Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 5001 - 5500 van 28056 volgende Pagina: 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...57 Grootte: 10 20 50 500
Project

Stress effects in a warming world: from individual stoichiometry to ecosystem functions

KU Leuven

Global warming currently ranks amongst the most pressing issues for ecologists, given its pervasive impact on all levels of biological organization, ranging from molecules to ecosystems. There is increasing awareness that the ability of populations to persist locally under global warming will not just depend upon the physiological ability to deal with a temperature increase, but also on the ability to deal with changed effects imposed by other stressors, both natural (natural enemies) and ant...

Project

System integration for the OmniTrack project

KU Leuven

The proposed doctoral research in engineering technology is situated inthe field of electronic localization systems which is expected to create a myriad of new applications in the domain of ambient intelligence andubiquitous computing. This specific project will focus on the design ofa functional prototype that can track the location of objects fitted within the system at a high-speed and accuracy. This means that research, that has been performed on this subject previously within the group, ...

Project

Onderzoeksovereenkomst voor de studie van synthesestrategiën voor dehydrosinefungin Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' JANSSEN Pharmaceutica N.V.' hebben voor het project ' Research Agreement to study synthetic strategies towards dehydrosinefungin for application in pharmaceutical research & development and for development of human and/or veterinarian medicines.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de va...

Project

Design van Financiële Markt Infrastructuur: Een Geïntegreerde Aanpak.

KU Leuven

1 Introduction and MotivationFinancial crises (e.g., the Eurocrisis or the 2007-2009 global .nancialcrisis) as well as trading inci-dents (e.g., the LIBOR manipulation, Knight or the Flash Crash) highlighted the vulnerability of the.nancial market.s infrastructure to shocks. Stock, bond, derivative andinterbank markets, amongothers, were severely disturbed or even shut down completely. This sparked an intense debate amongacademics and spurred new regulation such as the Dodd-Frank Act, MiFID I...

Project

Maternale effecten gemedieerd door immuniteit: bronnen van variatie in maternale antilichamen en effecten op de nakomelingen bij in het wild levende rotspinguins.

Universiteit Antwerpen

De kwaliteit van de ouders evenals de omgeving waarin ze leven kunnen een effect hebben op de manier waarop nakomelingen later omgaan met de pathogenen waaraan ze worden blootgesteld. In dit voorstel zal ik de relaties tussen de immuniteit van de moeder, de vader en hun nakomelingen bestuderen. Hiervoor zal ik zowel een correlatieve als een experimentele benadering (vaccinatie van de moeders) toepassen met complementaire en herhaalde metingen.

Project

Het belang van het subvalvulaire apparaat in functionele mitralisklepinsufficiëntie: inzichten vanuit in vitro en numerieke modellering.

Universiteit Hasselt

Functionele mitrale regurgitatie (MR) door abnormale functie van structureel normale mitralisklep folders in het kader van hartfalen blijft een complex en slecht begrepen pathologie, de aanwezigheid en ernst van MR onafhankelijk worden geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De pathofysiologie is voornamelijk gerelateerd aan ventriculaire dysfunctie in plaats van structurele valvulaire afwijkingen, en is gebaseerd op (1) ringvormige uitbreiding secundair aan ventriculaire d...

Project

IPA CERP grant (824:AAI-RF). Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een genderspecifieke benadering van ‘gedwongen verhuizing’ (displacement) en ‘gedwongen huisvesting’ (resettlement) in Ethiopië: de gevalstudie van Nech Sare National park.

Universiteit Gent

Dit onderzoek belicht de conceptuele verbanden tussen gender en ‘gedwongen verhuizing’. Het wil inzicht bieden hoe herhuisvestingprogramma’s falen door een gebrek aan genderspecifieke benadering, hoe ‘genderblindheid’en ‘-ongevoeligheid’ beleid en programma’s beïnvloeden, en op welke manier gender een integraal deel zou kunnen uitmaken van de plannen en programma’s van diverse overheids- en beleidsactoren in herhuisvestingsprogtramma’s.

Project

Karakterisering en validatie van ApoE-/- Abcc6-/- muizen als een diermodel voor ruptuur van atherosclerotische plaques.

Universiteit Antwerpen

Het ruptureren van atherosclerotische plaques blijft een belangrijke oorzaak van acute cardiovasculaire syndromen en plotse dood. Er is daarom nood aan nieuwe plaquestabiliserende therapieën, maar een geschikt diermodel voor plaqueruptuur is niet voorhanden. We hebben onlangs vastgesteld dat ApoE-/- muizen met een heterozygote mutatie (C1039G+/-) in het fibrilline-1 (Fbn1) gen elastinefragmentatie en arteriële stijfheid vertonen waardoor er acute plaqueruptuur, myocardinfarcten, beroerten en ...

Project

Chemische syntheseroutes voor 3 dimensionele nanoarchitecturen in energie-opslag.

Universiteit Hasselt

Dit onderzoeksproject gaat in op de synthese en karakterisatie van lithium-ion batterij (LIB) positieve elektrodes. Dit gebeurt enerzijds door de synthese van nieuwe positieve elektrode materiaalsystemen, en aan de andere kant door de synthese van nano gestructureerde morfologieën. Lithium-ion batterijen zijn de meest gebruikte herlaadbare batterijen, met een marktaandeel van meer dan 75%. Nieuwe inventieve oplossingen voor hoge capaciteits elektrodes zijn nodig om beter om te kunnen gaan aan...

Project

Effects of Reduced Impact Logging and Conventional Logging on Anuran Abundance, Composition and Extinction Risk in Suriname?s Rainforest

KU Leuven

Eerder uitgevoerde studies die de houtkapsystemen 'Reduced impact logging' (RIL) en 'Conventional logging' (CL) hebben bekeken, hebben aangegeven dat CL uiteindelijk resulteert in niet duurzamen hout extractiveen mogelijke negatieve gevolgen op het bosecosysteem. RIL daar en tegenis gebasseerd op een goed uitgezette oogst planning, dat uiteindelijk resulteert in duurzame oogst en minimale negatieve effecten op het bosecosysteem (Tropical Forest Foundation, 2007). Vanuit een ecologisch oogpunt...

Project

"Taal" en/vs. "dialect" in het vroegmoderne taalkundige denken: conceptvorming en empirische funderingen, met bijzondere aandacht voor de Oudgriekse achtergrond

KU Leuven

Hoewel de oorsprong van het begrippenpaar ‘taal’ en ‘dialect’ teruggaatop de Griekse oudheid, bestaat er geen algemene consensus over de definities van deze termen in het huidige onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat sommige onderzoekers ervoor terugdeinzen de term ‘dialect’ te gebruiken. Om tot een beter begrip van deze noties en hun moderne conceptuele invulling te komen, is er nood aan een systematische historiografische studie van hun oorsprong en ontwikkeling. Voor de taalkundige geschie...

Project

Modifying graphene by nanostructuring via molecular self-assembly

KU Leuven

Using Scanning tunneling microscope to visualize self-assembled nanostructure on modified grahpene.

Project

Anatomie, wetenschappelijk gezag en het gevisualiseerde lichaam in geneeskunde en cultuur (België, 1780-1930)

KU Leuven

While anatomical dissection of human bodies has been a domainof interest to various educated audiences since the early modern era, the late eighteenth century witnessed a process of growing scientific andcultural authority of anatomy. Anatomical dissection gained a prominentplace withinmedical curricula and evolved into an important constituent of academicmedical identity, enabling physicians to define boundarieswith 'non-scientific' forms of healing. At the same time, medical authors and edu...

Project

The Institutionalization of Tolerance: Studies in the Development of a Political Common-Place

KU Leuven

Since its rise to prominence in the seventeenth century, toleration hasretained a central role in modern political debates and in shaping the aspirations of many political movements. However, a number of very important contemporary authors claim that it remains a philosophically elusive concept or a paradoxical virtue. These claims spring from two different sources. On the one hand, these authors question the historical assumption, made by classical liberals, that tolerant societies came to b...

Project

Aristotle’s Revenge: The Impossibility of the Naturalization of Thought.

KU Leuven

The philosophy of mind can be described as a conjunction of three problems: 1) the problem of qualia (our conscious, phenomenal, qualitative feel and experience of the world), 2) the problem of intentionality (the aboutness of certain mental states) and 3) the problem of thought (concepts, judgments, abstraction, logical reasoning, etc.). Traditional arguments against naturalism have for the most part focused on 1) and 2), although primarily on 1). Some philosophers have even swept 3) under t...

Project

Valorisatie van varkensmest door pyrolyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds de onderzoeksgroepen TANC en EEC (UHasselt) en anderzijds Renovia. De onderzoeksgroepen TANC en EEC leveren aan Renovia de onderzoeksresultaten van de i-Cleantech onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van geglyceerd eiwit als een merker voor diabetes in Centraal Afrika

Universiteit Gent

In dit project worden de mogelijkheden nagegaan om glycatie van keratines van vingernagels te gebruiken als alternatieve goedkope biomerker voor het opsporen en volgen van diabetes. Klassieke diagnostische merkers (glucose, HbA1c) zijn immers moeilijk bruikbaar in Afrika.

Project

Onderzoek in het domein van de beeldvorming.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Strategieën voor woordenschatontwikkeling in de beginfases van academische acculturatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Human Flourishing and Transcendence. Charles Taylor: Between Radical Orthodoxy and Exclusive Secularism

KU Leuven

Basing itself on the writings of Charles Taylor, the dissertation aims at exploring the issues of human flourishing and transcendence against the backdrop of two seemingly opposite tendencies in this regard, namely,Radical Orthodoxy and Exclusive Secularism. In his A Secular Age, Taylor offers a nuanced picture of secularization, and treads a middle path between the previously mentioned extreme tendencies represented by (John Milbank, Catherine Pickstock, Graham Ward, and Philip Blond,) et.al...

Project

Pavement-Vehicle Interaction (PVI): impact of deflection on GHG emissions of different pavement structures and materials in Flanders

KU Leuven

Background and problem definition: The transportation network is responsible for an important part of the annual energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions worldwide. Within the transportation infrastructure, roadway pavements are a critical and highly visible component, supporting over nine trillion ton-kilometers of freight and transporting passengers over fifteen trillion kilometers each year (Akbarian, M. & Ulm, F.-J., 2012, p.ii; Santero, N.J. et al., 2011, p.801). Due t...

Project

Onzekerheid in ruimtelijke gezondheidsanalyse als gevolg van onvolledigheid en aggregatie effecten

Universiteit Hasselt

In dit project zullen nieuwe methodes ontwikkeld worden voor het modelleren en analyseren van small area gezondheidsgegevens afkomstig van verschillende aggregatie niveaus. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het vermogen van verschillende aggregatie-niveaus om bij te dragen aan niet-geobserveerde effecten op andere niveaus. Een voorbeeld van dit is waar mensen worden ondervraagd in sommige regio's, maar in andere niet. In die situatie zal op regio-niveau gevolgtrekking redelijkerwijs ...

Project

4/5 International consortium on brain and behavior in 22q11.2 deletion. Recent afgelopen

KU Leuven

DESCRIPTION (provided by applicant): The International Consortium on Brain and Behavior in 22q11.2 Deletion Syndrome (22q11DS) is a collaborative RO1 of 22 institutions, with one genomic and four phenotyping leadingsites (Pennsylvania USA; Leuven, Belgium; Toronto, Canada; Cardiff, UK). The collaboration combines genomic with neuropsychiatric and neurobehavioral paradigms to advance the understanding of the pathogenesis of schizophrenia (SZ) and related phenotypes. The Consortium provides the...

Project

Gestructureerde Machine Learning voor Biomedische Kennis Extractie. Recent afgelopen

KU Leuven

De biomedische literatuur is omvangrijk en neemt steeds toe in volume. Wetenschappers zijn in staat om een steeds kleiner wordend aandeel van deze literatuur te lezen. Slechts een klein deel van de biomedische kennis wordt uit deze documenten onttrokken. Wetenschappers vragen daarom dringend betere hulpmiddelen om de literatuur te beheersen. Bovendien, terwijl computers de mogelijkheid hebben om wetenschappelijke teksten te doorzoeken, zijn ze nog steeds zeer beperkt wat betreft kennisextract...

Project

Analyse van hardstalen bladveren Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Robert Bosch Productie nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Rober Bosch Productie nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van hardstalen bladveren' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van het pyrolyseproces - deel 1 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Thermo-clean nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Thermo-clean nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van het pyrolyseproces - deel 1' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van ontvettingsbaden Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Galva Power Group nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Galva Power Group nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van ontvettingsbaden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van additieven in cosmetica Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een MiBK staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een MiBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee harsen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee harsen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Spectrale karakterisering van benzuguanamine Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant Color. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color de onderzoeksresultaten naar 'Spectrale karakterisering van benzuguanamine' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het zwavelgehalte in de asrest van CSNL polymeer Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het zwavelgehalte in de asrest van CSNL polymeer' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van additieven in cosmetica Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van Li silicaatoplossingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van Li silicaatoplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee Ca, Zn stabilisatoren Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee Ca, Zn stabilisatoren' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een verontreiniging op een metalen substraat Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Galva Power Group nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Galva Power Group nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een verontreiniging op een metalen substraat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Risico-analyse voor de spillover van parasieten bij hommels Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject heeft de ambitie om een risico-analyse uit te voeren omtrent de spillover van parasieten bij de hommels als belangrijke bestuivers in onze natuur.

Project

Ruimtelijke en maatschappelijke winsten boeken (i.k.v. ondersteunend onderzoek voor het PPP-traject) Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Acquisitie, generalisatie en extinctie van pijngerelateerde vrees door observationele leerprocessen. Recent afgelopen

KU Leuven

Pijn is een universele ervaring die individuen treft van alle leeftijdsgroepen. Terwijl acute pijn belangrijk is voor het herkennen van lichamelijke dreiging, kan chronische pijn ophouden een beschermende functie te hebben en kan deze ernstig interfereren met dagelijkse activiteiten, met significant lijden tot gevolg. Hoe komt het dat chronische pijn tot zoveel beperkingen kan leiden en wat zijn de modulerende mechanismen? De dreigwaarde van pijn en pijn-gerelateerde vrees blijken cruciale el...

