Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 3501 - 4000 van 27599 volgende Pagina: 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...56 Grootte: 10 20 50 500
Project

Kost-efficiënte planning van stroomverbruik voor residentiële eindgebruikers met hernieuwbare energiebronnen en lokale opslagcapaciteit. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Energiemarkten maken vandaag de dag grootschalige veranderingen door, gedreven door nieuwe ontwikkelingen in decentrale energieproductie en in vraagpatronen van consumenten. Deze ontwikkelingen maken het aanzienlijk moeilijker om in de markt een evenwicht tussen vraag en aanbod te realiseren maar bieden eveneens toegenomen mogelijkheden voor en waarde van demand response systemen. Het aanleveren van een stimulans om in deze systemen te participeren kan worden gerealiseerd door het aanrekenen ...

Project

Onderzoek naar de beeldvorming rond jong ouderschap bij kwetsbare jongeren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit onderzoek, in opdracht van het Vlaams departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, is drieledig. Ten eerste wordt de representatie van jong ouderschap op de Vlaamse televisie geanalyseerd. Ten tweede zal gekeken worden naar de receptie van televisie-inhouden omtrent het onderwerp bij kwetsbare jongeren. Een derde, onderliggende, doelstelling bestaat erin om via participatieve onderzoekstechnieken na te gaan hoe kwetsbare jongeren betekenis geven aan de mediarepresentati...

Project

Een integrale benadering van bedrijfsbeslissingen en -processen voor de optimalisatie en controle van bedrijfsprocessen

Universiteit Hasselt

Business Process Modeling en Decision Modeling zijn een belangrijk aspect in het management van een organisatie. Real-life business processen kunnen zeer complex worden, en het creëren van een normatief model verzekert de gewenste procesuitvoering. Een bedrijfsproces kan vaak worden beschouwd als de uitvoering van zakelijke beslissingen op een manier die een reeks van zakelijke criteria optimaliseert en niet een set van de procesbeheersing schend. Terwijl talen en notaties zoals BPMN (Busines...

Project

Historisch ecologisch onderzoek in de Lage Kempen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Regionaal Landschap Lage Kempen investeert in een levend landschap Een landschap waar er ruimte is voor natuur én mensen Een landschap waar cultuur en natuur samenkomen Een landschap waar tradities en nieuwe gebruiken elkaar aanvullen Dit doen we door samen met verschillende partners kansen te benutten en te creëren. We verbinden inwoners en bezoekers met het landschap uit de Lage Kempen. We laten hen het landschap beleven en waarderen, zodat ze er mee zorg voor dragen. Het ...

Project

Zijn mas-related gene receptoren betrokken in het prikkelbare darm syndroom? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

"Mas-related gene" receptoren (Mrg) vormen een familie van G-proteine gekoppelde receptoren die betrokken is in nociceptie en mestcel activatie. Voorgaand werk van onze onderzoeksgroep duidt op een sterke plasticiteit en een rol voor de Mrg familie in darmontsteking. We willen nu verder onderzoeken of de veranderingen in Mrg expressie specifiek zijn voor inflammatoire darmaandoeningen of ook voorkomen in het prikkelbare darmsyndroom (IBS). IBS wordt mogelijk veroorzaakt door een verstoorde ne...

Project

Performance Federalism in Australia

KU Leuven

This project will adopt a case study method to provide in-depth analysisof critical factors in performance manage mentsystems in eachAustralian jurisdiction. The project is devising the newterm of ‘performance federalism’ uniqueto the A ustralian contextwhere it is relevant since the performance management< br>his project will adopt a case study method to provide in-depth analysisof critical factors in performance manage mentsystems in eachAustralian jurisdiction. The project is devising the ...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

Effect van geboortegewicht, leeftijd en melksamenstelling op de ontwikkeling van het darm-geassocieerde lymfoïde weefsel bij de neonatale big Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De introductie van hybridezeugen in de varkensindustrie heeft geresulteerd in grote nesten die tot 20% laag-geboortegewicht (LGG) biggen bevatten. Aangezien deze biggen vatbaarder zijn voor ziekte dan normaal-geboortegewicht (NGG) biggen wordt er dikwijls vroeg gespeend en verder opgefokt met melkvervangers. Alhoewel LGG biggen door deze strategie hun groeiachterstand inhalen daalt de ziektegevoeligheid en sterftekans niet. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat melkvervangers weinig bio-act...

Project

Het vastgoed/financieel complex.

KU Leuven

Vastgoed en financieel kapitaal liggen aan de basis van de mondiale economische crisis die in 2007 is begonnen. Ook de overheid en haar instellingen worden verantwoordelijk geacht voor de crisis. Maar de relaties tussen de vastgoedsector (zowel residentieel als niet-residentieel), het financieel kapitaal en de overheid vormen een weinig onderzocht domein, waarvoor de theorievorming nog in haar kinderschoenen staat. Onderzoek inverschillende politiek-economische benaderingen heeft de connectie...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

The Real Estate/Financial Complex

KU Leuven

Real estate and finance were at the roots of the global economic crisisthat started in 2007. States and their many institutions have also beenseen as complicit to the crisis. The connections between real estate (both residential and non-residential), finance and states still remain under-researched and under-theorized. Work in various political economy traditions has done a great deal of research into the connection between finance and states, but they have often ignored a crucial sector: rea...

Project

Opnamekinetieken, interne verdeling en toxiciteit van metaalmengsels in aquatische invertebraten na blootstelling via water en voeding Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Metaalvervuiling vormt vandaag de dag nog steeds een bedreiging voor aquatische ecosystemen over heel de wereld. De voorbije decennia werden interessante modellen ontwikkeld voor het voorspellen van metaaltoxiciteit in zowel zoetwater als mariene ecosystemen. Hoewel deze modellen globaal worden aanvaard en toegepast door milieubeheerders, werden ze oorspronkelijk ontworpen voor afzonderlijke metalen. Dit terwijl metalen in het milieu voornamelijk in mengsels met verschillende concentraties vo...

Project

Studie van spleetvorming in een concrete super container voor opslag van nucleair afval door niet-destructieve testmethoden Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Euridice ESV' hebben voor het project ' ONDERZOEKSOVEREENKOMST Study of crack initiation in a concrete super container for storage of nuclear waste by nondestructive testing methods' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt w...

Project

Sherpa.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Therapat.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Simulatie en ontwerp van nieuwe reactoren en ovens voor stoomkrakers met behulp van CFD-technieken

Universiteit Gent

De algemene doelstelling van het project is de evaluatie van nieuwe innovatieve reactortechnologieën die gebruikt worden bij het stoomkraken van koolwaterstoffen en de ontwikkeling van fundamenteel nieuwe concepten die een drastische verlenging van de ‘runlengte’, i.e. de tijd dat de ovens continue in gebruik zijn, toelaten.

Project

Verbeteren van de gevoeligheid van tumorcellen voor natural killercel- en dendritische celgemedieerde activiteit in de context van immuuntherapie voor kanker Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De simultane stimulatie van dendritische cellen (DC) en natural killer (NK) cellen is een aantrekkelijk aspect in immuuntherapie. Inductie van immunogene celdood om herkenning en opname van tumorcellen door naburige immuuncellen te verbeteren, is van uiterst belang voor de ontwikkeling van immuniteit. In dit project willen we nagaan welke mechanismen de immunogeniciteit van tumorcellen verhoogt, in een model van acute myeloïde leukemie (AML). Het doel is het immuunstimulerend potentieel van N...

Project

Onderzoek naar het effect van fytaat (inositol hexakisfosfaat) op de ontwikkeling van vasculaire calcificatie in ratten met chronsiche nierinsufficiëntie Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Vasculaire calcificatie is de belangrijkste risicofactor voor de hoge cardiovasculaire mortaliteit in patiënten met eindstadium nierfalen. De huidige therapieën die voornamelijk focussen op verstoringen in het mineraalmetabolisme zoals hyperfosfatemie en secundaire hyperparathyroidie reduceren de progressie van vasculaire calcificatie, maar deze behandelingen kunnen het calcificatieproces niet volledig blokkeren en hebben een beperkte therapietrouw. Een nieuwe alternatieve therapeutische stra...

Project

Terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten in de EU (RESL.eu)

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Lipse.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2013

Project

Wanagogo: Een online 3D en multi-device game-omgeving Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het algemene doel van dit project is om een aantal innovatieve oplossingen te realiseren in de context van 3D MMO games die de projectpartners een competitief voordeel geven in de markten waarin ze actief zijn: de realisatie van een abonnementgebaseerd model voor reclamevrije content, nieuwe multi-player gameplay-concepten, en hoogkwalitatieve online 3D-games die geschikt zijn voor diverse (mobiele) toestellen.

Project

Onderzoek naar de rol van secretiesystemen in de virulentie van Burkholderia cenocepacia, de oorzaak van cepacia syndroom bij mucoviscidosepatienten.

Universiteit Gent

Burkholderia cenocepacia is een opportunistische pathogeen die ernstige verwikkelingen kan veroorzaken bij mucoviscidosepatiënten. Wij zullen, door gebruik te maken van proteoomanalyse, de door de type III en IV secretiesystemen in de gastheercel gesecreteerde eiwitten identificeren en de invloed van omgevingsfactoren op de secretie van virulentiefactoren meten. Het effect van de gesecreteerde eiwitten op de leefbaarheid en de immuunrespons bij de gastheercellen zal bestudeerd worden. Met dit...

Project

Polygenic analysis of natural and artificial genetic variation in yeastacetic acid tolerance

KU Leuven

Our focus will be on the complex trait of acetic acid tolerance in yeast. The molecular basis of acetic acid tolerance is important from a fundamental viewpoint to understand how weak organic acids cause cell toxicity and also from an applied viewpoint because acetic acid is an important inhibitor in industrial yeast fermentations. There is a wide natural diversity for acetic acid tolerance in different yeast strains. We will investigate those with the highest tolerance to identify the respo...

Project

Aanmaak deelrapporten pedagogische begeleidingsdiensten OVSG en POV. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkelen van een prototype point-of-care (bedside) toepassing voor de bepaling van vrije bilirubine, een biomerker voor bilirubine neurotoxiciteit bij pasgeborenen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Passage van vrij bilirubine (FB) door de bloed/hersenbarrière veroorzaakt neurotoxiciteit bij neonaten (doofheid, Kernicterus). De huidige methodes voor FB bepaling zijn complex en moeilijk toepasbaar. Een eenvoudige en directe methode voor FB bepaling werd in ons labo Klinische Chemie ontwikkeld. Doel is de bepaling van FB breed toepasbaar te maken als point-of-care test voor screening en follow-up van neonatale icterus.

Project

Studie naar de verandering van mitochondriale proteïnen na S. aureus infectie in humane epitheelcellen Recent afgelopen

Universiteit Gent

De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject bestaat erin na te gaan of S. aureus mitochondriale biogenese en celdood in menselijke epitheliale cellen kan moduleren. Mitochondriale eiwitten zullen geanalyseerd worden door porteomics na S. Aureus infectie van epitheelcellen. Vervolgens zullen mitochondriale eiwitten worden gevalideerd door knockdown studies. De daaruit voortvloeiende onstekingsreactie zal verder bestudeerd worden in menselijke biopten van het neusslijmvlies.

Project

De analyse van ethylglucuronide in haar als merker voor alcoholinname. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Alcoholgebruik is één van de meest voorkomende oorzaken van ziektes, blessures en overlijdens. Een vroege diagnose van schadelijk gebruik van alcohol is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een effectief beleid. De analyse van ethylglucuronide in haar is vanaf het midden van de jaren 2000 voorgesteld als potentiële merker voor het gebruik van alcohol gedurende meerdere maanden. Deze analyse zou zijn toepassing kunnen vinden in specfieke situaties zoals alcoholontwenningsprogramma's, he...

Project

Productie van ingekapselde microbelletjes voor gebruik in niet-invasieve in situ dosimetrie voor radiotherapie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

In dit projectvoorstel, zal UHasselt - (IMO IMOMEC) verantwoordelijk zijn voor de productie van monodisperse ingekapselde microbellen en gefunctionaliseerde ingekapselde microbellen (- EMB f) zijn. Omdat de werking van het nieuwe dosimeter systeem bestaat in de geautomatiseerde uitlezing van het cumulatieve effect van straling op EMB, is de monodispersiteit, de gevoeligheid (materiaaleigenschappen) en de target specificiteit van de EMB zeer kritisch. Daarom IPR gegenereerd op de productie van...

Project

De rol van het PREPL gen in de ontwikkeling van obesitas. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Obesitas is momenteel één van de frequentste aandoeningen wereldwijd. Genetisch onderzoek heeft reeds verschillende genetische varianten geïdentificeerd die een invloed hebben op het ontstaan van deze ziekte. Echter, de gevonden variaties kunnen totnogtoe slechts 1.5% van de variatie in BMI verklaren, wat erop wijst dat er nog veel genetische factoren ongekend zijn. Via onderzoek naar structurele variaties is het mogelijk om nieuwe genen te identificeren die kunnen bijdragen tot deze zogenaam...

Project

De effecten van neuromodulatie op de neuronale netwerken ex vivo: het verkennen van leren en conditionering in onstoffelijke systemen, door real-time optogenetic stimulatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De oprichting van een actieve controle en een volledige experimentele begrip van de activiteit van neuronale netwerken in vitro heeft een aantal belangrijke implicaties voor zowel fundamenteel als toegepast aspecten van de huidige neurowetenschappelijk onderzoek. Door recente technische ontwikkelingen, is ons laboratorium tot oprichting van routine optische controle van neuronale prikkelbaarheid door het implementeren van optogenetic methoden en in het huis van virale vector transfectie. Same...

Project

Geavanceerde screeningstechnieken voor ultrahoog dimensionele data Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Statistici worden vaak geconfronteerd met grote datasets uit verschillende wetenschappelijke onderzoeksdomeinen. Hoewel onderzoekgebieden zoals genetica, neurologie, financiën en aardwetenschappen verschillende vragen stellen, delen ze een gezamenlijk thema: ze steunen op het extraheren van nuttige informatie uit grote datasets hoewel het aantal verklarende variabelen zeer groot kan zijn in vergelijking tot de steekproefgrootte. In zo'n geval zijn de parameters enkel identificeerbaar als het ...

Project

Identificatie van biomerkers voor dendritische cellen in humane atherosclerotische plaques. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Acute cardiovasculaire aandoeningen vormen de voornaamste doodsoorzaak in de westerse wereld. Aan de basis ligt de ruptuur van atherosclerotische plaques in de vaatwand van middelgrote en grote slagaders. Chronische ontsteking, gemedieerd door dendritische cellen (DC), is een belangrijke drijfveer in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van atherosclerotische plaques. DC komen reeds voor in gezonde bloedvaten op plaatsen die gevoelig zijn voor plaque vorming, en accumuleren vervolgens in p...

Project

congres "Logica, Kennis en Taal" 14-15 maart 2013. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

congres "Logica, Kennis en Taal"

Project

Toepasbaarheid van cortisol in varkenshaar als lange termijn stress indicator. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het voornaamste onderzoeksdoel in dit project is het aantonen dat cortisol in varkenshaar een valabele biomerker voor lange termijn stress is. Dit vormt immers de basis voor de toekomstige ontwikkeling van een biosensor waarmee op het landbouwbedrijf of in het slachthuis op een snelle, eenvoudige en goedkope wijze cortisol in haar van varkens kan bepaald worden. Hierdoor wordt het mogelijk om het dierenwelzijn over een langere periode op een objectieve, diervriendelijke alsook logistiek en fi...

Project

Het uitbreiden van de Online Froissart, een gegevensbank voor de studie van de laat-middeleeuwse boekproductie Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Recent is veel aandacht besteed aan middeleeuwse boekproductie. Het was complex om de grote handschriften te vervaardigen die zijn overgeleverd uit bv. het vroeg-vijftiende-eeuwse Parijs. Een interessant probleem betreft de kopiisten van handschriften: soms schijnen tot 20 scribenten te hebben bijgedragen aan een boek maar hun handschriften zijn erg moeilijk te onderscheiden. Het is daarom belangrijk om objectieve methodes te ontwikkelen voor het betrouwbaar onderscheiden van deze scribenten....

Project

Ouders die het te goed willen doen? Een studie naar ouderlijke overbescherming tijdens de lagere schoollleeftijd, adolescentie, en opkomende volwassenheid.

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject bestudeert de maatschappelijke trend van ouderlijke overbescherming. In een steekproef van lagere schoolkinderen, adolescenten en opkomende volwassenen willen we (a) de betekenis van ouderlijke bescherming uitklaren, (b) dynamieken identificeren die kunnen verklaren waarom ouders dergelijk opvoedingsgedrag toepassen en (c) de gevolgen van overbescherming bestuderen voor het kind; specifiek hun zelfregulatie en vermogen om om te gaan met faalervaringen.

Project

Evaluatie van antimicrobieel effect van Flaminal op Staphylococcus biofilms in een statisch in vitro model. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van antimicrobieel effect van Flaminal op Staphylococcus biofilms in een statisch in vitro model.

Project

Ontwikkeling, synthese en evaluatie van nieuwe potente radioliganden voor beeldvorming van PDE7 in de hersenen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Cyclic adenosine 3',5'-monophosphate (cAMP) is een intracellulaire "second messenger" en is betrokken in verschillende signaal overdachten en wordt hierbij geactiveerd door bv. hormonen en neurotransmitters. PDE7 is één van de elf fosfodiesterase families(PDEs) en het hydrolyseert specifiek cAMP; Hierdoor reguleert PDE7 de intracellulaire concentratie van deze "second messenger". Dit effect is zeer belangrijk in verschillende CNS gerelateerde ziektebeelden zoals Alzheimer, Parkinson en Huntin...

