Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 20001 - 20500 van 29739 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...60 Grootte: 10 20 50 500
Project

ICT ondersteuning voor project dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' FOD via UGent' hebben voor het project ' ICT ondersteuning voor project dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendo...

Project

Uitvoeren van rekmetingen op de balansconstructie van de bestaande kruisschansbrug over de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

verrichten rekmetingen kruisschansbrug Uitvoerven van rekmetingen op de balansconstructie van de bestaande kruisschansbrug over de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. Victor Buyck Steel Construction

Project

KASKA - De traditie van de toekomst / de toekomst van de traditie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek naar de status van Antwerpen als modestad (internationale, creatieve, culturele en economische uitstraling) past in de viering (in 2013) van de 350ste verjaardag van KASKA en de 50ste verjaardag van de modeafdeling.

Project

Werken aan concurrentiekracht. Aanbevelingen voor een spoorstrategie voor het Havenbedrijf Gent. Historisch

Universiteit Antwerpen

Leveren van aanbevelingen die het mogelijk maken voor het Havenbedrijf Gent om een actieplan uit te werken voor het spoorvervoer, waarbij in eerste instantie de aandacht ligt op het aantrekken van nieuwe stromen en in tweede instantie op het stimuleren van een modal shift.

Project

De rol van grondwettelijke hoven in opkomende democratieën: variaties in deliberatieve praktijken.

Universiteit Antwerpen

Grondwettelijke toetsing door de rechter maakt een opvallende opgang in de laatste decennia, zeker in post-autoritaire democratieën. Vanuit democratisch perspectief worden hier echter vraagtekens bij gezet, uit vrees voor een "gouvernement de juges". Die bezwaren kunnen het democratiseringsproces beïnvloeden. Zo oefenen nieuw ingerichte hoogste rechtscolleges in overgangsdemocratieën hun macht met de grootste terughoudendheid uit of treden ze enkel op in bepaalde rechtsdomeinen, uit vrees voo...

Project

Transporteigenschappen van junctieloze nanodraden.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IMEC. UA levert aan IMEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een betere thuiszorg met het Interactief eZorg Communicatieplatform. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Landelijke Thuiszorg vzw. UA levert aan Landelijke Thuiszorg vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Longitudinale opvolging van het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen - Trajecten en welzijn van niet-begeleide minderjarigen van Afghaanse origine Recent afgelopen

Universiteit Gent

Hulpverleners, voogden en beleidsinstanties via het aanbieden van nieuwe inzichten en kennis zijn ondersteund in het werken met niet-begeleide minderjarigen, in het bijzonder met kinderen en jongeren van Afghaanse afkomst

Project

Fytochemisch onderzoek van twee medicinale planten uit Pakistan: Ziziyphus oxyphylla en Cedrela serrata. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is het onderzoek naar de biologisch actieve inhoudsstoffen van twee medicinale planten uit Pakistan, meer bepaald Ziziyphus oxyphylla (Rhamnaceae) en Cedrela serrata (Meliaceae). Hun inhoudsstoffen zullen chromatografisch geïsoleerd worden, geïdentificeerd met behulp van spectroscopische methoden, en farmacologisch getest in verscheidene modellen.

Project

Super-zoom 4D-confocale microscoop voor in vivo beeldvorming

Universiteit Gent

Super-zoom macro confocale laser scanning microscopie is een nieuwe technologie voor de studie van complexe expressiepatronen en het dynamische gedrag van macromoleculen in dikke weefselspecimens, organen, intacte kleine organismen, en embryo?s. Het is een excellente technologie voor de studie van de ontwikkeling van wild-type en gemuteerde modelorganismen, zoals transgene en knockout (KO) muizen, kikkers, zebravissen en mariene invetebraten.

Project

Geoptimaliseerde workflow voor in vivo diffusiegewogen MRI studies van witte stof pathologiën in kleine proefdieren: van beeldopname tot kwantificatie.

Universiteit Antwerpen

Niettegenstaande het grote aantal toepassingen van Diffusie Magnetische Resonantie beeldvorming (MRI) in de laatste jaren, is het verkrijgen van betrouwbare en kwantitatieve diffusie informatie nog steeds een uitdagende taak. Dit project richt zich op de ontwikkeling van diffusie gewogen MRI (DWI) sequenties en verwerkingsalgoritmes die het mogelijk maken om betrouwbare diffusie data te krijgen binnen een aanvaardbare opnametijd en tevens met een hoge spatiale resolutie waardoor partieel v...

Project

Blauwe Cirkel

Universiteit Gent

Doel van de Blauwe Cirkel is een verbeterde efficiëntie van waterhergebruik en mogelijke recuperatie van zout uit zoute afvalwaterstromen.

Project

Onderzoek naar doorlooptijden in de juridische procedure. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Orde van Advocaten te Antwerpen. UA levert aan de Orde van Advocaten te Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. De bedoeling is de doorlooptijden van de behandeling van aanvragen voor juridische tweedelijnsbijstand te analyseren, te onderzoeken welke de determinerende factoren zijn en beleidsvoorstellen te formuleren om ...

Project

Automatisch verwerken van samenstellingen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NTU. UA levert aan NTU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

The role of teacher-child interactions for preschoolers’ school engagement: An intervention study.

KU Leuven

OT/09/019 'The effect of closeness and conflict in the teacher-child relip on the course and malleability of externalizing problem behavior amonhoolers: An intervention study' (promotor H. Colpin, copromotor K.Verschueren)

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project beoogt een nieuw model op te stellen voor de studie van de socio-economische organisatie van protohistorische culturen obv materiële cultuur studies. Het voorgestelde model baseert zich op de resultaten van het multidisciplinair onderzoek op late Bronstijd aardewerk afkomstig van drie belangrijke Cyprische sites in de Kouris vallei: Alassa, Episkopi-Bamboula en Erimi.

Project

Hoe de modularisatie van de geest tot stand komt in het brein.

KU Leuven

Geest en brein zijn onderverdeeld in vele componenten. Vele controversies b estaan in verband met de eigenschappen en de status van deze modules. Hier testen we een hypothese van modularisatie met twee centrale assumpties: (i) Er is een zwakke gepre-determineerde niet-modulaire organisatie die (ii) ontwikkelt tot een systeem met duidelijk te onderscheiden componenten. Experimenten met een combinatie van gedrag en hersenscans zullen de predicties van deze hypothese testen bij verscheidene popu...

Project

Het vormgeven van CO2-transport via poreuze structuren tijdens carbonatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt aan de hand van numerische modellen de reactie onderzocht tussen magnesium/calcium-rijke mineralen die typisch voorkomen in afvalmaterialen enerzijds en CO2 anderzijds, waarbij carbonaten gevormd worden. Het doel is om de parameters die dit carbonatieproces beïnvloeden te optimaliseren, zodat uiteindelijk de transitie van het proces van laboschaal naar pilootschaal verbeterd wordt.

Project

Multiple myeloma tumor micro-omgeving karakterisatie met betrekking tot de respons op glucocorticoïde therapie: van biomerkers naar een verbeterde therapie.

Universiteit Gent

Glucocorticoïden zijn een hoeksteen in de behandeling van multipel myeloom, een plasmacel maligniteit gelokaliseerd in het beenmerg. Langdurige behandeling met glucocorticoïden leidt tot GC resistentie. Ons doel is om nieuwe mechanistische inzichten te verwerven in de ontwikkeling van GC resistentie door de link te bestuderen tussen het ontstaan van GC resistentie en een disfunctionele GR signalisatiepathway.

Project

VIB-Identificatie van een nieuw gen betrokken in Charcot-Marie-Tooth neuropathie dmv massale parallele transcriptoom sequenering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Databanken & software voor empirisch onderzoek in financiële economie, accounting, en financiering

Universiteit Gent

De vereiste databanken en software zullen verschillende (empirische) onderzoeksstromen binnen financiële economie, accounting, en bedrijfsfinanciering ondersteunen.

Project

Medicaspec Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in de oprichting van de spin-off Medicaspec Diagnostics. Het project is een vervolg op het korte termijn IOF project ( "NMR-spectroscopie voor screening en diagnose van ziekten") en het lange termijn IOF project ("MedicaSpec"). De opstart van de spin-off Medicaspec Diagnostics beoogt de valorisatie van de onderzoeksresultaten van een Borstkanker Screening Test, een bloedtest voor het vaststellen van borstkanker. Deze bijkomende studie omvat een statistische analyse, een d...

Project

Rijping van het ZONE-IT concept in locatie-gebaseerde sociale interactie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Ontwikkeling van de Zone-IT app als mobiele ad valvas gebaseerd op locatie, tot een marktrijpe software oplossing met een unieke user interface en een differentiërend vertrouwensmodel.

Project

Whose citizen then? Minority languages and the minorities in Europe: the case of Iranian minorities in Sweden

KU Leuven

FP7-PEOPLE-2010-ITN-263954 TIME: Translation Research Training: An integrated and intersectoral model for Europe

Project

Metaalblootstelling induceert oxidatieve stress in planten: van signaaltransductie tot biomassaproductie en kwaliteit Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Wereldwijd is een aanzienlijk deel van het bodemoppervlak minder geschikt voor het telen van gewassen omwille van metaalvervuiling in minder of meerdere mate. Om de groeiende vraag naar biomassaproductie (duurzame groene energie) te beantwoorden, is het noodzakelijk om ook deze bodems in gebruik te nemen om zowel energiegewassen alsook voeder/voedselgewassen te telen. Dit brengt een aantal problemen met zich mee: (1) plantengroei wordt verstoord op marginale bodems wat leidt tot een lagere bi...

Project

VeRONICa: Validation of Research On Nano-electronic Integrated Circuits

Universiteit Gent

Het doel van dit project is om de realisatie van prototype elektronisch geintegreerde schakelingen financieel mogelijk te maken. Dit project verloopt in samenwerking met collega's aan de KuLeuven en de VuB. Aan de Ugent zijde zullen de elektronische prototype chips opto-elektronische circuits en tijds-encoderende circuits zijn.

Project

WIreless Safety for Employees - Veilige draadloze communicatie in industrie en werkomgevingen: blootstelling en propagatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Op korte termijn wordt een Europese directieve (2004/40/EC) van kracht, die bepaalt dat elke werkgever binnen de EU de blootstelling van zijn werknemers aan elektromagnetische velden moet evalueren. Dit project focust op het reduceren van de absorptie van elektromagnetische straling in werknemers en dit op een manier die de competitiviteit van de bedrijven niet in gevaar brengt.

Project

NMR spectoscopie voor de analyse van innovatieve organische verbindingen

Universiteit Gent

Nucleaire resonantie spectroscopie is een onontbeerlijke techniek voor de bepaling van de chemische structuur van organische verbindingen. Via het 400MHz toestel zal de structuur bepaald worden van vele innovatieve organische verbindingen die in de verschillende onderzoeksprogramma?s van de vakgroep worden aangemaakt. Deze projecten omvatten de synthese van natuurproducten, natuurproductanaloga, analoga van gepriviligeerde basisskeletten,?

Project

een neonatale EEG monitor met real-time , bedside datavisualisatie en geautomatiseerde ondersteuning van de besluitvorming

Universiteit Gent

Het belangrijkste doel van dit Project is om een neonataal, volledig geautomatiseerd en continu hersenobservatieinstrument (Neoguard) te bouwen dat kan gebruikt worden in de dagelijkse praktijk bij de volgende patiëntengroepen (1) a term geboren baby's met intrapartale asphyxie waarbij de NeoGuard de indicatie voor therapie (koeling) kan stelen en tevens de prognose door hersenbeeldvorming kan verfijnen, en (2) a term geboren baby's met convulsies (b.v. patiënten met bloedingen), wa...

Project

Gekleurde armoede voorbij de stadsgrenzen: onderzoek naar de rol van deVlaamse plattelandsruimte in overlevingsstrategieën van allochtone armen.

KU Leuven

Dit onderzoek wordt opgezet om verschillende aspecten van overlevingsstrategieën van allochtonen in armoede op het platteland in kaart te brengen.Vastgesteld wordt dat een disproportioneel aantal gezinnen van buitenlandse origine in armoede leeft. Het bestaande onderzoek ter zake richt zich voornamelijk op locaties waar de concentratie aan migrantengezinnen groot is. De problematiek is daardoor tot op heden voornamelijkgekend in de context van verstedelijkte gebieden in België. Dit onderzoek ...

Project

Hoeve- en streekproducten: consumentenonderzoek en de economische betekening (sic) van toeristisch recreatieve routes in de provincie Antwerpen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het betreft een consumentenonderzoek in de provincie Antwerpen naar het profiel van de gemiddelde koper, verschil hoeve - of streekproducten consument, perceptie en wensen van de consument...dit alles ter onderbouwing van een provinciale communicatie- en marketingstrategie voor de Antwerpse hoeve- en streekproducten. Het project omvat ook een analyse van de knelpunten/opportuniteiten voor de retailsector naar verkoop van hoeve- en streekproducten. Het tweede luik betreft een onderzoek naar d...

Project

Ontsmetting infrastructuur voor het dieronderzoekscentrum over zeer besmettelijke humane en veterinaire pathogenen ( HiPath )

Universiteit Gent

Hoog infectieuze, zeer pathogene micro-organismen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor ziekte en sterfte bij mensen en dieren. Om ernstige infectieziekten te bestrijden en te controleren, zijn vaccinatie en antimicrobiële therapie van groot belang. Maar voor veel micro-organismen zijn bestaande vaccins of behandelingen ontoereikend of niet beschikbaar, omdat de kennis over de pathogeen-gastheer interactie onvoldoende is of omdat resistentie tegen bestaande geneesmiddelen optreedt. Om betere ...

Project

Voorbij Baudelaires verontwaardiging : een onderzoek naar de relaties tussen de kunstmarkten en de teloorgang van de representatietheorie in de kunstkritiek. Casus Brussel, 1848-1914.

Universiteit Antwerpen

Dit interdisciplinaire project heeft tot doel een diepgaand inzicht te verwerven in 'art value' aan de hand van een diachrone analyse van de Brusselse kunstmarkt (1848-1914) in relatie tot gelijktijdige transformaties in het kunsttheoretische discours en het esthetische denken. Voorbereidend historisch onderzoek wees uit dat de Brusselse kunstmarkt tijdens de tweede helft van de 19de eeuw grondig werd geherstructureerd (Arnout). Deze reorganisatie van de Brusselse kunstmarkt viel interessant ...

Project

Ontrafeling van de functies van intra- en extra-thymische regulatorische T-cellen in fysiologie en pathologie.

KU Leuven

Regulatorische T-cellen zijn een belangrijke groep witte bloedcellen die kunnen verhinderen dat ons immuunsysteem lichaamseigen componenten aantast (‘auto-immuniteit’) of reageert op onschadelijke omgevingscomponenten (‘allergie’). Om deze functie uit te oefenen, moeten regulatorische T-cellen aanleren welke componenten ‘veilig’ zijn en beschermd moeten worden tegen aanvallen van het immuunsysteem. Aangezien er nog geen correcte instrumenten bestaan om functionele testen uit te voeren, blijft...

Project

Stad en stadsregio: de samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen en de Kempen, 1950-1990. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Morfosyntactische taalvaardigheid bij dove kinderen met een cochleair implantaat: een cross-linguïstisch onderzoek naar het Nederlands en het Duits (MORLAS). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Harmonisatie van de mechanische en elektronische eigenschappen van grafeen via vervorming, chemische dotering en onvolkomenheden (MESCD). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Immuno-positron emissie tomografie als een potentiële biomerker voor de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Biotemplaat silica titania diatomeeën voor gasfase fotokatalyse.

Universiteit Antwerpen

Luchtverontreiniging is een groeiend maatschappelijk en economisch probleem in dichtbevolkte regio's zoals Vlaanderen. Een veelbelovende luchtzuiveringstechnologie is fotokatalyse dat onder invloed van UV-licht schadelijke stoffen omzet tot onschadelijke componenten zoals CO2 en H2O. Fotokatalysatoren, vaak op basis van titaandioxide, vertonen verschillende nadelen: (1) milieuvervuilend productieproces, (2) ontoereikende immobilisatie met het risico dat er nanopartikels (30 - 100 nm) vrijkome...

Project

De syntaxis van idiomatische uitdrukkingen

Hogeschool-Universiteit Brussel

Ieder taal bevat idiomatische uitdrukkingen. Ook het Nederlands. Deze uitdrukkingen komen op verschillende taalniveaus voor: bijv. de zin (De aap kwam uit de mouw), de nominale woordgroep (een appeltje voor de dorst), de prepositionele woordgroep (op zijn dooie akkertje) en het woord (kalverliefde, ellebogenwerk, broodnodig). Ondanks de wijdverbreidheid van idiomen is er weinig onderzoek verricht naar hun talige eigenschappen. Dit project beoogt daar verandering in te brengen door een diepgaa...