Project

International Francqui Professor Leerstoel 2013-2014 : toegekend aan Prof. dr. Frans Halzen. (University of Wisconsin, USA)

Vrije Universiteit Brussel

Elk jaar kent de Francqui-Stichting drie International Francqui Professor Leerstoelen toe, die het verblijf van een buitenlandse geleerd in België moeten mogelijk maken gedurende een ononderbroken periode van drie tot zes maanden. De verdeling van deze drie Leerstoelen is als volgt : één voor de Exacte Wetenschappen, één voor de Humane Wetenschappen en één voor de Biologische en Medische Wetenschappen.

Project

Comparative regionalism: issues of European integration compared to other regional integration projects.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DNA arrays using CMOS addressable electrodes for spatial transcriptomics

KU Leuven

Conventionele microarrays gebaseerd op spotting van cDNA fragmenten worden steeds meer vervangen door commerciele high-density oligonucleotide-arrays. Voor de productie van dit laatste type arrays worden de specifieke plaatsen op de array optisch geadresseerd voor in-situ DNA synthese. In deze thesis wordt er een elektrisch geinduceerde reactie voorgesteld ter vervanging van deze optische adressering om DNA arrays te ontwikkelen met zeer hoge resolutie. Met andere woorden, door sequentieel nu...

Project

nota Zorgeconomie Regio Scheldemond

Vrije Universiteit Brussel

Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Deze samenwerking verloopt via de Scheldemondraad en krijgt mee vorm via het Scheldemondfonds en door diverse Europese subsidieprogramma's.

Project

Capaciteitsversterking op het vlak van technologie voor hernieuwbare energie in Guyana en Suriname.

KU Leuven

Het doel van dit project is om betere programma’s en vakken aan te bieden over toegepaste hernieuwbare energie met een specifieke nadruk op waterkracht, biomassa, zonne- en windenergie. Het project zal zich richten op de onderzoeksinfrastructuur van de partners, die zal worden ingeschakeld in het onderwijsprogramma.De partners zullen een curriculum ontwerpen voor een nieuw gezamenlijk masterprogramma (in AdeKUS en UG) over toegepaste technologie voor hernieuwbare energie. Het project voorziet...

Project

Verkeersveiligheid in lage en midden-inkomenslanden: challanges en strategieën voor verbetering Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het International Training Programme (ITP) van Universiteit Hasselt focust op verkeersveiligheid en is getiteld ""Road Safety in Low and Middle Income Countries: Challenges and Strategies for Improvement". Het ITP wordt georganiseerd met co-financiering van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingsamenwerking). Tijdens het ITP worden 3 grote topics behandeld: - Gedrag: het verklaren van mobiliteitsgedrag, het opzetten van sensibilisatiecampagnes of educatieve pr...

Project

Karakterisatie van een kunststof coating ter vervanging van een bekistingsolie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Becona nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Becona nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een kunststof coating ter vervanging van een bekistingsolie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisering van kristallen afkomstig van een vloeibare vlamvertrager Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Polychimique nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Polychimique nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisering van kristallen afkomstig van een vloeibare vlamvertrager' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Mg bepaling in extracten pH=3 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Mg bepaling in extracten pH=3' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Samenwerking Benchmarking van facilitaire kerngetallen bij steden en gemeenten in Vlaanderen.

KU Leuven

Doelstellingen ( samengevat ) :1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Genereren van managementinformatie: Via eenwebtool op een gestructureerde manier, ondersteund door concrete instructies aan de deelnemers en na een kwalitatieve en kwantitatieve validatie van de data, kostkengetallen genereren en ter beschikking stellen aan de deelnemende organisaties zodat zij hun kosten kunnen vergelijken met anderen en waar nodig acties kunnen opstarten om een optimalisatie binnen de eigen bedrijfsvoering te realiseren ...

Project

Bepaling van Irgafos 168 in waterige extracten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van Irgafos 168 in waterige extracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kindsoldaten en het EU-beleid inzake kinderen en gewapende conflicten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds TEPSA. UA levert aan TEPSA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Jongeren, geschiedenisleraren en het nationale verleden. Onderzoek naarde representatie van en de opvattingen over het nationale verleden bij leerlingen en leraren: een inhoudelijke, methodologische en strategischeverkenning. Recent afgelopen

KU Leuven

Vanuit de vaststelling dat in heel wat Westerse landen overheden veel belang hechten aan een gedeelde kennis van het nationale verleden i.f.v. burgerschap en sociale cohesie, doet dit project onderzoek naar narratieven over het nationale verleden bij leerlingen en leraren, en naar hun opvattingen over het belang van aandacht voor het nationale verleden. Drie doelstellingen staan centraal: 1) Inhoudelijk stelt het de analyse voorop van de narratieven over het nationale verleden van leerlingen ...

Project

Necessary Existence and the Doctrine of Being in Avicenna's Metaphysics of the Healing: On the Function of the Fundamental Scientific First Principles of Metaphysics Recent afgelopen

KU Leuven

The chief aim of this dissertation will be to demonstrate that necessary existence is the most fundamental principle within Avicenna#s doctrineof being from his "Metaphysics of the Healing." This thesis will also investigate Avicenna#s doctrine of "being," "thing," and "one."

Project

Technologieondersteunende revalidatie voor behandeling van subacute en chronische wervelkolomproblematiek

Universiteit Hasselt

Lage rug- en nekklachten zijn een veel voorkomend probleem dat leidt tot beperkingen in het dagelijks functioneren van de patient en tot een verminderde levenskwaliteit. In Belgie ondervinden 19.8 % van de werkende bevolking rugproblemen, en in Europa loopt dit cijfer op tot 24,7%. De maatschappelijke kosten van lage rug- en nekpijn zijn erg hoog, ondermeer door langdurige (para)medische verzorging en werkverzuim. Er wordt tussen 2000 en 2020 een toename verwacht van wervelkolomproblematiek m...

Project

Cadmium en loodbepaling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Cadmium en loodbepaling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Electrische excitatie bij kankertherapie voor het reduceren van ongewenste neveneffecten (ELEKTRON). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Universiteit Maastricht. UA levert aan de Universiteit Maastricht de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Prijspremies voor biologische koffie versus per hectare betalingen voor kleine koffieboeren, een analyse met GAMS. Recent afgelopen

Universiteit Gent

De opzet van dit onderzoek is het opstellen van een model in GAMS voor kleine koffieboeren in Ecuador. In het model zal worden gekeken of het beter is voor boeren om een prijspremie te krijgen per kilogram biologische koffie die ze produceren met een certificaat biologische landbouw of dat een betaling per hectare biologische koffie een betere optie is.

Project

PTEN aggregation in human tumors Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Tijds- en plaatsgeresolveerde luminescentie van nanomaterialen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

De belangrijke luminescentie- eigenschappen van nanodeeltjes gedopeerd met zeldzame aarden, en ingebed in een transparante matrix, worden bestudeerd met behulp van tijdsgeresolveerde spectroscopie en ruimtelijke geresolveerde kathodeluminescentie in een rasterelektronenmicroscoop. Variaties tussen deeltjes worden geëvalueerd met betrekking tot hun luminescentiespectrum, levensduur, efficiëntie en energieoverdracht. Het effect van het inbeelden van deeltjes wordt geëvalueerd door studie van gr...

Project

Impact op het oppervlaktewater en de aquatische biodiversiteit in Cajamarca (Peru) door de open put-mijnbouw.

KU Leuven

Het project bestudeert de impact van de mijnbouw op de kwantiteit en kwaliteit van de watervoorraden in de regio Cajamarca. De open put koper/goud/zilver mijnen zijn gesitueerd in de bovenloop van verschillende rivieren en in het Jalca ecosysteem. Dit TEAM-project probeert de Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) te versterken als regionale actor, zodat de academici van UNC de impact op het milieu kunnen beoordelen op een objectieve en neutrale manier. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op...

Project

Numerieke experimenten met nieuwe supergeleidende materialen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Impact van luchtkwaliteit op gezondheid: exploiteren van relevante blootstellingsmerkers, effectmerkers en genexpressiegegevens uit Vlaamse humane biomonitoringgegevens en andere databanken.

Universiteit Hasselt

Een geïntegreerde analyse van de moleculaire, cellulaire en klinische mechanismen samen met blootstellingsindicatoren (zowel externe als interne) en tijdsvensters die lange- en korte termijnblootstelling aan luchtverontreiniging (luchtverontreinigingsexposoom) weerspiegelen. Onze centrale hypothese is dat we pathways zullen identificeren onderliggend aan luchtverontreiniging die leiden tot de identificatie van gepaste biomerkers voor milieu- en gezondheidssurveillance.

Project

Analyse van aceton Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van aceton' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Migratieproeven onderzoek wortkoelers Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Brouwland. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Brouwland de onderzoeksresultaten naar 'migratieproeven onderzoek wortkoelers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cd,Pd,Hg & Cr volgens Coneg staal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Cd, Pd, Hg en Cr volgens CONEG staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS Irgafos 168 & BHT Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS Irgafos 168 & BHT' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van aceton extracten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van aceton extracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kant’s Theory of Imagination in the Critique of Pure Reason

KU Leuven

This project examines the role of imagination in Kant#s Critique of Pure Reason (CPR). In sharp distinction to most commentaries, the project claims that Kant#s account of the imagination in the first Critique can only be understood in light of his sources. While the rationalists assigned the imagination to sensibility, the empiricists connected the imagination to thought. I argue that the accounts of David Hume (1711-1766) and, on the other side, Christian Wolff (1679-1754) and his followers...

Project

GC/MS analyse van NBBS in extracgen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van NBBS in extracgen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van Irgafos in waterige extracten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van Irgafos in waterige extracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een acetonstaal Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van Irgafos 168 in waterige extracten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van Irgafos 168 in waterige extracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Radical Evil and the Limit of Free Will

KU Leuven

This will be a systematic investigation into 'Radical Evil', an important concept in Kant's philosophy of religion, exploring the proper place,the complicated meaning, and the possibe deduction of this concept, as well as its significance to Kant's philosophical project and religious theory of German Idealism.

Project

Bepaling van de viscositeit Staal 5100001036/06052013 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DATWYLER Pharma Packaging Belgium. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DATWYLER Pharma Packaging Belgium de onderzoeksresultaten naar 'bepaling van de viscositeit Staal 5100001036/06052013' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van de thermische degradatie van sorbitol en derivaten - preliminaire experimenten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds SYRAL Belgium. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan SYRAL Belgium de onderzoeksresultaten naar 'studie van de thermische degradatie van sorbitol en derivaten - preliminaire experimenten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van aceton Staal 20002967/0305 2013 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DATWYLER Pharma Packaging Belgium. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DATWYLER Pharma Packaging Belgium de onderzoeksresultaten naar 'analyse van aceton Staal 20002967/0305 2013' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van Gemini stalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van Gemini stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Liberalisering en privatisering van belangrijke openbare diensten.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.This funding provides in the preparation of a PhD by Nurul Amin on the effects of the global trend of liberalisation and the emergence of a multi-level regulatory arrangement on the regulatory effectiveness and market competitiveness in telecom and en...

Project

Transport- en maritieme economie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Convergentie en divergentie van kwaliteit van de arbeid in Europa. Recent afgelopen

KU Leuven

Een secundaire analyse van de European Working Conditions Survey.

Project

Extend IDP with second order logic

KU Leuven

extend the IDP system with second order logic to be more expressive

Project

Design and implementation of traffic analysis resistant protocols

KU Leuven

Over the past decade, along with the growth of the networked society and, more particularly, of online social networks, the quantity of private information that is being transmitted over the net is becoming larger and larger. The increasing privacy awareness of Internet users, either individuals or companies, is being fostered by disclosure scandals likethe recently leaked PRISM, a secret surveillance program conducted by the National Security Agency of the US. Such an exposure of private...

Project

Duurzame integratie van een niet-familiale CEO in een familiaal bedrijf Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het globale doel van het ESF project is het verzekeren van de continuïteit van Vlaamse familiebedrijven en hiermee het behoud van de werkgelegenheid in Vlaanderen. Het project loopt in samenwerking met VKW Limburg en wil familiebedrijven ondersteunen in hun opvolgingskeuze. De focus van dit project is de opvolgingsoptie "de niet-familiale CEO": onder welke condities is een duurzame integratie van een niet-familiale CEO in een privaat familiebedrijf mogelijk en hoe wordt dergelijk proces best ...

Project

Privacy-preserving technologies for surveillance

KU Leuven

In my PhD thesis, I would like to study privacy-preserving technologiesfor surveillance with a focus on the implementation of European Data Retention Directive and Data Protection Directive. Although a significant legal data protection framework has been proposed in Europe, the development in technology and social media is rapidly changing the privacy and data protection landscape, and new challenges have emerged. Key researchquestions to be addressed in my study are the following: Given that...

Project

.

KU Leuven

The main goal of my thesis research is to develop Bayesian Non-negativeMatrix Factorization and Bayesian non-parametric approaches for different tasks in speech and audio signal processing and investigate their efficiency. In the previous 5 months, in the period of international scholar program in KULeuven, I have worked on model order estimation for discovering words in spoken utterances based on Bayesian techniques. In the conventional methods used for word discovery, the number of word pa...

Project

Creep of synthetic fibre reinforced concrete.

KU Leuven

Vezelversterkt beton is een composietmateriaal dat gekenmerkt wordt door een verhoogde treksterkte na scheurvorming. De aanwezige vezels zijn in staat om de scheuroppervlakken te overbruggen en zorgen op die manier voor een grotere nascheursterkte. In structurele toepassingen worden vezels gebruikt met een hoge sterkte en elasticiteitsmodulus. Deze vezels zijn in staat om gedeeltelijk of volledig traditionele wapening te vervangen. In de laatste drie decennia heeft het onderzoek zich voorname...

Project

Short description: Microwave heating for microfluidics

KU Leuven

Dit doctoraatsproject beoogt de ontwikkeling van geïntegreerde microgolf en millimetergolf gebaseerde verhittingssystemen voor gebruik in zgn. micro total analysis systems (μTAS), hetgeen geminiaturiseerdemicrofluidica lab-op-chip componenten zijn die verschillende labo-operaties uitvoeren.Vandaag zijn de meest gangbare methoden voor temperatuurscontrole gebaseerd op resistieve of Peltier effecten, dewelke een aantal belangrijke nadelen hebben zoals hun grootte, the snelheid waarmee verh...

Project

Combining exact and (meta)heuristic methods for problems of combinatorial optimisation.

KU Leuven

Het onderzoek vindt plaats in het gebied van hyperheuristieken: algemene algoritmen die op een probleemonafhankelijke manier optimalisatieproblemen benaderend proberen op te lossen. Dit betekent dat men op termijn in staat kan zijn om louter uit de specificaties van een optimalisatieprobleem een benaderende oplossingsmethode voor te stellen.Op dit moment is slechts weinig geweten rond hyperheuristieken: formalisme ontbreekt evenals kennis over sterke oplossingsstrategieën en testmethodologieë...

