Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 3501 - 4000 van 28056 volgende Pagina: 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...57 Grootte: 10 20 50 500
Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Mérédis Favreau Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Mérédis Favreau

Project

Bepaling van objectieve welzijnsindicatoren voor reptielen en amfibieën in gevangenschap.

Universiteit Antwerpen

In dit project zal worden nagegaan aan de hand van welke objectieve criteria de stress-toestand van amfibieën en reptielen in gevangenschap en op het terrein kan bepaald worden.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor ESSENCE Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europese studie over vrije ICT netwerken

Project

Ontwikkeling van een softarepakket voor het voorspellen van de microbiële houdbaarheid in verpakte, gekookte vleeswaren: een tool voor innovatie en productontwikkeling in de vleeswarensector.

KU Leuven

Inzicht geven in de specifieke bederfproblematiek van gekookte vleeswaren en in de mate waarin verschillende intrinsieke factoren deze houdbaarheid beïnvloeden.

Project

Financiering: IOF-Proof of Concept: MAMCA software

Vrije Universiteit Brussel

In dit project zullen we een interactieve webapplicatie ontwikkelen die groepen helpt om beslissingen te nemen, gebaseerd op de Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA) methode. De meningen van verschillende belanghebbenden worden expliciet ingecalculeerd gedurende het gehele analytische beslissingsproces op een gestructureerde manier. Tot hiertoe werd een geïntegreerde aanpak van Multi-Criteria Decision Aid software Expert Choice (AHP) en D-Sight gebruikt, maar het leek nodig om het onder...

Project

Valorisatie van anorganische reststromen door middel van vormgeving tot hiërarchisch gestructureerde materialen voor het gebruik in industriële toepassingen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is vooral gericht op de vormgeving van hiërarchische structuren startende van een fijn poeder. Afhankelijk van het systeem zijn verschillende coagulatiemechanismen mogelijk zoals, koelen, drogen of chemische reacties. Deze technieken zullen onderzocht worden met behulp van een referentie systeem. Daarnaast dient een overzicht opgemaakt te worden van de verschillende soorten fijnkorrelige reststromen die aanwezig zijn. In een laatste fase zal de gekozen reststroom omge...

Project

Matisse.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

EUROFIT : European Fans in Training.

KU Leuven

Social innovation to improve physical activity and sedentary behaviour through elite European football clubs (EUROFIT).

Project

Evaluatie van de capaciteit van dendritische cellen en immunomodulerende drugs om veelvoudige myeloma-specifieke immuunresponsen te verbeteren

Vrije Universiteit Brussel

Kankeronderzoek: Evaluatie van de capaciteit van dendritische cellen en immunomodulerende drugs om veelvoudige myeloma-specifieke immuunresponsen te verbeteren

Project

Process Mining Technieken om proces-compliance te analyseren Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 10 oktober 2013 het verblijf van 2 maand van prof. Raykenier Yzquierdo Herrera (Universidad de las Ciencas Informáticas, Havana, Cuba) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal prof. Raykenier Yzquierdo Herrera onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Benoit Depaire(Onderzoeksgroep Beleidsinformatica). Het verblijf zal plaatsvinden in november-december 2013.

Project

Study on small- and medium-sized heterocyclic compounds: new synthetic methodology and bioactivity

KU Leuven

The benzodiazepines are known to provide ligand landing zones for more than one type of bioreceptors and are often included in the category of the #privileged structures#. Among them 1,4-benzodiazepine derivatives are the most important class of bioavailable therapeutic agents with widespread biological activities such as tranquilizing, muscular relaxant, anti-convulsant and sedative effects. More importantly, the spectrum of these therapeutic activities has been improved considerably through...

Project

Dividendbeleid: een langetermijnonderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Uit onderzoek blijkt dat het dividendbeleid van de meeste ondernemingen zeer stabiel is, maar dat er tussen ondernemingen grote verschillen in dividendbeleid bestaan. Dividenden blijken ook informatie te bevatten over gemiddelde aandelenrendementen. Geaggregeerde dividendrendementen kunnen bovendien toekomstige marktrendementen voorspellen. Er bestaat in de wetenschappelijke literatuur echter geen consensus over hoe deze fenomenen kunnen verklaard worden. Vermoed wordt dat institutionele vera...

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor GO4SEM Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het GO4SEM-project beoogt het detecteren en analyseren van de specifieke technologie en producten in opkomende e-mobiliteit toevoerketens in derde landen.

Project

Milieu- en voedselreservoirs van antibiotica resistente organismen en de link met menselijke ziektes.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

The Transformation of Land and Society: A Historical Political Ecology Research in the Region of Sagalassos

KU Leuven

Every-day geographies focuses on the every-day activities of individuals and households in the region as reflective of the local nature-culturenexus, and the interaction between personal identities and the perception of landscape and place. It analyses the relations and responsibility local dwellers develop towards their environment and how these can be drawn upon to mobilize community ownership of regional development and to create a sense of ownership and responsibility for common pool reso...

Project

IDEAL: Geïntegreerd ontwerp en analyse van kleine populatie groepsproeven

Universiteit Hasselt

Er bestaan meer dan 7 000 zeldzame ziektes wereldwijd en de European Society of Paediatric Oncology verklaart dat 75% van de zeldzame ziektes kinderen affecteren en 30% van de patiënten met zeldzame ziektes sterven voor hun vijfde levensjaar. Gebruikelijke statistische methodes voor het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid van therapieën falen erin kostenefficiënte en betrouwbare resultaten te leveren in kleine populaties. Er is een dringende behoefte aan de integratie van een breed sca...

Project

Stedelijk beleid in Kampala: een onderzoekspartnership.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ERC -2012-PoC-335002 Rent-a-Spatialist. Recent afgelopen

KU Leuven

Door hun specifieke interactie met de gebouwde omgeving zijn personen met een handicap in staat obstakels te detecteren en ruimtelijke kwaliteiten te appreciëren waarvan architecten zich niet altijd bewust zijn. In de architectuurpraktijk wordt toegankelijkheid van gebouwen vaak beschouwd als een feitelijkheid, in plaats van iets waarmee mensen verbonden zijn. Wetgeving vertaalt toegankelijkheid in feiten door minimum of maximum afmetingen vast te leggen, die objectief gemeten kunnen worden d...

Project

Onderzoek naar blaasgevoel. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor SYRNEMO Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

SyrNemo is een innovatieve synchrone machine (SYRM) met de dichtheid van de macht van de hogere en hogere drijvende cyclus efficiëntie tegen lagere kosten dan de stand van de techniek (PM) permanente magneet synchrone machines.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université Amar Telidji Laghouat Algerije, Ziyad Ben Ahmed Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université Amar Telidji Laghouat Algerije, Ziyad Ben Ahmed

Project

Aanlegstoornissen van de hersenschors: Op zoek naar nieuwe genen als opstap naar preventie. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond aanlegstoornissen van de hersenschors in opdracht van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix. Deze staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

Project

ZEIN2011RIP16 Bolivia: Matrix permeability for gene flow of the threatened high Andean Polylepis forests. Recent afgelopen

KU Leuven

Een van de meest bedreigde ecosystemen van Zuid-Amerika zijn de Polylepis-bossen van de hoge Andes. Deze bijna monospecifieke bossen geraakten erg gefragmenteerd omwille van overbegrazing, winning van brandhout, en de aanplanting van exoten zoals Eucalyptus. De fragmentatie van de Polylepis-bossen leidt mogelijk tot genetische verarming door inteelt en genetische drift. Daarom is het belangrijk de 'gene flow' door pollen en door zaden tussen de verschillende bosfragmenten op peil te houden. D...

Project

Ontwikkeling van instrumenten voor duurzaam gebruik en beheer van aquatische hulpbronnen in Zuid-Afrika. Case study: het benedenstrooms deel van de Phongola rivier en overstromingsvlakte.

KU Leuven

De bouw van de Pongolapoort Dam in 1974 resulteerde in wijzigingen in het stroomregime van de Phongola rivier met potentiële impact op ecosysteemfuncties en diensten die door de benedenstroomse overstromingsvlakte worden geleverd. Daarnaast is sindsdien de bevolking bijna verdrievoudigd. Er is een gebrek aan wetenschappelijke studies over de algemene toestand van het Phongola overstromingssysteem, vooral wat betreft de menselijke invloed op visgemeenschappen en de waterkwaliteit als gevolg va...

Project

Het evalueren van de Humane Wetenschappen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project levert een bijdrage tot het meten van de bredere maatschappelijke impact van academische monografieën uit het vakgebied Geschiedenis. Het bouwt verder op eerdere aanwijzingen dat de publicatie-output van de sociale en humane wetenschappen een informerende rol kan spelen ten behoeve van een breed niet- strikt academisch lezerspubliek. De analyse gebruikt hiertoe een nieuwe, 'altmetrische' dataset, de lezersbeoordelingen (een numerieke score) en de besprekingen (geschreven tekst) ve...

Project

Vanadium oxide voor neuromorfische applicaties

KU Leuven

Het doel van hetproject is te onderzoeken of bolometers gebruikt kunnen worden als IR sensoren,dit om dure photon detectoren in IR cameras te vervangen. De drie voornaamstedoelstellingen van het project zijn: 1) De fabricatie van een geoptimaliseerdethermistor materiaal. In eerste plaats zal een thermistor met gelijke TCR enruis als de huidige stand van zaken (een TCR van 2.7%, een flicker ruis met eenHooge factor van 1E29 m3 en een resistiviteit tussen 2 en 4 ohm cm).In eenvolgende stap word...

Project

Discovery, exploration and Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Media and Journalism studies Titel project: Journalism of Connectivity. How Social Media affect Journalism Practice, News Coverage and Public Participation in the...

Vrije Universiteit Brussel

Dit project bestudeert de invloed van sociale media op de journalistieke praktijk en op het nieuws in Nederland en Vlaanderen. De onderzoeksvragen zijn: (1) hoe integreren politieke, sport- en regionale journalisten van kranten en openbare en commerciële zenders sociale media in hun dagelijkse nieuwsgaringsroutines en welke invloed is er op hun professionele identiteit; (2) hoe gebruiken journalisten en nieuwsorganisaties (informatie van) sociale media in hun nieuwsteksten en verspreidingsstr...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UAntwerpen, Tom Willemse Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UAntwerpen, Tom Willemse

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Ken Spranghers Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Ken Spranghers

Project

EU-cofinanciering type B2b voor EPISTOP Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europese studie rond epilepsie

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor iHIVARNA Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europees samenwerkingsproject rond studie over HIV

Project

Atomic scale observations of atom and dopant distributions in 3D-devices using Field Ion Microscopy and Atomprobe tomography

KU Leuven

Drastic scaling of device dimensions in semiconductor technology and the implementation of new device architectures and materials requires detailed structural understanding of the atomic composition, imposing significant challenges on metrology. Ideally, one should be able to assess theatomic composition in 3 dimensions with an atomic spatial resolution, high sensitivity towards low dopant concentrations in a fully quantitative way. In this respect, the emerging technology of atom probe tomog...

Project

Ontwikkeling van een digitaal platform Nederlands leren.

Universiteit Antwerpen

De globale doelstelling van dit project is het vergroten van de mogelijkheden tot integratie voor onderdanen van een derde land in de Vlaamse, Europese samenleving. Specifiek doel: de integratie van derdelanders verbetert door de realisatie van een digitaal platform Nederlands leren.

Project

REVEALing hidden concepts in social media

KU Leuven

REVEAL aims to discover higher level concepts hidden within information.

Project

NANOCOPS.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Universiteit Antwerpen, Alexander Coppens. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Universiteit Antwerpen, Alexander Coppens.

Project

Dienstenovereenkomst 'Liquid metal corrosion effects on MYRRHA'

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' SCK-CEN' hebben voor het project ' Liquid metal corrosion effects on MYRRHA (Oksana KLOK)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

"Co-financiering apparatuuraankopen Leerstoel Polymeren". Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project voorziet in co-financiering by de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) van West-Vlaanderen van apparatuur teneinde de onderzoeksinfrastructuur aan de KU Leuven Campus Kortrijk (Kulak) uit te bouwen ter ondersteuning van de nieuwe onderzoeksactiviteiten geleid door Prof. Dr. Ir. Wim Thielemans. POM ondersteunt deze nieuwe activiteit onder het Fabrieken van de Toekomst-Nieuwe Materialen initiatief. Anderedeelnemers aan dit initiatief, dat een efficientere dienstverlening naar...

Project

Ondersteunen van professionele ontwikkeling van trainers in ondernemingen. Recent afgelopen

KU Leuven

Het HIVA - KU Leuven werkt mee aan een onderzoek gefinancierd door Cedefop naar het beleid en de praktijk met betrekking tot de competenties van in-company trainers in Europa. Dit gebeurt door een vergelijkende analyse waarbij de praktijk en het beleid in acht EU-lidstaten worden onderzocht. Eerst gebeurt een review van beleid en praktijk in alle lidstaten van de EU, vervolgens wordt een survey georganiseerd bij werkgeversen hun respectievelijke in-company trainers in acht EU lidstaten. Speci...

Project

Ontwikkeling van een prototype voor de generate van elektronen vortex bundels. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype toestel voor de creatie van elektronen vortex bundels (EVBs). EVBs laten toe om op atomaire schaal de magnetische toestand van materialen te onderzoeken, nanodeeltjes te manipuleren en de chiraliteit van kristallen te bepalen. Het belangrijkste pad naar valorisatie ligt in het toekennen van licenties voor het produceren van dit EVB creatie toestel alsook in bilateraal contractonderzoek met industriele partners in Vlaanderen en daar...

Project

Bepaling van brandvertragers in twee schuimmaterialen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van brandvertragers in twee schuimmaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elektrische analyse van het uitgangssignaal van de wondhelingsstimulator Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EMAP (UHasselt) en anderzijds Q Care Medical. Het onderzoeksinstituut EMAP levert aan Q Care Medical de onderzoeksresultaten naar 'Elektrische analyse van het uitgangssignaal van de wondhelingsstimulator' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een residu op een afgeschuurde LED-2 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een residu op een afgeschuurde LED-2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een bruine vloeistof tijdens het gietproces van PVC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een bruine vloeistof tijdens het gietproces van PVC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elementanalyse van potting materiaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Elementanalyse van potting matriaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende GC/MS analyse van de solvensamenstelling van een aantal lakken (7 stuks) Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sirris vzw. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sirris vzw de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende GC/MS analyse van de solvent samenstelling van een aantal lakken (7 stuks)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de VOC en fogging waarden Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de VOC en fogging waarden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van additieven in cosmetica Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verkennende studie motordriver probleem Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EMAP (UHasselt) en anderzijds Rotero Belgium . Het onderzoeksinstituut EMAP levert aan Rotero Belgium de onderzoeksresultaten naar 'Verkennende studie motordriver probleem' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een bruine vloeistof tijdens het gietproces van PVC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp Engineering Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Engineering Europe de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een bruine vloeistof tijdens het gietproces van PVC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC analyse van en kunststof materiaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Smile Plastics Netherlands. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Smile Plastics Netherlands de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyse van een kunststof materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TGA-TD-GC/MS analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sabic Petrochemicals bv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sabic Petrochemicals bv de onderzoeksresultaten naar 'TGA-TD-GC/MS analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FT IR onderzoek van een vervuiling van een tegel Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Lod Renier. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Lod Renier de onderzoeksresultaten naar 'FT IR onderzoek van een vervuiling van een tegel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende headspace GC/MS analyse van de solventsamenstelling van lak stalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sirris nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sirris nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende headspace GC/MS analyse van de solventsamenstelling van lak stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van additieven in cosmetica Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TMA analyse van 2 materialen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'TMA analyse van 2 materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee vulstoffen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Marlux nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Marlux nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee vulstoffen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het loodgehalte in een PVC profiel Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het loodgehalte in een PVC profiel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkend onderzoek van een referentie olie en olieresten op een elektronische component Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkend onderzoek van een referentie olie en olieresten op een elektronische component' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende ICP-MS analyse van isosorbide oplossingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Nitto Europe nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Nitto Europe nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende ICP-MS analyse van isosorbide oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elementanalyse van potting materiaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Elementanalyse van potting materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het dichloormethaan gehalte in lucht Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het dichloormethaan gehalte in lucht' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van een plan voor computerontwikkeling België-Senegal

Vrije Universiteit Brussel

Deze markt van diensten is in "de ontwikkeling van een plan van computerontwikkeling in de districten gezondheid: programma belgo-senegalaise in samenwerking met Senegal, in de regio van Diourbel, Fatick en Kaffrine, Kaolack en Thies.