Project

We are chemistry, ontwikkelen van pedagogisch materiaal en lespakketten voor leerkrachten chemie in de tweede graad van het secundair onderwijs. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Onderzoek wijst uit dat leerlingen zich in hun latere studiekeuze niet zelden laten inspireren door herinneringen aan interessante lessen of boeiende leerkrachten. Het enthousiasme en de passie waarmee een leerkracht zijn of haar vak brengt, heeft met andere woorden een directe impact op de richting die jongeren in hun latere leven inslaan. Wil men op duurzame wijze de instroom in wetenschappelijke richtingen stimuleren, is het dan ook van kapitaal belang leerkrachten in het secundair voldoen...

Project

WODCA - Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen chauffeurs/passagiers die voor verzorging de spoeddienst passeren en hun gebeurlijke intoxicatie door alcohol en drugs. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het project betreft een exploratief onderzoek naar de relatie tussen chauffeurs/passagiers van gemotoriseerde voertuigen die voor verzorging de spoeddienst passeren en hun gebeurlijke intoxicatie door alcohol, benzodiapezines, cannabi...

Project

The Synopsis Scripturae Sacrae of John Chrysostom and the Byzantine catedition.

KU Leuven

OT/10/022 Title: On Titles and Chapters. Investigations into the NatPatristic and Byzantine Literature

Project

Immuno-positron emissie tomografie als potentiële biomarker voor de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bevolkingsonderzoek naar de prognose geassocieerd met linkerventrikel disfunctie.

KU Leuven

Vijftien millioen Europeanen lijden aan hartfalen (HF). EPLORE zal voorde eerste maal op het niveau van de bevolking de incidentie van subklinisch HF documenteren evenals de progressie hiervan tot klinisch manifestHF en de associatie van subklinisch HF met de incidentie van cardiovasculaire verwikkelingen.nbsp;EPLORE zal een set van urinaire peptiden identificeren, die het risico op HF meer nauwkeurig voorspellen dan de huidig beschikbare biomerkers.nbsp;EPLORE omvat ook een "proof-of-concept...

Project

Moderne veredelingstechnieken voor zoete aardappel Historisch

Universiteit Gent

Het ontwikkelen van lokale variëteiten van zoete aardappel met kenmerken zoals hoge opbrengst, verbeterde voedingswaarde en een verhoogde ziekte- of droogteresistentie is van cruciaal belang voor landen van Sub-Sahara Afrika. Dit kort opleidings initatief heeft als doel capaciteit op te bouwen in het Zuiden in nieuwe en moderne veredelingstechnieken waaronder het gebruik van moleculaire merkers.

Project

Biomonitoring van stadsvegetatie: onderzoek naar het potentieel van hyperspectrale aardobservatie

Universiteit Antwerpen

Vegetatie en in het bijzonder groene en volgroeide bomen zijn extreem belangrijk voor stedelijke gebieden, ondermeer voor hun heilzaam effect op de reductie van luchtverontreiniging. Steden vormen echter geen ideale omgeving voor deze bomen en hun gezondheidstoestand moet daarom zorvuldig worden opgevolgd. Biomonitoring van stedelijke vegetatie op grote schaal kan echter niet manueel worden uitgevoerd, en aardobservatie en hyperspectrale beeldvorming in het bijzonder dienen zich aan als een p...

Project

Local added value creation through knowledge transfer in cocoa and chocolate processing Historisch

Universiteit Gent

Trainingsprogramma waarbij theoretische kennis en practische vaardigheden met betrekking tot cacaoverwerking en chocoladeproductie worden aangeleerd aan deelnemers uit ontwikkelingslanden met de bedoeling toegevoegde waarde te creëren voor de cacao die lokaal geproduceerd wordt, en dit met behulp van kleinschalige processen en apparatuur.

Project

VIB-Identificatie van de moleculaire signaalwegen van mutant YARS-gerelateerde DI-CMTC in Drosophila. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

benchmarking Nutriënten en Europese conferentie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Internationale benchmark van nutiëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouw met betrekking tot waterbescherming met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) en organiseren van een Europses conferentie over de nutriëntenproblematiek en de beste praktijken in de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming.

Project

PAM: De fysica van akoestische materialen. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit Marie Curie IEF project richt zich op materiaalonderzoek van akoestische poro-viscose elastische materialen en heeft als doel het fysisch inzicht in het akoestische gedrag van materialen te verbeteren. Het project heeft volgende doelstellingen: (1) de ontwikkeling van snelle en robuuste methodes voor materiaalkarakterisering; (2) de ontwikkeling van fysische modellen voor poro-viscose elastische materialen. Voor de karakterisering van akoestische materialen zullen nieuwe innovatieve meetc...

Project

SHARE enquête 2012-2015 voor het G.H. Luxemburg.

KU Leuven

Share is een enquête die wordt afgenomen bij de oudere bevolking over de gezondheid, veroudering en het op rust gaan (pensionering) in Europa. De bevraging wordt gesuperviseerd en volgt de regels die zijn uitgewerktdoor ERIC, het European Research Infrastructure Consortium. Onderhavig project is bedoeld om een Share-bevraging uit te voeren in het G.H. Luxemburg en de internationaal-vergelijkbare resultaten ervan beschikbaar testellen voor wetenschappelijke analyse.

Project

MobCom - A Mobile Companion

KU Leuven

The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access services andperform their daily transactions. The companion should protect the interests (1) the user who wants to protect his privacy and prevent identityfraud or theft, but also wants to be able to use his rights to access preferably highly customized services; (2) the service provider that needs to verify the user's rights to access services, and should be able...

Project

A Synergistic Approach to Extraction, Learning and Reasoning for Machine Reading

KU Leuven

Het ontwerp van systemen die leren en kennis verwerven door met hun omgeving te interageren is al lange tijd een doelstelling van kunstmatige intelligentie. Het consulteren van eenvoudig verkrijgbare tekstuele bronnen zoals boeken, kranten, webpagina's enzovoort is bij mensen een vaak voorkomende en efficiënte manier om kennis te vergaren. Dit type van gegevens verwerken en eruit leren vereist de vaardigheden om (1) automatischinformatie uit teksten te extraheren, (2) regels te leren die info...

Project

Symmetry Detection and Breaking for Finite Model Generation (provisory)

KU Leuven

The research is centered around the finite model generation tool IDP. The intended goal is to improve the IDP system and related systems, amongst others by improving symmetry detection and breaking mechanisms.

Project

Defect Oriented Automatic Test Generation for Mixed Signal Analog Circuits

KU Leuven

With this subject we target the testing of Analog IC. The system that will be developed aims the fault analysis of manufactured IC in order to achieve a sub-ppm fault coverage.

Project

Computer vision techniques for automatic analysis of eye-tracking data

KU Leuven

This PhD research project, novel methods are to be developed to processdata from mobile eye-trackers. These devices capture images and gaze directions of test persons during in-the-wild user experience experiments.Up to now the data is analyzed manually, which is a time-consuming and repetitive task. To automatize the up-to-now manual analysis of this eye-tracking data, a novel class of semi-supervised object and action recognition and detection algorithms must be developed.

Project

GIStorical Antwerp: een micro-level data tool voor de studie van vroegere stedelijke samenlevingen, proefstudie: Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Integrated electro-mechanical wind-farm design and cost reduction accounting for atmospheric variability

KU Leuven

In moving to introducing a new paradigm in design and operation of large wind farms, optimal control of their multi-scale interaction with the atmosphere, taking into account multi-disciplinary constraints imposed by structural mechanics, electricity generation and power quality is sought for. One of the major novel ideas is that wind farms may not only be designed optimally to react to the turbulent atmosphere, but can be employed to control the conditions in the atmospheric boundary layer w...

Project

Applications of First-order and Higher order BDDs for model generation and constraint solving.

KU Leuven

FOBDDs are an extension of propositional BDDs and provide a very useful normal form for first order logic (FO) formulas in the context of model generation and satisfactiability computation systems. In my PhD I will investigate extensions of FOBDD to higher order logic (HO) and develop new applications of FOBDDs and HOBDDs in the context of model generation systems: extension with Presburger arithmetic, application for partial and lazy grounding, improved propagation, etc.

Project

Parallel algorithms for solving large scale dynamical systems Recent afgelopen

KU Leuven

This doctoral research fits in the international roadmap to develop numerical algorithms for exascale computing. Exascale computers will consist of large clusters of manycore machines. The efficient use of such hardware requires redesigning many numerical methods. In this project, we focus on the solution of large dynamical systems. This includes new numerical methods for time integration, the solution of linear systems, load balancing, and their implementation on new hardware. ...

Project

3D Structureel Platform voor Chemische Excellentie .

Universiteit Gent

Wetenschapscommunicatie Het verkennen van de chemische en biologische ruimte door de link te leggen tussen de drie-dimensionale structuur van bio(moleculen) en hun fysicochemische eigenschappen, chemische reactiviteit en functie is gebleken een van de revolutionaire technieken te zijn op methodologisch vlak in de (bio)chemische wetenschappen gedurende de afgelopen eeuw. Hierdoor is structurele informatie in het post-genoom tijdperk een integraal deel geworden van de interdisciplinaire onderzo...

Project

N-glycanen in plantencellen, en hun interactie met nucleocytoplasmatische lectinen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Momenteel is de focus van het onderzoek gericht op de studie van de fysiologische rol van nucleocytoplasmatische lectinen in plantencellen. Daarom is het belangrijk dat de interactiepartners voor deze lectinen en de koolhydraatstructuren die herkend worden geïdentificeerd worden. De focus van dit project is de karakterisatie van de glycanen in plantencellen.

Project

Gift ter ondersteuning van het fundamenteel onderzoek naar fragiliteit bij ouderen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Nationale koepel van AXXON, Physical therapy in Belgium werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 september 2009 uit een fusie van het Nationaal KinesitherapeutenKartel en AKB. Op 6 oktober 2009 werd de franstalige vleugel AXXON, Qualité en Kinésithérapie opgericht gevolgd door de nederlandstalige vleugel AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8 oktober 2009. AXXON, Physical therapy in Belgium telt ongeveer 6000 leden, die voornamelijk lid zijn van een lokale kring. Doelstelling e...

Project

Aurora – Naar modern en innovatief hoger onderwijs.

KU Leuven

Het thema is samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Door de creatie van een partnerschap, gezamenlijke projecten en uitwisselingen, promoot Aurora kennisoverdracht, op het vlak van samenwerking tussen bedrijven en universiteiten, tussen universiteiten en entrepreneurs in Europa en Rusland. Het project voorziet beurzen voor 236 personen, waarvan 70% uit Rusland. 52% van de bursalen zijn studenten en personeelsleden vanpartneruniversiteiten. De nadruk ligt op de mobiliteit van doctora...

Project

Erasmus Mundus Actie 2 voor Zuid-Afrika.

KU Leuven

Het Erasmus Mundus Partnership Actie 2 Programma van de Europese Commissie bevordert institutionele samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen in de Europese Unie en derde landen. Een mobiliteitsprogramma voor studenten en stafleden zorgt daar voor. Een buitenlands studie- of onderzoeksverblijf, een volledige training of onderzoek in het kader van master- of doctoraatsstudies, en uitwisselingen van stafleden zijn een idealevoedingsbodem om aan een geglobaliseerde academische cultuur te we...

Project

Bezoek Buitenlands onderzoeker, Dr. Davies Historisch

Universiteit Gent

In een twee maanden durende samenwerking willen we met collega Davies: - de finesses van de onderzoeksmethodiek 'collective biography' ( en haar toepassing voor Disability Studies) - de relevantie van Butler's werk voor Disability Studies uitwerken. Bij dit laatste thema wordt vooral gefocust op '(disability) identity'

Project

Evaluatie pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs en VOCVO. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wordt uitgevoerd om de werkzaamheden van de commissie te ondersteunen die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) in het volwassenenonderwijs en het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs (Vocvo). Het onderzoek spitst zich toe op de werking, het bereik en de gepercipieerde effecten van de aanvullende opdrachten van de PBD in het volwassenenonderwijs en van Vocvo, alsmede hun samenwerkingsverband.

Project

Overeenkomst voor het uitvoeren van observationale studies: "MOVE-1: Mobility improvements with spasticity in Multiple Sclerosis" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Almerall SA. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Almerall SA de onderzoeksresultaten naar " MOVE-1: Mobility improvements with spasticity in Multiple Sclerosis " onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op hinderbeleving, betrokkenheid en participatie, in het bijzonder in de context van het Antwerps havengebied. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de effectiviteit van bewegingscoaching op het beweeggedrag van sedentaire volwassenen Recent afgelopen

KU Leuven

De voorbije decennia hebben verscheidene wetenschappelijke studies het belang aangetoond van regelmatige fysieke activiteit voor een goede gezondheid. Vanuit (bedrijfs)economisch perspectief is het evident dat fysiek actieve en gezonde werknemers van essentieel belang zijn voor de werkgever. Individueel aangepaste beweegprogramma’s kunnen een duurzame gedragsverandering creëren naar een actieve levensstijl en bijgevolg een betere gezondheid. Een bewegingsdeskundige kan inactieve volwassenen b...

Project

Van genotype naar immunofenotype in multiple sclerose. Recent afgelopen

KU Leuven

De precieze oorzaken van multiple sclerose (MS) zijn nog ongekend, maarer werd de laatste jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Genetische studies, waarin onze onderzoeksgroep nauw betrokken was, leidden tot de identificatie van >50 genetische risicofactoren, die voornamelijk eenrol spelen in het immuunsysteem en wijzen op de rol van bepaalde cellen. Naast de uitgesproken verschillen in klinisch ziekteverloop tussen personen met MS werden ook verschillen in paraklinische testen, pathologie,i...

Project

Meerkaderovereenkomst - Dienstenovereenkomst - Data collection and research services on fundamental right issues (2 overeenkomsten!) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Milieu Ltd' hebben voor het project ' Multiple Framework Service Contract Data collection and research services on fundamental right issues (Paul De Hert)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectue...

Project

Faciliteren en promoten van het gebruik van het ForAndesT-planning-sondersteunende systeem in beleid en praktijk aangaande bosuitbreiding in dezuidelijke Andes van Ecuador. Recent afgelopen

KU Leuven

Beleid en praktijk aangaande herbebossing in de zuidelijke Andes van Ecuador kunnen veel meer bijdragen tot de ecologische en socio-economischeduurzaamheid van de regio dan vandaag het geval is. Vanuit dit perspectief bestaat het specifieke objectief van dit project erin het gebruik van het bestaande ForAndesT-planning-ondersteunende systeem (PSS) te faciliteren en te promoten. ForAndest-PSS werd ontwikkeld in een voorgaande samenwerking met de Universiteit van Cuenca in Ecuador (2005-2009).D...

Project

Preparatory work in the ananlysis and reporting of data on multi-resistance in antimicrobial resistance isolate based data collected from reporting countries for the year 2011 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van dit project is het analyseren en rapporteren van de geïsoleerde gegevens over antimicrobiële resistentie bij dieren en voedsel gerapporteerd door de EU-lidstaten en een aantal andere landen die verslag uitbrengen over het rapporteringsjaar 2011.

Project

Organisatie Congres Neurocog 2012 te KVAB in Brussel 3 en 4 december 2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

"NEUROCOG: Neurosciences and Cognition" is een intens seminarie dat om de 4 jaar in België wordt georganiseerd. De traditie van NEUROCOG volgend, worden prominente keynote speaker aangetrokken om de invloed van neurosciences in de studie van cognitie in de verf te zetten. "Neurosciences and Cognition" is ingebed en wordt deels gesponsord door een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (FWO), die als doel heeft om de lacune tussen neurosciences en experimentele psychologie in België te overbr...

Project

Integrated Research UNit for human Motion Analysis (iRUNman)

Universiteit Gent

iRUNman verenigt verschillende onderzoeksgroepen uit de sport-, bewegings-, ingenieurs- en muziekwetenschappen. Het project koppelt een investering in onderzoeksinfrastructuur (3D-bewegingsregistratie, geïnstrumenteerde loopband,?) aan een onderzoeksprogramma met als thema sport en menselijke beweging. De samenwerking van onderzoekers met een complementaire achtergrond maakt van iRUNman een incubatie centrum aangaande multidisciplinair onderzoek rond sport en beweging.

Project

Mensenrechten voor ontwikkeling: op rechten gebaseerde benadering van ontwikkeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft de opmaak van een stand van zaken m.b.t. 'op mensenrechtengebaseerde benaderingen van ontwikkeling' (theoretisch en in de praktijk), met bijzondere aandacht voor 'gender' en kinderrechten. Mogelijke toepassingen in de vier UNESCO-domeinen (onderwijs, communicatie, cultuur, wetenschap) worden verkend.

