Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 20001 - 20500 van 27599 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...56 Grootte: 10 20 50 500
Project

EnMBR – Enzyme supplemented membrane bioreactor for degradation of recalcitrant compounds in industrial wastewater. Recent afgelopen

KU Leuven

Enzymes will be immobilised on (magnetic) beads and supplemented to membrane bioreactors to help degradation of recalcitrant compounds in wastewater. The membranes will be prepared and optimised. Also the immobilisation of the enzymes will be optimised.

Project

IRSES-OIL&SUGAR .

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Armoedebestrijding in Europa: het sociaal beleid en innovatie (IMPROVE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Experimentele studie van de invloed van de overgangszone granulaat-matrix op de duurzaamheid van beton vervaardigd met samengesteld bindmiddel Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek zal resulteren in een beter inzicht in de microstructuur en de connectiviteit van het poriënsysteem van cementgebonden materialen, en het belang van de overgangszone granulaat-matrix. Een wijziging van de samenstelling van het cement, en het vervangen van cement door alternatieven, biedt de mogelijkheid nieuwe en verbeterde materialen op punt te stellen, met voorgedefinieerde eigenschappen. Hierdoor kan het gebruik van actieve en inerte vulstoffen aangemoedigd worden, wat leidt ...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek in de organische synthese met focus op de ontwikkeling van niuewe synthesemethoden en de ontwikkeling van efficiënte synthesen van verbindingen met nut in de medicinale chemie en de matrialenchemie. Belangrijke onderzoeksdomeinen zijn: 1) Organometaal katalyse Alkyn transformaties Gooudkatalyse Carbeenchemie Photoredox katalyse 2) Heterocyclische synthese N-houdende (poly)cyclische heterocycli en analogen van natuurproducten met toepassingen binnen de medicinale chemie 3) Herni...

Project

MID-FRAIL-STUDY

Vrije Universiteit Brussel

Internationaal onderzoek mbt effectiviteit van het combineren van geoptimaliseerd medicijnmanagement en dieetprogramma's bij 70 plussers met Type 2 diabetes

Project

Effects of Plant Trait Diversity on the Stability of Grassland and Forest Ecosystem Functioning.

KU Leuven

The theory that a greater species diversity leads to a greater stability of ecosystem functioning (known as the diversity-stability paradigm), has been a point of debate for half a century. There is evidence supporting this paradigm, but it is all based on small scale field experiments and ex situ experiments. This research project aims to upscale the existing knowledge in time and space, using satellite imaging (Remote Sensing) and large database analyses to determine how plant and plant ...

Project

Planning with and for Urban Slum Dwellers: The Case of Accra, Ghana.

KU Leuven

The study will be in two parts; first, it will highlight the slum situation in Accra, by focusing on the different coping strategies that are set up within these communities. The research will as well look at the diversity of informal regulations present in the slum communities as thesestrongly motivate the inhabitants to support each other in trust and conflicts. As it is a recognisable fact that slum communities are part of city life, and that any attempt to eradicate slums is likely to be ...

Project

Interactie tussen een koude plasmastraal en het oppervlak van poreuze, biodegradeerbare polymeren

Universiteit Gent

Het onderzoek beoogt een experimentele studie die inzicht moet verschaffen in de plamaeigenschappen van een koude plasmastraal en de interacties van een plasmastraal met het oppervlak van poreuze, biodegradeerbare polymeren. OH-concentraties in het plasma worden gemeten met lasergeïnduceerde fluorescentie (LIF). Optische emissiespectroscopie wordt ingezet om de elektronentemperatuur en -dichtheid te bepalen. De indringdiepte van het plasma-effect in de polymeermatrix wordt bepaald als functie...

Project

Onderzoek naar de investeringsbehoeften voor transportsector. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van het onderzoek is het uitwerken van een methodologie voor de schatting van investeringsbehoeften in de transportsector en dit als voorspellingsmodel te testen in een aantal geval studies.nbsp;Het accent zal liggen op de grote interregionale transport infrastruktuur inde EU, vooral voor weg en spoorvervoer. Er wordt vertrokken van de huidige praktijk in een aantal regio’s en lidstaten. Hiervoor doen we beroepop een aantal buitenlandse experten. Met deze input vergelijken we tweeben...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Innovatie in farmaceutische vriesdroogprocessen via nieuwe strategieën en systemen voor procesontwikkeling, procesanalyse en procescontrole

Universiteit Gent

Het is de algemene doelstelling van dit project een strategie te ontwikkelen om QbD en PAT te implementeren in de vriesdroogprocessen van (bio-)farmaceutische producten. Deze strategie moet leiden tot een meer efficiënte manier van ontwikkeling van vriesdroogprocessen en productie van biofarmaceutische producten, wat zeer sterk gewenst is door het toegenomen belang van biofarmaceutische producten in de Vlaamse farmaceutische industrie.

Project

Gezamenlijke MSF II evaluaties i.k.v. de ontwikkeling van interventies op nationaal niveau: 'Congo'.

Universiteit Antwerpen

Uitvoeren van baseline assessments, follow-up assessments en quality control in het kader van het consortiumproject "Joint MFS II Evaluations at Country level: DR Congo" (project in hoofdorde gesubsidieerd door NWO-WOTRO)

Project

Dienstenovereenkomst 'To monitor the corrosion state of an offshore wind-turbine using state-of-the-art corrosion monitoring techniques' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' SIRRIS' hebben voor het project ' To monitor the corrosion state of an offshore wind-turbine using state-of-the-art corrosion monitoring techniques' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eige...

Project

Variabiliteit in expressie van het 15q11.2 microdeletie syndroom: genetische modifiers in het FMRP network. Recent afgelopen

KU Leuven

De del15q11.2 is geassocieerd met verstandelijke handicap, maar ook metepilepsie, schizofrenie en andere neurologische ontwikkelingsstoornsisen. Verder onderzoek naar de mechanismen die deze variabiliteit in expressie verklaren is noodzakelijk, ondermeer gezien het belang voor de genetische counseling. Er zijn aanwijzingen dat bijkomende genetische varianten in andere genen de variabele expressie kan verklaren. Daarom verwachten we dat onderzoek naar genetische modifiers ons meer inzicht zal ...

Project

Exotische sub-mesoscopische supergeleiders (FWO Vis. Fel., Juha JAYKKA, Finland). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Verklarende mechanismen in de relatie tussen symbolische attributen en de attractiviteit van organisaties in vroege rekruteringsstadia: Zijn er verschillen in individualistische and collectivitische culturen? Recent afgelopen

Universiteit Gent

Op basis van sociale identiteitstheorie beoogt dit project twee kernvraagstukken over het instrumenteel-symbolisch raamwerk te onderzoeken: mogelijke verklarende mechanismen bij het gebruik van symbolische organisatie afleidingen door sollicitanten en de invloed van cultuur op deze mechanismen. De resultaten kunnen (multinationale) organisaties praktische richtlijnen verschaffen in verband met hun imagomanagement als werkgevers en hun strategieën om talent aan te trekken in verschillende cult...

Project

Technieken om eicel maturatie arrest te behandelen

Universiteit Gent

Bij sommige patiënten komt het voor dat na ovariële stimulatie er enkel onrijpe eicellen gecollecteerd worden, die niet verder kunnen uitrijpen in vitro. Er zijn momenteel geen behandeligen voorhanden om dit op te lossen. Aan de hand van muismodellen met een maturatie arrest zullen we spoelfiguren en de capaciteit om calcium vrij te stellen in deze eicellen nagaan. Verder zullen we via aangepaste cultuuromstandigheden en nucleaire transfer technieken de rijping van deze eicellen in vitro prob...

Project

Uitvoeren van thematische reviews voor de onderwijspraktijk. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op vraag van de minister van Onderwijs werkte de Vlor aan een project over praktijkgericht onderwijsonderzoek (PGO). Met het project wenste de Vlor een antwoord te formuleren op de vraag hoe een onderzoeksprogramma voor PGO in Vlaanderen vorm kan krijgen.

Project

Een bio-filosofische studie van Darwinistische selectie versus Lamarckistische instructie in de hedendaagse evolutionaire systeembiologie

Universiteit Gent

We willen de theoretische en empirische voorwaarden onderzoeken voor evolutie door Darwinistische natuurlijke selectie versus Lamarckistische instructie. Deze laatstgenoemde, 'pre-Darwinistische' hypothese over biologische evolutie wordt momenteel weer in aanmerking genomen in de hedendaagse evolutionaire systeembiologie. We willen haar conceptuele en empirische verhouding tot natuurlijke selectie alsook de cruciale heuristische rol van de Weismann barrière hierin analyseren.

Project

SPOTLIGHT: duurzame preventie van obesitas door geïntegreerde strategieën

Universiteit Gent

Het doel van SPOTLIGHT is om op een systematische manier inzicht te krijgen in de determinanten van obesitas, en om multi-level interventies te identificeren die goed scoren op de verschillende RE-AIM dimensies (bereik, effectiviteit, adoptie, implementatie en duurzaamheid). Daarnaast willen we nagaan welke factoren ervoor zorgen dat multi-level interventies succesvol geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk.

Project

Functie en rol van het APC/C in neurale stamceldifferentiatie

Vrije Universiteit Brussel

Stamcellen zijn bekwaam om trouw te prolifereren in saecula saeculorum terwijl ze hun eindeloos potentieel behouden om naar elk particulier celtype van ons lichaam te veranderen (differentiëren). Om deze reden vertegenwoordigen stamcellen een zo goed als onbegrensde bron van functionele menselijke cellen voor basisonderzoek en regeneratieve medische technologieën. Het begrijpen van factoren die verantwoordelijk zijn voor hun differentiatie naar neuronen zal, bij voorbeeld, cruciaal zijn in ...

Project

Experimental studies of exotic nuclei using reaction methods

KU Leuven

The main subject of my doctoral research is the analysis of an experiment performed at ISOLDE - CERN. Its aim is the study of shape transition and shape coexistence in neutron-rich nuclei around A=100 populated by transfer cluster reactions using a radioactive beam. This study is made possible by the usage of a Germanium detector for gamma spectroscopy coupled to a Silicon detector for particle detection and identification. This experiment is crucial both for the investigation of nuclear stru...

Project

Ontwikkeling en toepassing van toekomstverkenningen voor industriële activiteiten.

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is: - ontwikkelen van methoden voor toekomstige studies om een duurzame industriële productie te bereiken. - toepassen van de ontwikkelde methoden op specifieke industriële productieprocessen.

Project

BRAINAGE.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Kosteffectieve herwinning van water uit huishoudelijk rioolwater gemengd met industriële effluenten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Afvalwater wordt beschouwd als een kostelijke verplichting voor de industrie, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), eerder dan een economische opportuniteit. Deze studie wenst een energie-efficiënte, kosteffectieve biologische behandelingstrein te ontwikkelen voor de behandeling van industriële KMO-effluenten gemengd met huishoudelijk rioolwater, die economisch aantrekkelijk is.

Project

Kwantificeren van het biogasproductiepotentieel uit organische nevenstromen voor industrieel gebruik

Universiteit Gent

De ontwikkeling van een economisch haalbare methode voor de snelle bepaling van het biogas productiepotentieel (BPP) van organische nevenstromen verwerkt in een anaeroob (co-)vergistingssysteem, gebaseerd op de chemische samenstelling. Onderzoek zal zowel uitgevoerd worden met experimentel batch en semi-continue opstellen, alsook op volleschaal niveau met op het einde een modeleergedeelte met behulp van het ADM1-model.

Project

Impactanalyse en verbetervoorstellen voor Milieuzorg op School (MOS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde onderzoeksproject focust op de effectiviteit van het project Milieuzorg op school (MOS), en besteedt daarbij aandacht aan zowel praktische als theoretische aspecten. Aan de hand van een mixed-method onderzoeksdesign, waarbij literatuurstudie, focusgroepen, surveys en diepte-interviews gehanteerd worden, wordt onderzocht welke de gewenste en vastgestelde effecten van MOS zijn (waarbij onder andere gekeken wordt kennis, waarden en gedrag m.b.t. milieu en natuur) bij leerlingen ...

Project

De impact van gastheer-pathogeen interacties op de virulentie van luminescente virbios tegenover pekelkreeftjes (Artemia franciscana)

Universiteit Gent

De virulentie van luminescente vibrios wordt bepaald door de expressie van verschillende virulentiegenen. In dit project zal een modelsysteem met gnotobiotische pekelkreeftjes gebruikt worden om de expressie van virulentiegenen te bestuderen tijdens infectie. Bovendien zal de invloed van bacteriële cel-tot-cel communicatie (quorum sensing) en stresshormonen geproduceerd door de gastheer op de expressie van virulentiegenen eveneens bestudeerd worden.

Project

Micro en nanogeconstrueerde bidirectionele koolstofinterfaces voor geavanceerde perifere zenuwstelselprothesen en hybride bionica (MERIDIAN).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Biodiversiteit van Nematoda: een belangrijke maar vaak vergeten component van het mariene benthos

Universiteit Gent

Dit project bestudeert de populatiegenetische structuur en cryptische diversiteit van enkele mariene nematodenmorfospecies, alsook autecologische verschillen tussen nauw verwante nematodensoorten door middel van labo-experimenten. Nieuwe soorten zullen worden beschreven, en een uitgebreide dataset van sequenties van diverse loci zal worden opgebouwd en als referentiedatabase gebruikt voor 'next generation sequencing'-methodes voor de analyse van de gemeenschapsstructuur en diversite...

Project

Observatieonderzoek van de neurale codering bij actieve dieren via nieuwe optogenetische micro-opnamen met hoge dichtheid en rekenkundige benaderingen: Naar cognitieve Brein-Computer interfaces (ENLIGHTENMENT).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Creatie van designer bugs voor de productie van zeldzame suikers Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project worden de investeringsvereisten van durfkapitaal verschaffers, zijnde een overtuigend proof-of-concept, een IP portfolio, een business en financieel plan, etc. uitgewerkt.. Finaal wenst men een witte biotechnologie spin-off van de Universiteit Gent op te starten, die focust op de ontwikkeling, microbiële productie en commercialisatie van zeldzame suikers met toepassingen in de voedings- en farma-sectoren.

Project

BEAT.

KU Leuven

PROJECT TITLE : (URL:http://www.beat-eu.org/)Biometrics Evaluation and Testing Keywords: Biometric technologies - evaluations - benchmarking The goal of BEAT is to propose a framework of standard operational evaluations for biometric technologies. This will be achieved by (1) developing an online and open platform to transparently and independently evaluate biometric systems against validated benchmarks, (2) designing protocols and tools for vulnerability analysis, and (3) developing standard...

Project

Ontvangst Hongaarse vorsers dr. Sandor Takacs en dr. Ferenc Taranyi van 17 tot 30 maart 2012 ikv samenwerking met Hungarian Academy of Sciences. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Ontvangst Hongaarse vorsers dr. Sandor Takacs en dr. Ferenc Taranyi van 17 tot 30 maart 2012 ikv samenwerking met Hungarian Academy of Sciences.

Project

Ontwikkeling van een recombinant vaccin voor Chlamydophila psittaci Recent afgelopen

Universiteit Gent

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een recombinant vaccin voor de obligaat intracellulaire bacterie C. psittaci.

Project

Multi-camera Computer Visie voor Assisted Living

Universiteit Gent

Het doel van dit doctoraat is het herkennen en analyseren van menselijke gedragingen met meerdere camera's. De toepassingen liggen in de niet-traditioniële bewakingssector, b.v. voor het monitoren van zieke of oudere mensen, enerzijds om probleemsituaties te detecteren, anderzijds om revalidatie te bevorderen.

Project

INSTAP grant: Onderzoek van de bewoningshorizonten in de Cyprische havenstad 'Hala Sultan Tekke' tijdens de 14de tot 12de eeuw v.o.t. in het kader van het onderzoek van internationale contacten in het oostelijk Mediterrane bekken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft betrekking op het 2012 post-opgravingsonderzoek van de Zweedse opgravingen te Hala Sultan Tekke (Cyprus) (1979-2005). Aangezien de architectuur en de mobiele materiële cultuur in de huizen C en H getuigen van het kosmopolitisch karakter van Hala Sultan Tekke, zullen de inzichten in de opeenvolgende bewoningsfases en de daaraan gekoppelde materiële cultuur, ook bijdragen tot een beter begrip van 1) de aard van de internationale handelscontacten waarin Hala Sultan Tekke was be...

