om een platform voor oplosbare mono-dosis (Pod of SUD) uit te bouwen, in eerst instantie voor wasmiddelen en daarnaast ook voor detergenten. De betrachting is om de volgende aspecten van de eerste generatie producten die sinds 2012 op de markt zijn te verbeteren :1) een aangepaste film zonder permeabiliteit voor bestanddelen van de formulatie, die lekken voorkomt en oplosbaar is in de was in koud water; 2) een aangepaste detergent formulatie van i...

Project

Ontwikkeling van een orale geneesmiddelentoedieningsvorm voor katten gebruik makend van nutritionele principes Historisch

Universiteit Gent

Orale toediening van geneesmiddelen aan katten is een probleem omdat farmaceutische formuleringen niet ontworpen zijn voor spontane opname door katten, maar eerder voor al of niet geforceerde toediening van pillen of vloeistoffen door de eigenaars. De moeilijkheid om dit doeltreffend te doen heeft als gevolg dat de therapietrouw, biologische beschikbaarheid en de klinische uitkomst niet betrouwbaar zijn. Dit gaat tevens gepaard met gevoelens van frustratie, angst en schuld bij de eigenaars. G...

Project

Optimaliseren van de efficiëntie van transcraniële direct current stimulatie op de corticale neuroplasticiteit op basis van een neurovasculair koppelingsmodel. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Transcraniële gelijkstroom stimulatie ( tDCS ) induceert polariteits specifieke langdurige veranderingen van corticale prikkelbaarheid en activiteit. De effecten van tDCS op de corticale prikkelbaarheid kunnen op een aantal plaatsen van het menselijk brein onderzocht worden. Voor het verkennen van tDCS geïnduceerde corticale veranderingen in activiteit zijn er alleen indirecte metingen beschikbaar zoals elektro encefalogram (EEG) en functionele magnetische resonantie tomografie ( fMRI ). In ...

Project

Tewerkstelling na dwarslaesie Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Evaluation and treatment of bimanual function in children with developmental coordination disorders and cerebral palsy

KU Leuven

Kinderen met ontwikkelingsproblemen ervaren vaak motorische problemen. Vooral problemen in de bimanuele coördinatie komen frequent voor en hebben een grote impact op het bereiken van bimanuele vaardigheden in het dagelijks leven (vb. schoenveters binden, knopen sluiten, een pot open draaien). Zwakke bimanuele vaardigheden werden reeds gerapporteerd bij kinderen met cerebrale parese (CP) en kinderen met milde motorische stoornissen zoals #Developmental Coordination Disorders# (DCD). Hoewel de ...

Project

Mechanisms underlying primary non response to anti-TNFo in patients with inflammatory bowel disease. Historisch

KU Leuven

ECCO research fellowship for the research of the mechanisms underlying primary non response to anti-TNFo in patients with inflammatory bowel disease.

Project

De interactie tussen OSAS en obesitas bij kinderen : op zoek naar een beter inzicht in de rol van het vetweefsel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ma.Tr.OC - Identificatie van moleculaire therapeutische doeleinden en diagnostische/prognostische biomerkers voor de maligne transformatie van osteochondromas. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Wetenschappelijke evaluatie en begeleiding van de projecten voor alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is te komen tot de wetenschappelijke evaluatie en begeleididng van de alternatieve en ondersteunende zorgprojecten in het kader van Protocol 3 ouderenzorg, zoals die zijn voorzien in uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juli 2009. De wetenschappelijke evaluatie is van algemeen belang en heeft tot doel het RIZIV en de andere overheidsdiensten in staat te stellen objectieve en gerichte keuzes te maken met betrekking tot vernieuwende zorgprogramma's.

Project

Ontwikkeling en validatie van een gevoelige GC-MS/MS-methode voor dopeermiddelen. Historisch

Universiteit Gent

Gevoelige GC-MS/MS methode Ontwikkeling en validatie van een gevoelige GC-MS/MS-methode voor dopeermiddelen. Vlaamse Regering - Ministerie van financiën, begroting, werk en Sport

Project

Samenwerking tussen UHasselt en UMaastricht betreffende het sandwichdoctoraat van Lisa Schonfeld met titel 'Motor cortex stimulatie gecombineerd met immuun modulatie veroorzaakt hestel in de hersenen in vivo' Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Corticale lesies die een gevolg zijn van traumatische hersenschade horen bij de meest voorkomende doodsoorzak onder jonge mensen. Verder leidt dit soort hersenschade in de meeste gevallen tot sterke beperkingen met betrekking tot het motorisch functioneren van de patient. Experimenten in patienten met een hemiparese als gevolg van een beroerte hebben aangetoond dat electrische stimulatie van de motorische cortex leidde tot functionele verbetering van de aangetaste arm. Ook in diermodellen van...

Project

Samenwerking tussen UHasselt en UMaastricht betreffende het sandwichdoctoraat van Nele Claes Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De humorale immuunrespons (antilichamen en B-cellen) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en progressie van multiple sclerose (MS). Zowel in MS lesies en in het cerebrospinale vocht (CSV) werden klonaal geëxpandeerde B-cellen gevonden. Deze cellen kunnen autoantilichamen produceren en schade veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel. Autoantilichamen kunnen gebruikt worden als diagnostische en prognostische biomarker. Tot nu toe is er geen goede biomarker aanwezig om de diagnose MS t...

Project

b-SLIM: een multi-modale digitale Super Coach voor blijvend gewichtsverlies. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project onderzoekt de ontwikkeling van een ‘Super Coach’-app voor mensen met obesitas of zwaarlijvigheid. Deze app zal volledig geautomatiseerd alle relevante gewichtsbepalende factoren monitoren en gebruiken omeen gepersonaliseerd advies te genereren. Op die manier worden gebruikers ondersteund bij het realiseren van duurzaam gewichtsverlies.

Project

VENOMICS Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Parasiet-specifieke cyclisch nucleotide fosfodiësteraseremmers ter behandeling van verwaarloosde parasitaire ziekten (PDE4NPD).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EEG@HOME Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit Project is de ontwikkeling van een EEG kap/headset die uitgerust is met gebruikersvriendelijke droge elektroden, en die qua design tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers op vlak van comfort en esthetiek, zonder de functionele en technische vereisten uit het oog te verliezen. De ontwikkelde EEG kap/headset moet de registratie van hoogkwalitatieve hersensignalen toelaten. Hiertoe dient het aantal elektroden in de kap/headset moet de registratie van hoogkwalitatieve herse...

Project

EU-richtlijnen voor het opzetten van nationale knooppunten voor de uitgebreide geïntegreerde medische ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Payoke. UA levert aan Payoke de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het gebruik van Ondersteunende Communicatie (OC) en de invloed van begeleiderkenmerken

KU Leuven

Focus van de studie zijn volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) ten gevolge van het Down syndroom en hun begeleiders. Volwassenen met een VB waarbij de oorzaak niet genetisch is vormen de controlegroep. De cliënten hebben allen een lichte tot matige VB en gebruiken een vorm van Ondersteunde Communicatie (OC). Men schat dat ongeveer de helft van volwassenen met een VB communicatieproblemen ondervindt. OC ondersteunt hen in de dagdagelijkse communicatie en beoogt daarbij optimale par...

Project

Nieuwe biomerkers met een diagnostische en/of prognostische waarde voor Alzheimer in een vroeg stadium hebben. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De zorg aan patiënten met Amyotrofe laterale sclerose (ALS) in Europa. Recent afgelopen

KU Leuven

Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is een snel progressieve en fatale neurologische ziekte dat mensen treft op jongvolwassen leeftijd en waarvoor momenteel geen behandeling bestaat. De voornaamste doelstelling bestaat er dan ook uit om de kwaliteit van leven te handhaven en de symptomen van de ziekte de verlichten. Dit vraagt een multi-disciplinaire aanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van best practices for symptoombestrijding en innovatieve methoden voor de kwaliteit van leven te maximaliser...

Project

Sedentair gedrag, fysieke activiteit, fysieke fitheid en metabool risico

KU Leuven

Mijn doctoraat is een vervolgonderzoek op een groot project dat tien jaar geleden plaats vond in kader van Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport, Beweging en Gezondheid. Verder maakt het deel uit van twee langer lopende studies gestart in 1969 en in 1974. Dit doctoraat is in samenwerking met het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en wordt gefinancierd als FWO project (Prospective associations between sedentary behavior, physical activity, physical fitness and metabolic risk in Flem...

Project

Genotoxic and epigenetic changes induced by TiO2 nanoparticle. Historisch

KU Leuven

TiO2 nanoparticle would be evaluated for genotoxic potential and their capability to induce epigenetic changes in epithelial cells. The study would help understand the cytotoxic and genotoxic potential of TiO2 nanoparticles. Generation of ROS and the effect on cell cycle progression andmode of cell death would also be evaluated. The effect of TiO2 nanoparticle on global methylation pattern would be studied as function of dose and time of exposure. The study will also evaluate the methylation ...

Project

Onderzoek naar de invloed van het watergehalte en de wateractiviteit bij gesproeidroogde probiotica in nasofaryngeale en buccale formulaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt hoe de kritische formulatie- en procesparameters de zeta-potentiaal en de wateractiviteit in nasale/buccale sprays en zuigtabletten kunnen beïnvloeden, met specifiek Lactobacillus rhamnosus als probiotica stam. De link tussen de wateractiviteit en het absolute water gehalte van gesproeidroogde poeders en de cel 'leefbaarheid' zal onderzocht worden onmiddellijk na productie, alsook na bewaren in een stabiliteitsstudie.

Project

Kunnen slaapstoornissen leiden tot veranderingen in de functionele connectiviteit in muizenhersenen? Historisch

Universiteit Antwerpen

Onlangs werd een duidelijke link aangetoond tussen slaapstoornissen en Aβ depositie in de ziekte van Alzheimer. Echter, de kip-ei vraag blijft onopgelost. Met dit project willen we het effect van slaap deprivatie op functionele connectiviteit in muizenhersenen bestuderen door middel van magnetische resonantie beeldvorming. Zo zal dit project uiteindelijk de basis vormen voor toekomstig onderzoek om eerder genoemde kip-ei vraag te beantwoorden.

Project

De rol van adiponutrine (PNPLA3) in de pathogenese van leversteatose als deel van het metabool syndroom Historisch

Universiteit Antwerpen

Wereldwijd is 'non-alcoholic fatty liver disease' (NAFLD) de meest frequente oorzaak van chronisch leverlijden geworden. Er werd reeds een genetische basis voor deze aandoening gesuggereerd, maar er werden slechts enkele causale genen geïdentificeerd. Het voorgestelde project heeft tot doel de betrokkenheid van PNPLA3 in NAFLD te evalueren door middel van genetische mutatie-analyse en analyse van de biologische functie in een humane levercellijn.

Project

Het bestuderen van veranderingen in de neurovasculaire koppeling in een muismodel van de ziekte van Alzheimer: een in vivo MRI benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

De neuro-vasculaire koppeling, essentieel voor een normale hersenfunctie, is reeds in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer aangetast. In het huidige project willen we de hemodynamische koppeling en neuronale activiteit veranderingen bestuderen m.b.v. functionele magnetische resonantie beeldvorming. Vroege identificatie van deze pathologische processen is van uitermate belang voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën.

Project

Ontwikkeling van een nieuwe drug-screening procedure in het post-mortem toxicologisch forensisch onderzoek: gebruik van nagels Historisch

Universiteit Antwerpen

We streven naar het ontwikkelen van een (niet-gerichte) screening methode voor het bepalen van drugs, alcohol en psychopharmaca in nagels voor gebruik in de post-mortem toxicologie. Enerzijds geeft dit aanleiding tot het gevoelig detecteren van ingenomen stoffen; anderzijds wordt er meer informatie verkregen betreffende inname over langere perioden. Voor de post-mortem toxicologie is deze informatie onontbeerlijk bij het bepalen van doodsoorzaken

Project

Platform voor Europese paraatheid tegen (terug-) opkomende epidemieën (PREPARE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het zebravisembryo voor het achterhalen van de rol van schildklierhormonen in de vertebrate embryonale ontwikkeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Schildklierhormonen (SHs) spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling. Tot op heden werden er verschillende studies uitgevoerd om de onderliggende mechanismen van schilklierhormoon afhankelijke ontwikkeling te bestuderen. Deze studies focussen zich echter voornamelijk op latere levensstadia. Het doel van deze studie is de rol van SHs tijdens de vertebrate embryonale ontwikkeling verder te ontrafelen gebruikmakend van het zebravisembryo.

