< Back to previous page

Publication

Ontwikkeling en implementatie meetnetten natuurlijk milieu

Book Contribution - Chapter

Book: Programmatorische aanpak stikstof – platform passende beoordeling. Onderzoek, monitoring, methodologie-ontwikkeling en data-ontsluiting door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (PAS-PPB periode 2015-2019)
Series: Rapporten Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Pages: 106-116
Number of pages: 11
Publication year:2020
Keywords:Environment