< Back to previous page

Publication

Welzijn, primaire levensbehoeften en delinquentie bij adolescenten: Etiologische assumpties van het Good Lives Model getoetst.

Journal Contribution - Journal Article

Een recente rehabilitatietheorie, het ‘Good Lives Model’ (GLM), stelt dat interventies die gericht zijn op een hoger welzijn, het recidiverisico duurzamer kunnen verlagen door de belofte van een gelukkiger en prosociaal leven, in plaats van louter een minder risicovol leven. Hoewel de GLM-theorie veelbelovend is, is er nog weinig empirisch onderzoek verricht naar de onderliggende assumpties, de toepasbaarheid en de mogelijke effecten van dit model. Specifiek onderzoek naar het GLM bij jongeren staat nog meer in de kinderschoenen. Daarom onderzochten we de twee etiologische basisassumpties van het GLM in een grote groep adolescenten van 14 tot en met 18 jaar uit de algemene populatie (n=5.776), aan de hand van zelfrapportagevragenlijsten omtrent welzijn, primaire levensbehoeften en delinquentie. Uit de resultaten blijkt dat een verminderd subjectief ervaren globaal welzijn gerelateerd is aan delinquent gedrag. Vooral de primaire levensbehoeften aan verbondenheid en werken aan een financieel stabiele toekomst lijken belangrijk als doelen voor interventies gericht op rehabilitatie van jeugddelinquenten.
Journal: Tijdschrift voor Criminologie
ISSN: 0165-182X
Issue: 2-3
Volume: 62
Pages: 298 - 324
Publication year:2020