Project

Gestandaardiseerde SUV kwantificatiemethoden in 18F-FDG microPET beelvorming van hersenen in ratten Historisch

Universiteit Antwerpen

Een vereenvoudigde maat voor FDG-opname in preklinische PET hersenbeeldvorming dat correleert met glucose metabolisme onafhankelijk van lichaamsgewicht wordt onderzocht. Deze maat vormt een alternatief voor de bekende 'standardized uptake value' (SUV) die wel een correlatie toont met lichaamsgewicht. De maat maakt geen gebruik van dynamische beeldvorming of van overvloedige bloedafname en is daardoor geschikt voor longitudinale beeldvorming.

Project

De controle van intestinale wormen en schistosomiasis in Burundi.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Imperial College. UA levert aan Imperial College de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

BFM B4 alarm interventiestudie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Multimodale studie van een neuroinflammatoir model bij bipolaire stoornis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Emmaus. UA levert aan Emmaus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Spatial awareness under attentional load in stroke patients and healthy participants Historisch

Universiteit Gent

Everyday life often requires to perform several tasks in parallel. Under these conditions, our otherwise efficient system devoted to spatial processing can reveal unexpected impairments. Our project will study those multitasking situations where the concurrent processing of visually- or auditorily-presented information results in inefficient processing of the surrounding space. Both stroke patients and healthy participants will participate in this study to address the neural and cognitive mec...

Project

Careville Limburg : Moving Care Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De zorginnovatieproeftuin 'CareVille Limburg: Moving Care' is gelokaliseerd in de regio Genk-Hasselt en heeft tot doel om te fungeren als een innovatief testplatform/ecosysteem waarin zorginnovaties op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden ontwikkeld en getoetst om bij te dragen aan de belangrijke toekomstige maatschappelijke uitdagingen voor een blijvende kwalitatieve en financieel haalbare ouderenzorg. CareVille Limburg richt zich op het thema zorgmobiliteit. Het doel van CareVille Lim...

Project

Vormingsinitiatief in de gezondheidszorg en mantelzorg : Zorgidee Historisch

Universiteit Hasselt

Naar aanleiding van Zorgidee, het symposium dat LifeTechLimburg organiseert met focus op zorginnovatie werd de organisatie Into D'mentia gecontacteerd om hun simulatatiecabine voor dementie enkele dagen op de universitaire campus in Diepenbeek te plaatsen. Hieraan werden twee activiteiten gekoppeld. Vooreerst werd in samenwerking met de hogescholen KHLim en PXL en met het ExpertiseCentrum Dementie een trainingsdag georganiseerd waarvoor deze partners elk deelnemers konden uitnodigen, met een...

Project

Ontwikkeling van een intelligent twee weg communicatiesysteem voor het coachen van oudere patiënten met hartfalen in de thuissituatie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Aanleiding: In België vormt hartfalen (HF) de belangrijkste oorzaak voor hospitalisatie in de leeftijdscategorie 65 plus. Daarenboven is de levensverwachting voor patiënten met HF korter dan de levensverwachting voor de meeste kankerpatiënten. De prognose voor HF patiënten kan in belangrijke mate verbeteren door een correcte medicamenteuze behandeling volgens de 'evidence based' richtlijnen, uitgeschreven door de 'European Society of Cardiology' (ESC). In de klinische praktijk blijken een gro...

Project

PACE: Comparing the effectiveness of palliative care for elderly people in long term care facilities in Europe

Vrije Universiteit Brussel

Aging populations, rising costs and sustainable delivery of high-quality care are increasingly common concerns in all EU countries. PACE aims to perform comparative effectiveness research concerning palliative care in long-term care facilities (LTCFs) in Europe. While a growing number of older people will require palliative care in institutionalized settings, palliative care has only recently begun to be developed in LTCFs and effectiveness research hardly exists. PACE aims to compare, in si...

Project

EU-cofinanciering type B2b voor PACE Historisch

Vrije Universiteit Brussel

linked to PACE project EU455 PACE "Palliative Care for Older People"

Project

Menselijke pluripotente stamcellen als ziektemodellen voor myotone dystrophie

Vrije Universiteit Brussel

Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is een autosomaal dominante neuromusculaire aandoening die veroorzaakt wordt door een CAG.CTG trinucleotide expansie in het 3' onvertaalde deel van het dystrophie myotonic protein kinase (DMPK) gen. Normale individuen hebben tussen 5 en 25 repeats, terwijl aangedane patiënten expansies dragen tussen de 50-6550 repeats. De lengte van de expansie is gecorreleerd met de ernst van de ziekte, aangezien kinderen met congenitale DM1 zeer lange repeats hebben. Het is ...

Project

Formulatie van vaccins in polymere micropartikles op basis van waterstofbruggen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Formulating vaccine antigens in particulate rather than soluble form strongly enhances the induction of cellular immunity. However, there is a big demand for strategies that allow for the formulation of vaccine antigens into microparticles under mild benign conditions. In this project we aim to develop a microparticulate vaccine formulation based on polymeric particles, encapsulating the vaccine antigens, that are stabilized via hydrogen bonding.

Project

Onderbouwde inschatting an de gezondheidskundige ernst van thallium, arseen en molybdeen ter formulering van beleidsaanbevelingen voor verdere opvolging in het leefmilieu en/of de mens.

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' Onderbouwde inschatting an de gezondheidskundige ernst van thallium, arseen en molybdeen ter formulering van beleidsaanbevelingen voor verdere opvolging in het leefmilieu en/of de mens.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden...

Project

Onderzoek naar de translationele toepassingen van humane huidafgeleide voorlopercellen en hun in vitro gegenereerde hepatische cellen in experimentele diermodellen met leverschade.

Vrije Universiteit Brussel

Leverschade dat zich in een eindstadium bevindt is de zevende doodsoorzaak voor mensen tussen 25 en 64 jaar oud. Op dit ogenblik is orthotopische levertransplantatie (OLT) de eerste behandelingskeuze. Echter, OLT alsook de transplantatie van allogene humane levercellen wordt belemmerd door het tekort aan humaan donormateriaal. Humane stamcellen, met hun grote zelfvernieuwings- en differentiatiecapaciteit, worden bestudeerd in experimentele diermodellen met leverschade. In dit project gaan we ...

Project

Ontwikkeling van een generische variabele-lengtemethode ontwikkelingsstrategie voor stalen met een grotevariatie inpolariteit. Historisch

KU Leuven

The research proposal is focused on the development ofa new chromatographic system for chemical analysis andis therefore situated in the field of analytical chemistry.

Project

Immuun hoofdschakelaars in spondyloartritis.

KU Leuven

<!-- /* Font Definitions */@font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 22 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:var...

Project

DOT1L en H3K79 methylering in fibrose.

KU Leuven

<!-- /* Font Definitions */@font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:va...

Project

Werken metabole veranderingen bij diabetes en obesitas kanker inde hand?

KU Leuven

Onlangs is gebleken dat veel van de genetische factoren, die gewoonlijkgewijzigd zijn inkankercellen, metabole genen als doel hebben. Een gewijzigd metabolisme laat kankercellentoe om hun proliferatieve behoeften te ondersteunen. Tot dusver is het niet geweten in welkemate veranderde metabole fluxen en metaboliet concentraties, dewelke de metabole statusvan een cel bepalen, een consequentie of een oorzaak zijn van kanker. Dit laatste wordtondersteund door epidemiologische studies waaruit blij...

Project

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 3D ultrasone beeldvorming voor de bepaling van de regionale hartfunctie. Historisch

KU Leuven

Ultrasone beeldvorming speelt een belangrijke rol in de klinische praktijk om de regionale hartfunctie objectief te bepalen door het opmeten van de hartspierbeweging en -vervorming. Verschillende recente technische ontwikkelingen hebben het ondertussen mogelijk gemaakt om het hart nu drie-dimensionaal (3D) te evalueren. Deze techniek opent heel wat mogelijkheden voor een verbeterde diagnosevorming tegenover deze gebaseerd op twee-dimensionale (2D) ultrasone beelden. Toch blijft de analyse van...

Project

Identificatie van ziekte-mutaties geassocieerd met eiwit aggregatie. Historisch

KU Leuven

Analysis of the VariBench dataset, an unbiased and representative dataset of variants, taught us that 34% of disease mutations could result in protein aggregation by being destabilizing (calculated by FoldX; ddG > 2) and occurring in a domain with a strong aggregating stretch (TANGO > 75). Applying this basic rule (ddG > 2 TANGO >75) suggests that protein aggregation could be a major disease modifier, not only in neurodegeneration and cancer, but also in metabolic diseases and infection sensi...

Project

De impact van lactose-intolerantie op de darmgezondheid: evaluatie van de microbiota en fermentatie in het colon en van de genotoxiciteit en cytotoxiciteit van fecaal water. Historisch

KU Leuven

De meeste mensen kunnen lactose verteren bij de geboorte door de aanwezigheid van lactase in de brush border van de dunne darm. In meer dan 75%van de populatie, daalt de activiteit van dit enzyme enige tijd na de geboorte of is het zelfs afwezig. Sommige mensen met lactose-malabsorptiezijn asymtomatisch, maar de meesten hebben symptomen, zoals abdominale pijn, overmatige winderigheid en diarree. Lactose intolerantie verwijst naar het syndroom waarbij men één of meerdere symptomen heeft na con...

Project

STRENGTH: Epigenetische, omgevings- en genetische factoren in het ontstaan van motorneuronziekte. Recent afgelopen

KU Leuven

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een fatale neurologische aandoening die aanleiding geeft tot progressieve spierzwakte. De meeste patiënten sterven hieraan binnen drie jaar na het ontstaan van de eerste symptomen, omdat de ademhalingsspieren te zwak worden. ALS treft ongeveer 1 op 300 mensen en er zijn in Europa op dit moment ongeveer 50000 patiënten. Het is een gevreesde diagnose en een frequente reden voor vraag naar euthanasie of geassisteerde zelfdoding. Het vinden van een behande...

Project

Angiogene anti-oxidatieve respons in gezondheid en ziekte.

KU Leuven

Endotheelcellen (EC) vertonen een opmerkelijke en unieke plasticiteit wat betreft aanpassing aan oxidatieve stressomstandigheden tijdens physiologische en pathologische bloedvatvorming (angiogenese). Daarom moeten EC voorzien zijn van selectieve ontgiftingsmechanismen (antioxidant) dewelke de redox balans in evenwicht houden en oxidatieve stresscondities tijdens angiogenese normalizeren. Identificatie van dergelijke antioxidatieve mechanismen is essentieel om betere inzichten te bekomen in re...

Project

Opvolging en modulatie van regulatoire T cellen in een ziektemodel van autoimmuniteit.

KU Leuven

Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis are chronic disabling inflammatory bowel diseases (IBD) with increasing prevalence throughout the world. The chronic inflammation leads to complications as a result of insufficient mucosal healing (ulcers, fistula) and excessive healing in thedeeper layers (strictures, fibrosis). Fibrosis has a major clinical impact on the disease course, but we don’t have a good knowledge of the time to fibrosis development, nor of the pathophysiology involved. Mor...

Project

Modelleren en voorspellen van HIV-1 transmissie ketens en therapie respons.

KU Leuven

Genotypic drug resistance tests have become an integral part of the follow-up of HIV-1 patients failing antiviral therapies at UZ Leuven. Theseviral data will be used to inform us about the HIV-1 spread in Leuven and surrounding areas during 1998-2011, the trends of drug resistance andsubtypes in time. If, additionally socio-demographic and behavioral information and clinical records are analyzed, a more complete view of the HIV-1 epidemic dynamics could be obtained through phylogenetic and m...

Project

De rol van het efrinesysteem in Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Recent afgelopen

KU Leuven

Amyotrofe laterale sclerose ( ALS ) is een ziekte van de motorische zenuwen die leidt tot spierzwakte en atrofie. De ziekte is snel progressiefen fataal na drie tot vijf jaar. We hebben eerder aangetoond dat de expressie van de receptor EphA4 de ernst van ALS beïnvloedt: het blokkeren van EphA4 vertraagt de motor neuron degeneratie in ALS terwijl een verhoogde aanmaak van deze receptor de ziekte erger maakt. Het blokkeren van deze receptor vormt een mogelijke therapeutische strategie voor de ...