Project

Geschiedenis van het Katholieke Onderwijs. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Erfgoed Antwerpen - Turnhoutstellung Historisch

Universiteit Gent

De ontdekking in het Koninklijk Legermuseum van 53 historische luchtfoto?s van de regio Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde tot een archeologisch-landschppelijk onderzoek van het wereldoorlog-erfgoed rondom Antwerpen. De historische luchtfoto?s werden gelokaliseerd, gegeorectificeerd en vervolgens werden alle zichtbare relicten gekarteerd. Op basis van deze resultaten werd in een tweede fase een veldprospectie ogpestart om de hedendaagse bewaring van de relicten te achterhalen.

Project

De integratie van geboorteplanningsdiensten na abortus in de bestaande abortus diensten in de Chinese ziekenhuiscontext (INPAC: Integrating Post-Abortion Family Planning Services into China?s existing abortion services in hospital settings)

Universiteit Gent

De doelstellingen van het INPAC onderzoeksproject zijn het integreren van geboorteplanningsdiensten na abortus in de bestaande abortusdiensten in de Chinese ziekenhuiscontext en het evalueren van de effectiviteit van de interventies in termen van vermindering van ongewenste zwangerschappen en herhaalde abortussen.

Project

Terugkeermandaat selectie 2011: Nitrate Transformation Processes in the Schelde under Reduced Sewage Inputs (NITRAPS) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

studie mbt Nitraat transformatieprocessen in de Schelde onder verminderde afvalwater ingangen

Project

BIOINTENSE

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de ontwikkeling van microreactoren voor enzymatische productieprocessen. De BIOMATH bijdrage is wiskundige modellering met kinetische modellen en CFD.

Project

Physiological characterization of tolerance of sunflower Clearfield hybrids to herbicide imazamox Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het herbicide imazamox behoort tot de groep van de imidazolines. Deze herbiciden inhiberen de activiteit van het enzyme acetolaat synthase (ALS, EC 4.1.3.18) en blokkeren dus de synthese van de 'vertakte' aminozuren valine, leucine en isoleucine. Een tekort aan deze aminozuren verstoort het proteïne metabolisme veroorzaakt meerdere functionele storingen bij behandelde planten. De groei van gevoelige onkruiden wordt binnen 10-12 uur volledig geïnhibeerd, terwijl tolerante planten in staat zijn...

Project

Metaheuristics in technical and scientific computation. Recent afgelopen

KU Leuven

There are several scientific domains where the execution of certain (exact) calculations is clashing with the borders of computational abilities of the modern hardware and timing constraints. Within this doctorate an attempt will be made to deal with these problems by using modern heuristic schemata (metaheuristics). A first application domain that will becovered, from which cases will be taken for investigation, is the domain of wave propagation. In the first phase a method will be develope...

Project

Psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek naar het verband tussen psychosociale aspecten op het werk en (ernstige) arbeidsongevallen in België. Preventie van veiligheid in bedrijven door ook aandacht te hebben voor preventie op het niveau van psychosociale aspecten.

Project

Bench Fee promotorschap doctoraatsstudent Tran Hong Hanh.

Vrije Universiteit Brussel

Following the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report (2007) and Nicholls's Estimation (2006), Vietnam is one of the most endangered regions in the world under the effects of climate change such as ocean warming, sea level rise, typhoons, storm surges, and others. Ca Mau province is located in the Mekong Delta of southern Vietnam where the poverty rates are estimated at 30-40% (MRC, September 2007). Ca Mau is the only province in Vietnam regulated by two conflicting tidal reg...

Project

2-D/3-D self-assembled structures of noble metal nanoparticles for plasmon photonics.

KU Leuven

The use of self-assembly techniques for the fabrication of (plasmonic) nanostructures of noble metal nanoparticles and the analysis of the (photonic) properties of these nanostructures.

Project

ZEIN2012Z115 Kenia. Recent afgelopen

KU Leuven

In this project, KU leuven and Kenyatta University (KU) collaborate to strengthen academic training in integrated natural resources management. The specific objective is that graduates of an MSc training programme on Integrated Soil Fertility Management and related MSc programmes at KU are equipped with the necessary job competencies to contribute effectively to improving the livelihoods of small-scale farmers in the East and Central African region. To this end the project focuses on improvin...

Project

State-of-the-art 120 kV Transmission Electron Microscope (TEM) voor biomedisch onderzoek

Universiteit Gent

De transmissie elektronenmicroscoop (TEM) is een waardevol instrument binnen de biomedische wetenschappen bij het subcellulair morfologisch onderzoek. Bovendien kunnen met antistoffen specifieke eiwitten gelokaliseerd worden (immunolabelling). Meestal worden stalen chemisch gefixeerd, ontwaterd, ingebed in resine, gesneden en gecontrasteerd. Deze chemische fixatie kan structurele veranderingen induceren en zorgen voor een verplaatsing van oplosbare eiwitten. Bovendien bemoeilijken inbedmedia ...

Project

Studie bodemgebieden -deelgebieden Pikhaken-Hollaken-Hoogdonk 2 en Dorent - deelopdracht 1 Historisch

Universiteit Gent

De studie moet de potenties bepalen voor herstel en creatie van matig voedselrijke hooilandvegetaties van habitattype 651° (subtypes glanshavergrasland en glanshavergasland met grote pimpernel) in het gebied Pikhaken en Hollaken-Hoogdonk2 van de Sigmacluster Bovendijle en in het gebied Dorent van de Sigmacluster Zenne en anderzijds op basis van een op te stellen opvolgingsschema gedurende 5 jaar het omvormingsbeheer via chemische bodemanalyses opvolgen en eventueel bijsturen.

Project

Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek van prof. dr. Christian Van den Broeck Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

Project

Regulatie van synaptische functie door het Parkinson gerelateerde Lrrk2gen.

KU Leuven

De ziekte van Parkinson is meest voorkomende neurodegeneratieve bewegingsziekte in de wereld. Klinische kenmerken van deze ziekte worden veroorzaakt door een onverklaarbaar verlies van de dopaminerge neuronen in de substantia nigra en de formatie van Lewy lichaampjes in de overlevende neuronen. Recente studies hebben genen aangetoond die gemuteerd zijn in families met de ziekte van Parkinson, en de functionele kenmerken van deze Parkinson gerelateerde genen bieden belangrijke aanwijzingen voo...

Project

An integrated assessment of landslides at Mount Elgon, Uganda: Hazards,onsequences and risk reduction.nbsp;

KU Leuven

The explorative research in this project includes 3 components related to: landslide hazard – the sensitivity of specific areas to the occurrence of landslides, landslide consequences – the economic impact of landslides; and landslide risk reduction – reducing both hazard and consequences.nbsp;Landslide risk = landslide hazard landslide consequence Landslide hazards: The establishment of a GIS-database for the whole Mt. Elgon region will be initiated through bringing together scattered spatia...

Project

Integratie van dynamische en functionele patiëntspecifieke 3D-modellen met fluoroscopie, voor ablatie van ventriculaire ritmestoornissen.

KU Leuven

Arrhythmias can be treated by catheter based procedures that remove (“ablate”) a critical part of the arrhythmia mechanism. Ventricular ablation is associated with lower success rates than for supraventricular targets. Recently, it has been shown that scar tissue visualization (most often due to prior infarcts) can add substantially to the succes of ventricular ablation. Most modern ablation guidance systems integrate intracardiac electrical information with a static 3D representation of the ...

Project

Het effect van de woonbonus op eigenaarschap in België: een difference-in-difference benadering. Recent afgelopen

Universiteit Gent

De woonbonus is de gezamelijke aftrek van interestlasten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, die is ingevoerd in 2005. We willen nagaan of de invoering van de woonbonus de eigenaarsratio in België heeft doen toenemen over de periode 2005-2010. We voeren een difference-in-difference analyse uit om het effect van de beleidswijziging te onderscheiden van wijzigingen in andere verklarende variabelen.

Project

Microbieel gemanagede organische substraten voor de glastuinbouw

Universiteit Gent

Doelstelling van dit project is om een nieuw duurzaam biologisch teeltmodel (bodem-plant-microorganismen) in de glastuinbouw te introduceren. Concrete doelstellingen zijn de karakterisering van het substraat, het ontwikkelen van een samengestelde organische meststof, het selecteren van een inoculum, de introductie van het stabiele inoculum op het substraat om zo tot een preëmptief substraat te komen, het uittesten van het homeostatisch effect en het uittesten van het nieuwe teeltconcept in ee...

Project

Ontwikkeling van een innovatieve industriële warmtepomp voor het opwaarderen van restwarmte

Universiteit Gent

Industriële warmtepomp Ontwikkeling van een innovatieve industriële warmtepomp voor het opwaarderen van restwarmte IWT O&O 120554

Project

Microfinanciering en het Nieuwe Latijns-Amerikaanse Links: tussen samenwerking en concurrentie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verbetering van voedingsproducten door gebruik van nutritioneel verantwoorde vetten Recent afgelopen

Universiteit Gent

In eerste instantie zal een uitgebreide literatuurstudie en patenten search worden uitgevoerd (WP1). Tijdens het project zullen de bedrijven een literatuuroverzicht krijgen waarin een huidige stand van zaken omtrent deze problematiek zal worden beschreven. Hiermee zullen zij in staat zijn hun huidige kennis inzake dit onderwerp sterk te veruimen. In dit document zal vooral de nadruk liggen op enerzijds de gevolgen van de vervanging van verzadigde vetten door meer nutritioneel verantwoorde vet...

Project

Verlenging IOF-mandaat van Inge Smolders

Universiteit Hasselt

Het betreft een verlenging van een mandaat waarbij het IOF-mandaat wordt ingevuld via de functie van Business Developer van het onderzoeksinstituut BIOMED. In de originele aanvraag werden volgende doelstellingen geformuleerd: Het bevorderen en versterken van de valorisatie van de onderzoeksactiviteiten van BIOMED via: - Verwerving van nieuwe intellectuele eigendom - Versterking en uitbouw van contractresearch en dienstverlening met de life sciences industrie, - Nieuwe licentie-overeenkomsten ...

Project

Superieur model-geassisteerde ??uitlezing technieken voor hal sensoren

Universiteit Gent

Het doel van het project is het opbouwen van kennis rond innovatieve uitleesarchitecturen voor geïntegreerde CMOS Hall-sensoren met het oog op een verbetering van de prestaties van Hall sensor producten in termen van sensitiviteitsdrift, offset-drift en bandbreedte ten opzichte van wat nu haalbaar is met state-of-the-art technieken. Hierbij zal in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van technieken die beter inspelen op het probleem van gelokaliseerde mechanische spann...

Project

Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Hoewel het (Vlaamse) onderwijs een lange traditie heeft inzake het verzamelen van informatie, wordt het volle potentieel van het gebruik van deze informatie pas sinds eerder recent erkend. Vooralsnog is echter weinig geweten omtrent welke informatie op welke manier op het beleid en de praktijk in Vlaamse scholen weegt. Dit onderzoek biedt inzicht in de manier waarop schoolleiders en leerkrachten gebruik maken van informatie bij het maken van beleids- en praktijkkeuzes. Het reikt naast beschr...

Project

Onderzoek naar lerarenpraktijken in het gebruik van technologie voor Adult Language Learning (TECH4ALL) Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het project heeft als doel verschillende experts uit Europese landen samen te brengen om ideeën en ervaringen op het vlak van Adult Language Learning (ALL) uit te wisselen door middel van nieuwe technologieën. Het huidige project wil voordeel halen uit de alomtegenwoordigheid van nieuwe technologieën om zo eveneens tegemoet te komen aan de noden van de migranten die een taal willen leren. Het project wil ook de problemen van interculturalisme aanpakken door volwassen taalstudenten van diverse...

Project

Machtsverdeling en mensenrechten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Performance van de performer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De methode van het 'Fysiologisch acteren' bestaat uit een afgeleijnde set oefeningen die wordt gebruikt om de performers te trainen. Onder de noemer 'De performance van de performer' willen de opdrachtgever en de onderzoekers nu inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar deze methode en bijbehorende gedragslijn. Er zal gepoogd worden inzicht te krijgen in de functionaliteit, of doelmatigheid, van de oefeningen en de inhoud van de beweging.

Project

Kort opleidingsintiatief ?Intensive training on mycotoxin analysis Historisch

Universiteit Gent

Het doel van deze trainingssessie is om de belangrijkste analytische methodologiën voor de bepaling van myxotocinen in voeding en voeder aan te leren. Verder is het de bedoeling om de kennis omtrent het mycotoxinen probleem te vergroten in ontwikkelingslanden aan de hand van theoretische lessen gegeven door verschillende experten.

Project

ZEIN2012Z125 Tanzania. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Reducing the knee adduction moment through gait retraining in patients with knee osteoarthritis

KU Leuven

Symptomatische knieartrose (KA ) is een van de meest voorkomende vormenvan KA . Het resulteert in een hoge prevalentie van pijn (Lawrence et al., 2008) en een verminderd bewegingsbereik . Dit wordt vaak gevolgd door verlies van mobiliteit, hetgeen leidt tot een verhoogde progressie vande ziekte (Wong et al., 2012).Verschillende studies hebben aangetoond dat een hoog extern knieadductiemoment (EKAM) tijdens het lopen nauw verwant lijkt te zijn aan de ontwikkeling en progressie van knieartrose ...

Project

Dienstenovereenkomst: FASC analyse van antilichaambinding van 5T33 en 5T2MM cellijnen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Patrys Limited' hebben voor het project ' Services Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsopvattingen en educatief ICT-gebruik Historisch

Universiteit Gent

Een belangrijke factor binnen onderzoek naar educatief ICT-gebruik zijn de opvattingen van leraren over "goed" onderwijs. Deze opvattingen over onderwijs beïnvloeden niet alleen de mate maar ook de wijze waarop ICT wordt ingezet in de onderwijspraktijk. Via een systematische literatuurstudie wensen we de resultaten binnen dit onderzoeksdomein te synthetiseren.

Project

Kwantummechanisch transport in heterostructuur-tunnel-veldeffecttransistoren voor toekomstige ultralaagvermogen-nano-CMOS-toepassingen.

KU Leuven

De verkleining van transistoren, de elementaire bouwblokken van chips, gaat al vier decennia onverstoord verder aan een exponentieel tempo. Ongeveer elke twee jaar verdubbelt het aantal transistoren op een chip. Ditbrengt enkele problemen met zich mee. Een kleinere transistor is namelijk moeilijker om volledig uit te zetten, omdat de lekstromen op zulke kleine schaal oncontroleerbaar worden. Dat betekent dat de transistor ook in de uit-toestand vermogen verbruikt en dus warmte dissipeert. Dit...

Project

Metabolomics van stamceldifferentiatie.

KU Leuven

Er is een dringend nood naar hernieuwbare bronnen van functionele levercellen, i.e. hepatocyten en endotheelcellen. Deze cellen zijn nodig om gebruikt te worden in cel-gebaseerde behandelingen van leverziekten, voorde generatie van bio-artificiële levertoestellen die tijdelijk de leverfunctie kunnen overnemen, en als in vitro testsystemen voor lever biotransformaties en drug metabolisaties. Voor deze redenen is het uiterst belangrijke om methoden te ontwikkelen om op een efficiënte manier hep...

Project

Analyse van bodemchemie in het vegetatiemeetnet van de provincie Drenthe. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van het beschrijven van de bodemchemische toestand samen met de samenstelling van de spontane vegetatie is het vastleggen van de huidige situatie. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst de effectiviteit van het gericht beleid op het vlak van de zogenaamde "ver"-thema's (verdroging, verzuring, vermesting) te evalueren dan wel doelgericht interventiemaatregelen te kiezen.

Project

Verfondsing binnen de kunstensector. Historisch

Universiteit Antwerpen

De opdrachtgever wenst de wenselijkheid van een of meerdere (nieuwe) fondsen in de kunstensector te laten onderzoeken. Dit moet resulteren in een objectief afwegingskader om pro's en contra's van een (gedeeltelijke) "verfondsing" van het kunstenbeleid in kaart te brengen.

Project

multisensor platform voor valdetectie en valrisico inschatting

KU Leuven

Bij de opstart van het project wordt nagegaan hoe de data afkomstig vanverschillende sensoren gecombineerd kan worden om te gebruiken voor hetinschatten van het valrisico van ouderen en voor valdetectie. Initieel wordt er data verzameld in woon- en zorgcentra waarbij nagegaan wordt ofde huidige testen gebruikt om valrisico te detecteren niet geautomatiseerd kunnen worden met behulp van de KINECT en het Balance Board. De opgedane ervaring wordt vervolgens gebruikt om te onderzoeken of met behu...