Project

The outside inside, the inside ouside: emigration ant de imagination oflife in Central Morocco. Recent afgelopen

KU Leuven

What happens when something that has become a synonym for possibility, wealthand dignity starts deteriorating, and something that is associated withhardship,corruption and impossibility starts transforming? This project addresses the ways inwhich the current economic crisis in Europe and the recent revolutions in NorthAfrica may be affecting, independently or in unison, the way migration is imagined inMorocco – a part of the world characterised by decades-long emigration towards,and dreaming ...

Project

Actieve controle van neuronale netwerken in vivo middels het controleren van de exciteerbaarheid van individuele neuronen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Een aloud punt van discussie in de neurowetenschappen betreft de vraag of de neurale code is gebaseerd op de frequentie van spiking of op de precieze timing waarmee actiepotentialen in een neuronaal netwerk optreden. In een alternatieve, gelijkwaardige formulering luidt de vraag; wat is belangrijker en relevanter voor cognitief, motorisch en sensorisch gedrag? Het aantal actiepotentialen dat een neuron uitzendt gedurende een bepaalde periode, of de exacte tijdstippen waarop deze optreden? Het...

Project

nbsp;nbsp;Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID).

KU Leuven

Het InGRID project past binnen de EU2020 ambitie van Inclusieve Groei.Het consortium bestaat uit 17 EU onderzoeksinstituten uit heel Europa. Dealgemene doelen van InGRID zijn om bestaande Europese onderzoeksinfrastructuren binnen de sociale wetenschappen te integreren en innoveren, metname binnen de domeinen van 'armoede en levensomstandigheden' en 'arbeidsomstandigheden en kwetsbare groepen'. Hiertoe worden drie kernactiviteiten georganiseerd binnen InGRID: • het verlenen van transnationale ...

Project

CIP - ACDC. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Identificatie van genetische factoren die leiden tot neurologische complicaties van waterpokken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESPID. UA levert aan ESPID de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dikte en perfusie van de baarmoeder zone: link met vrouwelijke onvruchtbaarheid Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Ziekenhuis Oost Limburg. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Ziekenhuis Oost Limburg de onderzoeksresultaten naar 'Dikte en perfusie van de baarmoeder zone: link met vrouwelijke onvruchtbaarheid' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

NGS - Fibrose Macrofagen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Galapagos BV. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Galapagos BV de onderzoeksresultaten naar 'NGS - Fibrose Macrofagen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van partikels in condenswater Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ACP Belgium nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ACP Belgium nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van partikels in condenswater' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Voorspellen restlevensduur Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Deloitte Bedrijfsrevisoren. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Deloitte Bedrijfsrevisoren de onderzoeksresultaten naar 'Voorspellen restlevensduur' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van 2 epoxy verharders Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sidec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sidec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van 2 epoxy verharders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Wilm's tumor(WT1) antigen-gerichte dendritische celvaccinatie om een terugval bij patiënten boven de 65 jaar met acute myeloïde leukemie te voorkomen: een multicentrische, gerandomiseerde fase 2 proef. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KBS. UA levert aan KBS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van het effect van meervoudige therapeutische interventies in transgene PDAPP muizen op de integriteit van de bloed-hersenbarrière door middel van (contrast) MRI beeldvorming. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Janssen Alzheimer Immunotherapy. UA levert aan Janssen Alzheimer Immunotherapy de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

XRF analyse Cl gehalte Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'XRF analyse Cl gehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van aceton staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Viscositeit en amine equivalent van de grondstof 'Gemini' Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Viscositeit en amine equivalent van de grondstof 'Gemini'' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Spectroscopisch onderzoek op oliestaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ZF Wind Power Antwerpen. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ZF Wind Power Antwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Spectroscopisch onderzoek op oliestaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Identificatie van onzuiverheden in een THF oplossing Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Nitto Europe nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Nitto Europe nv de onderzoeksresultaten naar 'Identificatie van onzuiverheden in een THF oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cd en Pb test Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Cd en Pb test' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van aceton staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een verontreiniging Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Decelcor bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Decelcor bvba de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een verontreiniging' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van aceton staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Zn bepaling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Zn bepaling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

P bepaling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'P bepaling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Securing personal data in online environments. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

GC/MS analyse van MIBK staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van MIBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van silaan Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Henkel Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van silaan' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse MIBK staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse MIBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Pb en Cd bepaling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Pb en Cd bepaling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

XRF analyse om Cl te bepalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'XRF analyse om Cl te bepalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een aceton staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepalen van Pb in 2 stalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMCE. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMCE de onderzoeksresultaten naar 'Bepalen van Pb in 2 stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Totale Cl bepaling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Totale Cl bepaling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een aceton staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

C-NMR analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'C-NMR analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Decoding high-level neural representations in autism spectrum disorder. Recent afgelopen

KU Leuven

Onderzoek met behulp van hersenscans (fMRI) gecombineerd met patroonanalyse-methodes bij autisme spectrum stoornissen, met een specifieke focusop sociale vaardigheden.

Project

Evaluatie van de woninghuurwetgeving. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek wil de niet-geëvalueerde delen van het woninghuurrecht aan een analyse onderwerpen, duiden welke knelpunten er zijn in het geheel van de huidige federale wegeving vanuit het perspectief van de problemen van de private huurmarkt en aangeven welke opportuniteiten de regionalisering van de bevoegdheid inzake private huurwetgeving biedt. De bedoeling is daarbij om een beleidsmatige en juridisch-technische insteek te geven ter voorbereiding van een toekomstig Vlaams woninghuurrecht, ...

Project

Mobiliteitstoelage. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

RockEU.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Subsidie Internationaal congres ‘The Radicale Verlichting: Het grote verhaal en zijn details' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het thema van deze internationale conferentie is de zogenaamde, Radicale Verlichting. De Radicale Verlichting verwijst naar een veelzijdige denkstroom binnen het Europese verlichtingsdenken, die grote nadruk legt op politieke hervormingen en activisme, persoonlijke vrijheid, sociale gelijkheid, en de kritiek van de religie. De Radicale Verlichting kan men aantreffen in het werk van een aantal zeventiende-en achttiende-eeuwse materialisten, atheïsten, vrijdenkers, spinozisten en pantheïsten. D...

Project

TGA/DSC metingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite International de onderzoeksresultaten naar 'TGA/DSC metingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GT/MS en TD/GC/MS analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Fujifilm Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Fujifilm Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'GT/MS en TD/GC/MS analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het formaldehyde gehalte analyse van basis en primer verf Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Toyota Motors Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Toyota Motors Europe de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het formaldehyde gehalte analyse van basis en primer verf' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling vlampunt van een vloeistof Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling vlampunt van een vloeistof' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

3 x GC/MS analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant Color. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color de onderzoeksresultaten naar '3 x GC/MS analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst tussen UHasselt en PHL betreffende het doctoraat van Kenneth Verboven met titel "Cariorespiratoire revalidatie" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het aandeel van endocriene hormonen in de regeling van lipolyse tijdens uithoudingsinspanning in personen met obesitas, en de impact van lange termijn bewegingsinterventie hierop, is onvoldoende bekend. Echter is het belangrijk dit beter te begrijpen, om de impact van bewegingsinterventie op vetmassaverlies in personen met obesitas te maximaliseren, en hierdoor bij te dragen tot grotere primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Binnen dit project onderzoekt men de gevoeligheid van...

Project

Project: cSSSIs Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Thys Yati. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Thys Yati de onderzoeksresultaten naar 'Project: cSSSIs' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van strategieën voor disseminatie en implementatie van praktijkrichtlijnen: kwalitatief onderzoek van de Belgische organisaties die praktijkrichtlijnen produceren en verspreiden: beschrijving van hun methoden en hun organisatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Diverse Belgische instanties genereren en verspreiden praktijkrichtlijnen met de bedoeling de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Met een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek met Belgische stakeholders, zal deze studie de doeltreffendheid en doelmatigheid van disseminatie en implementatie strategieën van praktijkrichtlijnen bestudeerd worden.

Project

PHAEDRA Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Een consortium van vier partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen heeft een nieuw Europees project opgericht ter verhelping van gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA) over de hele wereld, met als doel het verbeteren van de handhaving van de privacy-wetgeving ingeleid.

Project

Deeltijds kunstonderwijs Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het uitvoeren van een juridisch onderzoek met betrekking tot de vrijheid van onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs.

Project

Analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Grundtvig Voorbereidend Bezoek N° 2012-PV-020-VLA : Campobosso (Italië) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Grundtvig programma is één van de vier sectorale programma's van het Europese Programma 'Een Leven Lang Leren' en richt zich tot alle vormen van de niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie; hiertoe behoren zowel het formele volwassenenonderwijs als de non-formele vorming. Het Grundtvig programma zoekt een antwoord op de uitdagingen die zich stellen door de veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Volwassenen worden genoodzaakt hun kennis bij te stellen; er is nood aan opleidi...

Project

GC/MS analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van partikels in olie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ZF Wind Power Antwerpen. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ZF Wind Power Antwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van partikels in olie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de Cd en Pb gehalten in rubberstoppen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Cd en Pb gehalten in rubberstoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het gehalte diethanolamine Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant Color. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het gehalte diethanolamine' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van gemodificeerde siliconenolie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van gemodificeerde siliconenolie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Maatschappelijk engagement via de media Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' KONING BOUDEWIJNSTICHTING' hebben voor het project ' Maatschappelijk engagement via de media' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Bepaling van het Cl gehalte in een isocyanaat Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte in een isocyanaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cl gehalte in isocynaatoplossingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte in isocyanaatoplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cl gehalte in gerecycleerd polyol Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte in gerecycleerd polyol' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar restkoolstof/bindmiddel in MgO Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC vzw. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC vzw de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar rest koolstof/bindmiddel in MgO' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC analyses van PET materiaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds A4BS Alliance for Business Solutions. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan A4BS Allicance for Business Solutions de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyses van PET materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Dawyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

JUMO/12/003 Katrijn Pipijn. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Bepaling van P gehalte in 2 PU schuimrubbers Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van P gehalte in 2 PU schuimrubbers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van geurcomponenten in een oliestaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ZF Wind Power Antwerpen. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ZF Wind Power Antwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van geurcomponenten in een oliestaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de Cd en Pb gehalten in rubberstoppen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Cd en Pb gehalten in rubberstoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een oplossing Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Thermo-Clean nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Thermo-Clean nv de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonmonter' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totaal Cl gehalte in isocyanaatoplossing Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totaal Cl gehalte in isocyanaat oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cl gehalte in 2 isocyanaatmonsters Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte in 2 isocyanaatmonsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cd en Pb gehalte in rubberstoppen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Cd en Pb gehalte in rubberstoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TBC

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS) Louvain-La-Neuve 28/5/2013 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS) Louvain-La-Neuve 28/5/2013

Project

Subsidie voor organisatie van de Vlaamse Programmeerwedstrijd in 2013 17 april 2013 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Op woensdagnamiddag 17 April 2013 organiseert de Vrije Universiteit Brussel de vijfde editie van de Vlaamse Programmeerwedstrijd. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. Leerlingen nemen het tegen elkaar op door in beperkte tijd (3 uur) zoveel mogelijk uitdagende programmeer-oefeningen op te lossen in een van de vele ondersteunde programmeertalen. De deelnemers organiseren zich in teams van 3 personen, en dienen onderling samen te werken...

Project

Generieke Machine Leeralgoritmes voor Real-time Mens-Computer Interactie

KU Leuven

Het doel is het bouwen van een generieke classificator voor gebareninteractie sensortoepassingen. Deze toepassingen maken gebruik van gerichte,bewust intentionele interacties die duidelijk afgebakend zijn in tijd en ruimte, voorbeelden hiervan zijn gebaren voor selectie en manipulatie.De classificator moet generiek zijn en kan dus toegepast worden op verschillende typen sensoren en verschillende gebaren. De sensoren die binnen het kader van dit onderzoek worden besproken zijn inertial measure...

Project

Stochastic spatial rainfall generation accounting for climate changes Recent afgelopen

KU Leuven

The analysis of climate change impacts in water management (e.g. impacton floods and water stress) gets increasing attention. These impacts are traditionally assessed by means of climate scenarios simulated by climate models. There exists however a strong gap between the coarse temporal and spatial scales at which the climate model results are available and the small scales needed for hydrological and hydraulic impact studies.The precipitation outputs from climate models are, moreover, often ...

Project

A Synergistic Approach to Extraction, Learning and Reasoning for Machine Reading

KU Leuven

The automated discovery of meaningful knowledge in free text is a current research topic in the text mining and natural language processing fields. It is often referred to as #Machine Reading#. The aim of the fundamental research project SAEL-RMR is to find a synergy between informationextraction from text, reasoning and machine learning. The application domain is the health domain.

Project

In silico and in vitro Models of Angiogenesis: unravelling the role of the extracellular matrix (MAtrix)

KU Leuven

Angiogenese, de vorming van nieuwe bloedvaten uit reeds bestaande bloedvaten, is een proces dat van fundamenteel belang is voor weefselgroei, –herstel en –ziektes omdat bloedvaten zuurstof en voedingstoffen leveren aan, en afvalstoffen verwijderen van cellen. De controle van angiogeneseis zowel belangrijk voor weefselregeneratie therapieën als voor de behandeling van ernstige ziektes zoals kanker. De extracellulaire matrix is een van de belangrijkste controlemechanismen van angiogenese, onder...

Project

Reiskrediet Bram Janssen voor een verblijf aan Harvard University , Boston. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het doel van mijn onderzoek is om prospectief epidemiologisch bewijs voor de invloed van fijn stof en verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op ouder wordende pathways in het vroege leven vast te stellen, wat gezondheidstrajecten kan wijzigen en ziekterisico's op latere leeftijd (bijvoorbeeld hart-en luchtwegaandoeningen) kan beïnvloeden. Ik meet blootstellingen tijdens de zwangerschap en moleculaire merkers in placenta weefsel en navelstrengbloed, die belangrijk zijn in het verouderingspr...

Project

EU FET Open project ICON

KU Leuven

For years operational semantics has been accepted almost axiomatically in many areas of science. Efficiency, slow computational power, big datawere the main reasons to strive for low-level optimizations. It was theonly feasible way to handle them. Ho- wever, it is changing now dramatically. Many scientist have understood disadvantages of this approach. Isis inflexible and short-sighted in the long run. It has given rise to the project ICON at KU Leuven that is going to bridge the gap between ...

Project

Development of Hybrid Components using Additive Manufacturing

KU Leuven

In recent years, Additive Manufacturing (AM) techniques have received agreat deal of attention. As opposed to classical subtractive manufacturing, parts are created layer upon layer. AM techniques unlock a wide variety of designs, which would be impossible to create using classical subtractive methods. An important issue is that parts created using AM techniques are generally weaker than their equivalent parts obtained from conventional manufacturing processes. Rapid prototyping techniques...

Project

TGA-TD-GC/MS analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Kemin Europa nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Kemin Europa nv de onderzoeksresultaten naar 'TGA-TD-GC/MS analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Technische en economische haalbaarheid van een modal shift van gepalletiseerde FMCG. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Haven van Brussel' hebben voor het project ' Technische en economische haalbaarheid van een modal shift van gepalletiseerde FMCG.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaal...

Project

Minimum inkomen/werkloosheid voordelen/lonen - hoe mensen aanmoedigen tot werken? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds GHK. UA levert aan GHK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijking van de pegmatiettype Nb-Ta-Sn en adertype Sn-W afzettingenin Rwanda: metallogenetisch implicaties.

KU Leuven

Dit onderzoek heeft als doel een vergelijking te maken tussen de pegmatiettype Nb-Ta-Sn en adertype Sn-W afzettingen van het Karagwe-Ankole orogeen (KAB) in Rwanda. Beide type ertsafzettingen zijn ruimtelijk en temporeel gerelateerd aan eenzelfde granietgeneratie (d.w.z. G4-granieten van 986 ± 10 Ma; Tack et al., 2010), maar één coherent en gecombineerd metallogenetisch model dat beide type afzettingen verbindt is afwezig. Onderzoek zal worden uitgevoerd naar de oorsprong, fysico-chemische ei...

Project

Synthetische antilichamen als innovatieve receptoren in staalvoorbereiding en diagnostica toegepast op nieuw opduikende toxische cyclische depsipeptides in de voedselketen

Universiteit Gent

Via het ontwerp, de synthese, evaluatie en optimalisatie van rigiede synthetische antilichamen (SynAbs) zal een methodologie ontwikkeld worden voor specifieke detectie en analyse van zowel beauvericine/enniatines (mycotoxines) en cereulide (een bacterieel toxine) in levensmiddelen. De ontwikkelde SynAbs zullen geëvalueerd worden als potentiële receptoren in monstervoorbereiding en diagnostische kits voor detectie van deze cyclische depsipeptide toxines in de voeding

Project

Gender- en sexedimensies van het simultaan tolken

Universiteit Gent

Doel van het voorstel is 3 gender- en sexedimensies van het simultaan token van te gaan op basis van een tokencorpus: cognitieve vaardigheden, zoals verbaal geheugen, interpersoonlijke inslag en normtoepassing, zowel wat taalnormen als van deontologische normen betreft.

Project

Een multidimensionale analyse van de dialectiek "stad-universiteit" in Brussel (BSI) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Brussel is in vele opzichten van belang: als politieke actor, economische motor, sociaal laboratorium en culturele vormgever. Maar Brussel speelt ook een belangrijke rol als producent en transfereerder van "kennis". Het stadsgewest kan op dat vlak indrukwekkende cijfers voorleggen. Met zowat 76.000 studenten, omkaderd door 14.000 docenten, onderzoekers en administratief en technisch personeel aan 5 universiteiten/universiteitsafdelingen en tal van hoger onderwijsinstellingen beschikt Brussel ...

Project

Onderzoek naar psychosociale aspecten in de zorg voor patiënten met kanker.