Project

Spa(ine)@work. Historisch

KU Leuven

A technology-driven observational study on the contribution of maladaptive spinal posture and movement to work disability in patients with axial spondyloarthritis with an embedded pilot randomized controlled trial applying classification-based motor relearning at the workplace within the multidimensional ICF framework.

Project

EACTA 2014 Research Grant Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek van cognitieve controle door middel van fMRIgecombineerd met artificiele controle van neurale signaalverwerking dmv de ‘DREADD (‘designer receptorexclusively activated by designer drug’) methode bijrhesus apen Historisch

KU Leuven

The research project is using a new and remarkableneuro-modulatory method concurrent with functionalmagnetic resonance imaging to study the cognitivecontrol system in monkeys. The method allows a remotecontrol of neuronal signaling with high cellular specificityand high spatial resolution and is very promising for bothfundamental and clinical neuroscience.

Project

Functionele karakterizatie van Zonuline in patiënten metinflammatoire darmziekten (IBD). Historisch

KU Leuven

The project involves an in-depth study of the functionalrole of Zonulin in inflammatory bowel disease (IBD), adisease characterized by chronic inflammation of thegastro-intestinal tract. We will also study its possible useas target for future treatment options (translationalresearch).

Project

Isometrische handknijpkrachtoefeningen: een nieuw nietfarmacologischmiddel in de behandeling van hogebloeddruk? Historisch

KU Leuven

Hypertension is a global disease (public health) with asignificant societal and economic burden.This project willprovidedetailled information on the efficacy and workingmechanisms of a new highly accessible treatment option,i.e. isometric handgrip exercise (rehabilitation), in theprevention and management of high blood pressure bothin the short and longer-term (compliance).

Project

Biomimetische remineralisatie van carieus dentine Historisch

KU Leuven

The project envisions a new approach to treat cariousdentin and therefore belongs to the medical field

Project

Turnover van Connexine 43 gap junctie kanalen versushemikanalen tijdens metabole stress Historisch

KU Leuven

For this application, we chose for Expert panel Med5because we want to perform fundamental research andinvestigate the regulation of connexin hemichannels. Wewant to scrutinize the exciting quest of the differentialturnover of connexin channels as gap junctions versushemichannels. And we want to perform translationalresearch by studying intercellular communication incellular (e.g. primary astrocyte cultures) and in vivomodels for ageing.

Project

Het glutamine/glutamaat metabolisme van deendotheelcel: een cruciale pion voor ontwikkelings- enziekte-gerelateerde angiogenese. Historisch

KU Leuven

I have chosen this expert panel because the focus of myresearch proposal is on targeting the glutamine/glutamatemetabolism of endothelial cells as a novel avenue foranti-angiogenic therapies in starving tumors from theirvascular supply.

Project

Metabole flux analyses in endotheelcellen: een nieuwebenadering om metabole veranderingen in kaart tebrengen Historisch

KU Leuven

My research proposal focuses strongly on targetingendothelial cell (EC) proliferation (angiogenesis) bystudying the underlying metabolic changes.Understanding the core molecular events of angiogenesismight open new ways for cancer treatment. My projectcombines two research fields: angiogenesis andmetabolic flux analysis (metabolomics) and is thereforevery novel and will provide important insight in the role ofEC metabolism in angiogenesis in health and disease.Since my project aims to identif...

Project

Rol van periostine en integrine-av in volwassen muis enmenselijke hematopoiese Historisch

KU Leuven

For past more than three years at KU Leuven, I carriedout research on the homing mechanisms ofhematopoietic stem cells and provided proof of principlethat homing potential of HSCs can be increased bymanipulating HSC culture protocols. I would like tocontinue the research on a rather focussed project forwhich I gathered preliminary data. In short I would like tounderstand how an HSC niche factor Periostin regulatesHSC function. In addition, this project would address howoutside-in signaling ac...

Project

Definiëren van de functionele significantie van metaboleomschakeling tijdens de differentiatie van neuralestamcelen Historisch

KU Leuven

I have chosen the expert panel MED5 based on theirexpertise, which fits the scope of my research proposal.My project focuses on the functional role of metabolicrewiring for neural stem cell differentiation and itspossible future therapeutic applications in replacement ofneurons that are lost from injury or disease.

Project

Het identificeren van mutaties in COL4A1 en COL4A2 bijsporadische patiënten met cerebrale wittestofpathologie Historisch

KU Leuven

We intend to study a role for mutations in COL4A1 andCOL4A2 in neurological patients with white matterdisease.

Project

Enterische glia cellen: een nieuwe populatieimmuunmodulatoren in dedarm? Historisch

KU Leuven

This project focuses on the interaction between theenteric glial cells and intestinal immune cells. Since themain topic of the study will involve the study ofimmunological mechanisms leading to intestinal immunehomoeostasis, I prefer to submit this project to theexpress panel "Microbiology and Immunology".

Project

Ontrafelen van de enigmas in pathogenese vancryptococcose door dynamische in vivo beeldvorming vanhet ziekteverloop en gastheerrespons in dezeschimmelinfectie Historisch

KU Leuven

The subject of this research is imaging of fungalinfectious disease and host immune cell interaction,bringing together preclinical imaging and mycologyresearch, the latter being a subject in the domains ofMicrobiology and Immunology.

Project

Screening naar activators van de cardiale SERCA2aCa2+ pomp voor de behandeling van hartfalen Historisch

KU Leuven

We aim to find activators of the cardiac SERCA2a Ca2+pump as a new therapeutic strategy for heart failure.Therefore our project proposal fits perfectly in the scopeof MED6, focusing on cell biology, physiology,physiopathology and medical clinical research of thecardiovascular system.

Project

Neurologische correlaten van somatosensorischestoornissen in het bovenste lidmaat na eencerebrovasculair accident Historisch

KU Leuven

This project is a collaboration between the fields ofrehabilitation sciences (G Verheyden, H Feys),experimental neurology (V Thijs) and radiology (SSunaert). It is lead by the department of rehabilitationsciences and hence, we have chosen the panel of healthsciences.

Project

Inhibitie van geavanceerde versuikerings- en geavanceerde vervettingseindproducten (AGEs en ALEs) door phytochemicaliën van Japanse en Nepalese kruiden . Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Identificatie van recessieve genen en netwerken voor Charcot-Marie-Tooth neuropathieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van mijn project is de moleculaire basis van autosomale recessieve Charcot-Marie-Tooth (ARCMT) neuropathieën beter te begrijpen door de identificatie van nieuwe causale genen. Dit wordt verwezenlijkt door het combineren van exome sequencing en bioinformatica met intra- en inter-familiale homozygosity mapping, haplotype sharing en koppelingsanalyse. Ik bestudeer een grote collectie van ARCMT families met gedocumenteerde verwantschap en/of geografische of etnische clustering, wat het v...

Project

Mechanisme van infectie van sialoadhesine (Sn) positieve macrofagen met het respiratoir syncytieel virus (RSV) en de implicaties voor inflammatie en immuun pathologie tijdens bronchiolitis.

Universiteit Antwerpen

RSV is de belangrijkste oorzaak van bronchiolitis bij jonge kinderen, welke de meest voorkomende oorzaak is van hospitaal opnames tijdens de kindertijd. Bij oudere kinderen en volwassenen is RSV geassocieerd met opstoten van asthma en COPD. Na infectie van gecilieerde epitheliale cellen in de longen, worden de symptomen van bronchiolitis veroorzaakt door een combinatie van virale cytotoxiciteit en een overdreven immuunrespons.

Project

Onderzoek naar de ziekte mechanismen veroorzaakt door HSPB1 en HSPB8 mutaties in iPSC afgeleide motorische neuronen van Charcot-Marie-Tooth patiënten.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Inzicht in functie en evolutie van de mechanica van het middenoor van vogels via hoog realistische eindige elementen modellering en systeem identificatie.

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt de mechanica van het middenoor van vogels onderzocht. Bedoeling is te begrijpen hoe dit oor, dat slechts uit één gehoorbeentje bestaat tegenover de drie beentjes in zoogdieren, er toch in slaagt geluid op een efficiënte manier over te dragen en tegelijk om te springen met de grote statische drukverschillen waarmee vogels kunnen te maken hebben. Het onderzoek zal inzicht geven in de functionele evolutie van dit orgaan, en zal fundamentele inzichten leveren die nuttig zijn...

Project

"Mas-related gene" receptoren als nieuwe mediatoren van gastro-intestinale neuro-immuun communicatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Maternaal metabole stoornissen en subfertiliteit: verhoogde concentraties vrije vetzuren als oorzaak voor een gedaalde embryokwaliteit.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

"Born to ageing parents" - integratie van pre- en postnatale parentale effecten.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Naar een universeel op mRNA-gebaseerd therapeutisch vaccin tegen HIV.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontrafelen van de nucleaire functie van tyrosyl-tRNA synthetase en zijn link met het dominant-intermediaire type C van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

CD56+ dendritische cellen in menselijk bloed: unieke mediatoren van aangeboren natural killercel- en gammadelta T celactivatie ter stimulatie van antigeenspecifieke T celantwoorden in gezondheid en ziekte.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoek naar de geografische verspreiding, de gastheer, de ziektelast, optimale diagnose en behandeling van Emmonsia hoerikwaggiana infecties.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontwikkeling van een biomimetisch hoornvlies door middel 3D printing en stamceltechnologie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Invloed van neureguline-1 op de diastolische (dys)functie van de linker ventrikel.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het definiëren van fMRI resting state netwerk wijzigingen en perfusie abnormaliteiten in een muis model van de ziekte van Alzheimer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Screening van de gezondheidsstatus van laag geboortegewicht biggen die blootgesteld worden aan verschillende opfokstrategieën door middel van speekselproteoomanalyse. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Expressie van het translocator proteïne in modellen voor verworven epilepsie: Janus met de twee gezichten? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoek naar de mechanismen van immuunmodulatie door Schistosoma mansoni proteïnen in chronische colitis bij de muis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Rol van autofagie in normale en atherosclerotische arteriën

Universiteit Antwerpen

Autofagie is een herstellend, levensondersteunend proces dat met diverse pathologische condities is geassocieerd. Hoewel sommige histologische studies hebben aangetoond dat autofagie in geavanceerde atherosclerotische plaques voorkomt, is de rol van autofagie in atherogenese, plaquestabiliteit en vasomotorfunctie grotendeels onbekend. In het onderhavige onderzoeksvoorstel willen we een gedetailleerd onderzoek van de rol van autofagie in atherosclerose en in normale vasculaire functie uitvoeren.

Project

Ontrafelen van de moleculaire architectuur van perifere zenuwen - een "systems genetics" benadering.

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit projectvoorstel is het begrip van de moleculaire architectuur van perifere zenuwen te vervolledigen door de moleculaire basis van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth te ontrafelen. We zullen "omics"-technologieën gebruiken voor het bestuderen van patiënten en modelorganismen (gist, Drosophila, muis). Hierbij concentreren we ons op de identificatie van causale en modificerende CMT-genen en de regulerende netwerken waarin deze betrokken zijn. Aan de hand van onze uitgebreide data...

Project

Identificatie en functionele karakterisatie van varianten in microRNA genen van belang bij epileptische encefalopathieën.

Universiteit Antwerpen

Tijdens mijn doctoraat zal ik de rol van microRNAs in epileptische encefalopathieën onderzoeken. Epileptische encefalopathieën zijn een subgroep van de epilepsieën waarbij patiënten een vroege aanvangsleeftijd en een slechte uitkomst hebben. De patiënten ontwikkelen een verstandelijke beperking en zijn niet behandelbaar met de huidige antiepileptica. Meer en meer bewijs toont aan dat microRNAs een rol hebben in het pathomechanisme van epilepsie. De hypothese van mijn project is daarom dat v...

Project

Bioactieve componenten in moedermelk. Historisch

Universiteit Antwerpen

De invloed van vaccinatie tijdens de zwangerschap op bioactieve componenten in moedermelk (specifieke antistoffen tegen kinkhoest en influenza, de totale hoeveelheid SIgA en zijn subclasses en lactoferrine) zal in een eerste luik onderzocht worden. Daarenboven bestuderen we het effect van de bewaaromstandigheden op de bioactieve componenten. Verschillen tussen moedermelk van preterm en at term bevallen moeders zal geanalyseerd worden in samenwerking met de dienst Neonatologie van UZA.

