< Back to previous page

Publication

'Anyway, the point is': hoe signaleren docenten (minder) belangrijke informatie?

Journal Contribution - Journal Article

De internationalisering van het hoger onderwijs gaat vaak gepaard met de invoering van het Engels als onderwijstaal. Hoe effectief het doceren en leren in deze vreemde taal verloopt, staat nog niet vast. Wél is al gebleken dat zowel docenten als studenten hierbij problemen ondervinden. Een duidelijk gestructureerd college helpt studenten bij het begrijpen en notities nemen en compenseert deels de soms minder duidelijke communicatie door de docent. Een belangrijke soort structurele aanduidingen zijn verbale signalen van het relatieve belang van bepaalde punten in het collegediscours. De taalkundige studie van authentieke colleges laat ons toe na te gaan hoe dit gebeurt. Om inzicht te verwerven in hoe het onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke punten door moedertaalsprekers van het Engels wordt gesignaleerd identificeerde ik ‘belangrijkheidsmarkeerders’ in Britse colleges. De resultaten kunnen verwerkt worden in handboeken en cursussen academisch Engels en laten ons toe niet-moedertaalsprekers gerichter te trainen in het herkennen en produceren van dergelijke structuuraanduidingen. De studie onthult een enorme verscheidenheid aan belangrijkheidsmarkeerders die vaak ook weinig expliciet zijn en toont dat onze intuïtie over het taalgebruik in een specifiek genre zoals het college niet noodzakelijk strookt met het reële taalgebruik.
Journal: OVER TAAL (KORTRIJK-HEULE)
ISSN: 1373-5470
Issue: 1
Volume: 53
Pages: 6 - 8
Publication year:2014