Project

Zuid-Afrikaanse schermculturen tussen convergentie en globalisering. Een meerlaging onderzoeksproject over media-industrieën en hun doelpubliek.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ELABORATION OF A METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF SUSTAINABILITY IN THE BUILT ENVIRONMENT

KU Leuven

The growing interest for sustainable construction led to the development of a multitude of Building Sustainability Assessment Methods (BSAM). Among these methods, a distinction can be made between qualitative tools (e.g. BREEAM) consisting of rating systems based on multi-criteria assessment and quantitative tools (e.g. ATHENA) using a life cycle approach to evaluate the impacts generated during the whole building life span. Although quantitative tools are preferred because of their scientifi...

Project

Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen. Recent afgelopen

KU Leuven

Door de sterke prijsstijging van woningen in Westerse landen in de decennia vóór de start van de economische crisis, stond de betaalbaarheid van wonen internationaal hoog op de agenda. In Vlaanderen bijvoorbeeld zijn de woningprijzen tussen 1995 en 2005 gemiddeld verdubbeld in nominale termen. Naast de bekommernis omtrent de betaalbaarheid van wonen, rees ook de vraag of de subsidies op vlak van wonen de mensen bereikten met dehoogste nood. In deze doctoraatsthesis wordt de betaalbaarheid van...

Project

Fundamental Study of a Greenhouse Gas Emission-free Energy System

KU Leuven

The emission of CO2 as the most important greenhouse gas may be reducedby avoiding the use of fossil fuels and, if the latter is not possible,by limiting its use and capturing and sequestering CO2. In the present research proposal the aim is to investigate in a fundamental way the question whether it is possible to supply all end energy as demanded by theoverall society, without emitting any greenhouse gas. As a key element of the study, the "tension field" between centralised production of u...

Project

Optimale controle voor duurzame energiegeneratoren met sterk veranderlijke vermogenstoevoer

Universiteit Gent

De vermogenstoevoer naar duurzame energiegeneratoren kan sterk variëren. Om het optimale werkingspunt van de generator te halen, moeten de huidige regelaar herbekeken worden. Dit project bestudeert verbeterde optimale regelaars voor elektrische aandrijvingen door rekening te houden met de variërende vermogenstoevoer en het dynamisch gedrag van de generator.

Project

Het profiel van de Vlaamse advocaat in 2013 Recent afgelopen

Universiteit Gent

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin om basisgegevens te verzamelen die inzicht kunnen verschaffen in diverse aspecten van de Vlaamse advocatuur. Er worden data verzameld over de samenstelling en de organisatie van de Vlaamse advocatuur, de aard van de rechtshulpverlening door de Vlaamse advocatuur in haar geheel en over de plaats van de individuele advocaat in, en zijn opinie over, de verschillende ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden. Naast het verzamelen van data ove...

Project

Databank Ondergrond Vlaanderen ? DOV Recent afgelopen

Universiteit Gent

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)-Vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken.

Project

Talentidentificatie in Vlaanderen Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoek worden aan de hand van antropometrische, fysieke en coördinatieve profielen van jonge beloftevolle sporters normen opgemaakt die gehanteerd kunnen worden bij selecties bij belangrijke mijlpalen in de sportieve ontwikkeling van Vlaamse topsportbeloften. Dit project volgt op 174B02312U

Project

Statistische analyse van real time PCR data Historisch

Universiteit Gent

De huidige methodologie voor analyse van real time PCR data biedt geen antwoord op problematiek van inhibitie en onzekerheid in het veld van GMO detectie (voedselveiligheid). Dit project richt zich op het verbeteren van qPCR data analyse door het ontwikkelen van een nieuw model dat de kinetiek van de reactie en de onzekerheid op de metingen verrekent.

Project

Linear antenna microwave chemical vapour deposition (LA MW CVD) apparatus

Universiteit Hasselt

Dit projectvoorstel focust op de basisprincipes en toepassingen van diamantdepositie met behulp van een lineair antenne microgolf chemische dampdepositie systeem. Deze techniek behelst een nieuwe methode voor het groeien van nanokristallijne CVD diamantfilms met een hoge sp3/sp2 verhouding. Het gebruik van lineaire antennes voor het creëren van plasma's zijn een schaalbaar concept dat het mogelijk maakt om grote oppervlakken te coaten, een noodzaak voor vooruitstrevende toepassingen binnen de...

Project

INTEGRATE

Vrije Universiteit Brussel

Het INTEGRATE project beoogt het ontwikkelen van innovatieve infrastructuren om gegevens en kennis te delen en ter bevordering van grootschalige samenwerking in biomedisch onderzoek.

Project

Van ontkenning naar revolte: de PKK en de reconstructie van de Koerdische identiteit Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie beoogt het vergroten van kennis en inzicht in de 30-jarige strijd van de Koerdisch nationale beweging in Turkije. Het onderzoekt de evolutie van de PKK van verzetsbeweging tot transnationale sociale beweging, en het ontstaan van Koerdische 'identity politics' als uitkomst van die beweging. Het onderzoek situeert zich op het raakvlak van drie gebieden: ethno-nationalisme, sociale bewegingen en identiteitspolitiek.

Project

OptiBIRTH

Vrije Universiteit Brussel

OptiBIRTH

Project

Europese ontwikkeling van supergeleidende strips: nieuwe materialen en constructies integreren in kosteffectieve processen voor power applicaties en magneten (EUROTAPES).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DemoCom. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Dienstenovereenkomst - Supply of research grade mRNA Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Foundation for Liver and Gastrointestinal Research - Erasmus Ziekenhuis' hebben voor het project ' Services Agreement Supply of research grade mRNA' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eige...

Project

Het subjectieve welzijn. Naar een beter begrip van verschillen in het subjectieve welzijn: een beschrijving en verklaring van ongelijke verdeling van het subjectieve welzijn in West-Europese welvaartsstaten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het algemene doel is bij te dragen aan het sociologische begrip van verschillen in het individuele subjectieve welzijn in de algemene bevolking van West-Europese welvaartstaten, door het beschrijven, uitlegen en voorspellen van welzijn op basis van een aantal sociologische theorieën. Onze verklaringen betrekken persoonlijke opleiding, sociale vertrouwen, welzijnsstrategieën en contextuele karakteristieken van welvaartstaten. We analyseren de beschikbare survey data met multivariate en multile...

Project

PICTOBROWS . Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Veranderingen in fysieke (in)activiteit, fysieke fitheid en gezondheidsgerelateerde parameters (2002-2006 -> 2012-2015), rol van (epi-)genetische risicoprofielen

KU Leuven

Het menselijk verouderingsproces is geassocieerd met een significante afname in skeletale spiermassa en spierkracht. Dit progressief verlies aan spiermassa en kracht, beter gekend als sarcopenia, verstoort het dagelijks functioneren van ouderen en kan gezond verouderen belemmeren. Aangezien er gerapporteerd is dat een aantal sarcopenie-gerelateerde fenotypes zeer erfelijk is, is het belangrijk om te begrijpen hoe het verouderenen de interacties van verouderen met levensstijl en genetische fac...

Project

Routine diagnostisch hulpmiddel voor infecties van de urinewegen veroorzaakt door ESBL en carbapenamase producerende bacteriën (ROUTINE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Reliable assessment of thermal performance of building components.

KU Leuven

Een accurate kennis van de thermische prestatie van de gebouwschil is van groot belang in het debat rond energie-efficiënte gebouwen. Tegenwoordig wordt de gebouwschil beoordeeld door een prestatie-label tijdens de ontwerpfase. Deze beoordeling is gebaseerd op de berekende thermische weerstanden van de verschillende componenten van een gebouw. Enkele studies tonen echter aan dat deze theoretisch berekende waardes vaak niet overeenkomen met de as-built thermische weerstand van gebouwelementen....

Project

FishConnect. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ecologische impact van de ruimtelijke en tijdelijke verspreiding van de termietenheuvels in het mijngebied van Katanga en hun agronomische bruikbaarheid in het ecologische systeem Bodem-Termietenheuvels-Vegetatie.

Universiteit Gent

In dit onderzoeksproject zal het gebruik van termietenaarde als natuurlijke meststof in het traditionele landbouwsysteem van de lokale landbouwers, uitgetest worden door middel van veldproeven. Verder zal ook de dynamiek van zware metalen in de termietenheuvels bestudeerd worden in gebieden waar de gesteenten, die deze zware metalen bevatten,op geringe diepte voorkomen, om op deze wijze de potentiële pollutie van landbouwgronden na te gaan.

Project

Linkage.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Rationeel ontwerp van mesoporeuze koolstof-adsorbentia voor de verwijdering vna organische polluenten uit water

Universiteit Gent

De recente ontwikkelde geordende mesoporeuze koolstofmaterialen (OMC?s) via de organisch-organisch zachte templaat methode (gemakkelijk en duurzaam procedé), zijn potentiële kandidaten voor de volgende generatie van goedkope, maar uiterst efficiënte adsorbentia ter verwijdering van organische polluenten. Het effect van de adsorptiekarakteristieken, m.n. porievolume, poriediameter, symmetrie, specifiek oppervlak en functionele groepen op het oppervlak, van deze OMC?s op het adsorptiegedrag is ...

Project

Meervoudsvormen van Antwerps Jiddische zelfstandige naamwoorden (AYNP). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Plotselinge hartfalen: het omzetten van genetische technologie naar verbeterde klinische zorg. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is de toepassing van nieuwe genetische technologie in de preventie, diagnose en behandeling van patiënten en familieleden met risico voor plotse dood (SCD, door aorta aneurysma's (TAA), primaire elektrische aandoeningen (PED) en cardiomyopathieën (CM). Om de projectdoelstellingen te bereiken, worden een aantal bestaande technologieën gecombineerd, protocols gevalideerd en geïmplementeerd en enkele sleutelprocessen van genetische counseling geëvalueerd.

Project

De JAK3 kinase als therapeutisch doelwit in T-cel acute lymfoblastischeleukemie.

KU Leuven

We hypothesize that JAK3 is a potential target for therapy in T-ALL patients. JAK3 is shown to be mutated in 10 to 16% of T-ALL patients. Preliminary data shows that JAK3 mutants are able to transform cell lines in vitro to cytokine independent growth and cause a T-ALL phenotype in our mouse bone marrow transplant model. Taken together, this data indicates that JAK3 is an important component in the development of the T-ALL phenotype. Several JAK family inhibitors are already under development...

Project

Zie wat ik kan! (nascholingsproject) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het is de bedoeling de competenties van directies en leerkrachten inzake competentiegericht onderwijs te vergroten. De nadruk ligt op het (h)erkennen en opvolgen van competenties bij leerlingen en de invloed hiervan op de eigen onderwijsactiviteiten, gehanteerde onderwijsstijl, alsook op de manier van evalueren en rapporteren. We ondersteunen de scholen bij de implementatie van competentiegericht onderwijs.

Project

een mensenrechtenbenadering voor het behoud van beschermde natuurgebieden: een rechtsvergelijking tussen de EU en China Recent afgelopen

Universiteit Gent

Teneinde mensenrechten te respecteren bij het behoud van natuurgebieden, gaat het onderzoek voordelen en uitdagingen van een 'mensenrechtenbenadering' analyseren. Ten tweede zal een rechtsvergelijkende studie worden uitgevoerd van wetgeving en rechtspraak inzake de toepassing van drie procedurele mensenrechten in beschermde natuurgebieden in de EU en China. Ten derde worden mechanismen voorgesteld die moeten toelaten om een mensenrechtenbenadering uit te voeren.

Project

Virtuality in Reality Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het programma is toegespitst op multidisciplinariteit in een sfeer van wederzijdse interculturele verstandhouding. Het gaat om geïntegreerd concept dat vooral georganiseerd is rond bedrijfskunde, (Engelse) communicatievaardigheden en groepswerk. Studenten werken in kleine intercultureel en multidisciplinair samengestelde groepen, en schrijven een businessplan voor een denkbeeldige maar tegelijk realistische onderneming die draait rond een product of dienst binnen de expertise van de betreffen...

Project

TOBCAT. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Leren boven de maat: maatwerk in leren: naar een hoger leerrendement via het synchroniseren van professionalisering op het leercompetentieprofiel van kenniswerkers. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is het leerrendement van formele professionaliseringsactiviteiten in bedrijven en organisaties te verhogen door de daarin gehanteerde werkvormen af te stemmen op de leercompetentieprofielen van deelnemers. Het project wil, op basis van onderzoek, een kwaliteitsvol, valide en betrouwbaar instrumentarium ontwikkelen.

Project

Gerichte afgifte van chemotherapeutica amet behulp van ultrasound en microbubbels Historisch

Universiteit Gent

Ultrasound en microbubbles kunnen aangewend worden om chemotherapeutica en andere moleculen plaatselijk af te leveren in het lichaam. Fluorescente nanopartikels werden ontwikkeld en geëvalueerd om de afgifte van moleculen in vivo te kunnen opvolgen met in vivo optical imaging. De ontwikkelde microbubbels zullen in een in vivo (tumor)model worden onderzocht. Daarnaast worden deze microbubbles ook voor in vivo gentransfectie aangewend.

Project

SoE KP2012-17 Rationale getallen. Recent afgelopen

KU Leuven

SoE KP2012-17 Rationale getallen. Een lessenreeks voor rationale getallen in de lerarenopleiding basisonderwijs.De overgang van natuurlijkenaar rationale getallen verloopt voor de meeste leerlingen niet probleemloos. Veel leerlingen schrijven ten onrechte de eigenschappen van natuurlijke getallen ook toe aan rationale getallen, een fenomeen dat in de literatuur bekend staat als de “natural number bias”. Het vergt van leerkrachten de nodige wiskundige en wiskundedidactische kennis om op een do...

Project

CLEANDESOPT-project

Universiteit Gent

Het Hoofddoel van het CLEANDESOPT-project is het opstellen en uittesten van geoptimaliseerde en alternatieve reinigings- en ontsmettingsprotocollen voor pluimvee-, varkens- en melkveestallen. Dat wordt gekoppeld aan het ontwerpen en gebruiken geoptimaliseerde analysemethoden (=meetsystemen) om de effectiviteit van de toegepaste reiniging en ontsmettings (R&O) protocollen te evalueren.

Project

Optimalisering van anaerobe vergistingsprocessen door biostimulatie metmicrogolven.

KU Leuven

Anaerobe vergisting is een microbieel proces waarbij organische componenten omgezet worden tot een hoog energetisch biogas. Deze technologie wordt wereldwijd toegepast, voornamelijk voor de valorisatie van organischafvalstromen zoals dierlijke mest, waterzuiveringsslib en restanten vanlandbouwgewassen. Dit project beoogt het verbeteren van de efficiëntie van dit proces door biostimulatie aan de hand van microgolven. De blootstelling van de microbiële gemeenschap aan microgolven induceert eens...

Project

MUSE: Machinaal lezen voor interactieve storytelling.

KU Leuven

Het MUSE-project introduceert een nieuwe manier om tekstuele informatiete exploreren en te verstaan door informatie “tot leven te brengen” via3D interactieve storytelling. MUSE verwerkt teksten geschreven in natuurlijke taal zoals verhalen voor kinderen en medische procedures geschreven voor patiënten. MUSE vertaalt deze naar een formele kennistaal die deacties, actoren, verhaallijnen en de beschrijving van de omgeving uitdrukt, door middel van geavanceerde technieken van machinaal leren. Dez...

Project

MEDIAPEACE. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Impact van het promoten van Ricinodendron heudelotti (Baill.) Pierre ex Pax. noot commercialisatie op de welvaart en welzijn van landbouwers in Kameroen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Impact analyse van de promotie van Ricinodendron heudelotii noot (njansang) commercialisatie op de welvaart en het welzijn van landbouwers. De commercialisatie werd gepromoot door het World Agroforestry Centre in rurale gebieden in Kameroen. Dit onderzoek beschouwd de Multi-dimensionele impact op de landbouwers uitgaande van vijf grote peilers: financieel, sociaal, menselijk, natuurlijk en fysisch.

Project

Regulatie van ISWI-type chromatine remodelleer complexen door fosforylering.

KU Leuven

Snf2H/L zijn de katalytische subeenheden van complexen die behoren tot de ISWI familie van chromatine remodelleer complexen de welke een essentiële rol spelen in DNA replicatie en transcriptie. NIPP1 heeft een belangrijke functie in de regulatie van proliferatie en differentiatie van cellen maar het exacte werkingsmechanisme hiervan is niet gekend. Mijn recente data toonden reeds aan dat het ForkHead Associated (FHA) domein vanNIPP1 rechtstreeks interageert met Snf2H. Het eerste doel van dit ...