Project

Ontrafelen van de nucleaire functie van tyrosyl-trna synthetase en zijn link met het dominant-intermediaire type C van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.

Universiteit Antwerpen

Aminoacyl-tRNA synthetasen zijn essentiële enzymen, die de precieze translatie regelen van genetische informatie naar proteïnes. Mutaties in vier ervan leiden tot verschillende subtypes van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT), de meest voorkomende erfelijke perifere neuropathie. Wij hebben vastgesteld dat dominant-intermediaire CMT type C (DI-CMTC) wordt veroorzaakt door genetische afwijkingen in tyrosyl-tRNA synthetase (YARS). Het is een uitdaging om te begrijpen hoe mutaties in dit prim...

Project

Inzicht in de gemeenschappelijke moleculaire netwerken van neurologische ontwikkelingsstoornissen via de studie van het ANK3 gen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om inzicht te verkrijgen in hoe variatie in het ANK3 gen leidt tot een verscheidenheid aan neurologische ontwikkelingsstoornissen. Recent werden in een artikel van onze groep ANK3 mutaties beschreven die leiden tot autisme, ADHD en cognitieve problemen in een patiënt en tot een verstandelijke beperking en gedragsproblemen in een andere familie. ANK3 werd eerder ook gelinkt aan schizofrenie en bipolaire stoornis. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een verbeterd...

Project

Het detectieraamwerk bij forensische toxicologie uitbreiden; haar- en nagelanalyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project betreft de ontwikkeling, optimalisatie, en validatie van analytische procedures om merkers voor alcohol-­‐, farmaca-­‐ en druggebruik in haar en nagels te bepalen teneinde het detectievenster in de forensische toxicologie uit te breiden.

Project

VIB-Ophelderen van de causale SORL1 varianten en hun bijdrage aan de ziekte van Alzheimer bij de Vlaams-Belgische bevolking. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie. Deze ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte heeft een genetisch complex overervingspatroon. Variaties in het SORL1 gen zijn een belangrijke risicofactor voor AD. Eerder konden wij een genetische ass...

Project

VIB-Transcriptoom genetica van Alzheimer dementie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van een preklinisch platform aan de UA voor de evaluatie van nieuwe therapeutische benaderingen rond ziekten van het oogoppervlak. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Aandoeningen aan het oppervlak van het oog, zoals droge ogen, vertonen een prevalentie tussen 15 en 29%. De enige FDA goedgekeurde behandeling op voorschrift is cyclosporine 0.05% (Restasis®), maar deze formulatie is niet beschikbaar in de EU. Nieuwe therapieën voor ziekte aan het oogoppervlak zijn dus noodzakelijk. De expertise aanwezig in ADDN creëert een unieke opportuniteit om hierrond een onderzoeksplatform op te zetten met als doel een verhoogde samenwerking met bedrijven.

Project

VIB-Rol van het RNA metabolisme in de ziekte Charcot-Marie-Tooth veroorzaakt door mutaties in HSPB1. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ABMM. UA levert aan ABMM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

VIB-Chemisch genetische screen voor kandidaat-geneesmiddelen die CMT-geassocieerde fenotypes tenietdoen in Drosophila. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ABMM. UA levert aan ABMM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Translationeel onderzoek naar het dynamische netwerk van ontstekingscellen in humane atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

In deze studie wensen we in eerste instantie de verschillende immuuncelsubsets in de humane atherosclerotische plaque en het perifere bloed van dezelfde patiënten te karakteriseren met behulp van fluorescence activated cell sorting (FACS). Dit is van groot belang, omdat (i) subtypes van immuuncellen zowel een pro-atherogene als beschermende rol kunnen spelen, en (ii) door het identificeren van bepaalde perifere signalen die correleren met een sterk inflammatoire onstabiel plaquefenotype, pati...

Project

Stimulatie van de onderdrukte innate antitumor immuniteit in glioblastoom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Glioblastoom is de meest voorkomende, kwaadaardige primaire hersentumor. Een van de kenmerken van deze (en andere) kanker(s) is onderdrukking van het immuunsysteem. Dit onderzoek heeft als doel de antitumorale functies van de innate immuuncellen in glioblastoom te (re )activeren, enerzijds door rechtstreeks in te werken op de innate immuuncellen, anderzijds door de protumorale en immuunsuppressieve tumoromgeving te verlichten.

Project

Opheldering van de moleculaire pathologie van keratoconus en constructie van een muismodel.

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit doctoraatsproject willen we een beter inzicht verwerven in de pathofysiologie van keratoconus (KC). Eerst en vooral willen we de genen die aan de basis van de ziekte liggen identificeren. Daarna zullen we onderzoeken welke rol deze genen spelen in de pathofysiologie van KC en in welke biologische processen ze van belang zijn.

Project

Optimalisatie van de biotransformatie in de Zebravis Teratogeniciteit Test. Historisch

Universiteit Antwerpen

De zebravis (Danio rerio) wordt momenteel uitgebreid gebruikt in geneesmiddelenonderzoek vanwege zijn talrijke voordelen. Zebravissen zijn klein en vereisen als dusdanig weinig test compound in vergelijking met zoogdieren. Bovendien dragen ze op zich weinig onderhoudshoudskosten met zich mee en zijn ze zeer vruchtbaar (ongeveer 100 tot 200 eitjes per paring die op hun beurt uitwendig worden bevrucht). De embryonale ontwikkeling in de zebravis vertoont daarenboven veel gelijkenissen met deze b...

Project

Studie van de interactie tussen synaptisch verlies, neuro-inflammatie en amyloid pathologie in muismodellen voor de ziekte van Alzheimer.

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie met een hoge prevalentie bij bejaarden. Amyloid pathologie en inflammatie, die toxische effecten veroorzaken t.h.v. de synapsen, zijn potentiële drijfkrachten achter deze ziekte. Het is van cruciaal belang meer inzicht te verwerven in deze vroege gebeurtenissen om de mechanismen achter de ziekte van Azheimer beter te begrijpen. In dit project focussen we ons op de interactie tussen synaptisch verlies, amyloidosis en inflammatie...

Project

Preklinische ontwikkeling van een innovatieve immuuntherapie gebaseerd op CD56+ dendritische cellen en interleukine-15: rekrutering van het aangeboren immuunsysteem in de strijd tegen kanker

Universiteit Antwerpen

Specifiek beoogt deze innovatieve studie om in detail te onderzoeken wat de in vitro capaciteit is van IL-15 DC om NK-cellen en γδ T-cellen te activeren en mobiliseren, en wat het effect daarvan is op het adaptief immuunantwoord in een model van AML. De eventuele betrokkenheid van IL-15 en CD56 in het innate immuunstimulerende potentieel van IL-15 DC zal nader onderzocht worden.

Project

Verduidelijking van de rol van progranuline in neuroneurale en systemische ontsteking via een nieuw muismodel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Chemo-zintuiglijke codering gemoduleerd door STDP en Dynamische I/O-transfer functie van in vivo corticale neuronen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Ontwikkeling, implementatie en effectenonderzoek van een online impliciete cognitieve training voor de behandeling (zelfhulp en actieve behandeling) van mensen met een verslaving aan geld- en kansspelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Nationale Loterij. UA levert aan de Nationale Loterij de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dendritische cel rekrutering in het centrale zenuwstelsel: bewegende doelwitten om multiple sclerose te behandelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Charcot Stichting. UA levert aan Charcot Stichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geïntegreerde omics- studies van de frontotemporale lobaire degeneratie en gerelateerde ziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds GSKE. UA levert aan GSKE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Jonge mensen met complexe en intense noden ondersteunen en includeren (ENABLIN).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek in het domein van de volwassenenpsychiatrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds PZ Duffel. UA levert aan PZ Duffel de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Expressie van het translocator proteïne in temporaal kwab epilepsie: Janus met de twee gezichten? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds GSKE. UA levert aan GSKE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Chemische analyse van organische polluenten in serum en urine in het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VUB. UA levert aan VUB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gastro-enteritis bij zuigelingen ingeënt tegen rotavirus in België en Vietnam: het effect van maternale antistoffen via borstvoeding en de identificatie van (nieuwe) pathogenen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoek naar de in vivo rol van RIPK1 en RIPK3 in weefsel ontwikkeling, homeostase en inflammatie

Universiteit Gent

Recent werd aangetoond dat necrotische celdood voornamelijk gereguleerd wordt door twee kinasen, RIPK1 en RIPK3, die signaliseren naar necrotische celdood en een belangrijke rol spelen in ontstekingsreacties. Het doel van dit project is het bestuderen van de fysiologische en pathologische functies van RIPK1 en 3 in homeostatische en inflammatoire condities.

Project

HIV preventie bij jonge vrouwen in sub-Saharisch Afrika: statistische en epidemiologische modellering om biologische, sociologische, epidemiologische en gedragswetenschappen bijeen te brengen

Universiteit Gent

De incidentie van HIV is bijzonder hoog bij jonge vrouwen in sub-Saharisch Afrika. Dit fenomeen is het gevolg van biologische, gedragsmatige en epidemiologische factoren. Gebruik makend van data uit Malawi, statistische en epidemiologische technieken zullen toegepast worden om deze complexe dynamieken in een consistent, holistisch model te kaderen, en vanuit dit model zullen implicaties voor HIV preventie geformuleerd worden.

Project

De rol van RUNX2 in het ontstaan van klinisch ongunstige vroege T cel precursor leukemie

Universiteit Gent

In deze studie gaan we op zoek naar de rol van het RUNX2 eiwit in de ontwikkelng ETP-ALL, een nieuw en agressief subtype van bloedkanker. Deze nieuwe inzichten zullen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die in combinatie met lagere dosissen van de huidige chemotherapeutica zullen leiden tot een betere overleving voor patienten met dit type van boedkanker.

Project

Van activatieplek tot meta-analyse map: informatie integratie van beeldvormingsstudies

Universiteit Gent

Het belangrijkste doel van het project is om de bestaande coördinaat-gebaseerde meta-analyse methoden voor fMRI data aan te passen aan een informatieve set van meta-analyse maps, gebruik makend van schattingen voor effectgroottes. Bovendien zullen we procedures ontwikkelen voor het diagnosticeren en corrigeren van publicatie bias omdat deze momenteel niet beschikbaar zijn voor coördinaat-gebaseerde meta-analyse.

Project

Intraperitoneale gentherapie om de groei en verspreiding van metastasen tegen te gaan: nanopartikel optimalisatie en de ontwikkeling van een thermosensitieve hydrogel

Universiteit Gent

Intraperitoneal niet-virale nucleïnezuur toediening kan aangewend worden bij peritoneale metastasen. We wensen de stabiliteit en aggregatie van niet-virale complexen te onderzoeken in peritoneaal vocht, met Fluorescentie Fluctuatie Spectroscopie en Single Particle Tracking. Verder wensen we een thermosensitieve hydrogel te ontwikkelen voor de gecontroleerde vrijstelling van nucleïnezuren in de buikholte.

Project

Distributie en transport van uremische retentiestoffen: van modellering naar optimalisatie van hemodialyse

Universiteit Gent

Met behulp van in vitro en in vivo data worden kinetische modellen gekalibreerd en gevalideerd voor een ruime waaier aan retentiestoffen waaronder de eiwitgebonden stoffen. Deze kennis aan stofkinetiek wordt verder gebruikt om een nieuwe parameter te ontwikkelen om de adequaatheid van de hemodialysebehandeling te kwantificeren, alsook om deze behandeling te optimaliseren en personaliseren.

Project

Evaluatie van de mogelijkheden van isotopische analyse van de essentiële transitiemetalen Fe, Cu en Zn in bloedserum en volbloed voor medische diagnose

Universiteit Gent

Chromatografische isolatie van de essentiële transitiemetalen Fe, Cu en Zn uit volbloed of bloedserum voor de daaropvolgende isotopische analyse van de targetelementen via MC-ICP-MS (multi-collector ICP-massaspectrometrie). Vergelijken van resultaten voor een referentie-populatie met deze voor patiëntgroepen voor evaluatie van de diagnostische mogelijkheden van isotopenanalyse in deze context. De onderzochte aandoeningen omvatten o.m. hemochromatose, ziekte van Crohn, ziekte van Wilson en ver...