Universiteit Hasselt

Dit doctoraatsonderzoek kadert in een ruimer geheel waarbij LSM het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs de opdracht gaf een transmuraal psychosociaal zorgpad te ontwikkelen voor patiënten met kanker. Dit academisch onderzoeksproject heeft tot doel een beter zicht te krijgen op de psychosociale aspecten van de zorg vanuit perspectief van de patiënt of zorggebruiker, om vervolgens wetenschappelijk onderbouwde inzichten en evidence based practices aan te reiken die de inbedding van psychosocia...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Sara Rottey Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Een combinatorische en groep theoretische studie van substructuren in Galois-meetkunde

Project

Onderzoek in het domein van de ontwikkelingssamenwerking. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Toolkit Breed Evalueren (TBE) Recent afgelopen

Universiteit Gent

De Toolkit Breed Evalueren (TBE) van de competenties Nederlands stelt leerkrachten in staat om de schooltaalcompetenties van leerlingen breed in kaart te brengen doorheen het secundair onderwijs. De TBE is online toegankelijk en bespreekt enerzijds bestaande evaluatie-instrumenten aan de hand van enkele parameters en voorziet anderzijds scholen van implementatiestrategieën om breed evalueren te verankeren in hun taalbeleid.

Project

De genetische architectuur van hereditaire sensorische en autonome neuropathieën: een exoom-wijde benadering.

Universiteit Antwerpen

Hereditaire Sensorische en Autonome Neuropathieën (HSAN) zijn een klinisch en genetisch heterogene groep van aandoeningen die progressieve lengte-afhankelijke axonale degeneratie veroorzaken in het perifere zenuwstelsel (PZS). Het doel is om nieuwe inzichten te verwerven in de genetische factoren die bijdragen tot axonale degeneratie in het PZS door het identificeren van nieuwe causale HSAN genen. Daarom passen we Whole Exome Sequencing toe bij minstens 100 individuen uit een grote cohorte be...

Project

G.0436.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Europees medisch informatie raamwerk (EMIF).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

lle, niet-emotionele trekken in de adolescentie: Assessment en biologische markers

Universiteit Gent

In DSM-5 worden kille, niet-emotionele (CU) trekken voorgesteld als specifier van de gedragsstoornis, terwijl deze trekken ook vervat zijn in het As-II treksysteem. Huidig project onderzoekt hoe CU trekken geassocieerd zijn met As-II trekken in een eerste onderzoekslijn, terwijl een tweede onderzoekslijn naar de biologische basis bekijkt of CU en brede DSM-5 trekken gelijkaardige hormonale reactiviteit vertonen op stressors.

Project

In vivo studie naar de rol van optineurine in inflammatie en autofagie

Universiteit Gent

Met dit onderzoek willen we de rol en regulatie nagaan van optineurine in de homeostase van de darm en in inflammatie in vivo. Hoewel optineurine reeds werd gekarakteriseerd als zijnde een negatieve regulator van NF-kB afhankelijke inflammatie en werd gesuggereerd als een sleuteleiwit in pathogen-geinduceerde autofagie, is er nog weinig bekend wat betreft zijn fysiologische belang. Ons onderzoek betreft de ontwikkeling en fenotypische karakterisatie van cel-specifieke optineurine deficiente m...

Project

Lithium (7Li/6Li) en boor (11B/10B) isotopen: aanvullingen op ons huidig biogeochemisch arsenaal aan tracers in de Aard- en Planetaire Wetenschappen

Universiteit Gent

Ontwikkeling van analytische methodes voor chemische isolatie van de targetelementen Li en B uit verscheidene types matrices voor daaropvolgende hoogprecieze isotopische analyse via multi-collector ICP – massaspectrometrie. Li ( δ7Li) and B (δ11B) isotopenverhoudingen zullen gebruikt worden als plaeoproxies, om informatie te verkrijggen over o.m. de heersende temperatuur, de CO2-gehaltes en de mate van oppervlakerosie in het verre verleden.

Project

Synthetische antilichamen als innovatieve receptoren in staalvoorbereiding en diagnostica toegepast op nieuw opduikende toxische cyclische depsipeptides in de voedselketen

Universiteit Gent

Via het ontwerp, de synthese, evaluatie en optimalisatie van rigiede synthetische antilichamen (SynAbs) zal een methodologie ontwikkeld worden voor specifieke detectie en analyse van zowel beauvericine/enniatines (mycotoxines) en cereulide (een bacterieel toxine) in levensmiddelen. De ontwikkelde SynAbs zullen geëvalueerd worden als potentiële receptoren in monstervoorbereiding en diagnostische kits voor detectie van deze cyclische depsipeptide toxines in de voeding

Project

Genetische studie naar de rol van vijf geselecteerde kandidaatgenen in het ontstaansmechanisme van obesitas.

Universiteit Antwerpen

Obesitas is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een excessieve accumulatie van vetweefsel met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het aandeel van genetische factoren in de ontwikkeling van obesitas wordt op 50-80% geschat terwijl slechts 1,5% daarvan momenteel verklaard kan worden. Met deze studie willen we de de bijdrage van vijf genen die op basis van hun relatie met een beschreven CNV geselecteerd zijn in de pathogenese van obesitas nagaan en de rol van CNVs hierin bet...

Project

Probabilistic Logics for Biological Network Inference.

KU Leuven

ProbLog is een probabilistische uitbreiding van de programmeertaal Prolog, die ontwikkeld is aan de K.U.Leuven. Ze kan gebruikt worden om de slaagkans van een query te berekenen. In dit doctoraat gaat ProbLog gebruikt worden in het veld van de bio-informatica, waarin grote hoeveelheden probabilistische gegevens bekomen worden aan de hand van hogedoorvoerexperimenten. Momenteel worden voor het behandelen van deze gegevens meerdere probleemspecifieke algoritmes ontwikkeld. Het ontwikkelen vande...

Project

SHARC - zelfhelende coating in de Architectuur Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De belangrijkste doelstelling van het project is de studie en de ontwikkeling van robuuste zelfhelend coatingsystemen voor de lange termijn duurzame bescherming van bestaande metalen constructiewerken, evenals vervangende elementen, in architecturale renovatieprojecten.

Project

In het voetspoor van Newton? 's Gravesande wetenschappelijke methodologie

Vrije Universiteit Brussel

This proposal will scrutinize W.J. s Gravesande's (1688-1742) scientific methodology, who was one of the most influential advocates of Newtonianism on the Continent. s Gravesande further developed Newton's natural philosophy and dealt with physical problems that were left unaddressed by Newton. Surprisingly, there are few detailed studies of 's Gravesande's methodological views proper and their relevance for his scientific practice. This research project seeks to fill in this scholarly void b...

Project

Trajecten van uithandengegeven jeugddelinquenten: een kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van de uithandengeving op de justitiële trajecten in de jongvolwassenheid

Vrije Universiteit Brussel

In België kunnen 16 tot 18-jarige jeugddelinquenten uitzonderlijk uit handen worden gegeven om te worden berecht door een Bijzondere Kamer van de Jeugdrechtbank of het Hof van Assisen. Volgens VS-onderzoek vertonen deze jongeren een hoger risico op recidive. Om inzicht te krijgen in de vraag of dit hoger risico te wijten is aan kenmerken eigen aan deze groep jongeren en/of door de impact van de uit handengeving wordt een "follow-up" onderzoek voorzien over 10 jaar waarin zowel uithanden gegev...

Project

Inzicht in proces geïnduceerde barrières voor de biotoegankelijkheid van lycopeen in tomaten. Recent afgelopen

KU Leuven

In tomaten bevindt lycopeen -een interessant antioxidant- zich in de chromoplasten. Deze chromoplasten zijn op hun beurt omsloten door een celmembraan en celwand welke barrières vormen voor de biotoegankelijkheid van lycopeen. De microstructuur van tomaten kan gemoduleerd worden m.b.v. procesvoering welke de biotoegankelijkheid van lycopeen beïnvloedt. Een veel gebruikte eenheidsbewerking tijdens de productie van tomatensap is hoge druk homogenisatie (HDH). Onderzoek heeft aangetoond dat HDH ...

Project

Carmen II,1,50 van Gregorios van Nazianze: kritische editie en commentaar

Universiteit Gent

Kritische editie van het elegische gedicht In morbum, met literaire commentaar en studie van de anonieme Byzantijnse paraphrasen.

Project

Cross-talk tussen MALT1 en caspase-8-signaalcomplexen in immuun activering: N-terminomics versus ubiquitomics

Universiteit Gent

Caspase-8 en MALT1 zijn twee proteases die in parallel geactiveerd worden door immuun receptoren. In dit project zullen we in detail de ‘cross-talk’ tussen beide proteasen en hun respectievelijke signaalplatformen bestuderen. De focus ligt op proteolytische verknipping van specifieke substraten en het effect hiervan op de ubiquitinatie van essentiële mediatoren van NF-kB activering.

Project

The role of the G-protein coupled receptor in methionine-induced morphogenesis in C. albicans.

KU Leuven

I will investigate which receptors, transporters and possibly transceptors are important in the methionine induced morphogenesis in the opportunistic pathogen Candida albicans. Therefore I will study if methionine transport is necessary for this process or not. I will further investigate the receptor Gpr1, which is thought to be a receptor for methionine and which is known to be of high importance for methionine induced filamnetation. I will also test whether all my findings are relevant for ...

Project

VIB-High-profile translationeel genetisch onderzoek van dementie met vroege aanvangsleeftijd. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Dit onderzoeksproject stelt een geïntegreerde aanpak voor tot hoogstaand translationeel genetisch onderzoek naar jongdementie. Het steunt hierbij op twee onderzoeksstrategieën: genetische onderzoek naar jongedementie, en translationele biobanking. Met ons jongedementie o...

Project

Multimodaal onderzoek van een neuroinflammatoir model bij schizofrenie.

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is de rol van deze processen in de pathogenese van schizofrenie op te helderen, door middel van een exploratieve studie bij een groep jonge en acuut psychotische schizofrene patiënten, bij wie op verschillende momenten in het verloop van de ziekte metingen zullen gebeuren van biologische parameters die allen gelinkt zijn aan de neuro-inflammatoire hypothese: (i) microglia-activiteit in het centraal zenuwstelsel zal rechtstreeks worden bepaald via een nucleaire merker bij ...

Project

Doelgerichte immobilizatie van globine-eiwitten op poreuze materialen voor elektrochemische toepassingen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Photonic colloidal crystals: How do salt types, combined with electric field, change colloidal structure formation? Recent afgelopen

KU Leuven

Fotonische colloidale kristallen: hoe bepaalt de aard van het zout, in combinatie met een elektrisch veld, de vorming van de colloïdale kristalstructuur?

Project

De DOXP pathway als nieuw doelwit voor antibacteriële chemotherapie

Universiteit Gent

The goal of the present project is to evaluate whether the DOXP pathway has potential as a novel target for antibacterial chemotherapy (especially against biofilm-associated bacteria), which mechanisms are responsible for resistance towards DOXP pathway inhibitors, and how these resistance mechanisms can be overcome. This knowledge will subsequently be used for the rational design of novel inhibitors of the DOXP pathway.

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

Onderzoek naar de activatie van endogene herstelmechanismen van het hart en de onderdrukking van fibrose voor myocardiaal herstel na een infarct.

Universiteit Hasselt

Bij een hartinfarct wordt het afgestorven hartspierweefsel vervangen door niet-contractiel littekenweefsel waardoor de hartfunctie afneemt. Binnen dit onderzoek wordt er nagegaan hoe de processen van cardiale regeneratie en fibrose in situ gestimuleerd kunnen worden om een betere myocardiale regeneratie te bekomen.

Project

G.0509.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Optogenetica als weg naar celtype specifieke neuromodulatie in hersenplasticiteit.

KU Leuven

De hersenen van jonge zoogdieren hebben de intrinsieke capaciteit zichzelf te herstellen na laesies, maar jammer genoeg wordt deze mogelijkheidop ervarings- en leeftijdsafhankelijke modificaties van hersenfunctie beperkt in adulten. In de afgelopen jaren hebben verschillende behandelingen, waaronder donkeradaptatie of toediening van GABAA receptor-antagonisten, aangetoond hoe inhibitorische synaptische transmissie beperkingen oplegt aan visuele corticale plasticiteit in adulten. Pas sinds kor...

Project

De rol van Netwerkorganisatie in de ontwikkeling van regionaal toerisme.

KU Leuven

In België is nu 5% van het BBP voor rekening van de toeristische sectoren 5,5 % van de tewerkstelling, wat deze sector tot een aanzienlijk onderdeel van de Vlaamse economie maakt. Niet alleen is toerisme wereldwijd een grote industrie, het wordt sinds de jaren #70 steeds vaker toegepast als beleidsstrategie voor regionale ontwikkeling. De hedendaagse toeristische wetenschap heeft echter de reputatie ver af te staan van de industrie, en daarmee een weinig toepasbare output te genereren. Dit on...

Project

Declaratief modeleren voor machinaal leren en dataontginning.

KU Leuven

Declaratieve modellen specifiëren aan welke voorwaarden een oplossing van een bepaald probleem moet voldoen terwijl klassieke procedurale aanpakken specifiëren hoe die oplossing berekend moet worden. In dit project zal een declaratief modeleringsparadigma ontwikkeld worden dat zal toegepast worden op het machinaal leren, voor het ontginnen van data en voor experimentatie. Dat paradigma bestaat uit drie componenten:Een modeleringstaal, d.w.z. een hoog niveau declaratieve taal voor het specifië...

Project

Onderzoek betreffende ‘Evaluatie van de reorganisatie van de dienst vrijwilligerswerking van 11.11.11’. Recent afgelopen

KU Leuven

Twee jaar geleden werd de dienst vrijwilligerswerking van de Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking, 11.11.11, gereorganiseerd. 11.11.11.heeft HIVA de opdracht gegeven te evalueren of de reorganisatie aan de vooropgestelde doelstellingen beantwoordt en geen negatieve effecten heeft. De evaluatie moet resulteren in een rapport met beleidsaanbevelingenvoor de optimalisering van de werking van de dienst. Online surveys (onder medewerkers van de dienst en vrijwilligers) zullen worden georga...

Project

ECOSCORE 2013 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' ECOSCORE 2013' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling.

Project

Onderzoek naar resistentie mechanismen in multipel myeloom Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke kwaadaardige plasmacel ziekte gelokalizeerd in het beenmerg (BM, tumoromgeving). De omgeving is crucial voor de ondersteuning van MM celoverleving, proliferatie, groei en ontwikkeling van geneesmiddelen resistentie. Nieuwe geneesmiddelen zijn geïdentificeerd die zowel MM cellen als cellen van de BM omgeving aanvallen. Behandeling van MM bestaat uit oude geneesmiddelen zoals chemotherapie (melphalan) en corticosteroïden (dexamethasone) en nieuwe genee...

Project

Mastering the curtains. Een artistiek onderzoek naar de verhouding van beeldende kunst met erfgoed, propaganda en censuur in Iran. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit is een artistiek fotografisch onderzoek naar de verhouding van beeldende kunst met erfgoed, propaganda en censuur in Iran. Het onderzoek volgt twee pistes: 1. de Taziyeh, een culturele uiting in Iran die als propaganda-instrument wordt ingelijfd door het regime en 2. de censuur van het baha'isme en de teloorgang van het bijhorend erfgoed. Het fotografisch onderzoek analyseert de mogelijkheden van kritische representatie binnen de beeldende kunsten van beide pistes.

Project

De sociale verdeling van kanker in België: Socio-economische ongelijkheid in kankersterfte rond de eeuwwisseling

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is om de sociaal-economische ongelijkheden in de plaats-specifieke sterfte aan kanker in België te ontrafelen en inzicht te krijgen in de trends in de patronen tussen het begin van de jaren 1990 en het einde van de jaren 2000

Project

ASPRO+: AutoStereoscopische multi-view videoverwerking en projectie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Stereoscopisch 3D is belangrijk geworden voor een groeiend aantal marktsegmenten. 3D-films zijn vandaag de dag alomtegenwoordig. Hoewel voor andere toepassingen (zoals 3D-reclame en -evenementen, 3D-entertainment, 3D-surveillantie, 3D-gaming, 3D-communicatie, ...) blijft stereoscopisch 3D een onvolwassen technologie met een aantal beperkingen. Veel experten geloven dat de toekomst van 3D in meer geraffineerde 3D-technologie ligt, met meer vrijheid van 3D-kijkhoek. Er moeten nog belangrijke te...

Project

ESRF and DUBBLE: Synchrotron X-rays for revealing the structure and function of molecules and materials

Vrije Universiteit Brussel

Dit project behelst de steun aan het gebruik van de faciliteiten aan ESRF, en DUBBLE in het bijzonder.

Project

Evaluatie van mRNA beladen microbubbels voor ultrasound geleide kankervaccinatie

Vrije Universiteit Brussel

DCs, de professionele antigenpresenterende cellen van ons immuun systeem, induceren CTL responsen tegen tumor antigenen. Bijgevolg is er interesse in hun gebruik als cellular anticancer vaccin. Het GRGN is betoken in onderzoek omtrent het gebruik van ultrasound en microbubbles voor drug aflevering. Het LMCT heeft expertise in het gebruik van mRNA voor modificatie van DCs. In deze studie, zal de expertise van het GRGN en LMCT gebundeld worden om mRNA beladen microbubbles aan te maken en na te ...

Project

EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: SmartBlind Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het SmartBLIND project beoogt het ontwikkelen van een Energy Efficient Smart Window inclusief met hybride film gemaakt van een electrochromische LC film en een fotovoltaïsche film dat geprint is op dezelfde duurzame flexibele substraat.

