< Back to previous page

Organisation

Language, Education and Society, Leuven

Research Group

Lifecycle:1 Dec 2005 →  Today
Organisation profile:

 

De onderzoeksgroep Taal & Onderwijs is een dynamische groep die zich richt op de studie van taalleren in al haar facetten. Het onderzoek dat in onze groep gedaan wordt wil de interactie tussen (1) de taalleerder, (2) desociale context en onderwijssituatie van de taalleerder en (3) de taal of inhoud via taal ontrafelen.

Onze onderzoeksgroep heeft vier onderzoeksspeerpunten:

  1. evaluatie
  2. taakgebaseerd taalleren
  3. woordenschat
  4. schrijfonderwijs en schrijfvaardigheid

 

Ondere onderzoekstopics die wij bestuderen zijn o.a.:

  • Impliciet en expliciet taalleren
  • Gestuurde taalverwerving
  • Taalbeleid, taal en gelijke kansen, meertaligheid
  • Taalvaardigheid
Keywords:Vocabulary, Language assessment, Instructed second language acquisition, Multilingualism, Language acquisition
Disciplines:Linguistics, Other languages and literary studies, Instructional sciences, General pedagogical and educational sciences