Project

De evaluatie van het evaluatiesysteem voor leerkrachten in het basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek wil de werking van leerkrachtevaluatie en zijn effecten binnen het basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs analyseren en evalueren. Concreet zal onderzocht worden welke kenmerken de evaluatiesystemen vertonen, wat het uitzicht van deze evaluatiesystemen bepaalt, hoe verschillende actoren (o.a. directies en leerkrachten) dit ervaren en wat de effecten zijn van leerkrachtevaluaties. Het onderzoek bevraagt de directeur en alle leerkrachten in 100 scholen voor basisonderwijs en ...

Project

Het overkomen van de Linneaanse en Walleceaanse tekortkomingen: fylogenie en evolutionaire biogeografie van de zoetwatervissen van de Western Ghats Hotspot (India) Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 15 december 2011 het verblijf van 3 maanden van Dr. Pichirkkat Rajeev Raghavan (Conservation Research Group (CRG), St. Albert's College, Kochi, India) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal Dr. Pichirkkat Rajeev Raghavan onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Tom Artois(onderzoeksinsituut CMK). Het verblijf zal plaatsvinden in de eerste helft van 2012.

Project

onderzoek kunststofoppervlakken - deel 2 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sirris nv. Het onderzoeksinstituut* levert aan TANC de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek kunststofoppervlakken - deel 2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TOWN.

KU Leuven

The objective of this research project is to investigate the role of Small and Medium-Sized Towns (SMSTs) in their functional context, and their potentialities for promoting territorial cohesion in Europe. Within the general context of balanced and polycentric development of the European territory as a key challenge of territorial development and cohesion policy, the identification of the different functional roles of SMSTs and how they contribute to the development of their territorial conte...

Project

Cognitieve radio's voor Nucleaire installaties

Vrije Universiteit Brussel

Dit project zal een impact hebben op het rampenplan van kerncentrales, door een extra niveau van veiligheid in te voeren en zal een positieve invloed uitoefenen op de publieke opinie. Op de recente opkomst van de cognitieve radio technologie, the communicatie tijdens rampscenario's zal aanzienlijk verbeteren en toelaten een beter rampmanagement te voorzien. Het rampenplan is een belangrijk onderdeel voor de nucleaire veiligheid van een land. Een nucleaire ramp betekent dat iedere seconde tel...

Project

De ontwikkeling van een nanovliegtuig met flappende vleugels

KU Leuven

Dit doctoraat heeft als doel het ontwikkelen van een nanovliegtuigje met flappende vleugels en steunt op het onderzoek dat reeds gedaan is in het kader van de thesis "Ontwikkeling van een microvliegtuig met flappende vleugels gebaseerd op de Rosse kolibrie". Een nanovliegtuigje met flappende vleugels is een klein draadloos bestuurt vliegtuigje met een vleugelspanwijdte van ongeveer 10 cm dat vliegt door zijn vleugels op een welbepaalde manier te bewegen. Om hiervoor de optimale vleugelb...

Project

Methodology to perform numerical simulation for vibration analysis in the mid-high frequency range of systems with distributed and/or local visco-elastic damping

KU Leuven

For several industries, a good understanding of the behavior of structures, components and/or acoustic enclosures subject to dynamic loading iskey to design products and processes of high quality and performance. Nowadays, more and more, design engineers make use of computer models to optimize this dynamic behavior of their products in a virtual environment, resulting in a cheaper and faster time-to-market. Although such computer models have evolved substantially over the past decades, ther...

Project

Interoperability Middleware for Wireless Sensor Networks

KU Leuven

Hedendaagse toepassingen zoals smart cities vereisen sensoren op grote schaal. Om op een economisch verantwoorde manier deze sensornetwerken opgrote schaal te realiseren, kan men purpose-deployed sensornetwerken integreren met algemene mobiele apparaten (zoals smartphones en webpads) en menselijke actoren. Om deze visie te realiseren is een gemeenschappelijke middleware aangewezen, die het mogelijk maakt om mensen en heterogene sensornodes met verschillende hardware, netwerk en software stack...

Project

Analyse van de vloeibare fase van een PVC pasta Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp selfadhesive products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp selfadhesive products de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van de vloeibare fase van een PVC pasta' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Interpret studie (2 delen) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Medtronic. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Medtronic de onderzoeksresultaten naar 'Interpret studie (2 delen)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een spiegelfolie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp selfadhesive products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Graftyp selfadhesive products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een spiegelfolie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van verfschilfers Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Decelcor bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Decelcor bvba de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van verfschilfers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de resistentie tegen imipenem in P. aeruginosa isolaten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Merck. UA levert aan de Merck de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van vetzuren en vetzuuramiden Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Bekaert nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Bekaert nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van vetzuren en vetzuuramiden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van polyesterlaminaten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds De Keersmaecker expertisebureau. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan De Keersmaecker expertisebureau de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van polyesterlaminaten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Prefiguration and Hegemony: Representation and ‘Counter-Democratic’ Movements in the 21st Century

KU Leuven

Aim of this project is to conceptualise #representation# from the perspective of #counter-representative# movements, such as #Occupy#, the #Arab Spring#, or (rightwing) populism. Two different approaches to representation will be developed: #prefiguration# and #hegemony#.

Project

The Long Detour: Memory and Imagination in Ricoeur's Notion of the Narrative Self

KU Leuven

This dissertation will focus on developing Paul Ricoeur's hermeneutic understanding of human memory and imagination, in order to determine the role that both have to play in the establishment of a coherent sense of self.

Project

Een nieuwe interpretatie van het statuut van vluchtelingen voorbij het detentiekamp: een Lefortiaans antwoord op Agamben's kritiek van de democratie en mensenrechten. Recent afgelopen

KU Leuven

Liberaal georiënteerde theoretici die nadenken over de democratie geloven traditioneel sterk in de rechtsorde en universele mensenrechten. Een groep anti-liberale denkers zoals Agamben heeft echter onlangs geargumenteerd dat rechten niet universeel zijn maar afhangen van instellingen die deze rechten op een willekeurige wijze kunnen wegnemen. Het lot van vluchtelingen, asielzoekers en illegale immigranten in Westerse democratieën is volgens hen daarvan een bewijs. Het toont aan dat onze democ...

Project

Diversiteit van het nieuws.

KU Leuven

De diversiteit qua actoren, bronnen, thema's en gehanteerde nieuwsframes zal longitudinaal (2003-2015) en mediaplatformvergelijkend (televisienieuws en kranten) in het nieuws in Vlaanderen in kaart worden gebracht. Naast indices van open diversiteit zal ook de reflectieve diversiteit van het TV-nieuws worden onderzocht: nl. hoe divers is het publiek dat naar het VRT- en VTM-nieuws kijkt?

Project

Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)' hebben voor het project ' Onderzoeksovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenk...

Project

Diversiteit in de Lerarenopleiding Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project ‘Omgaan met diversiteit. Van de periferie naar de kern van het curriculum’ resulteerde in de ontwikkeling van de onlinetool DIVA (www.diversiteitinactie.be). Het centrale doel van deze tool is tweeledig: (1) lerarenopleiders en leraren (in opleiding) professionaliseren in omgaan met diversiteit en (2) omgaan met diversiteit beter integreren in bestaande curricula en alle vakgebieden van de lerarenopleiding.

Project

EUROMODupdate2 - Microsimulatie tool. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft de update van de Belgische component in het model EUROMOD. Het gaat om de volgende taken: 1) update van de input database gebaseerd op EU-SILC 2) bouwen van de beleidssystemen in EUROMOD 3) validering en opname in EUROMOD 4) Landenrapport

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB, Marie-Paule Uwase

Vrije Universiteit Brussel

Design en implementatie van een educatief platform van draadloze sensor netwerken om ICT onderwijs in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Project

Symposium over het Sociale Brein (14/11) - Sociale Neuroscience Workshop

Vrije Universiteit Brussel

Symposium over het Sociale Brein (14/11) - Sociale Neuroscience Workshop ism ESAN - European Social and Affective Neuroscience

Project

Organisatie van zorg voor chronische patiënten in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KCE. UA levert aan de KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling biodiversiteitswaarde van de groeve Opgrimbie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CMKMB (UHasselt) en anderzijds S.C.R.-Sibelco nv. Het onderzoeksinstituut CMKMB levert aan S.C.R.-Sibelco nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling biodiversiteitswaarde van de groeve Opgrimbie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Prijs Valine de Spoelberch: Charcot-Marie-Tooth neuropathieën: van genen tot eiwitnetwerken en ziektemechanismen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project had als doel het toepassen van nieuwe moleculaire benaderingen om Charcot-Marie-Tooth (CMT) mutaties te modeleren, en genfunctie en -netwerken te bestuderen.

Project

Organisatie Virus of Microbes II Brussel 16/07/2012 - 20/07/2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze EMBO conferentie in Brussel zal de diversiteit, evolutie, ecologisch en milieugerelateerde impact van microbiële virussen aankaarten.

Project

Studie over de toepassing van artikels 3(1)(C) en 3, en artikels 17,18 van de Verordening van de Raad Nr. 1206/2001 van 28/05/01 over de samenwerking tussen de gerechten v.d. lidstaten op het gebied v. bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Mainstrat. UA levert aan Mainstrat de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van parameters verbonden aan bloedarmoede en ijzermetabolisme in twee ratmodellen bij chronisch nierfalen (CRF) . Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vifor. UA levert aan de Vifor de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Investigator-Initiated Research Agreement Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt voert een onderzoek naar " Uptake of Hepatitis C treatment in drug users with chronic Hepatitis C in a substitution program: the LINK study'. De studie gebeurt onder leiding van prof.dr. Geert Robaeys, verbonden aan het onderzoeksinstituut Biomed van de Universiteit Hasselt. De basis voor dit onderzoek zijn data die via bevragingen in substitutiecentra worden verzameld, op basis van een protocol en met goedkeuring van de Ethische Commissie.

Project

Evaluatie van de vier projecten voor de afdeling Bijzondere Evaluatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ADE. UA levert aan ADE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Validation of a novel 3D volumetric approach to evaluate local bone changes. Recent afgelopen

KU Leuven

At present, evaluation of local bone changes of the jaws –around teeth, implant s or edentulous areas- still occurs on 2D images in a cumbersome and non-standa rdized manner. This has influenced and even limited the knowledge on numerous d ental treatment methods, like for instance the accuracy of different bone regen eration techniques or implant rehabilitation. Furthermore, the difficulty in th e follow-up of patient treatment limits clinicians in their self-evaluation, pa tient education a...

Project

Number sense: towards new investigational and instructional methods

KU Leuven

Dit junior fellowship + project is gekoppeld aan de GOA 2012/010 getiteld: Getalgevoel: ontwikkeling en analyse. Het centrale thema van deGOA is: Analyse van de relatie tussen lagere en hogere orde aspecten van getalgevoel, in relatie tot schoolse wiskundige vaardigheid, en van demogelijkheid en de effecten van de stimulering van getalgevoel via edeucatieve computerspelen. Het GOA project bestaat uit vijf luiken, waarvan het vierde luik is: Getalgevoel bij de overgang van natuurlijke naar rat...

Project

Multiscale Modelling of Electrical Energy Systems

Universiteit Gent

Dit project is een gezamenlijk IAP project met de Katholieke Universiteit Leuven, Université de Liège, en andere buitenlandse universiteiten. Het hoofddoel van het project is vooral gericht op het modelleren en beheren van complete elektrische energiesystemen (meerdere elektrische energie apparaten gekoppeld via het elektriciteitsnet), op basis van metingen en de oplossingen van inverse problemen. Inzicht in deze gedrag wordt steeds belangrijker als het elektriciteitsnet evolueert tot een com...

Project

"Empathische producten - Intentie- en emotiebewuste producten

Universiteit Hasselt

Het algemene doel van dit project bestaat uit nieuwe concepten en softwaretools ontwikkelen en demonstreren om intentie- en emotiebewuste toepassingen mogelijk te maken. Door het vastleggen van emoties en intenties, en terugkoppeling van de getrokken lessen, wil men een toename van de gebruikers- en belanghebbendentevredenheid realiseren van ten minste 20% ten opzichte van de State of the Art. Via een interatieve aanpak zal het project beoordeeld worden via gebruiker- en belanghebbendenonderz...

Project

Hydrogeologische studie van Sint-Denijs-buurt'. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Gemeente Vorst' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst Hydrogeologische studie van Sint-Denijs-buurt' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten ov...

Project

Tolerantie en resistentie tegen parasiet infecties: de trypanosomatidae als paradigma

Vrije Universiteit Brussel

Het begrijpen van (i) de mechanismen die door parasieten worden gebruikt om actief de immuun reacties te verstoren waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en handhaven in hun gastheer, en (ii) de mechanismen waarmee de gastheer zijn inflammatie immuunreacties balanceert om deze parasieten te elimineren zonder inflammatie-geassocieerde weefselschade te veroorzaken, vormt een belangrijke uitdaging voor volksgezondheidsprogramma's. Om deze dialoog tussen parasiet en zijn gastheren te bestuderen ste...

Project

Je kunt je familie niet kiezen maar hoe kies je je carrièrepad? Het linken van familiaal kapitaal en carrièrepaden van familieleden van de volgende generatie. Een "family business" studie. Historisch

Universiteit Hasselt

In de literatuur over familiebedrijven is het concept "family capital" gebruikt om te verklaren waarom familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven en hoe familiebedrijven op een strategische wijze waarde creëren en behouden over de tijd. Carrière-intenties en -beslissingen/-keuzen van familieleden uit de volgende generatie, zowel binnen als buiten het familiebedrijf, hebben weinig aandacht gekregen in het bestaande family business onderzoek. De redenen waarom opvolgers in het b...

Project

If not for profit, for What? And How? Building interdisciplinary and integrated knowledge on social entrepreneurship and social enterprise (SOCENT)

Vrije Universiteit Brussel

De studie focust op 'sociale bedrijven', gedefinieerd als organisaties die het entrepreneurschap combineren met het leveren van diensten en goederen met een sociaal doel.

Project

Paracriene en transcriptionele controle van celdifferentiatie in ontwikkeling en herstel van organen

Vrije Universiteit Brussel

Het P/VII netwerk DEVREPAIR komt voort uit een nieuw netwerk in P/V dat werd voortgezet in P/VI en waarin ontwikkelingsbiologen op een uiterst interactieve manier de paracriene en transcriptionele regulatie van embryo-ontwikkeling bestudeerden, vooral van geselecteerde signalistaiessytemen (zoals die van de TGF? familie) en processen (zoals vroege embryo-ontwikkeling en de biologie van bloedvaten). De belangrjikste doelstelling van DEVREPAIR is om een 5-jaar basisonderzoeksproject te ontwikke...

Project

Leverziekten bij de mens: studie van de leverstamcel en haar niche en ontwikkeling van nieuwe modelssytemen.

Universiteit Gent

Dit project wenst meer inzicht te verwerven in de rol van leverstamcellen bij het ontstaan of de evolutie van leverziekten zoals leverkanker, livercirrhose, leversteatose en chronische infecties van de lever met hepatitis B en hepatitis C virussen. Het IUAP consortium wil nieuwe “in vitro” en “in vivo” modelsystemen ontwikkelen om de rol van de leverstamcel in de hiervoor vermelde ziektebeelden te bestuderen.

Project

Een geïntegreerd onderzoek naar de pathogenese van neurodegeneratie (NEUROBRAINNET).

Universiteit Antwerpen

Het netwerk zal zich richten op neurodegeneratieve ziekten van het centraal zenuwstelsel, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale kwab degeneratie, Lewy body dementie, de ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen inclusief amyotrofe lateraal sclerose. Het netwerk heeft tot doel een beter inzicht te verkrijgen in de neurodegeneratieve processen die tot deze ziekten leiden. Deze ernstige aandoeningen, die sterk toenemen in prevalentie door de veroudering van de samenleving, hebben ee...