Project

Het strafkarakter van de straf vanuit de beleving van de dader: een descriptief fenomenologisch onderzoek. Recent afgelopen

KU Leuven

Naar de manier waarop daders een bepaalde straf ervaren, evenals naar het (niet-)intentionele leed dat door de straf wordt veroorzaakt en de gevolgen en effecten van deze straf werd reeds uitvoerig criminologisch onderzoek verricht. Met dit onderzoek trachten we op een diepgaande enkwalitatieve wijze meer inzicht te verkrijgen in de doorleefde ervaring van ‘het gestraft worden’, meer bepaald in de basiselementen van deze ervaring en de betekenis die eraan gegeven wordt. Deze studie focust op ...

Project

Fosformaterialen voor witte LED's: voorbij de zeldzame aarden

Universiteit Gent

De verbeterde efficiëntie van LED's als verlichtingsbronnen heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal nieuwe luminescente materialen (fosfors), die de basis vormen voor de huidige generatie witte LED's. De recente schaarste en de snelle prijsstijging van zeldzame aarden is de motivatie om onderzoek te verrichten naar alternatieven: fosformaterialen zonder zeldzame aarden.

Project

Kinesitherapie bij kritiek zieke patienten

KU Leuven

Vooruitgang in de intensieve zorgen (IZ) geneeskunde heeft gezorgd vooreen toegenomen overleving van kritiek zieke patiënten. Deze toegenomen overleving gaat echter samen met algemene deconditionering en spierzwakte. Vroegtijdige mobilisatie (vb: bedfiets ergometer) heeft zijn waarde bewezen in de behandeling van kritiek zieke patiënten, zelfs na ziekenhuisontslag. Totnogtoe waren er geen betrouwbare krachtmetingen mogelijk bij kritiek zieke patiënten. In de eerste studie vonden we dat de han...

Project

Microelektrochemische corrosiestudie van metalen en legeringen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel de optimalisatie van elektrochemische methoden die lokaal benut kunnen worden en bestaat uit twee deelprojecten. in het eerste doel wordt de techniek voltammetrie van micropratikels (VMP) getest voor de indentificatie en kwantificatie vna verschillende elementen in hun legering en hun corrosieproducten. Het tweede deel focuseert op het gebruik van een micro electrochemische techniek waar gebruikt gemaakt wordt van microcapilaire cellen voor het lokale onderzoek van ...

Project

TOBCAT - Industriële toepassingen van objectcategorisatie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het detecteren van objecten in (camera-)beelden wordt reeds geruime tijd veel toegepast in de industrie, voor zover het uitzicht van het te detecteren object goed op voorhand gekend is. In dit project gaan we een stap verder. Indien de te detecteren objecten veel van uitzicht kunnen variëren, dan zijn er objectcategorisatie-technieken nodig, een groep van objectdetectiemethoden die recent opkwamen in het academische onderzoeksdomein van de computervisie. Wij zien een groot potentieel voor dez...

Project

Analyse van de marktgebieden van de intermodale terminals voor transport van en naar de havens van Zeebrugge en Gent en koppeling en benchmarking naar het buitenland door middel van uitbreidingen van het Locatie Analyse Model voor Belgische Intermoda... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie analyseert twee facetten van het intermodaal transport in Vlaanderen. Ten eerste werd er onderzocht wat het potentieel is van bestaande en eventueel nieuwe intermodale verbindingen tussen de havens van Zeebrugge en Gent en het Vlaamse achterland. Ten tweede wordt er onderzocht waar er mogelijk concurrentie bestaat tussen Belgische intermodale terminals en terminals in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg.

Project

Numerieke studie en experimentele validatie van een 2D stromingsmodule binnen een gekoppelde modellering van riviercosystemen m.b.v. het STRIVE pakket Recent afgelopen

Universiteit Gent

Waterplanten hebben een belangrijke invloed op de waterstroming, sedimentatieprocessen en nutriëntdynamiek in laaglandriviren. Naast een temporele variatie in vegetatieontwikkeling doorheen het jaar treedt ook een sterke ruimtelijke heterogeniteit op. Voor het bestuderen van cascade- en terugkoppelingseffecten in het rivierecosysteem is er nood aan een geïntigreerde modellering waarbij de verschillende procesinteracties worden geïncorporeerd. Doel van dit doctoraatsonderzoek is het ontwikkele...

Project

Voedselveiligheid. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Omgevingsfactoren en socio-economische factoren die fysieke activiteit en overgewicht bepalen bij volwassenen in Nigeria Historisch

Universiteit Gent

Het eerste doel is de validering van 3 vragenlijsten: de IPAQ, de PANES en de NEWS in Nigeria. Het tweede doel is het uitvoeren van een cross-sectionele studie waarbij de verbanden worden nagegaan tussen omgevingsfactoren en fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen in Nigeria. Het derde doel is de studie van fysieke activiteit als mediator tussen de omgeving en overgewicht te bestuderen. Het vierde doel is een vergelijking maken van patronen voor sedentair gedrag en fysieke activitei...

Project

Naar een kennisgebaseerde bedrijfszekere duurzame beheersing van perenbladvlo in de perenteelt.

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als hoofddoel de geïntegreerde bestrijding van perenbladvlo substantieel te verbeteren. Hierbij wordt gestreefd naar een verhoogde natuurlijke regulatie in de periodes dat hun belangrijkste vijanden onvoldoende aanwezig zijn in de boomgaard.

Project

Ontwikkeling van cel-specifieke modellen voor TDP-43 geassocieerde ALS.

KU Leuven

Met de vergrijzing van de bevolking in de Westerse samenleving, neemt ook de frequentie van neurodegeneratieve aandoeningen (NDA) toe. Deze ziekten vormen een immens medisch en sociaal probleem door hun verwoestendeimpact op zowel het leven van de patiënt als zijn/haar naaste omgeving.Tragisch genoeg blijven deze ziekten nog steeds onbehandelbaar. Eén vandeze NDA’s is amyotrofische laterale sclerose (ALS). ALS treft tot 8 à 10 mensen per 100 000. Deze patiënten vertonen een progressief verlie...

Project

Invloed van methylamines op de viabiliteit van Escherichia coli Recent afgelopen

Universiteit Gent

Er werd een screeningsmodel opgesteld om de invloed van methylamines op de viabiliteit van enterotoxigene Escherichia coli te beoordelen op basis van flowcytometrische en andere analysemethoden. Resultaten tonen een verlaging van de ETEC viabiliteit na blootstelling aan glycine, sarcosine en dimethylglycine, maar niet betaïne onder alkalische omstandigheden (pH 9,0-10,0) door verstoring van de pH homeostase mechanismen van deze bacteriën.

Project

Onderzoek naar de effecten van Nasonia vitripennis gif: pathways en expressieprofielen in de gastheer Sarcophaga crassipalpis en de humane cellijn HEK293 Recent afgelopen

Universiteit Gent

Nasonia vitripennis is een parasitoïde wesp met een verscheidenheid aan gastheren (vliegen) en een gekende gif samenstelling. Dit onderzoek zal nagaan welke pathways het gif beïnvloedt in zowel de gastheer Sarcophaga crassipalpis als in de humane cellijn HEK293 en welke gifcomponenten hierin betrokken zijn. Dit zal gebeuren met behulp van microarrays, FACs, reporter arrays en QPCR.

Project

Onderzoek van de voorspellende waarde van basislijn genexpressie en NDA methylation van profielen voor de activiteit van CTLA-4 blokkade en dendritische celtherapie bij patiënten met geavanceerde melanoom.

Vrije Universiteit Brussel

Kankeronderzoek : Onderzoek van de voorspellende waarde van basislijn genexpressie en NDA methylation van profielen voor de activiteit van CTLA-4 blokkade en dendritische celtherapie bij patiënten met geavanceerde melanoom.

Project

Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Stad Antwerpen' hebben voor het project ' Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afges...

Project

Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van gewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het actieprogramma 2011-2014 (MAP4) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek beoogt het evalueren van verschillende pistes van beheer van oogstresten in de ruime zin met betrekking tot de milieukundige impact(vermijden van verlies van nutriënten), technische haalbaarheid en economische gevolgen. Ook het potentieel van groeten in combinatie met vanggewassen of alternatieve teelrotaties met groenten dienen in dit kader onderzocht te worden. De resultaten van het onderzoek dienen te resulteren in een code goede praktijk voor vollegrondsgroenten

Project

Ontwikkeling van een hoge doorvoermethode voor de functionele annotatie vna enzymen betrokken bij de afbraak van biomassa

Universiteit Gent

Om de complexe hemicellulosematrix (vertakte structuur en uiteenlopende samenstelling) te kunnen hydrolyseren, zijn verschillende enzymen (hemicellulasen) met verschillende specificiteit nodig. Zowel bij de ontdekking en initiële screening van nieuwe enzymen betrokken bij de afbraak van lignocellulose als bij de karakterisering ervan wordt noodgedwongen gewerkt met een beperkt aantal substraten (chromogene substraten, een beperkt aantal commercieel beschikbare oligosacchariden of xylaan model...

Project

Glycosylation of angiogenic factors by the Hexosamine Biosynthetic Pathway, a nutrient sensor with a novel metabolic-signaling role in angiogenesis?

KU Leuven

Bloedvaten worden afgebakend door inactieve endotheliale cellen (EC's).EC's worden in hypoxische weefsels geactiveerd waardoor ze het weefsel (her)vasculariseren. Deze angiogene omschakeling wordt gereguleerd door endotheliale groeifactoren. Het is echter paradoxaal dat de EC's inactief zijn in nutrient-rijke omstandigheden terwijl ze spruiten in nutrient-arme omstandigheden. Dit wijst op het bestaan van een "nutrienten sensor" dat de toestand van de EC's co-reguleerd, door integratie van de ...

Project

Naar een kennisgebaseerde, bedrijfszekere en duurzame beheersing van perenbladvlo in de perenteelt

Universiteit Gent

Het project beoogt de geïntegreerde bestrijding van de perebladvlo te verbeteren. De predatie-efficientie en consumptiecapaciteit van de belangrijkste voorjaars- en najaarsnuttigen zullen worden bepaald. Hiertoe wordt een geoptimaliseerd protocol voor DNA-isolatie en PCR-identificatie van de perenbladvlo in de darm van deze nuttigen ontwikkeld om inzicht te krijgen in hun consumptiepatroon.

Project

ZEIN2012Z117 Peru. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Europees media en communicatie beleid (Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet)

Vrije Universiteit Brussel

Het Lifelong Learning Programma (LLP) stelt particulieren in staat om in alle stadia van hun leven stimulerende leermogelijkheden in heel Europa voort te zetten.

Project

Framework for curriculum exchange in aquaculture education with Southern Africa Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project draagt bij tot de strategie voor internationalisering van het onderwijs en de ondersteuning van opleidingen van de partners uit thet Zuiden. Het project beoogt de stapsgewijze ontwikkeling van een kader voor structurele onderwijsuitwisseling hetgeen de basis moet worden voor gemeenschappelijke MSc en PhD curricula in aquacultuur.

Project

Dubbele emulsies voor vetreductie, ingrediënt-afscherming en bescherming van wateroplosbare componenten. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel het verhogen van de kennis aangaande W/O/W-emulsies. Deze technologie biedt twee belangrijke toepassingen: ze maakt het mogelijk om een deel van de vetfase te vervangen waardoor verlaagd vet-toepassingen mogelijk worden. Anderzijds laat deze technologie ook toe wateroplosbare verbindingen af te schermen waardoor niet-compatibele componenten in één systeem kunnen gebruikt worden.

Project

Evaluatie van de typografische variatie in kaartperceptie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek beoogt, door middel van gebruikersstudies, regels te definiëren voor typografisch ontwerp op kaarten. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de preferenties als de efficiëntie van gebruikers. Experten en niet-experten zullen deelnemen aan de onderzoeken. Typografisch ontwerp voor twee alfabettypes (Arabisch en Latijns) zal onderzocht worden, met het oog op het maken van efficiëntere en kwalitatievere kaarten voor de gebruikers.

Project

Verfijning, validatie en multiplicatie van het beslissingsondersteunend instrument voor de bestrijding van valse meeldauw in de glasteelt. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit Project beoogt de validatie van het beslissingsondersteunend instrument onder praktijkomstandigheden en de verdere optimalisatie hiervan. Het beslissingsondersteunend instrument zal voor de teler eenvoudig bruikbaar gemaakt worden door dit in te bouwen in een webapplicatie. Zo zullen de Vlaamse serreslatelers (450 bedrijven) na afloop van het Project over een praktisch instrument beschikken om op een duurzame, geïntegreerde wijze Bremia lactucae te voorkomen en te bestrijden.

Project

Codering van intensiteit en tijd van naturalistische geluiden in de auditieve hersenstam van kat en uil. Recent afgelopen

KU Leuven

Zoogdieren en vogels vertrouwen sterk op hun gehoor om prooien te lokalizeren of roofdieren te ontwijken. Veel studies toonden de hoge graad van precisie waarmee het auditieve systeem geluid codeert t.h.v. beide oren, en maakten voorstellen aangaande de onderliggende mechanismen. Bijvoorbeeld, neuronen in de hersenstam zijn gevoelig voor stimulus eigenschappen zoals interaurale tijdsverschillen t.h.v. beide oren (ITDs), of voorde fase van het ingangssignaal. Om neurale gevoeligheid te meten, ...

Project

Wat met Gebarentaal? Een longitudinaal onderzoek naar de taalontwikkeling van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt de taalontwikkeling van congenitaal dove kinderen die een CI ontvangen is het eerste levensjaar. Vier onderzoeksvragen worden beantwoord: (1) hoe ontwikkelt een doof kind met CI Nederlands, (2) hoe ontwikkelt een doof kind met CI Vlaamse Gebarentaal, (3) wat is de relatie tussen deze twee talen, en (4) wat is de invloed van de communicatiekeuze op taalontwikkeling?

Project

Kwantificering van Wilms tumor gen (WT1) transcripties en van immuunactivatie om de therapeutische werkzaamheid van denditrische celvaccinatie bij acute myeloïde leukemie te controleren.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De meertrapse verhouding centrale vereffeningsinstelling - belegger. Eenonderzoek naar de aansprakelijkheid van bewaarders van financiële instrumenten.

KU Leuven

mso-add-space:auto;text-align:justify;tab-stops:21.3pt">De bewaring enverhandeling van financiële instrumenten heeft aan het einde van de 20steeeuw een grondige transformatie ondergaan. Het fysiek waardepapier heeft plaatsgemaakt voor boekingen op effectenrekeningen die vaak deel uitmaken vancomplexe piramidale rekeningstelsels met een centrale vereffeningsinstellingaan het hoofd. mso-add-space:auto;text-align:justify;tab-stops:21.3pt"> mso-add-space:auto;text-align:justify;tab-stops:21.3pt">...

Project

Nike Logistics System

Universiteit Gent

Ontwikkeling van mathematische modellen die de optimale configuratie beschrijven van de logistieke organisatie en magazijninrichting van Nike. Oplossen van deze modellen in diverse scenario?s.

Project

Indeterminisme en instabilmiteit in negentiende-eeuwse natuurkunde Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject gaat ver het eind-negentiende-eeuwse debat over fysisch deterlinisme, over de verschillende manieren waarop natuurkundigen en filosofen dit determinisme in twijfel trokken of verwierpen, en over de vraag of determinisme beschouwd werd ( en zou moeten worden) ams een puur fysische of als een filosofische aangelegenheid.

Project

De Arabische Lente: dynamieken van politieke verandering¨(Tunesië, Marokko en Egypte)

Universiteit Gent

Dit project wil de dynamiek van de huidige Arabische revoluties in Egypte en Tunesië en de geleidelijke transitie in Marokko begrijpen. Dit project focust op de vorming van nieuwe knooppunten van politiek handelen en praktijken buiten het institutionele kader dat van oudsher geassocieerd wordt met "de Arabische regimes" op basis van een vergelijkend-historische analysekader.

Project

Ouderbetrokkenheid 2012-2014 Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit coachingstraject wil het eerder ontwikkeld conceptueel model van ouderbetrokkenheid vertalen, implementeren en evalueren aan de hand van een coachingspakket voor schoolbegeleiders in de vorm van een website. Het biedt handvaten om veranderingsprocessen op school goed op te starten en te doorlopen, én reikt inzichten, instrumenten en voorbeelden aan die het werken aan ouderbetrokkenheid ondersteunen in het secundair onderwijs.

Project

Omgaan met ongewone omgevingen: evaluatie van in het zand levende hagedissen . Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Kaskade bvba' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

SHARE.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Social Cross-Media Experiences. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Pilot gebruik instrument evaluatie opleidingsonderdelen studenten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KdG. UA levert aan KdG de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Erasmus- ENW. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkeling van een leidraad voor het kwantificeren van ecosysteemdiensten in estuaria. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om de economische waarde van de regulerende ecosysteemdiensten in een estuarium in te schatten, is eerst een goede identificatie en kwantificering van die diensten vereist. ECOBE zal voor regulerende diensten in eerste instantie een duidelijke identificatie doen, om vervolgens instrumenten aan te reiken voor een kwantificatie. De nodige data zullen verzameld worden voor een algemene kwantificatie, toepasbaar op verschillende West-Europese estuaria.