Project

Ontwikkeling van een modelleerplatform voor performantieanalyse van gesloten kring systemen in voertuigtoepassingen.

KU Leuven

Het doel van dit werk is de ontwikkeling van een modelleerplatform dat mechanische ontwerpers van voertuigtoepassingen toelaat reeds in de conceptfaze te redeneren op het niveau van (maximaal/optimaal haalbare) gesloten kring systeemperformantie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een metataal om automatisch verschillende concepten (voor een fysisch model) te genereren en hiervoor een optimale controller (op basis van MPC) af te leiden. De bedoeling is om deze manier te komen tot een model te ...

Project

Structural design optimization under buildability constraints

KU Leuven

Ondanks het vele onderzoekswerk dat reeds verricht is, wordt structurele optimalisatie nog maar zelden aangewend als hulpmiddel bij het ontwerpen van structuren terwijl in andere domeinen zoals de auto- en vliegindustrie de praktische toepassing van optimalisatieprocessen reeds gebruikelijk is. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervoor is de bouwbaarheid van het geoptimaliseerde ontwerp. Het is immers zeer moeilijk om tijdens het optimalisatieproces rekening te houden met de juiste bouwtechn...

Project

Carbon nanotube bundles for lightweight and multifunctional composites

KU Leuven

Carbon nanotubes (CNTs) have gained considerable attention because of their excellent physical, electrical and mechanical properties. Its excellent properties make CNTs extremely interesting for the use in composites. The CNT-based composites have the potential to provide extremely strong and ultralight new materials. This dissertation aims at exploring novel approaches as well as already established techniques to fabricate CNTbundles that can be used for lightweight and multifunctional compo...

Project

Low-cost, high-performance processes for water treatment

KU Leuven

In this study, low-cost, high-performance processes for water treatmentare considered in view of alleviating challenges in water quality in a non-industrial and non-municipal context. This comprises e.g., hospital wastewater (for which membrane technology as well as adsorption can be used) and remote communities (often in developing countries, which require a robust treatment method). The PhD will consider new materials for adsorption and pressure driven membrane technology; properties of th...

Project

Combining acoustic sensor data with physical models for virtual sensingin dynamic and mechatronic system design and analysis.

KU Leuven

Om de performantie, het energieverbruik en de levensduur van een mechanisch of mechatronisch systeem te kunnen inschatten en waar mogelijk te verbeteren, speelt de kennis over dynamische krachten, vermogensstromen en lokale dynamische spanningen en rekken een belangrijke rol. De eenvoudigste manier om deze informatie te bekomen is door de betreffende grootheden rechtstreeks te meten. Daar waar er heel wat betrouwbare en budgetvriendelijke meetsensoren ter beschikking zijn om grootheden als ve...

Project

Human Computer Interaction techniques for awareness, reflection and sensemaking

KU Leuven

In Human-Computer Interaction in general, and in the context of novel domains like 'personal informatics' and 'quantified self' specifically, the study of application support for awareness, reflection and sensemaking through for instance visual dashboards or large-screen multi-touch visualisations is gaining momentum. This PhD will start from a study of therelevant techniques in health applications.

Project

Grid-friendly Fast Charger for Electric Vehicles

KU Leuven

De beperking van emissies in de toekomst vereist fundamentele veranderingen in alle energie gerelateerde domeinen: energie productie, transport & distributie, industriële & huiselijke consumptie, vervoer … Vervoer alleen zorgt voor 13% van de totale CO2 emissies, wegtransport voor 9-10%. Andere emissies zoals NOx, CO en fijn stof zullen ook moeten afnemen om te voldoen aan toekomstige regelgeving. Elektrificatie van het wegtransport kan een belangrijk deel uitmaken van de oplossing. Wanneer v...

Project

Improvements to type systems for purely functional programming languages

KU Leuven

Mastering the complexity of software systems in all its facets is one of the continuing challenges of computer science. This theme receives much attention in the area of programming and modeling languages, because the inherent complexity of large software systems can be greatly aggravated by the incidental complexity of the language used. Purely Functional Programming (PFP) (e.g., Haskell, Coq, Agda) has been widely recognized for its ability to avoid such complexity and to reduce programming...

Project

Investigation of reliability aspects of STT-MRAM magnetic memory cells.

KU Leuven

Imec is currently developing advanced integration of p-MTJ STT-MRAM cells in scaled CMOS technology. Perpendicular magnetized p-MTJ (magnetic tunnel junction) STT-MRAM is a fast emerging non-volatile memory technology for both embedded and stand-alone applications. The spin-transfer-torque (STT) current induced switching allows for technology scaling that was not possible by the classical magnetic field induced switching. Ultimate scaling is further enabled by using the perpendicular instead ...

Project

The Value of Large-Scale Offshore Energy Storage in the Future Electricity Market

KU Leuven

Wat is de relevante markt? Energie wordt internationaal verhandeld. Watzijn de mogelijkheden voor internationale handel op dit moment. Sommigen zeggen dat de energiemarkt op Europees niveau speelt, andere argumenteren dat er voor reserves, balancering markten en echte piekcentrales nogsteeds zeer lokaal geopereerd wordt. Dit doctoraatsonderzoek maakt met behulp van een techno-economische analyse een inschatting van de relevante markt voor de verschillende producten in de energiemarkt.

Project

Compression of brain tissue in head impacts and its relation to the etiology of contusions

KU Leuven

Contusions can develop into massive haemorrhages and are the cause of about 2/3 of acute subdural hematomas (ASDH). Previous findings in the research group indicate that compressive stresses in the cortex, secondaryto the up and down beating on the skull base, are the causative mechanism for the typical frontotemporal contusions. If tissue level failure criteria were known for the cerebral cortex in terms of critical compressive stress, it could be possible to investigate critical head rotati...

Project

MAX phase-based materials for the MYRRHA pump impeller.

KU Leuven

MAX phases are ternary carbide and nitride compounds which show a remarkable combination of chemical, physical, electrical, and mechanical properties. The goal of this doctoral research is to develop a MAX phase based material which can used as a durable material for the construction ofthe pump impeller of the MYRRHA system. This development consists of four major parts: preparation of MAX phase monoliths and their cermets by means of powder metallurgy, characterisation of the microstructure ...

Project

Design, manufacturing and validation of cellular Zn-Mg regenerative alloys for orthopedic use

KU Leuven

Magnesium (Mg) and its alloys have received considerable interest in biomedical material research over the last decade due to their biodegradability, bioactivity and suitable mechanical properties. Biodegradability avoids the need for surgery after healing, in a way no second doctor visit is needed if biodegradable polymers are used for sutures. Compared to bio-inert materials, a faster healing process is obtained due the active role of Mg in bone healing. The mechanical properties of M...

Project

III-V nanowire epitaxy for ultimate logic device scaling

KU Leuven

The study will focus on the material science related to III-V nanowire epitaxy growth and structure analysis, thus shed light on how to grow dense vertical III-V nanowires in extreme small diameters, which is expected to be used as channel of the next generation gate-all-around field effect transistor.

Project

Reduction of stochastic noise in physically-based rendering algorithms.

KU Leuven

Reducing the stochastic noise in physically-based rendering algorithms by selecting the appropriate algorithm to calculate specific light paths, using state of the art noise filtering and by integrating the visual perception of humans.

Project

Intuitive user-guidance for physical simulations.

KU Leuven

Computergrafieken is een zeer uitgebreid domein binnen decomputerwetenschappen. Deze discipline omvat de simulatie envisualisatie vanfysische fenomenen zoals het gedrag van vloeistoffen engassen. Ookinteracties met objecten zoals botsingen en vervormingenkomen aan bod. Dergelijke simulaties volgen de onderliggende fysischewetten en vergelijkingen. Bijgevolg is er weinig ruimte om de simulatiesbijte sturen. Decontrole die een animator op het eindresultaat kan uitoefenen is aldus beperkt.Het do...

Project

EEG signal processing for the objective mapping of cochlear implants based on electrically evoked auditory steady state responses

KU Leuven

A cochlear implant (CI) is an auditory prosthesis that can restore hearing in profoundly deaf or severely hearing impaired subjects, based on electrical stimulation of the auditory nerve by means of an electrode array implanted in the cochlea. With the advent of successful neonatal screening, an increasing number of infants, between 6 and 12 months of age, are implanted with a CI. Providing a CI at a young age is indeed observed to be crucial, e.g., for the development of speech and language ...

Project

Implementation of block copolymer based directed self-assembly for advanced lithography.

KU Leuven

In de afgelopen decennia is fotolithografie steeds complexer en duurdergeworden. Bijgevolg zijn frequentievermenigvuldigingstechnieken onderzocht (en geïmplementeerd) om de mogelijkheden van optische lithografie nog verder uit te breiden. Onlangs werd gestuurde zelf-assemblage (directed self-assembly of DSA) van blokcopolymeren geïdentificeerd als een veelbelovende kandidaat voor effectievere frequentievermenigvuldiging bij zeer kleine afmetingen. Dit is de eerste keer dat een echte bottom-up...

Project

Online detection of epileptic seizures using ECG and EEG.

KU Leuven

The goal of the intended doctoral research is to find robust algorithmsto detect epileptic seizures automatically. This will be done by applying machine learning techniques like support vector machines and reservoir computing on only ECG and EEG. Advanced signal processing techniques will be performed on both ECG and EEG because they can be very noisy around detection onset. Automatic online seizure detection can have multiplebenefits, for example a more efficient monitoring during the prechi...

Project

Predictive Formulation and processing of complex fluids from lab to plant

KU Leuven

There are many different types of liquids, and the focus of the doctoral research is on the type of liquids, involved in the making of consumergoods products. An important gap of knowledge exists when it comes to complex fluids and more specifically, to the relationship between rheological properties and behavior of the complex fluid during dosing, handling and mixing. In this work, the aim is to generate knowledge on the mechanistic actions and first principles that play a role on the phys...

Project

Compressive sampling based signal separation

KU Leuven

Higher-order tensors are the natural generalizations of vectors (first order) and matrices (second order). They may be imagined as multi-way arrays of numerical values. Blind source separation (BSS) is a generic problem that consists of the estimation of signals that are observed in mixed form. Tensor decompositions are unique under conditions that make them proper tools for BSS. Further, compressive sampling (CS) is a technique that under certain conditions allows one to work efficiently wit...

Project

Numerical-asymptotic methods for high-frequency scattering problems

KU Leuven

Numeriek-asymptotische methoden voor hoogfrequente verstrooiingsproblemen: De numerieke simulatie van bijvoorbeeld de akoestiek van een concertzaal, komt steeds in de problemen voor hogere tonen of dus hogere frequenties van de geluidsgolven. Volgens de asymptotische analyse zouden deze hoogfrequente verstrooiingsproblemen juist gemakkellijker op te lossen moeten zijn. Daarom zoeken we daarvoor efficiëntere algoritmen in dit doctoraat.

Project

Graph mining for computational biology

KU Leuven

Computationele biologie data heeft vaak een complexe structuur. Grafieken zijn getoond om goed representaties vormen voor dergelijke onderling verbonden gegevens. Graph mining beoogt het uitvoeren van data mining op dergelijke grafiek-gestructureerde gegevens. Twee belangrijke uitdagingen zijn de computationele kost van algoritmen grafiek en het feit dat de gegevens zijn vaak niet onafhankelijk. Onlangs, is er vooruitgang geboekt in de aanpak van beide problemen. In dit project, zullen we rek...

Project

Advanced mixed mode circuit design in organic/oxide based technologies.

KU Leuven

The purpose of this PhD is to explore the possibilities of organic/oxide transistors on foil in design. Experts in production technology have come to a point where these transistors can be produced with reasonable accuracy and predictability, but only the first small designs have been presented up to now, most of them coming from imec (the partner organization). The technology is extremely slow compared to standard CMOS. However for a lot of applications it has other, very attractive properti...

Project

Understanding the effect of yeast on dough rheology

KU Leuven

The objective of this doctoral research is to understand yeast behaviour and functionality in leavened cereal dough systems. In the first part of the project, the impact of metabolites and yeast cell components on unyeasted dough rheology is investigated. The second part involves an empirical and fundamental analysis of yeasted dough rheology using selectedyeast strains and conditions.

Project

Micro-structured fluida

KU Leuven

Understanding the structure development in microfluidic applications. Production of individual droplets and emulsions of droplets with controlled interfacial rheological properties and effect on droplet deformation and coalescence.

Project

Luchtkwaliteit gerelateerd aan vluchtige organische stoffen in binnen en buitenlucht van geselecteerde locaties Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit onderzoek is het opbouwen van een dataset over luchtkwaliteit. Hierbij zal voornamelijk aandacht gegeven worden aan de groep van de vluchtige organische stoffen. Deze dataset zal gebruikt worden om concentratie en blootstellingsniveaus te vergelijken tussen verschillende geografische locaties, waar momenteel weinig tot geen data beschikbaar zijn.

Project

Digitale Academische Edities: Initieel Training Netwerk (DiXiT).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

BATWOMAN: Basisopleiding en –onderzoek rond akoestiek.

KU Leuven

De belangrijkste doelstelling van het BATWOMAN netwerk is het verlaten van de afzonderlijke en geïsoleerde visies en het delen van methodologieën tussen verschillende vakgebieden en sectoren in de akoestiek. Het consortium bestaat uit gerenommeerde publieke en private partners uit de muzikale akoestiek, bouwakoestiek en voertuigakoestiek die hun eigen kennis zullen samenbrengen, gezamenlijk uitbreiden en aanvullen met recente inzichten uit geluidsperceptie-onderzoek. De verwachting is dat de ...

Project

Establishing a European Network of Law Incubators that Bridge ICT Entrepreneurs and Start-ups with Law Students.

KU Leuven

This project will link the legal demands of ICT entrepreneurs and start-ups with the expertise of postgraduate students at leading academic lawinstitutions trough establishing an open European network of law incubators.

Project

SLO NW Hoe (ver) kijk jij in de ruimte? Recent afgelopen

KU Leuven

Kinderen zijn intrinsiek geïnteresseerd in kosmografie. Vanuit hun eigen leefwereld gaan zij op zoek naar verklaringen. Daarbij ontstaan vaak misconcepties. Deze zijn beschreven in de literatuur maar er wordt daarinnauwelijks beschreven hoe leraren daarop moeten inspelen. In dit project peilen we naar het conceptueel inzicht van leraren in de leerstof, en bestuderen we hun concrete klaspraktijk. Vervolgens worden workshops uitgewerkt om leraren te ondersteunen bij het geven van de lessen kosm...