Project

Evaluatie van hulpmiddelen binnen het SUCCEED project. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds the University of Alicante. UA levert aan the University of Alicante de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Honorarium Prof.dr. G. Janssens 1/2 van de coördinatievergoeding en examenfee voor het opleidingsonderdeel : "Transport and Logistics information Systems" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut LOG (UHasselt) en anderzijds UAntwerpen. Het onderzoeksinstituut LOG levert aan UAntwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Honorarium Prof.dr. G. Janssens 1/2 van de coördinatievergoeding en examenfee voor het opleidingsonderdeel : "Transport and Logistics information Systems" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

CSI Leuven: Bullet trajectories during virtual Autopsy for crime scene reconstruction

KU Leuven

CSI Leuven: Kogeltrajecten in virtuele autopsie voor crime scene reconstructieAchtergrond: wanneer men geconfronteerd wordt met een verdacht overlijden door geweerschoten, dan is het vaak belangrijk om de baan van de kogels te kennen, en te achterhalen welke kogels welke schade hebben aangericht. Het resultaat van deze analyse kan dan geplaatst worden in het grotere geheel van de crime scene, om zo toe te laten verdere afleidingen te maken over het verloop van het incident. Het is echter geen...

Project

Visuality and mathematics: Experinetial Education of Mathematics through visual arts, schinces and playful activities. Recent afgelopen

KU Leuven

Hongaarse, Oostenrijkse, Finse, Belgische en Servische partners verenigen zich om het Servische nationale onderwijs te verbeteren, in wederzijdse verstandhouding, en op een specifieke manier. Het project 'Visuele Wiskunde' richt zich op inter- en trans-disciplinariteit: het belangrijkste doel is om de wiskunde een aantrekkelijker onderwerp te maken voor studenten, door het laten aansluiten van wiskunde en kunst. Het project wil de wiskunde meer visueel en avontuurlijk maken door de wiskunde t...

Project

Environmentally Controlled Facility (ECOTRONS)

Universiteit Hasselt

De ECOTRON+ is een aaneensluiting van 12 gesofisticeerde, semi-automatisch gecontroleerde klimaatkamers. Het is een state-of-the-art technologie voor een doorgedreven en gecontroleerde studie van "global change". Deze infrastructuur slaat een brug tussen de complexiteit van "in situ" experimenten en labo/serre-experimenten in relatie tot de omgeving (globaal bv. klimaatsveranderingen; lokaal bv. vervuiling). De infrastructuur faciliteert studies van reacties van ecosystemen, organismen en de ...

Project

OTR Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Friesland Campina Cheese. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Friesland Campina Cheese de onderzoeksresultaten naar 'OTR' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ecotron.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

OTR doorprikweerstand Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Friesland Campina Cheese. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Friesland Campina Cheese de onderzoeksresultaten naar 'OTR doorprikweerstand' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Voertuig trillingen testen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds ATMI bvba. Het onderzoeksinstituut VC levert aan ATMI bvba de onderzoeksresultaten naar 'Voertuig trillingen testen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vibrationstests op Altmex en Optima beschermhoezen voor en na gamma irrediation Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds ATMI bvba. Het onderzoeksinstituut VC levert aan ATMI bvba de onderzoeksresultaten naar 'Vibrationstests op Altmex en Optima beschermhoezen voor en na gamma irrediation' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Politieke aspecten bij de ontwikkeling van het EU-migratiebeleid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Compressietesten bij verschillende relatieve vochtigheden Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Godiva Belgium. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Godiva Belgium de onderzoeksresultaten naar 'Compressietesten bij verschillende relatieve vochtigheden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Transport-test Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds ATMI bvba. Het onderzoeksinstituut VC levert aan ATMI bvba de onderzoeksresultaten naar 'Transport-test' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TG/MS analyse van bodemstalen - deel 2 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en BLGG Research anderzijds . Het onderzoeksinstituut TANC levert aan BLGG Research de onderzoeksresultaten naar 'TG/MS analyse van bodemstalen - deel 2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK monster Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van vuurvast materiaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Thijssen Emans & Co. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Thijssen Emans & Co de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van vuurvast materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Triltest Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Robert Bosch Productie. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Robert Bosch Productie de onderzoeksresultaten naar 'Triltest' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Transport-test Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds ATMI bvba. Het onderzoeksinstituut VC levert aan ATMI bvba de onderzoeksresultaten naar 'Transport-test' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TG/MS analyse van bodemstalen - deel 1 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds BLGG Research. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan BLGG Research de onderzoeksresultaten naar 'TG/MS analyse van bodemstalen - deel 1' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisering benzeensulfonamide derivaat Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant Color. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisering benzeen sulfonamide derivaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Voertuig trillingen testen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds ATMI bvba. Het onderzoeksinstituut VC levert aan ATMI bvba de onderzoeksresultaten naar 'Voertuig trillingen testen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Transport simulatie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Transport simulatie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling chemische analyse ZrO2 poeders Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds 'Heraeus Electro-Nite'. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan 'Heraeus Electro-Nite' de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling chemische analyse ZrO2 poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het watergehalte in een MiBK monster Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het watergehalte in een MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Transport-test Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds ATMI bvba. Het onderzoeksinstituut VC levert aan ATMI bvba de onderzoeksresultaten naar 'Transport-test' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

OTR analyse rijst zakjes Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Mars Belgium. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Mars Belgium de onderzoeksresultaten naar 'OTR analyse rijst zakjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van veroudering van Escrim polystyreen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recair BV. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recair BV de onderzoeksresultaten naar 'Studie van veroudering van Escrim polystyreen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vlaanderen in Actie - Naar een duurzame en creatieve stad. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Deze opdracht heeft als doel te resulteren in een "onderhandelingsnota" tussen de Vlaamse Regering en het stadsbestuur van Antwerpen omtrent het beleid en het instrumentarium binnen het thema "duurzaam, ruimte gebruik - multifunctionele en multi-inzetbare infrastructuur", met een bijzondere aandacht voor ruimte voor onderwijs en jeugd.

Project

Identificatie, kwantificering en monetaire waardering van de ecosysteemdiensten die worden geleverd door de natuurdomeinen van ANB. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

VWTR analyseert citaat Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Solvin nv. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Solvin nv de onderzoeksresultaten naar 'VWTR analyseert citaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de fotokatalytische activiteit van TiO2 stalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Bonar. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Bonar de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de fotokatalytische activiteit van TiO2 stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Praktisch Humanisme: jongeren eerst Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De vrijzinnig humanistische dienstverlening is de professionele hulp die zich richt tot de bevolking, zonder discriminatie. Het gaat om diensten die verleend worden vanuit een vrijzinnig humanistische instelling door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van deMens.nu (UVV- zie verder) met respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. De vrijzi...

Project

KOI 2013 Verkeersveiligheid in Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen: Principes en benaderingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Verkeersveiligheid is een mondiaal probleem dat in omvang, met name in ontwikkelingslanden toeneemt. In die landen is het aantal dodelijke slachtoffers per 1.000.000 inwoners bijna het dubbele van het aantal dodelijke slachtoffers in geïndustrialiseerde landen. Aangezien er altijd een zekere mate van onderregistratie is, is het werkelijke probleem vermoedelijk zelfs veel groter. Aangezien in ontwikkelingslanden verkeersveiligheidsbeleid nog in de kinderschoenen staat of nog niet is opgestart,...

Project

Opzetten samenwerking rond de uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op risicomodellering van waterbodemverontreiniging, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

auteursvergoeding Notarieel Congresboek - Prof.dr. W. Voordeckers Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut GOV (UHasselt) en anderzijds Groep Larcier NV. Het onderzoeksinstituut GOV levert aan Groep Larcier NV de onderzoeksresultaten naar 'auteursvergoeding Notarieel Congresboek - Prof.dr. W. Voordeckers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Epidemiologische studie van hartfalen (acuut gedecompenseerd en chronisch ahrtfalen); prevalentie, behandeling en prognose in Lumumbashi, Congo.

Universiteit Hasselt

Hartfalen komt vaak voor. Ondanks de rijke ondergrond, is Lubumbashi een land met lage inkomens waar de totale bevolking leeft van minder dan een dollar per dag, waar er 0,5 ziekenhuis per 100.000 is en waar de bevolking blootgesteld is aan een belangrijke vervuiling door zware metalen uit de mijnbouw bedrijven. Een onderzoek naar het epidemiologische patroon van hartfalen in deze bijzondere stad blijkt belangrijk te zijn. - Om de diagnostische en therapeutische benaderingen uit de dagelij...

Project

Behoeftenonderzoek bij gedetineerden in gevangenis van Antwerpen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen' hebben voor het project ' Behoeftenonderzoek bij gedetineerden in gevangenis van Antwerpen' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals be...

Project

Gasdoorlaatbaarheid (zuurstof, water) metingen van films Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Sabic Petrochemicals bv. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Sabic Petrochemicals bv de onderzoeksresultaten naar 'Gasdoorlaatbaarheid (zuurstof, water) metingen van films' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de waterdampdoorlaatbaarheid van 5 verschillende materiaal soorten HDPB Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Sabic Petrochemicals. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Sabic Petrochemicals de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de waterdampdoorlaatbaarheid van 5 verschillende materiaal soorten HDPB' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek rond - development of a fully automated neonatal brain monitor.

KU Leuven

Monitoring the electroencephalogram (EEG) in sick newborn babies in theneonatal intensive care units (NICU) gives important information about brain function, like dynamic changes in background electrical activity and the presence of seizures. Current clinical practice assumes that neonatal seizures have to be treated to prevent further injury to the brain and background activity provides information about the later developmentof the newborn. Recording of the full EEG, offering high temporal a...

Project

Actuators for microfluidics with capillary forces

KU Leuven

Research on capillary forces on micro-level and how these forces can beused in actuators.

Project

New products and services in future electricity markets Recent afgelopen

KU Leuven

Ongoing development in the electricity market will require new productsand services. Those will support the efficient operation of the electricity market in technical as well as in economic terms. This research analyzes how those products and services could be created for commercial and regulated market parties.

Project

Regulatory Affairs in Smart Grids

KU Leuven

Initially, I will work on two projects: Linear: This project effectively implements demand side management with 250 Flemish families. The goal of my task is to determine the potential of a number of business cases for Flanders and to make an analysis of the associated costs. Additionally, I will investigate the current regulatory barriers for implementation of smart grids. Grid4eu: The goal is to make a cost benefit analysis of six different demo's and to investigate the potential for ...

Project

4D statistische vormmodellen voor het voorspellen van beweging uit 3D statische beelden: proof of concept in de onderarm

KU Leuven

In de academische literatuur, maar ook in de industrie, maakt men meer en meer gebruik van patiënt-specifieke musculoskeletale modellen. Deze modellen kunnen bijkomstige, maar cruciale informatie bieden in het opstellen van een preoperatieve planning en in het ontwerp van patiënt-specifieke instrumentatie. Het opstellen van deze modellen is echter zeerarbeidsintensief. Zo dient men de beweging te registreren in een bewegingslabo, wat in een klinische omgeving niet altijd en overal beschikbaar...

Project

Predictieve microbiologie onder stresserende omgevingsomstandigheden: Systematische methodes voor het uitbreiden van veelgebruikte modelleerconcepten

KU Leuven

Het doel van dit project is methodes uit te werken om bestaande microbiële modellen uit te breiden zodat ze het gedrag van micro-organismen onder nieuwe en stresserende omgevingsomstandigheden nauwkeurig beschrijven. Hiervoor worden kinetische modellen die gebaseerd zijn op het Gamma concept uitgebreid zodat ze rekening houden met interacties tussen omgevingsomstandigheden. Daarnaast worden probabilistische modellen uitgebreid zodat ze rekening houden met meerdere omgevingsomstandigheden en w...

Project

Toepassingen van probabilistische logica

KU Leuven

Toepassingen (e.g. binnen het domein van de bio-informatica) van probabilistische logica worden onderzocht

Project

Ontwikkeling van een optimisatiemodel om verschillende scenario's voor te stellen en te evalueren voor alternatieve locaties van medische posten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De belangrijkste doelstelling van het model is het vinden van de optimale locatie voor een gegeven aantal medische posten binnen een vooraf gedefinieerd geografisch studiegebied. De optimale locatie voor een gegeven aantal medische posten wordt bepaald door het model op basis van het beginsel van toegankelijkheid. Zodra deze optimale locaties zijn gedefinieerd, construeert het model ook het ideale stroomgebied van elke medische post op basis van het principe van de kortste reistijd naar elk v...

Project

Machine Learning for the prediction and the rehabilitation of musculoskeletal injuries

KU Leuven

Het aantal jongeren dat aan hoge intensiteit sport beoefent is in stijgende lijn. Deze evolutie heeft helaas ook een serieuze toename van het aantal ernstige blessures, zoals het scheuren van de kruisbanden inde knie, tot gevolg. Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke blessures ook aanleiding geven tot permanente letsels en aandoeningen op latere leeftijd zoals een verhoogde kans op arthritis.Aan sportblessures hangt naast fysieke ongemakken op korte en lange termijn voor de geblesseerde p...

Project

Coupled state/input/parameter estimation for automotive applications

KU Leuven

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van schatters voor voertuigtoepassingen. In deze context is een schatter een wiskundige techniek die een set van metingen combineert met een wiskundig model van de wagen om kennis te verkrijgen over variabelen die niet of moeilijk meetbaar zijn. Een voorbeeld van dergelijke variabelen zijn de frictiekrachten aan de wielen. Accurate kennis over deze variabelen is vaak zeer interessant.Specifieke controlesystemen kunnen deze informatie gebruiken om de...

Project

.

KU Leuven

In this project, the feasibility of using millimeter wave ID (MMID) tags to monitor the hydration state of human skin will be investigated. This study will be performed at 60 GHz, given the availability of general purpose IC#s and ESAT-TELEMIC#s ability to do both on-wafer and antenna radiation pattern measurements in this frequency range. Hydration sensingis an important medical application and is now attracting the attentionof the microwave engineering community. Given the relaxation time o...

Project

Modeling structured dynamical systems using parametric and kernel-basedmodels

KU Leuven

In model structures for nonlinear system identification support vector machines and kernel methods have been successfully applied in the past for certain classes of model structures. Typical examples are nonlinear ARX models, structures containing additional noise models and certain block structured models such as Hammerstein system and Wiener-Hammerstein systems. However, for more complex system configurations it is challenging to further incorporate prior knowledge about the structure e.g. ...

Project

Classifiers for tumour tissue differentiation based on multimodal Magnetic Resonance data

KU Leuven

In vivo Magnetic Resonance Imaging (MRI) represents one of the major breakthroughs in medicine and biomedical sciences. In recent years, conventional MRI techniques have been complemented by several advanced MR modalities that target not only the morphology of an imaged organ, but also its functional properties: for instance, MR spectroscopy/MR spectroscopic imaging reveal metabolic information, perfusion MRI reveals microvascularisation, diffusion MRI reveals tissue architecture, etc. In ne...

Project

Long term optimization of future electricity systems: Addressing flexibility and market design issues

KU Leuven

Gedreven door de bezorgdheid omtrent opwarming van de aarde en energiebevoorradingszekerheid, alsook door het streven naar een eengemaakte interne Europese elektriciteitsmarkt, is er een fundamentele transitie gaande in het Europese elektriciteitssysteem. Grote hoeveelheden hernieuwbare energietechnologieën maken hun intrede in het elektriciteitssysteem. Bepaalde van deze hernieuwbare energietechnologieën, zoals windmolens en photovoltaïsche zonnepanelen worden gekenmerkt door een hoogst vari...

Project

Kesterite materials for In-free thin-film solar cells

KU Leuven

Next to Si-based solar cells, devices based on chalcogenide thin films,such as CdTe and Cu(In,Ga)(Se,S)2 (CIGS), are at the forefront in thin film solar cell technology. However, reliance on the heavy metal Cd and on the non abundant elements In and Te presents a major barrier towards meeting the multi-terawatt-scale target for renewable energy supplied byphotovoltaics. Moreover, Thin Film-PV has to compete with present efficiencies of silicon solar cells above 20%. Therefore, multi-junction ...