Project

Welk burgerschap hebben migranten moeders zonder papieren? een vergelijkend ethnografisch onderzoek in Vlaanderen en Frankrijk Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek gaat in op de burgerschapspraktijken van moeders zonder papieren in het opvoeden van hun kinderen tot aanvaarde burgers. Via een etnografisch onderzoek met 8 vrouwen zonder papieren van verschillende origine, worden hun dagelijkse praktijken en interacties ten opzichten van wetten en autoriteiten, in context van school, kinderopvang en thuis geanalyseerd.

Project

SoE KP2012 Leraren doen schitteren. Recent afgelopen

KU Leuven

Leraren doen schitteren. Implicaties van de hervorming secundair onderwijs voor de lerarenopleiding onderzoeken om onderwijsinnovatie te stimuleren. De geplande hervorming van het Vlaams secundair onderwijs heeft onvermijdelijk belangrijke implicaties en consequenties voor de lerarenopleiding. Met dit project willen we deze implicaties voor de inhoud en vormgeving van de lerarenopleiding in kaart brengen. De nadruk ligt daarbij op de pedagogisch-didactische aspecten van het curriculum opdat s...

Project

Netwerk-gebaseerde methoden voor mode of action bepaling

Universiteit Gent

Een netwerk-gebaseerde dataintegratiestrategie ontwikkelen die gebruik maakt van publiek beschikbare informatie voor de analyse en interpretatie van in house experimentele datasets. Hiervoor zullen we een moleculair interactienetwerk opstellen en efficiente path finding algoritmen ontwikkelen om dit netwerk te bevragen met de in house gegenereerde functionele data. We zullen de strategie toetsen ahv een bacertieel model organisme.

Project

Geografische overdraagbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen: Een gevalstudie voor Vlaanderen en Slovenië Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit onderzoeksvoorstel omvat onderzoek naar invarianten in verplaatsingsgedrag in het kader van het faciliteren van een efficiente transfer van activiteiten-gebaseerde modellen tussen geografische gebieden. Onderzoek naar de gelijkenissen en de verschillen in verplaatsingsgedrag tussen Vlaanderen en Slovenie kan inzichten leveren in de transfereerbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen die noodzakelijk zijn bij het transfereren van activiteiten-gebaseerde modellen naar nieuwe geografisc...

Project

Uitbreiding van de hatchery capaciteit in Vlaanderen voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek op potentiële aquacultuur soorten voor Vlaanderen

Universiteit Gent

Het algemene doel van het project behelst het verwerven van fundamentele en praktische kennis over de larvale kweek van potentiële aquacultuur soorten voor Vlaanderen. Het project wil daarom specifiek de hatchery capaciteit voor onderzoek op aquacultuur species in vlaanderen uitbreiden en dit op twee verschillende niveaus.

Project

Prospectief Interventieonderzoek over de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Leveren van expertise betreffende de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn, meer bepaald de voorbereiding, begeleiding, verwerking van resultaten en beschrijven van de voor- en nameting van het onderzoek.

Project

Het gebruik van anti-bacteriële wasgel bij pasgeboren en kinderen na opname in het ziekenhuis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Fond. Penta-Onlus. UA levert aan Fond. Penta-Onlus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Adhesie en delaminatie mechanismen van multilaag organische field joint coatings op koolstofstaal

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' The Foundation Materials Innovation Institute (M2i)' hebben voor het project ' Co-operation Agreement Adhesion and delamination mechanics of multilayer organic field joint coatings on carbon steel' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afsp...

Project

Learning and brain plasticity for perceptual decisions.

KU Leuven

Research about learning and brain plasticity for perceptual decisions.

Project

Verbetering van epidemiologische modellen met asatelliet-gebaseerde bodemvochtproxies Historisch

Universiteit Gent

De verspreiding van het blauwtongvirus is gerelateerd aan de verspreiding van zijn voornaamste vector, Culicoides imicola. Het voorkomen hiervan wordt bepaald door diverse (a) biotische factoren, waaronder bodemvocht. De doelstelling van dit project is het verbeteren van aan- en afwezigheidsmodellering van C. imicola door (1) de ontwikkeling van bodemvocht door teledetectie en (2) machine learning modellen aan te wenden.

Project

Projectsubsidie: kunstendecreet 2011: project lijnstad 19 Recent afgelopen

Universiteit Gent

De Vlaamse ruimtelijke context wordt gekenmerkt door een bijzonder dicht netwerk aan infrastructuur, een verzameling van weinig betekenisvolle plekken, onder meer ingegeven vanuit een economische logica waar ontwerp een ondergeschikte rol toebedeeld kreeg ('netwerkstad'). Het project Lijnstad 19. Ruimte voor infrastructuur behandelt de fundamentele vraag hoe deze infrastructuur een plaats kan krijgen en een rol kan opeisen in de hedendaagse Vlaamse ruimtelijke context en maatschappi...

Project

Onderzoek naar koolstoftransport in planten gebruikmakend van het kortlevend isotoop 11C Historisch

Universiteit Gent

Een gemeenschappelijke projectaanvraag zal voorbereid worden rond het gebruik van het kortlevend isotoop 11C. 11C zal gebruikt worden om in vivo het intern CO2 transport in planten te onderzoeken. Een reeks van verkennende experimenten is gepland. De resulterende projectaanvraag zal ingediend worden bij de US National Science Foundation. Begeleiding van studenten en het geven van seminaries zijn ook opgenomen in de planning.

Project

Antimicrobieel gebruik, project EO1669. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WHO. UA levert aan WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

iMade. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

ZEIN2012Z128 UGANDA. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Nieuw Fabriek voor de Toekomst. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Multidisciplinary optimization of wind-farm ABL interaction

KU Leuven

Windenergie wordt steeds meer beschouwd als een van de meest aantrekkelijke technologieën voor het benutten van hernieuwbare energiebronnen. Zowel on- als offshore windparken zullen daarom steeds groter en groter worden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat grote windparken de atmosferische grenslaag in zijn geheel vertragen, waardoor de hoeveelheid beschikbare energie in de wind afneemt. Daarnaast kan het ook aangetoond worden dat de stabiliteit van de atmosfeer een grote impact heeft op de...

Project

Security architecture for smart grids

KU Leuven

Slimme elektriciteitsnetwerken (smart grids) zijn de elektriciteitsnetwerken van de toekomst. Ze vormen een uitbreiding van het huidige elektriciteitsnetwerk met o.a. bidirectionele communicatie tussen slimme metersen energiebedrijven. Ook zogenaamde slimme huishoudtoestellen en elektrische voertuigen kunnen aangesloten worden op het slimme elektriciteitsnetwerk. Ten slotte maken deze slimme elektriciteitsnetwerken gedistribueerde energieopwekking mogelijk. Het uitrollen van slimme elektricit...

Project

multiscale simulation of kinetic equations

KU Leuven

We will look into numerical methods for the simulation of kinetic equations with time-scale separation. A first step is when the time-scale separation leads to a hyperbolic scaling, in which a macroscopic transport equations arises in the long-time limit.

Project

Bubble dynamics of reactive gas injection in pyrometallurgical slag (Beldynamica van reactief gas in pyrometallurgisch slak)

KU Leuven

Grote hoeveelheden metaal worden elk jaar geproduceerd in metallurgische processen op hoge temperatuur. In deze processen wordt het metaal in gesmolten toestand bewerkt tot de gewenste kwaliteit is bekomen. De injectie van gas is een van de belangrijkste manieren waarmee het proces beïnvloed kan worden. Enerzijds reageert het gas met het metaal en anderzijds zorgt het ook voor een menging van het metaal waardoor de reacties sneller kunnen verlopen. Tijdens zulke processen vormt er zich ook ee...

Project

Structural and mechanical characterization of thet superior sagittal sinus - bridging vein complex.

KU Leuven

Acute subdural hematoma (ASDH) is one of the most frequent traumatic brain injuries (TBI) in road traffic accidents. In two thirds of all ASDH cases, the source is represented by a hemorrhagic cerebral contusion; yet, in nearly one third, the etiopathology directly relates to a bridgingvein (BV) rupture, which drains the venous blood from the cortical surfaces into the superior sagittal sinus (SSS. Nowadays, to study the biomechanics of ASDH and to assess the efficacy and to improve the desig...

Project

Metabole modellering en engineering vannbsp;lividans voor optimalisering van heterologe eiwitproductie.

KU Leuven

De biotechnologische sector zit in de lift zoals blijkt uit het stijgend marktaandeel van ondermeer biogebaseerde bulkchemicaliën, biofarmaceutische producten en enzymen. Naast ecologische voordelen zoals een lagere koolstofdioxide uitstoot door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, een lagere energieconsumptie en een gereduceerde afvalproductie, stimuleren technologische voordelen zoals hoge reactieselectiviteit, grote productzuiverheid en eenvoudigere procesvoering de verdere ontwikkel...

Project

Stress induced bioflocculation in membrane bioreactor (MBR)

KU Leuven

Het actief-slibproces is veruit de meest gebruikte techniek om afvalwater te zuiveren. Hoewel er vandaag talloze procesconfiguraties bestaan, wordt de globale procesefficiëntie steeds in sterke mate bepaald door de scheidingsstap van het actief slib (AS) en het gezuiverde water. Een absolute vereiste voor een efficiënte AS/water scheiding is een goed geflocculeerd actief slib.Om bioflocculatie te stimuleren wordt een actief-slibproces bedreven bij een lage organische belasting (food-to-microo...

Project

Development of a functional outcome prediction strategy for the design of orthoses.

KU Leuven

Naar schatting 200 miljoen Europese burgers lijden aan één of andere aandoening aan enkel of voet die gepaard gaat met verminderde functionaliteit van en/of pijn in de voet, het enkelgewricht of het kniegewricht. Door het verouderen van de bevolking neemt het aantal burgers met een dergelijke aandoening toe. Om de gangfunctie van de patiënten te herstellen,worden er dikwijls enkel-voet orthesen (AFO, Ankle Foot Orthosis) voorgeschreven, uitwendige hulpstukken die de beweging van de voet corri...

Project

Fundamental Resin Parameters in High Performance Sealing

KU Leuven

The sealant layer is critical for package integrity. Fundamentals of sealing are not yet well understood and performance tests (Hot Tack and Heat Seal) are not very accurate, reproducible and do not provide insight in the fundamentals. The goal of the project is to define the fundamental parameters which define heat seal performance. The goal is further to solve the measurement gaps there exist either by using known techniques or by assessing, developing the required technique. Knowledge an...

Project

.

KU Leuven

Interactie tussen HVDC en AC nettenOm de grote hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen in Zuid- en Noord-Europa te verbinden metde verbruikerscentra in centraal Europa is de aanleg van een nieuw net essentieel. Omwille van delange afstanden en de overzeese verbindingen, zaldit net waarschijnlijk een DC net zijn. Het huidigeAC net zal daarom niet overbodig worden, maar zal parallel met het DC net blijven bestaan. Deinteractie tussen enerzijds dit DC net en anderzijds het AC netmoet gecoördine...

Project

Reductionist Security.

KU Leuven

The research will involve an analysis of reductionist security methods with the goal of determining whether general statements can be made about secure cryptographic protocols. In particular, indifferentiability will be looked at in both the symmetric and asymmetric settings, with an eye on exploring weak indifferentiability more thoroughly through an understanding of multi-stage games.

Project

Optimalisatie van een quadrotor naar maximale autonomie

KU Leuven

De bedoeling van het doctoraat zal zijn om op theoretische en experimentele basis de autonomie van een quadrotor te verbeteren. Hierbij zullen onder andere de aerodynamische effecten aan bod komen, een nauwkeurig model wordt opgesteld en de energie-efficiëntie wordt verbeterd door optimalisatie van het energiebeheer en de energieconversie. Het ontwerp van de hardware van de quadrotor wordt geoptimaliseerd in samenspraak met eenoptimale controle voor langdurige operaties.

Project

Detection of both specific and category-level events in videostreams

KU Leuven

Events or activities can be defined as sequences of atomic actions. A specific event occurs at a particular moment in time and involves particular individuals (e.g. Carl Lewis winning the 1984 Olympic games 100m final), whereas a category-level event can have many different instances ofdifferent people performing similar actions (e.g. making a sandwich, ora car accident). The challenge of this project is to advance the state-of-the-art in detecting and recognizing such events. Is it possible ...

Project

Origin of Defects in Directed Self-Assembly of Diblock Copolymers Using Feature Multiplication (Over het ontstaan van defecten bij patroon vermenigvuldiging door middel van Geleide Zelf-Assemblage van diblock copolymeren) Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van dit project is om de belangrijkste parameters te identificeren die bijdragen aan het ontstaan van defecten bij patroon vermenigvuldiging door middel van geleide zelfassemblage (DSA) van diblock copolymeren (BCP). Dit zal bestudeerd worden aan de hand van een zogenaamd chemo-epitaxy proces. In een eerste stap is dit proces geïmplementeerd om eenpatroon van parallelle lijnen met een periodiciteit van 28nm op 300mm wafers te verkrijgen. Vervolgens zijn de proces omstandigheden voor ...

Project

What is the role of activated sludge flocs in membrane fouling build upin membrane bioreactors (MBRs)?

KU Leuven

Door de toenemende schaarsheid en bijhorende hoge kost van water, vormtde sluiting van de watercyclus een belangrijk ondezoeksonderwerp binnende procesindustrie. Afvalwaterzuivering door membraanbioreactoren (MBRs) biedt een aantrekkelijk perspectief. Dankzij de biodegradatie door actief slib, gevolgd door een membraanfiltratie kan het effluent dat van hoge en constante waterkwaliteit is, hergebruikt worden. De membraanvervuiling is echter verantwoordelijk voor hoge operationele kosten,waardo...

Project

Multi-modale magnetische resonantie data processing- en classificatiemethoden voor diagnose en therapiebeoordeling van tumorpatiënten

KU Leuven

Kwaadaardige glioma’s zijn aggressieve hersentumoren met een slechte prognose. Standaard magnetische resonantie beeldvorming (MRI) is momenteelde verkozen beeldvormingstechniek voor de diagnose en de opvolging van deze tumoren. MRI is echter onvlodoende specifiek om de aggressiviteit van de tumor en het resultaat van een behandeling te voorspellen. Het is daarom zinvol een multimodaal beeldvormingsprotocol te ontwikkelen waarin verschillende magnetische resonantie beeldvormingstechnieken (mag...

Project

The influence of microstructural gradients and interfaces on fatigue andshort crack growth

KU Leuven

This research is situated in the framework of the BELSPO IAP P7 projectINTEMATE #Multiscale mechanics of INTErface dominated MATErials#. In general, the work will be focused on fatigue properties of materials, and the phenomenon of short crack growth. The influence of a microstructuralgradient or a layered structure on these properties will be investigated and modelled. Materials with and without a gradient or layered structure will be produced and characterized by a large variety of techniqu...

Project

Computational Lithography for Advanced Logic Nodes

KU Leuven

Deze thesis, “Computationele Lithografie voor Geavanceerde Logic nodes”, heeft als hoofddoel de lithografische printbaarheid voor 20nm, 14nm en10nm Logic en SRAM nodes te optimializeren vanuit twee perspectieven: lithografie en cell-layout. Vanuit lithografisch standpunt zal computationele optimalisatie of OPC-modelering (Optical Proximity Correction) behandeld worden op volledige chips. De nadruk zal gelegd worden op de plaatsing van SRAF’s (Sub Resolution Assist Feature) , het zogenaamde ma...

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Cold Atmospheric Plasma for food decontamination

KU Leuven

Traditionele technieken voor decontaminatie van levensmiddelen maken gebruik van chemische biociden, die nadelige effecten kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu. Als antwoord op deze nadelige neveneffecten wordt gezocht naar innovatieve, groene technieken.Systemen gebaseerd op koud atmosferisch plasma (KAP) kunnen gebruikt worden bij de inactivatie van micro-organismen. Deze innovatieve techniek biedt een waardig alternatief aan de voedingsindustrie, vooral bij de behandeling van ver...

Project

Build over Water - Distributieanalyse Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor Mobiliteit vzw VIM' hebben voor het project ' Build over Water - distributieanalyse ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten over...

Project

Zonlicht gedreven synthese van chemicaliën en brandstoffen

KU Leuven

In dit onderzoek ontwikkelen we een cel voor de productie van brandstoffen met zonne-energie: een soort zonnecel waar brandstof uit komt in plaats van elektriciteit. Dit zorgt ervoor dat we hernieuwbare energie kunnen opslaan zodat we niet meer afhankelijk zijn van de directe aanwezigheid van zonlicht. Bovendien kunnen de brandstoffen niet enkel gebruikt worden om opnieuw elektriciteit op te wekken, maar ookvoor transport en zelfs de productie van duurzaam plastic. De cel ziet eruit als een s...