Project

Onderzoek naar praktijkinitiatieven inzake de doorstroom van jonge kinderen naar pleegzorg in Limburg Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar praktijkinitiatieven inzake de doorstroom van jonge kinderen naar pleegzorg in Limburg op vraag van Vlaams Minister Welzijn, volksgezondheid en gezin.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2013

Project

Overeenkomst tussen Baosteel Group Corp. en Universiteit Hasselt betreffende een Academisch en Onderwijskundig programma 'Management' aan de Universiteit Hasselt Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Overeenkomst behelst de samenwerking tussen Universiteit Hasselt en Baosteel Group Corporation (China) betreffende op maat gemaakte studieprogramma's voor Baosteel managers aan de UHasselt. De Baosteel managers komen naar België voor een kort studieverblijf waarbij een passend individueel programma wordt samengesteld en ingericht.

Project

FORMATEC Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Veroudering en neurale plasticiteit: veranderingen in hersenstructuur, functie en connectiviteit in relatie tot motorische coordinatie.

KU Leuven

De problematiek van de veroudering is een uitdaging voor de maatschappij. Met dit project verruimen we onze kennis in verband met leeftijdsgerelateerde veranderingen in de hersenen en de gevolgen hiervan voor de bewegingssturing. Het uitgangspunt is dat veranderingen in motorisch functioneren worden bepaald en beperkt door functionele, structurele en connectiviteitsveranderingen in het normaal verouderende brein. Er wordt gebruik gemaakt van state-of-the-art beeldvormingstechnieken gecombinee...

Project

Ground-Rent, Financialization of Real-Estate and the Production of Space: The Choreography of Urban-Port Configurations around the Manchester Ship Canal and the Port of Antwerp.

KU Leuven

This project focuses on the finances and operation of landlord-developers in realising their developments and, by transforming space and its use, contributing to the restructuring of economy and society. The centralthesis is that landlords seeking rent are crucial but analytically neglected actors in facilitating the entry of global financial capital into the built environment on the one hand, and in shaping the urban political process as they seek the fruition of profitable real estate proje...

Project

Exaschaal algoritmen en geavanceerde computertechnieken (EXA2CT)

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

CANAL - CreAting NonconentionAl Laminates.

KU Leuven

The purpose of CANAL is to develop new Non-Conventional composite laminate configurations using Dry Fibre Placement (DFP) and the establishmentof the engineering tools for the design of efficient structures made ofthese new configurations. The project integrates laminate design, manufacturing and structural design to ensure the industrial applicability ofthe technology in the aerospace industry and other industries, such as automotive, that can benefit from rapid and cost effective production...

Project

Strengthening local capacities for food sustainability in agricultural communisties: a case study from the municipality of Calixto Garcia (Eastern Cuba).

KU Leuven

Dit project heeft tot doel de landbouwproductie capaciteiten van landbouwers te verstreken via verbeterde landbouwextensie en het sturen van onderzoeksinitiatieven naar hun noden. Informatie en kennis zal uitgewisseld worden gebruik makend van verschillende action research. Een multi-actor cursus zal georganiseerd worden om de professoren, onderzoekers en gouvernementelenbsp;en niet-gouvernementele ambtenaren te trainen in action-research methoden. Biofysische en socio-economische problemen w...

Project

Business model ontwikkeling en resource management in het evolutie proces van nieuwe bedrijven werkzaam in een opkomende industrie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Mijn doctoraatsonderzoek focust zich op het evolutieproces van jonge ondernemingen werkzaam in een opkomende industrie. Aangezien deze ondernemingen de specifieke uitdaging hebben om een succesvol business model te ontwikkelen ondersteund door de juiste middelen, zal dit onderzoek de onderliggende microprocessen van het evolutie proces trachten te achterhalen door middel van een kwalitatieve onderzoeksopzet.

Project

Francqui onderzoekshoogleraar "PLASMA".

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Pensioeninformatie en recht(sverhouding)en

KU Leuven

Informatie over zowel wettelijke als aanvullende en individuele pensioenen wordt in toenemende mate gereglementeerd door verschillende rechtsbronnen en in verschillende rechtstakken. Daarnaast zijn bij pensioeninformatie diverse, zowel publiek- als privaatrechtelijke, partijen betrokkenmet verschillende, mogelijks conflicterende, belangen: de pensioengerechtigde, socialezekerheidsinstellingen, werkgevers, verzekeraars, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, sociale secretariaten… Het ...

Project

Economic governance in de Europese Unie en de rol van het recht op collectief onderhandelen Recent afgelopen

KU Leuven

line-height:150%;font-family:'Calibri','sans-serif';mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:NL-BE">Dit onderzoek focust op EU ‘economic governance’ en de relatie ervan methet recht op collectief onderhandelen. Met de introductie van een strikteeconomische en budgettaire coördinatie via een ‘Europees semester’, dat landenrichtlijnen oplegt door middel van afdwingbare mechanismen, kwam een nieuwebeleidsmethode in de EU op de...

Project

Wetenschappelijk onderzoek in het domein van de elektronenmicroscopie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Synthese en karakterisering van zelf-helendedeklagen voor de preventie van corrosie van staal Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel de corrosieresitentie, kras- en slijtvastheid van hybride coatings op gekleurde en ongekleurde DX54D stalen platen die worden gebruikt als automobiel carrosseriedelen. Er wordt gebruik gemaakt van nanocomposietdeklagen die gebaseerd zijn op een silicanetwerk. Deze zijn hebben meestal een lage doordringbaarheid van corrosieve stoffen.

Project

Ontwikkeling van een webapplicatie om te leren reanimeren met Ipad/iPod. Recent afgelopen

KU Leuven

Rekening houdend met de toenemende aandacht voor het gebruik van ICT inhet hoger onderwijs wil dit project de kwaliteit van het universitaire reanimatie onderwijs verhogen. De doelstelling bestaat uit de ontwikkeling van een webapplicatie die men kan downloaden op tablet PC’s en smartphones. Deze webapplicatie zal tijdens het reanimatie onderwijs gebruikt worden als multimediatool en ingebed worden in een wetenschappelijk onderbouwd instructiemodel, namelijk reciprocal peer learning.

Project

De plaats van de nationale rechtbanken en hoven in het evoluerende grondrechtenlandschap van de Europese Unie

Universiteit Hasselt

De groeiende complexiteit van bescherming van fundamentele rechten in de EU is problematisch voor de nationale rechters. Dit onderzoek zal nader analyseren hoe nationale rechters in geselecteerde lidstaten worden beïnvloed door de veranderende verhouding tussen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie.

Project

Toevoeging van WT1 mRNA-beladen autologe dendritische cellen immunotherapie aan adjuvante temozolomide Chemotherapie na maximale, veilige chirurgische resectie en chemo-radiotherapie voor recent vastgestelde glioblastoma patiënten.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

SoE2013-3 Omgaan met bronnen in het onderwijs. De ontwikkeling vaneen opleidingspakket voor lerarenopleidingen over de presentatie en de bevraging van bronnen in het onderwijs in geschiedenis, cultuurwetenschappen en andere vakken.

KU Leuven

Aangezien bronnen een cruciale drager van en toegang tot informatie vormen in elk vak, zijn de presentatie van en de vraagstelling bij bronnen door aanstaande leraren belangrijke aspecten van het (geschiedenis)onderwijs. Onderzoek maakt echter duidelijk dat de instructiepraktijk bij bronnen een pijnpunt is in het (geschiedenis)onderwijs. Routineuze instructiepraktijken m.b.t. presentatie en bevraging van bronnen belemmeren historisch denken veeleer dan het te bevorderen. Dit project streeft n...

Project

Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO)ikv Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen: Wetenschappelijke begeleiding.

Vrije Universiteit Brussel

Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) staat in voor de begeleiding -op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten- van de platformen en projecten die gesteund worden in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

Project

Ontrafelen van de moleculaire basis en genetische epidemiologie van Charcot-Marie-Tooth neuropathieën: bijdrage van Noordoost-Brazilië.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

(IND52 xDReflect) Multi-dimensionale metrologie voor de industrie. (REG 1) Onderzoek naar alternatieve optische meetmethoden ter karakterisering van glans, in overeenstemming met de visuele perceptie

KU Leuven

Het ‘European Metrology Research Programme’ (EMRP) is een gecoördineerdonderzoeksprogramma dat volledig is toegewijd aan metrologie, en dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het ondersteunt onderzoekssamenwerking tussen de nationale meetinstituten (NMI), bijgestaan door organisaties (onderzoeksgroepen uit universiteiten) die een substantiële bijdrage kunnen leveren via onderzoeksactiviteiten die relevant zijn voorhet project. De algemene doelstelling van het project xDReflect is ...

Project

Development of new methods for acoustic and elastic characterization for complex materials and structures

KU Leuven

Research in the field of material and structure characterization has led to the development of several elaborated methods to determine acousticand elastic properties. Several challenges remain to be tackled. Due tohigh damping, state of the art methods for determining the elastic properties of rubbers and gels, and the elastic and Biot parameters of poroelastic foams, are limited to frequencies below a few kilohertz, leavingthe scientifically and technologically interesting higher (audio-) f...

Project

Consumers' attitude and behaviour toward food safety in China Recent afgelopen

Universiteit Gent

This doctoral research is to investigate Chinese consumers’ decision-making process towards safe food, risk perception of food-related hazards and trust in information sources, information influence on consumer behavior and consumers’ knowledge about food nutrition and food nutrition label. It is a unique study that provides a comprehensive understanding about Chinese consumers’ attitude and behaviour toward food safety. This study will allow the formulation of policy implications for the dev...

Project

Klinische studie tussen Novartis, het Revalidatie & MS Centrum Overpelt en Universiteit Hasselt

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Novartis-Pharma NV. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Novartis-Pharma NV de onderzoeksresultaten naar " Secukinumab" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verbeterde risico-definitie in acute lymfatische leukemia bij kinderen door middel van diepgaande moleculaire karakterisatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Met deze studie beogen wij de risico-classificatie in lymfatische leukemia bij kinderen te verfijnen om zo tot betere overlevingspercentages te komen en toxische effecten van de behandeling te verminderen. We zullen evalueren welke nieuwe moleculaire veranderingen in het genoom potentieël belangrijke prognostische merkers zijn.

Project

Nanochemie van moleculaire materialen voor 2-foton functionele toepassingen (Nano2Fun).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Raman optisch activiteit als drijvende kracht in de verzelfstandiging van 'The European Centre for Chirality".

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Role of purinergic signaling in the pathophysiology of human chronic upper airway inflammation Recent afgelopen

Universiteit Gent

Novel molecules have recently been implicated in the pathogenesis of airway diseases, one of which is the group purinergic mediators. The most investigated purine is the adenosine triphosphate (ATP) which is actively involved in the development and aggravation of human airway diseases. The Nucleotides exert their cellular actions by binding to P2X (P2X1-7) or P2Y receptors (P2Y1-14). Though the role of purinergic receptors have been partially studied with agonist and antagonists, the molecula...

Project

CFD modellering van trage biomassapyrolyse in schroefreactoren voor de productie van kool en biochar.

Universiteit Gent

Trage pyrolyse is een conversieproces waarbij vaste biomassa wordt omgezet tot kool met de bedoeling de eigenschappen als vaste brandstof te verbeteren of om deze te gebruiken als biochar. In dit project wordt een CFD-reactormodel ontwikkeld om deze trage pyrolysemodel wordt ontwikkeld, dat vervolgens in een populatiebalansmodel wordt geintegreerd ter combinatie met het CFD-reactormodel.

Project

Financiële analyse van de effecten van het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen in scholen. Recent afgelopen

KU Leuven

Vanaf het schooljaar 2008-2009 is een nieuw financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van het leerplichtonderwijs in werking getreden. De werkingsmiddelen die een school ontvangt werden gedeeltelijk afhankelijk van een aantal leerlingenkenmerken (opleidingsniveau moeder, thuistaal, schooltoelage en woonbuurt). De bedoeling is dat scholen in eenzelfde situatie (wat betreft school- en leerlingenkenmerken) over eengelijke financiering kunnen beschikken. Het is echter niet duidelijk hoe de...

Project

FEATHERS voor de Seoul Metropool: Toepassing en Overdraagbaarheid Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het project omvat de toepasselijkheid van de huidige versie van veren/ALBATROSS aan de SMA onderzoeken en identificeren van relevante wijzigingen in het objectmodel die nodig zijn teneinde de nauwkeurigheid wanneer toegepast op de SMA.

Project

Modeling CD4 count of HIV/AIDS patients' before and after the initiation of Antiretroviral therapy (ART) in Amhara Region, Northwest Ethiopia.

Universiteit Hasselt

Introductie van antiretrovirale therapie ( ART ) heeft 2,5 miljoen sterfgevallen voorkomen in lage - en midden-inkomenslanden wereldwijd sinds 1995. Sub-Sahara Afrika is goed voor de overgrote meerderheid van de vermeden sterfgevallen: ongeveer 1,8 miljoen. Meer dan 8 miljoen mensen hadden toegang tot antiretrovirale therapie in 2011 in lage en midden-inkomenslanden deze geven 20% verhoging vanaf 2010. In Ethiopië werd het cumulatieve aantal patiënten die ooit zijn begonnen met de behandeling...

Project

TV-RING.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor MERIT Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het project MERIT project is het eerste EU gefinancierd project dat zich concentreerd op de vaardigheden en competenties van de tussenpersoon voor weg veiligheidskwesties in het geval van leerling-bestuurders, namelijk de rij-instructeurs

Project

Ontwikkeling van krachtvelden voor het ontwerp van op maat gemaakte organosilica materialen.

Universiteit Gent

Er bestaan nog geen krachtvelden die een accurate beschrijving van organosilica materialen geven. In het kader van dit project zal zo’n krachtveld afgeleid worden uit ab initio berekeningen. Het ontwikkelde krachtveld zal dan gebruikt worden in moleculaire dynamica simulaties. Dit zal leiden tot een beter begrip van de invloed van verschillende parameters op eigenschappen van organosilica. Het uiteindelijke doel is ondersteuning bieden aan de experimentele ontwikkeling van POSiSils en andere ...