Project

Tandstamcellen en angiogenese: nieuwe strategieën voor tandpulpa regeneratie

Universiteit Hasselt

Ondanks de huidige technologische vooruitgang en de professionele gezondheidszorg, blijft tandverlies een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in de Westerse wereld. Aangezien de momenteel gebruikte protheses gevoelig zijn voor biologische en mechanische faling en anorganische pulpa vervangingsmaterialen vaak leiden tot pulpa necrose, is er een dringende behoefte aan betere alternatieven. Binnen de menselijke tand, kunnen verschillende mesenchymale-achtige stamcelpopulaties worden onde...

Project

Nervus vagus stimulatie voor de behandeling van epilepsie en depressie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Nervus vagus stimulatie (NVS) is een neuromodulatoire behandeling voor refractaire epilepsie en depressie. Hoewel NVS reeds gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten, is het werkingsmechanisme nog steeds niet gekend. We willen dit werkingsmechanisme verder onderzoeken in diermodellen voor depressie en epilepsie. De focus wordt hierbij gelegd op het noradrenerg systeem.

Project

Metabolisatie en transfer van mariene toxines van algen naar weekdieren bedoeld voor consumptie.

Universiteit Gent

Het doel van dit project bestaat erin om deze processen die de levenscyclus van mariene toxines in de Noordzee beïnvloeden na te aan. Hiertoe zullen de ecologische factoren die de productie van mariene toxines in dinophysis acuminata beïnvloeden, onderzocht worden,m.b.v. geavanceerde massaspectrometrische technieken. vervolgens wordt een karakterisatie van alle relevante mariene toxines en zijn metabolieten bij weekdieren voorzien.

Project

Kwaliteit van palliatieve zorg in de eerste lijn Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

As part of my pre and postdoctoral FWO fellowship I coordinated the Belgian SENTI-MELC study and international EUROSENTI-MELC study (2005-2010) describing the circumstances of dying in Belgium, the Netherlands, Spain and Italy, using representative GP networks. In 2013-2014, the EUROSENTI-MELC study will be continued focusing on the development and testing of quality indicators to measure palliative care in primary care, nationally and internationally. Based on previous work of the End-of-Lif...

Project

TETRA-6LOWPLAN. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Nieuw Publiek Management en prestaties van publieke diensten: de ontbrekende schakel?

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De gedaanteverandering van de Middelnederlandse verhalende literatuur in de eerste decennia van de boekdrukkunst (ca. 1477-ca. 1540).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Identificatie en karakterisatie van een macrofaag migratie inhiberende factor (MIF) homoloog in trypanosomen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het doel is het identificeren en karakteriseren van een macrofaag migratie inhiberende factor homoloog in trypanosomen. Studie rond Afrikaanse trypanosomiasis.

Project

G.0850.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Constructie van algebra-realizaties met behulp van Dirac operatoren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het meten van systematisch risico in de interbancaire markt. Recent afgelopen

KU Leuven

Since the beginning of the current financial crisis it has become clearthat we need to improve our understanding of systemic risk in order to design macro prudential policies that help us creating a saferfinancial network. This research project builds on the finance and macroeconomics literature by analyzing the emergence of systemic risk using methods from network theory. This methodology allows a direct study of the transactions in the interbank market at a disaggregated level, which is key...

Project

Periodische Mesoporeuze Organosilica (PMO) als bifunctionele zuur-base katalysator.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Opheldering van de signalisatie menchanismen betrokken bij de licht-afhankelijke celcyclusregulatie bij diatomeeën

Universiteit Gent

Celdeling bij diatomeeën is licht afhankelijk. Recent werd voor de diatomee P. tricornutum een specifiek cycline gen geïdentificeerd dat celdeling coördineert met licht. A.d.h.v. een combinatie van fysiologische en moleculaire experimenten wensen we de signalisatiemechanismen te ontravelen die expressie van dit cycline sturen in reactie tot een wijziging in het lichtspectrum, en na te gaan hoe deze informatie wordt gebruikt om celdeling te induceren.

Project

Prognostische en predictieve waarde van MET-signalisatie en preklinisch onderzoek naar HGF- en MET-inhibitie als mono- en combinatietherapie in de behandeling van longkanker.

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit onderzoek is de potentiële rol van de MET-signalisatie als biomerker en therapeutisch target voor longkanker te evalueren, en dit met het oog op het bekomen van betere behandelingsstrategieën en meer behandelingsmogelijkheden bij zowel SCLC als NSCLC. Hierbij wordt gefocust enerzijds op het ligand hepatocyte growth factor (HGF), anderzijds op de MET-signalisatie zelf.

Project

Modelleren van plasma's en plasma-cel interactie voor een beter begrip van plasma's voor medische toepassingen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Project ter versterking van patiëntenverenigingen bestaande uit twee luiken:Betrouwbaarheid en kwaliteit van gezondheidsinformatie op websites van Vlaamse patiëntenverenigingen en het bevorderen van ervaringsdeskundigheid in patiëntenverenigingen. Recent afgelopen

KU Leuven

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie die Vlaamse patiëntenverenigingen via hun websites aanbieden, is onvoldoende duidelijk. Dat betekent niet dat die informatie bij voorbaat verkeerd of risicovol is; wel dat de aard ervan voor gebruikers moeilijk te beoordelen valt.In dit project zullen in samenwerking met de ledenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform, criteria worden bepaald die gebruikers van hun websites toelaten te oordelen over de kwaliteit en de betrouwbaarheid ...

Project

Een probabilistische aanpak voor het verbeteren van gegevenskwaliteit.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

VIB-Identificatie van nieuwe frontotemporale kwabdegeneratie genen met massale parallel sequenering. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) is een klinisch heterogene groep van aandoeningen die worden veroorzaakt door degeneratie van de frontale en temporale hersenkwabben. De klinische kenmerken waaronder veranderingen in persoonlijkheid en gedrag en taalstoornissen verschijnen op volwassen leeftijd, gemiddeld rond 60 jaar. In de gevorderde stadia van FTLD kan dementie deel uitmaken van het ziektebeeld. FTLD treft ongeveer 10 op de 100.000 mensen over de hele wereld, maar in de leeftijdsgroe...

Project

RADOX.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Identificatie van genetische modulatoren van de aanvangsleeftijd in frontaalkwabdementie: een geïntegreerde aanpak.

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit doctoraatsonderzoek is de identificatie van genetische factoren die de sterk variabele aanvangsleeftijd van frontaalkwabdementie beïnvloeden. In een uitgebreide familie (DR8 familie) waarin een causale mutatie in het granuline gen segregeert, identificeerden we een quantitative trait locus (QTL) voor de aanvangsleeftijd. Om de functionele variatie die aan de basis van deze QTL ligt te identificeren, maken we gebruik van genoomsequentiebepaling, gecombineerd met transcriptoom-...

Project

De invloed van controle op emoties

Universiteit Gent

Voorgaand onderzoek bestudeerde de invloed van subjectieve controle op emoties. Sommige studies toonden een invloed op de intensiteit van emoties, sommige op de valentie van emoties, en sommige dat controle de specifieke emotie bepaalt (woede vs. angst). Wij onderzoeken de idee dat deze verschillende effecten te wijten zijn aan de manipulatie van verschillende types van controle.

Project

Fotochemische oxidatie en reductie van zeldzame aarden in niet-waterig midden door middel van licht met discrete golflengte.

KU Leuven

De zeldzame aarden vormen een groep van 17 chemische elementen, namelijk de 15 lanthaniden van lanthaan tot en met lutetium, aangevuld met scandium en yttrium. Ze worden gebruikt in tal van hoogtechnologische en duurzame materialen (tablet PC#s, hybride wagens, windturbines, permanente magneten,#). De laatste jaren heeft de politieke en economische situatierond zeldzame aarden geleid tot een schaarste en in de nabije toekomst dreigt een tekort te ontstaan van deze kostbare elementen. Vandaar ...

Project

Schatting van het rijbereik van elektrische voertuigen onder reële omstandigheden, gebaseerd op innovatieve verbruiksvoorspellende algoritmes.

Vrije Universiteit Brussel

Door het beperkte rijbereik van elektrische voertuigen is een accurate inschatting van het rijbereik des te belangrijker. Het rijbereik van een elektrisch voertuig wordt bepaald door de state of charge (SoC) van de batterij, en het verbruik van het voertuig. Het verbruik is afhankelijk van de kinematische parameters, het rijgedrag, verbruik van randapparatuur en vele andere externe parameters. Dit onderzoek concentreert zich op het ontwikkelen van innovatieve verbruiksvoorspellende algoritmes...

Project

The evolution of nestmate recognition and intraspecific social parasitism in insect societies

KU Leuven

Social insects such as ants, bees and wasps are highly dependent on chemical communication systems for their functioning. For example, chemicalhydrocarbon cues present on the cuticle are known to be used to recognise nestmates from non-nestmates. The ability to distinguish kin from non-kin is a fundamental aspect of the origin of sociality, however, the underlying mechanisms are still unclear in social insects. Several studieshave suggested that these chemical profiles have a strong genetic c...

Project

Multimodale microscopische beeldvorming: kwaliteit, kwantificering en versnelling (MMIQQA). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EMVeM: efficiënt Energy Management voor Voertuigen en Machines.

KU Leuven

Met het oog op het verminderen van de ecologische voetafdruk van machines en voertuigen, moeten er effectieve en efficiënte analysetechnieken en adequate meettechnologieën ontwikkeld worden om wereldwijd toonaangevende producten, met zowel een hoge energie-efficiëntie als een goede functionaliteit / veiligheid / performantie / etc., te produceren. In combinatie met de toenemende trend van virtuele ontwikkeling en virtuele prototypes om kosten en ontwikkelingstijden te verminderen, creëert dez...

Project

G.0850.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Het effect van klimaat op de verspreiding in het milieu en de trofische transfer van POPs en Hg. Een vergelijking in accumulatie tussen organismen van eenzelfde trofisch niveau in een gematigde, subtropische en tropische regio.

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste doelstellingen van deze studie zijn (1) het effect nagaan van klimaat op de biobeschikbaarheid van POP's en Hg in aquatische ecosystemen (2) de voedselketentransfer van deze polluentenin aquatische systemen karakteriseren en vergelijken tussen een gematigde, subtropische en tropische regio en (3) accumulatieniveaus vergelijken tussen de drie regio's in organismen van hetzelfde trofische niveau

Project

Dynamiek en verandering van 19de-eeuwse intergenerationele sterfteclustering: een internationaal-comparatieve analyse. Recent afgelopen

KU Leuven

Recent onderzoek leert dat zuigelingensterfte sterk geconcentreerd is in een beperkt aantal gezinnen, de zogenaamde high risk families. Dat wasniet alleen zo in vroegere West-Europese populaties, het doet zich ook vandaag voor. Dat fenomeen, ‘sterfteclustering’ genaamd, roept fascinerende vragen op, onder meer over (de evolutie van) de zuigelingensterfte en de gevolgen hiervan voor de algemene sterfteontwikkeling. Eén van de tot nu toe onderbelichte aspecten van sterfteclustering is de evolut...

Project

De rol van niet-coderend RNA in juveniele myeolomonocytaire leukemie

Universiteit Gent

Juveniele myelomonocytaire leukemie is een zeldzame kwaadaardige aandoening van het beenmerg die voorkomt op kinderleeftijd. De enige behandelingsoptie waarmee volledige genezing bekomen wordt is een stamceltransplantatie. In dit project zullen we evalueren of niet-coderende RNA molecules in de diagnostiek van JMML, als prognostische merker en als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen kunnen gebruikt worden.

Project

Digitale beeldcultuur getest: een grootschalige studie naar jonge filmpublieken in Vlaanderen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

G.0742.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Mediawijs onderwijs met Media Didactica. Lerarenopleidingen activeren mediagebruik en kritische reflectie op de media. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is een raamwerk ontwikkelen voor mediawijsheid in de lerarenopleiding (Media Didactica), waarin leerlijnen voor mediawijsheid in de lerarenopleiding worden uitgetekend. Aan de hand van dit raamwerk kunnen lerarenopleiders hun deskundigheid op het vlak van mediawijsheid ontwikkelen en evalueren. Twee inhoudelijke pijlers schragen de leerlijnen: (1) het gebruik van media als leermiddel in en buiten de school en (2) kritische reflectie over de impact van media op het lee...

Project

Een Europees privaatrecht voor beleggingsdiensten? onrechtstreekse harmonisatie van het privaatrecht door het toezichtrecht versus de Draft common frame of reference.

Universiteit Gent

Het onderzoek identificeert en beoordeeld de Coördinerende en conflicterende wisselwerking tussen enderzijds de Europese harmonisatie van het toezichtrechttelijke statuut van financiële dienstverleners en anderzijds de diverse facetten en elementen van de op zich niet geharmoniseerde rechtsverhouding tussen deze instelling en hun cliënten, met bijzondere aandacht voor de invloed die de draft common frame of reference heeft op het financieel privaatrecht.

Project

Studie en ontwikkeling van analyse- en ontwerptechnieken in een modelgebaseerde framewerk

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit doctoraat is om de brug te leggen tussen de modelleringstechnieken en hun gebruik binnen analyse en ontwerp. Hierbij zullen analyse- en ontwerpproblemen uit de (micro)elektronica gebruikt worden als demonstratoren voor de ontwikkelde technieken. Eerst zullen de technieken toegepast worden op laagfrequente ontwerpen. In een later stadium zal overgeschakeld worden op hoogfrequente toepassingen en zullen de ontwikkelde ontwerp- en modelleringstechnieken daaraan aangepast worden....

Project

Toekenning van UVV: Waardig Levenseinde Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel met het UZ Brussel is een grote voortrekker in het streven naar een waardig levenseinde, zowel als vernieuwer van (palliatieve) zorgmodellen als door haar onbevooroordeelde aandacht voor àlle beslissingen bij het levenseinde. Zo nam ze o.a. medio 1980 het eerste initiatief in de palliatieve zorg in België en Brussel door de oprichting van de thuisequipe OMEGA en stichtte ze later het eerste supportief dagcentrum TOPAZ. Zij zette zich mee in voor een euthanasiewet...

Project

Zijn epimutaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Dravet syndroom? Een geïntegreerde analyse van het methyloom en transcriptoom.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU project: Optibirth Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bonuskrediet

Project

Optimalisatie en validatie van eindige elementen modellen op basis van operationele SHM data van wind turbines Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond de Optimalisatie en validatie van eindige elementen modellen op basis van operationele SHM data van wind turbines

Project

Digitaal Archief van Belgische Neo-Avant-gardetijdschriften (DABNAP). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De naoorlogse kunstenaarstijdschriften vormen een unieke informatiebron over én een sprekende getuigenis van de doe-het-zelfpraktijk kenmerkend voor de neo-avant-garde. Dit project wil een omvangrijk en representatief corpus van Belgische neo-avant-gardetijdschriften digitaliseren, en vervolgens aan de hand van innovatieve, geautomatiseerde taaltechnologie het achterliggende netwerk van kunstenaars in beeld brengen en analyseren.

Project

Identificatie en karakterisering van nieuwe causale genen voor autosomale recessieve Charcot-Marie-Tooth neuropathieën. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van mijn project is de moleculaire basis van autosomale recessieve Charcot-Marie-Tooth (ARCMT) neuropathieën beter te begrijpen door de identificatie van nieuwe causale genen. Dit wordt verwezenlijkt door het combineren van exome sequencing en bioinformatica met intra- en inter-familiale homozygosity mapping, haplotype sharing en koppelingsanalyse. Ik bestudeer een grote collectie van ARCMT families met gedocumenteerde verwantschap en/of geografische of etnische clustering, wat het v...

Project

Toepassing van (innovatieve) RO en FO membranen voor verwijdering van organische microverontreinigingen bij afvalwaterhergebruik

Universiteit Gent

Door een gebrek aan zoetwaterbronnen, kiezen veel landen tegenwoordig voor hergebruik van afvalwater als alternatieve bron voor drinkwater. Afvalwater bevat echter vaak (toxische) organische verontreinigingen. Daarom zijn bij afvalwaterhergebruik membranen nodig met een zo hoog mogelijke verwijdering van deze organische verontreinigingen. Binnen dit project wordt fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar innovatieve membranen en membraanmaterialen.

Project

karakerisering van auxine-gereguleerde genen gedurdende de ontwikkeling van wortels bij gerst

Universiteit Gent

de manier waarop planten nieuwe wortels aanleggen zal bepalen hoe het volwassen wortelstelsel opgebouwd is. Het plantenhormoon auxine is hierbij een belangrijke endogene factor maar het werkingsmechanisme is nog onvoldoende gekend. wij hebben HvLAX3, coderend voor transporteiwit, geïdentificeerd als factor betrokken bij de vroege processen van zijwortelvorming. De functie van dit gen zal verder in detail bestudeerd worden.

Project

Gemodifieerde ijzeroxide materialen voor waterstofproductie bestudeerd met operando XAS en TEM

Universiteit Gent

Het onderzoek beoogt een studie op atomaire schaal van de interactie tussen ijzeroxide en promotoren, toegevoegd om deactivering in cyclische processen tegen te gaan. Dit houdt in dat de materialen bestudeerd worden tijdens verwarmen of in reactie met nanotechnieken zoals operando XAS en in situ TEM.

Project

Rol van caspase-12 in immuun signalisatie en bacteriële infectie

Universiteit Gent

De rol van het cysteine protease caspase-12 in de regulatie van inflammasoom acivering en andere immuun responses zal nagegaan worden aan de hand van een nieuwe lijn caspase-12-deficiente muizen. De rol van dit caspase tijdens LPS-geinduceerde endotoxemia en salmonella infectie zal bestudeerd worden in vivo.