Project

Opstellen Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Deze opdracht omvat het opstellen van een referentiekader inzake duurzaam hoger onderwijs voor het Vlaamse hoger onderwijs.

Project

Monografie "The principle of mutual recognition in the EU internal market and the EU criminal justice area - A study into the viability of a cross policy approach". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Optimale opvolging van chronisch zieken in de thuisverpleging via een mobiele applicatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Veel patiënten in de thuisverpleging lijden aan chronische pijn, diabetes of lopen een risico op decubitus. De bestaande richtlijnen rond evidenced based nursing worden niet altijd waargemaakt. Met behulp van een mobiel elektronisch verpleegdossier zullen patiënten snel herkend worden als risicopatiënt en consequent worden opgevolgd. Daarnaast wordt ook de toepassing van de evidenced based protocols ondersteund.

Project

The Platonic Roots of Modern Science. Paolo Beni, Galileo Galilei and the Influence of Classical Tradition on the Scientific Revolution

KU Leuven

Historians of science have rightly focused on #the Galilean moment# since it was the key to understand the scientific revolution of the 17th century. But where did Galileo Galilei#s new insights come from? This project takes its starting point from new scholarly approaches by looking ata hitherto neglected source of Galileo: Paolo Beni#s work on Plato#s cosmology, mainly presented in his commentary on Plato#s Timaeus (totally,30 books). My previous research so far has shown that the eighteen ...

Project

Filosofie als therapie? Een onderzoek naar de toepassing van een Wittgensteiniaans idee in het morele domein.

KU Leuven

In zijn Filosofische onderzoekingen vergelijkt Wittgenstein filosofie met therapie. Filosofie is een methode die ons geneest van de ziekteom problemen te zien waar er geen zijn. Die ziekte is alomtegenwoordig onder filosofen, omdat ze voortdurend misleid worden door de taal. Veel filosofische problemen lijken alleen maar problemen. Door dat aan te tonen, doen we ze verdwijnen.Ten eerste ga ik na wat filosofische therapie precies is, welke rol het idee speelt in Wittgensteins filosofie, hoe he...

Project

Intellectual Curiosity in Medieval and Early Renaissance Philosophy

KU Leuven

The aim is to research intellectual curiosity in medieval and early Renaissance philosophy, taking Augustine as starting point before concentrating on the conflict between the Augustinian and Aristotelian conception of the human desire to know in scholastic philosophy, and finally completing the picture by looking at the reception of this scholastic debate in the first Renaissance histories of philosophy.

Project

Reason's Fidelity to the Divine Absolute: Metanoesis, Metaxology, and the Promise of Freedom

KU Leuven

The purpose of this dissertation is to investigate the relationship between faith and reasonthrough a comparative examination of contemporary philosophy of religion in Hajime Tanabe's #metanoesis#and William Desmond's #metaxology.#These two thinkers are selected at least for three reasons: 1) each of them holds his critical stance toward the problem of metaphysics and the theories of religion in Kantian and Hegelian philosophy;2) they both provide original contributions to the discussion conc...

Project

Reinhold’s Epistemology: The pursuit of certainty through Reinhold’s three mature phases, the Elementarphilosophie, Rational Realismand Philosophy of Language.

KU Leuven

Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) was een invloedrijk denker in de periode van de vroege post-kantiaanse filosofie. Zijn werk blijft in hoge mate overschaduwd door reuzen zoals Fichte, Schelling en Hegel, tot wier ontwikkeling hij heeft bijgedragen. De weinige aandacht die Reinhold heeft gekregen focust op zijn methode, en dit vrijwel uitsluitend binnen de eerste fase van zijn denken. In contrast hiermee probeer ik in mijn project licht te werpen op Reinholds conceptie van kennis zoals die z...

Project

Knowing the Particular: Thomist Perspectives in the Renaissance, from Henry of Gorkum to Dominicus of Flandria

KU Leuven

This dissertation will take up the problem of 'knowledge of the particular' in the Aristotelian tradition, looking at Thomistic interpretationsof this theme in the neglected 15th century. The very historical foundations of 'Thomism' - as a viable mode of philosophical enquiry - have yet to be fully uncovered, remaining burried in late-Scholastic and Renaissance thought. The Thomistic tradition has, by and large, been determined and characterized by the various trends that arose following Aete...

Project

Aquinas, Averroes, and the Moral Self

KU Leuven

This dissertation will require a large amount of research into the primary texts of Averroes, Aquinas, and their influences along with scholarly literature on these sources and research into more contemporary notions of subjectivity and its historical development, such as those developed my de Libera.

Project

Oxidatieve bioelektrosynthese voor de productie van chemicalien Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project ontwikkelen we een innovatieve co-cultuur benadering voor de oxidatieve bioproductie gelinkt aan elektrodes

Project

Spermabanken in België: Medische, Ethische en Economische Aspecten

Universiteit Hasselt

De nood aan een kwalitatief hoogstaande spermabank in ons land groeit. Waar vroeger het gebruik van donorsperma beperkt was tot heterokoppels waarbij de man onvruchtbaar was (azoöspermie of ernstige teratozoöspermie) of wanneer de mannelijke partner drager was van een erfelijke afwijking, doen nu ook steeds meer alleenstaande vrouwen of lesbische koppels een beroep op donorzaad om hun kinderwens te vervullen. Daarenboven heeft ons land ook te maken met een sterke instroom van buitenlandse pat...

Project

Ontogenie van CYPs en geneesmiddeltransporters in het gastrointestinaal systeem van de zebravis.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Tracering en regulatie van neonatale beta-cel neogenese

Vrije Universiteit Brussel

We willen onderliggende mechanismen ontrafelen: welke celtypen kunnen aanleiding geven tot de nieuwe beta cellen en welke hormonen of factoren kunnen worden gebruikt om de nieuwe formatie bij pasgeborenen, maar ook bij volwassenen te stimuleren?

Project

Algebraic and geometric structures in holographic descriptions of cosmological spacetimes

KU Leuven

The intended doctoral research is situated in the context of theoretical high-energy physics. More specifically, the aim is to employ the frameworks of string theory and field theories, particularly those describingsupergravities, to tackle questions arising in modern cosmology. These theories have been developed to provide (presently) the most accurate description of reality. Therefore, they are a promising tool to be appliedto answer questions arising in other fields of research, such as co...

Project

Nutriënt sensing in eukaryote cellen: moleculaire mechanismen en fysiologische relevantie.

KU Leuven

In dit GOA project werd een consortium van verschillende KU Leuven onderzoeksgroepen samengebracht met een interesse in nutrient sensing vanuiteen verschillend perspectief maar met het doel om nieuwe nutriëntsignaalwegen en gemeenschappelijke mechanistische principes en evolutieve connecties te identificeren tussen de verschillende systemen. Om dit doel tebereiken, zullen vier biologische systemen worden onderzocht die alle op één of andere manier mechanistisch verband houden met elkaar: sens...

Project

Hormonal control of food uptake and reproduction.

KU Leuven

Despite the huge diversity of animal species, some characteristics are shared by all of them. Metazoans are heterotrophs, implicating the basicneed for the intake and digestion of food, as well as for the intestinal absorption of nutrients. Important biological processes, such as growth and reproduction, strongly depend on this nutritional input. Therefore, it is crucial that animals can rely on internal mechanisms for regulation of these processes. Hormonal and neuronal signaling systems pla...

Project

Hoe worden neurale processen beïnvloed door verwachtingen over toekomstige gewaardwordingen? Een DCM benadering van voorbereidende EEG activiteit.

KU Leuven

Onderzoek naar visuele waarneming tracht te achterhalen hoe onze hersenen het patroon van licht op het netvlies omzetten in een bewuste en samenhangende interpretatie van de buitenwereld. De huidige opvatting over visuele perceptie is dat onze hersenen de meest waarschijnlijke toestand van de buitenwereld afleiden uit de sensoriële input en uit a priori verwachtingen. Wanneer en hoe spelen deze a priori verwachtingen een rol? Volgens de predictive coding theorie voorspellen onze hersenen acti...

Project

Het constitutief gedrag van granulaire grond onder herhaalde dynamischebelastingen

KU Leuven

Het doel van dit project is de ontwikkeling van gevorderde numerieke methodes voor de berekening van het dynamisch gedrag van grond, onderhevigaan een dynamische belasting van lage amplitude. Dit laat toe om de effecten van trillingen op gebouwen, afkomstig van weg- en spoorverkeer en bouwactiviteiten, te bestuderen. Onder een herhaaldelijke dynamische belasting gedraagt de grond zich op korte termijn elastisch, terwijl een significante plastische vervorming optreedt na een groot aantal belas...

Project

COMPUTATIONAL DESIGN OF CONJUGATED MATERIALS FOR OPTOELECTRONIC APPLICATIONS

KU Leuven

Conjugated organic materials have attracted much attention as building materials for optoelectronic devices such as organic/polymer light emitting diodes (OLEDs/PLEDs), dye-sensitized solar cells (DSSCs), etc. The conjugated organic materials have the advantages of being low cost and convenient in experimental synthesis and modifications. The operating principles, processes involving each type of the optoelectronic devices are well-documented. A good understanding of the key processes of the ...

Project

BESTCOM.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

VECTOR

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar de ontwikkeling van een veld installeerbare optische vezel aansluitingssysteem.

Project

Functionele studie van de ALK-F1174 mutatie in neuroblastoma

Universiteit Gent

Neuroblastoma, de derde meest frequente kindertumor, zorgt voor 15% kindkankersterfte. Kennis van ALK signalisering en identificatie van nieuwe knooppunten is nodig voor multi-component georïenteerde behandeling, dat de kans om resistente fenotypes te verwerven drastisch kan reduceren. Om targeted therapie te optimaliseren zal dit project de groei-promotende signalisering in neuroblastomacellen met ALKF1174L mutatie bestuderen alsook de moleculaire basis voor het coöperatief oncogeen effect t...

Project

"Citizen -led Gender Budget Initiatives" bij de lokale overheid: een quasi-experimentele impact studie gericht op de gezondheidszorg van het Kabale District, Oeganda. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van proteïne- en nucleïnezuurcomplexen met behulp van niet-denaturerende ion mobility massaspectrometrie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

2D-Dirac materials for terahertz-band nanoantennas.

KU Leuven

Dit onderzoek heeft tot doel nanoantennes te bestuderen gebaseerd op 2DDirac materialen (2DDMs): grafeen en topologische isolatoren (TIs). Microelectronica heeft er al voor gezorgd dat vele verwachtingen voor dagelijks gebruik, gerealiseerd zijn in domeinen zoals mobiele telefonie, auto-industrie, sensoren en dergelijke. Dit is bereikt door het gelijktijdig te verkleinen van de dimensies van het apparaat van macroschaal naar microschaal, als het vergroten van het frequentie bereik. De vraag n...

Project

Evolutionair ecologische perspectieven op het familieleven bij vogels: een studie naar de genetische en fenotypische mechanismen van bedelgedrag.

Universiteit Antwerpen

Bedelgedrag, de vraag naar voedsel door nog onzelfstandige jongen, is een gedrag van enorm groot belang, omdat het directe effecten heeft op de groei, overleving, en dus de fitness van de nestjongen. Jongen proberen met behulp van hun bedelgedrag de ouders te stimuleren om voedsel aan hen door te geven, maar hun vraag naar voedsel is vaak groter dan de ouders zouden willen geven, omdat, tenminste bij vogels, ouders en nestjongen niet genetisch identiek zijn. Op het ogenblik dat nestjongen bed...

Project

Study of neutron-rich isotopes between Ca and Ni using laser- and beta-NMR spectroscopy

KU Leuven

The research will focus on the nuclear structure of the neutron-rich isotopes lying between calcium (20 protons) and nickel (28 protons) on thechart of nuclides. In this region fascinating phenomena such as a changing shell structure, the appearance of new magic numbers and nuclear deformation are observed and need to be investigated more thoroughly. Excellent probes to study these phenomena are the nuclear spin, mean square charge radius and the nuclear moments (magnetic and quadrupole mome...

Project

Spierfunctionele MRI als een innoverende biomarker voor vezeltypering. Studie bij gezonde controlepersonen en chronische lage rugpijnpatiënten

Universiteit Gent

Het invasieve karakter van spierbiopsie bemoeilijkt uitgebreid onderzoek naar de vezeltypesamenstelling in spinale spieren. De literatuur wijst in de richting van Magnetic Resonance Imaging (MRI) als niet-invasief, in vivo alternatief. Het doel van dit onderzoek is om T2 relaxatietijd te valideren als innovatieve biomarker voor spiervezeltypesamenstelling en om fundamenteel inzicht te verwerven in de structurele onderverdeling van lumbale spieren.

Project

Exosomen: nanogidsen voor metastatische niche vorming

Universiteit Gent

Kankercellen secreteren oplosbare factoren en chemokines die BMDCs (bone marrow derived cells) recruteren naar plaatsen van toekomstige metastasevorming. Recent werden naast oplosbare factoren ook kleine vesikels (exosomen, 30-100 nm) beschreven die mRNA?s, miRNA?s en polypeptiden bevatten van de cel van origine. Dergelijke exosomen instrueren BMDCs om de metastatische niche te helpen voorbereiden.

Project

Preklinische ontwikkeling van een geoptimaliseerd dendritische cel-gebaseerde vaccin tegen acute myeloïde leukemie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel om een nieuw, geoptimaliseerd DC-vaccin te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het verkorten van de DC-kweekduur, het gebruik van IL-15 als alternatief voor IL-4 tijdens de differentiatie van monocyte-afgeleide DG en het bewerkstelligen van een efficiëntere DG-maturatie d.m.v. 'TolI-like receptor' (TLR)-stimulatie.

Project

De overheidswaarborg in het publiek en privaat recht

KU Leuven

In dit onderzoek zal worden nagegaan hoe overheidswaarborgen als instrument kunnen worden ingezet, onder andere in het licht van financieel-economische crisissen. De recente onrust op de financiële markten illustreert dat bij beleidsmakers het besef toeneemt dat er in bepaalde omstandigheden maatregelen nodig zijn om de (vrijemarkt)economie bij te stellen en het vertrouwen in het systeem te waarborgen. De overheidswaarborg is een dergelijke maatregel. De overheid kan optreden als persoonlijke...

Project

Bijzondere verdienste inzake maatschappelijke valorisatie - oproep 2012

Vrije Universiteit Brussel

Valorisatie of "technologie transfer" is de terbeschikkingstelling van (intellectuele) eigendomsrechten op universitaire kennis door verkoop of het verlenen van de toestemming tot het gebruik ervan, aan derden (waaronder overheid en bedrijven). Op die manier wordt aan die derden toegestaan deze kennis verder te ontwikkelen tot een product (in de meest brede zin van de betekenis) dat vervolgens wordt gecommercialiseerd, al dan niet door dezelfde partner

Project

Een nieuwe typologie van onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

eDiViDe+: integratie van eDiViDe in de Associatie KU Leuven. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project integreren we de technische ontwikkelingen van het LLP-Erasmus-project “eDiViDe” in de elektronica-opleidingen van de associatie. Het eDiViDe-project resulteert in een gedistribueerd virtueel labo voor digitaal ontwerp, opgezet in samenwerking met drie Europese partners. In het voorgestelde project werken we enerzijds werkvormen en toetsvormen uit die toelaten het eDiViDe-labo te gebruiken ter vervanging van (delen van) opleidingsonderdelen in de leerlijn van digitale elektroni...

Project

Interactions between financial markets and corporations.

KU Leuven

Een belangrijke ontwikkeling in de huidige financiële markten is de opkomst van flitshandelaars, een type handelaar dat computeralgoritmes gebruikt om ultrasnel beursorders te plaatsen (vaak in milliseconden). Deze handelaars zijn belangrijke marktparticipanten geworden en zijn goed voor 2/3 van het volume op sommige handelsplatformen. Echter, over de rol van flitshandelaars (goedaardig of kwaadaardig?) wordt momenteel hevig gedebatteerd door academici, regulatoren en marktparticipanten. Dit ...

Project

Robust, scalable kernel methods for genomic data fusion

KU Leuven

Endeavour is a system for candidate gene prioritization by genomic datafusion where the genomic data and the algorithm are closely intertwined. We have already shown that kernel methods perform better than our original system based on simple statistics. Using kernel methods is an elegant strategy because it decouples the original data from the machine-learning algorithms by using a representation of the data as a kernel matrix. This implies that heterogeneous data (binary vectors, real vector...