Project

De ontwikkeling van voorspellende modellen voor de groei van L. monocytogenes en voor de naleving van de L. monocytogenes voedselveiligheid criteria in levensmiddelen waarvoor de nulmeting prevalentie van L. monocytogenes besmet voedsel RTE is Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Voorspellende modellen voor microbiële groei van L. monocytogenes zullen worden ontwikkeld rekening houdend met de verschillende opslagcondities. Deze modellen zullen gebruik maken van opsomming van gegevens uit de enquêtes over verpakte vis op twee verschillende tijdstippen (bij bemonstering en aan het einde van de houdbaarheidstermijn). Het effect van temperatuur, pH en water activiteit zal worden aangepakt. De ontwikkeling van voorspellende modellen voor de naleving van de L. monocytogene...

Project

Belgian Medical Genomics Initiative (BeMGI)

Universiteit Gent

Het doel van het BeMGI project is om: (i) inzicht in de biologie van de ziekte te verwerven door de meest geavanceerde genomische hulpmiddelen. (ii) het voorspellen van de klinische uitkomst van genomische informatie en genomische informatie integreren in de klinische zorg in België. (iii) de voorbereiding van de volgende generatie genomics onderzoekers, het informeren van artsen en publiek.

Project

Groei en ontwikkeling van hogere planten (MARS).

Universiteit Antwerpen

In dit netwerk willen we bestuderen hoe de wortel en de scheut elkaar beïnvloeden en hoe deze interactie bijdraagt tot de ontwikkeling van de plant. Omdat zo'n geïntegreerde aanpak de mogelijkheid geeft tot de identificatie van belangrijke componenten betrokken in de plantengroei, willen we deze kennis ook toepassen op het gewas maïs.

Project

Integration of cellular signaling pathways in health and disease.

KU Leuven

Inleiding en algemene doelstellingInzicht in de werking van het menselijk lichaam vereist een grondige kennis van de moleculaire signalen die plaatsvinden op het niveau van individuele cellen. Dankzij diverse receptoren kunnen cellen veranderingen in hun omgeving waarnemen en een snelle cellulaire reactie op gang brengen. Receptoractivatie initieert tal van complexe moleculaire signaalwegen, die uiteindelijk de aard van de cellulaire respons bepalen: celgroei en celdifferentiatie, beweging en...

Project

Production of Conjugated Oils. Recent afgelopen

KU Leuven

The reactive double bonds in conjugated vegetable oils are of high interest in  industry. Traditionally, conjugated oils are added to paints, varnishes, and in ks to improve their drying properties, while recently there is an increased int erest in their use in the production of bioplastics. Tung oil, extracted from C hina wood, is currently used, but its price and availability are problematic. B esides the industrial applications, also food manufactures are interestedin co njugated oils due ...

Project

Schatting van de prevalentie van L. monocytogenes besmet RTE voedsel en een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstestresultaten en analyse van factoren die verband houden met de prevalentie van L. monocytogenes besmet RTE voedsel. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van het project is te analyseren en de resultaten van het EU-brede basisoverzicht over de prevalentie van L. monocytogenes in bepaalde RTE voedingsmiddelen uit te brengen. Specifieke doelstellingen zijn onder meer: i) de statistische analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het EU-basisoverzicht naar de prevalentie van L. monocytogenes in bepaalde RTE voedsel, ii) de statistische analyse van de factoren in verband met de prevalentie.

Project

Bewegen met artrose: een effectieve en duurzame fysiotherapeutische behandeling voor patiënten met artrose. Recent afgelopen

KU Leuven

De behandeling van de kinesitherapeut heeft tot doel het bewegend functioneren te verbeteren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Bewegen staat dus centraal in de kinesitherapeutische behandeling van patiënten met knieartrose. Bewegen is goed voor de patiënt met knieartrose: niet alleen wordt het kraakbeen erdoor gestimuleerd hetverstevigt ook de structuren rond het gewricht. Wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat bepaalde patiënten met knieartrose bewegen met e...

Project

G proteïne-gekoppelde receptoren: van structuren tot functioneel gevalideerde targets

Vrije Universiteit Brussel

De G proteïne-gekoppelde receptoren (GPCR's) vormen de grootste klasse van integrale celmembraanreceptoren. Deze receptoren en hun brede waaier van liganden spelen een voorname rol in alle aspecten van de fysiologie en de pathofysiologie. Ze dienen dan ook als doelwit voor ongeveer de helft van alle therapeutische agentia. Lang werd aangenomen dat GPCR's als monomeren functioneren, maar hoe langer hoe meer wordt aangenomen dat ze homo- en heteromere complexen vormen. Bovendien zijn ze veranke...

Project

Compositional analysis of compound semiconductors using Atom Probe tomography.

KU Leuven

Analysis of various III-V semiconductors (like InP, InGaAs etc) will bedone using the Atom Probe tomography. The aim of the project is to verify weather Atom Probe Tomography can be used to do a Qualitative as wellas Quantitative analysis of such materials and also try and obtain an atomic insight into these materials. The first stage will be to study the effect of various operating parameters like laser power, temperatureetc. Once this is done we will try to explain the relaxation mechani...

Project

Klinisch onderzoek in de psychiatrie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-onderneming. UA levert aan privé-onderneming de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Immuno-positron emissie tomografie als een potentiële biomerker voor de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Radiography of the Past

Universiteit Gent

Studie van complexe archeologische sites door middel van niet-invasieve prospectiemethoden, gevolgd door best-practice onderzoek van virtuele reconstructies en management van deze sites.

Project

Functionele Supramoleculaire Systemen

Universiteit Gent

De IAP Functionele Supramoleculaire Systemen richt zich op nieuwe, fundamentele concepten in het ontwerp van responsieve en adapteerbare systemen, in katalyse en scheidingen, en in conversie en manipulatie van licht, op basis van supramoleculaire assemblage en functionaliteit.

Project

Stad en samenleving in de Lage Landen (ca. 1200-ca. 1850). De 'condition urbaine': tussen veerkracht en kwetsbaarheid (City&Society).

Universiteit Antwerpen

Vanuit de nood bredere vergelijkingen te maken en vooral transformatieprocessen beter te kunnen begrijpen willen we in deze nieuwe IUAP fase VII verder chronologisch verbreden tot ca. 1850. Zo kan de transitie naar een moderne samenleving worden meegenomen in de analyse. Centraal in ons onderzoek staat daarom de studie van transformaties en continuïteiten tussen, enerzijds, de middeleeuwen en de vroegmoderne periode en, anderzijds, de vroegmoderne en moderne periode.

Project

De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een ‘gebruikersperspectief’

Universiteit Gent

Zowel individuen, groepen als overheden worden geconfronteerd met een veelheid aan mensenrechtenbepalingen. Deze niet-hiërarchische accumulatie van mensenrechtenbepalingen resulteert in een complexe en ongecoördineerde juridische structuur die in sommige gevallen tot belemmeringen kan leiden voor een effectieve bescherming van de mensenrechten. De centrale doelstelling van het project is de studie van het recht inzake de mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit gebruikersperspectief.

Project

Overeenkomst CW34413 op basis van de master consultancy overeenkomst dd 1 januari 2011 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze colsultancy overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Sanofi. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Sanofi de onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract en de bijhorende raamovereenkomst.

Project

Dienstverleningsopdracht tussen Universiteit Hasselt en de Vlaamse Kankerliga Historisch

Universiteit Hasselt

Het is geweten dat passief roken het risico op coronaire hartziekten verhoogt. Hierdoor verwacht men dat de introductie van een rookvrije wetgeving resulteert in een daling in de incidentie van hartaandoeningen, een hypothese die reeds werd bevestigd door een aantal studies. In deze studie willen we nagaan of we dit effect ook terugvinden in België, waar, in tegenstelling tot in vele ander landen, het rookverbod in verschillende fases werd ingevoerd. Door een intern reglement van de NMBS we...

Project

Ontwikkeling van geordende mesoporeuze packings materialen voor chromatographische toepassingen Recent afgelopen

Universiteit Gent

De ontwikkeling en industrialisatie van een nieuw type chromatografische packing voor HPLC kolommen vormt het hoofdonderwerk. Op basis van een nieuw in-huis ontwikkeld silaan wordt een ultra-stabiel silica materiaal gesynthetiseerd. De synthese wordt vervolgens opgeschaald en geïndustrialiseerd.

Project

Rechtstreeks inzicht in ongrijpbare actieve Ti soorten van uiterst vruchtbare Ziegler-Natte Katalysatoren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DPI. UA levert aan DPI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Functional Supramolecular Systems (FS2)

Universiteit Hasselt

De IAP Functionele Supramoleculaire Systemen richt zich op nieuwe, fundamentele concepten in het ontwerp van responsieve en adapteerbare systemen, in katalyse en scheidingen, en in conversie en manipulatie van licht, op basis van supramoleculaire assemblage en functionaliteit. De verticale projectstructuur (werkpakketten, WPs) reflecteert de beoogde functionaliteiten: WP 1. Adapteerbare, responsieve systemen, WP 2. Supramoleculaire katalyse, fotokatalyse en materialen voor geavanceerde scheid...

Project

BELANG EN INTERATIE VAN ALLERGIE, INFECTIEUZE EN ANDERE RESPIRATOIRE OMGEVINGSBLOOTSTELLING IN CHRONISCHE ONDERSTE & BOVENSTE LUCHTWEG AANDOENINGEN(AIREWAY II consortium)

Universiteit Gent

Het AIREWAY II consortium beoogt het verder ontrafelen van de invloed van allergenen, omgevingsvervuiling en microbiële agentia op de initiatie en verdere ziekteverloop van bovenste en onderste luchtwegaandoeningen. Hierbij hypothiseren we dat Transient Receptor Potential (TRP)-channels, damage associated molecular patterns, Pattern Recognition Receptors en epigentische wijzigingen –samen met omgevingsgebonden stimuli- een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van deze luchtwegaandoeningen.

Project

IAP Bestcom - BElgisch netwerk voor de STochastische modellering, analyse, ontwerp en optimalisatie van COMmunicatie systemen

Universiteit Gent

Binnen dit netwerk worden nieuwe stochastische methoden ontwikkeld voor bedrade en draadloze communicatienetwerken.

Project

Benchtop microSPECT beeldvorming Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project wordt een prototype van een Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) systeem voor pre-klinische beeldvorming gebouwd. UItgaande van theoretisch bewezen concepten zal een camera gebouwd worden die aan een lagere kost een verbeterde beeldkwaliteit kan opleveren. De uitkomst van dit project zal de valorisatie van dit onderzoek bespoedigen.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

A-DATADRIVE-B: Geavanceerde Data-gedreven Black-box modellen.

KU Leuven

Predictieve modellering is een cruciale factor in vele systemen (bv. energieverbruik, verkeersnetwerken, procesindustrie, biomedisch, brein-machine interacties) voor kosten-besparingen, efficientie, gezondheid, veiligheid en organisatorische doeleinden. In dit project willen we een volgende generatie van geavanceerde black-box modellen ontwikkelen. We zullen verschillende kaders voor optimalisatie-modellering bestuderen. Modellen zullen worden gespecifieerd via optimalisatie-problemen met bep...

Project

StUDyS: Het ontwikkelen van cruciale statistische methoden om inzicht te verwerven in grote complexe dynamische systemen in de natuurlijke, biomedische en sociale wetenschappen

Universiteit Hasselt

Stochastische systemen worden beïnvloed door interne kenmerken van het systeem, maar kunnen ook afhankelijk zijn van (interacties met) externe factoren, en kunnen evolueren in de tijd en/of ruimte. Het belangrijkste doel van dit IUAP-netwerk is om statistische methoden die cruciaal zijn voor een volledig begrip van bepaalde categorieën van complexe dynamische systemen te ontwikkelen, en om deze te gebruiken om uitdagende vragen in gerichte toepassingen te beantwoorden. Door technologische voo...

Project

DEVREPAIR: Paracriene en transcriptionele controle van celdifferentiatie bij ontwikkeling en herstel van organen

Universiteit Gent

DEVREPAIR verzamelt moleculaire embryologen met focus op regeneratieve biologie, stamcelonderzoekers die nieuwe technieken ontwikkelen voor sturing van cellulaire activiteiten, specialisten voor diermodellen van weefselherstel, en technologieplatforms voor ‘omics’, celmanipulaties en biologische beeldvorming. Het hoofddoel van het consortium is de grondige studie van de morfogenese van geselecteerde organen en van hun herstel bij schade in volwassenen.

Project

Dynamische systemen en controle

Vrije Universiteit Brussel

Het DYSCO network (IAP VI/4) is een verlenging van een bestaand IAP netwerk (IAP V/22) dat als opzet had het onderzoek en de doctoraatsopleiding in «systeem en regeltechniek» in België te structureren en te coördineren. In het nieuw netwerk willen we daarom twee objectieven blijven nastreven: * onderzoek van international topniveau produceren in onze eigen expertise binnen het domein van de «systeem en regeltechniek» * de best mogelijke omgeving voorzien voor de opleiding van onze doctoraa...

Project

City and Society in the Low Countries (ca. 1200-ca.1850). The condition urbaine: between resilience and vulnerability

Vrije Universiteit Brussel

Resilience has often been discredited as a contextual concept, in that it only applies to Western societies with their strong inclination for individualism. Therefore, we will pay attention to a myriad of agents and factors contributing to or hindering urban resilience, ranging from the creative entrepreneur, via informal circuits and bonds of reciprocity, neighbourhood networks to formal institutions and eventually urban governments. In doing so, it is our intention to escape from an optimis...

Project

Feasabilitystudie biotanormen voor gevaarlijke stoffen - Onderbouwing meetstrategie voor de toetsing van biotanormen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de VMM. UA levert aan de VMM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geïntegreerde cerebrale netwerken voor perceptie, cognitie en actie bij menselijke en niet-menselijke primaten (CEREBNET).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de invloed van mycotoxine binders op de orale biologische beschikbaarheid, farmacokinetiek en weefselresiduen van geneesmiddelen aangewend bij pluimvee en varkens

Universiteit Gent

Recente EFSA richtlijnen (2010) stellen dat de in vivo efficaciteit en de veiligheid van de op heden beschikbare mycotoxine binders dient bestudeerd te worden. Dit project heeft tot doel de meest gebruikte mycotoxine binders te identificeren en te testen op mogelijke interacties met oraal toegediende veterinaire geneesmiddelen. Hiervoor zullen in vitro en in vivo proeven uitgevoerd worden.

Project

Physics of interface traps in nano-electronic structures.

KU Leuven

With the continued shrinking dimensions of solid-state heterostructuresto the range of nanometers, electron traps related to defects and impurities play an increasingly detrimental role because the radius of Coulomb interactions becomes comparable to the size of the structure. Thus makes it mandatory to reveal the atomic origin and essential electroniccharacteristics of these defects. To meet this quest, an experimental study based on combined spectroscopy of internal electron photoemiss...

Project

IUAP 7/26 Stad en samenleving in de Lage Landen (ca. 1200-ca. 1850). De ‘condition urbaine’: tussen veerkracht en kwetsbaarheid

Universiteit Gent

Geïnspireerd door de uitdagingen van de hedendaagse urbanisering, onderwerpt het IAP 'City & Society' het concept van ‘stedelijke veerkracht’ voor de casus van de Lage Landen. aan een kritische analyse. Drie onderzoekslijnen staan hierbij centraal: (1) de milieu-uitdagingen van het stedelijke leven: veerkracht en nooddruft; (2) stedelijke geheugens; (3) stedelijke gemeenschapsvorming: inclusie en exclusie. Deze thema’s worden vanuit een uitdrukkelijk internationaal en interdisciplin...

