< Back to previous page

Publication

Het ideale profiel van de junior auditor, zoals gepercipieerd door de Belgische auditwereld

Journal Contribution - Journal Article

De vraag vanuit de auditwereld naar junior auditors is de laatste jaren steeds toegenomen. Door het vraagoverschot vindt zowat elke geïnteresseerde reeds een job als junior auditor vooraleer zij/hij1 afgestudeerd is. Door de toegenomen competitie tussen de verschillende auditkantoren ontstaat de perceptie dat de focus op kennis als belangrijkste aanwervingscriterium onder druk komt te staan. Ook de recente wijzigingen in de toelatingsexamens van het IBR versterken deze indruk. In dit onderzoek wordt nagegaan of deze perceptie terecht is, en wordt op zoek gegaan naar het ideale profiel van de junior auditor, zoals gepercipieerd door de auditwereld. Uit de literatuur blijkt alvast dat de focus bij de aanwerving van een junior auditor niet langer meer op kennis ligt en worden er twaalf andere kenmerken van het auditberoep naar voor geschoven die van belang zouden zijn bij de aanwerving. Ook de interviews die werden afgenomen bij tien Belgische respondenten bevestigen dat kennis binnen de Belgische auditwereld niet langer het belangrijkste aanwervingscriterium is voor een junior auditor. Auditkantoren geven aan dat ze de dag van vandaag veel meer focussen op kenmerken waarop ze weinig tot geen invloed hebben, zoals het kritisch denkvermogen, de sociale vaardigheden, de teamwerking, de stressbestendigheid en het timemanagement van een sollicitant.
Journal: Accountancy & Bedrijfskunde
ISSN: 0770-7142
Issue: 5
Volume: 2019
Pages: 47 - 67
Publication year:2019
Keywords:aanwervingscriteria, profiel junior auditor, kennis, IBR, Big4 versus niet Big4