Project

Onderzoek naar de cystine/glutamaat antiporter of systeem xc- als innovatief neurofarmacologisch aangrijpingspunt voor majeure depressie

Vrije Universiteit Brussel

Majeure depressie is een frequent voorkomende stemmingsstoornis, die vaak leidt tot verminderde levenskwaliteit. De laatste halve eeuw wordt de antidepressieve therapie gedomineerd door de monoamine hypothese. Vermits slechts 50-60% van de depressieve patiënten reageert op een eerste antidepressieve behandeling, is er ruimte voor verbetering en noodzaak aan ontwikkeling van nieuwe medicatie. De recente glutamaathypothese toont aan dat glutamaat een primaire mediator is van majeure depressie e...

Project

G.0560.13

KU Leuven

Despite the ubiquitous presence of inhaled allergens, only some individuals get sensitized and develop allergic disease, while most remain in a“tolerant” state. A deficiency in regulatory T (Treg) cells potentially underlies this uncontrolled sensitization to harmless environmental allergens in atopic subjects. The rising incidence of allergic diseases could in this context be explained by environmental influences on Treg activity. Concentrating on clinically relevant allergens, we intendto f...

Project

Collaborative vehicle routing - Algoritmes voor gezamelijke transportplanning in een duurzame supply chain. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin modellen en -algoritmes te ontwikkelen voor collaborative vehicle routing problems, die in staat zijn de logistieke beslissingen in een horizontaal samenwerkingsverband te ondersteunen. Zo dienen de algoritmes een rittenplanningsprobleem op te lossen voor de volledige coalitie waarbij zowel de verschillende marktcondities en eigenschappen van de klanten (bv. smal versus breed tijdsvenster) als de strategische focus van de betrokken partijen ...

Project

MicroRNAs en oncogene netwerken in T-cel acute lymfatische leukemie

Universiteit Gent

In dit project beogen we nieuwe inzichten te krijgen in de rol van miRNAs in normale en maligne T-cel ontwikkeling. MiRNAs zullen geintegreerd worden in het network van oncogenen en tumor supressor genen in de pathogenese van T-cel leukemie om zodoende nieuwe doelwitten te vinden voor de ontwikkeling van gerichte therapieen in dit ziektbeeld.

Project

Belichaamde vroomheid in tijden van iconoclasme. Kerkobject en religieuze routine in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

Universiteit Gent

Dit is een interdisciplinair project over religieus gedrag in de kerk in de Nederlanden aan de vooravond van de Beeldenstorm (1566). Een studie van de archieven en het bewaarde kerkinterieur van de kerk van Zoutleeuw zal gecombineerd worden met een close reading van een brede waaier van visuele representaties, polemische teksten en verhalende bronnen.

Project

Accessibility and initiation of restorative justice (JUST/2011/2968). Recent afgelopen

KU Leuven

Despite positive research findings, the use of restorative justice processes in practice remains limited. Small numbers of referrals are being reported in countries across Europe suggesting that the potential of restorative justice is not being reached. The following questions will be asked:When, and under what conditions, are restorative justice processes accessible to citizens? How are restorative justice processes initiated under different jurisdictions and in different models? The researc...

Project

Reconstructie van magnetische-resonantiebeelden op basis van grijswaarde-gebaseerde voorkennis.

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is de ontwikkeling van nieuwe reconstructie- en segmentatietechnieken voor MRI-beelden die leiden tot verbeteringen in de inherente trade-off tussen beeldkwaliteit en acquisitietijd. Hiertoe wordt een nieuwe vorm van voorkennis, zijnde kennis over de grijswaarden in het te reconstrueren beeld, gemodelleerd in een iteratief reconstructieproces. De eerste vorm van grijswaarde-gebaseerde voorkennis die wordt onderzocht is de (partiële) discreetheid van de grijswaard...

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

De rol van afferente neuronen en hun modulatie in de pathogenese van postinflammatoire gastro-intestinale motiliteits- en sensitiviteitsstoornissen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Identificatie, optimalisatie en validatie van necroptosis inhibitoren

Universiteit Gent

Recente bevindingen suggereren dat necroptotische celdood betrokken is in meerdere ontstekingsziekten. Het blokkeren van de cellulaire processen die tot necrose leiden zou dus een geschikt doelwit kunnen vormen voor therapeutische interventie in deze ziekten, als alternatief voor de huidige anti-TNF therapieën, die ernstige nadelen vertonen. Daarom zal dit project zich richten op de identificatie en validatie van necroptose remmers.

Project

Een zelfcorrigerend algoritme voor nauwkeurige rekmetingen op composieten met behulp van digitalebeeldcorrelatie

KU Leuven

Digitale beeldcorrelatie (EN: digital image correlation, DIC) is een optisch-numerieke meettechniek die toelaat om complexe verplaatsingen en vervormingen aan het oppervlak van objecten te meten. De grote voordelen van deze techniek zijn dat de opmeting contactloos gebeurt, informatie oplevert over het volledige oppervlak van het object (zgn. “full-field”) en bovendien toepasbaar is op eender welk materiaal onder arbitraire belastingsomstandigheden. Met deze eigenschappen onderscheidt DIC zic...

Project

EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: Acheon Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EU project ikv technologie voor een groener luchttransportbeleid

Project

Innoverende strategieën en proefmethodes voor biotechnologische katoenvezels met verbeterde reactiviteit – BIOCOT III Recent afgelopen

Universiteit Gent

De algemene doelstelling van het project is het selecteren van nieuwe katoenlijnen met vezels met een verbeterde reactiviteit. In dit project zullen de kleinschalige screening proeven (ontwikkeld tijdens een vorige samenwerking) gebruikt worden om nieuw ontwikkelde vezels te karaketeriseren. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan het bestuderen van de oorzaken van de verschillen in reactiviteit.

Project

VUB-PRIJS :IGNACE VANDERSCHUEREN 2012 (Biomedische Wetenschappen/oproep 2012)

Vrije Universiteit Brussel

Toelichting doctoraatsonderzoek Dit doctoraatsonderzoek werd geleid om een beter begrip te verkrijgen van de cellulaire plasticiteit in de pancreas. De pancreas is onderhevig aan 2 belangrijke ziektes: diabetes en pancreas kanker. In beide gevallen is het essentieel om een betere karakterisatie van pancreas progenitor/voorloper cellen te bekomen. Dit kan namelijk leiden tot de ontwikkeling van verbeterde methoden om transplanteerbare beta cellen te maken. Transplantatie van donor-afgeleide of...

Project

Policy paper over de sociale impact van de EPB-richtlijn in Vlaanderen. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van deze beleids- en discussienota is het in kaart brengen vande mogelijke sociale impact van de EPB-regelgeving in Vlaanderen. De nota brengt de sociale effecten in kaart, en formuleert meerdere aanbevelingen die de overheid kan nemen om negatieve sociale effecten te vermijden of te compenseren. Deze maatregelen variëren van eerder algemene armoedebestrijdende maatregelen tot specifieke flankerende ingrepen in het EPB-beleid zelf.

Project

Generatie en activatie van myeloïde-afgeleide suppressor cellen door multiple myeloom cellen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Een mogelijk mechanisme van immuunsuppressie door myeloom cellen is de generatie en activatie van myeloïde-afgeleide suppressor cellen (MASC). Deze zijn een heterogene myeloïde populatie die T-celproliferatie onderdrukken in pathologische omstandigheden. Het aantal MASC is verhoogd in het perifeer bloed van myeloom patiënten. Bovendien werden er in het 5TMM muismodel verscheidene MASC subsets geïdentificeerd in het beenmerg met de capaciteit om T-celproliferatie te onderdrukken. Het doel van ...

Project

De invloed van stress in de neonatale intensieve zorgen op de moeder-kind hechting en de psychomotore ontwikkelinig. Recent afgelopen

KU Leuven

De invloed van stress in de omgeving van neonatale intensieve zorgen (geluid, licht, alarmen, procedures) en de stress van de premature geboorte hebben een directe invloed op de hechting tussen de ouders en de baby.In deze eerste fase van de studie worden stress en hechting gemeten bijde ouders van prematuur geboren baby’s. Bij de baby’s worden de cortisolwaarden, de apnee-index, hartritmevariabiliteit, groei, hospitalisatieduur en ontwikkeling op de leeftijd van 1 jaar opgevolgd. De relatie ...

Project

Moleculair bedrukte nanodeeltjes voor biosensing toepassingen

Universiteit Hasselt

Het snel, gevoelig en betrouwbaar detecteren van biologische en chemische stoffen, relevant op het gebied van medische diagnostiek, voedsel- en milieuveiligheid groeit steeds verder aan belang. Het algemeen doel van dit werk is dan ook het realiseren van geavanceerde moleculaire herkenning van biologisch relevante stoffen door het ontwikkelen van nieuwe soorten chemosensoren. Cruciale punten in de ontwikkeling van chemosensoren zijn goed werkende en stabiele detectie-elementen met daarnaast o...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Overeenkomst betreffende de cofinanciering van grote rekencapaciteit aan de Universiteit Hasselt en de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

High Performance Computing (HPC) is gericht op de aanwending van grootschalige computercapaciteit voor de studie en het oplossen van wetenschappelijke, industriële en maatschappelijke problemen. UHasselt maakt deel uit van het Vlaams Supercomputing Centrum, een samenwerkingsverband tussen de 5 universitaire associaties in Vlaanderen. De bedoeling van de samenwerking is dat de partners in een eerste fase hun bestaande lokale rekencomputers verder uitbouwen, en in een volgende fase onderzoeken...

Project

Rol en regulatie van het anti-inflammatoir eiwit A20 in selectieve autofagie

Universiteit Gent

Selectieve autofagie speelt een belangrijke rol in aangeboren immuniteit en inflammatie. Gebruik makend van meerdere cellulaire modelsystemen zullen we nagaan of en hoe het anti-inflammatoir eiwit A20 autofagie reguleert. Daarnaast zullen we ook de mogelijke rol van autofagie in de anti-inflammatoire werking van A20 bestuderen.

Project

Studie naar de mogelijkheden van uitwisseling van politiële, justitiëleen bestuurlijke informatie ten behoeve van de toepassing van het bestuurlijke instrumentarium in EU lidstaten en EU verband. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project beoogt de verbetering van de bestrijding en preventie van georganiseerde criminaliteitsvormen door middel van bestuurlijke maatregelen. Een bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit is slechts mogelijk indien de bestuurlijke overheden over eeninformatiepositie beschikken die toelaat om de bestuurlijke middelen enbevoegdheden op een doelgerichte en efficiënte wijze aan te wenden, waarbij zij tevens informatie moeten kunnen uitwisselen met politie en ...

Project

Meten van corrosiesnelheden via VUB's corrosie sensor op een half-scale container Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ESV Euridice EIG' hebben voor het project ' Research Agreement Corrosion rate measurements using VUB's corrosion sensor on a half-scale container' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigend...

Project

Haalbaarheidsstudie voor het gebruik van (gemodificeerd) gelatine als matrix voor biomoleculen met het oog op het ontwikkelen van elektrochemische biosensoren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Vandaag de dag weerklinkt vanuit de gezondheidszorg, voedingsindustrie en milieusector de vraag naar snelle, goedkope en betrouwbare detectiesystemen. Elektrochemische biosensoren voldoen aan deze eigenschappen en zijn dus ideaal voor de detectie van specifieke doelmoleculen. De hamvraag van dit project is "Voldoet gelatine of een gemodificeerde variant als matrix voor biomoleculen?". Meer nog: "Biedt deze matrix mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame, kwaliteitsvolle biosensoren?".

Project

DYNSTRA - dynamische hergebruiken strategieën voor de retroffiting van naoorlogse woningen in Brussel. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

dynamische hergebruiken strategieën voor de retroffiting van naoorlogse woningen in Brussel

Project

De opheldering van de biomoleculaire architectuur verantwoordelijk voorziektebeelden en de behandeling ervan via optische en niet-optische superresolutie microscopie- en spectroscopietechnieken

KU Leuven

A combination of nanoresolution microscopy techniques, such as atomic force microscopy (AFM) Fluorescence Imaging with One Nanometer Accuracy (FIONA) and tip enhanced Raman spectroscopy (TERS), will be used to studythe biomolecular interactions of ligands with DNA and the impact of this interaction on the DNA structure. At first the binding of lens epithelium derived growth factor (LEDGF/p75) with chromatine will be studied. The information that will be obtained with this study is crucial to ...

Project

SSC - SelfSensingComposites (SSComposites)

Vrije Universiteit Brussel

Biomimetica - multifunctioneel materiaal en gestructureerd gezondheidsmonitoring.

Project

mTOR inhibitie als een veelbelovende strategie voor de regressie van atherosclerotische plaques in muizen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Longitudinale veranderingen in de stofwisseling van de hersenen van neonatale transgene 'Huntington's Disease' ratten, bestudeerd met MR-spectroscopie, in rust en stimulatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het geheugen van het rijk: de post-imperiale geschiedschrijving van de Late Oudheid

Universiteit Gent

Dit project biedt de eerste alomvattende studie van alle historiografische tradities in het Middellandse Zeegebied in de periode 300-800 n. Chr. Het vertrekt van de hypothese dat de geschiedschrijving van deze periode beschreven kan worden als post-imperiaal: de literaire, culturele en politieke tradities van het Romeinse Rijk blijven het referentiepunt zelfs op het moment dat het rijk grotendeels was verdwenen als politieke eenheid.

Project

Statische en Dynamische Studie van Grote Tweede-Orde Optische Niet-Lineariteit Geïnduceerd door Spontane Symmetriebreking.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Personeelsdatabank Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

VLIR verzamelt jaarlijks een aantal gegevens over de personen tewerkgesteld in één van de zes Vlaamse universiteiten. CenStat verzorgt de verwerking van deze gegevens in bruikbare personeelsstatistieken. Dit betreft een reeks van beschrijvende tabellen, met aantallen van personeelsleden uitgesplitst naar factoren zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, discipline, tewerkstellingsratio, type contract, financieringsbron en nationaliteit.

Project

Het verbeteren van procesmodellering en-controle met geanvanceerde Business Process Analyticx en verrijkte Event Logs.

KU Leuven

The fields of business process analytics (including process mining) andbusiness process management have become essential in supporting business operations. With the rise of process-aware information systems, a vastamount of design, analysis and visualization tools has become availablein order to model business processes, monitor key performance indicators, and perform deeper analysis tasks (i.e. process mining). The main goal of this research proposal is to obtain fitter process models, by br...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Aalto Universiteit, Heikki Rasilo Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project behelst een gedeeld doctoraat. Heikki Rasilo doet onderzoek aan Aalto University en de Vrije Universiteit Brussel naar het het leren van spraak door kinderen en hij gebruikt daarvoor computersimulaties.

Project

Fundamentele bouwstenen voor real-time high-throughput (sub-)THz lab-on-chip systemen voor het label-vrije monitoren van biomoleculaire interacties

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het bevorderen van de interdisciplinaire convergentie tussen de ingenieurs-, fysische en de wetenschapsgemeenschap. We gebruiken hierbij fundamentele bouwstenen voor real-time high-throughput (sub)-THz lab-on-chip systemen voor het lab-vrije monitoren van biomoleculaire interacties.

Project

G.0830.13

KU Leuven

Mechanisms leading to MDV3100-resistance in prostate cancer

Project

Innovatie- en Excellentie monitor voor Basisonderwijs (IEMBO).

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft volgende opdracht: de verschillende onderwijsinnovaties in het Vlaams proefproject "Innoveren en Excelleren in Onderwijs" als proces te monitoren en hun impact en effectiviteit op het maximaliseren van de leerprestatie, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen te analyseren.

Project

BIM TeamWorks : adviesverlening en praktische bijstand. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EDM (UHasselt) en anderzijds Nemetschek SCIA. Het onderzoeksinstituut EDM levert aan Nemetschek SCIA de onderzoeksresultaten naar 'BIM TeamWorks : adviesverlening en praktische bijstand' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Oudere gevangenen: dubbel gestraft?

Vrije Universiteit Brussel

De gevangenispopulatie blijft groeien, alsook het aantal bejaarde gevangenen. Hoewel zij momenteel een kleine groep vertegenwoordigen in de Belgische gevangenissen, zal het aantal bejaarde gevangenen blijven toenemen. Er is tot op heden weinig onderzoek gebeurd naar deze groep mensen. Dit zorgt voor specifieke uitdagingen voor het gevangenisleven van bejaarde gevangenen.

Project

Functionele analyse van ZEB2 in the initaitie en progressie van T cell lymfoblastische leukemia (T-ALL)

Universiteit Gent

Hoge levels an ZEB2 werden gedetecteerd in ETP-ALL en onze preliminaire data suggereren een belangrijke rol van deze transcriptiefactor in T-ALL. Door gebruik te maken van nieuwe conditionele Zeb2 overexpressie muizen onderzoeken we hoe Zeb2 de formatie/functie van kanker stamcellen moduleert in deze aggressieve subgroep van T-ALL patienten

Project

G.0767.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Analyse van het intracellulaire werkingsmechanisme van Withaferine A, een plantensteroïde met antitumorale eigenschappen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De snelle ontwikkeling van multidrug resistentie (MDR) is een universeel probleem bij de behandeling van kanker. Er bestaan echter toenemende bewijzen dat epigenetische veranderingen mee aan de basis van MDR zouden liggen. Dit gegeven doet de interesse stijgen voor de onwikkeling van multifunctionele chemotherapeutica welke verschillende aangrijpingspunten hebben binnen deze epigenetische pathways en daardoor de MDR omkeren.. Withaferine A (WA), afkomstig van de plant Withania Somnifera is ee...

Project

affecten van dagelijkse temperatuurschommelingen en van episodische temperatuurextremen op mariene nematoden: een geslaagde benadering

Universiteit Gent

dit projectvoorstel spitst zich toe op de rol van temperatuurschommeling (zowel korte piektemperaturen als kortetermijnfluctuaties) op mariene benthische gemeenschappen en hun functioneren. de focus ligt op de respons van nematoden. die zal worden onderzocht op het niveau van individuen. van populaties en van gemeenschappen met bijzondere aandacht voor soorinteracties binnen eenzelfde trofisch niveau en tussen trofische niveaus

Project

Business Model Innovatie en All Inclusive Growth

Universiteit Gent

Een groot deel van productiviteit bij organisaties in de publieke en de private sector wordt niet gedreven door technologische innovatie, maar eerder gerealiseerd door de reorganisatie van processen van waardecreatie. Dit laatste noemen we Business Model Innovatie. De focus van het consortium is daarom het onderzoeken van de verschillende vormen, antecedenten en gevolgen van business model innovatie en de manier waarop business model innovatie bijdraagt tot groei.