Project

De ontwikkeling van een specifiek monoclonaal antilichaam tegen deoxynivalenol Recent afgelopen

Universiteit Gent

- De ontwikkeling van een monoclonaal antilichaam tegen deoxynivalenol gebruik makend van de klassieke hybridoma en de recombinante "phage display" techniek. Tijdens de recombinante techniek zullen volgende stappen gebruikt worden: constructie van antilichaam bibliotheek, "biopanning" van "phage display" bibliotheek, genetische modificatie: punt mutaties. - De bepaling van deoxynivalenol met behulp van een amperometrische immunosensor met "screen-printed" elektrodes.

Project

Voorspellende biomarkeranalyse bij standaard mCRC KRAS patiënten die in een eerste fase met Erbitux (Cetixumab) werden behandeld in combinatie met traditionele chemotherapie binnen de dagelijkse klinische praktijk in België .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cognitieve robot controle door intra-operatieve beeldverwerking . Recent afgelopen

KU Leuven

Chirurgische robots werken in een fragiele en complexe omgeving. Elke verkeerde beweging of actie kan daarom noodlottige gevolgen hebben. Een nieuwe generatie van chirurgische robots moeten daarom uitgerust worden met sensoren om hun onmiddellijke omgeving te observeren, te interpreteren en in rekening te brengen tijdens de eigen actie. In dit project worden verschillende technieken om de omgeving op te meten bestudeerd en op basis van deze informatie intelligente robot controle technieken af...

Project

Normaliseringsbeginsel. Een nieuw perspectief op de gevangenisstraf Vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling en de invulling van het normaliseringsbeginsel en de invloed ervan op de theorie en de praktijk van hetstraffen

KU Leuven

Onze sociale welvaartsstaat steunt op de idee dat alle mensen recht hebben op “normale” levensomstandigheden. Nirje en Wolfensberger zijn de grondleggers van deze normaliseringsgedachte. Waar Nirje focust op de normalisering van de levensomstandigheden van personen met een handicap, stelt Wolfensberger dat de sociale rol van alle deviante groepen - ook van gedetineerden - genormaliseerd moet worden. De Basiswet van 12 januari 2005 introduceerde het normaliseringsbeginsel in de Belgische penit...

Project

Mechanica van zachte weefsels: het belang van de structuur en de densiteit van de elementen in de mechanische eigenschappen van de extracellulaire matrix. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Labelvrije optische microscopie voor de karakterisatie van biologische preparaten krijgt steeds meer aandacht. Cellen en weefsels bevatten componenten die onder invloed van licht met de gepaste kleur licht van een andere kleur uitzenden waardoor er contrast ontstaat. Hierbij worden gepulste laserbronnen gebruikt. Om de volledige informatie-inhoud uit de beelden te betrekken zijn geavanceerde fysische modellen nodig. De groep Biofysica wil in samenwerking met het team van prof. V. Bito (Celfys...

Project

De biologie van gemodificieerde chemokinen tijdens acute inflammatie.

KU Leuven

Ontstekingsreacties vormen een hulpmiddel bij onze afweer tegen microbiële infecties, bij het herstel van weefselschade en zijn vaak geassocieerd met tumorgroei. Strikte regulatie van de inflammatoire respons is dus essentieel voor het herstel van de normale weefselfunctie. Ongepaste vermindering van inflammatie kan leiden tot permanente weefselschade, chronische ontsteking en auto-immuunziektes. Chemokinen zijn cruciale spelers in de regulatie van leukocytenmigratie tijdens de inflammatoire ...

Project

De wisselwerking tussen nieuws en politiek. Een vergelijkende studie bij politieke journalisten en politici in Zwitserland en Nederland. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De nieuwsmedia zijn een centrale speler in de hedendaagse westerse democratieën. Toch is onze kennis over hun politieke invloed beperkt en hebben we nood aan meer onderzoek naar de manieren waarop media en politiek interageren. Deze studie gebruikt een actorbenadering om de relatie tussen politieke journalisten en politici in Zwitserland en Nederland te onderzoeken. Het doel is om enerzijds de factoren te identificeren die de kans verhogen dat de communicatie van politici wordt overgenomen do...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2013

Project

Opleiding 'Expert taalbeleid' voor basisonderwijs Brussels. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project 'Expert taalbeleid' heeft betrekking op opleidingstrajecten voor directies en leerkrachten van Brusselse basisscholen enerzijds en voor onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel anderzijds. Het doel van de trajecten is dat alle deelnemers competenties ontwikkelen om een effectief taalbeleid te realiseren. Het accent ligt op het verwerven van strategische knowhow, inhoudelijke kennis en coachingsvaardigheden. Dit traject kadert in de ondersteuning omtrent taalbeleid d...

Project

Handhaving van onderhoudsverplichtingen

KU Leuven

Bart en Els zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Helaas groeien Bart en Els uit elkaar en besluiten ze uit de echt te scheiden. Ze raken er niet uit bij wie de kinderen moeten verblijven. Bovendien eist Els onderhoudsgeld. Zij werkt immers halftijds sinds de geboorte van de kinderen. Ze stappen naar de rechter die een verblijfsregeling bepaalt en die Bartverplicht om €250 voor de kinderen en €150 voor Els te betalen. Gedurende enkele maanden komt Bart zijn onderhoudsverplichting na, maar na...

Project

Erasmus Belgica 2013-2014 : mobiliteit SMS - SMP Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen van België te bevorderen. Het biedt aan universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen. Studenten krijgen de kans om via hun studie zich effectief te integreren in de t...

Project

Trilling en thermische spanningsanalyses van functioneel gesorteerde materialen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt trilling, thermisch spanningen en verplaatsingengedrag van twee en driedimensionale functioneel gesorteerde temperatuurafhankelijke materialen. Het draagt ook in de studie van het effect van distributie van gesorteerde koolstof nano-buizen op spanningen en verplaatsingen van nano-samengestelde cilindrische shells onder mechanische en thermische belastingen. Een numerieke methode zal worden aangewend om natuurlijke frequenties en mechanische spanning met verschillende gr...

Project

Erasmus Belgica 2013-2014 : mobiliteit SMS - SMP Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen van België te bevorderen. Het biedt aan universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen. Studenten krijgen de kans om via hun studie zich effectief te integreren in de t...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2013

Project

Havenobservatorium voor performantie-indicatorenanalyse (PORTOPIA).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Handelsfinanciering. Kredietverlening in het Romeinse recht, de common law en het ius commune Recent afgelopen

KU Leuven

Het doctoraatsonderzoek wil een overzicht bieden van de geschiedenis van het recht van de kredietverlening, met een bijzondere aandacht voor definanciering van handelaren. Allereerst gaat de aandacht uit naar het recht van de lening in het Romeinse recht (vooral vanaf hetVroege Keizerrijk). De huidige Romeinsrechtelijke literatuur is sterk negentiende-eeuws gekleurd. Dit Romeinse negentiende-eeuwse recht wordt gedeconstrueerd en geherinterpreteerd op basis van enkele nieuwe ‘Leuvense’ inzicht...

Project

Een evaluatie van de selectie van magistraten (van de zetel en het Openbaar Ministerie) in België Recent afgelopen

KU Leuven

12.0pt;line-height:150%">Daar waar Belgische magistraten (van de zetel en hetOpenbaar Ministerie) vroeger politiek benoemd werden, dienen kandidatensinds2000 te slagen in het examen georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitieen door zijn leden te worden voorgedragen aan de Koning. Deze selectie heeft devoorbije jaren een hele evolutie doorgemaakt en wordt nog steedsgeoptimaliseerd. Er werd echter nooit op een omvattende onafhankelijke ensystematische wijze geëvalueerd of deze inspanninge...

Project

De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers: evaluatie van opties voor België. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EREAN – Europees Netwerk voor het Recycleren van Zeldzame Aarden uit Magneten.

KU Leuven

Because China dominates the rare-earth market and is reducing its export quota, there is a very high supply risk for rare earths in Europe. To tackle this rare-earth crisis, Europe needs to invest in primary mining,substitution and, in particular, urban mining/recycling. To date, less than 1% of the rare earths are being recycled, due to, amongst others, alack of efficient recycling technologies. The creation of a rare-earth recycling industry in Europe urgently requires an “army” of skilled ...

Project

Simulation and optimization of wind farms in the presence of mesoscale atmospheric variability and turbulence

KU Leuven

Optimization and Control of large scale wind farms and their interaction with the Atmospheric Boundary Layer.

Project

ECG based risk stratification for sudden cardiac death

KU Leuven

Sudden cardiac death (SCD) caused by ventricular arrhythmia such as ventricular fibrillation (VF) and tachycardia (VT) is the second most important cause of death in today#s world. The only efficient prevention of SCD is the implantation of a cardiac defibrillator (ICD). To keep the cost effectiveness and complication risk of this therapy acceptable, it is crucial to identify patients at high risk of arrhythmic death but at lowrisk of dying of other causes, e.g. heart failure or non cardiac d...

Project

Rol van Nanos-3 in kankerprogressie

Universiteit Gent

Metastasering is de hoofdoorzaak van kanker-gerelateerde sterfgevallen. Wij vonden evidentie voor een belangrijke rol van het nieuw ontdekte eiwit hNanos-3 in kankeruitzaaiing. Drie verschillende benaderingen zullen worden gevolgd om de mogelijke rol van hNanos-3-expressie in kwaadaardige ontaarding van long- en prostaatkankers te analyeren: genetische gemodifieerde tumormuismodellen, identificatie van moleculaire interactiepartners, en karakterisering van doelwittranscripten die voor sleutel...

Project

VIB-Opheldering van het pathologisch mechanisme voor DI-CMTC.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NIH. UA levert aan NIH de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

3GB-TEST.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Mechelen. BIOMED levert aan het Gerecht van Mechelen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2013

Project

TutorBabbel: Student tutoring met betrekking tot zelfregulerend leren Recent afgelopen

Universiteit Gent

Studenten uit eerste master Pedagogiek en onderwijskunde begeleiden via student tutoring kansarme autochtone/allochtone leerlingen leerlingen uit de derde graad van de basisschool rond zelfregulerend leren en dit tijdens de schooltijd. Het project loopt een volledig semester. Er worden doeltellingen geformuleerd voor vier groepen actoren (leerlingen, masterstudenten, leraren, ouders). De studenten worden voorbereid en ondersteund vanuit het opleidingsonderdeel Coaching en begeleiding.

Project

Dem Doketismus auf der Spur: Eine kritische Sichtung der Forschungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Ignatius von Antiochien und der Johanneischen Literatur

KU Leuven

This project proposes to study the origins and earliest traces of #Docetism# in ancient Christian literature. It starts from the widespread observation that both the labels #Docetic# and #Docetism# are in themselvesproblematic. They are used in ancient literature and modern scholarshipto denote a variety of phenomena that all have something to do with ways of explaining, and thereby denying or somehow obscuring, the reality of Jesus# suffering at the cross. Because Johannine literature and th...

Project

Nieuwe afzonderingsfenomenen bij supergeleidende nanogranen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gedifferentieerde klaspraktijken 'Goed geënt'. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project wil 25 scholen met hun klasleraren, zorgteam, directie en eventueel de betrokken pedagogisch begeleider of een in de school gekende lerarenopleider, nascholen in het omgaan met heterogene groepen en het hanteren van differentiatie, met oog voor diverse leerstijlen en hun meervoudige intelligenties. Het project heeft als doel om leerkrachten inzicht en praktische toepassingen bij te brengen van de thema's 'omgaan met diversiteit, gedifferentieerde klaspraktijken, handelingsgericht ...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Brugge. BIOMED levert aan het Gerecht van Brugge de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2013

Project

Virtuality in Reality Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het programma is toegespitst op multidisciplinariteit in een sfeer van wederzijdse interculturele verstandhouding. Het gaat om geïntegreerd concept dat vooral georganiseerd is rond bedrijfskunde, (Engelse) communicatievaardigheden en groepswerk. Studenten werken in kleine intercultureel en multidisciplinair samengestelde groepen, en schrijven een businessplan voor een denkbeeldige maar tegelijk realistische onderneming die draait rond een product of dienst binnen de expertise van de betreffen...

Project

Effect van castratie op jonge leeftijd op de gezondheid en het dierenwelzijn bij katten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Acht honderd kittens afkomstig van Vlaamse asielen werden onderverdeeld in 2 groepen: VC (vroegtijdige catratie op 8-12 weken leeftijd) en LC (laattijdige castratie op 6-8 maanden leefijd). Het doel is om chirurgische en anesthetische protocollen uit te schrijven en het voorkomen van obesitas, problemen met de lagere urinewegen, spontane botbreuken of gedragsproblemen te vergelijken tussen de twee groepen.

Project

Zelf-organisatie van 'patchy' deeltjes voor nanotechnologische toepassingen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Publieke Ruimte als een middel voor Sociale Cohesie en Diversiteit: eenMeervoudige Lezing van de Ravalbuurt, Barcelona, Spanje. Recent afgelopen

KU Leuven

Het thema van dit ERASMUS / IP is : Publieke Ruimte als een middel voorSociale Cohesie en Diversiteit: een Meervoudige Lezing van de Ravalbuurt, Barcelona, Spanje. Deze internationale workshop heeft een meervoudige aanpak om het collectief gebruik van “challenged public spaces” te bestuderen en ontwerpen, een eis die de snel veranderende hedendaagse samenleving stelt. De resultaten en discussies over de manieren om stedelijke ruimtes toe te eigenen op een tolerante en meervoudige manier, zull...

Project

Teaching attitudes and skills towards Europe.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Covalent nanopatterning of graphitic surfaces under electrochemical control

KU Leuven

Scanning Tunneling Microscopy (STM) is one of the preferred techniques to investigate the ordering and properties of self assembled layers, in general monolayers, on conductive surfaces.we propose to undertake STM studies that will focus on the self-assembly of charged organic moleculeson the surface of atomically flat conductive substrates (e.g. highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) and gold) and their response to external stimuli. In view of their ionic nature, we expect these molecules...

Project

Structuur en functie van de mediale bovenste olijfkern. Recent afgelopen

KU Leuven

De mediale bovenste olijfkern (MSO) is een auditieve kren in de hersenstam, en is de eerste plaats van binaurale interactie in de hersenstam. Het is de meest prominente kern in de bovenste olijfkernen bij de mens. Een aantal kenmerken maken het buitengewoon moeilijk om deze kern te karakteriseren. We hebben methodes ontwikkeld om deze moeilijkheden te omzeilen en de anatomische en fysiologische eigenschappen van de kern te bestuderen die aan de basis liggen van zijn binaurale functie. De meth...