Project

Onderzoek naar het moleculaire mechanisme van dual protein targeting in gist. Fysiologisch belang bij resistentie tegen drugs en mogelijke therapeutische toepassingen

Universiteit Gent

In dit project willen we de genetica en moleculaire biologie van bimodale targeting van een eiwit in gist begrijpen. Dit mechanisme is beschreven in zoogdiercellen, maar is dit de eerste keer dat is gevonden in gistcellen. Verder blijkt de bimodale targetting ook een rol te spelen bij het verwerven van drug-resistentie in pathogene gisten; ook dit aspect wordt behandeld.

Project

Zien is geloven: opheldering van de inflammatieprocessen in autoimmuun diabetes via niet-invasieve beeldvormingstechnieken

Universiteit Gent

Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte waarbij selectief de B-cellen van de pancreas vernietigd worden. In dit project willen we perfluorocarbon nanoparticles ontwikkelen die het mogelijk maken om in vivo via 19F MRI deze immuunresponsen te kwantificeren. In dit project willen we de selectivteit en specificiteit van de ontwikkelde contrastmiddelen nagaan.

Project

Trainingsgerelateerde veranderingen in cognitieve vaardigheden en neurale plasticiteit bij kinderen met traumatisch hersenletsel

Universiteit Gent

Geheugenproblemen bij kinderen met traumatisch hersenletsel (TBI) hebben een grote impact op het dagelijks leven van het kind. We zullen onderzoeken of een trainingsprogramma cognitie kan verbeteren. Met behulp van medische beeldvormingstechnieken zullen we onderzoeken of veranderingen in cognitie worden ondersteund door modulaties in structurele connectiviteit. Onze bevindingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van betere behandelingsstrategieën.

Project

Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe bioassay voor de detectie en functionele evaluatie van cannabimimetica.

Universiteit Gent

Cannabimimetica, stoffen die activiteit vertonen t.h.v. de cannabinoïd-receptoren, vormen een opkomende klasse van ?designer drugs?. Via klassieke analytische technieken is het niet haalbaar deze routinematig op te sporen in biologische matrices. Daarom willen we een biologische test ontwikkelen (op basis van cellijnen) die de activiteit van deze componenten kan scoren. De te ontwikkelen test zal worden toegepast voor farmacologische profilering en om biologische stalen te analyseren op de aa...

Project

Identificatie van nieuwe genen en pathogenetische mechanismen in de erfelijke bindweefselaandoening osteogenesis imperfecta (OI) en Ehlers-Danlos Syndroom

Universiteit Gent

Dit project beoogt de identificatie van nieuwe genen en de studie van onderliggende pathogenetische mechanismen van osteogenesis imperfecta en Ehlers-Danlos syndroom, twee klinisch en genetisch heterogene erfelijke bindweefselaandoeningen, die gekenmerkt worden door veralgemeende manifestatie van weefselbroosheid van huid, beenderen, ligamenten en bloedvaten. De studie van deze aandoeningen laat ons toe fundamentele aspecten van opbouw en functie van de extracellulaire matrix te ontrafelen.

Project

In vitro maturation van equine ovocyten: nucleaire versus cytoplasmatische maturatie

Universiteit Gent

De nucleaire en cytoplasmatische rijping van eicellen van paard tijdens in vitro maturatie zullen geevalueerd worden ten einde de efficiëncie van een nieuwe maturatie strategie te beoordelen. Hiervoor worden in vitro en in vivo parameters als eindpunt gebruikt. In vitro wordt de maturatie beoordeelt door middel van confocale microscopie na kleuring van meerdere cel organellen en in vivo op basis van embryo ontwikkeling.

Project

Developing multidisciplinary strengths-based strategies for mentally ill offenders

Universiteit Gent

Het project wil via criminologische, juridische, medische en orthopedagogische deelonderzoeken een tegengewicht bieden voor de dominante risico-benadering ten aanzien van wetsovertreders met een geestesstoornis door de nadruk te leggen op de sterktes, bekwaamheden en rechten van deze personen. Het uiteindelijke doel is om strategieën te ontwikkelen die een menselijke, op sterktes gebaseerde, multidisciplinaire en effectieve steun kunnen betekenen voor wetsovertreders met een geestesstoornis.

Project

Kiem- en gastheer-factoren betrokken bij kolonisatie van de maag en inductie van letsels door Helicobacter suis en Helicobacter heilmannii

Universiteit Gent

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe niet-Helicobacter pylori helicobacters de maag van mens en dier koloniseren en beschadigen. Hierbij zullen de bacteriële factoren die een rol spelen bij kolonisatie van het maagslijmvlies, het veroorzaken van celdood en het moduleren van de immuunrespons van de gastheer gekarakteriseerd worden.

Project

De rol van peroxisomen in inflammatie en celdood

Universiteit Gent

De algemene doelstelling van dit onderzoeksvoorstel bestaat erin na te gaan of celdood en luchtweg- en huidontsteking gereguleerd kunnen worden door modulatie van peroxisoom functies. De rol van peroxisomen in luchtweg- en huidontsteking zal onderzocht worden in muizen die deficiënt zijn in peroxisomaal b-oxidatie (MFP2-/- muizen) en door gebruik te maken van verschillende conditionele knockouts van Pex5 en MFP2. De resultaten van die studies zullen gevalideerd worden met klinische stalen.

Project

Gen-omgevingsinteracties in de pathogenese van longaandoeningen veroorzaakt door roken

Universiteit Gent

Deze interdisciplinaire gecoördineerde onderzoeksactie tracht genomgevingsinteracties op te helderen in drie veelvoorkomende longaandoeningen, allen veroorzaakt door roken en met een belangrijke morbiditeit, disabiliteit en mortaliteit: astma, chronisch obstructief longlijden (COPD) en longkanker. Het uiteindelijke doel is het achterhalen van pathogenetische netwerken, het identificeren van nieuwe targets en het ontwikkelen van nieuwe drugs voor de behandeling van deze veelvoorkomende respira...

Project

Ondervoeding bij ouderen in de residentiële zorg in Vlaanderen en Nederland Historisch

Universiteit Gent

ondervoeding bij ouderen Ondervoeding bij ouderen in de residentiële zorg in Vlaanderen en Nederland Center for Gastrology-Van Rhay cvba

Project

Assemblage en optimalisatie van synthetische pathways in Saccharonmyces cerevisiae: aurones als case study Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Decoene Thomas/131733 Assemblage en optimalisatie van synthetische pathways in Saccharonmyces cerevisiae: aurones als case study

Project

Identificatie van kandidaat therapeutische lange niet-coderende RNA genen in de TP53 pathway Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Rombaut Dries/131579 Identificatie van kandidaat therapeutische lange niet-coderende RNA genen in de TP53 pathway

Project

Vergelijkende transcriptoom- en epigenoomanalyse van verschillende menselijke embryonale stamcel-derivatiestadia Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Taelman Jasin/131673 Vergelijkende transcriptoom- en epigenoomanalyse van verschillende menselijke embryonale stamcel-derivatiestadia

Project

miRNAs als alternatieve second hits en potentiële therapeutische targets in erfelijke borstkanker Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Van Heetvelde Mattias/131739 miRNAs als alternatieve second hits en potentiële therapeutische targets in erfelijke borstkanker

Project

Bestrijding van Mycobacterium tuberculosis-infectie met celwanddegraderende enzymen Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/van Schie Loes/131545 Bestrijding van Mycobacterium tuberculosis-infectie met celwanddegraderende enzymen

Project

Een duurzaam anthelminthicum gebruik in de Belgische rundveehouderij Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Vandevelde Fiona/131648 Een duurzaam anthelminthicum gebruik in de Belgische rundveehouderij: Een multi-methodisch onderzoek naar de effectiviteit van communicatiestrategieën ter bevordering van de adoptie van diagnostische tool

Project

Intercatie van quorum sensing peptiden met menselijke cellen: toepassingen in de oncologie en immunologie Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Verbeke Frederick/131356 Intercatie van quorum sensing peptiden met menselijke cellen: toepassingen in de oncologie en immunologie

Project

Vergroten van uitloopgebruik door kippen in mobiele stallen, in combinatie met de productie van korte omloop hout Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Stadig Lisanne/131380 Vergroten van uitloopgebruik door kippen in mobiele stallen, in combinatie met de productie van korte omloop hout

Project

De mesoBreath studie: uitgeademde lucht als diagnostisch middel van maligne pleurale mesothelioom Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een diagnostische ademtest voor longvlieskangker. Hiervoor zal uitgeademde lucht van zowel patiënten met longvlieskanker als controlegroepen geanalyseerd worden. Het onderzoek zal uitgeboerd worden aan de Dienst Longziekten met Prof. Dr. van Meerbeeck als promoter van dit project.

Project

Expressie van therapeutische genen door humane dentale pulpa stamcellen als een nieuwe behandeling voor orale plaveisel cel carcinoma

Universiteit Hasselt

Het beoogde onderzoek beschreven in dit project betreft een fundamentele wetenschappelijke benadering richting de ontwikkeling van een nieuwe stamcel-gebaseerde therapie voor orale plaveiselcel carcinoma (OSCC), dit is huidig de achtste meest voorkomende vorm van kanker in de ontwikkelde wereld. Tegenwoordig worden patiënten die leiden aan OSCC behandeld door chirurgische resectie van de tumor massa gecombineerd met adjuverende radio- en/of chemotherapie. Ondanks significante vooruitgangen in...

Project

Gecompliceerde Huid en Weke Delen Infecties: Immunologische, genetische en microbiële aspecten Historisch

Universiteit Hasselt

Mark Stappers is een doctoraatsstudent betrokken bij onderzoek naar de toedracht van relevante pathogene bacteriën en variatie in aangeboren immuniteit van de gastheer op de predispositie, ernst en uitkomst van gecompliceerde huid en weke delen infecties. Deze infecties vereisen vaak chirurgische behandeling, of komen voor in een gastheer die lijdt aan een aandoening(en) die de uitkomst van behandeling kan beïnvloeden. Veel voorkomende cSSSIs zijn: diabetische voet infecties, abcessen van de ...

Project

Modelleren van de verspreiding van infectieziekten aan de hand van sociale contactgegevens

Universiteit Hasselt

De studie van contactpatronen tussen mensen maakt het mogelijk om de overdracht van infectieziekten beter te modelleren alsook om de impact van eventuele interventiestrategieën beter te kwantificeren. Hiertoe worden contact matrices opgesteld die de leeftijd-specifieke individuele contact rate tussen individuen beschrijven. Deze gegevens worden verzameld met behulp van zogenaamde contact onderzoeken. De Comes-F (Contact Matrix Estimation - Frankrijk) is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in F...

Project

Statistische methoden voor epidemiologisch en klinisch onderzoek voor de gezondheid van moeder en kind in de context van moeder-kind transmissie bij HIV en andere infectieziekten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het project heeft de volgende doelstellingen. De doeltreffendheid en doelmatigheid van een strategie met de naam Option B+ zal worden geëvalueerd. Deze strategie heeft tot doel de moeder-kind trasmissie van de HIV infectie te voorkomen of minstens het voorkomen ervan te verlagen. Epidemiologische en klinische-studie methodologie wordt hiertoe gecombineerd. De praktische haalbaarheid van de strategie wordt eveneens geëvalueerd. Dit laatste gebeurt ter hoogte van gezondheidscentra, gemeenschapp...

Project

Subsidie van het Charcot Fonds - Prijs Nationale Belgische MS-Liga Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Multiple sclerose (MS) is een chronische autoimmune aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS), die gepaard gaat met de ontwikkeling van sclerotische lesies en resulteert in neurologische uitval. MS-lesies worden gekenmerkt door neurodegeneratie en oligodendrocytschade. De huidige behandelingen richten zich op het onderdrukken of moduleren van de ontstekingsreactie, maar slagen er niet in om de neurologische achteruitgang te stoppen of de gedane schade te herstellen. Er is nochtans een vo...