Project

RETROCO - Het naoorlogs woningbouwpatrimonium in Brussel begrijpen en behouden (1945-1975) Opwaardering als duurzaamheidsstrategie! Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Alvorens te bepalen welk concept, welk materiaal of welke techniek ingezet wordt tijdens een renovatie van om het even welk gebouw, moet men eerst de economische, sociale, stedenbouwkundige, architecturale en erfgoedwaarde bepalen. Daarnaast moeten de strategieën die ingezet worden tijdens een renovatie de eigenheid van het gebouw behouden. Gebouwen met een hoge erfgoedwaarde hebben een gepaste renovatieaanpak nodig, die de oorspronkelijke ideeën en kwaliteiten van het gebouw onderstrepen. V...

Project

SOLE-EST. Recent afgelopen

KU Leuven

SOLE-EST, a Belgian/Australian Academic Translational Research Substudy: Investigating changes in estrogen levels for patients participating in the SOLE trial.

Project

Fijnregelen van synthethische pathways door middel van geconditioneerde expressie voor de productie van biochemicalien

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is het dichten van de technologische en kennis kloof door middelen en onderdelen aan te bieden voor de metabolische engineering gemeenschap, welke generisch zijn van aard en breed toepasbaar zijn.

Project

Microaeratie van hoogbelaste anaerobe (UASB) reactoren voor de ontzwaveling van biogas

Universiteit Gent

Dit doctoraatsproject is gericht op de reductie van H2S-emissies uit anaerobe bioreactoren met korrelslib door de toepassing van microaerobe condities. De toegepaste methodologie betreft labschaalexperimenten op korte en lange termijn, aangevuld met wiskundige modellering en numerieke simulaties. De voornaamste objectieven zijn het verwerven van inzicht in de mechanismen van sulfideoxidatie bij microaeratie en het ontwerpen van een doeltreffende regelstsrategie.

Project

Elites en de stedelijke voedselvoorziening in Romeins Klein-Azië: interventie en vrijgevigheid

Universiteit Gent

Het project betreft een studie van de betrokkenheid bij en interventies in de stedelijke voedselvoorziening door stedelijke overheden en elites in Romeins Klein-Azië gedurende de Keizertijd. Het innovatieve aspect van het project schuilt hierin dat voor het eerst zowel (semi-)officiële marktinterventies van de stedelijke overheden als voedsel- en voedselgerelateerde giften van rijke weldoeners uit de stedelijke elites gezamenlijk bestudeerd zullen worden, als deel van een algeheel ‘systeem’ v...

Project

De triomferende kerk: De restauratie van het katholieke landschap in de Habsburgse Nederlanden.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Vibrationele en elektronische eigenschappen van supergeleidende films en nanodeeltjes bestudeerd met vooruitstrevende synchrotron- en theoretische methodes.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

ontwikkeling van capsules met evolurende brosheid en optimalisatie van helende agentia voor het realiseren van zelfhelend beton met een verlengde levensduur

Universiteit Gent

fundamentele problemen zullen aangepakt worden om verdere ontwikkeling van zelfhelend beton oor praktische applicaties mogelijk te maken. helende agentia zullen verder gemodificeerd worden. geschikte encapsulatiematerialen die in staat zijn het mengproces van beton te overleven zullen ontwikkeld worden door metalen te gebruiken die variëren in brosheid. Bovendien zal onderzocht worden of zelfheling kan resulteren in een verhoogde weerstand tegen corrosie.

Project

4D Proteïne Structuur.

Universiteit Antwerpen

De twee recente, complementaire biofysische methoden natieve IM-MS (ionenmobiliteit/ massaspectrometrie) en VOA (Vibrationele Optische Activiteit) worden geïntroduceerd bij de studie van de structuur en dynamica van eiwitten met een sterk biomedische interesse. Specifiek zullen deze technieken worden getoetst met goed bestudeerde eiwitten en toegepast op conformatieveranderingen en assemblage van globines and oligopeptidasen.

Project

Development of a risk stratification algorithm for drug-induced JC Virus reactivation, resulting in PML (Progressive Multifocal Leuco-Encephalopathy)-JCV-RSA Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) is een opportunistische infectie die de witte stof van de hersenen aantast veroorzaakt door het JC virus (JCV). De ziekte veroorzaakt ernstige morbiditeit waaronder falen van motor- en cognitieve functies en heeft een hoge mortaliteit van 20%. PML komt voor bij patiënten die een onderdrukt immuunsysteem zoals HIV patiënten, mensen met leukemie en auto-immuunziektes waarvoor therapie die het immuunsysteem onderdrukt wordt gebruikt. JCV is ver...

Project

Een adjoint methode voor gecombineerde robuuste optimalisatie, error estimatie en kwantificering van onzekerheden in CFD

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatieve geoptimaliseerde cyclus voor het vormontwerp van turbomachine componenten, zoals de wieken van een windturbine of een turbolader.

Project

Studie van de rol van moleculaire omgevingen op conceptuele dichtheidsfunctionaaltheorie-descriptoren met behulp van een efficiënte uitbereiding van de &apos;bevroren dichtheid&apos;-inbeddingsmethode

Universiteit Gent

In dit project stellen we een kader voor om de chemie van grote systemen beschrijven die bestaan uit subsystemen in moleculaire omgevingen. Ons kader is gecentreerd rond een efficiënte uitbreiding van de (bevroren dichtheid&apos;-inbeddingsmethode. Bovendien willen we de beschrijvende kracht van conceptuele dichtheidsfunctionaaltheorie in ons kader incorporeren om zo de chemie achter de berekeningen nauwkeurig te beschrijven.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU project: ETTBIO Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EU project met als doel het identificeren en uitwisselen van de beste praktijken mbt Effectieve Technologie Transfer in Biotechnologie

Project

Predictive verwerking van polymeren: fullerene zonnecellen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DPI. UA levert aan DPI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Binnen dit project zal de beeldvorming van polymeren met TEM worden geoptimaliseerd.

Project

De moleculaire en structurele basis van immunomodulatorische sequestratie van IL-2 en GM-CSF door het virale GIF.

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel het ontrafelen van de structuur-functie landschap van de interactie tussen viraal GIF en GM-CSF and IL-2. Dit zal leiden tot de moleculaire basis van het ondermijnen van het immuunsysteem door virale eiwitten. Het project zal uitgevoerd worden aan de hand van structurele studies (Xstralen kristallografie, SAXS, elektronenmicroscopie) en interactie/cellulaire studies.

Project

De impact van bedrijfsspecifieke arbeidsbescherming op de kapitaalstructuur, de prestaties en de overleving van een bedrijf.

KU Leuven

In dit project wordt empirisch onderzoek uitgevoerd naar de impact van bedrijfsspecifieke werknemersbescherming op verschillende cruciale bedrijfsfinanciële topics, nl. kapitaalstructuur, performantie en overlevingskansen. Het onderzoek is gebaseerd op een uitgebreide dataset van Belgische KMO's en grote ondernemingen. De belangrijkste contributies van onderzoek binnen het project zijn (i) het gebruik van bedrijfsspecifieke maatstaven van werknemersbescherming, terwijl de meeste bestaande stu...

Project

Effecten van versnippering van Afrotropisch regenwoud op life-history strategieën in een coöperatief broedende vogelsoort.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Leesonderwijs en E-hype. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project wil succesvolle leesbevorderende media en bij behorende strategieën inventariseren, ontsluiten voor en vertalen naar de opleidingspraktijk van de lerarenopleiding. Het wil de competenties van lerarenopleiders vergroten door hen hiermee te laten werken om zo de leesattitude van studenten in de lerarenopleding aan te scherpen, zodat die op hun beurt ook zullen experimenteren met nieuwe tools.

Project

Binnenklasdifferentiatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project "Binnenklasdifferentiatie" (promotor: T. Smits) is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject waarbij de deelnemende lerarenopleidingen in samenwerking met scholen experimenteren met krachtige leeromgevingen en nieuwe organisatievormen die interne differentiatie mogelijk maken, waarbij we vertrekken vanuit de beginsituatie van de lerende.

Project

De rol van connexine hemikalnalen in cardiale arrhythmogenese

Universiteit Gent

Het doel van het project is de bijdrage en regulatie van Cx43 hemikanalen in cardiale arrhythmogenese te bestuderen. De studie is gebaseerd op het meten van unitaire hemikanaalstromen in cardiomyocyten, en de geleidingssnelheid in multicellulaire preparaten en intacte harten. Het project zal bijdragen tot een beter inzicht in de rol van hemikanalen als mogelijk doelwitten voor de behandeling van hartbeschadiging.

Project

Ontwikeling van biomerkers voor stralingsgevoeligheid en onderzoek naar onderliggende mechanismen bij vrouwen die in aanmerking komen voor het starten van mammografiescreening op jonge leeftijd.

Universiteit Gent

straling kan DNA schade veroorzaken en dit leidt tot een verhoogd kankerrisico. Bij vrouwen met een familiale belasting worden mammografieonderzoeken gestart op jonge leeftijd. Een significant aantal patiënten uit deze groep heeft een defect in de borstkankergenen BRCA1 of BRCA2 die een rol spelen bij het herstellen van DNA schade. Mogelijks hebben deze vrouwen dus een hoger risico op het ontwikkelen van een stralingsgeïnduceerde borsttumor. Momenteel zijn er geen gegevens beschikbaar omtrent...

Project

Beeldvorming en gevorderde spectroscopie van individuele koolstofnanobuizen met behulp van IR fluorescentiemicroscopie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De affectieve mechanismen onderliggend aan (de relatie tussen) extra-rol gedrag en contraproductief gedrag

Vrije Universiteit Brussel

We propose a theoretical framework that explains (1) the mechanisms that trigger OCB and CWB, and (2) the mechanisms by which OCB and CWB mutually influence each other. Regarding (1), it is theorized that OCB-eliciting demands elicit different emotions, and that depending on the action readiness tendencies that are associated with these emotions, OCB or CWB is triggered. For (2), a similar affective mechanism holds: OCB/CWB in itself gives rise to a specific emotion, and this emotion elicits ...

Project

Personalisering van stemgedrag. Media en campagne effecten in lokale en nationale verkiezingen.

Universiteit Antwerpen

In recente discussies over de veranderende kenmerken van Westerse democratieën wordt de personalisering van de politiek als een van de voornaamste evoluties aangestipt. Centraal hierbij staat de idee dat individuele politici aan belang hebben gewonnen en dit ten vooral ten koste van politieke partijen. Kiezers baseren hun stemkeuze vooral op individuele eigenschappen van kandidaten. Politici profileren zich steeds vaker als individuele actoren en minder als leden van een partij. Tenslotte wor...

Project

3D-permeabiliteitsstructuren in een orogene omgeving met de nadruk op de laterale continuïteit van geassocieerde adersystemen.

KU Leuven

Fluïdabewegingen gekoppeld aan structurele vervorming zijn essentieel om hydrothermale ertsafzettingen te vormen tijdens orogenese. Om het voorkomen van dergelijke ertsafzettingen te voorspellen is een grondige kennis van orogene permeabiliteitsstructuren dan ook noodzakelijk. In de wetenschappelijke literatuur worden permeabiliteitsstructuren echter vooraltweedimensionaal benaderd. Nochtans zijn er sterke aanwijzingen dat fluïdatransport en de bijhorende permeabiliteitsstructuren een complex...

Project

SPACEINN.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Aanwending van efficiënte golfgebaseerde voorspellingstechnieken voor poro-elastische media. Recent afgelopen

KU Leuven

Binnen haar doctoraat ontwikkelde de onderzoekster een efficiënte golfgebaseerde rekentechniek voor het dynamisch gedrag van poroelastische materialen zoals beschreven door de theorie van Biot. Tijdens dit postdoctoraal project zullen de ontwikkelde technieken verder uitgewerkt worden en gebruikt worden in experimentele validatie.

Project

Onderzoek naar het klinisch nut van sociale robots bij kinderen met autisme

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar het klinisch nut van sociale robots bij kinderen met autisme

Project

Prestatieverbetering van geconcentreerde fotovoltaïsche systemen door het benutten van de restwarmte via een lage temperatuur superkritische organische Rankine cyclus. Recent afgelopen

Universiteit Gent

In het voorgestelde project wordt een geïntegreerd systeem gebaseerd op een geconcentreerd fotovoltaïsch systeem (CPV) en een superkritische organische Rankine cyclus (ORC) ontwikkeld, ontworpen en experimenteel onderzocht. Het voorgestelde innovatieve concept zet de CPV/T warmte om in elektriciteit met behulp van een superkritische ORC (SCORC).

Project

Karakterisering van Organische Niet-Lineair Optische Materialen met Automatische Golflengte-Regeling

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie van de invloed van poreuze macrogestructureerde dragers en hun zeoliet coating op massa transport: een synergische aanpak van modelering, gecontroleerde aanmaak, karakterisatie en sorptie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De interactie tussen Pythium en wortelknobbelaaltjes in rijstwortels

Universiteit Gent

De belangrijkste pathogenen die opbrengstverlies bij aerobe rijst veroorzaken zijn de oömyceet Pythium en het wortelknobbelaaltje Meloidogyne graminicola. Onder bepaalde condities worden de ziektesymptomen verminderd als de twee pathogenen samen voorkomen. In dit project willen we de interactie tussen rijst en beide wortelpathogenen onderzoeken om te begrijpen door middel van welke mechanismen de pathogenen elkaar tegenwerken.

Project

Innovatieve elektromechanische omvormer met meerdere elektrische en mechanische poorten voor hybride elektrische voertuigen

Universiteit Gent

Het project handelt over een elektromechanische vonvertor voor een EVT in een hybddriede elektrische auto. De convertor bestaat uit versheidene electrische machines die elektrisch en mechanisch gekoppeld zijn. Er zijn 2 elektrische en 2 mechanische poorten. In de EVT van een hybriede elektrische auto zijn de twee mechanische poorten de verbrandingsmotor en de wielen. De twee elektrische poorten zijn verbonden via twee vermogenselektronische convertoren met de batterij van het voertuig. De EV...

Project

De metastische niche: voorbereiding, functie en translationeel bewijs van een permissieve micro-omgeving voor uitzaaiing van kanker.

Universiteit Gent

De vorming van kankeruitzaaiingen gebeurt pas “succesvol” wanner premestatische niches in bepaalde organen gevormd ziin. Exosomen afkomstig van de kankercellen, worden vermoed bij dit proces betrokken te zijn. In dit project wordt de biognese van exosomen bestudeerd, en worden transgene proefdiermoddelen aangewend. Ten slotte zullen exosoom merkers in de organen (lymfeklieren, beenmerg, longen…) van kankerpatiënten opgespoord worden, als predictieve factoren.

Project

Studie van de eventuele migratierisico's van materialen die in contact komen met levensmiddelen voor kinderen jonger dan 3 jaar (ALTPOLYCARB).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het Grondwettelijk Hof gekneld tussen zijn rol als hoeder van consensusdemocratie en deliberatieve verwachtingen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

ESF-Actieonderzoek 16-18 jarige nieuwkomers uit derdelanden. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderzoek heeft als hoofddoelstelling een integrale aanpak te realiseren van opleidingstrajecten voor 16- tot 18-jarige nieuwkomers Hiertoewordt onderzocht hoe de samenwerking tussen relevante actoren en sectoren geoptimaliseerd kan worden en de doorstroming van jongeren tussen deze sectoren verbeterd kan worden. De specifieke behoeften van deze doelgroep staan centraal bij het uittekenen van de trajecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier projectregio’s: Antwerpen, Brussel, Gent en ...

Project

Superresolutie fluorescentie microscopie gebaseerde technieken voor de studie van signaaltransductie.

KU Leuven

In meercellige organismen communiceren de cellen met elkaar door gebruik te maken van externe signaalmoleculen zoals hormonen en groeifactoren.Een voorbeeld hiervan is de epidermale groei factor (EGF) welke meerdere biologische fenomenen reguleert. Onjuiste signaaloverdracht kan ziekten zoals kanker veroorzaken. Een diepgaande kennis van zulke signaaltransductiewegen is dan ook van zeer groot belang om nieuwe biologische inzichten te verwerven en zal de ontwikkeling van betere medicijnen tege...

Project

Archeometrische onderzoek van het lam gods

Universiteit Gent

Het polyptiek ‘Het Lam Gods’, geschilderd door Jan en Hubert van Eyck (1432) wordt materiaaltechnisch onderzocht. De analyses ondersteunen de restauratiecampagne, maar zullen leiden tot nieuwe inzichten over de totstandkoming van het werk. Bindmiddelen, vernissen en pigmenten worden onderzocht met gaschromatografie-massaspectrometrie, ramen spectroscopie, X stralen flourescentie, totale-reflectie X-stralen fluorescentie, X-stralen diffractie en een multispectraal camera wordt gebruikt als bas...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de Québec, Patrick Bizintwari Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Studie over het recht op een eerlijk proces voor de militaire jurisdicties in Burundi

Project

Peptide hydrogelen gebaseerd op beta-aminozuren

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de synthese en zelf-assemblage van niet-natuurlijke B-peptides resulterend in de vorming van stimuli-responsieve hydrogelen voor gecontroleerde medicijnafgifte systemen.

Project

Identificatie, optimalisatie en validatie van necroptosis inhibitoren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Mastcel proteasen als modulators van het littekenweefsel ter bevordering van neuroregeneratie na schade.