Project

A MultiMarker Methylation Signature for the diagnosis and prognosis of cancer. Recent afgelopen

KU Leuven

In Belgium, prostate cancer (PrCa) accounts for about 30% of all cancer cases i n men. Since the implementation of routine PSA testing in the blood, the majori ty of the PrCa patients are diagnosed with early stage PrCa. However, many of t he diagnosed tumours are latent and clinically irrelevant, which poses a seriou s risk for overtreatment. The urologists face the dilemma of how to discriminat e between indolent and aggressive tumours with lethal outcome. For this purpose , we have develop...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

Creating a Level Playing Field Historisch

Vrije Universiteit Brussel

EU program 'preparatory actions in the field of sport': sport and social inclusion

Project

MICTIVO 2012 : Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs. Recent afgelopen

KU Leuven

Het hoofddoel van deze studie is de afname van de aangepaste ICT-monitor bij een representatieve steekproef aan Vlaamse scholen. Het betreft een kwantitatieve meting van ICT-indicatoren geclusterd in vier componenten: infrastructuur en beleid, percepties, competenties en integratie. MICTIVO 2012 wordt online afgenomen bij directies, leraren en leerlingen inhet basis- en secundair onderwijs en de basiseducatie, rekening houdendmet recente beleidsprioriteiten. MICTIVO 2012 levert de overheid en...

Project

ElecXite: Moleculaire en cellulaire mechanismen van elektrische exciteerbaarheid in het hart en het centraal zenuwstelsel

Universiteit Hasselt

De toenemende vergrijzing is, in Europa en daarbuiten, een thema dat duidelijk de gezondheidsagenda bepaalt. Cardiovasculaire aandoeningen en ziekten van het centraal zenuwstelsel (CZS) zijn koplopers wat betreft prevalentie en impact op de gezondheidszorg. Om de voorstaande uitdagingen succesvol het hoofd te kunnen bieden is een brede multidisciplinaire aanpak noodzakelijk die zowel een klinische als fundamenteel-wetenschappelijke benadering inhoudt en die de klassieke aflijning van discipli...

Project

Dysco.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

INTEMATE.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Functionele supramoleculaire systemen (FS2).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Justice & populations, the Belgian experience in international perspective, 1795-2015

Vrije Universiteit Brussel

Dit project breidt de werkingssfeer uit om het thema van de relaties tussen justitie en bevolking vanuit een interdisciplinaire, op lange-termijn perspectief aan te pakken, voor de periode van 1795 (einde van het Ancien Régime in België) tot op heden.

Project

Participatie en vertegenwoordiging. Een vergelijkende analyse van de mechanismen die burgers verbinden met het politiek system in hedendaagse democratieën (PARTIREP).

Universiteit Antwerpen

Veranderende vormen van participatie en van vertegenwoordiging waren reeds de centrale thema's van het PARTIREP -netwerk in de periode 2007-2011. Het netwerk heeft een reeks projecten opgezet over patronen van politieke participatie, politiek vertrouwen, politiek protest, politieke partijen, politieke deliberatie en politieke vertegenwoordiging. In dit nieuwe voorstel willen we deze ideeën verder exploreren. We willen dat doen door te focussen op drie grote onderzoeksthema's of werkpakketten...

Project

Kickstart je toekomst.

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit project ontwikkelen en valideren de promotor en de partners samen met leerkrachten en consulenten uit de dienstverlening begeleidingstools en -methodieken om jongeren te coachen in hun eerste stappen van het (beroeps)onderwijs naar de arbeidsmarkt. Met dit project geven we stimulansen en coaching aan jongeren en aan intermediairen zodat jongeren beter uitgerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden.

Project

De pensioenbescherming van eerste, tweede en volgende generaties immigranten in België (MIGRAGE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Participation and Representation. A comparative study of linkage mechanisms between citizens and the political systems in contemporary democracies

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond participatie en representatie van en door burgers en het politiek systeem in democratieën

Project

Modellering op verschillende schalen van elektrische-energiesystemen

Universiteit Gent

Het project gestaat uit 3 delen: 1. Wiskundige modellering van elektrische-energiesystemen Dit bevat o.a. het in rekening brengen van onzekerheden (bijv. door hernieuwbare energieproductie). 2. Toepassingen in elektrische-energiesystemen Dit bevat o.a. nieuwe netconcepten gebaseerd op gedistribueerde energieopwekking (met weinig of geen inertie) 3. Validering Dit omvat o.a. microgrids en virtual power plants en vermogenselektronische aandrijvingen.

Project

VIB-Nieuwe genomische technologieën om de etiologie van de ziekte van Alzheimer met vroege aanvangsleeftijd te ontrafelen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de USAMRAA. UA levert aan de USAMRAA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IOF-HB/12/HelgePfeiffer. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Belgisch onderzoeksinitiatief voor exotische atoomkernen in atoom-, kern-, en astrofysica

Universiteit Gent

Belgische partners (KULeuven, ULB, UGent, ULiège and SCK•CEN, samen met internationale partners (GANIL, CEA-Saclay, GSI, UKöln)verzamelen gemeenschappelijke wetenschappelijke activiteiten in het BriX-netwerk ('Belgisch onderzoeksinitiatief voor exotische kernen) De voornaamste onderzoeksthema's zijn de studie van isotopen ver van stabiliteit. Het programma bestaat uit kernfysische aspecten, gerelateerd aan kernstructuur en kernreacties, nucleaire astrofysica (impact van nucleaire ...

Project

Een geïntegreerde aanpak van het inzicht in de pathogenese van neurdegeneration (NEUROBRAINNET).

Universiteit Antwerpen

Het netwerk zal zich richten op neurodegeneratieve ziekten van het centraal zenuwstelsel, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale kwab degeneratie, Lewy body dementie, de ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen inclusief amyotrofe lateraal sclerose. Het netwerk heeft tot doel een beter inzicht te verkrijgen in de neurodegeneratieve processen die tot deze ziekten leiden. Deze ernstige aandoeningen, die sterk toenemen in prevalentie door de veroudering van de samenleving, hebben ee...

Project

Analyse van Enterococcus faecium. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

SMOS + Hydrology Study Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt het integreren van SMOS waarnemingen in de VIC modellen van het Mississippi stroomgebied en het stroomgebied van de Upper Murray Darling door middel van data assimilatietechnieken.

Project

Lama / alpaca immunisatie en bloedafname.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Study of the cellular signaling processes of the Parkinson’s disease protein LRRK2. Recent afgelopen

KU Leuven

De precieze oorzaken van de ziekte van Parkinson (PD) zijn ongekend, hoewel meerdere eiwitten die belangrijk zijn in PD pathologie betrokken zijn in cellulaire signaleringsprocessen. In deze studie wordt signaleringvan PD eiwitten verder bestudeerd, met een speciale focus op leucine rich repeat kinase 2 (LRRK2), om zo de ziekte mechanismen in PD verder to ontrafelen en om strategiën te bepalen voor de ontwikkeling van ziekte modificerende therapiën.

Project

In overeenstemming met de eeuwigheid: zang en spiritualiteit van de Moderne Devotie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De pensioenbescherming van eerste, tweede en volgende generaties immigranten in België (MIGRAGE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Plantengroei en ontwikkeling

Universiteit Gent

Het MARS (“Maize-Arabidopsis-Root-Shoot”) project stelt zich tot doel om, gebruikmakende van het multidisciplinaire karakter van het IAP, interacties tussen bovengrondse and ondergrondse delen van de plant te onderzoeken. Algemeen is geweten dat interacties tussen stengel en wortel essentieel zijn om een normale groei te garanderen en de plant instaat te stellen te reageren op wisselende omgevingsfactoren.

Project

“Decline and fall?” Sociale en culturele dynamiek in de Lage Landen in delaat-Romeinse tijd (AD270-450).

Universiteit Gent

Sinds Gibbon’s Decline and fall of the Roman Empire (1776), staat de laat-Romeinse periode bekend als periode van verval. De laatste decennia staat die benadering echter ter discussie. Ons onderzoek wil dit bestuderen vanuit een moderne visie op materiele cultuur. De immigraties die in Romeins perspectief als oorzaak van verval werd neergezet, kunnen we beschouwen als nieuwe sociale en culturele formaties.

Project

Institutionele Universitaire Samenwerking Jimma University, Ethiopië

Universiteit Gent

In het kader van de Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) met Jimma University zullen verschillende onderzoeksdomeinen aan bod komen: 1. Zoönotische en dierlijke ziekten: Schistosomiase, mastitis, ... 2. HIV/Aids: PMTCT 3. Kindervoeding: in relatie met Aids 4. Ecologie: zowel landschap, rivier, bosbouw als biodiversiteit 5. Modeleren van infectiedynamiek van verschillende ziekten en ziektevectoren 6. Bodemvruchtbaarheid

Project

Analyse van signalisatiecomplexen aan de hand van hedendaagse interactomica

Universiteit Gent

Interacties tussen eiwitten vervullen een centrale rol in de cel en dysregulatie van eiwit interactienetwerken draagt bij tot diverse humane ziekten. We zullen een unieke technologie “toolbox” die bestaat uit MAPPIT, PPI-iMixPro en VIROTRAP, gecombineerd met state-of-the-art bioinformatica analyse, aanwenden om nieuwe inzichten te verkrijgen in de (patho)fysiologische rol van selecte eiwit interacties. Daarnaast zullen nanobodies als intrabodies gebruikt worden om eiwitinteracties te wijzigen...

Project

Exploiting space-scale separation in a multiscale method for plastic deformation of polycrystalline materials

KU Leuven

ZKC0318 / IDO/08/009 Ontwikkeling van een geoptimaliseerd meerschalenmodel voor de simulatievan plastische vormgeving van metalen

Project

Klinische studie met titel "An Open-label, multicenter, multinational study to assess the effect of long-term prolonged-release Fampridine (BIIB041) 10 mg twice daily on quality of life as reported by subjects with Multiple Sclerosis" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Quintiles Belgium. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Quintiles Belgium de onderzoeksresultaten naar "An Open-label, multicenter, multinational study to assess the effect of long-term prolonged-release Fampridine (BIIB041) 10 mg twice daily on quality of life as reported by subjects with Multiple Sclerosis" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend c...

Project

T lymfocyten: van basisresearch tot immunotherapie

Universiteit Gent

Dit is deel van een interuniversitair onderzoeksproject. Onze bijdrage situeert zich 1. Ontogenie van T cellen en differentiatie en 2. De efficaciteit van immunotherapie verhogen.

Project

The role of MMP-3 in survival and regeneration of retinal ganglion cells: insights from mouse models for optic neuropathies.

KU Leuven

OT10/033 Role of matrix metalloproteinases in development, survival and regeneration of retinal ganglion cells: insights for treatment of glaucoma

Project

Tabachem - Take Back Chemicals. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Haskoning Belgium. UA levert aan de Haskoning Belgium de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. De aanvraag voor dit project, TABACHEM (Take Back Chemicals) genaamd, zal een belangrijke stap zijn om deze transitie te realiseren: aantonen met concrete sales casussen dat in de gevallen waar reststromen van chemieproducten nu reeds wor...

Project

Biomedische Microscopische Beeldvorming en in-vivo Bio-Imaging. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Autonoom en gepersonaliseerd gebruik van het I-TRAVLE concept bij personen met MS & CVA Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project richt zich op Multiple Sclerosis (MS), de meest frequent voorkomende en invaliderende neurologische aandoening bij jonge volwassenen (1/1000), alsook Cerebro-Vasculair Accident (CVA), de meest frequente en invaliderende aandoening bij de ouder wordende populatie (44/1000 in de leeftijdscategorie 65-74 jaar stijgend tot 93/1000 bij 85 jaar en ouder). Het aantal patiënten en hiermee gepaarde gaande zorgnoden zal in de regio nog verder toenemen gezien de toenemende levensverwachting ...

Project

Genoomwijde analyse van stress respons in gist onder micrograviteit.

KU Leuven

Pseudozyma aphidis is in staat om mannosylerythritol lipiden (MEL#s) teproduceren. Deze MEL#s zijn oppervlaktespanning verlagende stoffen waardoor men deze kan gebruiken als detergent. Wat zo positief is aan deze MEL#s is dat ze biologisch aangemaakt worden, wat een ecologisch voordeel biedt ten opzichte van de nu gebruikte surfactanten die vanuit fossiele brandstoffen worden vervaardigd. Het rendement van de productie is momenteel nog te laag om het als een industriële toepassing te gebrui...

Project

Work order onder de duurovereenkomst met Medtronic ikv de SWITCH Trial Historisch

Universiteit Hasselt

Dit work order kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Medtronic. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Medtronic de onderzoeksresultaten in het kader van de SWITCH trial onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract en bijhorende duurovereenkomst.

Project

Photonics@be: naar slimme fotonica in 2020

Vrije Universiteit Brussel

De Europese commissie heeft het belang van fotonica bevestigd door het op te nemen als een van vijf "Key Enabling Technologies (KETs)" voor Europa, samen met nanotechnologie, micro- en nano-elektronica, geavanceerde materialen en biotechnologie. Fotonica is een technologie die een brede waaier aan markten mogelijk maakt: communicatie en informatietechnologie, energie, gezondheidszorg, verlichting en beeldschermen, sensoren, metrologie, fabricageprocessen, ... . Het voorliggende project "Photo...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

Geïntegreerde hersennetwerken voor perceptie, cognitie en actie in menselijke en niet-menselijke primaten

Universiteit Gent

Studie van het visuele systeem en zijn relatie met motorische, geheugen en executieve hersengebieden. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op het visueel systeem en de modificatie ervan door aandacht en leren, geheugen en hogere orde visuele functies, controle van acties, het cerebellum , slaap en geheugen consolidatie, kwantitatieve verwerking en diffusion tensor imaging (DTI) en connecitiviteit.

Project

Belgisch medisch genomica initiatief (BeMGI).

Universiteit Antwerpen

Het doel van het BeMGI project is een actief en ondernemend network op te starten om werk te maken van 'medical genomics'. Het network bestaat uit een aantal Belgische onderzoekers en onderzoeksgroepen die actief zijn in het domein van de menselijke genetica, en die o.a. de volgende objectieven nastreven: (i) Individuele en collaboratieve onderzoeksactiviteiten rond genetica en de pathogenese van erfelijke ziekten ondersteunen met alle mogelijke middelen die de laatste genomische technologie ...

Project

IPROS.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

ESF-project COMPOOL 3592.

KU Leuven

Veel personen met ernstige psychische problemen willen graag een job uitoefenen die aansluit bij hun interesses en noden. Vaak echter vormen hun gezondheidsproblemen een storende factor om een continue tewerkstelling vol te houden. Door in te spelen op de werkorganisatie kan voor deze mensen een langdurige en duurzame tewerkstelling gerealiseerd worden. In het kader van “Compool” wordt een vernieuwde tewerkstellingsvorm ontwikkeld voor personen met een chronische problematiek, waarbij voor ee...

Project

Naar een nieuw groeipad: Welzijn, Rijkdom en Werk voor Europa: WWWforEurope

Universiteit Hasselt

Het doel van dit 4-jaar durende project is het leveren van de analytische basis voor een sociaal-ecologische transitie in Europa: De overgang naar een nieuw groeipad met slimme, duurzame en inclusief de groei zoals wordt voorgesteld in de EU 2020-strategie. Om de overgang te ondersteunen, analyseren we de noodzaak, de haalbaarheid en de beste praktijken voor verandering, met vermelding van de institutionele veranderingen die nodig zijn op alle beleidsniveaus om deze opties uit te voeren. De ...

Project

Moleculaire en cellulaire mechanismen van elektrische exciteerbaarheid

Universiteit Gent

Dit netwerk heeft als doel een beter inzicht te verkrijgen in de specifieke mechanismen die aan de basis liggen van normale en abnormale exciteerbaarheid in het hart en het centraal zenuwstelsel. Hierbij zullen we op weefsel, cellulair en moleculair niveau de expressie, functie en regulatie van ionkanalen, transporters en ionotrope receptoren onderzoeken.