Project

Integrated catchment modelling, based on conceptual models

KU Leuven

Over the last two decades, regional water authorities have developed a large variety of hydrodynamic models in support of their water management tasks. However, these models are limited to the region of interest andbarely interact with each other. The purpose of this doctoral research is the development, application and testing of a methodology for integrated catchment modeling, based on the use of conceptual models. This willallow to couple the different models in such a way that the calcula...

Project

Consumenteninformatielabels onder WTO-regelgeving: minder gunstige behandeling, overbodige handelsrestricties of in lijn met de tekst en geest van de WTO-regelgeving? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Seismic vulnerability assessment of low-rise masonry buildings in Cuenca

KU Leuven

Seismic vulnerability assessment of low-rise masonry buildings in Cuenca During the last decade, an impressive increase in losses caused by earthquakes has been seen worldwide. This may be due to the increase in population, the settlement of cities in high seismic zones and the lack of preparation and awareness. Since 2000, earthquakes caused approximately 812000 fatalities and more than 715 million USD for insured losses [1]. In developing countries, the loss can represent a large proport...

Project

Powermanagement

KU Leuven

Continuation of design and implementation of a SC DC DC gearbox convertor in 90nm technology.

Project

Modellering van plasmachemie in CHxFY gebaseerde gasmengingen voor micro-elektronische toepassingen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ICP-MS analyse van waterige uitloogoplossingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Katholieke Hogeschool Limburg. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Katholieke Hogeschool Limburg de onderzoeksresultaten naar 'ICP-MS analyse van waterige uitloog oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

XRD en XRF analyse van een Cpo/Mn afzetting Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds BP Chembel nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan BP Chembel nv de onderzoeksresultaten naar 'XRD en XRF analyse van een Cpo/Mn afzetting' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Statistisch advies Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Vanvuchelen Jan. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Vanvuchelen Jan de onderzoeksresultaten naar 'Statistisch advies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een TiO2 masterbatch Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan De Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een TiO2 masterbatch' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TGIC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TGIC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TGIC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TGIC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisering van de kleifractie van vier zandstalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Bm Service bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Bm Service bvba de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisering van de kleifractie van vier zandstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van gegoten Al-stalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van gegoten Al-stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TiO2 monsters Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TiO2 monsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Eenvoudige PL spectrum in oplossing + UV-Vis spectrum oplossing Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOOBPC (UHasselt) en anderzijds Oled Technologies and Solutions. Het onderzoeksinstituut IMOOBPC levert aan Oled technologies and Solutions de onderzoeksresultaten naar 'Eenvoudige PL spectrum in oplossing + UV-Vis spectrum oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een TiO2 poeder Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een TiO2 poeder' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van ZrO2 poeders Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van ZrO2 poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TGIC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TGIC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van vrij TGIC in poeder lak Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van vrij TGIC in poeder lak' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TGIC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TGIC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een Co/Mn afzetting Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds BP Chembel nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan BP Chembel nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een Co/Mn afzetting' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende IR analyse van een verontreiniging in een cosmetisch product Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende IR analyse van een verontreiniging in een cosmetisch product' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van gegoten AL-stalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van gegoten AL-stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van 2 TiO2 masterbatches Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van 2 TiO2 masterbatches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TGIC Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TGIC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een dubbelblinde cross-over studie met ganaxolon bij patiënten met fragiel X syndroom.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds JLF. UA levert aan JLF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Biophysical and socio-economic potential for alternative biofuel crops.

KU Leuven

Heden is er grote interesse in het ontwikkelen van alternatieve biobrandstofsystemen en de uitbreiding van biobrandstofproductie in ontwikkelingslanden. Alternatieve productie van biobrandstoffen, door het gebruik van multifunctionele gewassen en marginale gronden, is een veelbelovende strategie voor duurzame plattelandsontwikkeling, welvaartsverbetering, en vermindering van voedselonzekerheid en armoede in ontwikkelingslanden.Het vereist echter het vinden van geschikte gewassen voor de speci...

Project

Functionalized chitosan-silica hybrid materials for the recovery of critical metals from diluted aqueous waste streams

KU Leuven

The aim of this project is to use functionalized chitosan-silica hybridmaterials for the adsorption of critical metals, like rare earths, gallium, indium, mercury and platinum from diluted aqueous solutions. Functionalized chitosan is a biopolymer derived from chitin and an excellent adsorbent for metal ions, but it suffers from poor mechanical properties and cannot be used in an industrial environment for metal recovery. In contrast, porous silica with coordinating groups is a very robust me...

Project

Nieuwe benaderingen van de sociale dynamiek van langetermijn veranderingvruchtbaarheid.

KU Leuven

During the past two centuries, populations have experienced remarkable changes in fertility, with new types of behavior often spreading rapidlyacross disparate social groups and regions. Evidence clarifying the complex dynamics of individual (non-)decision-making within, and influencedby evolving and overlapping social networks requires the development and application of cutting-edge modelling techniques to rich data sources that include economic, cultural and socio-demographic factorsnbsp;at...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2013

Project

Nieuwe diagnostische techniek voor trommelvliesvervorming op basis van endoscopische profilometrie met real-time distortiecorrectie op graphics processing units.

Universiteit Antwerpen

In dit project zal een nieuwe procedure om distortievrije endoscoopbeelden te genereren ontwikkeld worden en zal deze gecombineerd worden met een programmeertechniek op de grafische kaart om zo tot een nieuwe medisch-diagnostische techniek te komen die vervormingen van het trommelvlies in real-time en in vivo kan detecteren. Aangezien deze endoscopische profilometrie-techniek volledig non-invasief is, zal het eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden in een klinische setting eens zijn mogelijkh...

Project

Onderzoek in het domein van de geavanceerde biomedische microscopische beeldvorming: "Towards medical cytomics. Paving the way with nextgeneration microscopy"

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Integreren van "Business Process Mining" met "Business Process Simulation": Het gebruik van het heden om de toekomst te begrijpen.

Universiteit Hasselt

Bedrijfsmanagement draait om het bereiken van vooropgestelde bedrijfsdoelen gebruik makend van de beschikbare middelen. In de hedendaagse procesgeoriënteerde bedrijfsomgeving zijn simulatiemodellen van bedrijfsprocessen met goede voorspellende kwaliteiten business intelligence instrumenten met een groot potentieel. Desalniettemin stellen diverse auteurs dat business process simulation dit potentieel nog dient waar te maken en diverse beperkingen van de huidige technieken worden aangewezen als...

Project

Het pathomechanisme van spontane perifere neuropathie bij geriatrische ratten

Universiteit Gent

Bij geriatrische ratten komt spontane perifere neuropathie vaak voor. Dit resulteert in achterhandparese, die evolueert naar een totale achterhandparalyse. De letsels die ontstaan in het perifere zenuwstelsel van de rat zullen in vivo opgevolgd worden, met behulp van Diffusion Tensor Imaging (DTI) en elektrofysiologisch onderzoek. Daarna zal de vroege pathobiologie van de aandoening meer diepgaand bestudeerd worden.

Project

De antecedenten en impact van waardecreatie tijdens het innovatieproces van medische apparatuur.

Universiteit Antwerpen

In de healthcare industrie vinden innovatieprojecten steeds meer plaats in complexe netwerken, waarbij verschillende stakeholders zoals farmaceutische bedrijven, universiteiten en patiëntenorganisaties simultaan betrokken worden. In dit onderzoek ligt de nadruk op de factoren die de waardecreatie in zo'n complex netwerk van stakeholders beïnvloeden en de impact die ze hebben op het innovatieproject. Op deze manier trachten we inzicht te krijgen in hoe waarde optimaal gecreëerd kan worden met ...

Project

Structuur, valentie- en bindingseigenschappen op atomaire schaal in laag-dimensionele nanomaterialen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

3D4SURE. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Modification of the vernalization requirement through manipulation of upstream regulators of FLOWERING LOCUS C in Brachypodium.

KU Leuven

Vernalization is a period of prolonged cold that allows flowering in plants and crop species when temperature conditions are optimal in spring.Central in this process in Arabidopsis is the repressing transcription factor FLOWERING LOCUS C (FLC). We (Ruelens et al. Nat. Comm. 2013) haveidentified homologs of FLC in temperate grasses, species in which the vernalization process was originally described. This suggests that the mechanism controlling vernalization is at least partially conserved be...

Project

Floral entomofauna en de impact ervan op de opbrengst van Lophira lanceolata, Daniellia Oliveri en Nauclea latifolia in Ngaoundal, Adamaoua (Kameroen)

Universiteit Gent

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten en voor de bijenteelt. De Adamaoua is de grootste bijenteelt regio in Kameroen. Dit werk zal helpen om de relatie tussen bijen en Daniellia Olivieri, Lophira lanceolata en Nauclea latifolia in Ngaoundal te begrijpen. De gegevens zullen helpen om het reproductieve systeem te bepalen: fenologie, bijenteelt waarde, invloed van bijen op bestuiving en hun variatie.

Project

Duurzame en functionele verpakkingen

Universiteit Hasselt

Bedrijven in verschillende Vlaamse industrietakken, waaronder de voedingsindustrie, verpakkingsindustrie afvalverwerkingsorganisaties,... worden geconfronteerd met de vraag naar duurzame verpakkingsconcepten. Dit kan zowel gaan over biogebaseerde als gerecycleerde materialen. Wanneer deze materialen gebruikt worden ter vervanging van de huidige petroleumgebaseerde verpakkingsmaterialen, heeft dit gevolgen voor de volledige keten van een verpakt levensmiddel. Het project wenst te focussen op ...

Project

Ontwikkeling van een digitaal platform Nederlands Leren.

KU Leuven

Het doel van dit project is een uitdagende en gevarieerde digitale omgeving te creëren voor alle anderstaligen die in Vlaanderen Nederlands willen leren en willen oefenen. Anderstaligen die in het Nederlands willen kunnen communiceren om in het dagelijks leven te kunnen functioneren, moeten de mogelijkheid krijgen om de talige vaardigheden die ze verwerven op vele manieren in te zetten en verder te ontwikkelen in een Nederlandstalige omgeving. Daarnaast wordt de inzet van ICT in het domein va...

Project

Overbruggingsbeurs Mark Stappers: Gecompliceerde Huid en Weken Delen Infecties: Immunologische, genetische en microbiële aspecten. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Mark Stappers is een doctoraatsstudent betrokken bij onderzoek naar de toedracht van relevante pathogene bacteriën en variatie in aangeboren immuniteit van de gastheer op de predispositie, ernst en uitkomst van gecompliceerde huid en weke delen infecties. Deze infecties vereisen vaak chirurgische behandeling, of komen voor in een gastheer die lijdt aan een aandoening(en) die de uitkomst van behandeling kan beïnvloeden. Veel voorkomende cSSSIs zijn: diabetische voet infecties, abcessen van de ...

Project

Studie van ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit met behulp van geavanceerde NMR beeldvormingstechnieken.

Universiteit Antwerpen

Neuroplasticiteit is de eigenschap van de hersenen om zichzelf te reorganiseren. Dit onderzoek zal zich focussen rond deze neuroplasticiteit na ruimtevlucht. Micrograviteit heeft immers een immense impact op verscheidene fysiologische systemen, in bijzonder het evenwichtssysteem. Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals Diffusie Tensor Imaging (DTI) en High Angular Resolution Diffusion Imaging (HARDI), zal getracht worden biomarkers bloot te leggen voor deze ruimtevlucht geïn...

Project

Leerlijn onderzoeksvaardigheden in de rechtenopleiding.

KU Leuven

Dit onderwijsproject heeft tot doel om een leerlijn onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen die bepaalt welke onderzoeksvaardigheden moeten worden aangeleerd, beoefend én beoordeeld binnen elke fase vande bachelor of de master afzonderlijk (horizontale uitlijning) en over de gehele rechtenopleiding heen (verticale uitlijning). De implementatievan deze leerlijn zal bewerkstelligd worden door de ontwikkeling van verschillende begeleidings- en evaluatie-instrumenten voor (onderwijs in) onderzoeksv...

Project

Droman van alMAndalus: negentiende eeuwse representaties van Spanje’s Joodse en Islamitische verleden.,

Universiteit Gent

De multiculturele geschiedenis van Spanje na de Arabische invasies heeft een blijvende erfenis op zijn cultuur achtergelaten. Dit project onderzoekt hoe schrijvers uit de negentiende eeuw zich van het verleden inspireren tijdens momenten van politieke en sociale overgang.

Project

De invloed van de driezijdige relatie tussen de waarnemer, het landmark en de omgeving op de identificatie van indoor landmarks.

Universiteit Gent

Landmarks zijn essentiële oriëntatiepunten om zo efficiënte navigatie mogelijk te maken. Het project omvat vier doelstellingen: nagaan of karakteristieken van outdoor landmarks in een indoor omgeving geldig zijn; de impact van het gebouw op het gebruik van landmarks vaststellen; de rol van geslacht, leeftijd en vertrouwdheid met het gebouw bepalen en ten slotte verschillende methoden hanteren om landmarks te identificeren.

Project

Onderzoek in het domein van de "Organizational Adaptation & Renewal".

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Anticipatief genot van de nalatenschap in het licht van de gelijkheid der erfgenamen

KU Leuven

Via een schenking kan men niet alleen een bepaalde erfgenaam bevoordelen maar kan men hem ook een voorschot van de erfenis toekennen zonder datmen de bedoeling heeft om andere erfgenamen te benadelen. Om die gelijkheid te realiseren, zal de begiftigde de geschonken goederen bij het overlijden van de schenker moeten inbrengen in de nalatenschap. Het voorwerp van deze inbrengverplichting is evenwel beperkt: een erfgenaam die kosteloos een appartement van zijn ouders mag bewonen zal niet tot inb...

Project

Kapitaal en kapitaalverrichtingen: een vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke analyse.

KU Leuven

Het “kapitaal” wordt traditioneel beschouwd als één van de hoekstenen van zowel het Belgisch vennootschapsrecht als fiscaal recht. Hoewel er parallellen zijn, heeft het kapitaal een verschillende doelstelling in beide rechtsdomeinen. Vennootschapsrechtelijk vormt het kapitaal een buffer voor de schuldeisers t.o.v. de aandeelhouders, alsook een maatstafvoor de (economische en politieke) krachtverhoudingen van de aandeelhouders binnen de vennootschap. In het fiscaal recht daarentegen vormt het ...

Project

Ecotoxicologische effecten over niveaus van biologische organisatie heen: naar een ecologisch relevante evaluatie van mengseltoxiciteit. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Omgevingsstandaarden worden voornamelijk gebaseerd op laboratorium experimenten, waarbij de condities streng gecontroleerd worden en de standaard organismen slechts een korte periode aan 1 enkele component worden blootgesteld. Omdat in werkelijkheid polluenten met elkaar interageren en natuurlijke omgevingscondities fluctueren, kunnen de resultaten bekomen van veldstudies verschillen van deze uitgevoerd in een labo en wordt de extrapolatie van labogegevens naar echte ecosystemen dus erg bemoe...

Project

The Great War from Below : Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium.(GWB)

KU Leuven

This research project aims to analyse the long term societal impact of the First World War in Belgium through a systematic bottom-up analysis of carefully selected social groups, i.e. groups directly affected and even created by World War I. Their particular war experiences initiated processes of group formation and identification to different degrees. Two types of questions are addressed in this research project: (1) How did specific wartime experiences (with a focal point of interest on the...

Project

Diversiteit in de raad van bestuur van familie- en niet-familieondernemingen: een vergelijkende analyse met de maatstaaf van "ware" diversiteit en de rol van mediatoren.

Universiteit Antwerpen

Hoewel diversiteit van de raad van bestuur vaak als een onvoorwaardelijk weldoende praktijk beschouwd wordt, blijkt haar relatie met ondernemingsprestatie genuanceerder te zijn. We bestuderen de impact van diversiteit in familie- vs. niet-familieondernemingen. Hierbij stellen we voor om een maatstaaf te berekenen die rekening houdt met familielidmaatschap van de bestuurder, alsook de mediërende rol van bedrijfsreputatie en innovatie te bestuderen. In tegenstelling tot bestaand onderzoek analy...

