< Back to previous page

Project

An integrated approach of neuroimaging, neurocomputational modeling and neuromodulation for the identification of the primary pathology in stuttering.

Stotteren is een motorische spraakstoornis die een grote invloed heeft op de levenskwaliteit. Ontwikkelingsstotteren begint op kinderleeftijd en persisteert in 1% van de totale volwassen populatie. In tegenstelling tot ontwikkelingsstotteren ontstaat neurogeen stotteren ten gevolge van een neurologische stoornis bij volwassen die voorheen vloeiend spraken. Dit onderzoeksproject zal bestaan uit verschillende studies die gebruik maken van complementaire onderzoekstechnieken om de neurale processen onderliggend aan de deze twee types van stotteren te onderzoeken. In dit onderzoeksproject zullen de neurale processen bij kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoteren en volwassenen met neurogeen stotteren onderzocht worden aan de hand van Event-gerelateerde Potentialen, functionele Near InfraRed Spectroscopie en Magnetische Resonantie Beeldvorming. Deze beeldvormingsgegevens zullen aangevuld worden met neuromodulatie-experimenten bij volwassenen die stotteren. De specifieke onderzoekshypotheses worden gemodelleerd aan de hand van een neurocomputationeel model van spraakproductie om gedetailleerde predicties te maken met betrekking tot causale en compensatoire relaties.
Date:1 Oct 2012  →  30 Sep 2013
Keywords:Stuttering, Speech, Neurocomputational modelling, Neuromodulation, Event-related potentials, Diffusion tensor imaging
Disciplines:Medical imaging and therapy, Other paramedical sciences