Project

Microsimulatie van de netto immigratie in België. Impact op geprojecteerde betaalbaarheid van de pensioenen. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderzoeksproject analyseert de impact van immigratie op de toereikendheid van pensioenen in de eerste pijler door middel van dynamische microsimulatie. Enerzijds heeft immigratie een positieve economische impact en een rol in het beperken van vergrijzing, daarnaast hebben veel immigranten een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.In dit kader dient het bestaande dynamische microsimulatiemodel MIDAS methodologisch worden uitgebreid. Ten eerste zal het “pageant algorithm” gebrukt worden ome...

Project

Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen.

KU Leuven

‘Cultuur in de spiegel – Vlaanderen’ is onderzoek dat wordt uitgevoerd door de KU Leuven en de VUB. In navolging van een gelijkaardig onderzoekdat plaats vindt in Nederland, is de doelstelling van dit onderzoek de ontwikkeling van een raamwerk en leerplankader voor de integratie van kunst- en cultuureducatie in het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, lerarenopleiding en deeltijds kunstonderwijs. Het onderzoek is gebaseerdop ontwikkelingspsychologische, cognitieve en filosofische theorieë...

Project

Betrokkenheid allochtone ouders Recent afgelopen

Universiteit Gent

“Van eiland naar wij-land” is een inspiratiegids voor het secundair onderwijs inzake een goede samenwerking met ouders. Enerzijds schetst het een algemeen referentiekader, een model waarin alle aspecten die de samenwerking kunnen bevorderen, worden samengebracht. Anderzijds bieden de citaten uit de vele gesprekken met SO-scholen de nodige concretisering voor dit kader.

Project

Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen.

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een doorlopend referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie voor het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, dat rekening houdt met de cognitieve, individuele, seksuele en culturele verschillen tussen kinderen en jongeren, en dat aansluit op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De opdrachtnemer baseert zich hiervoor op de uitgangspunten, onderzoeksresultaten en -producten van het Nederlands onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (voor me...

Project

Metingen 13C NMR Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DSM R&D Solutions. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DSM R&D Solutions de onderzoeksresultaten naar 'Metingen 13C NMR' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GPC analyses Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds VITO nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan VITO nv de onderzoeksresultaten naar 'GPC analyses' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR microscopie van partikels op een filter Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'FTIR microscopie van partikels op een filter' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een kunststofslang zuiger Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Plastiflex Group nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Plastiflex Group nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een kunststofslang zuiger' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende pyrolyse en FTIR analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende pyrolyse en FTIR analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMA/PVC folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMA/PVC folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de samenstelling van gecollecteerd stof Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Scania nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Scania nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar de samenstelling van gecollecteerd stof' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van uranium in oplossingen van vulstoffen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van uranium in oplossingen van vulstoffen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GPC analyses Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds VITO nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan VITO nv de onderzoeksresultaten naar 'GPC analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van ZrO2 buisjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC vzw. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC vzw de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van ZrO2 buisjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR analyse van coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR analyse van coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een PU schuim Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een PU schuim' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van witte partikels in een plunger + SEM analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van witte partikels in een plunger + SEM analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een silicaatoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een silicaatoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totaal P, Cl en Br gehalte in polyethleenglycol en isocyanaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totaal P, Cl en Br gehalte in polyethleenglycol en isocyanaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bereiding van 10 l. vernisoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Authentic Visual Communication. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Authentic Visual Communication de onderzoeksresultaten naar 'Bereiding van 10 l. vernisoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende DSC analyse van twee epoxyharsen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende DSC analyse van twee epoxyharsen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het K en Na gehalte in polyethyleenglycol Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het K en Na gehalte in polyethyleenglycol' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een aceton staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bereiding van 1l vernisoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Authentic Visual Communication. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Authentic Visual Communication de onderzoeksresultaten naar 'Bereiding van 1l vernisoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cl gehalte in een hard schuimrubber Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte in een hard schuimrubber' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vacuumdrogen in functie van de tijd Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vacuumdrogen in functie van de tijd' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de corrosieproducten van een materiaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Lenssen Verzinkerij. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Lenssen Verzinkerij de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de corrosieproducten van een materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vacuumdrogen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vacuum drogen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR onderzoek van een pigment Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Cappelle Pigments nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Cappelle Pigments nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR onderzoek van een pigment' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van referentieverbindingen - Analyse van defecten in Al + REM - EDX analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van referentieverbindingen - Analyse van defecten in Al + REM -EDX analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het K gehalte in K-octonoaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het CK gehalte in K-octanoaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende DSC analyse van twee verpakkingsmaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Friesland Campina Professional nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Friesland Campina Professional nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende DSC analyse van twee verpakkingsmaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR spectroscopie van PVC homopolymeren Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR spectroscopie van PVC homopolymeren' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taura Natural Ingredients de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het P, Cl en Br gehalte in P schuimen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het P, Cl en Br gehalte in P schuimen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de verkleuring van SiC Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de verkleuring van SiC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cd, Cr, Pb en Hg gehalte in vijf folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cd, Cr, Pb en Hg gehalte in vijf folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMa folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMa folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het fosforgehalte in twee schuimmaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het fosforgehalte in twee schuimmaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van additieven Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van additieven' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in rubberstoppen + SEM analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in rubber stoppen + SEM analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC analyse van een uitgeharde lijm Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC(UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyse van een uitgeharde lijm' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taura Natural Ingredients de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ESR metingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'ESR metingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

COST TU1105 – NVH analyse technieken voor het ontwerp en optimalisatie van hybride en elektrische voertuigen.

KU Leuven

De socio-economische queeste naar de ontwikkeling van transport met eenlagere CO2-uitstoot is een algemene doelstelling van de EU en een essentieel ingrediënt voor het concurrentievermogen van de gehele Europese transportindustrie. Het leidt tot een toegenomen focus op alternatieve energiesystemen, zoals elektrische en hybride aandrijvingen. Om concurrentieel te zijn, moeten deze voertuigen zowel in het voertuig als buiten hetvoertuig acceptabele geluids-, trillings- en hardheid (NVH) niveaus...

Project

System-level flexible multibody modelling for accurate bearing load assessment in industrial machinery

KU Leuven

For several industries, a good understanding of the dynamic machine behaviour to determine the loading of each component is key to design products and processes of high quality and performance. With the advent of advanced simulation software packages, therefore, a physical realization of the product is no longer needed in the design cycle. Using dedicated multibody simulation software, a virtual model of the machine can be built allowing for a simulation of its dynamical behaviour. Many and d...

Project

Locomotor deficienties na traumatische hersenschade: een studie naar deinvloed van hersenbeschadiging op het spatieel-temporeel kijkgedrag en gangdeficienties tijdens de revalidatie bij jonge patiënten

KU Leuven

Traumatisch hersenletsel (TBI), veroorzaakt door gesloten hoofdtrauma, wordt vaak geassocieerd met aanzienlijk cerebraal letsel, diffuse axonale schade en soms grote focale laesies. Deze structurele hersenlaesies kunnen problemen veroorzaken in gedrag, cognitief en executief functioneren, evenals bewegingscontrole, posturale stabiliteit en de controle van oogbewegingen. Het visueel systeem is een breed gedistribueerd netwerk dat gebieden deelt met de bovengenoemde functionele systemen. Hierom...

Project

Niet-invasieve ventilatie bij neuromusculaire aandoeningen: verbetert het kwaliteit van leven, slaap en fysieke activiteit?

KU Leuven

Bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen en thoracale misvormingen treedt na verloop van tijd vaak een verminderde ventilatie op. Niet-invasieve nachtelijke beademing kan op dat moment opgestart worden omde symptomen (zoals een gestegen slaperigheid overdag) van deze gedaalde ventilatie te verminderen.Een eerste deel van het onderzoek zal zich focussen op het effect van niet-invasieve ventilatie op de kwaliteit en kwantiteit van slaap bij patiënten met amyotrofe lateraal sclerose endit ...

Project

Onderzoek naar determinanten van doorstroom en verschillen in werkplekleren bij sterke studenten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Veel onderwijsontwikkeling vertrekt vanuit ervaringen van de betrokken actoren en wordt dikwijls vorm gegeven vanuit een buikgevoel. In het huidige project willen we de beleidskeuzes en de ontwikkeling van het traject voor sterke studenten voldoende steunen op onderzoeksgegevens. Daartoe wordt naast het ontwikkelingstraject een flankerend onderzoekstraject opgezet. De vraag die in het huidige project als prioritair naar voren springt, is: "Hoe kunnen we de meeste geschikte studenten identific...

Project

Onderzoeksovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en Amakem nv Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMO (UHasselt) en anderzijds Amakem nv. Het onderzoeksinstituut IMO levert aan Amakem nv de onderzoeksresultaten naar ' analyse van stalen via NMR vaststellingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Creating a cartilaginous intermediate for bone formation

KU Leuven

Tissue engineering is an up and coming field that has limitless applications in the world of regenerative medicine. It can provide solutions tohelp repair damaged cells and restore their functionality and interactions. Hydrogels, designed with synthetic or natural polymers, or a combination of both, embedded with stem cells, exhibit an excellent potential to create in vitro engineered tissue. This is due to the fact that theirproperties can be controlled to mimic key features of native tissue...

Project

Efficient Digital Calibration Techniques to Compensate Analog Device Impairments

KU Leuven

The desire to build lower cost analog front-ends has triggered the interest for the digital-analog co-design. The joint design of the analog front-end and of the digital baseband algorithms has become an important field of research for a few years because it enables the wireless system and chip designers to better trade the communication performance with the production cost. Unfortunately the existing designs apply this approach rather opportunistically to solve a well-determined problem. The...

Project

Analyse van de bodemgemeenschappen en gerelateerde herstelmogelijkheden van heischraal grasland in Landschap De Liereman, in functie van natuurinrichting. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De studie kadert in het analyseren van de bodemgemeenschappen van percelen, kansrijk voor ontwikkeling van met name droge(re) heischrale graslanden in Landschap De Liereman. Dit onderzoek moet, in kennis van bodemchemische en vegetatiekundige karakteristieken van betrokken percelen en mede op basis van specifieke thematische kennis uit referentiegebieden in dezelfde biogeografische regio, leiden tot een praktisch voorstel inzake herstelingrepen, met betrekking tot (het enten van) bodemgemeens...

Project

SkyCan 1172 High-resolution-micro-CT (UABR/11/004)

Vrije Universiteit Brussel

We benutten ten volle beschikbare technieken om biologische structuren in plantaardige en dierlijke materiaal te beschrijven.

Project

Spectral Properties of (Perturbed) Norma Matrices and their Applications

KU Leuven

In verscheidene toepassingen worden frequenties van systemen onderzocht. Wiskundig gezien komt dit neer op het oplossen van een zogenoemd eigenwaardeprobleem. Om deze problemen zo efficient mogelijk op te lossen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de structuur van het probleem. In dit onderzoeksproject gaan we normale eigenwaardeproblemen bestuderen en efficiente software hiervoor ontwikkelen.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-University of Tehran, Mahtab Pouratashi

Vrije Universiteit Brussel

Analyse van relatie tussen psycho-pedagogische factoren en motivatie van agriculturele studenten

Project

Onderzoek schaalmodel haventoegang Zeebrugge

Universiteit Gent

Een langjarig, grootschalig omvattend onderzoek is lopende waarin gezocht wordt naar een optimalisatie van de bestaande toegang van de haven van Zeebrugge op twee aspecten: - Veilige nautische toegankelijkheid onafhankelijk van het getij. Met name zijn er vandaag de dag beperkingen voor veilig nautisch manoeuvreren bij het binnenvaren van grotere schepen bij grote vloedstroom en in mindere mate bij grote ebstroom, ten gevolge van de stromingscontractie en grote stromingsgradiënt bij de ingang...

Project

Transient compact modeling methodologies for the thermal analysis of 3D-ICs

KU Leuven

Thermische problemen worden als een van de grootste uitdagingen voor het gebruik van drie dimensionaal (3D) gestapelde elektronische componenten beschouwd. Daarom is het belangrijk om de temperatuursverdeling in zo een 3D gestapeld systeem op een snelle en nauwkeurige manier te kunnen voorspellen.De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is een methodologie voor een transiënt compact model te ontwikkelen, dat het mogelijk maakt om the temperatuursverdeling en -evolutie in een 3D systeem ope...

Project

Bepaling van de calorische waarden van een houtstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Broucke Stijn. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Broucke Stijn de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de calorische waarden van een houtstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Metal Organic Frameworks Electrochemistry (Metal Organic Frameworks elektrochemie)

KU Leuven

Elektrodepositie van Metal Organic Frameworks (MOF). Studie van de invloed van de temperatuur en de huidige parameters voor Cu-BTC MOF depositie en onderzoek naar de mogelijkheid om andere MOF's elektrodepositie.

Project

Low power wireless sensor networks design

KU Leuven

A wireless sensor network (WSN) consists of spatial distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data through the network to a main location. Distributed wireless sensor networks are an important element of the emerging smart ambient environment as envisioned in the future internet of things. Wireless sensor nodes attached to things will make objects smart and connected into a network...

Project

"BD FACS Verse" Flow Cytometer.

KU Leuven

We zullen werken met een nieuwe generatie flow cytometer, de FACS VERSE. Met dit toestel willen we de cellen identificeren en karakteriseren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van immuunziekten, inzonderheid multiepele sclerose, inflammatoire darmziekten (Crohn) en astma; voor het afstoten van getransplanteerde organen; en voor het onderdrukken vande respons tegen kankercellen. Een flow cytometer analyseert oppervlakte kenmerken en fluorescentie emissie van cellen in een suspensie. D...

Project

Haalbaarheidsstudie voor het selecteren en ontwikkelen van geschikte belijningsverven voor kunstgras Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Expoline nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Expoline nv de onderzoeksresultaten naar 'Haalbaarheidsstudie voor het selecteren en ontwikkelen van geschikte belijningsverven voor kunst gras' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ruimtelijke selectief woonbeleid. Sturingsmogelijkheden en productiewijzen van het wonen in Vlaanderen Recent afgelopen

KU Leuven

Het woonbeleid in België en Vlaanderen steunde sinds het eind van de 19de eeuw in hoofdzaak op de stimulering van het eigen woningbezit. De ruimtelijke en typologische modellen die daarbij gehanteerd werden hebben een enorme impact gehad op de suburbanisering van het wonen en de versplintering van de Vlaamse ruimte. Het Vlaamse woonbeleid kent vandaag verschillende subsidie- en fiscale instrumenten die ruimtelijk selectief zijn. Daarbij worden diverse gebiedsindelingen gebruikt die veelal ver...

Project

Optimization and Optimal Control for Large Scale Airbore Wind Energy (AWE) Systems

KU Leuven

Airborne wind energy is een veelbelovend concept dat het potentieel heeft om de kost van windenergie significant te reduceren. Een groot vliegtuig, verbonden aan een kabel, wordt bestuurd zoals een strandvlieger en energie wordt geoogst door de kabel in en uit te trekken en zo een generator op de grond aan te drijven. Hoewel reeds enkele bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van dit concept, blijven er veel onopgeloste vragen bestaan. Dit doctoraat zal modellen van dit concept creëren en v...

