< Back to previous page

Publication

Coffee Stores, from burner to barista

Book - Book

Subtitle:The complete coffee history from 1860 onwards
Een dampend kopje koffie biedt troost, afleiding of een ogenblik rust. Het hoort bij thuis, of net bij onderweg. Ook voor de intrigerende geschiedenis van de Belgische koffie is er geen gebrek aan invalshoeken. Bijvoorbeeld de koffieplant. Die werd in de zeventiende eeuw begeerd en beschermd onder Arabisch monopolie, maar groeide uit tot een plantageplant die wereldwijd succes oogstte. Tegenwoordig staat hij opnieuw onder druk, deze keer door de klimaatverandering. Omgekeerd verging het het ambacht van de koffiebrander. Van bij het ontstaan van kof-fiebranderijen werden stappen gezet naar meer industrialisering en mechanisering. Maar net op het punt dat de koffiebrander overbodig leek te worden, schoten ambachtelijke branderijen weer als paddenstoelen uit de grond. En wie denkt dat de barista een hedendaagse uitvin-ding is, is bij deze een illusie armer: al van bij de opkomst van koffiehuizen sinds het midden van de zestiende eeuw werd het zwarte goud geschonken door een specialist die de kneepjes van het vak kende.Vandaag doen authenticiteit en beleving in de koffiewereld weer hun intrede. Bonen krijgen een gezicht en een verhaal. In heldere teksten en geïllustreerd met originele foto’s worden in dit boek het erfgoed, het vakmanschap en de koffietradities belicht. Auteurs Greet Draye en Femke Paulussen zijn verbonden aan het Centrum Agrarische Geschiedenis. Koffiestoriesis ook de naam van de bijbehorende online en reizende expo, en van de grote koffietentoon-stelling in de Plantentuin Meise in het voorjaar van 2021.
Number of pages: 240
Publication year:2020