< Back to previous page

Publication

Spreken met licht. Magische projectieplaatjes

Journal Contribution - Journal Article

Ondanks de enorme populariteit van lantaarnplaatjes in de negentien-de en de eerste helft van de twintigste eeuw en de zeer diverse domei-nen waarin ze werden ingezet, verdwenen ze na de jaren 1950 geruis-loos uit beeld. Nieuwe media namen hun plaats in. Tot nu toe bleven ze als historische bron onderbelicht. Het onderzoeksproject B-magic, een samenwerking tussen onderzoekers uit diverse disciplines en verbon-den aan verschillende Belgische universiteiten, brengt daar verande-ring in. De lantaarnplaatjes in de archieven van KADOC onthullen hoe en welke ideeën en idealen werden verspreid in België.
Volume: 20
Pages: 4 - 9
Publication year:2020