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Identificatie van RIPK4-afhankelijke signalisatiewegen en de rol van RIPK4 in huid homeostase en ziekte

Universiteit Gent

De huid vormt een beschermende barrière en dient op een gepaste manier te antwoorden op de diverse omgevingsprikkels. Een correcte keratinocyt differentiatie en migratie is essentieel om een functionele epidermis te vormen die beschermt tegen huidpathologieën. Aangezien we aantoonden dat RIPK4 een rol speelt in deze processen zullen we de rol van RIPK4 verder onderzoeken in huidhomeostase, inflammatie en kanker.

Project

Thuiskomen: Een gemengde methoden onderzoek naar de relatie tussen repatriates’ sociaal kapitaal en hun psychologisch welzijn

Universiteit Gent

Het onderzoek heeft tot doel licht te werpen op (1) welke resources van belang zijn voor het welzijn van repatriates en bij wie repatriates deze resources kunnen verkrijgen (2) wat de voorwaarden zijn voor repatriates om toegang te hebben tot deze resources en (3) welke mechanismen ervoor zorgen dat het sociaal netwerk kapitaal van repatiates hun psychologisch welzijn beïnvloedt.

Project

ZAP-startkrediet 2013

Vrije Universiteit Brussel

Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader VUB

Project

Dienstenovereenkomst 'La stratégie de Maintenance des Parcs Eoliens Offshore'

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Université Libre de Bruxelles + Electrabel' hebben voor het project ' La stratégie de Maintenance des Parcs Eoliens Offshore' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in ...

Project

Structurele determinanten van de multiplicator van overheidsbestedingen en -belastingen

Universiteit Gent

In this project, we analyze the structural determinants of the fiscal multiplier over time and across countries. We use structural vector autoregressive techniques, as well as dynamic stochastic general equilibrium models to do so.

Project

Cametron: Technologie voor een Virtuele Regisseur.

KU Leuven

Het CAMETRON project stelt zich als doel om een systeem te bouwen dat, met een minimum aan menselijke tussenkomst, audiovisuele producties van hoge kwaliteit kan genereren. Dit willen we realizeren door de state-of-the-art in verschillende onderzoeksdomeinen te verleggen - met name in beeld- en spraakherkenning, scene interpretatie (met de nadruk op de personen aanwezig in de scene), realtime processing, (pro)actief aansturen van cameras en microfoons, aangepaste codeertechnieken, aansturen v...

Project

Analyse van de wettelijke implementatie van Betaling voor Ecosysteemdiensten onder REDD+ in Kameroen, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo

Universiteit Gent

Dit onderzoek heeft tot doel: 1. Te onderzoeken of de recente ontwikkelingen in de wetgeving van Kameroen, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo compatibel zijn met een optimale implementatie van een Betaling voor ecosysteemdienten onder REDD+; 2. Inzichten verschaffen inzake een coherent en adequaat juridisch kader voor Betaling voor ecosysteemdiensten, gebaseerd op bestaande wetgeving.

Project

Ontrafeling van de ARF7/ARF19 gemedieerde signaalcascade die wortelhaargroei stuurt.

Universiteit Antwerpen

Twee kinases en 1 kinase-interagerend eiwit werden geïdentificeerd met 2 microarray datasets van wortelhaarmutanten gekoppeld aan een comprehensieve 'reverse genetics' aanpak. Het project beoogt na te gaan hoe deze genen gereguleerd worden door auxine en hoe ze wortelhaargroei reguleren. Dit kan samengevat worden door verschillende objectieven: 1) De genen worden door auxine gereguleerd op een auxine respons factor-afhankelijke wijze (ARF7/ARF19). Chromatine Immunoprecipitatie (ChIP) gevolgd ...

Project

Hoe adolescenten omgaan met ouderlijke druk: De rol van opvoedingsgeschiedenis en emotieregulatie

Universiteit Gent

In het huidige project zal onderzocht worden of jongeren op verschillende manieren kunnen omgaan met dwingende opvoedingsstrategieën. Hierbij wordt nagegaan of de reacties van jongeren mede bepaald worden door de algemene opvoedingsvoorgeschiedenis enerzijds, en de stijl van emotieregulatie anderzijds. Tot slot zal onderzocht worden of de stijl van emotieregulatie beïnvloed kan worden door een interventie.

Project

De banden met 'thuis' koesteren: de rol van het Marokkaanse diasporabeleid in de transnationale banden van de post-migratie generaties.

Universiteit Antwerpen

Deze studie wil de wortels van transnationalisme bij de tweede generatie migranten blootleggen, door de intergenerationele reproductie van transnationale praktijken en gehechtheid te onderzoeken. De 3 onderzoeksdoelstellingen zijn 1) de ontwikkeling van een empirisch model dat verklaart waarom en hoe de 1ste generatie praktijken en gehechtheid overdraagt 2) een beter begrip van de agency van 1ste en 2de generatie in de ontwikkeling van transnationale banden 3) de identificatie van intergenera...

Project

Pseudoductiliteit door multi-schaal hybridisatie als vertaaiingsstrategie voor brosse vezelcomposieten

KU Leuven

Vezelversterkte polymeercomposieten worden gekenmerkt door hun hoge specifieke stijfheid en sterkte. De voornaamste toepassingsgebieden zijn dan ook die waar hoge eisen gesteld worden , zoals in de lucht-, ruimtevaart- en sportindustrie, maar ook in de automobiel- en windenergie-sector.Er zijn echter meerdere problemen die er voor zorgen dat het potentieelvan vezelversterkte materialen niet volledig benut kan worden. De meeste vezels zijn zeer bros en falen abrupt, zonder plastisch te vervorm...

Project

De rol van S100 DAMPs in seronegatieve arthritis

Universiteit Gent

Het doel van huidig project is om de epxressie patronen van S100 eiwitten, belangrijke spelers in het aangeboren immuunsysteem, te linken met de hun rol in de pathogenese van gewrichtsinflammatie in seronegatieve arthritis. Hiertoe zullen we een combinatie gebruiken van unieke onderzoeksmethoden in diverse cohortes met humane weefselstalen en gevalideerde diermodellen

Project

Een Architectuur voor de Analyse en het Beheer van Veiligheid in Industriële Controle Systemen.

KU Leuven

Industriële Controle Systemen (ICS) zijn verantwoordelijk voor het controleren en besturen van een groot aantal processen zoals het verdelen van gas en elektriciteit, het opvolgen van een kernreactor of het regelen van verkeerslichten. De laatste decennia zijn deze systemen geëvolueerd van geïsoleerde, eigendomsmatige systemen tot omgevingen die intensief gebruik maken van commerciële basiscomponenten, geïntegreerd met back-endsystemen die vaak verbonden zijn met het internet en andere bedrij...

Project

Verbetering van polymeer/ZnO hybride zonnecellen door optimalisatie van ladingsdragerstransport en gecontroleerde manipulatie van energieniveaus

Universiteit Hasselt

Organische / anorganische (hybride) zonnecellen vormen een zeer verkiesbaar alternatief voor klassieke silicium gebaseerde fotovoltaïsche cellen, zowel dankzij het productiegemak (bv. printen) en de kost. Dienovereenkomstig, zijn er de laatste tijd veel meldingen geweest over hybride zonnecellen die ZnO of TiO2 met poly(3-hexylthiophene) (P3HT) combineren. Hun efficiëntie is echter nog vrij slecht (<2%) in vergelijking met die verkregen bij volledig organische zonnecellen (+/- 10%), hoewel de...

Project

Identification and functional analysis of extracellular Tau species involved in the spreading of Tau pathology

KU Leuven

Alzheimer#s disease belongs to a group of diseases called Tauopathies. These diseases are characterized by aggregation of Tau protein. The cause of this aggregation however is not the same in all of these disorders.In some, like frontotemporal dementia, the gene that codifies Tau protein is showing mutations, while in others, such as Alzheimer#s disease, no mutation was ever associated with Tau aggregation. In a Tauopathy mouse model (P301S/PS19) expressing a mutant form of human Tau it was ...

Project

Synthese van therapeutische nuttige verbindingen me vertakte-keten suikers.

Universiteit Gent

In dit project wordt beoogd vertakte-keten suikers (apiose, hamamelose) aan te wenden als bouwstenen voor de synthese van stoffen met therapeutisch potentieel. Meer bepaald wordt gemikt op - potentiators van antibiotica - nucleosiden met antivirale activiteit - scaffolds voor proteïne-proteïne dysruptors

Project

Determination of the signalling through and activity of the Candida albicans PKA pathway during the infection process in the zebrafish host model system

KU Leuven

Candida albicans is een commensaal organisme dat aanwezig is in de meeste gezonde mensen, maar kan ook infecties veroorzaken die variëren van oppervlakkig tot systemisch. Vooral in immunogecompromitteerde personen kan een dergelijke fungale infectie letaal zijn. Het aantal beschikbare geneesmiddelen is zeer gelimiteerd en er doet zich meer en meer resistentie voor. Het is dus essentieel om nieuwe therapieën te ontwikkelen, wat enkel mogelijk is als er voldoende kennis is over de pathogeen en ...

Project

Entomopathogene nematoden en hun symbiotische bacteriën ter bestrijding van fruitvliegen (Bactrocera invadens) in mango teelt in Benin.

Universiteit Gent

Dit project beoogt de ontwikkeling van inheemse entomopathogene nematoden als een effectieve bestrijdingsmethode tegen fruitvliegen in de mangokweek in Benin. We bestuderen zowel de nematoden, bekomen door staalnames in Benin, als hun bacteriële symbionten die essentieel zijn voor het doden van de insecten tijdens hun levensstadium in de bodem. De meest virulente combinaties zullen geslecteerd worden.

Project

Molecular genetics of bimodal protein targeting in yeast.

KU Leuven

Many of the microbial processes important for the establishment of infections by bacteria or fungi can be considered 'developmental processes'.For example, the transition from a planktonic cell to a biofilm cell attached to the mucosal surface of a host requires an intricate network ofregulatory processes that determine the expression levels of a large number of genes. The student in the VIB department will help in the development of bimolecular fluorescence complementation (BiFC) in order to...

Project

Studie van het cardiovasculaire fenotype en etiopathogenetische mechanismen in pseudoxaanthoma elasticum.

Universiteit Gent

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is gekenmerkt door huid- oog en cardiovasculaire symptomen op basis van calcificatie van elastinevezels. Dit project beoogt i) inzicht te krijgen in de cellulaire mechanismen welke leiden tot ectopische mineralisatie, ii) een gedetailleerde studie van het cardiovasculaire fenotype van patienten en hun familie en iii) identificatie van modifier genen om de follow-up van patienten te optimaliseren.

Project

Onderzoek in het domein van de politieke wetenschappen meer bepaald in het gebied van multilevel governance, Europeanisering en belangenbehartiging. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Hordentechnologie op basis van hoge druk en natuurlijke antimicrobiële componenten voor controle van Listeria monocytogenes

KU Leuven

De levensmiddelenindustrie evolueert steeds meer en meer naarverse, minimaal bewerkte en zo natuurlijke mogelijke voeding. Deze tendens gaat echter gepaard met de nodige gevaren en uitdagingen op het vlakvan microbiële veiligheid in deze levensmiddelen. Daarom is een belangrijke doelstelling van dit doctoraatsonderzoek inzicht verwerven in de antibacteriële activiteit van natuurlijke antimicrobiële componenten afkomstig van planten. Deze natuurlijke antimicrobiële componenten bieden perspecti...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2013

Project

Zoektocht naar de onderliggende moleculaire spelers van gewijzigde fysiologie en gedrag ten gevolge van (neuro)endocrien verstorende agentia in zebravis door middel van differentiële peptidomics en proteomics.

Universiteit Antwerpen

De toenemende impact van menselijke activiteiten op het milieu heeft wereldwijde gevolgen, voornamelijk als chemische vervuilingen in acht worden genomen. Endocriene verstoorders worden beschouwd als "substanties met zeer hoge bezorgdheid" omdat ze met endocriene systemen interfereren bij dieren en mensen, of omdat ze kunnen leiden tot een verstoorde ontwikkeling en reproductie, of neurologische gevolgen kunnen hebben. Deze endocriene verstoorders zijn afkomstig uit tal van producten zoals sp...

Project

Ammonia transport in marine vissen: fysiologische en evolutionaire rol van Rhesus (Rh) glycoproteinen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gefunctionaliseerde periodieke mesoporeuse organosilica&apos;s: Ontwikkeling van nieuwe katalytische sites voor heterogene katalyse - superzuren en nanodeeltjes.

Universiteit Gent

Dit project beoogt de ontwikkeling van stabiele en actieve katalytische sites op “Periodisch Mesoporeuze Organosilica’s (PMO)” om de veelzijdigheid en het potentieel van deze materialen aan te tonen in heterogene katalyse. Twee types van radicalaire reacties “thiol klik chemie” en “perfluoralkyleringé” zulle worden toegepast om ethenyleen gebrugde PMO materialen te functionaliseren.

Project

Moleculair Imprinted Polymers voor Afvalwaterbehandeling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het IOF-project WasteWaterMIP beoogt methodes te ontwikkelen om API contaminatie (actieve farmaceutische ingrediënten) in afvalwaterstromen te verwijderen op basis van MIP-technologie. Het project wil IP genereren op dit gebied, en in een later stadium is de oprichting van een spin-off een mogelijkheid. Dit project is een samenwerking tussen het IMO-IMOMEC instituut van de UHasselt en een bedrijf. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben al sterke interesse getoond als een potentiële klant.

Project

Brain-computer interfaces met machinaal leren

Universiteit Gent

Brain-computer interfaces worden gebruikt om te communiceren via hersengolven, gecreëerd als respons op aangelegde stimuli. De gebruiksvriendelijkheid van deze systemen is sterk afhankelijk van de snelheid en nood tot kalibratie. Het gebruik van machinaal leren technieken wordt onderzocht om de kalibratie te vermijden, alsook de combinatie van deze technieken met het aanlegpatroon van de stimuli om de snelheid te verhogen.

Project

Conflict, fictie en identiteit: een multi-methodische studie naar de productie, inhoud en receptie van Koerdische TV-fictie in een transnationale context.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt ontvangt een subsidie vanuit de Vlaamse Regering voor haar activiteiten met betrekking tot de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers. De subsidie wordt ingezet voor het ontwikkelen en versterken van activiteiten met betrekking tot de volgende objectieven: 1. Training van jonge onderzoekers 2. loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers 3. versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers...

Project

De biogeografie van plethodonte salamanders weerspiegelt oorsprong en evolutie van antimicrobiële peptiden in de huid, die bescherming bieden tegen dodelijke chytridiomycosis

Universiteit Gent

Dit project gaat na hoe antimicrobiële peptiden (AMP) in huidsekreten van plethodonte salamanders zorgen voor resistentie tegen chytridiomycose en hoe deze peptiden geëvolueerd zijn. Dit houdt in: karakterisatie van 1) het AMP arsenaal bij 3 model soorten, 2) het werkingsmechanisme van potente AMP’s op celniveau en 3) de verspreiding van genen coderend voor potente AMP’s.

Project

Inzicht in de reactiviteit en moleculaire interacties tussen lanthanidehoudende polyoxometalaten en proteïnen.

KU Leuven

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE Selectieve hydrolysevan amidebindingen in proteïnen is één van de belangrijkste procedures inanalytische biochemie, biotechnologie en moderne proteomica. De kinetischeinertheid van de peptide binding, met een geschatte halfwaardetijd tussen 250en 600 jaar bij fysiologische condities, zorgt er echter voor dat dit nogsteeds een uitdagende manipulatie is. Onze preliminaire studies hebbenaangetoonddat naast selectieve hydrolyse van hen egg white l...

Project

Ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data.

KU Leuven

Met dit project willen we studenten (en docenten) een interactieve webtool bieden ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. De tool wordt ingebed in bestaande cursusmodules, maar overstijgt de betrokken modules gezien de ontwikkeling van integrerende competenties nagestreefd wordt. De interactieve webtool ondersteunt het leerproces en geeft gerichtefeedback aan de student. Tijdens het project wordt de webtool ontw...

Project

Anatomie, wetenschappelijk gezag en het gevisualiseerde lichaam in geneeskunde en cultuur (België, 1780-1930)

KU Leuven

While anatomical dissection of human bodies has been a domainof interest to various educated audiences since the early modern era, the late eighteenth century witnessed a process of growing scientific andcultural authority of anatomy. Anatomical dissection gained a prominentplace withinmedical curricula and evolved into an important constituent of academicmedical identity, enabling physicians to define boundarieswith 'non-scientific' forms of healing. At the same time, medical authors and edu...