Project

Analyse van oliestalen Gemini Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van oliestalen Gemini' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Zn gehalte in een oliestaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Zn gehalte in een oliestaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie op een filter Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie op een filter' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een vernisstaal (Diasec) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Authentic Visual Communication. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Authentic Visual Communication de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een vernis staal (Diasec)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cd en Pb gehalte in rubberstoppen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cd en Pb gehalte in rubber stoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in een rubberen zuiger Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in een rubberen zuiger' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bereiding voor vaccinstudie van grote doses vaccin voor de vaccinatie van de proefpersonen tijdens de klinische testfase, in lijn met de werkbeschrijvingen in het Klinische Studie Protocol voor studie INF-V-A017 en het relevante Apotheek Handboek Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het BaSO4 gehalte in Ti02 poeders Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het BaSO4 gehalte in Ti02 poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een PE masterbatch Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een PE masterbatch' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van PVC raamprofielen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van PVC raamprofielen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van watergebaseerde TiO2 stalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van watergebaseerde TiO2 stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TIO2 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TIO2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Analyse van waterige verfstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van waterige verfstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de Ti en Ca gehalten in pampermaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Ti en Ca gehalten in pampermaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

XRF analyse van twee Al monsters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'XRF analyse van twee Al monsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Contacthoekmetingen van gelakte plaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Contacthoekmetingen van gelakte plaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Na gehalte in reactieproducten van neodecaanzuur en epichloorhydrine Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Na gehalte in reactieproducten van neodecaanzuur en epichloorhydrine' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Bepaling van het Ti gehalte in waterige dispersies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Ti gehalte in waterige dispersies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Effect van acute en chronische cryotherapie op de samenstelling van atherosclerotische plaques bij konijnen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een TiO2 masterbatch Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een TiO2 masterbatch' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van verfstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van verfstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Reiskrediet Steven Van Passel voor verblijf aan Yale University in het kader van volgend onderzoek: " A Ricardian analysis of the impact of climate change on European agriculture" Historisch

Universiteit Hasselt

Het onderzoeksproject schat de impact van de klimaatverandering op de Europese landbouw met behulp van een Ricardiaanse analyse. Deze analyse onderzoekt hoe het klimaat in verschillende Europese regio's invloed heeft op de netto huurprijs of de waarde van landbouwgrond, rekening houdend met de verscheidenheid van substituties, aanpassingen en andere activiteiten die niet-meer-voordeel activiteiten verdringen als het klimaat verandert. Op deze manier kan een holistische evaluatie van de klimaa...

Project

Ultradense and Ultrastable molecular glasses by molecular beam deposition.

KU Leuven

The project will make use of slow vapour deposition of organic molecules from the gas phase on a cooled target where T < Tg in order to produceultra-dense glasses. Different molecular glass formers will be deposited in order to study the physics of glasses and supercooled liquids particularly the role of local phenomena and spatial heterogenities. The project also aims at investigating the dynamics and thermal signature of ultra-dense glasses by employing dielectric spectroscopy and ac calori...

Project

Digital Operating Room and remote visualisation of surgical images. Recent afgelopen

KU Leuven

Telesurgery is an e-Health project within the framework of the IBBT ICON call. Project partners include Barco, CandIT-media, ETRO (VUB), IBCN (UGent), IMEC, IPI (UGent), MICT (UGent) and SMIT (VUB). The goal of the project is to enable a transformation towards a Digital Operating Room Platform. The Digital OR is an operating room which integrates video, lighting, recording and information sharing equipment via a central hub and thus increases OR efficiency and patient safety by optimizing inf...

Project

The Explanation of Qualitative Properties in Neoplatonic Philosophy of Science and Metaphysics in Relation to the Neoplatonic Theory of Scienceand the Problem of Metabasis

KU Leuven

Neoplatonic philosophy of nature, combining the Aristotelian analysis of qualitative properties with a micro-physicalist supervenience model derived from the Timaeus, faces the objection of metabasis. I will assess if and how they can avoid this problem and sustain their theory.

Project

Hoge resolutie inductief gekoppelde massaspectrometer (HR-ICPMS)

Vrije Universiteit Brussel

Een hoge resolutie inductief gekoppelde massaspectrometer (HR-ICPMS) meet uiterst precies de concentraties en de isotopensamenstelling van chemische elementen in gassen, vloeistoffen en vaste materialen. Hieruit kunnen we informatie inwinnen over de oorsprong en de vorming van asteroïden en meteorieten, over de huidige en vroegere samenstelling van rivieren, estuaria en zeeën en over de aan gang zijnde en toekomstige klimaats- en milieuveranderingen op aarde. Ook de relatie tussen de blootste...

Project

Herhaling van hoge pulsfrequentie en afstembaar Laser Systeem.

KU Leuven

Met behulp van laserspectroscopie kunnen we de energie van de baan waarin de buitenste elektronen die rond een atoomkern draaien zich bevinden op een heel nauwkeurige manier bepalen. Deze elektronen zijn elektrischegeladen en staan in constante wisselwerking met de atoomkern. Met laserlicht manipuleren we die buitenste elektronen en bekomen we belangrijke atomaire en nucleaire informatie over de betreffende kern. Met het voorliggende voorstel wensen we deze techniek uit te breiden en toe te p...

Project

Gecombineerde Electron Scanning en Super-resolutie fluorescentie microscopie voor dynamische studies in de nanowetenschap en nanotechnologie.

KU Leuven

De laatste jaren heeft nanotechnologie sterk aan belang gewonnen. Niet alleen zijn materialen geminiaturiseerd, nanomaterialen bezitten ook opmerkelijke en vaak unieke eigenschappen. Het is duszeer belangrijk omdeze nanomaterialen in detail te karakteriseren op de kleinste schalen.In dit projectgaan we een nieuw microscopie platform ontwikkelen dat elektronen- en hoge-resolutie fluorescentiemicroscopie combineert. Ditmoet ons instaat stellen om direkt de relatie tussen nanostructuren en hun p...

Project

Massaspectrometer voor on-line LC-MS-metingen.

KU Leuven

Met een massaspectrometer meet men zeer nauwkeurig de moleculaire massavan natuurlijke, synthetische en recombinante eiwitten. Bovendien is het met deze toestellen mogelijk om eiwitten te fragmenteren en zo structurele informatie in verband met proteïnemodificaties te verkrijgen. Deze modificaties hebben een effect op de biologische activiteit van cytokinen, chemokinen en proteasen en beïnvloeden hun onderlinge interacties in ontstekingsreacties en kanker.

Project

Niet-lineaire optische (NLO) setup voor 2-foton en polarisatie gevoelige tweede harmonische (SH) beeldvorming in levende cellen en biopsies.

KU Leuven

Het beeldvormingssysteem dat in dit Hercules voorstel wordt aangevraagdzal gebaseerd zijn opniet-lineaire optische technieken om fluorescentie (via 2-photon absoprtie) en second harmonic licht te genereren. Deze twee principes zullen ons toelaten om zowel fluorescente merkers als endogene proteinen en aggregaten te visualiseren in celllen en levende weefsel preparaten zoals biopsies. De merker vrije visualizatie van collageen, tubuline and amyloide afzettingen is essentieel om een waaier van ...

Project

Mesodroom.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Multi-functionele millimeter golven meetapparatuur.

KU Leuven

Tegenwoordig vindt men draadloze communicatie vanzelfsprekend, zoals bijv. het bezitten van een GSM en een WiFi netwerk thuis. Gebruikers wensen nu nog grotere downloaddebieten, lager energieverbruik ('groene' technologieën) en betere signaal kwaliteit. Dit project concentreert zich op het hoog-frequente transceiver gedeelte in een draadloos communicatiesysteem, hetgeen de zender, ontvanger, en de antenne(s) omvat. De eerste doelstelling, hogere data snelheden, vereist dat de draaggolffrequen...

Project

Een optisch afbeeldingsstelsel voor in vivo bioluminescente en fluorescerende beeldvorming voor kleine proefdieren.

KU Leuven

Moleculaire beeldvorming laat toe om biologische processen zichtbaar temaken, te karakteriseren en kwantificeren in levende organismen. Hierdoor kunnen o.a. ziekteprocessen en therapeutische ingrepen vroeg opgevolgd worden in individuele dieren. Dit reduceert de variabiliteit, het aantal dieren en dus ook de kosten. De aanvraag betreft een toestel voor optische beeldvorming in kleine proefdieren op basis van bioluminescentie (BLI) (lichtproductie door het luciferase enzyme, vb afkomstig van d...

Project

Niet-lineaire optische meting voor de studie van dynamische processen.

KU Leuven

Het doel van het project is de ontwikkeling van een uniek meetplatform,gebaseerd op frequentieverdubbeling en twee-foton fluorescentie, beidenniet-lineaire optische processen. Beide processen zijn gebaseerd op de simultane opname van twee photonen met frequentie, die vervolgens omgezet worden naar één foton met een hogere energie. Frequentieverdubbeling is zeer gevoelig aan symmetrieveranderingen in het staal en is bijgevolg zeer nuttig om dynamische processen te bestuderen. Twee-photon fluor...

Project

Inductief gekoppeld plasma massaspectrometer in combinatie met High Pressure Liquid Chromatography HPLC-ICP-MS.

KU Leuven

De HPLC-ICP-MS wordt opgesteld voor milieustudies in water en bodem. Dechemische vorm van arseen wordt gemeten in de bodem om de beschikbaarheid van deze verontreiniging voor planten beter te begrijpen. De chemische vorm van fosfor in water wordt gemeten met een combinatie gelchromatografie en ICP-MS om de colloïdale vormen van P in water en bodem te karakteriseren. Deze techniek wordt gebruikt in combinatie met algengroei en P opname om het proces van eutrofiëring te onderzoeken en te gebrui...

Project

Electronisch beveiligings lab.

KU Leuven

Afgelopen decennia zijn toestellen zoals mobiele telefoons, medisch materiaal en bankkaarten uitgerustmet ingebeëdde elektronica. De volgende jaren zal deze ontwikkeling zich verderzetten in onze dagdaaglijkse leefwereld. RFID-labels worden geplaatst op goederen en apparaten, sensoren wordengeïmplanteerd in dieren en mensen. Dit fenomeen is gedrevendoor de dalende kosten van elektronica en de toename van de mogelijkheden van ingebedde apparaten. Het impliceert echter een verhoogd risico inmis...

Project

Infrastructuur voor beeldvorming van zachte en delicate materie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar Generalisatie bij Gezondheid en Psychopathologie.

KU Leuven

Het algemene doel van dit project is de studie van generalizatie in psychopathologie en ziekte. Dezestudie vertrekt van een gedifferentieerd perspectief, waarbij expertise in domeinen van leren, aandacht,geheugen, symptoom-perceptie en psychofysiologie wordt gecombineerd. In eencoherente reeks vanwerkpakketten zullen we de wetenschappelijke studie van generalizatie verbreden (a) door perceptuele,zowel als niet-perceptuele vormen van generalizatie in te sluiten, (b) de gebruikelijkeset van sti...

Project

Economische en ecologische prestaties van binnenhavens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Ecorys. UA levert aan Ecorys de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Isoleren, bevriezen en transporteren van PBMC stalen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Crucell. UA levert aan Crucell de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Monitor diversiteit 2012. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de diversiteit in het aanbod op de Vlaamse televisiemarkt, voornamelijk met betrekking tot diversiteit op vlak van kleur, gender, leeftijd en mensen met een handicap.

Project

Beweeg je fit! Een beweeginterventie gericht op de promotie van fysiekeactiviteit in gezinsverband. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project staat de ontwikkeling en evaluatie van een gezinsgerichtbeweegprogramma centraal. Dit beweegprogramma richt zich specifiek naarhet promoten van fysieke activiteit bij (jonge) kinderen en hun (groot)ouders en wordt als bewegingsluik toegevoegd aan de bestaande ‘ontbijt je fit’ methodiek van de Gezinsbond vzw. Aanvullend op de conceptontwikkeling en evaluatie van het beweegprogramma, worden specifieke vormingen georganiseerd voor lokale bewegingscoaches in functie een bredere imp...

Project

Beenmerg afgeleide celsignalisering kan de betacel massa regenereren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Beurs JDRF: beenmerg-afgeleide cellen signalering kan de bèta cel massa regenereren.

Project

Nanoscopic analysis of electrical and structural properties in III-V materials and devices.

KU Leuven

Because of their high electron mobility,III-V materials (InSb, InGaAs, InP, GaSb. ...) are viewed as important contenders for next generation devices as the performance requirements can no longer be met by downscaling standard Si-based CMOS devices. Especially the combination of Ge pMOSdevices with III-V nMOS to produce high speed CMOS circuits is a very tempting idea that is presently contemplated within the microelectronics industry. However, many barriers still have to be overcome before t...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2012

Project

Gepersonaliseerde Advertenties op basis van Webbronnen

Universiteit Gent

Gebruikers van sociale netwerksites genereren veel gegevens over zichzelf op allerlei manieren, met inbegrip van tekst en beelden. Het doel van dit project is de ontwikkeling van technieken om hieruit informatie over de gebruiker af te leiden en om deze informatie te gebruiken voor het personaliseren van advertenties. Deze personalisatie moet voldoen aan juridische vereisten m.b.t. bescherming van persoonlijke data en intellectueel eigendomsrecht. http://www.parisproject.be

Project

Een fase I, open label, gerandomiseerde studie bij gezonde volwassenen om de veiligheid en immunogeniciteit van verschillende toedieningsschema's van virosomaal influenza vaccin te vergelijken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2012

Project

Multiscale Analyse en Ontwerp voor procesintensificatie en Innovatie

Universiteit Gent

Dit project beoogt het ontwerp van doelgerichte opkomende chemische processen binnen het kader van een nieuwe reactor technologie, namelijk een roterend bed reactor met statische geometrie. Er zal gebruik gemaakt worden van een multiscale aanpak, waarbij microkinetische modellen ontwikkeld en geïmplementeerd zullen worden in combinatie met experimentele studies naar de massa- en warmtetransport eigenschappen van de reactor.

Project

smeSPIRE Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De tentoonstelling Wanderlust verlengt met Gwangju en Chengdu Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Na Seoel vorige zomer verwelkomen aan het begin van 2013 twee andere Aziatische metropolen, Gwangju en Chengdu, de tentoonstelling "WANDERLUST : A Never Ending Journey to the Other Side of the Hill" met vijf grote namen uit de Brusselse en Belgische hedendaagse kunst in de hoofdrol: Marcel Broodthaers, Joëlle Tuerlinckx, Honoré d'O, Francis Alÿs en Panamarenko. Wanderlust werd op touw gezet naar aanleiding van de wereldtentoonstelling Yeosu 2012 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in sam...

Project

PARIS - gepersonaliseerde advertenties gemaakt op basis van webbronnen.

Universiteit Antwerpen

Gepersonaliseerde advertenties willen inspelen op de unieke interesses en voorkeuren van de individuele gebruiker. De juiste advertentie voor de juiste persoon wordt geselecteerd, gebaseerd op een bestaande set van advertenties voor verschillende producten. User generated content, bv. beschikbaar via sociale netwerken, biedt een wereld van informatie over een individu en haar of zijn leefwereld. Hij of zij kan zeer gedetailleerd in blogs schrijven, kan foto's opladen, tweeten via Twitter of a...

Project

GP01312N Paul FINLAY Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Klimaatverandering en Antarctische microbiële biodiversiteit CCAMBIO

Universiteit Gent

CCAMBIO heeft tot doel de diversiteit, biogeografische zonering, evolutionaire geschiedenis en de genomische kenmerken van lacustriene microbiële matten in het Antarctische biogeografisch rijk te bestuderen teneinde hun resiliëntie en lokale en regionale respons op global change te kwantificeren.

Project

Klimaatswijziging en Antarctische microbiële diversiteit - CCAMBIO

Universiteit Gent

Het objectief van CCAMBIO is om de diversiteit, biogeografische verspreiding, evolutieve ontwikkeling and genomkische samenstelling van lacustriene microbiële matten gemeenschappen in het Antarctisch gebied te bestuderen om hun veerkracht en lokale en regionale gevolgen van global change na te gaan.

Project

Classificatie van beperking in romp-functie in relatie tot rolstoelactiviteiten met focus op rolstoel rugby

KU Leuven

Het doel van de studie is het vaststellen van de betrouwbaarheid en de validiteit van het classificatie systeem voor romp functiestoornissen in wheelchair rugby.Als resultaat van de studie zal het classificatie systeem voor romp functiestoornissen wetenschappelijk onderbouwd zijn, zoals voorgeschreven in de classificatiecode van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). De uitkomst van deze studie zal ookbijdragen aan de sport prestaties van atleten in andere IPCsporten, zoals wheelchair ...

Project

VIB-Decoderen van Alzheimer dementie en verwante aandoeningen

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject van de MetLife Award for Medical Research is gefocust op de genetica van complexe neurologische ziekten van het centrale zenuwstelsel zoals Alzheimer dementie en aanverwante ziekten. Deze ziekten hebben gemeenschappelijk dat ze een ernstige bedreiging vormen voor de levenskwaliteit van ouderen doordat ze hun gedrag (bv. geheugen en cognitie) met inbegrip van hun persoonlijkheid, emotie en menselijke waardigheid aantasten. Pioniersonderzoek in neurodegeneratieve hersenz...

