< Back to previous page

Project

Assessing Ethics, Responsibility, Sustainability (ERS) Mental Frames

Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe het complexe en pluriforme concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in leerplannen van zakelijk onderwijs kan worden beoordeeld. Er wordt voortgebouwd op eerder onderzoek naar de vertaling en uitvoering van de belangrijkste MVO uitdagingen in deze onderwijsinstellingen. Dit onderzoeksproject beoogt te onderzoeken hoe het pluralistische en betwiste karakter van MVO kan worden behouden in evaluatieprocessen van studenten. Ideale MVO-raamwerken (bijvoorbeeld de business case, de morele case) zullen worden gebruikt om de dominante opvattingen van individuen te beoordelen (met behulp van keuze-experimentmethodieken en attitudeschalen) en te onderzoeken hoe deze zijn ontwikkeld door de leerervaring. De bevindingen van dit onderzoek hebben een hoge waarde voor MVO beoordelingsmethoden (Sulitest, PRME, enz.).
Date:1 Jan 2021  →  Today
Keywords:Sustainability, Responsibility, Ethics, Business education, Assessment
Disciplines:Business ethics, Economics, business and management curriculum and pedagogics