Project

Plantensterolen: krachtige activatoren van remyelinisatie in multiple sclerose? Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het doel van mijn studie is om te verhelderen hoe de voedselopname van plantensterolen het herstel van beschadigd centraal zenuwstelsel (CNS) en hierbij de progressie van multipele sclerose (MS) moduleert. MS is een chronische auto-immuun ziekte van het CNS dat 1 op de 100 jonge volwassen treft in de bloei van hun leven. MS wordt gekenmerkt door immuun cel gemedieerde afbraak van de isolerende myeline schede rond neuronale uitlopers (demyelinisatie). Tot op heden is er nog geen effectieve the...

Project

Het effect van plantensterolen inname op herstelprocessen in multiple sclerose.

Universiteit Hasselt

In multiple sclerose (MS) worden klinische symptomen veroorzaakt door een auto-immuunrespons tegen myeline, de vetlaag rondom axonen, wat resulteert in demyelinisatie. In MS leidt demyelinisatie tot progressieve axonale en neuronale degeneratie. Demyelinisatie is echter wel een omkeerbaar proces. Dit wordt geïllustreerd door de remyelinisatie, een herstelproces dat de aanmaak van oligodendrocyt precursor cellen stimuleert. Deze cellen zullen vervolgens een nieuwe myeline laag rondom axonen aa...

Project

Bèta-adrenergische stimulatie om angiogenese te bevorderen voor ruggenmerg regeneratie na trauma

Universiteit Hasselt

Ruggenmergschade is een ernstige aandoening, die leidt tot verlies of vermindering van motorische, sensorische en autonome functies. Schade aan de vasculatuur en de bloed-hersen-barrière zijn universele gevolgen van ruggenmergschade in patiënten en proefdieren. Endogene revascularizatie is onvoldoende, aangezien nieuwe bloedvaten morfologische en functionele abnormaliteiten vertonen. Dit resulteert in oedeem-vorming en neurale celdood. Preliminaire data van ons laboratorium tonen ook aan dat ...

Project

Identificatie en karakterisering van nieuwe antilichaam biomarkers na ruggenmergschade

Universiteit Hasselt

Ruggenmergschade veroorzaakt irreversibele schade aan het zenuwweefsel en neuroinflammatie, wat leidt tot verlies van motorische en sensorische functies en functionele stoornissen in blaas en darm. De ontstekings- en autoimmuunprocessen die ontstaan na ruggenmergschade spelen mogelijk een rol in zowel spontane herstelprocessen als in secundaire schade. Recente studies opperen dat B-cellen en hun antilichamen betrokken zijn in immuunresponsen die ontstaan na ruggenmergschade. In vivo diermod...

Project

Ontwikkeling van een screening-algoritme voor de zwangerschapsduur hypertensieve ziekte en intra-uteriene groeivertraging door 'niet-invasieve maternale cardiovasculaire profiling'

Universiteit Hasselt

Achtergrond: Zwangerschapsvergiftiging (Preeclampsie) is wereldwijd de belangrijkste zwangerschapsgerelateerde aandoening, die zich bij 3-5 % van de zwangeren voordoet. Heden bestaat er geen screeningsmethode of diagnostische methode tijdens de eerste weken van de zwangerschap. Enkel wanneer de symptomen zich manifesteren, kan er een conclusie gemaakt worden. Op dit punt zijn cardiovasculaire aanpassingen reeds gebeurd en is er sprake van irreversibele schade aan de organen en bloedvaten. De ...

Project

Rol-specifieke verbetering van motivatie en therapietrouw door het gebruik van technologie tijdens revalidatie bij aandoeningen van het spier-skeletsysteem.

Universiteit Hasselt

Chronische musculoskeletale aandoeningen vormen een groeiend probleem met een grote impact op het functioneren en de levenskwaliteit van de patiënt, alsmede op de gezondheidszorg en economische systemen (afwezigheid op het werk, ziektekostenverzekering). Rehabilitatie kan de pijn doen dalen en het functioneel niveau van chronische pijn verbeteren. Echter, een gebrek aan motivatie en adherentie met oefenprogramma's belemmert het succes van een optimale behandelingsuitkomst, waarbij de patiënt ...

Project

Netwerk Statistiek voor Seksueel Overdraagbare Infectie Epidemiologie

Universiteit Hasselt

De epidemiologie van HIV en andere Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (soa's) blijven een onacceptabele hoge last uitoefenen op de wereldwijde morbiditeit en mortaliteit, en dan voornamelijk in sub-sahara Afrika. De verspreiding van soa's, en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor preventie en behandeling, hangen sterk af van de seksuele netwerken waarin deze infecties zich verspreiden. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (SRC), gefinancierd door het Vlaamse Fonds voor Wetenschappeli...

Project

"YES, I DRIVE" : project voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) ter bevordering van het leren autorijden en van het veilig deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer. Historisch

Universiteit Hasselt

Het "YES, I DRIVE"-project beoogt de integratie van jonge volwassenen met ASS te bevorderen door 1) een geschikte rijvaardigheidstraining te ontwikkelen zodat de drempel om te leren autorijden verlaagt, de kostprijs door het langzame leerproces verkleint en de voorbereiding voor het reguliere praktische rijexamen geoptimaliseerd wordt; en 2) een betekenisvol adviessysteem over hun rijgeschiktheid tot stand te brengen zodat zij als veilige bestuurders participeren aan het gemotoriseerde verkeer.

Project

Evaluatie op populatieniveau van de kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorg aan het levenseinde

Vrije Universiteit Brussel

Care often tends to focus on cure and life-prolonging treatments until the very last stages of life, even when no longer warranted or beneficial. This 'aggressiveness' of end-of-life care impacts the quality and costs in the last phase of life. Up to date no robust population-level evaluation of the quality and costs of end-of-life care exists outside of North America. As collecting population-level data (across settings and types of care) would be an immense and costly effort, the chall...

Project

Totipotentie versus bestemming in menselijke embryonale cellen

Vrije Universiteit Brussel

De menselijke ontwikkeling start met de fusie van twee hoogst gedifferentieerde cellen - de eicel en de spermacel - hetgeen resulteert in een totipotente zygote. Totipotentie refereert naar de eigenschap van één enkele blastomeer om zich tot een volledig individu te ontwikkelen. Gedurende de eerste vijf dagen van de embryogenese zal de zygoot delen en veranderen en zich ontwikkelen tot een blastocyst met een trophectoderm (TE) en een kiemknop, die de eerste differentiatie in menselijke ontw...

Project

Karakterisatie van op connexine43- en pannexinel-gebaseerde hemikanalen als weefselbiomerkers en farmacologische doelwitten in acuut leverfalen: een gecombineerde in vitro-in vivo studie

Vrije Universiteit Brussel

Connexins and pannexins are the building stones hemichannels, which mediate extracellular communication. Hepatocytes typically express connexin32, though in several liver pathologies, including acute liver failure, they switch to a connexin43-based mode. Compelling evidence underscores a prominent function for connexin43-based hemichannel signalling in liver disease, in casu in acute liver failure, specifically in the process of cell death. On the other hand, pannexin1-based hemichannels were...

Project

Evaluatie van humane huidafgeleide voorlopercellen en hun in vitro bekomen hepatische cellen in experimentele leverziektemodellen bij de muis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Leverschade geïnduceerd door geneesmiddelen is een belangrijke oorzaak van leverfalen dat zowel acuut als chronisch kan zijn. Op dit ogenblik is orthotopische levertransplantatie (OLT) de eerste behandelingskeuze voor levensbedreigende leveraandoeningen. Echter, OLT alsook de transplantatie van allogene menselijke levercellen wordt belemmerd door het tekort aan humaan donormateriaal. Daarom dienen andere bronnen, zoals humane stamcellen, met een grote zelfvernieuwings- en differentiatiecapaci...

Project

Drug resistentie in multipel myeloom: studie van extrinsieke mechanismen door de beenmerg microomgeving

Vrije Universiteit Brussel

Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker die ongeveer 25000 nieuwe patiënten in de EU treft. De introductie van nieuwe therapieën inclusief nieuwe middelen zoals als proteasoom-remmers en immunomodulatoren heeft geleid tot een aanzienlijke verbeterde overlevingskans. Echter, terugval van de ziekte ten gevolge van resistente MM cellen blijft het belangrijkste obstakel op de weg naar volledig herstel. Deze resistentie kan ofwel worden verklaard door de aanwezigheid van een resistente ...

Project

Hemikanalen als nieuwe farmacologische doelwitten in leverfibrose

Vrije Universiteit Brussel

Hemichannels (HCs) are essential components of gap junctions, which connect the cytoplasm of neighboring cells. Accumulating evidence suggests that HCs also form a communication pathway, albeit between the cytoplasm and extracellular environment. Transmembrane connexin (Cx) and pannexin (Panx) proteins are the building stones of HCs. In the liver, hepatocytes typically express Cx32, though in several liver pathologies, including liver fibrosis, they switch to a Cx43-based mode. Moreover, a nu...

Project

In-vitro spermatogenese Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De overlevingskans van kinderen met kanker is dankzij efficiëntere radio - en chemotherapie verbeterd. Hoewel het voor lange tijd werd aangenomen dat kinderen beter waren bestand tegen gonadotoxische behandelingen, hebben kinderen (en niet alleen diegenen die agressieve behandeling nodig hebben) een verhoogd risico op een levenslange steriliteit. Aangezien spermatogenese pas na de puberteit opstart, kunnen prepuberale jongens niet profiteren van sperma banking. Omdat spermatogoniale stamcell...

Project

Studie van de epigenetische regulatie van multipel myeloom cellen in de beenmerg micro-omgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Histon deacetylase en DNA methyltransferase inhibitoren zijn 2 klassen van epigenetische modificerende middelen in vroege klinische ontwikkeling in MM. Toch blijven de exacte werkingsmechanismen van deze middelen slecht begrepen. Het doel van dit project is de werkingsmechanismen van deze epigenetische-modulerende middelen verder te ontrafelen en dit zowel in vitro als in vivo, waar de cellen beschermd worden door het BM niche. Een beter begrip van de cellulaire respons tegen de epigenetische...

Project

Characterisatin of connexin43 and pannexin1 as well as corresponding hemichannels as biomarkers and pharmacological targets in acute liver failure: a combined vitro-in vivo study

Vrije Universiteit Brussel

Connexins and pannexins are the building stones hemichannels, which mediate extracellular communication. Hepatocytes typically express connexin32, though in several liver pathologies, including acute liver failure, they switch to a connexin43-based mode. Compelling evidence underscores a prominent function for connexin43-based hemichannel signalling in liver disease, in casu in acute liver failure, specifically in the process of cell death. On the other hand, pannexin1-based hemichannels were...

Project

Opbouw en consolidatie van de hervorming van het medisch curriculum aan het UTPL (EI) met de nadruk op afstandsonderwijs en moderne leerconcepten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De omvang van dit project is om medische curriculum hervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijs concepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, die in lijn is met de MoH strategie. Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google TranslateMobielPrivacy...

Project

Systeem xc- als aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van nieuwe neuroprotectieve behandelingen: focus op de ziekte van Parkinson en zijn psychiatrische co-morbiditeiten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Systeem xc- of de cystine/glutamaat antiporter is een gliale transporter die één molecule cystine opneemt in ruil voor een intracellulair glutamaat molecule. Cystine wordt intracellulair gereduceerd tot cysteine, een bouwblok van het belangrijke antioxidans glutathion. Activatie van systeem xc- kan dus resulteren in bescherming tegen oxidatieve stress maar zal tegelijkertijd resulteren in verhoogde extracellulaire glutamaat concentraties die mogelijks toxisch zijn. Zowel oxidatieve stress als...

Project

Onderzoeksovereenkomst tussen BSC International en Universiteit Hasselt betreffende de 'CrossBoss & Hybrid registry' studie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Om het hart zelf met bloed te voorzien, zijn er verschillende coronaire bloedvaten aanwezig. Helaas geraken deze bloedvaten vaak vernauwd, enerzijds omwille van genetica, anderzijds door onze Westerse levensstijl. Het proces hiervoor verantwoordelijk is atherosclerose. Om deze bloedvaten te heropenen wordt vaak percutane coronaire interventie (PCI) uitgevoerd, een techniek waarbij speciale draden, ballonnen en stenten (metalen of polymere tube-achtige structuren) worden gebruikt. Echter, somm...

Project

UZ-overdracht voor Willy Gepts Fonds.

