< Back to previous page

Publication

Informatieverwerving vanuit het perspectief van de gametendonor: mogen sperma- en eiceldonoren informatie ontvangen over hun donorkinderen?

Journal Contribution - Journal Article

Sinds enkele jaren ondergaat de praktijk van de gametendonatie internationaal een sterke evolutie. Zowel in de literatuur als in de praktijk weerklinken er steeds vaker stemmen om donorkinderen informatie te geven over hun donor. Opvallend is dat deze beweging zich enkel concentreert op de belangen van de donorkinderen. In dit manuscript wordt er ingezoomd op een andere partij: de donor. Er wordt nagegaan of donoren eveneens belang hebben bij informatie over hun donorkinderen en of dit een voldoende reden is om ze hierop recht te geven. De volgende argumenten komen aan bod: 1. donoren hebben belang bij medische informatie over hun donorkinderen voor hun eigen gezondheid, 2. donoren moeten erkenning krijgen voor hun altruïstische daad in de vorm van informatie over het aantal donorkinderen geboren uit hun donatie, 3. de bezorgdheid van sommige donoren over het welzijn van hun donorkinderen zou verminderd kunnen worden door algemene informatie hierover, 4. donoren hebben belang bij bepaalde informatie over hun donorkinderen voor een volledige ontwikkeling van hun identiteit en 5. identificerende informatie is bruikbaar voor donoren die contact wensen met hun donorkinderen. De argumenten 1, 2 en 4 blijken voldoende redenen te vormen om hierop een recht te baseren.
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Issue: 1
Volume: 70
Pages: 3 - 10
Publication year:2014