Universiteit Hasselt

Axon regeneratie na trauma in het centrale zenuwstelsel (CNS)van een volwassen zoogdier is beperkt door verschillende factoren, zoals het ontbreken van groeibevorderende factoren, de lage intrinsieke capaciteit van neuronen om beschadigingen te overleven en, belangrijker, de aanwezigheid van groei -remmende factoren. De meest krachtige remmende bestanddelen in de beschadigde CZS zijn moleculen van de extracellulaire matrix (ECM), zoals chondroïtinesulfaat proteoglycanen (CSPG's). Deze proteog...

Project

Conditiebewaking voor windturbines gebasseerd op geavanceerde sensortechnieken Recent afgelopen

Universiteit Gent

Offshore windturbine parken moeten op een betrouwbare manier uitgebaat worden. Daarom moeten fouten in de aandrijflijn tijdig opgespoord worden om het onderhoud te plannen en het onvoorzien uit bedrijf halen te vermijden. Er wordt een Multi-sensor conditiebewakingsysteem ontworpen dat klassieke en nieuwe sensortechnieken combineert om zo tot een optimale besluitvorming te komen i.v.m. onderhoudsplanning.

Project

Mechanistische analyse van bicuspide aortaklep -gerelateerde aortapathie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Fondation LEDUCQ. UA levert aan Fondation LEDUCQ de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Diepe overdracht: veralgemenen over domeinen.

KU Leuven

Het doel van machinaal leren is de ontwikkeling van algoritmen die verbeteren naargelang ze ervaring opdoen. Op dit moment is ervaring gedefinieerd als de hoeveelheid beschikbare gegevens. In sommige gevallen kan het vergaren van gegevens tijdrovend, duur en fysiek invasief zijn. In andere gevallen zijn gegevens vaak niet beschikbaar in voldoende grote hoeveelheden. Voor sommige taken wordt het hierdoor erg uitdagend om de benodigde hoeveelheden gegevens te verzamelen om een voldoende accuraa...

Project

Thermische studie van axiale flux synchrone machines met permanente magneten

Universiteit Gent

Een gekoppelde studie van elektromagnetische, thermische en stromingsmechanische aspecten in AFSMPM&apos;s wordt uitgevoerd om elektromagnetische en thermische efficiënte AFSMPM&apos;s te ontwerpen in een wijd bereik van dimensies. Globale elektromagnetische en thermische optimalisatie van geometrische parameters wordt uitgevoerd. Het doel is om zeer efficiënte machines te maken die geen externe ventilatoren of pompen nodig hebben voor de koeling. Er wordt ook experimenteel gevalideerd.

Project

De didaskalische verbeelding: Hedendaagse regieboeken als genetische documenten van het artistieke werkproces

Vrije Universiteit Brussel

De veronderstelling van dit project is dat de narratieve structuur, of beter de visuele narratief op het podium, wordt mede-geregisseerd en bepaald door de visuele compositie-technieken die gebruikt worden door de theatermakers tijdens de repetities.

Project

Constructie van algebra-realizaties met behulp van Dirac operatoren

Universiteit Gent

Dit project beoogt de constructie van nieuwe concrete realizaties van de Lie superalgebra osp(1|2n) met behulp van Dirac operatoren in het kader van cliffordanalyse. De functietheorie van deze realizaties zal uitgewerkt worden. In het bijzonder zullen we veralgemeende integraaltransformaties invoeren die de generatoren van de superalgebra op elkaar afbeelden. Tot slot zal de connectie met transvector algebra’s bestudeerd worden.

Project

Onderzoek betreffende ‘Haalbaarheidsstudie Coöperatieve Kinderopvang voor Leerwerknemers Mechelen’. Recent afgelopen

KU Leuven

HIVA, tesamen met Febecoop Adviesbureau en Hefboom, ondersteunt Oprit Wbij de uitwerking van een pilootproject voor een coöperatieve kinderopvang die ruimte maakt voor leerwerknemers in Mechelen. HIVA voert de omgevingsanalyse uit en trekt lessen uit coöperatieve kinderopvanginitiatieven elders.

Project

Een "first-principles" studie van korrelgrenzen in CIGS absorptielagen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Making nanomaterials big, towards macroscopic fuinctionality throught atomic scale tailoring

Universiteit Gent

Ontwerp en controle van materialen op de atomaire schaal, één van de basiselementen van nanotechnologie, vormt vandaag de basis van een brede waaier aan toepassingen. Het doel van dit project is tweeledig : enerzijds het verbreden en verdiepen van de ‘toolbox’ voor nano-wetenschap aan UGent, en anderzijds het exploreren an nieuwe methdes voor nano-engineering door het combineren van atomaire laag depositie met self-assembly van nanokristallen.

Project

Evaluatie van mRNA beladen microbubbels voor ultrasound geleide kankervaccinatie

Universiteit Gent

Dendritische cellen zijn de meest belangrijke antigen presterende cllen van ons immuunsysteem en kunnen specifieke tumor antigenen aan T--lymfocten presenteren en hierdoor een cytotoxische T-cel respons induceren. Daarom worden deze cellen onderzocht als potentieel anti-kanker vaccin. In dit onderzoek willen we nagaan of we in staat zijn om dendritische cellen te laden met mRNA door gebruik te maken van mRNA lipoplex beladen microbubbels en ultrasound. Dit zowel ex vivo als in vivo (intranoda...

Project

Studie naar de gecontroleerde synthese van op maat gemaakte PPVs

Universiteit Hasselt

Poly(arylene-vinylene)s (PARs) en afgeleide daarvan zijn door de jaren heen intensief bestudeerd, met name wanneer er gekeken wordt naar de fysische eigenschappen van de polymeren in relatie tot het substitutie profiel van de monomeren. Echter, meeste van deze uitgevoerde syntheses zijn gebaseerd op ongecontroleerde polymerisatie methodes, waardoor het leggen van verbanden tussen de ketenlengte en dispersiteit van de verkregen polymeren bemoeilijkt werd. Bovenal bleken hedendaagse gecontrolee...

Project

Onderzoek betreffende ‘Ouderenzorg Kuurne’. Recent afgelopen

KU Leuven

In opdracht van het Sociaal Huis Kuurne onderzoekt HIVA de behoeften aan ouderenzorg in de gemeente Kuurne en worden ramingen gemaakt naar de toekomst toe. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van socio-economische en socio-demografische gegevens over de gemeente Kuurne (in vergelijking met omliggende gemeente, de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest) zoals deze beschikbaar zijn op de gemeente, bij het OCMW, in de provincie en in nationale databanken. Tevens wordt nagegaan welk aanbod er...

Project

Ruimtelijke patroonvorming van macrofyten: een geïntegreerd model voor het beheer van laagland rivieren.

Universiteit Antwerpen

Hydro en morfodynamische modellen zijn een onmisbaar instrument voor rivierbeheerders. Bestaande modellen simuleren enkel de interacties tussen waterstroming, sedimenttransport en geomorfologische veranderingen van de rivierbodem. Waterplanten hebben in laagland rivieren echter een significante impact of deze processen. Ze beïnvloeden de waterkwaliteit en stroomsnelheid, kunnen overstromingsrisico's verhogen (door verhoogde weerstand tegen waterstroming) en veranderen de rivierbodem. Daarom i...

Project

Studie van thermische spanningen bij het Selectief Laser Smelten.

KU Leuven

Selectief Laser Smelten (Eng.: Selective Laser Melting of SLM) is een additieve productietechniek (Eng.: Additive Manufacturing of AM) waarbij poeder wordt geconsolideerd met behulp van een laser. Na het overbrengenvan een laag poeder scant een laser het oppervlak, waardoor het poeder smelt en onmiddellijk stolt. Door deze stappen te herhalen wordt een 3D component opgebouwd. AM-technieken, waaronder SLM, hebben enkele voordelen t.o.v. conventionele productietechnieken, zoals near net shape p...

Project

Archeometrische onderzoek van het lam gods

Universiteit Gent

Het polyptiek ‘Het Lam Gods’, geschilderd door Jan en Hubert van Eyck (1432) wordt materiaaltechnisch onderzocht. De analyses ondersteunen de restauratiecampagne, maar zullen leiden tot nieuwe inzichten over de totstandkoming van het werk. Bindmiddelen, vernissen en pigmenten worden onderzocht met gaschromatografie-massaspectrometrie, ramen spectroscopie, X stralen flourescentie, totale-reflectie X-stralen fluorescentie, X-stralen diffractie en een multispectraal camera wordt gebruikt als bas...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand januari 2013

Project

Interface karakterisering van CVD diamant / diamont: B multilagen voor geladen-deeltje detectie

Universiteit Hasselt

Het doel van dit project is de bestudering van de interface-eigenschappen van multilagen bestaande uit intrinsieke CVD diamant gescheiden door CVD diamant gedoteerd met B, afgezet hetzij in twee afzonderlijke CVD processen of gedoteerd door B implantatie na CVD synthese. Interface tussen substraat en afgezet in CVD-proces diamant laag heeft een grote invloed op de kwaliteit van de diamant film. Een boor gedopeerde laag beïnvloed niet alleen de kwaliteit van de volgende afgezette intrinsieke d...

Project

Diversiteit en gemeenschap.

KU Leuven

Burgerschapspraktijken in de context van gedwongen nabijheid in het dagelijkse leven vormen belangrijke momenten van sociaal leren. Daar wordennieuwe en innovatieve manieren ontwikkeld om solidariteit in diverse samenlevingen te voeden. Deze hypothese steunt op de stand van zaken van complementaire wetenschappelijke inzichten uit de sociologie, sociale geografie en ruimtelijke planning, politieke wetenschappen en sociale en culturele pedagogiek. Op interdisciplinaire wijze gebruikt DieGem de ...

Project

Optimalisatie van reiniging en ontsmetting in de veehouderij

Universiteit Gent

Het Hoofddoel van het CLEANDESOPT-project is het opstellen en uittesten van geoptimaliseerde en alternatieve reinigings- en ontsmettingsprotocollen voor pluimvee-, varkens- en melkveestallen. Dat wordt gekoppeld aan het ontwerpen en gebruiken geoptimaliseerde analysemethoden (=meetsystemen) om de effectiviteit van de toegepaste reiniging en ontsmettings (R&O) protocollen te evalueren.

Project

Mutatie profielen en doelgerichte therapieën voor replicatie deficiëntetumoren. Recent afgelopen

KU Leuven

Defecten in DNA replicatie mechanismen dragen in een aanzienlijk aantalhumane kankers bij tot de tumorontwikkeling. Tot 20%van de darm- en baarmoeder tumoren worden gekenmerkt door defecten in de DNA mismatch herstel (MMR) pathway (MLH1, MSH2 en MSH6). Met dit project zullen we “ Wholegenome sequencing” toepassen op tumoren die gekenmerkt worden door MMR-deficiëntie en hun overeenkomstige normale DNA stalen. Vervolgens zullen we onderzoeken of er specifieke patronen van somatische mutaties aa...

Project

Exotische kernen aan Spiral2.

KU Leuven

De fundamentele krachten die werkzaam zijn in de atomen zijn de elektromagnetische, zwakke en sterke interactie. Terwijl de eerstgenoemde reedszeer goed in kaart gebracht werd, is onze kennis over de laatste twee nog erg beperkt. Zeker indien het gaat over hun rol in de opbowu van een atoomkern. Met dit project wensen we de invloed van de zwakke en sterke interactie op de eigenschappen van de atoomkern te bestuderen en op dezemanier nieuwe informatie te verkrijgen over de interactie zelf. Dit...

Project

Preeclampsie: fysiologische en klinische relevantie van de bepaling van verschillende subtypes

Universiteit Hasselt

Pre-eclampsie (PE), gedefinieerd als de zwangerschap-geïnduceerde hypertensie met urinair eiwit-verlies, en foetale groeivertraging (FGR) behoren tot de meest bedreigende ziektes van de zwangerschap voor zowel moeder als kind. Huidige therapieën voor deze ziekten zijn aspecifiek, symptomatisch en zijn al tientallen jaren niet gewijzigd. In dit project, worden protocollen voor de toepassing van nieuwe technologieën zoals ''maternal venous Doppler sonography" en "impedance cardiography" -beiden...

Project

Realtime lokalisatie systeem voor populatie-onderzoek van kleine vogels. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt een nieuw real-time plaatsbepalingssysteem ontwikkeld voor het grootschalig monitoren van bewegingen van kleine vrijlevende vogels. De uiteindelijke doelstelling is om goedkope geminiaturiseerde tags te ontwikkelen (max 1g gewicht) die spatiale informatie via ontvangsmodules op het terrein doorzenden naar een centraal ontvangstsysteem. De hoofddoelstelling van dit project is om de limieten en mogelijkheden van dit systeem duidelijk te kunnen bepalen.

Project

Regeling van verdeelde systemen door imitatie van fysieke processen

Universiteit Gent

Het project ontwikkelt algoritmen en ontwerpmethoden voor de interactie van verdeelde ingebedde systemen, toepasbaar bijv. in robotica of energieverdeling. Als nieuwe aanpak wordt voorgesteld, patronen/effecten na te bootsen vanuit modellen uit de natuurwetenschappen (PDVen, rooster modellen). Zulke collectieve dynamische gedragen zouden leiden tot efficiënter gebruik van gedeelde middels of afgestemde reactie op in de ruimte verdeelde stimuli.

Project

Innovatief slaapmonitoring platform (NXT-SLEEP). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Tegenwoordig worden slaapstoornissen vastgesteld via polysomnografie (PSG), een slaaptest die verscheidene fysiologische signalen zoals hartritme, ademhaling, EEG, spiertonus en oogbewegingen observeert. Dergelijke test moet worden uitgevoerd in een slaaplabo, onder toezicht van een specialist die verscheidene elektroden aanbrengt op de patiënt. Hoewel PSG een belangrijk diagnostisch instrument is in de slaapgeneeskunde, is het een onaangename en dure procedure, vooral wanneer meerdere observ...

Project

Resolutieverbetering van diffusie MRI beelden via modelgebaseerde en numeriek-symbolische reconstructie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

3D sonar voor elektrische rolstoelen - proof of concept. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Tijdens het Project gesteund door de Zweedse Promobilia Foundation zal de toepasbaarheid van sonar sensoren, ontwikkeld door de UA, op elektrische rolstoelen worden onderzocht. Tijdens dit project worden algoritmes ontwikkeld die de gebruiker van de rolstoel ondersteunen met omgevingsinformatie afkomstig van het sonar systeem. Hiermee kan bijvoorbeeld obstakelvermijdingsgedrag worden geïmplementeerd

Project

Ultramicroscopische en moeculaire karakterisering van de initiëe fasen van intussusceptieve angiogenese: rol van de angiopoëtines en hun receptoren.

Universiteit Gent

Ultramicroscopisch driedimensioneel onderzoek naar de initiële stappen van intussesceptieve angiogenese tijdens de glomerulogenese in de embryonale varkensnier. Deze morfolgoei wordt gecorreleerd met de detectie (via immunohistochemie) en de cellulaire lokalisatie (via immunogoudlabeling en transmissie elektronenmicroscopie) van de angiopoëtines ANGPT1 & ANGPT2 alsok TIE2 (hun receptor) en TIE1 om hun functionele rol in de verschillende stappen van intussesceptieve angiogenese te doorgronden.

Project

Ontwikkeling en katalytische toepassing van koolstof gebaseerde composietmaterialen. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit post-doctoranbsp;nbsp;nbsp;nbsp; al onderzoeksproject bestaat uit twee hoofdcomponenten. Vooraleerst wordt de exploitatie van composietmaterialen (‘hard-’ en ‘soft-templated’nanocomposieten) in multifunctionele katalyse onderzocht. De coöperatieve werking van verschillende combinaties van, al dan niet compatiebele, katalytisch aktieve sites wordt onderzocht in biomassa gerelateerde (cascade) reacties. Er wordt ondermeer getracht om het reactienetwerk voor de omzetting van suikers (i.e. tr...

Project

Onderzoeksconsortium ‘Global Studies’ in het kader van het aanstellen van een onderzoekscoördinator

Universiteit Gent

Dit multidisciplinair onderzoeksconsortium wil vanuit concrete, lokale ruimtes te bestuderen hoe globale processen van sociale, economische, politieke en culturele veranderingen onze wereld in het verleden en het heden hebben gestructureerd en de globalisering haar huidige vorm geven. Een onderzoekscoördinator creëert synergieën tussen tussen de verschillende promotoren en daaraan verbonden wetenschappelijke expertise en zoekt actief naar financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Project

De Tyrnavos catena en een neiuwe kenschetsing van de catena tradities op Prediker. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project is opgebouwd rond een catena (= "ketting"; een typische vorm van Griekse Bijbelcommentaar) op het oudtestamentische boek Prediker, die tot op heden onbekend was en genoemd is naar haar enige manuscriptgetuige: Tyrnavos, Bibliothecae communalis 25. Deze catena is een Byzantijns exegetisch document dat is opgebouwd uit een Bijbeltekst; een commentaardeel dat bestaan uit een selectie van eerdere patristischeen Byzantijnse fragmenten; een verzameling Hexaplarische lezingen. Men heeft ...

Project

"SOS-Lion"

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

SECONDOS

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar lichtstralen, fotonica en Advanced Polymer Prototyping Line for Micro-and Micro-Optical Systems

Project

Numerieke simulatie en modellering van de invloed van scheuren op massatransport in beton

Universiteit Gent

Het voorgestelde project heeft tot doel het modelleren van massatransport in beton, rekening houdend met schade aanwezig in de dekkingszone (bv scheuren veroorzaakt door thermische effecten of krimpbewegingen), door middel van geavanceerde numerieke methoden. Op deze wijze wordt getracht een meer betrouwbare evaluatie te bekomen van de resterende gebruiksduur van bestaande betonconstructies.