Project

Sucrose synthase als kosteneffectief middel in glycosyleringsreacties

Universiteit Gent

Centraal in dit project staat de glycosyltransferase sucrose synthase, dat ingezet wordt om dure nucleotide geactiveerde suikerdonoren te recyleren die nodig zijn om organische moleculen te glycosyleren met glycosyltransferasen. Door enzyme engineering wordt een verbeterde versie van het sucrose synthase bekomen. Na optimalisatie wordt getracht om het kosteneffectief proces op te schalen zodat de geglycosyleerde moleculen commercieel kunnen worden aangeboden.

Project

Identificatie van nieuwe antimicrobiële plant peptiden en de ontrafeling van hun werkingsmechanisme.

KU Leuven

Antimicrobiële peptiden (AMPs) komen veelvuldig voor in het plantenrijken spelen een belangrijke rol in het aangeboren afweersysteem van planten. Verder zijn zij ook waardevol in landbouwkundige en medische toepassingen. O.b.v. recent onderzoek blijkt dat hun aantal in de plantenwereld onderschat is. In dit project wensen we nieuwe AMPs te idenficeren in de modelplant Arabidopsis thaliana alsook in de gewasplanten Coffea arabica en Theobroma cacao. Deze nieuwe AMPs zullen verder gekarakterise...

Project

Onderzoekssabbatical Recent afgelopen

Universiteit Gent

De onderzoekssabbatical zal de voltooiing van twee werkpakketten voor “Een Cultuurgeschiedenis van Britse en Franse Efemere Publicaties, 1680-1830” vereenvoudigen. Het project beoogt een comparatieve studie van culturele productie en een literatuurgeschiedenis waarin aandacht wordt besteed aan tekstcorpora die tot op heden nog niet zijn bestudeerd binnen het vakgebied van de literaire historiografie.

Project

HERA-project CARIB: Caribische connecties: Ontmoeting van Culturen in de Nieuwe Wereld.

KU Leuven

De ontmoeting tussen de culturen uit de Oude en Nieuwe Wereld, is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. DeCaraïben waren het toneel van interacties tussen culturen met een dramatisch verschillende achtergrond, waar na een turbulente koloniale periode de grondslag werd gelegd voor de huidige multi-etnische maatschappijenin de regio. Dit project focust op de interactie en sociale relatie tussen de verschillende gemeenschappen in de Kleine Antillen voor, tijd...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2013

Project

Gas en Vloeistof Hold-Up en Uitwisseling in Drie Fasen Laboratoriumreactoren voor het Opmeten van Intrinsieke Kinetiek. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Vele industriële chemische reacties worden in de vloeistoffase uitgevoerd. Het opmeten van de corresponderende kinetiek op laboratoriumschaal stelt heel wat praktische uitdagingen, in het bijzonder met betrekking tot 'hold-up' van gassen en vloeistoffen in deze reactoren en de uitwisseling van materie tussen beide fasen. De bepalende fenomenen in een Robinson Mahoney reactor zullen op een systematische manier onderzocht worden.

Project

Microbial Resource Management voor het sluiten van de stedelijke water cyclus

Universiteit Gent

De toenemende vraag naar drinkbaar water maakt het sluiten van de stedelijke water cyclus (water naar afvalwater en terug naar water) meer en meer noodzakelijk. Microbiële gemeenschappen zijn reeds lang in gebruik in de water productie of biotechnologie, maar hun studie was eerder gebaseerd op empirische dan op wetenschappelijke kennis. De volgende stap is om deze microbiële gemeenschappen beter te begrijpen en managen via met Microbial Resource Management concept.

Project

Nieuwe perspectieven op de wereld: signaalverwerking voor het interpreteren van biogeochemische tijdreeksen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Werkgelegenheid, groei en herverdelingseffecten van overheidsbeleid in een OLG setting met imperfecte arbeidsmarkten.

Universiteit Gent

Dit doctoraatsonderzoek focust op de inkomenseffecten van begrotingsbeleid, de pensioenhervorming en migratiebeleid. We ontwikkelen verschillende levenscyclusmodellen die de imperfecte aard van de Europese arbeidsmarkt zo dicht mogelijk proberen te benaderen en gebruiken deze dan voor een beleidsanalyse. Gegeven het feit dat beleid een invloed heeft op de inkomensongelijkheid en de verdeling van de welvaartseffecten, welke weg moeten beleidsmakers bewandelen?

Project

Headspace en TGA en TGA analyse van monsters Zytel Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DuPont International Operations Sarl. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DuPont International Operations Sarl de onderzoeksresultaten naar 'Headspace en TGA en TGA analyse van monsters Zytel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van VOC van soldeerpasta's gedurende warmtebehandeling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Höganäs Global Development. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Höganäs Global Development de onderzoeksresultaten naar 'analyse van VOC van soldeerpasta's gedurende warmtebehandeling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van PP materialen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Didak Injection. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Didak Injection de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van PP materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IC analyse van een PU schuim Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds RECTICEL. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan RECTICEL de onderzoeksresultaten naar 'IC analyse van een schuim' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee topcoats Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Axalta Coating Systems bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Axalta Coating Systems bvba de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee topcoats' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een afzetting Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Arcadis Belgium. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Arcadis Belgium de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een afzetting' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elementanalyse van drie masterbatches Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Schulman Plastics bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Schulman Plastics bvba de onderzoeksresultaten naar 'Elementanalyse van drie masterbatches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Acteurs in het spotlicht. Onderzoek naar de inkomens en de sociaal-economische positie van de professionele Vlaamse acteurs Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoek willen we de loopbaan en de daarmee gepaard gaande socio-economische positie en inkomsten van professionele acteurs gedetailleerd in kaart brengen op basis van nieuw surveymateriaal verzameld bij Vlaamse acteurs. We zullen in deze bevraging uitgebreid ingaan op zowel artistieke als niet artistieke werkzaamheden van acteurs en hun inkomsten uit beide activiteiten. Op basis van dit cijfermateriaal zullen we op zoek gaan naar acteursprofielen en de bestaande percepties omtrent h...

Project

Klinische studie 'Teri-Dynamic'

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Sanofi-Aventis Belgium. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Sanofi-Aventis Belgium de onderzoeksresultaten naar " Teri-dynamic" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Voorbereidend werk in de analyse en rapportage van gegevens over multi-resistentie in antimicrobiële resistent geïsoleerde gegevens bekomen uit rapporterende landen voor het jaar 2012 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

GMO's, die beschikbaar zijn op de Europese markt, zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften die een wetenschappelijke beoordeling van de potentiële risico's voor de gezondheid van mens of dier vereisen. EFSA is verantwoordelijk voor het verstrekken van onafhankelijk, objectief en transparant wetenschappelijk advies met betrekking tot de veiligheid van GMO's. CenStat adviseert het GMO-panel van EFSA met betrekking tot de statistische analyse en interpretatie van agronomische en composito...

Project

Spectrale karakterisering van benzoguanamine Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant Color. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color de onderzoeksresultaten naar 'Spectrale karakterisering van benzoguanamine' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Monografie "Metaphors in Modern and Comtemporary Philosophy". Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De monografie "Metaphors in Modern and Contemporary Philosophy" is een boek dat waardevol materiaal over de rol en functie van metaforen in de filosofie bij elkaar brengt.

Project

Micro-Mechano-Electrochemical Milling

KU Leuven

This research project aims the fundamental investigation of a novel hybrid process, called "micro-mechano-electrochemical milling". The combination of micro-milling and micro-ECM will increase the micro-ECM efficiency and extend the range of machinable materials. The global scientific objective is to have a detailed understanding (process material interaction) of the proposed novel process. It will result in the technological objective of precisely machining 3D parts and geometries in advance...

Project

GC/MS analyse van N-buthylbenzeensulfonamide in extractie van farmaceutische rubbers Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van N-buthylbenzeensulfonamide in extractie van farmaceutische rubbers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van stalen: bepaling rozemarijnzuur. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds HAS Hogeschool. UA levert aan HAS Hogeschool de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van drie oliestalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ZF Wind Power Antwerpen. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ZF Wind Power Antwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van drie oliestalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het boorgehalte in een email oplossing Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Thijssen Emans & Co BV. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Thijssen Emans & Co BV de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het boorgehalte in een email oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het silaangehalte Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Henkel Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het silaangehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totale zwavelgehalte in zwavelbeton voor en na thermische behandeling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Thermo-Clean. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Thermo-Clean de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totale zwavelgehalte in zwavelbeton voor en na thermische behandeling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Synthese van G AN-17(OH)2 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Vishay. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Vishay de onderzoeksresultaten naar 'Synthese van G An-17(OH)2 onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR microscopie van een vervuiling Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'FTIR microscopie van een vervuiling' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Na gehalte in waterige extracten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Na gehalte in waterige extracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

SS 13 C NMR spectroscopie van glycinaten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Tessenderlo Chemie. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Tessenderlo Chemie de onderzoeksresultaten naar 'SS 13 C NMR spectroscopie van glycinaten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van blaasvorming op rubbere stoppen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DATWYLER Pharma Packaging International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DATWYLER Pharma Packaging International de onderzoeksresultaten naar 'karakterisatie van blaasvorming op rubbere stoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het dichloormethaangehalte Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het dichloormethaangehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van vier polyamide pelletstalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Segers en Balcaen. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Segers en Balcaen de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van vier polyamide pelletstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende FT IR analyse van twee bindmiddelen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC onderzoeksinstituut* (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende FT IR analyse van twee bindmiddelen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van N-butylbenzeensulfonamide in extractie van farmaceutische rubbers Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DATWYLER Pharma Packaging International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DATWYLER Pharma Packaging International de onderzoeksresultaten naar GC/MS analyse van 'N-butylbenzeensulfonamide in extractie van farmaceutische rubbers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende elementanalyse van metalen deeltjes Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taura Natural Ingredients de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende elementanalyse van metalen deeltjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar blaasgevoel.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

13C CP/MAS NMR analyse op Dapmn Aminoplast stalen C en D Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Huntsman bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Huntsman bvba de onderzoeksresultaten naar '13C CP/MAS NMR analyse op Dapmn Aminoplast stalen C en D' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar verkleuring van siliconen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Expero bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Expero bvba de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar verkleuring van siliconen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van N-buthylbenzeensulfonamide in extractie van farmaceutische rubbers Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van N-buthylbenzeensulfonamide in extractie van farmaceutische rubbers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

454 PYROSEQUENCING. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Bewegingsherkenning van onvervormbare lichamen gebruik makend van een invariante bewegingsbeschrijving

KU Leuven

In de robotica is er een groeiende nood aan het efficiënt en robuust herkennen van bewegingen van onvervormbare lichamen. Voorbeelden van toepassingen zijn het herkennen van bewegingstrajecten van een door een mens of robot gemanipuleerd voorwerp en het extraheren van bewegingsprimitieven uit meerdere demonstraties tijdens het `programmeren door demonstratie'. Zulke demonstraties variëren klassiek naargelang de uitvoeringsvorm en de persoon, maar ook naargelang de startpositie en -oriëntatie ...

Project

Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek van prof. dr. Jean Manca Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

Project

Duurzaamheidgedreven innovatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Smart Wind Farm Control using Multi-Agent Systems

KU Leuven

To reach the European 20-20-20 energy goals, new wind farms need to be built. This causes challenges for grid operators. To contain the level of investment the grid operators need to put into the grid infrastructure, the SWIFT project will try to use smart control of wind turbines through ICT. In this PhD, we will study the feasibility of using multi-agentsystems for distributed wind farm control.

Project

Auteursrecht en nieuwsmedia: de ipact van het auteursrecht op vrije en onafhankelijke (online) nieuwsmedia Recent afgelopen

Universiteit Gent

De centrale onderzoeksdoelstelling is nagaan welke invloed het auteursrecht heeft op de vrijheid en onafhankelijkheid van online nieuwsmedia. Het onderzoek spitst zich toe op twee categorieën van landen: ten eerste, Europees continentale landen met een traditie van auteursrechten (België en Duitsland); en ten tweede, landen met een traditie van "copyrights" (het VK en de VS).

Project

Tussentijdse evaluatie van het NIMD-programma in Oeganda 2009-2013. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NIMD. UA levert aan NIMD de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een aanpak gebaseerd op de toestands-(differentiaal)-Riccati vergelijking voor niet-lineaire regelsystemen Recent afgelopen

KU Leuven

Numerous techniques currently exist for the control of nonlinear systems (e.g. Kokotovic et al., 1976; Byrnes and Isidori, 1991; Khalil, 1996;J. C. Willems, 2007). Among these, the State-dependent Riccati equation (SDRE) approach has recently attracted considerable attention and has become a promising and popular synthesis tool over the last decade [1]-[6]. The benefits of the SDRE scheme include i) the concept is intuitive and simple, which directly adopts the LQR design at every nonzer...

Project

Optimalisatie van signalisatie bij calamiteitenroutes op het Klaverblad in Lummen. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Wegen en Verkeer Limburg wil na de herinrichting van het Klaverblad Lummen de signalisatie testen die gebruikt worden bij calamiteiten, de zogenaamde calamiteitenroutes. Momenteel zijn er 2 portieken die gebruikt kunnen worden om automobilisten te waarschuwen en te informeren bij calamiteiten. Deze hebben een maximum van 19 karakters. Daarnaast zullen er op termijn 2 extra borden geplaatst worden (naast de weg) om te informeren bij calamiteiten zodat de 4 richtingen naar het Klaverblad afgede...

Project

Interne overdracht voor aanstelling van doctoraatstudent Kris Gillis Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Interne overdracht voor aanstelling van doctoraatstudent Kris Gillis

Project

Een praktijkgericht onderzoek naar de knelpunten in de huidige Belgische strafprocedure met het oog op het schrijven van een nieuwe strafprocedure. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het onderzoeksplan doelt op het opsporen van knelpunten binnen de huidige strafprocedure. In een eerste face worden deze opgespoord dmv literatuurstudie en het bevragen van respondenten via vragenlijsten. Ook worden interviews en focusgroepen van interessante experten georganiseerd. Daarboven wordt een rechtsvergelijkend luik opgesteld. Door integratie van de verschillende fases komt men tot een eindrapport, hetwelk de onderzoeksresultaten weergeeft en aanbevelingen formuleert.

