< Back to previous page

Publication

Astronomen in Oudenburg : de belangstelling voor wiskundige wetenschappen in de 17e-eeuwse Sint-Pietersabdij

Book Contribution - Chapter

Book: Van perkament tot papier : het scriptorium en de bibliotheek van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg
Pages: 90 - 99
Publication year:2017
Accessibility:Closed