Project

Rol en evolutie op lange termijn van metaalsulfiden in schilderijen (S2-ART).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Klinische mastitis op Vlaamse melkveebedrijven Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het voorkomen van klinische mastitis wordt bestudeerd op 50 willekeurig gekozen Vlaamse melkveebedrijven gedurende 1 jaar. Bij ieder geval neemt de melkveehouder een melkstaal dat bacteriologisch onderzocht wordt in het Melkcontrolecentrum Vlaanderen. Naast incidentie en pathogeendistributie worden ook verbanden tussen pathogeen specifieke incidentie en bedrijfskenmerken nagegaan.

Project

Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten uit afvalwaters. Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 3 mei 2012 het kort verblijf van Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady (National Research Centre (NRC), Egypte) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie, onder promotorschap van prof. dr. Jan Yperman.

Project

IOF mandaat van Mieke Haesen

Universiteit Hasselt

Het doel van het project is het realiseren van diverse valorisatietrajecten op basis van de know-how van EDM. Meer specifiek wordt een aanbod van diensten uitgebouwd voor derden (bedrijven of andere organisaties), uitgaande van de methodologische en wetenschappelijk-technologische expertise van de Human-Computer Interaction (HCI) groep van EDM. De expertise op het vlak van "User-Centred Software Engineering" (UCSE) benaderingen - meestal kortweg vertaald als Gebruikersgerichte Software-ontwik...

Project

SMOOS: SMOC2 in osteoarthritis. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project zullen wij de rol van SMOC2 bestuderen in de biologie enpathologie van het synoviale gewricht met specifieke aandacht voor osteoartrose (OA), één van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Het zal nieuwe inzichten brengen in het moduleren van de bot morfogenetische proteïnes (BMPs) en Wnt signaalcascade om zo bij te dragen tot een betere langtermijn prognose voor deze aandoening. Wij zullen een translationele onderzoeksstrategie ontwikkelen die in vitro data combineert m...

Project

GeoRisCA: Geo-risk in Midden Afrika: geïntegreerde benadering van de multi-hazards en van de kwetsbaarheid ter ondersteuning van het risico beheer (Geo-risk in Central Africa: integrating multi-hazards and vulnerability to support risk management)

Vrije Universiteit Brussel

De Oost-Afrikaanse riftvallei is een belangrijk tektonisch element dat Centraal-Afrika vormt en dat rechtlijnige laaglanden definieert tussen hooglandketens door geologische breukwerking, geassocieerd met aardbevingen en vulkanisme. Het interessegebied, zich uitstrekkend van de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek van de Congo (D.R.C.) tot Noord-Burundi en Oost-Rwanda, ligt gecentreerd rond het Kivumeer en de Virunga Vulkanische Provincie (V.V.P.) in het centrum van de riftvalle...

Project

Multiple Orthogonal Polynomials and Random Matrices.

KU Leuven

The proposal is to study eigenvalues of random matrices with tools coming from orthogonal polynomials and multiple orthogonal polynomials. The random matrix model with external source is a particular random matrix model that can be studied with multiple orthogonal polynomials and their associated Riemann-Hilbert problem. The model was first consideredby Bleher and Kuijlaars in the Gaussian case. Recently it was studied by Bleher, Delvaux and Kuijlaars in a more general situation, but un...

Project

Onderzoek aan biogeochemie en experimenteele maatregelen voor herstel van beekdaltrilvenen.

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek moet de kennis over de biogeochemie vergroten, deze in verband brengen met mogelijke herstelmaatregelen en met de microtopografie en inzicht geven in het nut van plaggen en het inbrengen van karakteristieke en veenvormende plantensoorten. Het onderzoek dient daarmee beheerders duidelijkheid te verschaffen over welke maatregelen naast het vernatten van beekdalen zinvol zijn voor herstel van de biodiversiteit van beekdaltrilvenen en veenvormende systemen in beekdalen.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2012

Project

Large area synthesis of luminescent materials by low temperature techniques Recent afgelopen

Universiteit Gent

Fosformaterialen worden alom gebruikt voor verlichtingstoepassingen (in LEDs en fluorescentielampen). Deze materialen worden gesynthetiseerd op basis van synthetische precursoren bij zeer hoge temperatuur, en zijn daardoor duur en weinig energie-efficiënt. Dit project beoogt de synthese van fosforen bij lage temperatuur, uitgaande van alom beschikbare natuurlijke materialen zoals kleien.

Project

Mucopolis. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Muco Vereniging. UA levert aan de Muco Vereniging de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GP01312N Paul FINLAY Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek naar de performanite van het lokale sport en bewegingsbeleid:over de effciëntie en effectiviteit van (semi-) publieke organisaties in de sport

KU Leuven

De vernieuwingen in de publieke sectoren hebben tot doel de performantie ervan te verbeteren, maar wordt die doelstelling ook bereikt? Met dit onderzoek zal nagegaan worden of de recente bestuurlijke evoluties en de verschillende decreten lokaal sportbeleid geleid hebben tot een meer performant lokaal sport- en beweegbeleid. Hiertoe zullen volgende hypotheses getoetst worden:De bestuurlijke evoluties hebben een invloed op het lokale sport- en beweegbeleid.Als gevolg van de bestuurlijke evolut...

Project

Evaluatie projectconcepten naar bijdrage strategische doelstelling VIM Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut KIZOK (UHasselt) en anderzijds VIM Adviesraad. Het onderzoeksinstituut KIZOK levert aan VIM Adviesraad de onderzoeksresultaten naar 'Evaluatie projectconcepten naar bijdrage strategische doelstelling VIM' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar mogelijkheden tot het juridisch formaliseren van afspraken tussen partners mbt compensatie voor loopbaanbeslissingen in het kader van het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg. Historisch

Universiteit Hasselt

De opdracht van dit bestek is enerzijds het zoeken naar een gepast juridisch instrument om afspraken tussen partners op het vlak van de verdeling van gezinszorg en arbeid te formaliseren en anderzijds het zoeken naar gepaste juridische regelingen om de negatieve implicaties van keuzes op dit vlak voor één van beiden, zoals gemiste carrièrekansen, kleinere pensioenen of andere verlaagde sociale zekerheidsuitkeringen, financieel te compenseren.

Project

Ontwikkeling van een efficiënte antifoulische enting om de toepasbaarheid van keramische nanofiltratiemembranen tijdens waterbehandeling te verhogen.

Universiteit Antwerpen

In nauwe samenweking met UA werd bij VITO recent een innovatieve methode ontwikkeld om het oppervlak van keramische membranen op een stabiele manier te modificeren. De geënte groepen zijn niet gevoelig voor rehydroxilatie, zoals in het geval van andere state-of-the-art technieken. Het doel van dit project is deze nieuwe modificatiemethode te gebruiken om een efficiënte anti-fouling coating te ontwikkelen op commerciële keramische nanofiltratie membranen om hun performantie in water te verhogen.

Project

The origin of Platonic hylomorphism. The role of pseudo-Pythagorean textte ancient philosophy of nature Recent afgelopen

KU Leuven

OT/11/003, “The Explanation of Qualitative Properties in Neo¬platonic Phy of Nature and Metaphysics'

Project

Uitbreiding software registratie transporteurs Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EDM (UHasselt) en anderzijds Nitto Europe. Het onderzoeksinstituut EDM levert aan Nitto Europe de onderzoeksresultaten naar 'Uitbreiding software registratie transporteurs' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EnergieNetwerk Ravenshout Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

EN Ravenshout (EnergieNetwerk Ravenshout) is een demonstratieproject en disseminatieproject binnen de oproep 'Slimme uitwisseling van energiestromen tussen bedrijven', de eerste provinciale projectoproep inzake Clean-Energy en Energie-Efficiëntie. Op het industrieterrein Ravenshout (Beringen - Ham - Tessenderlo) zijn verschillende warmteaanbieders en warmtevragers gelegen waardoor deze locatie duidelijk potentieel biedt voor de bouw van een uitgebreid warmtenet. In EN Ravenshout wordt de haal...

Project

Development of animal models to study the effect of mycoplasma infection ON THE anti-cancer/antiviral activity of nucleoside analogues. Recent afgelopen

KU Leuven

Clinical data indicate that mycoplasmas preferentially infect tumor tissue and that they may contribute to the development of AIDS and the reactivation of herpesviruses in immunodeficient patients. Moreover, our in vitro data indicate that nucleoside-metabolizing enzymes expressed by mycoplasmas significantly compromise the efficacy of current antiviral and anti-cancer chemotherapeutics. In order to validate our hypothesis in vivo, we will develop tumor and virus models to study the effect of...

Project

Arbeidsongeschiktheidscircuits in de overheidssector. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ecotoopoppervlaktes en intactness index. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. UA levert aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een verkleuring van een siliconen enterploymeer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan 'Onderzoek van de verkleuring van een siliconen terpolymer' de onderzoeksresultaten naar *titel onderzoek* onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een aceton staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een vulstof Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ANL Plastics nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ANL Plastics nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een vulstof' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van lijmtransfer van PVC folies naar een metaaloppervlak Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC(UHasselt) en anderzijds Grafityp Selfadhesive Products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Selfadhesive Products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van lijmtransfer van PVC folies naar een metaaloppervlak' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de resthoeveelheid weekmaker Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de resthoeveelheid weekmaker' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Over onrust en zelfbedrog

KU Leuven

De interesse in Pascal#s gedachtegoed groeide de laatste decennia aanzienlijk, niet alleen in Franse, maar ook in Anglo-Amerikaanse studies. Defocus van deze recente studies ligt voornamelijk op zijn intrinsieke relaties met zijn tijdgenoten, waar zowel filosofen als theologen toe behoorden. Zo werden de Pensées onder meer opgevat als een onafgewerkte apologie (Parish: 2011), als een discussie met Descartes (Carraud: 1992) of als de uitdrukking van de Augustiniaanse idee van de #gevallen natu...

Project

Solar Flare Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Duurzame energie is een sterk groeiend domein, met zowel een belangrijke ecologische als economische impact. Met name op het gebied van zonne-energie (fotovoltaïsche energie opwekking) bevinden zich in de grensregio Vlaanderen- Nederland een groot aantal publieke (universiteiten en kennisinstellingen) en private partijen (bedrijven, investeerders) die reeds een zeer goede uitgangspositie hebben met internationale uitstraling. Tal van bedrijven in de regio zijn zich momenteel strategisch aan h...

Project

Monitoring van de economisch-logistiek-ruimtelijke ontwikkeling van de Deltaregio. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is het opzetten van een eerste versie van een ruimtelijk-economisch-logistieke monitoring voor de Vlaams-Nederlandse Delta op basis van bestaand materiaal. Dit moet toelaten op te volgen hoe goed de Delta scoort op cruciale ontwikkelingsvariabelen en zo inzichtelijk maken maken voor welke opgaven het openbaar bestuur—in samenhang met havens, bedrijven en wetenschap—staat in het licht van te verwachten logistiek-economisch-ruimtelijke ontwikkelingen.

Project

The eternal and the infinite in Arnold Geulincx’s moral philosophy

KU Leuven

Explores the significance of the concepts of the infinite and the eternal in the moral philosophy of Arnold Geulincx, in the context of his metaphysics, physics, and the thought of his contemporaries.

Project

Verkennen en valideren van het gebruik van nucleasen vervaardigd door CELLECTIS om transgenen toe te voegen in een "veilige haven" in het celgenoom voor therapeutische doeleinden. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Cellectis' hebben voor het project ' Research Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Een Ricardiaanse Analyse van de impact van de klimaatsverandering op de Europese landbouw Historisch

Universiteit Hasselt

Het onderzoek schat de impact in van de klimaatverandering op de Europese landbouw met behulp van een Ricardiaanse analyse. Deze analyse onderzoekt hoe het klimaat in verschillende Europese regio's invloed heeft op de netto huur of de waarde van landbouwgrond, rekening houdend met de verscheidenheid van substituties, aanpassingen en andere activiteiten die 'niet-meer-voordeel activiteiten' verdringen als het klimaat verandert (Mendelsohn et al., 1994.; Mendelsohn en Dinar, 2009). Op deze mani...

Project

Schakelbare golflengte filters Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project is het de bedoeling om dunne componenten te ontwerpen en te realiseren die het licht in welbepaalde golflengte gebieden doorlaten of tegenhouden. De componenten moeten enkele mm dik en enkele vierkante cm groot zijn en snel kunnen schakelen tussen de verschillende golflengtegebieden (in minder dan 1 milliseconde). Deze componenten zullen gebaseerd zijn op vloeibaar-kristaltechnologie.

Project

Straling en radionucliden in een multi-verontreiniging context: effecten geïnduceerd in Lemna minor. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de SCK. UA levert aan de SCK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en Vanderbilt ivm statistische dienstverlening Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Vanderbilt University. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Vanderbilt University de onderzoeksresultaten van verschillende statistische opdrachten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

The role of priority effects in the ecological restoration of grasslandvegetations

KU Leuven

Many semi-natural ecosystems in Western Europe, such as heath land and species rich grasslands, have been replaced by a more intensive agricultural land use or are threatened through atmospheric nitrogen deposition and phosphorous input. Ecological restoration of these semi- natural vegetation types has become an important nature conservation priority. Ecological restoration has been defined as an intentional activity that initiates or accelerates the recovery of an ecosystem with respect to ...

Project

Een metabole en proteoom-analytische studie van endotheliale cellen gedurende angiogenese. Recent afgelopen

KU Leuven

Met dit onderzoek willen we cruciale veranderingen identificeren die plaatsvinden in endotheliale cellen tijdens vasculaire ontwikkeling of angiogenese. Daarom streven we ernaar om zowel metabolieten als eiwitten teprofileren gedurende angiogenese en om aldus sleutelcomponenten te identificeren die potentieel interessant kunnen zijn voor geneesmiddelen-therapie. In een eerste fase zal er een 'metabolomics' platform wordenopgericht bestaande uit een gas chromatografie-gebaseerde triple quadrup...

Project

ICP-MS analyse van een aantal oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'ICP-MS analyse van een aantal oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Niet-Amerikaanse Gift University overeenkomst

Vrije Universiteit Brussel

Als een wereldwijd bedrijf streeft van Agilent naar een economische, intellectuele en sociale troef in de landen en gemeenschappen waarin zij opereert.

Project

Joint graduate programmes and research based education in biosciences for food. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project is een samenwerkingsverband tussen 5 Vietnamese instituten met de volgende strategieën: netwerk gebaseerde postgraduaat training van studenten, opleiding en bijscholing van personeel, verbeteren van onderzoeksfaciliteiten en vorming van een platform voor alle betrokkenen binnen en rond het netwerk.

Project

Pre-partner programma 2012 voor VLIRUOS Institutionele Universitaire (IUS) samenwerking met het Nelson Mandela African Institute of Science andTechnology (NM-AIST) in Tanzania.

KU Leuven

Het prepartner programma beoogt vooral het opzetten van een Programme Support Unit (PSU) aan NM-AIST, het recruiteren en trainen van stafleden.Er zal ook een programma wagen aangeschaft worden en een programma management boek uitgeschreven worden. Een formuleringszending zal plaatsgrijpen tussen 6 en 14 september 2012. Ondertussen werden ook reeds lokale en Vlaamse coördinatoren geselecteerd aan Vlaamse kant en aan NM-AIST. Procedures voor het uitwerken van onderzoekstopics in het programma (...

Project

Institutional University Cooperation (IUC) and Mountains of the Moon University (MMU) Partnership for Sustainable Community Development Recent afgelopen

Universiteit Gent

VLIR-UOS zal de institutionele capaciteit, ervaringsuitwisseling tussen personeel, generatie van kennis en vaardigheden tussen MMU en Vlaanderen versnellen. Het zal MMU inspireren om educatieve technologieën in de gehele cursus curricula en leren door ommunity outreach te gebruiken, dus haar educatieve capaciteit verhogen. Daarnaast zal het helpen bij het consolideren van de sterke koppeling tussen academische activiteiten, leiders van maatschappijen of de particuliere sector, door middel van...