Project

Computational Video Architecturen op basis van MPSoC platforms

Universiteit Hasselt

Dit project heeft als doel de ontwikkeling van innovatieve multi-processor systeem-op-chip architecturen voor computationele video systemen, waarbij de informatie afkomstig van cameras verwerkt wordt in reele tijd. Deze toepassingsgerichte systeemarchitecturen laten de interpretatie en verwerking toe van de beeldinformatie zoals opgenomen door cameras, en dit in reele tijd and met zeer korte vertragingstijden.

Project

Diversiteit en Gemeenschapsvorming (DieGem).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Microglia als 'missing link' in de embryologische ontwikkeling van neuropsychiatrische aandoeningen.

Universiteit Hasselt

Het is bekend dat maternale infecties het risico op autisme en schizofrenie bij de nakomelingen verhogen, wat suggereert dat prenatale immuunactivatie schadelijk kan worden voor de ontwikkeling van de hersenen en dus betrokken wordt bij de etiologie van de aandoeningen. Microglia zijn de residente immuuncellen van het centrale zenuwstelsel (CNS) en hun activering tijdens de prenatale ontwikkeling resulteert mogelijk in de defecte inrichting van neuronale circuits. Het antwoord op deze vraag z...

Project

ASPIRE: adjuvant-gemediëerde stimulatie van kanker specifieke immuun responsen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project, stellen we voor om mRNA dat codeert voor immuunmodulerende eiwitten, waaronder FIST, Fb2 en IL-12 thv de tumor of tumor drainerende lymfeknoop af te leveren ten einde CD11c+ cellen in situ te modificeren. De doelstelling is om deze cellen te activeren en te gebruiken om eiwitten aan te maken die de bestaande immuunsuppressie kunnen omgooien en tumorspecifieke T cellen kunnen activeren.

Project

In situ elektronen magnetische resonatiestudie van coördinatie - en structuurtransformaties in pramagnetisch gedoteerde materaal-organische netwerken.

Universiteit Gent

Het doel van dit project , ingediend door de EMR en COMOC onderzoeksgroepen van de ugent, is het besturderen van elektronische en sturcturele veranderingen in metaal-organische netwerken. het project spitst zich toe op het achterhalen van de mechanismen van katalyse en verantderingen in de flexibiliteit van deze materialen. bij dit onderzoek zal voornamelijk van elektronen magnetische resonantiespectroscopie gebruik gemaakt worden.

Project

Risicoprofielen kwantificeren en integreren in Belissingsondersteunende modellen.

Universiteit Gent

Het onderzoek heeft als doel om de risico-attitude van ondernemers of beslissingsmakers met keuze-experimenten te kwantificeren. Het risicoprofiel wordt vervolgens gevalideerd risicoprofiel kan tenslotte een beslissingsondersteunend model gemaakt worden waarbij het advies endogeen rekening houdt met risico en onzekerheid en waarbij het persoonlijk profiel van de beslissingsmaker gereflecteerd wordt.

Project

LIGHTCOMP- Ontwerp van lichtgewicht bouwcomponenten voor de renovatie en reconversie bestaande gebouwen(ikv Strategic Platform - ENVI-2012) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Ontwerp van lichtgewicht bouwcomponenten voor de renovatie en reconversie bestaande gebouwen

Project

Aanleveren van een rapport historische evolutie aanslibbing op intertidale gebieden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het areaal waar slib zich natuurlijk kan afzetten, is sterk gewijzigd in de tijd door natuurlijke sedimentatie maar vooral ook door menselijke ingrepen als inpolderingen, rechttrekkingen, bedijkingen, ontpolderingen, aanleg van dokken, dumping van aanleg- en baggerspecie, aanplanten van slijkgras in Saeftinge,…. Nieuwe metingen kunnen mogelijk noodzakelijk blijken om inzicht te krijgen in de evolutie van aanslibbingssnelheid op slikken, schorren en platen. Op deze manier wordt getracht om de ...

Project

Mediagebruik en de houding van jongeren tegenover de politie. Recent afgelopen

KU Leuven

Het project legt zich toe op een verdere uitdieping van het verband tussen mediagebruik en de houding van jongeren tegenover de politie. Aan deene kant, zal tijdens het PDM verder gebouwd worden op de reeds getestemodellen in het doctoraat door een verkenning van de mate waarin mediagebruik gerelateerd is aan intenties tot medewerking met de politie en gehoorzaamheid aan de wet. Aan de andere kant, zal het verband tussen sociaal mediagebruik en de houding van jongeren tegenover de politie ver...

Project

BUDDHADEV. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

statistische beeldmodelering met toepassing op het digitale analyse vanschilderijen

Universiteit Gent

het doel van dit project is om nieuwe stochastische modellen en voorstellingen van visuele patronen te ontwikkelen en daardoor ook een belangrijk vooruitgang in de analyse van gedigitaliseerde schilderijen te realiseren. Het project doelt op zowel fundamentele theoretische bijdragen in digitale beeldverwerking alsook op het creëren van vernieuwde computervisioenmethoden voor analyse en echtverklaring van digitaliseerde meesterwerken.

Project

Transfer-reactie studies op HIE-ISOLDE.

KU Leuven

Dit project steunt op de onderzoeksmogelijkheden die worden gecreëerd door de uitbreiding naar hoge energie van de ISOLDE faciliteit in CERN (HIE-ISOLDE). Deze uitbreiding laat toe om exotische kernen te bestuderen met naversnelde bundels van onstabiele ionen. Meer precies zullen reacties gebruikt worden, een krachtige methode die in het verleden toegang heeft gegeven tot de meest complete informatie over de eigenschappen van stabiele kernen. Exotische kernen bestaan uit een ongebruikelijke v...

Project

Multi-tracer methoden voor het bepalen van bodemherverdeling in functie van boedembehoud, duurzame productie en mulieuzorg

Universiteit Gent

Het project beoogt de ontwikkeling van gevalideerde monstername-, meet- en interpretatiemethodes met fall-out radionucliden (137Cs, 210bex, 7Be) voor het karakteriseren van de ruimtelijke verspreiding van bodemerosie en sedimentatie, het verbeteren van bodemorisiemodellen, en het evalueeren van de impact op het functioneren van de bodem op veld en stroomgebiedschalen. De experimentele opzet omvat labo en veldexperimenten, bodemerosiemodellering en bodemkwaliteitsbeoordeling.

Project

Using the budding yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system for studying aging.

KU Leuven

All organisms age, which could be described as a progressive loss of function characterized by a decrease in fertility and an increased mortality. It has become apparent that, over time, a living cell is continuously exposed to damaging insults, coming either from within the cell or from the environment. When it senses that damage is beyond repair, the cellwill often go into a state of programmed cell death, thereby killing itself in a regulated manner. This project uses the budding yeast Sac...

Project

Nulmeting jeugdbeleid in lokale besturen Recent afgelopen

KU Leuven

Centrale vraag is op welke manier het voeren van jeugdbeleid door lokale besturen zal veranderen ten opzichte van de situatie waarin men werkte met jeugdbeleidsplannen. Aan de hand van een 0-meting (2013) en een 1-meting (voorzien in 2015-2016) wil men zicht krijgen op de evoluties die de beleids- en beheerscyclus teweeg brengt, op de noden en verwachtingen op het terrein, en op de concrete invulling die lokale besturen verwachten van de ondersteuning vanuit de Vlaamse administratie. Deze opd...

Project

Dragen cognitieve problemen bij aan motorische problemen in de ziekte van Parkinson?

Universiteit Gent

Patiënten met de ziekte van Parkinson ervaren motorische symptomen zoals tremor (het onvrijwillig trillen van bv. een been) en instabiliteit van het postuur. Tevens hebben zij problemen met het aanleren van nieuwe bewegingen. In dit project wordt onderzocht of en in hoeverre deze problemen te wijten zijn aan verminderde cognitieve vaardigheden. De invloed van medicatie hierbij wordt in acht genomen.

Project

Eigenschappen van alluviale sedimenten van vegetatieloze rivieren in het Fanerozoïcum

Universiteit Gent

Uit recent onderzoek blijkt steeds meer dat vegetatie een fundamentele invloed heeft op de sedimentaire processen en de afzettingen van riviersystemen. Het doel van dit project is om duidelijk af te lijnen in welke maten planten een impact hebben op de geomorfologie, waarbij een conceptueel model wordt geschetst door overeenkomsten te zoeken binnen de Fanerozoïsche sedimentaire opname van exclusief vegetatieloze rivieren (vóór de evolutie van landplanten, post-extinctie en fluvio-glaciale mil...

Project

Biochemische markers voor een verbeterd diagnostisch onderscheid tussen de ziekte van Alzheimer en dementie met Lewy lichaampjes.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel: Neurodegeneratieve dementies worden gekenmerkt door veranderingen in de hersenen die bestaan uit aggregatie en afzetting van eiwitten. Biochemische markers (biomarkers) in het cerebrospinale vocht (CSV) kunnen deze neuropathologische veranderingen detecteren en hebben een potentiële ...

Project

Uitvoeren van een 0-meting bij lokale besturen om te bekijken op welke wijze lokale besturen op dit moment jeugd(werk)beleid voeren. Recent afgelopen

KU Leuven

Centrale vraag is op welke manier het voeren van jeugdbeleid door lokale besturen zal veranderen ten opzichte van de situatie waarin men werkte met jeugdbeleidsplannen. Aan de hand van een 0-meting (2013) en een 1-meting (voorzien in 2015-2016) wil men zicht krijgen op de evoluties die de beleids- en beheerscyclus teweeg brengt, op de noden en verwachtingen op het terrein, en op de concrete invulling die lokale besturen verwachten van de ondersteuning vanuit de Vlaamse administratie.

Project

Niet-Exclusiviteit van financiële contracten: implicaties voor contractvoorwaarden en de rol van de legale en institutionele omgeving.

KU Leuven

Borrowers cannot commit to borrow only from one creditor and creditors cannot prevent borrowers taking loans from other creditors. In economists’ terms, financial contracts are “non-exclusive”. This non-exclusivity has been argued to lead to negative externalities as borrower effort is expected to decline in the amount of loans taken and incentives for strategic default (i.e. running away with the assets) increase in the total amount borrowed. The inability of borrowers to commit to exclusivi...

Project

De Godsvrede als instrument van sociale competitie: naar

Universiteit Gent

Dit project onderzoek het publiek gedrag van de elites van de tiende tot twaalfde eeuw teneinde een beeld te krijgen van de competitieve aspecten van de Godsvrede-beweging. Rituele argumenten die verwezen naar de Godsvrede werden ingezet als instrument van sociale competitie; aaneenschakelingen van dergelijke ‘performances’ belichaamden tevens de sociale aspiraties van de elites.

Project

Studie van de invloed van poreuze macrogestructureerde dragers en hun zeoliet coating op massa transport: een synergische aanpak van modelering, gecontroleerde aanmaak, karakterisatie en sorptie

Vrije Universiteit Brussel

In dit project bestuderen we de invloed van poreuze macrogestructureerde dragers en hun zeoliet coating op massa transport. We doen dit door gebruik te maken van een synergische aanpak van modellering, gecontroleerde aanmaak, karakterisatie en sorptie.

Project

Pilootproject Innovatiestages Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het uitgangspunt van de Innovatiestage is dat studenten op basis van hun - via het onderwijs - verworven kennis en vaardigheden ingeschakeld worden in concrete, reële innovatieve bedrijfsactiviteiten. De dagelijkse begeleiding wordt voorzien door een medewerker van het bedrijf, die daartoe de nodige begeleiding en ondersteuning krijgt zodat de kwaliteit van de dagelijkse begeleiding geborgd is. De universitaire docenten zullen vanuit het streven naar kwaliteit, vooral waken over de zinvolheid...

Project

Elektrochemie van vloeibare metaalzouten.nbsp;

KU Leuven

Ionische vloeistoffen zijn solventen die volledig uit ionen bestaan. Zehebben interessante eigenschappen zoals een zeer lage dampspanning, eenhoge weerstand tegenover aantasting door chemicaliën en een intrinsiekeelektrische geleidbaarheid. Ionische vloeistoffen zijn goede kandidatenvoor gebruik als elektrolyten voor de elektrodepositie van metalen. Spijtig genoeg zijn metaalzouten meestal maar slecht oplosbaar in ionische vloeistoffen. De problemen met de oplosbaarheid van metaalionen in ion...

Project

Development and exploitation of novel ground-based astronomical instrumentation.

KU Leuven

De Mercator Telescoop op de Internationale Sterrenwacht op het Canarische Eiland La Palma, is een Vlaamse telescoop die geoptimaliseerd is voorhet volgen van veranderlijke objecten. Uitgerust met een efficiente stabiele spercograaf en een gevoelige snelle CCD-camera, en beschikbaar gedurende het ganse jaar, is het een internationaal competitieve faciliteit voor de studie van de interne structuur en de evolutie van sterren, door de trillingen van sterren op verschillende tijdsschalen te ontraf...

Project

Elites en de stedelijke voedselvoorziening in Romeins Klein-Azië: interventie en vrijgevigheid

Universiteit Gent

Het project betreft een studie van de betrokkenheid bij en interventies in de stedelijke voedselvoorziening door stedelijke overheden en elites in Romeins Klein-Azië gedurende de Keizertijd. Het innovatieve aspect van het project schuilt hierin dat voor het eerst zowel (semi-)officiële marktinterventies van de stedelijke overheden als voedsel- en voedselgerelateerde giften van rijke weldoeners uit de stedelijke elites gezamelijk bestudeerd zullen worden , als deel van een algeheel &apos;syste...

Project

Conus venom research: a source for novel pharmaceuticals. Recent afgelopen

KU Leuven

Ongeveer 500 verschillende zeeslak species (cone snails) zijn bekend, die elk een ongelooflijke repertorium van farmacologisch actieve stoffen produceren met een unieke selectiviteit en potentie. Vandaag de dag bestaan er conopeptide-gebaseerde behandelingen, vnl. gefocusseerd op bepaalde vormen van pijn en epilepsie. Daarentegen zijn toepassing zoals neuroprotectie in getraumatisieerde hersenen, aandoeningen van het ruggemerg en beroerte nog niet aangetoond of bekend.In dit licht is daarom d...

Project

Verwijdering van hormonale verstoring uit industrieel afvalwater. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Er is een groeiende bezorgdheid om de aanwezigheid van hormonale verstoring in oppervlaktewater, veroorzaakt door lozingen van waterzuiveringen. Dit project beoogt de optimalisatie van conventionele en geavanceerde zuiveringsscenario's om hormonale verstoring te verwijderen uit industrieel afvalwater. De verwijderingsrendementen van de verschillende technieken worden bepaald m.b.v. bioassays die werkelijk de hormonale verstoring meten.

Project

De stad op het platteland. Textielproductie en stadplattelandrelaties in het Vlaamse "Westland" (15de-16de eeuw).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Stadssymfonieën: Stedelijke moderniteit, film en avant-garde (1920-1940)

Universiteit Gent

Studie over de stadssymfonie, een filmgenre uit het interbellum dat aspecten van de speelfilm, documentaire en experimentele film verenigt. Het genre is nauw verbonden met grootstedelijke moderniteit en de kunst van de toenmalige avant-gardes.

Project

Analysis of multicentre data on the pre-operative diagnosis of ovarian tumours based on standard and advanced prediction models.

KU Leuven

The main objective of the application-oriented PhD project is to improve preoperative diagnosis of patients with ovarian tumours using advancedalgorithms. Advantages of accurate diagnosis are improved patient management resulting in better prognosis for patients with cancer and less unnecessary operations on patients with a benign tumour. The availability of a large database of prospectively collected clinical, biochemical andultrasound data allows for the development of new algorithms or the...

Project

'Van Ninette tot Herbergprinses': Zangspelen en opera's uit de Zuidelijke Nederlanden (1759-1907) en de positie van het Nederlands als zangtaal. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject bestudeert het Nederlandstalige zangspel en de Nederlandstalige opera uit de Zuidelijke Nederlanden, tussen 1759 en 1907. De nadruk ligt daarbij op de complexe rol van het Nederlands als zangtaal en op de evolutie en functie van de Nederlandstalige zangspelen en opera's als esthetisch experiment, verlicht beschavingsideaal, taalkundige proeve, uiting van Belgisch en/of Vlaams nationalisme, etc. Het onderzoek wordt gevoerd aan de hand van vijf zorgvuldig geselecteerde zan...

Project

Studie van nieuwe eigenschappen in complexe oxides door directe beeldvorming van ladings/orbitale/spin ordening.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

MINSPEC-PRO

Universiteit Gent

Het project heeft tot doel om de bacterie gastheercel interactie van Chlamydia psittaci te bestuderen

Project

Interval approaches to include non-determinism in midfrequency vibro-acoustic models.

KU Leuven

The objective of the proposed PhD project is to account for non-determinism in the wave based modelling concept by introducing the concept of interval description. Intervals will be defined on the geometrical and damping parameters of a vibro-acoustic system and the subsequent intervalson the resulting dynamic response will be calculated. Research efforts will focus on the development of numerical methods and on validation on representative academic as well as industry-relevant vibroacoustic ...

Project

Slimme elektro-optische componenten om het licht van vaste-stof lichtbronnen te richten.

Universiteit Gent

Secondos wil het potentieel van lichtsturende componenten gebaseerd op vloeibare kristallen uitbreiden. Dit zal gebeuren in twee fasen. Eerst zal het onderzoek zich toespitsen op de precieze specificatie en demonstratie van de basisfunctionaliteiten. Daarna zullen meer geavanceerde functionaliteiten worden gedemonstreerd, waarbij de basisfunctionaliteiten met elkaar gecombineerd worden.

vorige 3501 - 4000 van 27599 volgende Pagina: 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...56 Grootte: 10 20 50 500