< Back to previous page

Publication

De la fenomenologie la responsabilitate : comentarii cu privire la Lingvistica lenta : un manifest

Journal Contribution - Journal Article

Manifestul lui Johannes Kabatek [Slow linguistics U+2013 a manifesto] stârneste întrebari importante care merita o examinare atenta în continuare. În aceste comentarii, voi oferi câteva observatii cu intentia de a completa manifestul si în speranta de a ne adânci întelegerea câtorva chestiuni pe care el le vizeaza. Pe parcursul comentariilor, voi lua anumite afirmatii din manifest ca punct de plecare si voi dezvolta apoi propriu-mi punct de vedere.Traducerea în româneste a acestui text a fost efectuata de Cristinel Munteanu. Versiunea originara a articolui lui Klaas Willems, From phenomenology to responsability. Comments on U+2018Slow linguistics U+2013 a manifestoU+2019, s-a publicatîn revista U+201ETexto! Textes et culturesU+201D (vol. XXIV, nr. 1, 2019, p. 4-10) imediat dupa articolul lui J. Kabatek, Slow linguistics U+2013 a manifesto (ibid., p. 1-4). Textul lui Kabatek (fara comentariile ample ale profesorului Klaas Willems) a aparut deja în traducere româneasca (cu titlul Slow linguistics U+2013 un manifest) în cartea lui Johannes Kabatek, Eugeniu Coseriu. Pagini de exegeza si de reconstructie biografica, editie îngrijita de Cristina Bleortu, Institutul European, Iasi, 2020, p. 163-168. Am preferat sa oferim aici, pe cont propriu, si traducerea româneasca a citatelor din manifestul lui J. Kabatek,pe care le-am redat în ghilimele, cu italice, asa cum au fost transcrise si de K. Willems.
Journal: LIMBA ROMÂNA (MOLDOVA)
ISSN: 0235-9111
Issue: 1
Volume: 31
Pages: 45 - 53
Publication year:2021