Vrije Universiteit Brussel

Wetenschapper en clinicus Opleiding Licentiaat en Doctor in de Geneeskunde ProfielWilly Gepts Een autoriteit inzake diabetesonderzoek die nooit de spotlights opzocht voor zijn werk of voor zichzelf. Verwezenlijkingen Lag als voorzitter van de Operationele Groep Campus Jette mee aan de basis van de uitbouw van de medische campus en het academisch ziekenhuis te Jette, was hoofd van de dienst Pathologische Ontleedkunde in het Brugmannziekenhuis en in het AZ-VUB en was verder ondermeer voorzit...

Project

Motiverend coachen. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Opbouw van een HPV referentiecentrum en uitbouw van een HPV onderzoeksnetwerk in Afrika. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

10 jaar verpleegkundig onderzoek in België : inventarisatie en evaluatie van aanbevelingen Historisch

Universiteit Gent

UCL - 10 jaar verpleegkundig onderzoek in Belgie, inventaris en evaluatie van aanbevelingen Omschrijving: FOD Volksgezondheid - samenwerkingsovereenkomst waarbij UCL coördinator is en UGent onderaannemer.

Project

Informatieavond over de stage voor apothekers 26/9/2013 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Informatieavond over de stage voor apothekers georganiseerd door de faculteit geneeskunde VUB 26/9/2013

Project

Endometrial cancer. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Protectief effect van xenon op ischemie-reperfusie schade bij niertransplantatie. Historisch

KU Leuven

Ondanks oorspronkelijk als chemisch inert beschreven, kon herhaaldelijkaangetoond worden dat het edelgas xenon opmerkelijke biologische eigenschappen heeft. Xenon heeft veel karakteristieken van een ideaal anestheticum. Xenon beïnvloedt de hemodynamica, de myocardiale functie en het neurohumorale stelsel minder dan andere anesthetica. Bovendien is ertoenemende evidentie dat xenon in verschillende omstandigheiden orgaan-beschermende effecten heeft. Xenon induceert zowel vroege als late pharmac...

Project

Ontwikkelen van een platform voor de selectie en formulering van nasofaryngeale probotica. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Probiotica zijn vooral gekend als voedingssupplementen die een positief effect kunnen hebben op de humane gezondheid door de microbiële balans in het darmsysteem te verbeteren. Infecties van neus en keel vertonen een gelijkaardig microbieel onevenwicht, maar hiervoor zijn probiotica nog maar weinig onderzocht. Locale sprays of tabletten met gecontroleerde vrijzetting en adhesie, en dan vooral met Lactobacillus species, zouden de bestaande therapie van deze infecties kunnen verbeteren.

Project

Postdoctoraal onderzoek dr. Prim Singh. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BBSRC. UA levert aan BBSRC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verzameling/transport van bloedstalen en het verzamelen van gegevens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EORTC. UA levert aan EORTC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Malaria in wilde chimpansees (Pan troglodytes): epidemiologische karakteristieken Historisch

Universiteit Gent

In dit project worden de epidemiologische karakteristieken van malaria besmetting bij wilde chimpansees onderzocht, met name de effecten van leeftijd, dracht, STLV infectie en klimaat op Plasmodium infectie. Dit onderzoek zal gebeurden door niet-invasieve staalname en collectie van gegevens van wilde gewende chimpansee groepen in het Tai chimpanzee Project in Ivoorkust, en analyse ervan in het Robert Koch-Instituut, Berlijn, Duitsland.

Project

The diagnose van zoönotische and bodem-overgedragen worminfecties in Centraal Vietnam Recent afgelopen

Universiteit Gent

Worminfecties komen frequent voor in Vietnam omdat de transmissie ervan wordt geholpen door het gebruik van stoelgang en afvalwater in de landbouw, het eten van rauwe groenten/vlees/vis, en slechte hygiene. Gebrekkige diagnose hindert de studie van epidemiologische patronen en het evalueren van controleprogramma?s. We willen de diagnostische capaciteit van IMPE Qut Nhon verbeteren door opleidingen, verbeteren van de laboratoriuminfrastructuur, technologietransfer en regionale samenwerking.

Project

Verbetering van het geheugen functie na profylactische craniale bestraling ( PCI ) door het vermijden van de hippocampus

Universiteit Gent

Het consortium wil een fase III gerandomiseerde klinische studie uitvoeren ter klinische validatie van HA-PCI bij patiënten met kleincellig longcarcinoom. Daarenboven zal de klinische validatie van HA-PCI een aanzet geven tot de profylactische bestraling van hersenmetastasen bij andere kankerpatiënten met een hoog risico op hersenmetastasen, zoals patiënten met lokaal gevorderde niet-kleincellige longkanker. hoog-risico borstkankerpatiënten en patiënten met primaire hersentumoren.

Project

opmaak van vragen en antwoordalternatieven voor de examenonderdelen - informatieverwerking en verwerving - stilleestekstproef - in het kader van het toelatingsexamen arts/tandarts Historisch

Universiteit Gent

deze opdracht dient voor het onderdeel van het examengedeelte "Informatie Verwerven en Verwerken (IVV)" van het toelatingsexamen het onderdeel "stilleestekstproef" te ontwikkelen. Dit examenonderdeel test inzicht en assimilatievermogen. De kandidaat moet in staat zijn om vragen te beantwoorden over 6 korte wetenschappelijke teksten, die alle verschillende aspecten van eenzelfde problematiek beschrijven.

Project

Klinische studie 'Mitsubishi 2' Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Quintiles Belgium. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Quintiles Belgium de onderzoeksresultaten naar " Mitsubishi studie 2" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de Monastir, Assia Hamdi Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de Monastir, Assia Hamdi

Project

Milestone.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

TRANSACT. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Child Death Reviews - voorstel van aanpak in Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

Child Death Reviews: voorstel van aanpak in Vlaanderen Vlaamse Overheid IJH 2013 05

Project

tbc Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De opgaven en de noden van adolescenten en jongvolwassen overlevers van kinderkanker en hun ouders: ontwikkeling van aanbevelingen voor de curatieve behandeling en lange termijn opvolging om deze opgaven en noden te beperken en/of ondersteunen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: de specifieke psychosociale noden van deze adolescente en jongvolwassen overlevers van kinderkanker en hun ouders identificeren en nagaan welke aanpak, psychosociale sten en/of interventies tijdens de curatieve behandeling en lange termijn opvolging een positieve verwerking op lange termijn kunnen bevorderen.

Project

Rioolwateranalyse als alternatieve methodologie om het druggebruik bij de algemene bevolking in te schatten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit onderzoek naar de analyse van drugs in rioolwater als alternatieve methodologie om druggebruik op bevolkingsniveau in te schatten, is een nieuwe onderzoekslijn opgestart die op korte tijd een internationale uitstraling heeft gekregen. Een procedure werd ontwikkeld om via de analyse van rioolwater het gebruik van drugs bij de algemene bevolking in te schatten. Deze methodologie heeft een multidisciplinair karakter en brengt vakgebieden zoals toxicologie, farmacologie, analytische chem...

Project

Beenmergdisfunctie en – reversibiliteit in patiënten met ischemische cardiomyopathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project zal het eerste zijn dat de uitgebreidheid en de mechanismen van beenmergdisfunctie systematisch onderzoekt bij patiënten met verschillende graden van CHF, en dit in een uniek translationeel design. Het huidige project richt zich in eerste instantie op de ongeselecteerde BM-mononucleaire celfractie (BM-MNC), vermits de resultaten van klinische trials met deze celpopulatie werden gegenereerd.

Project

De pathogenese van viscerale hypersensitiviteit in een post-inflammatoir IBS model bij de rat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorliggend project wil bijdragen tot een betere kennis over de pathogenese van IBS met oog op het aanreiken van nieuwe therapeutische strategieën. In het bijzonder wordt de bijdrage van P2X3 en H4 receptoren tot viscerale hypersensitiviteit bestudeerd in een post-inflammatoir model bij de rat.

Project

Het Kynurenine Traject van Tryptofaan Katabolisme. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

De rol van het DFNA5 tumor onderdrukkingsgen bij tumorgenese van solide tumoren . Historisch

Universiteit Antwerpen

DFNA5 werd in 1998 ontdekt als een gen verantwoordelijk voor autosomaal dominant gehoorverlies. Nadien werd er aangetoond dat DFNA5 apoptose kan induceren. Huidige data suggereren dat DFNA5 een tumorsuppressorgen is dat vaak epigenetisch geïnactiveerd wordt d.m.v. methylatie in verschillende kankertypes. Het algemene doel van dit project is om de rol van DFNA5 in de tumorontwikkeling, alsook zijn waarde als biomerker in borst-, colorectaal-, long- en pancreaskanker te onderzoeken. DFNA5 zal o...

Project

Studie naar de neurale substraten van auditieve sociale signalen tijdens taalverwerving gebruik makend van fMRI in het zebravinken-model. Historisch

Universiteit Antwerpen

Zebravinken zijn een veelgebruikt dierenmodel voor de studie van taalverwerving. Zowel mensen als zebravinken kennen namelijk een gevoelige periode voor taal- en zangverwerving. In dit project worden deze zangvogels gebruikt voor de studie van de link tussen sociale context en taalverwerving. De perceptie van auditieve sociale signalen tijdens en na de sensitieve periode voor zangverwerving wordt bestudeerd. Door gebruik te maken van functionele MRI worden hiervoor de neurale substraten van ...

Project

Development and control of intelligent robotic instruments for fetal surgical interventions Recent afgelopen

KU Leuven

Birth defects are detected in around 1% of all newborns. A new trend totreat these defects in utero and thus to repair the defect as early as possible, poses severe challenges with respect to both instrument design and instrument handling. Within this thesis novel low-diameter dexterous instruments will be designed in close collaboration with the university hospital. Intelligent control methods will be developed and embedded within a novel intrauterine surgical platform. The ensemble will re...

Project

In silico design of patient-specific treatment strategies for large bone defects Recent afgelopen

KU Leuven

Bone tissue engineering (TE) is a promising alternative for the treatment of large bone defects. In the current state of the art scaffolds are seeded with cells and subsequently implanted. Despite some successful studies, bone TE to date still suffers from unpredictable and qualitatively inferior results. Moreover, even when satisfactory and reproducible results are obtained in an ectopic implantation site, this does not necessarily mean good results will be obtained in orthotopic implantatio...

Project

EUROFIT : European Fans in Training.

KU Leuven

Social innovation to improve physical activity and sedentary behaviour through elite European football clubs (EUROFIT).

Project

Long-term, prospective study evaluating clinical and molecular biomarkers of epileptogenesis in a genetic model of epilepsy-tuberous sclerosis complex

KU Leuven

to examine the risk factors and biomarkers of epilepsy and to identify possible new therapeutic targets to block or otherwise modify epileptogenesis in humans. Biomarker analysis will be performed by a multidisciplinary, systematic approach in three clinical settings.

Project

IAPP-SYS-MEL. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Innovage. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek naar blaasgevoel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een moderne neurowetenschappelijke benadering van chronische spinale pijn : pijn neurowetenschappen onderwijs gecombineerd met cognitie gerichte motor control opleiding Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit Project wil men een moderne neurowetenschappelijke benadering van chronische spinale pijn implementeren. Het hoofddoel is de effectiviteit van de moderne neurowetenschappelijke benadering van chronische spinale pijn versus evidentie-gebaseerde kinesitherapie voor het reduceren van pijn en disfunctioneren bij Vlaamse patiënten met CSP te onderzoeken

Project

Zorgorganisatie : een Re-Thinking expeditie op zoek naar Duurzaamheid Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit Project richt zich op &apos;geïntegreerde zorg&apos; voor patiënten met behoefte aan langdurige en chronische zorg. Het doel van het Project is om de zorgsector te veranderen in de richting van systemen die meer vraaggestuurd, patiëntgericht en kostenbewust zijn.

