< Back to previous page

Project

Network meta-analysis in the Behavioral Sciences: Models and applications.

Het voorgestelde project wil hiaten opvullen in het onderzoek naar netwerk meta-analyse, een techniek dat directe en indirecte evidentie voor de effectiviteit van meerdere behandelingen over studies heen combineert om een rangorde voor de effectiviteit van een behandeling voor een specifiek probleem te kunnen verkrijgen. Binnen het kader van dit project zijn 5 studies gepland, hoewel slechts twee ervan onder het PDM mandaat uitgevoerd zouden worden. De eerste studie bestaat uit het opstellen van een instructiepaper om onderzoekers (uit de psychologische en pedagogische wetenschappen) aan te leren hoe een netwerk meta-analyse stap voor stap uit te voeren. De tweede studie bestaat uit een systematisch overzicht dat de basiskenmerken van netwerk meta-analyses die gepubliceerd werden in de psychologische en pedagogische wetenschapsdisciplines omschrijft: het aantal opgenomen studies, het aantal behandelingen, de connectiviteit van het netwerk, etc. De kenmerken van de netwerk meta-analyse die uit dit overzicht voortkomen zullen dienen voor het ontwerpen van de daaropvolgende simulatiestudies (gepland binnen het kader van het FWO project).
Date:1 Jan 2021 →  31 Aug 2021
Keywords:network meta-analysis, systematic review, statistics
Disciplines:Statistics and data analysis, Methodology of pedagogical and educational research