Project

De ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument voor het detecteren van de optimale femur-implantaat fixatie bij THA

KU Leuven

<!-- /* Font Definitions */@font-face {font-family:"&#65325;&#65331; &#26126;&#26397;"; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset...

Project

AMF2013/10 Samen sterker. Recent afgelopen

KU Leuven

Studenten die reeds actief zijn in het culturele werkveld zijn een belangrijke en zelfs noodzakelijke verrijking voor het programma Culturele Studies. Momenteel echter kan iemand wel als werkstudent inschrijven, maar daarom nog niet effectief deelnemen aan het groepswerk en de sociale interactie op de campus.In onze opleiding neemt groepswerk een centrale rol in. Dit weerspiegelt de werkwijze in het arbeidsveld, waar culturele projecten steeds een collectieve inspanning zijn. Groepswerk breng...

Project

Het testen van regelgebaseerde modeltransformaties. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject heeft drie doelstellingen: (1) het formaliseren van de vereisten van modeltransformaties, (2) het automatisch genereren van een verzameling inputmodellen voor een regelgebaseerde modeltransformatie, die fouten in de transformatie kan onthullen, en (3) het ontwikkelen van een nieuwe orakelfunctie, om de implementatie van een modeltransformatie te testen.

Project

Indisch realisme in hedendaags perspectief

Universiteit Gent

Dit onderzoek richt zich op vergelijkende filosofie en combineert hedendaagse westerse metaphysica met de Indische metaphysica van de Nyaya-Vaisesika school. De vier belangrijkste interessevelden zijn: 1. categorieën van zijn, 2. ruimte en tijd en 3. de verbinding geest-lichaam en persoonlijke identiteit.

Project

Het meten van equivalente inkomens: de uitvoering van maatregelen voor individueel welzijn op basis van Belgische data (MEQIN) .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Op weg naar het wetenschappelijk begrip van het bewustzijn.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

A generalisation of the Lang-Trotter Conjecture and point counting on hyperelliptic curves

KU Leuven

This project is in a sense an investigation of an infinite version of Chebotarev's density theorem in a special case. It has a large algorithmic and computational component, for which point counting methods on hyperelliptic curves could be used.

Project

Radionuclide therapie met nanobodies voor de behandeling van kanker(Onderzoeker Matthias D'HUYVETTER) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Nucleaire geneeskunde is het specialisme dat gebruik maakt van zogenoemde open radioactieve stoffen. Deze radioactieve stoffen kunnen in het lichaam worden toegediend om zo een diagnose te kunnen stellen (= diagnostiek) of om, van binnenuit, een ziekte te behandelen (= radionuclidentherapie).

Project

Contextuele variatie in crisis-geïnduceerde veranderingen van de publieke opinie en het nucleaire beleid: het ongeval in Fukushima.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SCK. UA levert aan SCK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Openbaring als een interpersoonlijke dialoog tussen God en de mensheid in Dei Verbum: een herontdekking van Karl Rahner's theologische perspectieven en methodologische benaderingen voor een vruchtbare receptie.

KU Leuven

Gefascineerd door de ontdekkingen van de empirische wetenschappen en geïntrigeerd door trends van atheïsme, secularisme en pluralisme, stellen mensen vandaag het belang van openbaring in het leven in vraag. Het metaforische verstaan van openbaring, schrift, traditie en magisterium in Dei verbum slaagde erin de rol van openbaring in het menselijk leven aan te tonen. Maar in de ongeveer 50 erop volgende jaren werden deze fundamentele noties noch getrouw doorgegeven, noch institutioneel vertaald...

Project

Maternale effecten gemedieerd door immuniteit: bronnen van variatie in maternale antilichamen en effecten op de nakomelingen bij in het wild levende rotspinguins.

Universiteit Antwerpen

De kwaliteit van de ouders evenals de omgeving waarin ze leven kunnen een effect hebben op de manier waarop nakomelingen later omgaan met de pathogenen waaraan ze worden blootgesteld. In dit voorstel zal ik de relaties tussen de immuniteit van de moeder, de vader en hun nakomelingen bestuderen. Hiervoor zal ik zowel een correlatieve als een experimentele benadering (vaccinatie van de moeders) toepassen met complementaire en herhaalde metingen.

Project

Onderzoek naar en simulatie van de invloeden van landgebruik op het West-Europees klimaat (MASC).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ethnic Residential Segration in Belgium: testing and adjusting the Ecological Perspective, Spatial Assimilation and the Discrimination Theory.

Universiteit Gent

Dit onderzoek wil de wetenschappelijke kennis over de oorzaken van ethnische residentiële segregatie uitbreiden. In het bijzonder wil het drie traditionele (Amerikaanse) verklaringstheorieën testen in en aanpassen aan de Belgische context. Deze drie theorieën zijn het ecologische perspectief, de ruimtelijke assimilatie theorie en de discriminatie theorie.

Project

Post-genomisch onderzoek van therapeutische targets voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd

Project

Cognitieve effecten ten gevolge van milieuverontreiniging bij basisschoolkinderen en adolescenten.

Universiteit Hasselt

Hoewel het algemeen bekend is dat milieuverontreiniging een negatief effect heeft op de neurologische functie, zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen ten aanzien van dit probleem. Zo is het voor een aantal stoffen, waaronder toxische metalen, onduidelijk welk blootstellingniveau als veilig kan worden beschouwd. Bovendien zijn de cognitieve effecten van sommige stoffen, inclusief verkeersgerelateerde luchtvervuiling, nog niet grondig onderzocht. In dit project bestuderen we de neurologi...

Project

Het kasteel Van Aqaba en de oorsprong van Khans in Jordanië : een archeologische benadering. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze bijzondere studie kadert in een breder onderzoek met betrekking tot de bewaard gebleven Karavanserails in Jordanië, waarvan het grootste deel door mij werd ondemomen. De combinatie van deze studies zal resulteren in de eerste diachronische beschrijving en analyse van de herkomst en ontwikkeling van de Khans in Jordanië.

Project

Lattice site location of impurities in (magnetic) semiconductors

KU Leuven

The exact lattice site occupied by impurities in a semiconductor host drastically determine their properties, which can be either beneficial (as an electrical, optical, magnetic# dopant) or detrimental. By studying the anisotropic emission of charged particles, following the radioactivedecay of implanted impurities, it is possible to determine the positionof the impurity with a very high precision (down to 0.01 nm). This knowledge can finally lead to the manipulation of occupied lattice site(...

Project

De receptie van Augustinus en Pelagius in de Karolingische commentaar bij Romeinen bewaard in Paris. Bibl. Nat. lat. 11574. 'Cultural forgetting' in middeleeuwse theorieën over gratie, vrije wil en predestinatie. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project is geconcentreerd rond een nooit eerder uitgegeven, anonieme Karolingische commentaar bij de brief van Paulus aan de Romeinen, bewaard in één 9de-eeuws handschrift, Paris Bibl. Nat. lat. 11574. De commentaar bestaat uit fragmenten uit de werken van patristische auteurs. Ik zal de eerste kritische editie van dit werk maken. Daarnaast zal ik een analyse maken van de fragmenten geselecteerd uit de werken van Augustinus en Pelagius, die beide belangrijke bronnen zijn in de commentaar....

Project

Nieuwe kansen in digitale reclame bij uitgevers (DiDaM). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Nieuws uitgevers hebben grote hoeveelheden data ter beschikking die momenteel nog niet gebruikt worden. Door het minen van deze grote transactionele datasets met gespecialiseerde "big data analytics" algoritmes kunnen online advertenties op een gepersonaliseerde manier gericht worden.

Project

De reconstructie van het prehistorische landschap van Stonehenge met elektromagnetische inductie survey.

Universiteit Gent

Om te begrijpen hoe het archeologische landschap van Stonehenge (VK) tot stand kwam, is gedetailleerde informatie over de bodemvariaties op de site onontbeerlijk. Hoewel de site gedurende de voorbije eeuwen intensief archeologisch werd bestudeerd, is er nog weinig gekend over het vroegere natuurlijke landschap van Stonehenge. Dit project doelt erop om dit prehistorische landschap te reconstrueren door meerspoelige elektromagnetische inductiesurvey.

Project

Novel high dielectric ABO4 layers on high mobility semiconductors for downsizing MOSFETs: links between the structural and electrical properties

KU Leuven

De sub-micrometer schaal miniaturisatie van de metaal-oxide-halfgeleider veld-effect transistor maakt de ontwikkeling van kleine elektronische toestellen mogelijk. De miniaturisatie dwingt een verkleining van de gehele structuur af, waaronder ook de oxidelaag tussen de metalen gate en het halfgeleider substraat. Dit oxide functioneert als een capaciteit, wat de inductie van lading in de halfgeleider mogelijk maakt via het veld effect.Maar wanneer de laag dunner wordt, neemt ook de lekstroom t...

Project

Ontwikkeling van synthetische inhibitoren van nonmusculair myosine II als chemische tools en antimetastatische agentia (CONFIDENTIEEL)

Universiteit Gent

Dit project beoogt de ontwikkeling van krachtige, isovorm-selectieve inhibitoren van nonmusculair myosine II, gebaseerd op de ‘hitverbinding’ blebbistatine. Dergelijke moleculen hebben potentieel als tools voor het bestuderen van celmotiliteit en kanker, en kunnen mogelijk gebruikt worden als ‘leadverbindingen’ voor de ontwikkeling van gerichte anti-invasieve farmacotherapeutica met verminderde gevoeligheid voor de ontwikkeling van resistentie.

Project

Study of RNA interference based antiviral immunity in insects by means of an integrated approach in Schistocerca gregaria and Drosophila melanogaster.

KU Leuven

RNA interference (RNAi) is a post-transcriptional gene silencing mechanism triggered by double-stranded RNA (dsRNA). This mechanism can be activated as an immune response against dsRNA structures, such as the ones produced during viral replication cycles. In this context, some viruses have developed evasion mechanisms, such as the expression of viral suppressors of RNAi (VSRs). However, the degree of RNAi efficiency is highly species-dependent and, interestingly, the antiviral role of RNAi ha...

Project

STAT+: Een verrijking van de leeromgeving statistiek.

KU Leuven

Het project beoogt de uitbouw van een elektronische leeromgeving statistiek, die binnen een aantal modules (a) ondersteunende leermaterialen samenbrengt, (b) studenten toelaat om oefeningen en zelftoetsen te maken die leiden tot onmiddellijke uitgebreide feedback, (c) studenten authentieke taken aanbiedt ter zelfstudie, (d) gepersonaliseerde leerpaden voor studenten suggereert, en (e) uitdrukkelijk links legt tussen de verschillende leerinhouden en onderdelen van de leeromgeving. De blauwdruk...

Project

Onderzoeksovereenkomst voor de studie van synthesestrategiën voor dehydrosinefungin Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' JANSSEN Pharmaceutica N.V.' hebben voor het project ' Research Agreement to study synthetic strategies towards dehydrosinefungin for application in pharmaceutical research & development and for development of human and/or veterinarian medicines.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de va...

Project

Een fundamentele studie van nucleatie en groei tijdens thermische en plasmaversterkte atomaire laag depositie van edelmetalen via in situ synchrotron-gebaseerde karakterisatietechnieken.

Universiteit Gent

Tijdens dit project in het de bedoeling om meer inzicht te verwerven in atomaire laag depositie (ALD) van edelmetalen. In situ x-stralen fluorescentie en verstrooiingstechnieken zullen gebruikt worden om de vorming van nanodeeltjes tijdens de initiële groeifase te bestuderen, alsook het sintergedrag van de nanodeeltjes bij verhoogde temperatuur en het effect van stabiliserende ultradunne ALD coatings.

Project

Automatic Selection of Execution Strategies for Heterogeneous MapReduceClusters

KU Leuven

Using techniques from the fields of Machine Learning and later Probabilistic Logic Learning we try to determine the ideal execution strategy for applications implemented in a MapReduce framework that runs on heterogeneous clusters (meaning clusters with nodes that fully utilize both theCPU as well as the GPU). We aim to do this while remaining as transparent as possible to the user of the framework. The user should be able to use the framework while being unaware of the underlying hardware of...

Project

Neurobiologie en vrije wil. Ondersteunen neurowetenschappen een personalistische anthropologie?

KU Leuven

Het bedoelde project doelt op het verkennen en kritisch hernemen van denotie vrije wil, als cruciaal concept in de personalistische antropologie, in de context van de huidige kritiek vanuit neurowetenschappelijk enevolutionair oogpunt. Uitgaande van een aantal neuropsychologische experimenten (o.a. Libet) en hun recente filosofische en neuropsychologische implicaties, zullen verschillende reïnterpretaties van het begrip vrije wil onder de loep genomen worden. Bij het exploreren van de neurowe...

Project

Naar een fundamenteel inzicht van "warme plasmas" – Conversie van broeikasgassen naar waardevolle chemicaliën m.b.v. "gliding arc" en microgolf plasmas. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De omzetting van broeikasgassen in waardevolle chemicaliën is zowel vanuit economisch als ecologisch standpunt een zeer interessant proces. Uit recente studies blijken "warme plasmas" (i.h.b. gliding arc en microgolfontladingen)hiervoor zeer beloftevol te zijn. Een inzicht in deze complexe systemen ontbreekt echter nog volledig. Via uitgebreid modeleerwerk van de plasma eigenschappen en chemie tracht ik deze leegte op te vullen om zo de nodige kennis aan te reiken voor het optimale gebruik va...

Project

De effecten van snelle klimaatopwarming op het verband tussen benthische biodiversiteit en biogeochemisch functioneren in polaire mariene systemen.

Universiteit Gent

Polaire mariene ecosystemen ondergaan heden ten dage drastische veranderingen, doordat zij zeer gevoelig zijn aan opwarming van het oppervlaktewater en afsmelten van ijskappen. In dit project willen we de invloed van deze snel veranderende omgeving op de biodiversiteit en biogeochemische processen in de zeebodem van polaire mariene ecosystemen bestuderen. Deze effecten zullen worden onderzocht in een Arctische diepzee site en een Antarctische kust site.

Project

Het belang van het subvalvulaire apparaat in functionele mitralisklepinsufficiëntie: inzichten vanuit in vitro en numerieke modellering.

Universiteit Hasselt

Functionele mitrale regurgitatie (MR) door abnormale functie van structureel normale mitralisklep folders in het kader van hartfalen blijft een complex en slecht begrepen pathologie, de aanwezigheid en ernst van MR onafhankelijk worden geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De pathofysiologie is voornamelijk gerelateerd aan ventriculaire dysfunctie in plaats van structurele valvulaire afwijkingen, en is gebaseerd op (1) ringvormige uitbreiding secundair aan ventriculaire d...

Project

Development of the in-gas-jet laser ionization spectroscopy technique to study the heaviest radioelements.

KU Leuven

Exotic nuclei possess unforeseen properties that challenge the benchmarks of the current understanding of nuclear theory that has stood for 60 years. This is revolutionizing the knowledge of the many-body atomic nucleus through new observables and interactions. The nuclear structure of the heaviest elements is governed by the interplay between the attractive strong and repulsive electromagnetic interactions. Several models, mainly based on beyond-mean field approaches, are predicting physics ...

Project

Een infrarood en Raman studie aan cryogene oplossingen van N-H...pi waterstofbrug gebonden clusters tussen (methyl gesubstitueerde) pyrrolen en een selectie van pi-elektron donoren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Application of non-thermal plasma technology to study aroma and taste evaluation of food during storage

KU Leuven

Taste and aroma stability of food during storage is of great importancefor food manufacturers. In this PhD research project the application possibilities of non-thermal plasma technology will be investigated as a new approach for accelerated ageing of food products. A plasma reactor will be configured and optimised to generate typical oxidative species that induce realistic oxidation processes in a fast and highly controlled manner. New insights in NTP-triggered aroma formation mechanismes wi...

Project

Mechanismen van connexine gemedieerde bystander celdood.

Universiteit Gent

Diffusie van de fysiologische molecule inositol trisfosfaat (IP3) via gap juncties is cruciaal voor bystander apoptose. Het doel van het onderzoek is om bijkomende factoren te identificeren die noodzakelijk zijn om IP3 te converteren naar een celdoodmolecule. We zullen verder ook bystander celdood onderzoeken bij andere celdoodmodaliteiten alsook in een klinisch relevant model van ischemie-reperfusie beschadiging van cardiomyocyten.