Project

14de Internationale Science of Aphasia Conference

Vrije Universiteit Brussel

14de Internationale Science of Aphasia Conference

Project

Vergelijkende analyse van twee polyamide pelletstalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds SB Diest nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan SB Diest nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee polyamide pelletstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwerp van groene technologieën met moleculaire modellering Recent afgelopen

Universiteit Gent

Een onderzoeksverblijf van een jaar aan de University of California, Berkeley, om geavanceerde nanomaterialen te ontwerpen voor de verwijdering van CO2 en voor het ontwerp van de volgende generatie lithium-batterijen, door middel van moleculaire modellering. Moleculaire Dynamica en Monte Carlo simulaties zijn nodig om de beweging van lithium-ionen en CO2 te volgen in de tijd en hun gedrag te verstaan.

Project

Vergelijkende analyse van vier polyamide pelletstalen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds SB Diest nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan SB Diest nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van vier polyamide pelletstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Erasmus Mundus Master 4Cities

Vrije Universiteit Brussel

4Cities is een tweejarig Master programma in Urban Studies. Geselecteerd als Erasmus Mundus Master en een samenwerking van de universiteiten in Brussel, Copenhagen, Wenen en Madrid.

Project

Voorstudie van een stadsvernieuwingsproject. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project betreft een voorbereidende studie voor de ontwikkeling van een stadsvernieuwingsproject op en rond de site van Slachthuizen en de campus van de Erasmushogeschool Brussel in de Brussels Kanaalzone in Kurgem, Anderlecht. Het spitst zich toe op het opbouwen van expertise en allianties tussen actoren, met als doel te komen tot een projectdefnitie voor een mogelijk stadsvernieuwingsproject voor dit gebied.

Project

Afwerken kwaliteitsindicatoren set palliatieve zorg Vlaanderen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen' hebben voor het project ' Afwerken kwaliteitsindicatoren set palliatieve zorg Vlaanderen ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald...

Project

Normaalvormen en niet-autonome dynamische systemen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 13 juni 2013 het verblijf van 1 maand van Dr. Doan Thai Son (Imperial College London, UK) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal Dr. Doan Thai Son onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Peter De Maesschalck(Onderzoeksgroep Dynamische Systemen). Het verblijf zal plaatsvinden in augustus 2013.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Geert-Jan Graulus Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Ontwikkeling van een fotonische biosensor voor de microbiologische screening van waterstalen

Project

TG/MS analyse van een coating Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DSM R&D Solutions NL. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DSM R&D Solutions NL de onderzoeksresultaten naar 'TG / MS analyse van een coating' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

G.0C59.13N Odysseus project van Benedikt Szmrecsanyi.

KU Leuven

The project is situated at the crossroads of research on English as a World Language, usage-based theoretical linguistics, variationist linguistics, and cognitive sociolinguistics. It specifically marries the spiritof the PROBABILISTIC GRAMMAR FRAMEWORK (which posits that grammatical knowledge is experience-based and partially probabilistic) to research along the lines of the ENGLISH WORLD-WIDE PARADIGM (which is concerned with the dialectology and sociolinguistics of post-colonial English-sp...

Project

De theorie van "mixta" in vroegmoderne meteorologie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Onderzoeksreis naar Universiteit Princeton als "Visiting Student Research Collaborator"

Project

Expertise bij juridische aspecten bij organenhandel en THB bij orgaantransplantatie Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Expertise bij juridische aspecten bij organenhandel en THB bij orgaantransplantatie

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Inclusief hoger onderwijs: Multiactoren multi-methode onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met functiebeperkingen. Recent afgelopen

KU Leuven

Multiactoren multi-method onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met functiebeperkingen (inclusief-HO project).

Project

OOF/2013/17 Vocalab. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Moleculaire beeldvorming van stamcellen via specifieke integratie van humane reportergenen voor de evaluatie van therapeutische efficiëntie in Duchenne musculaire dystrofie modellen.

KU Leuven

Duchenne musculaire dystrofie (DMD) is een letale recessieve X-gekoppelde enkel gen aandoening met een relatieve frequente incidentie van 1 op 3500-7500 pasgeboren jongens. Door afwezigheid van functioneel dystrofine is het dystrophine-glycoproteine complex verstoord wat leidt tot instabiliteit van het gestreept spierweefsel. Dit maakt de spier kwetsbaar ende ziekte is dan ook geassocieerd met de typische klinische manifestaties van progressieve spier afbraak, verlies van zelfstandige wandele...

Project

Netwerk opbouw en evolutie bij nieuwe bedrijven Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project heeft twee doelstellingen. Enerzijds is het de bedoeling om te onderzoeken hoe jonge bedrijven met technologie focus hun bedrijfsnetwerk opbouwen en welke factoren dit proces beïnvloeden. Het tweede deel van het project bestudeert hoe de netwerken van deze bedrijven evolueren en welke invloed dit heeft op het aantrekkingsproces van nieuwe middelen voor het bedrijf.

Project

De Opbouw van Architectuurtheorie in Vlaanderen 1965-1995 Recent afgelopen

KU Leuven

De inzet van het doctoraatsproject is een beter begrip van de Belgischearchitectuurtheorie uit de tweede helft van de twintigste eeuw (1965 - 1995). Als onderzoeksgebied wordt Vlaanderen aangeduid en met uitbreiding Louvain-la-Neuve en Brussel. Het onderzoek beperkt zich met andere woorden niet tot Nederlandstalig België. Interdisciplinariteit staat voorop. Tekstmateriaal uit de sociologie, fenomenologie of (kunst)geschiedenisgaan hand in hand met opiniestukken uit de architectuurkritiek. Dit...

Project

Grundtvig leerpartnerschap N° 2013-GRU-LP-052-CO :

Vrije Universiteit Brussel

Het Grundtvig programma is één van de vier sectorale programma's van het Europese Programma 'Een Leven Lang Leren' en richt zich tot alle vormen van de niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie; hiertoe behoren zowel het formele volwassenenonderwijs als de non-formele vorming. Het Grundtvig programma zoekt een antwoord op de uitdagingen die zich stellen door de veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Volwassenen worden genoodzaakt hun kennis bij te stellen; er is nood aan opleidi...

Project

Structure and higher-order tensor decompositions: algebraic and numerical aspects and implications for signal separation and system identification.

KU Leuven

Part of the project concerns the algebraic and numerical study of higher-order tensor decompositions. Part concerns the development of numerical algorithms. Part of the project lays the mathematical foundations for new approaches to many technological applications such as signal separation and system identification, and is related with mathematical modelling. Each investigation topic is supported by multiple technological applications.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Lokale configuraties van het feminisme, religie en seculariteit. Door Hendrika Petronella van den Brandt Recent afgelopen

Universiteit Gent

Ik geef een bijdrage te heroverwegen lokale West-Europese configuraties van het feminisme, religie en seculariteit door: Onderzoeken hoe theorieën over religie, seculariteit en feminisme ons begrip van discoursen / praktijken van organisaties van de Vlaamse vrouwen kunnen bevorderen. En omgekeerd: hoe discoursen / praktijken van organisaties van Vlaamse vrouwen kunnen nieuwe theoretische inzichten in / begrip van lokale configuraties van feminisme, religie en seculariteit produceren.

Project

Onderzoek naar nieuwe behandelingsmethoden voor welke delen sarcomen: efficiëntie en toxiciteit van cytotoxische prodrugs en kinase inhibitorenin nieuwe xenograftmodellen afkomstig van patiënten

KU Leuven

Wekedelen sarcomen zijn kwaadaardige tumoren van de weke delen zoals despieren, het bindweefsel, de bloedvaten en het zenuwweefsel. Dit is eenheel diverse groep van zeldzame tumoren met een agressief karakter en een slechte prognose, waarbij de huidige standaard chemotherapie (o.a. doxorubicine) in het merendeel van de subtypes van sarcomen geen of slechts beperkt effect heeft op de overleving. De gemiddelde overleving na diagnose en ondanks chemotherapie bedraagt ongeveer 12 maanden. Toxicit...

Project

Work order onder de duurovereenkomst met Deloitte in het kader van een GIS analyse Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit work order kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOB (UHasselt) en anderzijds Deloitte Bedrijfsrevisoren. Het onderzoeksinstituut IMOB levert aan Deloitte Bedrijfsrevisoren de onderzoeksresultaten naar 'GIS analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gebruik van reologische structuren voor optimalisatie van energieoverdracht tussen oscillatoren. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het absorberen van trillingsenergie heeft twee belangrijke toepassingen: bescherming van constructies tegen omgevingsfactoren en opname van hernieuwbare energie uit natuurlijke bronnen. Dit onderzoek zoekt naar semiactieve trillingsabsorptie systemen gecombineerd met reologische materialen. Dit zijn materialen waarvan de parameters wijzigen door aanwezigheid van een magnetisch of elektrisch veld. Een optimale controle strategie wordt gezocht om de trillingsenergie opname te maximaliseren.

Project

Consultancy overeenkomst

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Ysios Capital Partners, S.G.E.C.R. S.A.' hebben voor het project ' Consultancy Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Overeenkomst voor de klisnische studie 'Confidence'

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Merck Serono. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Merck Serono de onderzoeksresultaten naar "Confidence" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Dendermonde. BIOMED levert aan het Gerecht van Dendermonde de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2013

Project

Interne overdracht voor 0,5 fte aanstelling van Uschi Peeters Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Interne overdracht voor aanstelling van Uschi Peeters

Project

Credible risk measures under solvency II with application in insurancenance.

KU Leuven

CREDIBLE RISK MEASURES UNDER SOLVENCY II WITH APPLICATIONS TO INSURANCE AND FINANCE 1. Introduction The introduction of the Solvency II accord is one of the largest reforms ever observed in the EC insurance industry. Under Solvency II capital requirements rules are established to determine the required capital to be held by the company. The determination of a sufficient amount of capital to hold is only part of a larger risk management and solvency policy, which includesidentifying, measuring...

Project

Veldstudie Biotanormen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is het voldoen aan de monitoringverplichtingen van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder de dochterrichtlijn gevaarlijke stoffen. Daartoe zullen op verschillende meetplaatsen de verschillende stoffen in biota gemeten worden.

Project

Data representativiteit: problemen en oplossingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De kwaliteit van de gegevensbestanden, door EFSA gebruikt in het kader van risico evaluaties, en in het bijzonder de gegevens van het pesticide monitoring programma, zal geëvalueerd worden naar representativiteit en geschiktheid. De beoordeling omvat een kritische evaluatie van (1) de kwaliteit van de gegevensbestanden , (2) de impact van de steekproefneming, de steekproefgrootte en populatie kenmerken die foutief of niet in rekening gebracht werden bij het statistische verwerken van de res...

Project

Multidisciplinair onderzoek naar waardecreatie van publiek-private samenwerking voor de private en publieke partners (ikv onderzoek leerstoel PPS) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Publiek-Private Samenwerking, kortweg PPS, is een samenwerkingsverband waarbij de publieke en de private sector samen een project uitvoeren met de bedoeling om een bepaalde meerwaarde te realiseren: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit tegen een gelijke prijs. Het vormt een alternatief voor de traditionele manier van samenwerken. De overheid maakt gebruik van de denk- en innovatiekracht van de private sector. De private sector kan rekenen o...

Project

2de Internationale seminarie: European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network Gent - 18 en 19 Oktober, 2012 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Internationale seminarie: European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network

Project

Overeenkomst tot deelname aan het onderzoeksproject 'Total factor productivity: measurement, determinants and effects' Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De twee institutionele hervormingen over de voorbije twintig jaar - the eenmaking van de EU markt en het Lissabon strategie - zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat meer concurrentie productiviteit moet bevorderen. Met het combineren van bedrijfs-, industriële en landelijke - niveau perspectieven voor twee kleine EU-landen, België en Nederland, is dit project gericht op een analyse over de gevolgen van deze belangrijke institutionele hervormingen door (i) het schatten van concurrentie in...

Project

Dienstenovereenkomst 'MVO-traject clubs Pro League' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Football+ Foundation' hebben voor het project ' MVO-traject clubs Pro League' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Waterrecht in de EU en de VS in het kader van ontwikkelingen in het internationaal waterrecht. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt het schrijven van een gemeenschappelijk artikel over de invloed van recente ontwikkelingen in het internationaal waterrecht op het waterrecht inde EU en in de VS.

Project

De verbanden tussen seksisme, homofobie en transfobie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De studie heeft tot doel de attitudes van de algemene bevolking tegenover mannen, vrouwen, holebi's en transgenders in beeld te brengen en te analyseren. De nadruk ligt hierbij op de attitudes omtrent gender, seksisme, homofobie, homonegativiteit, transfobie en transnegativiteit, op zowel cognitief, affectief als gedragsniveau.

Project

Erasmus Mundus-Western Balkans (ERAWEB) voor academische mobiliteit in geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

KU Leuven

Het ERAWEB II Consortium omvat zeven universiteiten in zes landen van Lot 7 (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië (FYROM), Servië, Montenegro en Kosovo (UNSCR 1244)) evenals zes universiteiten in vijf landen inde EU (Nederland , Oostenrijk, Duitsland, Italië en België). Het project richt zich op onderzoek in geneeskunde en gezondheidswetenschappen op twee manieren. Ten eerste, door het versterken van de academische vaardigheden van studenten, onderzoekers en docenten die werkzaam zijn in...

Project

Onderzoek naar de situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun fundamentele rechten zoals gewaarborgd door het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KULeuven. UA levert aan KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

“EMINTE”: Erasmus Mundus India To Europe.Erasmus Mundus Actie IImobiliteitsprogramma met India.

KU Leuven

Het Erasmus Mundus Actie II programma van de Europese Commissie tracht institutionele samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen in de Europese Unie en derde landen te bevorderen via een mobiliteitsprogramma voor studenten en stafleden. Een studie- of onderzoeksverblijf in het buitenland, een volledige training of onderzoek in het kader van master- of doctoraatsstudies, en uitwisseling van stafleden zijn een ideale voedingsbodem om aan een geglobaliseerde academische cultuur te werken én ...

Project

Dienstenovereenkomst 'Testing of prototype corrosion sensor on a number of locations along a pipeline trajectory in order to allow VUB to further test and validate VUB's corrosion sensor in a live environment' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Fluxys Belgium N.V.' hebben voor het project ' Testing of prototype corrosion sensor on a number of locations along a pipeline trajectory in order to allow VUB to further test and validate VUB's corrosion sensor in a live environment' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie va...

Project

NOVA DOMUS: Netwerk van Amerika en Europa voor mobiliteit van doctorandi tussen universiteiten.

