< Back to previous page

Publication

Coronabetogers tegen het licht gehouden

Book - Report

Subtitle:een beschrijvend onderzoek naar de kenmerken, opvattingen, drijfveren, mobilisatie- en participatiepatronen van coronabetogers
Concreet bevroegen we twee coronaprotesten die in januari 2022 plaatsvonden te Brussel. Op 9 januari bracht organisator Samen voor Vrijheid zo’n 5.000 deelnemers op de been met hun mars ‘Jaar van de vrijheid’. Twee weken later, op 23 januari, mobiliseerde Europeans United ongeveer 50.000 deelnemers voor ‘vrijheid, democratie en mensenrechten’. Deze betogingen maken deel uit van een bredere golf aan coronaprotest. Het startschot van deze golf werd—voor het grote publiek althans—gegeven op 20 november 2021. Op die dag betoogden in naam van Samen voor Vrijheid 35.000 mensen in Brussel, een opkomst die zowel de organisatoren zelf, als de pers en politie verbaasden.1 De deelnemers betoogden tegen de coronapas, de in hun ogen buitenproportionele maatregelen en het heersende angstklimaat, maar ook voor het aan bod laten komen van een breder wetenschappelijk geluid in het publieke debat.2 Ook de betoging van Europeans United stelde soortgelijke eisen voorop, waarbij sterk de nood aan publiek debat naar voren geschoven werd.Kortom, waar bij de start van de pandemie mensen voornamelijk op straat kwamen om te applaudisseren voor de zorg, doen ze dat nu steeds vaker om hun ongenoegen te uiten over het coronabeleid. Maar wie zijn deze betogers juist? Wat zijn de maatregelen waar zij het meest kritisch tegenover staan? Wat kan er volgens hen concreet beter? En hoe kijken zij aan tegen politiek, pers en democratie? De structuur van ons rapport is als volgt. Eerst lichten we kort het betogingsonderzoek van de onderzoekgroep Media, Middenveld & Politiek (M²P; Universiteit Antwerpen) toe. Na deze beknopte methodologische informatie gaat het eigenlijke rapport van start. We schetsen het sociaal-demografische profiel van de coronabetoger, situeren hen in het partijpolitieke landschap en laten uitgebreid hun mening over vaccinatie, maatregelen, polarisering, wantrouwen, mainstream media, wetenschap en politieke participatie aan bod komen.
Number of pages: 24
Publication year:2022
Keywords:Minutes and reports
Accessibility:Open