Project

Institutionale samenwerking met Hue University Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project bestaat uit een transversaal thema: - Institutionele versterking met empasis over kwaliteitsborging en 3 onderzoeksthema&apos;s: - Aquacultuur, vee, plantaardige productie - Behoud van de kust-ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen onder de gevolgen van de ontwikkeling van activiteiten en klimaatverandering - Versterking van de opleiding en diensten in het basisonderwijs op het platteland gezondheidszorg te verbeteren Deze thema&apos;s worden afgestemd op het land, de regio en de ...

Project

IUS: Prepartnerprogramma : van de Universidad de Oriente (UO)-Cuba Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

IUS: Prepartnerprogramma : van de Universidad de Oriente (UO)-Cuba: samenwerkingsprogramma voor studenten in België en Cuba

Project

VLIR-IUS Gre@t: Bestuur en ondernemerschap via onderzoek, onderwijs, toegang (@ccess) en technologie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit IUS van 6 jaar (in fase 1) bestaande uit 4 projecten met als Vlaamse projectleiders de Professoren Zhu Chang (VUB), Egbert De Smet (UA), Nathalie Holvoet (UA) en Wim Van Haverbeke (UHasselt) beoogt capaciteitsopbouw van Mzumbe University (nabij Morogoro) in de domeinen van outreach, onderwijs en onderzoek, met garantie van duurzame toegang via (e-learning) pedagogies en ICT technologie.

Project

Ontwikkeling en onderhouden van een digitale tool om het verplaatsingsgedrag en de bereikbaarheid van scholen en bedrijven in kaart te brengen.

Universiteit Hasselt

Om scholen en bedrijven beter te kunnen begeleiden bij het uitwerken van een actieplan/maatregelenpakket om het aantal duurzame verplaatsingen in het woon-school en woon-werkverkeer te verhogen, willen we een digitale tool laten ontwikkelen. Een tool waarmee gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd kunnen worden om een beeld te krijgen van de huidige mobiliteitssituatie van de school of het bedrijf en een idee te krijgen van mogelijke maatregelen die voor de school of het bedrijf interess...

Project

Plasmapenetratie in poreuze materialen voor biomedische, textiel en filtratietoepassingen (PLASMAPOR)

Universiteit Gent

Dit project is gebaseerd op het gebruik van niet-thermische plasmas voor de interne oppervlaktebehandeling van 3D poreuze structuren. Nieuwe plasma reactor concepten zullen ontwikkeld worden die een effectieve plasmapenetratie toelaten en zullen gebruikt worden voor de interne oppervlaktemodificatie van poreuze biodegradeerbare polyester draagstructuren gebruikt in weefselregeneratie. Eveneens zullen functioneel poreus textiel en geavanceerde filtermaterialen ontwikkeld worden.

Project

Een beleidsondersteunend beslissingssysteem voor het beheer van de risico's van klimaatveranderingen voor bosecosystemen (EcoRisk).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Rationeel emulsiedesign met het oog op de verbetering van de nutritionele en organoleptische kwaliteit van graangebaseerde levensmiddelen.

KU Leuven

Er wordt steeds meer tijd en moeite geïnvesteerd in de zoektocht naar ‘gezondheidsbevorderende’ levensmiddelen. De incorporatie, bescherming ofin situ productie van bioactieve componenten in levensmiddelen met het oog op het verbeteren van hun nutritioneel profiel én met behoud van hun organoleptische kwaliteit vormt hierbij een complexe uitdaging. Rationeel design van emulsies biedt op dit vlak perspectieven, hoewel conventionele emulsies vaak niet erg stabiel zijn. Het rationeel ontwerpen v...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Duurzame productie van propyleenglycol vanuit glycerine

Universiteit Gent

De omestering van triglyceriden naar methylesters geeft onvermijdelijk aanleiding tot een opbrengst van ongeveer 10 gew% glycerol. Hoewel glycerol voor directe toepassingen kan gebruikt worden, is het strategisch interessant om het op te waarderen tot propyleenglycol. Een goed begrip van de bepalende factoren op de kinetiek van deze omzetting, evenals op de vorming van bijproducten en de katalysatorstabiliteit wordt beoogd.

Project

EGDI-SCOPE. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Eco-evolutionary dynamics of antipredator defenses in evolving metacommunities: A case study with Daphnia and its predator Triops Recent afgelopen

KU Leuven

There is growing awareness that ecological and evolutionary processes can occur at the same time scale and can strongly interact. Ignoring these interactions may distort our view on population, community and ecosystem responses to environmental change. The impact of a key invertebrate predator, the tadpole shrimp Triops, inhabiting temporary ponds along a connectivity gradient, will be studied as a model of a selection pressurethat impacts an evolving metacommunity of zooplankton prey. The ai...

Project

Borstkankeropsporing. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Om de te lage participatiegraad aan het Vlaams programma voor borstkankeropsporing op te krikken, moeten vernieuwende, vaak niet dure, methoden getest en ontwikkeld worden. Voor dit project is bij meer dan 10.000 vrouwen nagegaan hoe zij het onderzoek van de mammografie bij de radioloog ervoeren. De mammografische eenheid (ME) waar het onderzoek wordt uitgevoerd, lijkt namelijk een belangrijke impact te hebben op de participatietrouw van de vrouwen. In de enquête die naar de vrouwen werd gest...

Project

Ecowijken. Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden Recent afgelopen

Universiteit Gent

Onder invloed van de milieu- en klimaatproblematiek groeit de noodzaak tot duurzame stedenbouw, compact bouwen, verdichten én tegelijkertijd vergroenen. Ecowijken zijn één mogelijk antwoord op deze uitdaging. Opvallend vaak is de beschrijving van ecowijken vandaag beperkt op energiezuinig bouwen, waterbesparende maatregelen, andere vormen van mobiliteit en de rol van participatie. Deze studie kiest nadrukkelijk voor een extra invalshoek; de potenties van groen en de inrichting van publieke r...

Project

Dienstenovereenkomst Milieuwinst van elektrisch rijden ten opzichte van conventioneel rijden op benzine en diesel Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Laborelec CVBA' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst Milieuwinst van elektrisch rijden ten opzichte van conventioneel rijden op benzine en diesel' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectu...

Project

Observatieonderzoek van MRI beeldvormingsmodaliteiten als middel om de doorlaatbaarheid van bloed-brein-barrières en de cerebrale bloedtoevoer in transgene muismodellen met Alzheimer te registreren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Subsidieovereenkomst voor Erasmusmobiliteit onder het Lifelong Learning Programme Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Mobiliteit van studenten speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese ruimte voor hoger onderwijs. Van organisaties in het hoger onderwijs wordt gevraagd een hoge kwaliteit te waarborgen bij het organiseren van de mobiliteit van studenten. Erasmus kent beurzen toe aan studenten die tussen 3 en 12 maanden gaan studeren aan een hoger onderwijsinstelling in een ander Europees land. Voorwaarde is wel dat deze instelling een partnerschap lopen heeft met hun thuisinstelling, w...

Project

DIENSTENOVEREENKOMST Trainer-kind INterACTIE Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Kennispraktijk' hebben voor het project ' DIENSTENOVEREENKOMST Trainer-kind INterACTIE' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Subsidieovereenkomst voor Erasmusmobiliteit onder het Lifelong Learning Programme Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Mobiliteit van studenten speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese ruimte voor hoger onderwijs. Van organisaties in het hoger onderwijs wordt gevraagd een hoge kwaliteit te waarborgen bij het organiseren van de mobiliteit van studenten. Erasmus kent beurzen toe aan studenten die tussen 3 en 12 maanden gaan studeren aan een hoger onderwijsinstelling in een ander Europees land. Voorwaarde is wel dat deze instelling een partnerschap lopen heeft met hun thuisinstelling, w...

Project

Update 2008 EMCDDA Insights boek “Drug use, impaired driving and traffic accidents Recent afgelopen

Universiteit Gent

Actualisatie van het in 2008 geschreven monografie over ‘Drugs, verminderde rijvaardigheid en verkeersongevallen’. Toevoegen van de meest recente experimentele en epidemiologische studies en meta-analysen over rijden onder invloed van drugs.

Project

Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten: luik management en beleid

Universiteit Gent

In het kader van de oproep ‘offerteaanvraag‘verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld’ stellen we voor expertise te leveren met betrekking tot de volgende aspecten: 1.Conceptuele afbakening van de belangrijkste onderzoeksbegrippen, 2.Implementatie van het co-governance principe 3.Principes van ethische besluitvorming en ethisch management 4.Meting van een ethisch klimaat in sport...

Project

Breeding and genetic mapping of selected yeast with high fermentative efficiency for production of fuel ethanol.

KU Leuven

The increased demand for renewable fuels has stimulated significantly the ethanol production in the world. Among the producers, Brazil stands out as the largest producer and exporter. The process of ethanol production in Brazil uses the cane juice as substrate fermentable by yeast, ahighly stressful for the microorganism. In order to obtain a productionwell controlled, and a high quality product is necessary the use of inoculum better adapted to the environment of the vats. Therefore, ye...

Project

Werking en effectiviteit van GECORO's in Vlaanderen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VRP. UA levert aan VRP de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bewegingscorrectie in borst tomosynthesis; toepassing op long nodulereconstructie.

Universiteit Antwerpen

Het innovatiedoel van dit project is de ontwikkeling van tomografische reconstructiealgoritmes om bewegingsgerelateerde artefacten te compenseren in thorax tomosynthese bij de reconstructie van longnodules.

Project

Fonicare Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het ontwikkelen van een flexibel, modulair en technologisch Integrator Platform dat het mogelijk maakt bestaande en later nieuwe oproep- en registratiesystemen intelligent te integreren in één gehaal. Door de flexibiliteit zal het mogelijk zijn een totaaloplossing te bieden op maat van elke zorginstelling, terwijl de ontwikkeling van een uniforme user interface de gebruikers zal toelaten op verschillende platformen en met verschillende technologieën (web, client, ...)data uit te wisselen, in ...

Project

Contract wetenschappelijke dienstverlening tussen RIZIV en UHasselt betreffende statistische verwerking data Flolan Project Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds het RIZIV. CENSTAT levert aan het RIZIV de onderzoeksresultaten betreffende de statistische verwerking van de data uit het Flolan project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kwalitatieve studie van getijmetingen via GPS Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project betreft het gebruik van een nieuw type boei voor het meten van getij via GPS op het Belgisch continentaal Plat (BCP) en het beoordelen van deze getijdata op hun kwaliteit en de bruikbaarheid van getijmetingen d.m.v. GPS conform de opgelegde nauwkeurigheidseisen.

Project

Een lange termijn, fase 2, willekeurig verdeelde vervolgstudie met open onderzoeksopzet om de veiligheid en immunogeniciteit van de dosis voor kinderen (0,25 ml) en de standaarddosis (0,5 ml) van Exapal te evalueren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Mainstreaming van Gendergelijkheid bij EU-gefinancierde samenwerking met Rwanda. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de ILO. UA levert aan de ILO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

MODRIO: Modelgedreven fysische systeemfunctionering.

KU Leuven

In de afgelopen decennia is de algemene mechanische industrie veranderdin een mechatronische industrie door de invoering van geavanceerde elektronische en mechatronische systemen. Door het toenemende gebruik van elektronische controle-eenheden, zijn grote verbeteringen van de prestaties van het product mogelijk gemaakt. De complexiteit van het product is echter sterk toegenomen omwille van een enorme hoeveelheid integratievraagstukken. Daarom moesten de ontwikkelingscycli herzien worden en mo...

Project

VOICE: Visie op vernieuwing in de Europese koormuziek.

KU Leuven

“VOICE – Vision On Innovation for Choral music in Europe” is een Europees project voor een duurzame ontwikkeling en voor vernieuwing in koorzang, waarbinnen voor het eerst een nauwe samenwerking gebeurt tussen kooroperatoren, muziekpedagogen en wetenschappelijk onderzoekers. De doelstellingen van VOICE zijn nieuwe evenementen en methodes aan te moedigen, een innovatief repertoire te creëren, stem als universeel instrument te promoten, de kwaliteit van vocale muziek te verbeteren, transnationa...

Project

Transcraniële magnetische stimulatie voor kleine dieren: methodes en apparatuurm. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een behandeling voor verscheidene neurologische aandoeningen. Wij ontwikkelden een apparaat en methodes voor de toediening van TMS bij wakkere, vrijbewegende proefdieren. Het project bestaat uit noodzakelijke evaluatietesten en het ontwikkelen van een demonstrator, ter ondersteuning van de octrooi-indiening.

Project

Observationale studie 'Passage +'

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Novartis Pharma. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Novartis Pharma de onderzoeksresultaten naar " Observationale studie 'Passage +'" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van natuurlijke producten geïsoleerd uit Chinese medicinale planten, die actief zijn voor het inhiberen van biofilmgroei bij Candida soorten. Recent afgelopen

KU Leuven

Micro-organismen leven meestal in een biofilm, een gemeenschap van cellen omgeven door een extracellulaire matrix die ze zelf produceren. Dit is ook het geval voor Candida albicans, een humane schimmelpathogeen. Door het veelvuldig gebruik van allerlei implantaten is er een sterke toename van het aantal biofilmen, vooral op katheters. Karakteristiek voor die biofilmen is hun hoge resistentie tegen de gebruikelijke antischimmel producten zodat heel dikwijls de implantaten moeten verwijderd wor...

Project

The circumstellar environment of evolved stars as traced by molecules. Recent afgelopen

KU Leuven

Evolved stars are important sources for the en-richment of the interstellar medium due to their dense outrows. These outrows are variable on many timescales and their physics and chemistry are not well understood. The goal of the PhD project is to study the role of different molecules (H20, CO, HCN, ... and their isotopologues) and dust species in thechemical and thermodynamical structure of the en-velopes of stars with a wide range in stellar wind properties. Deriving the isotope ratios will...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Inductie van thelytokie in de sluipwesp Eretmocerus eremicus door transfectie met bacteriële endosymbionten Recent afgelopen

Universiteit Gent

De productie van sluipwespen voor de biologische gewasbescherming kan worden verbeterd door het ontwikkelen van parthenogenetische populaties die enkel uit vrouwtjes bestaan. Het doel van dit project is om met behulp van bacteriële endosymbionten parthenogenese te induceren bij Eretmocerus eremicus, een economisch belangrijke sluipwesp die witte vliegen parasiteert. Hiertoe zal een micro-injectie systeem worden ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Project

Perceptions of security and justice: gender and cultural aspects Recent afgelopen

KU Leuven

FP7 Grant Agreement no: 285368 Collaborative Project Theme SECURITY-2-1: Conflict Resolution Mediation Project acronym: ALTERNATIVE Projectitle: 'Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democraticies'

Project

Onderzoeksovereenkomst VUB - Erasmus Hogeschool Brussel Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Erasmus Hogeschool Brussel' hebben voor het project ' Onderzoeksovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Valorisatie van lage temperatuur restwarmte via een chemische warmtepomp Recent afgelopen

Universiteit Gent

Industrieel zijn grote hoeveelheden restwarmte beschikbaar beneden 140°C. Het project ontwikkelt een chemische warmtepomp (geïnspireerd op de natuurlijke opslag van energie in cellen) die de restwarmte valoriseert via een oligomerisatie – hydrolyse principe. Via deze warmtepomp kan om en bij de 50% van de restwarmte worden gerecupereerd.

Project

De implementatie van nieuwe technologiën voor de kartering van bodemkwaliteit Recent afgelopen

Universiteit Gent

Teneinde de opbrengst en de inkomsten van de boeren van Sri lanka te verbeteren is een kartering van de bodemkwaliteit nodig op een binnen-in perceel schaal. Dit project beoogd dit objectief te bereiken door het inzetten van een niet-invasieve bodemoppervlak getrokken wordt.

vorige 20001 - 20500 van 27599 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...56 Grootte: 10 20 50 500