< Back to previous page

Publication

Langetermijneffecten van zittenblijven en afstromen op opleidingsniveau, participatie in levenslang leren en de beroepscarrière

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Pedagogische Studiën
ISSN: 0165-0645
Issue: 5
Volume: 90
Pages: 74 - 88
Publication year:2013