< Back to previous page

Project

Development of intelligent lightweight material solutions for improved vibro-acoustic transmission problems

Dit onderzoek richt zich op de toepassing van metamaterialen op aerospace-structuren om hun vibro-akoestiekgedrag te verbeteren. Ten eerste moeten de concepten eenheidscel en dispersiekrommen volledig worden begrepen, te beginnen met meer algemene voorbeelden. Hierna zullen deze concepten worden toegepast op meer complexe situaties en zullen enkele analyses worden uitgevoerd. Het idee is om analytische, numerieke en experimentele analyses uit te voeren om te onderzoeken wat het gebruik van metamaterialen veroorzaakt voor de vibro-akoestische reacties van de structuur en ook de invloed van verschillende randvoorwaarden. Deze metamaterialen hebben het potentieel om stopbanden te creëren, met andere woorden, frequentiebereiken waar er geen vrije golfvoortplanting is, die kan worden afgestemd op het gewenste frequentiebereik waarin het systeem werkt. Het doel is om te bewijzen dat deze metamaterialen gunstige functies hebben in de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Date:8 Jan 2018 →  8 Jan 2022
Keywords:Vibro-acoustics
Disciplines:Control systems, robotics and automation, Design theories and methods, Mechatronics and robotics, Computer theory, Manufacturing engineering, Other mechanical and manufacturing engineering, Product development
Project type:PhD project