KU Leuven

Nova Domus wordt gecoordineerd door de Universitat de Barcelona, deel van de vereniging van Catalaanse universiteiten. De belangrijkste doelstelling is om gezamelijke initiatieven, programma's en projecten te organiseren met als doel het verbeteren van het universitaire system, als ook universiteiten de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen op het vlak van onderzoek.

Project

Herwerking van het instrument ter bepaling van de intensiteit van zorg voor kinderen en adolescenten (IZIKA - CASII) en van het instrument voor infants en kleuters (IZIIK - ESCII) voor gebruik in functie van de Intersectorale Toegangspoort. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van TGIC in lucht Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Apeiron-Team nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Apeiron-Team nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van TGIC in lucht' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een slurry in een tandwielkast Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ZF Wind Power Antwerpen. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ZF Wind Power Antwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een slurry in een tandwielkast' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Beursprogramma Solvay Business School - VUB

Vrije Universiteit Brussel

Aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel krijg je een unieke combinatie van economische, bedrijfsgerichte, kwantitatieve én technologische opleidingsonderdelen. De bedoeling is dat je later als handelsingenieur in een onderneming in staat bent om het jargon van je medewerkers of collega's te begrijpen, of het nu gaat om ingenieurs, juristen, informatici of andere specialisten. En dat je zelfstandig of samen met hen tot beleidsbeslissingen kan komen. Kortom: dat je een b...

Project

(In-)Differenties - Alteriteit in het werk van Josef Winkler Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit congres focust op het thema alteriteit in het werk van de Oostenrijkse auteur Josef Winkler. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Institut für Germanistik van de Universität Wien. Oostenrijkse, Duitse, Tsjechische en Belgische onderzoekers zullen er met elkaar in dialoog gaan, onder hen zowel gerenommeerde Winkler-specialisten als beginnende Winkler-onderzoekers.

Project

Microsimulatiemodel voor de analyse van eigendomsbelasting in de EU. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Expert Taalbeleid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

1. Wat is het beleidsvoerend vermogen inzake taalbeleid van de 12 basisscholen van het katholiek onderwijs die aan het ondersteuningstraject 'Expert Taalbeleid' deelnamen? 2. Tot welke effecten heeft de geboden ondersteuning in de betreffende basisscholen geleid? Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zal een kwantitatief en een kwalitatief georienteerd onderzoek worden uitgezet.

Project

Onderzoek naar de situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun fundamentele rechten zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Tegenover de achtergrond van het VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat de volledige, structurele en daadwerkelijke participatie van personen met een handicap en hun representatieve organisaties beoogt, wordt een consultatie van het Belgisch maatschappelijk middenveld georganiseerd met als doel (1) de juridische, sociale, en materiele hindernissen en opportuniteiten te identificeren inzake gelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid (tot diensten, informatie, fys...

Project

De kloof dichten tussen klinisch epidemiologisch onderzoek en de gemeenschap door gezondheidsonderzoek binnen de gemeenschap te consolideren.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cultureel erfgoed telt voor Europa: naar een Europese index voor het waarderen van cultureel erfgoed.

KU Leuven

Het project zal bestaande gegevens over de gevolgen van het cultureel erfgoed aan de samenleving en de economie verzamelen, analyseren, consolideren en verspreiden. Het zal resulteren in een Europese overzicht van “evidence-based” onderzoek dat reeds wer uitgevoerd op verschillende niveaus. Het project beoogt het bewustzijn te vergroten voor de vele voordelen van het cultureel erfgoed en wil beleidsaanbevelingen formuleren voorhet aanboren van het volledige potentieel van erfgoed. 1 / de vers...

Project

Economische barometer Provincie Antwerpen.

Universiteit Antwerpen

Met een economische barometer wil de dienst Economie en Internationale Samenwerking relevante sociaaleconomische en ruimtelijk economische kerncijfers ik kaart brengen. Tevens wil DEIS samen met de Universiteit Antwerpen de economische evolutie in de provincie blijvend kunnen meten. Ook een benchmarking met relevante regio's hoort bij deze oefening.

Project

Brugproject Economie-Onderwijs 2013 (Bride).

Universiteit Antwerpen

Het brugproject is er in eerste instantie op gericht om ondernemerschap bij studenten te stimuleren. Via een daartoe ontwikkeld traject zullen studenten met innovatieve ideeën gekoppeld worden met studenten die het business luik op zich nemen om zo via co-creatie tot marktklare producten of concepten te komen.

Project

Naar meer doeltreffende en rechtvaardige dienstverlening voor de lokale gemeenschappen: het vergelijken van de impact van verschillende verantwoordingsmechanismen en analyseren van dienstverleningspolitiek.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Valorisatie crowdsourcing platform Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het crowdsourcing platform biedt gebruikers de mogelijkheid om via mobiele toestellen (smartphones) data te verzamelen, deze in een webapplicatie te beheren, te bewerken en naar de buitenwereld toe ter beschikking te stellen. Het binnen IMOB ontwikkelde crowdsourcing platform onderscheidt zich van andere platformen daar het zich expliciet richt op mobiele dataverzameling door grotere groepen personen (de crowd) en daar de mogelijkheid tot koppeling van verschillende projecten aan toevoegt. De...

Project

Adaptatiemechanismen van chytridiomycota aan amfibieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Batrachochytrium dendrobatidis en Salamandrachytrium terminator zijn de enige gekende chytridiomycota die vertebraten parasiteren. In dit project zal onderzocht worden hoe deze twee schimmels aangepast zijn aan de vertebrate gastheer. Dit zal onderzocht worden met behulp van vergelijkende transcriptoom en genoom analyse van deze twee species, alsook van chytridiomycota die leven in bodem en water.

Project

Bestuur en wederopbouw na de conflicten in Noord-Oeganda.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstenovereenkomst 'Animal model studie (5T2MM model) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Alethia Biotherapeutics Inc.' hebben voor het project ' Animal model study (5T2MM model)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Studie over de interne verdeling van boetes of dwangsommen uitgesproken door het Hof van Justitie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Statistical / stochastic computing.

KU Leuven

There is a strong tendency in computing to go to more and more parallelization. this because it is more power consuming to make individual elements run faster or better, than it is to make a second copy of the same device. Moreover, silicon transitors become very cheap. At the same time, our on chip devices are becoming less and less reliable. And we can save a lot of energy if it is OK that they only function poorly. This leads to a new computing paradigm, stochastic computing, were a lot of...

Project

VaRiA - Vascular Risk Assessment Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De primaire doelstelling van VaRiA is het ontwerpen en valideren van nieuwe technologische beeldanalyse en biosensor-methodieken, protocollen en ICT-algoritme (computermodellen) die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van gepersonaliseerde diagnostiek en therapie (personalized medicine) van patiënten met hart- en vaatziekten. Verder stelt VaRiA zich tot doel om de regionale kenniseconomie en mogelijkheden voor medische R&D en diagnostiek inzake hart- en vaatziekten te versterken.

Project

Coördinatie van de internationale dataverzameling en analyses die hieruit voortvloeien

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Utrecht' hebben voor het project ' Coördinatie van de internationale dataverzameling en analyses die hieruit voortvloeien' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals b...

Project

International Francqui Professorship – Bruce Ernest Logan Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze beurs financiert de sabbatical van Bruce Ernest Logan in Belgie

Project

Onderzoek en dienstverlening in het kader van het GRACE-project (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Cardiff University. UA levert aan Cardiff University de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Monitoring van de impact van HPV-vaccinatie via onderzoek van DNA HPV prevalentie in urinemonsters van adolescenten.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IARC-WHO. UA levert aan IARC-WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Modellering van het kleuruitzicht van lichtgevende kleuren.

KU Leuven

De beoordeling van de kwaliteit en het comfort van verlichting vereist een goed begrip van de correlatie tussen de optische eigenschappen van stimuli, zoals luminantie, en hun desbetreffende perceptuele kenmerken, zoals helderheid, tint, kleurigheid, lichtheid, chroma en verzadiging/saturatie. Om dit te vergemakkelijken werden kleur perceptie modellen ontwikkeld die veel van de fysiologische processen, die in het menselijk visueel systeem plaatsvinden, simuleren. De kleur van objecten is afko...

Project

Kunnen antioxidanten de vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee verbeteren?

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek heeft tot doel te onderzoeken in welke mate nutritioneel toegepaste anti-oxidanten wierspiegeld worden in het micromilieu van de eicel en op die manier de negatieve gevolgen van metabole stress op de eicelkwaliteit kunnen neutraliseren.

Project

Sociaal economische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek heeft tot doel een beter inzicht te krijgen op de impact en het belang van de haven van Antwerpen voor de omliggende gemeenten in de regio Antwerpen en het bredere hinterland (met belangrijke assen zoals het Albertkanaal, Waasland...), het Vlaams grondgebied. Waar slaat de werkgelegenheid die gecreëerd wordt in de haven neer? Wat zijn de financiële implicaties voor de gemeenten door de nabijheid van een haven als Antwerpen? Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de haven?

Project

Biomechanical aspects of intra-operative soft tissue manipulation

KU Leuven

Het operatiekwartier evolueert steeds verder naar een hoogtechnologische cockpit. De drijfveren van deze technologische vooruitgang zijn drie pijlers, namelijk het verbeteren, vergemakkelijken en veiliger maken van de chirurgische procedure. Met de komst van robotchirurgie, met als voornaamste voorbeeld de Da Vinci robot, is al sterk ingezet op de eerste twee pijlers. Verbetering wordt bereikt door de toegenomen nauwkeurigheid via het schalen van de handelingen van de chirurg en het wegfilter...

Project

Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Tussen draagvlak een daadkracht: een vergelijkend case onderzoek van (maatschappelijk) draagvlak in besluitvormingsprocessen.

Universiteit Antwerpen

De overkoepelende onderzoeksvraag gaat over de impact van het proces van participatie op het maatschappelijk draagvlak van deze projecten? Uit deze vraagstelling volgen een aantal afgeleide vragen. Wat is maatschappelijk draagvlak? Hoe definiëren en operationaliseren we dat? Is het een democratische waarde of gaat het ook om effectiviteit van beleid, wat is de impact op de snelheid én uitvoerbaarheid van beleid? Ook de rol van economische studiewerk is belangrijk: gebeurt een goede (financië...

Project

Plasma Physics and Chemistry Challenges for the Interconnect Technologyof 2D Materials.

KU Leuven

The fast growing field of 2D materials such as graphene or MoS2 opens anew era of electronic devices. Their unique property of high charge carrier mobility make them top candidates for novel transistor architectures. However, their implementation require several challenges which have to be overcome and therefore to be understood. To make 2D-based devices compatible with modern chip architectures, a high density must be reachedand the typical surface area per active device must be as small as ...

Project

Towards interfacial flow driven processing routes of colloidal particles Recent afgelopen

KU Leuven

In several technologically relevant soft matter systems, such as coatings, emulsions and foams, the rheological properties of interfaces play adetermining role. The techniques to study interfacial rheology are however, still maturing, so first an international round robin study needs to be run on some selected model systems for aqueous systems. The result would be a library of model complex fluid-fluid interfaces which captures a broad range of different constitutive behaviours. After we have...

Project

Introducing redundancy into numerical algorithms: computing with frames

KU Leuven

Computational schemes for approximating functions or for solving differential and integral equations typically require the discretisation of continuous functions in a finite-dimensional space. Popular choices of basis functions in one dimension include polynomials, Fourier series, splines and wavelets. However, bases are exceedingly difficult to construct on domains or manifolds in higher dimensions with complicated geometry. There, the only viable option is to use piecewise low-order polynom...

Project

Analyse van hoogfrequente zuurstof data uit de Waddenzee en de aangrenzende Duitse bocht. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Helmholtz-Zentrum. UA levert aan Helmholtz-Zentrum de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Simulaties en software algoritmes voor ruimtemissies: ontwerp van een sterrenkundige multi-missie instrumentsimulator Recent afgelopen

KU Leuven

Implementation of a software simulation tool to study different detectors (CCD, CMOS,...) in the field of the space instrumentation. Application of this tool for the science detectors of the PLATO mission and for the ISSIS instrument to be on-board the WSO-UV satellite.

Project

Geen Nederlandstalige Titel

KU Leuven

The use of electroplated Cu is currently being investigated as a replacement of the standard Ag screen printed front side metallization in c-Sisolar cells. Apart from the obvious lower raw metal cost, other benefits of Cu the potential for increasing the efficiency by reducing the front surface shading area, lowering the overall resistance and limiting therecombination losses. Despite the advantages, due to the required 20 to25 years of customers warranty, the module manufactures are still ra...

Project

Compensatorische inspanning en invloed op cognitieve vaardigheid bij angstige mensen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project is om beter te bepalen en in kaart te brengen (aan de hand van standaard EEG/ERP methoden) de manier waarop trek angst (cognitieve vaardigheid beïnvloedt door veranderingen in de manier waarop inspanningen worden gedaan.

Project

Uitwerken commerciële strategie en instrumentarium ten behoeve van de vermarkting van wetenschapspark Universiteit Antwerpen en incubator Darwin. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

POM Antwerpen en UA bekijken momenteel met wie en op welke wijze ook inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden aan bedrijven die zich op het terrein wensen te huisvesten. Het is echter eveneens noodzakelijk een heldere marketing- en vastgoedstrategie uit te tekenen. De commerciële strategie tot dusver was in handen van een private partner die een eerder generieke handelswijze hanteerde (weinig sectorfocus) op basis van klassieke vastgoedformules. Het aantrekken van innovatieve groeibedri...

Project

Patient-specific, image based biomechanical modeling for functional outcome prediction after orthopaedic interventions

KU Leuven

Evidently, each medical treatment aims at the most optimal approach foreach individual patient. Medical image information provides a powerful environment for the planning of a medical treatment or, more specifically, a surgical intervention. The integration of medical images, computer aided engineering elements and concepts from mechanobiology will providea powerful planning environment to predict the functional outcome of surgical interventions to the musculoskeletal system. Within this Ph.D...

Project

Meertaligheid als realiteit op school (MARS)

Universiteit Gent

De traditionele dichotome meting van anderstaligheid is te beperkt en leidt tot te veel statistische ruis. In dit onderzoek willen we via een mixed method design op een meer verfijnde manier de dynamische interactie tussen meertalig (MT) taalgebruik, de disposities en percepties hierover en de impact van MT op onderwijsprestaties ontrafelen.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2013

vorige 5001 - 5500 van 28056 volgende Pagina: 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...57 Grootte: 10 20 50 500