< Back to previous page

Project

Development of a detailed thermochemical process model for the recovery of critical raw materials from waste streams in the Circular Economy.

Het doctoraatsonderzoek heeft tot doel te komen tot een gedetailleerd technisch ontwerp voor een gevorderde thermische behandeling van afval/biomassa, die de werkingsprincipes van verbranding, vergassing en pyrolyse in een enkel, multimodaal en operationeel flexibel proces combineert. Ontwerpcorrelaties en thermochemische gegevens zullen worden verzameld en modelprogramma’s opgesteld, om enkele van de meest gangbare procesconfiguraties voor thermische verwerking van afval/biomassa, zoals roostersystemen (in kruisstroomopstelling), gepakte/gefluïdiseerde bedden en looping hoge-temperatuurreactoren, te simuleren en te vergelijken. Eén of meerdere configuraties zullen in detail worden uitgewerkt met betrekking tot apparaat-dimensionering, warmte- en massabalansen (in stationaire toestand), warmte- en massatransport (in overgangstoestand) en partitionering van bepaalde chemische elementen over verschillende fasen (gas/vast). Dit doctoraatsonderzoek vormt de hoeksteen voor het ontwerp van een toekomstige experimentele thermische pilootinstallatie, die zal worden ontwikkeld in het labo.

Date:18 Sep 2020 →  Today
Keywords:Circular Economy, Waste Valorisation, (Bio)chemical Reactors, Partitioning of Elements, Critical Raw Materials Recovery, Thermal Processes
Disciplines:Materials recycling and valorisation, Heat and mass transfer, Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified, (Bio)chemical reactors, Metals recycling and valorisation
Project type:PhD project