Project

Patiënt-gerichte benadering van CBCT beeldvorming: Monte Carlo simulaties op maat.

KU Leuven

The aim of this project is to perform patient-specific dosimetry by accurately calculating organ and effective radiation doses in dental Cone Beam Computed Tomography (CBCT) and to estimate the radiation induced cancer risk. An existing Monte Carlo framework will be customized towards patient specific dosimetry. The customization involves the registration of the CBCT dataset with a database of full head voxel models based on anthropomorphic phantoms and real-life patients with full head scans...

Project

Convergentie-analyse en toepassing van ADI schema's voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In de huidige financiële wiskunde worden er gevorderde modellen ontwikkeld voor het bepalen van eerlijke prijzen voor financiële opties. Vaak dienen hierbij meerdimensionale partiële differentiaalvergelijkingen opgelost te worden, waarvoor er geen exacte oplossing in gesloten vorm gekend is. In deze gevallen moet men gebruik maken van numerieke methoden om de exacte oplossing te benaderen. Efficiëntie en stabiliteit van de methoden spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom gaan we in dit pr...

Project

Plasma en nano voor new age zachte conservatie (PANNA). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Slimme chips: machinaal leren inbakken op circuit niveau.

KU Leuven

Dit project heeft de ambitie om elke circuit ontwerper in staat te stellen om machinaal leren te gebruiken voor een 100-voudige verbetering vande energie-efficiëntie van zijn geïntegreerde schakelingen voor sensoren, processing en communicatie. Dit zal worden bereikt door een geautomatiseerde manier waarop de circuit ontwerper geavanceerde machine learningtechnieken kan inbakken in de hardware, hem afschermend van de complexiteit van de machine learning algoritmen. De ingevoerde op-chip intel...

Project

Wetenschappelijke opdracht in de economische en stadsgeschiedenis Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De ambitie van deze wetenschappelijke opdracht is om de economische geschiedenis van ambachtslui te koppelen aan fundamentele politieke, cultureel-mentale, intellectuele en epistemische transformaties tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Enerzijds zal op basis van eerder en lopend onderzoek een monografie geschreven worden rond de ambachtsgilden in de Zuidelijke Nederlanden. Daarop verder bouwend zullen een aantal nieuwe onderzoekspistes ontwikkeld worden waarin het verband tussen stad e...

Project

Metal-organic framework coatings for triggered release of antibiofilm compounds

KU Leuven

Coatings van metaal-organische roosters worden afgezet op verschillendeoppervlakken (bv. metalen, polymeren) en de vrijgave van antibiofilmcomponenten (bv. heterocyclische structuren) uit deze lagen worden bestudeerd. De MOFs bestaan uit niet-toxische, betaalbare componenten. De studiehoudt metingen van adsorptie-isothermen in, samen met de kinetica van de vrijgave van de componenten en een gedetailleerde karakterisatie van de MOF stabiliteit en degradatie in fysiologische relevante condities.

Project

Optimalisatiealgoritmen voor plantenveredeling

Universiteit Gent

Dit onderzoek richt zich op een aantal problemen uit de plantenveredeling die wiskundig gemodelleerd kunnen worden (bv. via grafen) en die zich lenen voor combinatorische optimalisatie. Er worden onder meer algoritmes ontwikkeld voor de selectie van representatieve deelverzamelingen uit grote plantencollecties, voor de optimalisatie van kruisingsschema’s op basis van genetische merkers en voor het aanmaken van heterotische collecties.

Project

Versterking van institutionele capaciteit om masterprogramma’s bestuurskunde en/of ontwikkelingsmanagement te ondersteunen in Ambo Universiteit, Ethiopië.

KU Leuven

Het project draagt bij tot de ontwikkeling van bestuurskunde als hefboom. Hiertoe, stimuleert het de Ethiopische markt van de academische diensten (onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening) in het veld van de bestuurskunde. Enerzijds worden er aan de Ambo Universiteit competenties gecreëerd via kortlopende opleidingen over de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, onderzoeksmethoden en beleidsadviezen en vier doctoraatsopleidingen. Anderzijds worden er instellingen gecreëerd z...

Project

De invloed van schildklierhormonen op de ontwikkeling en werking van hypothalamische kernen die de energiebalans reguleren

KU Leuven

Obesitas of overgewicht, gedefinieerd als een BMI>30 (Body Mass Index =gewicht (kg)/ lengte (m)²), is één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de Westerse wereld en kent een nog steeds toenemende prevalentie. Deze multifactoriële aandoening wordt gekenmerkt door een deregulatie van energie-opname en -verbruik, met als gevolg een problematischestijging in lichaamsgewicht. Alhoewel een verstoord eetpatroon en een gebrek aan fysieke activiteit dikwijls als oorzaak worden aangeduid, ...

Project

Studie van de structurele/topologische en energetische aspecten van complexe DNA- of chromatine-interacties van hoge-orde nucleoproteïnecomplexen die betrokken zijn in HIV/AIDS en/of leukemie.

KU Leuven

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de moleculaire interacties die de structuur en energetische aspecten van hoge-orde nucleoproteïnecomplexen bepalen in vitro en in vivo. De ontwikkeling, integratie en implementatie van verschillende individuele-molecule-technieken, in combinatie met in silico benaderingen en methodes en benaderingen uit de moleculaire biologie en virologie zijn cruciaal voor het welslagen van het project. Het project behandelt verschillende vragen uit het b...

Project

Modelleren van de bijdrage van gletsjers en kleine ijskappen op het globale zeeniveau: de voorbeelden van de Morteratschgletsjer (Zwitserland) en de Hans Tausen ijskap (Groenland)

Vrije Universiteit Brussel

De Morteratschgletsjer is een typische valleigletsjer in het Berninamassief gelegen in het Zwitserse kanton Graubünden. Het is de grootste gletsjer in het Berninamassief. De Hans Tausen ijskap is een ijskap in Noord-Groendland.

Project

Byzantijnse boekepigrammen: functie en context van een genre in de marge

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject handelt over Byzantijnse boekepigrammen. Dat zijn metrische parateksten, teksten in verzen die in relatie staan tot een hoofdtekst. Dit genre is overgeleverd in middeleeuwse Griekse manuscripten. Het doel van dit doctoraatsvoorstel is om tot een beter begrip te komen van Byzantijnse boekepigrammen, hun karakteristieken, hun functie en hun context. Daarbij zal het concept ‘poëzie’ geherdefinieerd worden. Daarnaast zal het concept ‘paratekst’ benaderd worden als ruimte voo...

Project

Geïntegreerd structureel onderzoek van amfifiele assemblages gebaseerd op polyoxometalaten als artificiële proteasen voor membraanproteïnen in surfactantoplossingen.

KU Leuven

Op basis van de complete sequencing van verschillende genomen wordt geschat dat ongeveer 30% van de proteïnen geclassificeerd kan worden als membraanproteïnen. Membraanproteïnen vormen sleutelcomponenten in een aantal cellulaire processen en verzorgen onder andere de communicatie met deomgeving. Het is dan ook niet verrassend dat 60% van de huidig gekende en toekomstige drugstargets membraanproteïnen zijn. Echter, doordat dezeklasse van proteïnen slecht oplost in waterige oplossingen wordt ze...

Project

Outils pour l'apprentissage semi-autonome dirigé de la biologie cellulaire à destination d'étudiants du premier cycle universitaire / Tools voor een semi-automatische onafhankelijke studie van celbiologie voor bachelorstudenten

Universiteit Hasselt

Le taux d'échec en première année à l'université est un problème qui dépasse 5 largement les frontières (linguistiques). Les institutions universitaires développent chacune des stratégies pour remédier à ce problème. Ces stratégies sont le plus souvent développées au sein de chaque Communauté linguistique, suivant en cela les recommandations des ministères compétents. Très peu d'échanges de bonnes pratiques existent à ce niveau entre institutions des différentes communautés en Belgique. L'uni...

Project

Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Neurolinguistics Titel project: A neurolinguistic analysis of Foreign Accent Syndrome

Vrije Universiteit Brussel

Het buitenlandsaccent-syndroom (foreign accent syndrome, FAS) is een zeldzame aandoening waardoor spraakpatronen veranderen. Dit is vaak het geval na een beroerte of een hoofdletsel. Patiënten met FAS verliezen hun eigen accent en in de plaats daarvan neemt hun stem een vreemde toon aan.

Project

Ervaringsgedreven verschillen in de neurale representatie van woordbetekenis: de impact van lichamelijke en persoonlijke ervaring op actie-werkwoord semantiek.

Vrije Universiteit Brussel

Ervaringsgedreven verschillen in de neurale representatie van woordbetekenis: de impact van lichamelijke en persoonlijke ervaring op actie-werkwoord semantiek.

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Verkrijgende verjaring.

Universiteit Antwerpen

Verkrijgende verjaring is een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging: iemand die gedurende een bepaalde termijn het bezit heeft van een zakelijk recht (eigendom of een beperkt zakelijk recht zoals bv. vruchtgebruik), verkrijgt dat recht. Het huidige Belgische wetgevend kader voor verkrijgende verjaring is vrij complex en onlogisch. Bovendien plaatst recente rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens deze problematiek internationaal in een nieuw daglicht en in de bela...

Project

Ophelderen van structurele motieven in intrinsiek ongeordende eiwitten m.b.v. Raman optische activiteit: het doorgronden van de basis van neurodegeneratieve ziekten.

Universiteit Antwerpen

In de vergrijzende Westerse Wereld vormen leeftijdsgebonden neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer en parkinson een sterk opkomende problematiek. Typisch bij deze ziekten is eiwitafzetting in de hersenen, wat leidt tot degeneratie van hersenweefsel. De eiwitten die verantwoordelijk zijn voor deze degeneratie maken deel uit van een groep eiwitten aan de periferie van de structurele biologie: de intrinsiek ongeordende eiwitten (IUPs). Deze missen de structurele elementen die traditioneel ge...

Project

Bioscience for food program (2013-2018).

KU Leuven

Expected outputs are thermo processing of food, English course specifically designed for the IELTS exam and kinetics and transport phenomena.

Project

Study of wind-farm ABL interaction based on wind-tunnel experiments

KU Leuven

ith the recognition that wind energy will become an important contributor to the world#s energy portfolio, wind farms are expected to cover increasingly large surface areas. At these scales, wind farms significantlyslow down the Atmospheric Boundary Layer (ABL) wind velocities at turbine height, leading to a large reduction of available power. At the same time, turbulent interactions between the ABL and wind turbines, and wakeinteractions between turbines, lead to increased power variability,...

Project

Werking van grafeen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Toepassing van de lactamvorming via CO-insertie/CH activatie voor de synthese van helix mimetica

KU Leuven

Met betrekking tot de ontwikkeling van a-helix mimetica wordt er intensief rond carbonyleringen gewerkt, leidend tot de constructie van verschillende scaffolds, waarbij er ook gebruikt wordt gemaakt van flow chemie.Er wordt vooral gewerkt rond modelsystemen met Xantphos en koolstofmonoxide, waarbij in een later stadium CO werd vervangen door CO precursoren. Dit modelsysteem was aanleiding voor het uitvoeren van meer complexe reacties, toegepast op vorming van lactamsystemen (zoals bv. de synt...

Project

The influence of corporate governance on excessive risk-taking in the financial sector.

KU Leuven

In de recente literatuur werden een aantal gebrekkigheden in de controlefunctie van raden van bestuur blootgelegd. Uit de bevindingen van deze studies blijkt dat bepaalde bestuurders zelfs in een strikt gereguleerdeomgeving bereid zijn de belangen van de aandeelhouders achter te stellen tegenover deze van het management. In dit project proberen we dit afwijkende gedrag te verklaren als een wederkerige relatie tussen het management en de betrokken bestuursleden. Op deze manier verschaffen we e...

Project

Winning van scandium, yttrium en lanthaniden uit bauxietresidu via solventextractie met ionische vloeistoffen.

KU Leuven

Bauxietresidu is een afvalstroom van de productie van alumina via het Bayer-proces. Het bevat aanzienlijke concentraties aan waardevolle metalen, waaronder de hoofdelementen ijzer en titanium, en de sporenelementen scandium, yttrium en de lanthaniden. Omwille van de relatief hoge concentraties en hoge marktprijs is meer dan 90% van de economische waarde vande sporenelementen toe te kennen aan scandium. De belangrijkste toepassingen van scandium zijn momenteel scandium-aluminiumlegering en sca...

Project

Ontwikkeleing van een uitgebreide methodologie voor het voorspellen van de infectiviteit van het humane Norovirus en voor de studie van de interactie tussen het humane Norovirus en verschillende microbiële omgevingen.

Universiteit Gent

Deze studie bestaat uit twee delen: I. Een uitbreiding studie op de binding gebaseerde methodieken: een methodologie voorspellen van de besmettelijkheid van NoV door het evalueren van zowel virale capside functie en genoomintegriteit vestigen; II. Onderzoek van de interactie tussen NoV en bacteriologische omgevingen, waaronder het menselijke spijsverteringsstelsel milieu en de microflora tijdens biologische behandelingen.

Project

Composite electrolyte for Li-ion batteries

KU Leuven

THIN-FILM COMPOSITE ELECTROLYTE FOR SOLID-STATE ELECTROCHEMICAL SYSTEMS Composite solid electrolytes are two phase material formed by dispersing salt into a matrix which is typically a porous insulating material or a permeable polymer. The topic of this PhD research concerns composite electrolytes made from porous insulating films such as aluminosilicates (zeolites) and metal-organic frameworks (MOFs) for thin-film lithium ion batteries and pseudocapacitors. The salt offers conductingions and...

Project

Supramolecular assembly of coordination complexes using amphiphilic copolymers

KU Leuven

Metabolisme van lichaamsvreemde stoffen is een van de belangrijkste mechanismen dat het leven mogelijk maakt. De meeste drugs en toxinen wordengemetaboliseerd in onze lever door slechts vijf verschillende heemenzymen uit de cytochroom P450 familie, waardoor schade aan de lever of enzympolymorfisme gezondheidsproblemen veroorzaakt.Aangezien de heemgroephetzelfde is voor elk cytochroom P450, is de specificiteit, regio-, stereo- en chemoselectiviteit uitsluitend te danken aan een aantal function...

Project

Het meten van open innovatie prestaties

Universiteit Hasselt

In deze thesis wordt een set van maatstaven ontwikkeld voor het meten van de performantie van open innovatie activiteiten in bedrijven. Deze maatstaven moeten zo ruim mogelijk toegepast kunnen worden op bedrijven van verschillende grootte in verschillende industrietakken, zodat de effectiviteit van open innovatie in bedrijven in vele sectoren drastisch verbeterd kan worden. Via een combinatie twee onderzoeksmethoden zal het onderzoek maatstaven ontwikkelen voor Open Innovatie activiteiten in ...

Project

Inzicht in de biochemische basis van xylanase functionaliteit in de broodbereiding.

KU Leuven

Xylanasen kunnen bijdragen tot een verhoogde broodkwaliteit. In het verleden werd dan ook reeds uitgebreid onderzoek gevoerd naar de functionaliteit van deze enzymen in de broodbereiding. De focus werd hierbij gelegd op het relateren van veranderingen in de AX-populatie aan de broodkwaliteit. Wat echter ontbreekt in het xylanaseonderzoek is inzicht in welke enzymstructuren de substraatspecificiteit en -selectiviteit van xylanasen en bijgevolg hun functionaliteit in brood beïnvloeden. De subst...

Project

Het structureren van informatie door meertalige sprekers: code-switching als een markeerder van topic-comment of focus-achtergrond.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Over de fysicochemische eigenschappen van de interfase tussen nanometer dunne polymeer filmen en op de nano-schaal gecontroleerde oxide lagen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project zullen we de fysicochemische eigenschappen van de interfase tussen nanometer dunne polymeer filmen en op de nano-schaal gecontroleerde oxide lagen onderzoeken.

Project

Dynamiek van ladingsdragers in luminescente materialen

Universiteit Gent

Fotoluminescente materialen zijn materialen die gebruikt worden voor verlichting,zoals LEDs en TL lampen, voor beeldschermtoepassingen, zoals displays en in de medische beeldvorming. In dit project zullen deze materialen onderzocht worden met geavanceerde technieken die gebruik maken van hoog energetische x-stralen (EXAFS, XANES). Het doel van dit project is een fundamentele studie van een aantal fenomenen in deze materialen zoals: thermische instabiliteit, anomale emissie, persistente lumine...

