< Back to previous page

Publication

Evaluatie van het onderwijspersoneel

Book - Book

Subtitle:beleid en praktijk in het Vlaamse secundair onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en voor volwassenenonderwijs
Edition: 99
Volume: 99
Number of pages: 419
ISBN:978-90-441-3022-5
Publication year:2013
  • Handle: 10067/1080970151162165141