Project

Actieve mechanismen van Persoonlijkheidsontwikkeling gedurende de levensloop

Universiteit Gent

Het huidige project onderzoekt de Five-Factor Theory (McCrae & Costa, 1996) en Social Investment Theory (Roberts & Wood, 2006), twee prominente theorieen van normatieve persoonlijkheidsontwikkeling. Meer specifiek zal de bijdrage van genen versus omgevingsfactoren (i.e., sociale rollen, levensgebeurtenissen) onderzocht worden. Hiervoor zullen we een follow-up bevraging organiseren van een tweelingensteekproef waarvan reeds persoonlijkheidsdata verzameld werden in 1997 en 2000.

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering CMK voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Data-driven constraint solving.

KU Leuven

Een algemene maar zeer effectieve manier om Constraint Satisfaction Problems (CSPs) op te lossen is om gebruik te maken van constraint solving technieken. In constraint solving modelleert een expert een probleem door beperkingen (`constraints') te formuleren, waarna een generieke `solver' de oplossingen vindt die aan deze beperkingen voldoen. Hoewel er vaakveel probleem-specifieke data beschikbaar is over het probleem, wordt deze veelal genegeerd bij het oplossen van CSPs. Bestaande methoden ...

Project

Coagulation and fibrinolysis in gram-positive infections

KU Leuven

Het fibrinolytisch systeem is een krachtig proteolytisch instrument datpathogene micro-organismen kunnen gebruiken om hun verspreiding doorheen weefselbarrières te bevorderen. Voor veel pathogene bacteriën is bekend dat ze plasminogeen kunnen activeren, via specifieke plasminogeenactivatoren zoals streptokinase en stafylokinase, of door binding van gastheerplasminogeen aan het bacterieel oppervlak. Deze plasminogeen activatie blijkt in verschillende modellen een belangrijke virulentiefactor t...

Project

Studie van de intrahepatische weerstand en zijn determinanten in een ratmodel van ernstige nietalcoholische leversteatose (NAFLD). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Non-Alcohol Fatty Liver Disease (NAFLD) wordt gekenmerkt door de opstapeling van vet in hepatocyten (steatose) genoemd. Indien dit gepaard gaat met ontsteking en beschadiging spreekt men van NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) wat op zich weer gepaard kan gaan met fibrose en uiteindelijk cirrose. De juiste ontstaansmechanismen van deze beschadiging zijn grotendeels ongekend. In recent onderzoek vanuit onze groep konden we aantonen dat NAFLD lijdt tot een significante stijging van de drukken ...

Project

SUPURBFOOD - Naar duurzame manieren van urbane en peri-urbane voedselvoorziening

Universiteit Gent

In dit project willen we ?korte voedselketens? en ?multifunctionele landbouw? eerder vanuit een stedelijk perspectief ipv plattelandsperspectief te benaderen. Voedselketens verkorten is een manier om de milieu-impact van agro-voedingssystemen te beperken. Als de ecologische prestaties van het agro-voedingssysteem willen verbeteren, moeten ook andere stromen bekeken worden (bv. nutriënten, water, en stedelijk afval). Dit project wil al deze aspecten integreren.

Project

Upper Cretaceous Calciturbiditic deposits in South Albania: facies, geometry, diagenesis and associated reservoir properties

KU Leuven

The aim of the researches is to precise the relationships between a carbonate platform system and its associated slope in the south of Albania,considering the upper Cretaceous deposits. The research process is lead by different kind of methods, including a sedimentary deposition study, a paleontologic study as well as a diagenetic study. As a final goal,a conceptual transitionnal model is expected in order to highlight the sedimentologic features of a platform-to-slope system. Besides, the ...

Project

The effect of large-scale wind farms on the regional climatology

KU Leuven

The strong expansion of offshore wind parks, is likely to affect the regional climatology of the coastal areas surrounding the Atlantic, North Sea and Baltic Sea. The main aim of this PhD is to assess the climate effect of a change in sea use, due to large-scale offshore wind deployment. A wind turbine parametrization will be developed and implemented in the COSMO model in climate mode. This will be done in close collaboration with another PhD project, where wind-farm large-eddy simulations w...

Project

De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een 'gebruikersperspectief' (HRI).

Vrije Universiteit Brussel

Het uitgangspunt van het onderzoek is de vaststelling dat zowel individuen als groepen die houders zijn van mensenrechten, als de overheid en de andere entiteiten die de mensenrechten dienen te verzekeren, worden geconfronteerd met een veelheid aan mensenrechtenbepalingen die verschillen qua draagwijdte, focus, rechtskracht en beleidsniveau. Deze niet-hiërarchische accumulatie van mensenrechtenbepalingen resulteert in een complexe en ongecoördineerde juridische structuur die in sommige gevall...

Project

Fingerprinting en profiling van behandelde groentenmatrices: integratievan een algemene en specifieke benadering om procesgeïnduceerde chemische veranderingen te bestuderen.

KU Leuven

Al vanaf de introductie van thermische behandeling om de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen, is men op zoek naar manieren om de kwaliteitsdegradatie door verwarming te beperken. Het toenemend bewustzijn van het belang van de gezondheid-dieet relatie door de consument, heeft onderzoek gestimuleerd naar alternatieve preservatietechnieken steunend opprocesvariabelen die op een andere manier reacties in levensmiddelen beïnvloeden. De algemene doelstelling van dit werk kan samengevat wor...

Project

Een nieuw type van kostenefficiënte proefopzetten voor product- en procesinnovatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gehumaniseerde gistmodellen voor de studie van alfa-synucleïne en synphiline-1 inclusies en de rol van het cytoskelet bij hun vorming.

KU Leuven

De aggregatie van verkeerdelijk gevouwen proteïnen in amyloïdogene inclusies is een kenmerk van verschillende neurodegeneratieve ziekten. Eén van de voornaamste kenmerken bij de ziekte van Parkinson is de aanwezigheid van intraneuronale Lewy bodies, die hoofdzakelijk opgebouwd zijn uit geaggregeerd a-synucleïne and synphiline-1. In dit project zullen we gebruik maken van gehumaniseerde gistmodellen om de aggregatie en cellulaire toxiciteit van a-synucleïne en zijn interactiepartner synphiline...

Project

'Wo mistus, da Christus'. Een micro-perspectief op het gebruik van stedelijk afval als meststof in de Vlaamse landbouw in de nieuwe tijd. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

(Kosten-) effectiviteits analyses van rotavirus vaccinatie programma's verbeteren: dynamisch modelleren combineren met diepgaande onzekerheidsanalyse.

Universiteit Antwerpen

Het algemeen doel van dit project is om het gezondheidseconomisch onderzoek van vaccinaties te bevorderen op het vlak van het gebruikt van transmissie-dynamische modellen en onzekerheidsanalyse, en dit door de meest geavanceerde technieken voor transmissie-dynamisch modelleren en onzekerheidsanalyse toe te passen op het realistisch voorbeeld van ziekte door en vaccinatie voor rotavirus. Meer specifiek beoogt het onderzoek (1) een model te ontwikkelen dat het best de huidige kennis over rotavi...

Project

Officiële wetgeving en maatschappelijke betekenis: het homo-huwelijk als een voorbeeld van wettelijk pluralisme.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Socio-cultural Equilibrium between Urbanization and Sustainable Tourismin Developing Regions: Strategies, Approaches and Paradigmatic Effects

KU Leuven

It researches on the socio-cultural role of sustainable tourism development in the process of urbanization and internationalization in developing countries and regions. the research bases its hypothesis on a sustainable tourism development which underlines the continuum/spectrum from a static perspective, featuring the technocratic application of existent policies, theories, strategies, and plans to the objectified local tourism, to a dynamic perspective, regarding tourism as a procedural and...

Project

Pathofysiologische determinanten van inspanningsintolerantie in chronisch hartfalen; focus op endotheel en skeletspier disfunctie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie naar het genereren en de effectiviteit van gebaren bij sociale robots

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen we een nieuwe benadering om de gebaren door een robot te genereren, evalueren, onafhankelijk van de morfologie, en dit valideren op zowel het virtuele model als het echte model van sociale robots.

Project

Opsporen van influenza A virus quasi-species evolutie in de immune gasther met behulp van kwantitatieve geavanceerde sequentie-analyse Recent afgelopen

Universiteit Gent

De quasi-species evolutie van influenza A virussen in naive en immune gestheren zal vergeleken worden door gebruik te maken van kwantitatieve geavanceerde sequentie-analyse. De bekomen ontsnappingsmutaties zullen hierbij gekarakteriseerd worden in termen van firheid, competitief voordeel en stabiliteit. Dit zal een gedetailleerd inzicht bieden in de complexe dynamische natuur an de influenza A virus quasi-species diversiteit onder verschillende immune selectiedrukken.

Project

Het landhuis en de spanning tussen moderniteit en traditie in Vlaams verhalend proza: naar een nieuwe lectuur van Maurice Gilliams

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject beoogt een belangrijke herziening van de gangbare academische opvattingen over Maurice Gilliams (1900-1982). Het wil een nieuw licht werpen op het imago van Gilliams, de schrijver 'wiens literaire wereld weinig verband hield met de onmiddellijk aansprekende actualiteit of gangbare voorstellingswereld'. (M. de Jong) Zoals Gilles Deleuze op overtuigende wijze heeft laten zien dat er een andere Proust bestaat dan de van het werkelijke leven vervreemde schrijver die tussen g...

Project

Geavanceerde multi-methode detritische chronologie, toegepast op belangerijke intramontane en- voorlandbekkens van Centraal Azië: inzichten in de herkomst van de sedimenten en tektonische reconstructie

Universiteit Gent

Detritische sedimenten zijn de erosieproducten van kristallijne gesteenten en bevatten waardevolle informatie omtrent de tektonische evolutie van gebergteketens. In dit project wordt de Centraal Aziatische gebergtegordel geviseerd. Via thermochronologie wordt de thermo-tektonische geschiedenis van de sedimenten afgeleid en gelinkt aan de vorming, reactivering en exhumatie van de brongebergten en aan de sedimentatie en- begravingsprocessen in de afzettingsbekkens.

Project

Stochastische modellen in ziekteverzekeringen en verzekeringen niet-leven.

KU Leuven

Het doctoraatsproject getiteld ‘Stochastische modellen in ziekteverzekeringen en verzekeringen niet-leven’ bevindt zich in het veld van actuariële wetenschappen en actuariële statistiek. Meer specifiek zal hetproject handelen over actuariële modellen binnen ziekteverzekeringen enverzekeringen niet-leven. Het onderzoek zal gebeuren binnen de insurance onderzoeksgroep van KU Leuven onder de supervisie vannbsp;Katrien Antonio (KU Leuven), prof. dr. Michel Denuit (UCL) en prof. dr.Jan Dhaene (KU ...

Project

Ontwikkeling, synthese en evaluatie van nieuwe potente radioliganden voor beeldvorming van PDE7 en de rol van PDE7 in neurologische aandoeningen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Informatie-verwerking door individuele politieke actoren. De determinanten van de uitstraling, aandacht en actie in een vergelijkend perspectief (INFOPOL).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De impact van EU Multilaterale en Preferentiële Liberalisering van handel in diensten op binnenlandse regelgevende autonomie

KU Leuven

Diensten maken in de meeste ontwikkelde landen het belangrijkste deel van de economie uit. Maar de grensoverschrijdende handel in diensten blijft, in vergelijking, erg beperkt. In de zoektocht naar economische groeilijkt de liberalisering van de handel in diensten dus een voor de hand liggende piste. Toch blijkt dit politiek geen eenvoudige klus. Grensoverschrijdende handel in diensten wordt door zowel de Wereldhandelsorganisatie (WTO), een organisatie met alle belangrijke economieën (bijna 1...

Project

Immune mechanismen in voedselallergie bij honden Recent afgelopen

Universiteit Gent

Voedselallergie komt regelmatig bij honden voor en resulteert voornamelijk in atopie-achtige symptomen en minder frequent in gastrointestinale klachten. De diagnose kan alleen maar 100% zeker gesteld worden door de orale opname van het allergeen te voorkomen gevolgd door een orale challenge. Ook voor behandeling moet opname van het allergeen voorkomen worden. Optreden van klinische symptomen, diagnose en behandeling suggeren dat deze allergie zeer frequent te wijten is aan een type 4 overgevo...

Project

Nieuwe NMR methoden voor de studie van supramoleculaire zelfassemblage - toepassing tot de structuur-functie relatie van cyclische lipodepsipeptiden

Universiteit Gent

Nieuwe NMR methoden zullen worden ontwikkeld voor de studie van supramoleculaire assemblages. Deze zullen voornamelijk gebaseerd zijn op translationele diffusie- en heteronucleaire relaxatiemetingen. Deze zullen ook direct worden toegepast binnen een diepgaand onderzoek naar de werking van antimicrobiële cyclische lipodepsipeptiden en dan meer bepaald de relatie tussen hun zelfassemblerende eigenschappen, hun monomere en supramoleculaire structuur en hun biologische activiteit.

Project

De identificatie en preventie van creatine, carnosine en carnitine tekorten en de gevolgen voor vegetariërs

Universiteit Gent

Een vegetarisch diet zou bepaalde gezondheidsvoordelen hebben. Maar er is zo goed als niets geweten over de spier specifieke stikstofbevattende substanties (creatine, carnosine, carnitine), die belangrijk zijn voor de skeletspierfunctie. Dit project heeft als doel om na te gaan of er longitudinaal deficiënties optreden bij vegetariërs en wat de gevolgen hiervan zijn. Daarnaast zal onderzocht worden of supplementatie effectief is.

Project

Modellen met gauge-mediated supersymmetrie breking en hun signaturen in de Large Hadron Collider

Vrije Universiteit Brussel

Wij richten ons vooral op de fenomenologie van gauge bemiddeling, een klasse van SUSY breken regelingen, maar wij zullen flexibel blijven en openstaan voor bijdragen van de LHC.

Project

Ontwikkeling van nieuwe semi-parametrische mengmodellen voor interval gecensureerde data: mathematische eigenschappen, gedrag voor eindige steekproeven, vergelijkende studie, met toepassingen in het domein van antimicrobiële resistentie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Mengmodellen hebben de laatste jaren enorm veel interesse genoten en hebben zich ontwikkeld tot algemeen bekende en zeer populaire modellen. Deze mengmodellen leveren een natuurlijke omkadering voor het modelleren van ongeobserveerde heterogeniteit in populaties. In dit project is het mijn bedoeling om nieuwe mengmodellen voor toepassingen in het domein van Antimicrobiële Resistentie (AMR) te ontwikkelen en te bestuderen. Het doel dat centraal staat in dit onderzoek is het ontwikkelen van men...

Project

Internationale overschrijvingen en armoedebestrijding in de Filipijnen: bewijs van de Community-Based Monitoring System (CBMS) data.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Auteurs in de marge? Ethosconstructie en maatschappelijk discours in de naoorlogse Italiaanse literatuur: Ennio Flaiano en Goffredo Parise

Universiteit Gent

Het onderzoek beoogt een methodologische bijdrage te leveren tot de theorie van de literaire ethosconstructie (de strategische présentation de soi van de auteur in een tekst) op basis van een case study van twee naoorlogse Italiaanse auteurs die zichzelf voorstellen als ?buitenstaanders? in het literaire veld.

Project

weSPOT.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

TETRA-MuSeS. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De stap naar het engineeren van kant-en-klare Bot Vormende Eenheden voor effectieve en voorspellende botregeneratie.

KU Leuven

Herstel van botdefecten blijft een klinische uitdaging, veroorzaakt door beperkingen in het gebruik van autogreffen en allogreffen en de afwezigheid van botsubstituten voorzien van de nodige biologische en fysicochemische karakateristieken voor het induceren van botherstel. Naast de vereiste van een fundamenteel begrip van de cel-materiaal interacties, zijnde beschikbaarheid van diverse technologische hulpmiddelen en gestandaardiseerde productieprocessen van cruciaal belang. In dit project wo...

Project

Selectieve staal fractionering als een generische methode om de scheidingsperformantie van vloeistofchromatografie te verhogen

Vrije Universiteit Brussel

Het project is ook gericht op het genereren van nieuwe inzichten in de dynamiek betreffende overlapping, re-concentratie en latere remobilisatie van analyten op sterke adsorbenten met behulp van temperatuur cycli.

Project

Thuis Elektrisch Opladen (THEO). Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project wordt dan ook ruim aandacht besteed aan technologietransfer naar de elektro-installatiebedrijven. Naast deze opleiding wil men ook wetenschappelijke ondersteuning bieden aan Vlaamse KMO's die metEigen Vlaamse producten op de markt willen komen. Nieuwe technische mogelijkheden van verschillende communicatie-mogelijkheden voor mode 3 laden zullen onderzocht worden.

vorige 20001 - 20500 van 29739 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...60 Grootte: 10 20 50 500