< Back to previous page

Researcher

Jens De Rycke

 • Research Expertise:

  Social value of elite sport

  Elite sport policy

  Stimulation of grassroots sport participation

  Ethics in sport

                                                                                                                                          

  PERSONALIA

   

   

  Geboortedatum: 9 februari 1989

  Geboorteplaats: Dendermonde

  Nationaliteit: Belg

  Burgerlijke staat: in een relatie

  Rijbewijs: B

    

  WERKERVARING

  Oktober 2014 – heden: PhD project The Social Value of Elite Sport 

  Onderzoeksgroep SPLISS & SASO, VUB vakgroep SBMA

  Januari 2014 – Juni 2014: Wetenschappelijk medewerker 

  Onderzoeksproject: Ethiek in de sport, VUB vakgroep BETR

  Maart 2013 – december 2014: Wetenschappelijk medewerker

  Onderzoeksproject:  Effectiviteit van Sportpromotionele Events, UGent team Sportmanagement & VUB vakgroep SBMA

  September 2012 – februari 2013: Wetenschappelijk medewerker

   Onderzoeksproject: Ethiek in de sport, UGent team sportmanagement 

   

  OPLEIDINGEN 2011 – 2012 2010 – 2012
  • PG Business Event Management a/d Artevelde Hogeschool Gent

   

  • Master Sportmanagement a/d Vrije Universiteit Brussel
  2007 – 2010
  • Bachelor LO en Bewegingswetenschappen a/d Vrije Universiteit Brussel
  2004 – 2007
  • Wetenschappen – Sport in het Koninklijk Atheneum Aalst
  2002 – 2004
  • Moderne talen – Wiskunde in de Sint-Martinus Middenschool te Asse

   

   

  Werkervaring: toelichting

  Ethiek in de Sport

  ICES voert in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een 2 jaar durende overheidsopdracht uit: “Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld”. Hiervoor werkt ICES samen met vier universiteiten (KUL, UA, UGent en VUB). In het kader hiervan was ik verantwoordelijk voor de input van zowel de UGent als de VUB.

  Het deelluik van de UGent richtte zich in de eerste plaats op het inbedden van ethisch handelen op het bestuurs- en managementniveau van sportclubs. Concreet is er gewerkt rond de rol die de overheid kan spelen in het creëren van het juiste klimaat bij sportclubs, hoe sportclubs zelf ethiek in hun management kunnen inbedden, en welke zelfregulerende krachten aan het werk zijn om clubs te bewegen tot meer ethisch gedrag. Het project mondde onder meer uit in de managementbrochure ‘Ethiek ook in jouw sportorganisatie’.

  Het accent van het VUB-deelluik ligt op de didactische ondersteuning om sportbegeleiders gericht te helpen bij ethisch verantwoord begeleiden, het stimuleren van pro-sociaal gedrag en het aanpakken van ethische dilemma’s. Op basis van dataverzameling in jeugd- en sportcontext werd een didactische tool opgesteld. Deze omvat concreet cursusmateriaal en tips die gehanteerd kunnen worden binnen de opleiding en bijscholing van lesgevers en trainers. 

  Effectiviteit van Sportpromotionele Events

  Dit Adhoc onderzoek kadert binnen het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en had als doel na te gaan in welke mate sportpromotionele evenementen effect hebben op de sportparticipatie. Voor de financierende overheden is het namelijk belangrijk te weten wat de ROI van de geïnvesteerde middelen is in termen van effecten op sportparticipatie. Tevens werden de organisatiekenmerken en succesfactoren in kaart gebracht van vier grootschalige events, zowel op het vlak van marketing en communicatie als sportpromotie. Het project mondde uit in een set van aanbevelingen die organisatoren van evenementen kunnen ondersteunen in het behalen van hun sportieve en extra-sportieve doelstellingen.