Project

Modern neurowetenschappelijke benadering over chronisch ruggengraatspijn Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Modern neurowetenschappelijke benadering over chronisch ruggengraatspijn

Project

EU-cofinanciering type B2b voor EPISTOP Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Europese studie rond epilepsie

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor iHIVARNA Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Europees samenwerkingsproject rond studie over HIV

Project

Evaluatie van de capaciteit van dendritische cellen en immunomodulerende drugs om veelvoudige myeloma-specifieke immuunresponsen te verbeteren Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Kankeronderzoek: Evaluatie van de capaciteit van dendritische cellen en immunomodulerende drugs om veelvoudige myeloma-specifieke immuunresponsen te verbeteren

Project

Aanlegstoornissen van de hersenschors: Op zoek naar nieuwe genen als opstap naar preventie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond aanlegstoornissen van de hersenschors in opdracht van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix. Deze staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

Project

Financiering: IOF-Proof of Concept:PreSSUB Historisch

Vrije Universiteit Brussel

pre-hospitaal studie rond beroertes, gevolgen en gespecialiseerde verzorging

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Mérédis Favreau Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Mérédis Favreau

Project

Financiering: IOF-Proof of Concept: Klinische translatie van gentherapie voor hemofilie: conosolidatie van een spin-off bedrijf. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hemofilie (ook wel bloederziekte genoemd) is een erfelijke stoornis in de bloedstolling. Het bloed kan niet goed stollen omdat een bepaalde stollingsfactor in het bloed ontbreekt. Er zijn twee typen hemofilie. Bij hemofilie A heeft de patiënt onvoldoende factor VIII; wanneer er te weinig factor IX is, spreken we van hemofilie B. Hemofilie komt vrijwel uitsluitend voor bij mannen omdat de productie van factor VIII en IX worden geregeld door een gen op het X-chromosoom. Vrouwen kunnen slechts d...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université Amar Telidji Laghouat Algerije, Ziyad Ben Ahmed Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université Amar Telidji Laghouat Algerije, Ziyad Ben Ahmed

Project

PARALYMPIC COMMITTEE Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Epidemiologische studie van hartfalen (acuut gedecompenseerd en chronisch ahrtfalen); prevalentie, behandeling en prognose in Lumumbashi, Congo.

Universiteit Hasselt

Hartfalen komt vaak voor. Ondanks de rijke ondergrond, is Lubumbashi een land met lage inkomens waar de totale bevolking leeft van minder dan een dollar per dag, waar er 0,5 ziekenhuis per 100.000 is en waar de bevolking blootgesteld is aan een belangrijke vervuiling door zware metalen uit de mijnbouw bedrijven. Een onderzoek naar het epidemiologische patroon van hartfalen in deze bijzondere stad blijkt belangrijk te zijn. - Om de diagnostische en therapeutische benaderingen uit de dagelij...

Project

4D statistische vormmodellen voor het voorspellen van beweging uit 3D statische beelden: proof of concept in de onderarm Recent afgelopen

KU Leuven

In de academische literatuur, maar ook in de industrie, maakt men meer en meer gebruik van patiënt-specifieke musculoskeletale modellen. Deze modellen kunnen bijkomstige, maar cruciale informatie bieden in het opstellen van een preoperatieve planning en in het ontwerp van patiënt-specifieke instrumentatie. Het opstellen van deze modellen is echter zeerarbeidsintensief. Zo dient men de beweging te registreren in een bewegingslabo, wat in een klinische omgeving niet altijd en overal beschikbaar...

Project

Erasmus mundus joint doctorate programma FETALMED. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een dubbelblinde cross-over studie met ganaxolon bij patiënten met fragiel X syndroom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds JLF. UA levert aan JLF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument voor het detecteren van de optimale femur-implantaat fixatie bij THA Recent afgelopen

KU Leuven

<!-- /* Font Definitions */@font-face {font-family:"&#65325;&#65331; &#26126;&#26397;"; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset...

Project

Neuroprotectie in glaucoom: een optogenetische benadering.

KU Leuven

Recent neuropathologisch onderzoek in glaucoompatiënten en diermodellenvan glaucoom toont aan dat niet alleen de retina maar ook de hersengebieden van het visueel systeem degeneratieve veranderingen ondergaan. Hierdoor wordt glaucoom meer en meer gezien als een ziekte van het hele visueel systeem, met frappante overeenkomsten met andere ouderdomsziekten zoals Alzheimer en Parkinson. Deze bevindingen wijzen op een dringende nood aan nieuwe therapieën voor glaucoom die verder kijken dat het oog...

Project

PhD Bollansée Jim Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Optimalisatie van kraakbeenregeneratie in het tibio-femorale gewricht: de rol van lokale kraakbeenbelasting. Recent afgelopen

KU Leuven

Onderzoek naar de optimalisatie van kraakbeenregeneratie in het tibio-femorale gewricht: de rol van lokale kraakbeenbelasting.

Project

De beta-cel en het immuunsysteem in type 1 diabetes: handlangersnbsp;- ontwikkelen van nieuwe therapieen in type 1 diabetes door een betere kennis van de beta&#8722;- ontwikkelen van nieuwe therapieen in type 1 diabetes door een betere kennis van de b Recent afgelopen

KU Leuven

Prevention of type 1 diabetes (T1D), the most common metabolic disease in childhood and adolescence, remains an elusive goal, with therapy after therapy failing to demonstrate long-term efficacy in arresting the autoimmune attack against the pancreatic insulin-producing beta-cell in people at risk for or with recent T1D. We propose to pursue an integrated approach, recognizing the crucial role of both the immune system and the beta-cell in the pathophysiology and natural history of the diseas...

Project

Neuro-immune mechanismen bij viscerale en luchtweg overgevoeligheid. Recent afgelopen

KU Leuven

Zowel de luchtwegen als de darm worden continu blootgesteld aan vreemdeomgevings-, bacteriële en nutritionele antigenen. Om immunologische homeostase te garanderen is het van enorm belang dat het immuun systeem schadelijke en onschadelijke antigenen onderscheidt om ongewenste immuun activatie met bijbehorende weefsel- en orgaanschade te voorkomen. Daarnaast wordt de blootstelling van het immuunsysteem aan vreemde antigenen gecontroleerd door de integriteit van de epitheliale barrière. Dysfunc...

Project

Reguleringsmechanismes van PEAR1 expressie tijdens specificatie van myeloïde cellijnen. Historisch

KU Leuven

Platelet Endothelial Aggregation Receptor 1 (PEAR1) is een membraaneiwit op bloedplaatjes, voor het eerst beschreven in 2005. Plaatjes zijn kleine, circulerende cellen, die een cruciale rol spelen in het stelpen vanbloedingen, na vasculair trauma. Ons laboratorium ontdekte dat PEAR1 een rol speelt in plaatjeswerking door het stabiliseren van de prop, die zich vormt na plaatjesaanhechting aan een beschadigde vaatwand, tijdens hun aggregatie met mekaar. PEAR1 komt voor op andere cellen, zoals e...

Project

Risicofactoren en fenotypes van chronische afstoting na longtransplantatie. Historisch

KU Leuven

Chronische afstoting blijft de belangrijkste laattijdige complicatie nalongtransplantatie. In dit project willen we risicofactoren en mechanismen van chronische afstoting bestuderen voornamelijk door gebruik te maken van humaan materiaal. In een vorige, single centered studie, hebben we reeds aangetoond dat luchtvervuiling een risicofactor voor de latere ontwikkeling van chronische afstoting. We willen dit nu bevestigen in eengrootschalig Europees project waar 10 andere Europese long transpla...

Project

Gemeenschappelijke causale mechanismen in Mowat-Wilson syndroom en Pitt-Hopkins syndroom: functionele analyse van Sip1 en Tcf4 in de ontwikkeling van de hersenen, van patiënt naar muis naar patient. Historisch

KU Leuven

Tijdens de embryonale ontwikkeling van de hersenen worden er grote aantallen neuronen gegenereerd die zich vervolgens correct moeten positioneren zodat functionele netwerken kunnen gevormd worden. In ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en syndromen zoals Tourette, Mowat-Wilson (MWS) en Pitt-Hopkins (PTHS) is echter de vorming van deze neuronale netwerkenverstoord door mutaties of omgevingsfactoren. MWS en PTHS patiënten hebben een aantal symptomen gemeen zoals epilepsie, intellectuele acht...

Project

De onderliggende mechanismen van de verstoorde balanscontrole en lagerugpijn in personen met respiratoire aandoeningen.nbsp; Historisch

KU Leuven

Een optimale houdingscontrole vereist efficiënte proprioceptieve postural controle. Personen met lagerugpijn (LRP) hanteren een suboptimale proprioceptieve strategie, wat bijdraagt tot een verstoorde balanscontrole.Aansluitend vertonen personen met LRP ook een veranderde somatotopischeorganisatie van de primaire somatosensorische cortex in de hersenen. Het middenrif speelt een belangrijke rol in het controleren van de wervelkolom tijdens evenwichtstaken. Wanneer het middenrif belast wordt, ve...

Project

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Biomechanische en neurologische determinanten van verstoorde rompcontrole bij kinderen met cerebrale parese. Historisch

KU Leuven

Het voorafgaande doctoraal onderzoek leverde een innovatieve bijdrage tot het onderzoek naar verstoorde rompcontrole bij kinderen met cerebraleparese nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; aan dehand van de ontwikkeling van nieuwe methodologieën (klinisch en biomechanisch) ter evaluatie van rompcontrole en het identificeren van specifieke rompproblemen binnen subgroepen. Het huidige project beoogt het verder onderzoeken van de biomechanische en neurologische determinanten van verstoorde rompcontrole om de inzi...

Project

Urinaire incontinentie en erectiele disfunctie na radicale prostatectomie: longitudinale evolutie en het effect van intensieve behandeling voor erectiele disfunctie minimum 1 jaar na chirurgie. Historisch

KU Leuven

Gebaseerd op de resultaten van voorgaand doctoraal onderzoek, dienen erverschillende aspecten verder onderzocht te worden. Traditioneel stond de rol van chirurgie bij klinisch stadium T3 tumoren ter discussie. Echter, momenteel wijzen richtlijnen op het belang van chirurgie bij hoog risico patiënten en bijgevolg dienen de functionele resultaten (urinaire incontinentie, plasklachten en levenskwaliteit) na chirurgie vergeleken te worden tussen lage en matige versus hoog risico (klinisch stadium...

Project

Ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. Historisch

KU Leuven

Met dit project willen we studenten (en docenten) een interactieve webtool bieden ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. De tool wordt ingebed in bestaande cursusmodules, maar overstijgt de betrokken modules gezien de ontwikkeling van integrerende competenties nagestreefd wordt. De interactieve webtool ondersteunt het leerproces en geeft gerichtefeedback aan de student. Tijdens het project wordt de webtool ontw...

Project

Optimising virtual reality interventions for improving balance and preventing falls in different populations of elderly Recent afgelopen

KU Leuven

Balanstraining in een VirtualReality-omgeving (VR- omgeving) kan voordelen hebben ten opzichte van conventionele balanstraining daar het cognitieve en motorische training combineert, onmiddellijk feedback van uitvoering kan geven en het, door middel van spelletjes, plezier en uitdaging introduceert waardoor de motivatie en de betrokkenheid verbetert. VR-training heeft dus de potentie om ingezet te worden voor balanstraining en het reduceren van het valrisico bij ouderen. Het geringe aantal st...

Project

Effect van periodieke cues en biofeedback op de gang van mensen met de ziekte van Parkinson Recent afgelopen

KU Leuven

Annelies 14.00 Mensen met de ziekte van Parkinson rapporteren frequent datzij problemen hebbenom hun stappatroon aan te houden. Voorgaand onderzoektoont aan dat intensieve staptraining kan helpen om het stappen te verbeteren.In deze studie gaan wij een nieuwe staptraining ontwikkelen die gebruik maaktvan smartphone applicatie om mensen met Parkinson informatie te verschaffenover hun stappen. Deze nieuwe training zal geëvalueerd worden tijdens een 6weken durende studie die plaatsvindt in de th...

Project

De effectiviteit van interventies ter promotie van fysieke activiteit bij ouderen en personen met speciale noden: de rol van motivationele en sociaalpsychologische processen. Recent afgelopen

KU Leuven

In de vergrijzende samenleving worden de mogelijke voordelen van fysieke activiteit [FA] met betrekking tot onafhankelijkheid en verschillende aspecten van gezondheid vaak beklemtoond. Recent onderzoek wijst bovendien op de sterke associatie tussen gezond ouder worden eneen fysiek actieve levensstijl, ook wanneer deze pas op latere leeftijdwordt aangenomen (Hamer, Lavoie, & Bacon, 2013). Binnen de onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid werden in voorgaande doctoraten reeds in...

Project

Metabole Aptazymes. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

vorige 501 - 1000 van 6050 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Grootte: 10 20 50 500