Project

Groeifactoren en hun werking via de fosfatidylinositol 3- kinase pathway in het vroege runderembryo.

Universiteit Gent

In vitro productie van runderembryo’s gaat gepaard met lagere drachtpercentages na transfer. In verschillende biologische systemen is aangetoond dat groeifactoren een cruciale rol in spelen de activatie van een universele overlevingspathway. Groeifactoren worden niet routinematig toegevoegd aan het medium voor embryo cultuur. In dit project wordt onderzocht wat het belang is van groeifactoren en hun pathway in het vroege runderembryo.

Project

Fundamental Characterization of novel high mobility semiconductors/oxide heterojunctions

KU Leuven

In order to increase the performances and functionalities of nanoelectronic devices, the integration of novel semiconductor/insulator gate stacks is required. Gate stacks of current interest are based on heterojunctions formed by high-mobility III-V semiconductors (GaAs, InGaAs, InP,...) and high dielectric constant insulators, like Al2O3, HfO2, MgO,... Thepurpose of this PhD thesis is to use state-of-the-art first-principles simulations, based on density functional theory, to compute the str...

Project

Financiële stabiliteit herstellen: een netwerkbenadering van systemisch bankrisico

Universiteit Gent

We analyseren het gedrag van de banksector die moet omgaan met systemische risico’s. We hebben speciale aandacht voor de effecten van de financiële crisis en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe regulering. Ons onderzoek zal concepten uit de netwerktheorie toepassen, aangezien deze ons toelaat de structurele wijzingen binnen de banksector te bestuderen.

Project

Genotype * milieu interacties en het effect op fokwaardeschattingen bijvarkens

KU Leuven

De fokwaardeschatting (FWS) van Piétrain beren in Vlaanderen is zeer belangrijk voor fokkers en commerciële varkenshouders om een ideale beer te kiezen voor hun bedrijf. De huidige FWS is gebaseerd op de prestaties van nakomelingen (21 à 24) in testbedrijven. De vraag is of de resultaten van de nakomelingen in de testbedrijven representatief zijn voor de commerciële varkenshouderij. Genotype*omgevings-interacties zouden een herrangschikking van beren in verschillende omstandigheden kunnen ver...

Project

Neuroprotectie in glaucoom: een optogenetische benadering.

KU Leuven

Recent neuropathologisch onderzoek in glaucoompatiënten en diermodellenvan glaucoom toont aan dat niet alleen de retina maar ook de hersengebieden van het visueel systeem degeneratieve veranderingen ondergaan. Hierdoor wordt glaucoom meer en meer gezien als een ziekte van het hele visueel systeem, met frappante overeenkomsten met andere ouderdomsziekten zoals Alzheimer en Parkinson. Deze bevindingen wijzen op een dringende nood aan nieuwe therapieën voor glaucoom die verder kijken dat het oog...

Project

Doctoraatsproject Emerging contaminants in urban waters

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO' hebben voor het project ' Doctoraatsproject Emerging contaminants in urban waters' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Over moderne ziekten bij moderne melkkoeien: een fundamentele studie omtrent de metabole stress en inflammatie patronen bij hoogproductieve melkkoeien rond het moment van afkalven

Universiteit Gent

Obesitas bij hoogproductief melkvee rond de partus verhoogt het risico op verschillende inflammatoire aandoeningen in de vroege postpartum periode. In dit onderzoek zal de bijdrage van metabole stress in de pathogenese van die buitensporige inflammatoire reacties worden onderzocht via moleculair onderzoek op verschillende weefsels van geëuthanaseerde koeien met een variabele conditiescore. Dit zal een deur openen voor innovatieve therapeutische interventies.

Project

Onderzoek in het domein van de oncologie.

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt onderzoek in het domein van de tumorimmunologie, waarbij de vaststelling dat het immuunsysteem tumorcellen kan herkennen alsook elimineren meer en meer centraal komt te staan. Concreet zal onderzocht worden welke immuniteitsparameters als prognostische en voorspellende biomerkers bij de behandeling van kanker kunnen worden gehanteerd. Het zou hierbij gaan om zowel in vivo als in vitro studies. Deze zullen gericht zijn op het in de hand werken van immunogene tumorcel-dood, a...

Project

Buurten en het welzijn van mensen. De interactie tussen sociale cohesie en individueel sociaal kapitaal ter verklaring van persoonlijk welzijn.

Universiteit Gent

De centrale doelstelling van dit onderzoeksproject is het verder ontleden van de invloed van zowel de sociale organisatie van een buurt (bv. collectieve weerbaarheid en sociale steun) als de sociale desorganisatie van een buurt (bv. sociale en fysieke overlast) op het welzijn van mensen, in combinatie met de invloed van individuele aspecten van sociaal kapitaal.

Project

Cinema Located. Een onderzoek naar plaats, ruimte en sociale beleving van cinema in Gent. (1982-2012)

Universiteit Gent

Cinema Located is een onderzoek naar de plaats, de ruimte en de sociale beleving van de hedendaagse cinema. Het onderzoek situeert zich binnen New Cinema History en houdt een empirische analyse in van de structuur van de hedendaagse cinemacultuur, onderzoek naar de programmering en de populariteit van film en een studie van de beleving van cinema in de multiplex van Gent.

Project

A new precise measurement of the neutron electric dipole moment

KU Leuven

The intent of this PhD project is to partake in a large effort by the international nEDM collaboration to perform a new measurement of the electric dipole moment of the neutron (nEDM). The goal is to reach a sensitivity of several 10 (-27) e cm is aimed at in the coming few years. At the same time a new and much improved setup (based on the experience already gained with the present one), is now being designed. With the latter,the goal is to reach a sensitivity of about 5 x 10 (-25) - 10

Project

NEXCENTRIC

Vrije Universiteit Brussel

Volgende-generatie op-chip supercontinuum lichtbronnen op basis van grafeen ingeschakelde extreme niet-lineaire optica

Project

De ontwikkeling vna sterk specifiek, efficiënte, flexibele en veilige TNF-receptor inhibitoren voor de behandeling van acuut en chronisch inflammatoire aandoeningen

Universiteit Gent

Door de ontwikkeling van TNF receptor 1 Nanobodies met inhibitiecapaciteiten, zal nagegaan worden op de inhibitie van TNFR1 een betere benadering is dan inhibitie van enkel TNF. Anti-TNF inhibitoren hebben veel bijwerkingen, die voorkomen worden met selectieve TNFR1 inhibitie. De therapeutische niche zal nagegaan worden en dankzij de flexibiliteit van Nanobodies, zullen targetsystemen ontwikkeld worden om specifieke regio&apos;s te targetten.

Project

'Gy lieden moet my verexcuseren om dat wat slicht Geschreven is'. Oraliteit en schrijftaligheid in het achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlands

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het bestuderen van de variatie en normen in het Zuidelijke Nederlands, met een focus op de achttiende eeuw, wanneer de positie en structuur van de taal onstabiel zou geweest zijn.

Project

Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat van Jorden Van de Walle : "De bijdrage van epigenetische processen tot de inductie van lange termijn effecten en adaptieve responsen in planten blootgesteld aan lage dosis straling."

Universiteit Hasselt

In het leefmilieu is er steeds een kleine hoeveelheid ioniserende straling aanwezig, aangeduid als 'achtergrondstraling'. Deze straling is afkomstig van kosmische bronnen of natuurlijk voorkomende radioactieve materialen. Echter, het gebruik van verschillende radionucliden voor de productie van energie, geneesmiddelen of onderzoek heeft geleid tot een potentiële lokale verhoging van radioactieve materialen in het milieu. Hierdoor lopen organismen groter risico op blootstelling aan ioniserend...

Project

Kants Kritiek van de zuivere rede in het licht van Baumgartens Metaphysica.

KU Leuven

Dit project onderzoekt Kants Kritiek van de zuivere rede (1781/87) in het licht van zijn langdurige uiteenzetting met Baumgartens Metaphysica. Het project heeft als doel om langs deze weg de belangrijkste kenmerken te achterhalen van het metafysische systeem dat Kant van plan was te ontwikkelen maar feitelijk nooit geschreven heeft. Door dit onderzoek kan de relatie tussen 'kritiek' en 'systeem' in Kants denken op nieuwe wijze begrepen worden.

Project

Niet-singuliere tensoren en eindige semivelden.

Universiteit Gent

Dit project bestudeert eindige semivelden en hun verbanden met tensoren. Er wordt onderzoek verricht naar nieuwe meetkundige invarianten, nieuwe grenzen op het aantal isotopieklassen eindige semivelden, en nieuwe manieren om eindige semivelden te construeren. Concrete thema’s omvatten de klassificatie van kleine eindige semivelden, de studie van rang problemen voor 3-tensoren, en de studie van 4-tensoren.

Project

Het belang van sociale en residentiële mobiliteit voor segregatie: Een studie over het verband tussen sociale en demografische processen en hun effect op ruimtelijke segregatie in stedelijke gebieden in België

Vrije Universiteit Brussel

In dit project onderzoeken we het belang van sociale en residentiële mobiliteit voor segregatie. We bestuderen het verband tussen sociale en demografische processen en hun effect op ruimtelijke segregatie in stedelijke gebieden in België.

Project

Radicaal belichaamde morele emoties. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontwikkeling van interventiestrategieën om fysieke activiteit te verhogen en sedentair gedrag te verminderen bij secundaire schoolmeisjes met behulp van gezondheidsonderzoek in groep.

Universiteit Gent

Aangezien secundaire schoolmeisjes vele uren sedentair en weinig fysiek actief zijn, is een interventie belangrijk in deze doelgroep. De interventie zal vertrekken vanuit het concept ‘participatory health research’ door actief de doelgroep te betrekken in het ganse onderzoeksproces. Het uiteindelijke doel is om een prototype te voorzien met de belangrijkste interventiestrategieën om gedrag te veranderen bij de secundaire schoolmeisjes.

Project

Rechtspersoonlijkheid gedifferentieerd: de juridische kwalificatie van contractuele vennootschappen met een handelsdoel (België, negentiende eeuw).

Universiteit Antwerpen

Het concept 'rechtspersoon' werd in 1873 in het Belgische vennootschapsrecht verankerd. De wet van 18 mei 1873 omschrijft bepaalde vennootschappen met een handelsdoel als "une individualité juridique distincte de celle des associés". In de lijn van bepaalde benaderingen in (vooral Duitse) doctrine is 'rechtspersoonlijkheid' sindsdien een dogmatisch pakket, een Begriff, waarin tal van juridisch ondersteunde eigenschappen worden gebundeld. Precies het samenklitten van vele van die kenmerken in...

Project

Zoektocht naar een licht Brout-Englert-Higgs boson met behulp van de matrix elementen methode.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het tijdsverloop van cognitieve controle: EEG onderzoek

Universiteit Gent

Dit onderzoek gebruikt EEG om het tijdsverloop van cognitieve controle te onderzoeken. Het verloop van het conflict detectie en controle implementatie in sensorische cortex wordt bestudeerd. Verder wordt ook het effect van beloning op het tijdsverloop van controle onderzocht. Tenslotte wordt ook het tijdsverloop van controle onderzocht wanneer conflict onbewust is.

Project

Statistical Inference Based on Depth for Multivariate Data

KU Leuven

Dit doctoraatsonderzoek heeft als algemene doelstelling om de kanstheoretische en statistische eigenschappen van zogenaamde `diepte' functies voor multivariate, en in het bijzonder oneindig-dimensionale functionele data, te bestuderen. Diepte van de data is een concept dat zeer nuttig is in de context van niet-parametrische statistische analyses van multivariate data. Het basisidee is om een soortmaat voor een `centrale positie' in te voeren met betrekking tot de onderliggende kansverdeling, ...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Universiteit Twente, Ellen Hubin Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Universiteit Twente, Ellen Hubin

Project

Biochemische en klinische karakterisatie van TDP-43 als diagnostische marker voor FTLD met TDP-43 pathologie.

Universiteit Antwerpen

Frontotemporale lobaire degeneratie (FTLD) is de tweede meest voorkomende vorm van dementie met jonge aanvaangsleeftijd, na de ziekte van Alzheimer (AD). Aangezien FTLD vooral mensen van middelbare leeftijd treft, heeft deze invaliderende ziekte een dramatisch effect op het persoonlijke en professionele leven van patiënten. De differentiële diagnose van dementie is gebaseerd op de klinische diagnose die zelfs met behulp van bestaande AD biomarkers in cerebrospinaal vocht suboptimaal is. Er be...

Project

Prevalentie en incidentie van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bijcongenitaal hartlijden in België, het ontwikkelen van preklinische detectiemthoden van PAH en het beïnvloeden van klinische uitkomst door vroegtijdige behandeling.nbsp;nbsp;

KU Leuven

Pulmonale arteriële hypertensie (of verhoogde bloeddruk in de longslagaders) bij patiënten met een aangeboren hartaandoening ontwikkelt meestalten gevolge van een langdurige volumeoverbelasting van de longbloedvaten. Dit is het gevolg van bloed dat door een gaatje van de linker naar derechter kamer stroomt, waardoor het rechter hart een grotere hoeveelheid bloed doorheen de longen moet pompen: er ontstaat een volumeoverbelasting van het rechter hart en de longbloedvaten. Deze overbelasting le...

Project

Een kwantitatieve analyse van varicella-zoster virus infectie: van immunologie tot epidemiologie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De evolutie van fenologie bij bosplaneten in relatie tot de ruimtelijke context van lichtbeschikbaarheid

Universiteit Gent

De ruimtelijke verspreiding van verschillende boomsoorten in bossen genereert ruimtelijke variatie in de kroonsluiting en dus ook spatiotemporele variatie in lichtbeschikbaarheid voor soorten uit de kruidlaag. Dit project heeft als doel om te begrijpen hoe die variatie en lichtbeschikbaarheid de evolutie van fenologie in soorten van de kruidlaag stuurt.

Project

Stakeholder co-creatie tijdens het innovatieproces: kritieke organisatorische vaardigheden en routines.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Zenuwregeneratie door humane dentale pulp stamcellen in hydrogel gebaseerde scaffolds: karakterisatie door labelvrije optische beeldvorming

Universiteit Hasselt

Een verscheidenheid aan trauma's en ziekten kunnen perifere zenuwschade (PNI) veroorzaken. In het proces van spontane genezing, zijn schwann-cellen (SC) belangrijke spelers omdat ze zich op 1 lijn plaatsen om axonale uitgroei te begeleiden en ze produceren myeline opdat snelle neurale actiepotentiaalpropagatie mogelijk kan zijn. Echter, zenuw verwondingen met een grote kloof vereisen kunstmatige overbruggingsstrategieën voor herstel. In neuraal weefselengineering werden autologe SC met succes...

Project

Fused Deposition Modeling voor Betrouwbare Functionele Kunststofcomponenten met beperkte Anisotropie

KU Leuven

Het doctoraat richt zich op het Fused Deposition Modelling-proces voor additive manufacturing van kunststofonderdelen. Deze techniek wint sterkaan populariteit voor prototyping van producten, maar kent owv het uitgesproken anisotroop materiaalgedrag in de resulterende eindproducten minder succes bij functionele toepassingen. Het doctoraat stelt tot doel omde relatie van dit anisotroop materiaalgedrag tot de verschillende FDM-procesparameters in kaart te brengen. Dit gebeurt door een fundament...

Project

In situ synthese en verankering van goud en titanium nanodeeltjes in metaal organische roosters

Universiteit Gent

Dit project omvat de synthese van stabiele metaal organisch roosters (MOFs). Deze MOFs worden in een 2de stap aangewend als gastmaterialen voor de verankering van nanodeeltjes (goud en titanium). De nanodeeltjes worden in situ gesynthetiseerd in de MOF matrix. De resulterende NP@MOF materialen zullen geëvalueerd worden als katalysator in de epoxidatie van alkenen of als fotokatalysator.

Project

Maximilien Robespierre. Beelden van verandering in de spiegel. De figuurvan Maximilien Robespierre in de Duitse literatuur van de 20ste eeuw

KU Leuven

Het onderwerp van voorliggend doctoraatsproject is de literaire weergave van Maximilien Robespierre in de Duitstalige literatuur. Centraal staat de vraag naar de ideologische presupposities en algemene sociaal-politieke thema’s, die aan de discursieve weergave van de literaire Robespierre ten grondslag liggen. Kortom, het project wil nagaan op welke manieren de Robespierrefiguur op literaire manier wordt geïnstrumentaliseerd omabstracte en subjectieve ideeën weer te geven. De voornaamste opga...

Project

Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving.

Universiteit Hasselt

Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactie-effecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vulle...

Project

Karakterisering van auxine-geïnduceerde Ca2+ signalisatie via chemische biologie

Universiteit Gent

Auxine is een van de belangrijkste hormonen die plantenontwikkeling sturen. Recent ontdekten we dat calcium een belangrijke rol speel in de regulatie van auxine transport. Hier zullen we een bibliotheek van chemicaliën screenen voor inhibitoren van auxine-geïnduceerde calcium signalisatie. Door de analyse en karakterisering van deze moleculen en hun doelwit-eiwitten zal het mogelijk zijn om het onderliggende proces te ontrafelen.

Project

De rol van explosieve kracht en mechanische stijfheid bij explosieve sportbewegingen

KU Leuven

Lange tijd werd gedacht dat pezen niets anders waren dan een deel van de spier, hoewel ze zowel op biochemisch als biomechanisch niveau verschillen. Door het hoge gehalte aan collageen vezels in de pees, werken ze meer elastisch dan de spier. Deze elasticiteit kan nuttig zijn voor het opslaan van potentiële elastische energie, die nadien weer kan vrijgegeven worden voor krachtgeneratie. Tegenover het voordeel van dit gebruik van elastische energie staat dat een eerder elastische pees minder e...

Project

Brieven uit Pelusium. Een historische, literaire en theologische analyse van de brieven van Isidorus van Pelusium met bijzondere aandacht voorzijn correspondentie met mensen van buiten Pelusium (Gregorius, Sarapion, Synesius, Evoptius, Didymus, Evagrius

KU Leuven

Dit project stelt zich tot doel de relevantie aan te tonen van de brieven die Isidorus van Pelusium richtte aan de meest representatieve theologen van het einde van de vierde en het begin van de vijfde eeuw, als eenillustratieve steekproef voor het Egyptische, christelijke milieu, zowel aangaande haar theologische als haar administratieve problemen. Aangezien deze 32 brieven geadresseerd aan Gregorius, Sarapion, Synesius, Evoptius, Didymus, Evagrius en Cyrillus een grote verscheidenheid aan ...

Project

Computational systems biology of complex phenotypes

KU Leuven

">Drie maanden voortgangsverslag">Student: Ahmed Arslan">Onderwerp van PhD :Computational systeembiologie van complexe fenotypes">Promotor: Vera van Noort">Start datum: 9 november 2013 ">Verslagperiode : 9 november 2013 to 9 februari 2014">achtergrondHet fenotype van een organisme is het product van de omgeving en degenotype [ 1 ] . De omgeving omvat alles wat een individu invloeden van buitenaf , bijvoorbeeld , temperatuur , inname van voedingsstoffen en de beschikbaarheid van water . Deze f...

Project

Ondernemerstrategieën van bouwaannemers. De casus Antwerpen, 1490-1670

Vrije Universiteit Brussel

Bouwen en de bouwambachten hebben reeds lang architectuurhistorici en sociaal-economische historici gefascineerd. De meeste aandacht ging naar de bouwwerken zelf en het ambachtelijke kader waarin de bouwvakkers werkten. Dit project zal de ondernemingsstrategieën onderzoeken van aannemers actief op de private huizenmarkt in vroegmodern Antwerpen. Deze aannemers vervulden een cruciale functie in het samenbrengen van kapitaal en arbeid met de bedoeling het bouwproces te optimaliseren en winsten ...

Project

Naar een handelingstheorie op basis van emoties.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Kwantificering van drempelvoorwaarden voor landwaartse erosie en zeewaartse aangroei van schoroevers.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De betekenis van het Concilie van Nicea in de Trinitaire discussies vande vierde eeuw: een historische, theologische en literaire studie van De Decretis Nicaenae Synodi van Athanasius van Alexandrië.

KU Leuven

Athanasius van Alexandrië was een sleutelfiguur in de trinitaire discussies van de vierde eeuw, in het bijzonder vanwege zijn verdediging van de theologie van Nicea. Het voorliggend project bestudeert kritisch hoe hij zijn vurige steun voor het Niceaans credo uitdrukt in één van zijn geschriften, met name zijn De Decretis Nicaenae Synodi. Door de analyse van dit geschrift zullen we Athanasius# opvatting over de Niceaanse formulering van het christelijk geloof # in het bijzonder wat betreft de...

Project

Urinaire incontinentie en erectiele disfunctie na radicale prostatectomie: longitudinale evolutie en het effect van intensieve behandeling voor erectiele disfunctie minimum 1 jaar na chirurgie. Recent afgelopen

KU Leuven

Gebaseerd op de resultaten van voorgaand doctoraal onderzoek, dienen erverschillende aspecten verder onderzocht te worden. Traditioneel stond de rol van chirurgie bij klinisch stadium T3 tumoren ter discussie. Echter, momenteel wijzen richtlijnen op het belang van chirurgie bij hoog risico patiënten en bijgevolg dienen de functionele resultaten (urinaire incontinentie, plasklachten en levenskwaliteit) na chirurgie vergeleken te worden tussen lage en matige versus hoog risico (klinisch stadium...

Project

De rol van de Kupffer cel tijdens hepatocellulaire carcinoom ontwikkeling en progressie (Onderzoeker Jiri KEIRSSE) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De kupffer-cellen in de lever omvatten circa 70% van het totaalaantal mononucleaire fagocyterende cellen in het lichaam. Zij spelen een belangrijke rol bij de klaring van het portale bloed van bacteriën, virussen, bacteriële producten zoals endotoxinen (lipopolysacharidecomponenten van de celwand van gramnegatieve bacteriën, het zgn. LPS) en immuuncomplexen. De geactiveerde kupffer-cel is in staat tot fagocytose en intracellulair doden van micro-organismen en tot productie van diverse cytokin...

Project

Analyse van proteïne- en nucleïnzuurcomplexen met behulp van niet-denaturerende ionenmobiliteits massaspectrometrie.

Universiteit Antwerpen

De vele functies van nucleïnezuren (DNA, RNA) hangen af van hun precieze 3D structuur en hoe ze interageren met proteïnen. Als we de moleculaire basis van ziekten of infecties willen begrijpen, dan moeten we de interacties die optreden tijdens de celcyclus en proteïnesynthese begrijpen. De proteïnen die interageren met nucleïnezuren zijn typisch nauw betrokken in de structuur en activiteit van het genoom. In dit doctoraatswerk zullen we werken op proteïne complexen die interageren met nucleïn...

Project

Fotografie en het openbaar domein: het managen van kennis en intellectuele eigendom, 1871-2003

Universiteit Gent

Het project biedt een langetermijnsperspectief op het al dan niet delen en publiek toegankelijk maken van innovatieve kennis. Centraal staat de ontwikkeling van fotografische emulsietechniek in de Verenigde Staten en Europa.

Project

Mesoporeuze silica’s en zeolieten als heterogene katalysator voor micro- en millireactortechnologie

Universiteit Gent

Dit project richt zich op het ontwikkelen van heterogene katalyse voor microreactortechnologie om de voordelen van beide technieken te combineren. Zeolieten en mesoporeuze silica zullen bestudeerd worden als heterogene katalysatoren. Hierbij zal gefocust worden op zuur gekatalyseerde reacties zoals de Diels-Alder reactie en de synthese van heterocycli zoals gesubstitueerde imidazolen.

Project

CFMatters.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

(Patho)fysiologie van de middenoor spieren en het trommelvlies met toegewijde opstellingen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

1) Het effect van hun contractie is gekend, maar de eigenlijk reden(en)/functie(s) van elke middenoorspier is dat niet (hoewel er een overvloed aan theorieën bestaat). Ik zal een toegewijde setup bouwen om de fysiologie (maximale kracht, twitch response, latency ... allen ongekend) van de 2 kleinste spieren in het lichaam te meten. Met deze gegevens en geholpen door eindige-elementen modellering, zal ik de functie van de middenoorspieren proberen uitklaren. 2) Met behulp van GPU programmeren,...

Project

ZAP-startkrediet 2013

Vrije Universiteit Brussel

Startkrediet toegekend aan nieuw ZAP

Project

Cursussen, lessen, lezingen, ...

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Antwerpen - UA' hebben voor het project ' Cursussen, lessen, lezingen, ...' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Ontrafeling van de biologische rol van de LSU-familie tijdens de afweerrespons.

KU Leuven

Planten verdedigen zichzelf tegen microbiële pathogenen met een breed arsenaal aan verdedigingsmechanismen. Gedurende vele jaren lag de nadruk van onderzoek op de identificatie van specifieke genen die een rol spelen bij deze processen, maar het wordt steeds duidelijker dat de interactiemogelijkheden van de proteïnen of peptiden waarvoor deze genen coderen een belangrijke rol spelen in de plantverdedigingsrespons. Leden van de Arabidopsis thaliana LSU peptide-familie, een kleine peptide-famil...

Project

Isolatie van embryonale stamcellen bij het rund.

Universiteit Gent

Een innovatieve benadering zal gevolgd worden om embryonale stamcellen (ESC) bij het rund te isoleren. Daartoe gaan we verschillende embryo’s creëren: (1) ‘giant’ blastocysten om de invloed van het aantal cellen na te gaan, (2) in vivo embryo’s aangezien deze cellen meer pluripotentie eigenschappen vertonen, en (3) embryo’s in diapauze. Daarnaast wordt ook de invloed van extrinsieke factoren zoals de cultuur condities, geëvalueerd.

Project

Aggregates if blood platelets under shear

KU Leuven

In this PhD project we will study the behavior of aggregating red bloodcells (RBC) under shear flow. Red blood cells can form aggregates in the form of stacks, which are called rouleaux. These rouleaux strongly influence the flow behavior. The formation of rouleaux is influenced by thebuffer in which the platelets are dispersed as well as the flow they are subjected to. Knowledge of the interplay between these parameters and rouleaux formation is indispensable to understand and tune the flow ...

Project

Logistieke Samenwerkingsverbanden. Algoritmes voor operationele en tactische besluitvorming in gezamenlijke routeplanning.

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject stelt tot doel het ontwikkelen van algoritmes voor het oplossen van collaborative vehicle routing problems. Deze dienen de logistieke besluitvorming binnen een horizontale samenwerking van ondernemingen te ondersteunen bij het gezamenlijk plannen van de (fijn)distributie. Dit zal zich ook vertalen naar het oplossen van tactische vraagstukken met betrekking tot winstverdelingsmechanismen of de optimale samenstelling van de coalitie.

Project

Tandstamcellen en angiogenese: nieuwe strategieën voor tandpulpa regeneratie

Universiteit Hasselt

Ondanks de huidige technologische vooruitgang en de professionele gezondheidszorg, blijft tandverlies een belangrijk gezondheidsprobleem in de Westerse wereld. Aangezien de actuele tandprotheses vaak gevoelig zijn voor biologisch en mechanisch falen, en anorganische pulpavervangende materialen dikwijls leiden tot weefselnecrose, is er een dringende behoefte aan betere alternatieven. De menselijke tand bevat namelijk verschillende mesenchymaal-achtige stamcelpopulaties die een belangrijke rol ...

Project

RNA interference-mediated strategy to control African sweetpotato weevils

Universiteit Gent

Dit onderzoeskproject heeft de ambitie om Afrikaanse cultivars van zoete aardappelen te beschermen tegen schade door de Afrikaanse zoetaardappelsnuitkevers van Cylas puncticollis m.b.v biotechnologie, meer specifiek RNA interferentie

Project

Ionische vloeistoffen met thermomorf gedrag.

KU Leuven

Ionic liquids (ILs) are solvents that consist entirely of ions. They have special properties such as a negligible vapor pressure and an intrinsic electrical conductivity. Ionic liquids can be divided into hydrophilic ionic liquids which are totally miscible with water and hydrophobic ionic liquids which are immiscible with water. Ionic liquids can also showa temperaturedependent miscibility with water. Some IL/solvent mixtureshave an upper critical solution temperature (UCST). They form one h...

Project

Catalytic poduction of bio-based amines and derivatives

KU Leuven

Amines zijn veelgebruikte chemicaliën die vandaag worden geproduceerd vanuit fossiele brandstoffen. De doelstelling van dit project is de synthese van bio-amines als bouwsteen, vanuit koolhydraat nevenstromen. Bij de chemische omzetting van de hernieuwbare grondstoffen naar amines,zal een belangrijke rol worden weggelegd voor heterogene katalyse. Er wordt gefocusseerd op het fundamenteel begrijpen van het selectief breken van C-C en C-O bindingen en het vormen van nieuwe C-N bindingen.

Project

Combined super-resolution fluorescence and electron microscopy for catalysis research.

KU Leuven

De microkristallijne structuur van zeolieten resulteert in hun unieke schape selectivity, maar de moleculaire porie dimensies limiteren ook hetmoleculair transport, wat ervoor zorgt dat de katalysator deeltjes nietefficiënt gebruikt worden. Om dit te omzeilen zijn er verscheidene post-synthesis procedures ontwikkeld, die als doel hebben om mesoporie structuren te introduceren en zo de effectiviteit van individuele katalysatordeeltjes toe te laten nemen. Tegelijkertijd zorgen deze er echter oo...

Project

Internationale judiciële politiek: EU en VS handelsbeleid in reactie op WTO veroordelingen.

Universiteit Antwerpen

Hoe reageren de Europese Unie en de Verenigde Staten op klachten binnen het WTO geschillenbeslechtingsysteem? Nu de huidige Doha Ronde van multilaterale handelsonderhandelingen geblokkeerd is, is het vinden van een antwoord op deze vraag belangrijk om de sterkte en aard van de rechterlijke arm van de WTO te evalueren, en om te weten of en hoe de WTO een centrale institutie kan blijven in globale economische regulering. We zullen de reacties van de EU en de VS onderzoeken door middel van een c...

Project

Rol van inhiberende receptoren in piecemeal en anafylactische degranulatie van basofielen en mast cellen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Verbetering van de prestaties op saxofoon door het integreren van recente ontwikkelingen in de positieve wetenschap in de artistieke uitvoering

Vrije Universiteit Brussel

De saxofoon werd vanaf 1840 ontwikkeld door de Belgische bouwer van muziekinstrumenten Adolphe Sax (1814-1894), naar wie het instrument ook is vernoemd, en die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. In dit project gaan we na wat de verbeteringen van de prestaties op saxofoon zijn door het integreren van recente ontwikkelingen in de positieve wetenschap in de artistieke uitvoering.

Project

Transcriptoomprofielen gerelateerd aan telomeerlengte in een levensloop epidemiologische studie

Universiteit Hasselt

Telomeren, de distale uiteinden van chromosomen, beschermen de chromosomen tegen structurele degradatie. Telomeerlengte is erfelijk en erosie ervan lijdt tot een meer kwetsbare structurele integriteit van de chromosomen. Telomeerlengte wordt beschouwd als een merker voor biologische leeftijd. Gedurende mijn Ph.D., zal ik genexpressiepatronen en de associatie ervan met variaties in telomeerlengte bestuderen (volledige analyse van genexpressie) in twee verschillende leeftijdsgroepen: pasgeboren...

Project

Systeembiologie voor de validatie van genetische determinanten van skeletaandoeningen (SYBIL).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Nieuwe transporters en synthetische peptiden als &apos;tools&apos; voor de productie van bioactieve plantaardige terpenoïden

Universiteit Gent

Nieuwe terpenoïdtransporters van de medicinale planten Medicago truncatula en Catharanthus roseus zullen geïdentificeerd en gekarakteriseerd worden. Het doel is om hiervan gebruik te maken om terpenoïden en diverse andere kleine hoogwaardige moleculen te sequestreren en exporteren in planten- en microbiële in vivo systemen om hogere productopbrengsten te verkrijgen. Als alternatief voor transporters zullen we ook ‘coiled coil’ peptiden ontwerpen en testen.

vorige 3501 - 4000 van 28056 volgende Pagina: 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...57 Grootte: 10 20 50 500