  Masterproef

  Mijn masterproef draagt de titel ’Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Voetbal: Analyse van de Vlaamse Proeftuin Open Stadion’. Het doel van de masterproef was een beeld te krijgen van het nut en de kracht van de Vlaamse proeftuin ‘Open Stadion’. Met behulp van de Vlaamse proeftuin ’Open Stadion’ stimuleert Open Stadion vzw (nu Football+Foundation) sinds 2008 de profvoetbalclubs om een duurzaam sociaal-maatschappelijk engagement op te nemen. Er werd aantoonbare (meer)waardecreatie gevonden en we formuleerden aanbevelingen hieromtrent met het oog op een verbeterde proeftuin ‘Open Stadion’. Open Stadion vzw was tevens mijn stageplaats als student Sportmanagement. 

  BEKWAAMHEDEN & INTERESSES

   

  IT-ervaring

  • MS Office : MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
  • Statistics: SPSS Inc., HLM
  • Presentation: Prezi
  • Mac OS X
  • Windows 

   

  Socio-maatschappelijke ervaringen

   

  Hobby’s

  • 3 jaar leider in de Chiro KKOS
  • Vrijwilligerswerk bij Special Olympics
  • Vrijwilligerswerk bij Football+ Foundation
  • Begeleider bij Fitness & Danscentrum DASA
  • Monitor bij Sportkampen
  • (zaal)voetballen
  • Sportcompetities opvolgen
  • Reizen

   

   

  Talenkennis

   

  Spreken

  Schrijven

  Begrijpen

  Nederlands

  moedertaal

  moedertaal

  moedertaal

  Engels

  zeer goed

  zeer goed

  zeer goed

  Frans

  basis

  basis

  basis

   

   

   

  PERSOONLIJKHEID

   

  Talenten

  • natuurlijk leiderschap
  • creatief
  • relativerend vermogen
  • teamplayer
  • omgaan met stress

   

  Eigenschappen

  • sportief
  • verantwoordelijk
  • doorzettend
  • enthousiast
  • dynamisch

   

 • Keywords:Physical education and physiotherapy
 • Disciplines:Agricultural, veterinary and food sciences
 • Users of research expertise:

  Social value of elite sport

  Elite sport policy

  Stimulation of grassroots sport participation

  Ethics in sport

                                                                                                                                          

  PERSONALIA

   

   

  Geboortedatum: 9 februari 1989

  Geboorteplaats: Dendermonde

  Nationaliteit: Belg

  Burgerlijke staat: in een relatie

  Rijbewijs: B

    

  WERKERVARING

  Oktober 2014 – heden: PhD project The Social Value of Elite Sport 

  Onderzoeksgroep SPLISS & SASO, VUB vakgroep SBMA

  Januari 2014 – Juni 2014: Wetenschappelijk medewerker 

  Onderzoeksproject: Ethiek in de sport, VUB vakgroep BETR

  Maart 2013 – december 2014: Wetenschappelijk medewerker

  Onderzoeksproject:  Effectiviteit van Sportpromotionele Events, UGent team Sportmanagement & VUB vakgroep SBMA

  September 2012 – februari 2013: Wetenschappelijk medewerker

   Onderzoeksproject: Ethiek in de sport, UGent team sportmanagement 

   

  OPLEIDINGEN 2011 – 2012 2010 – 2012
  • PG Business Event Management a/d Artevelde Hogeschool Gent

   

  • Master Sportmanagement a/d Vrije Universiteit Brussel
  2007 – 2010
  • Bachelor LO en Bewegingswetenschappen a/d Vrije Universiteit Brussel
  2004 – 2007
  • Wetenschappen – Sport in het Koninklijk Atheneum Aalst
  2002 – 2004
  • Moderne talen – Wiskunde in de Sint-Martinus Middenschool te Asse

   

   

  Werkervaring: toelichting

  Ethiek in de Sport

  ICES voert in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een 2 jaar durende overheidsopdracht uit: “Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld”. Hiervoor werkt ICES samen met vier universiteiten (KUL, UA, UGent en VUB). In het kader hiervan was ik verantwoordelijk voor de input van zowel de UGent als de VUB.

  Het deelluik van de UGent richtte zich in de eerste plaats op het inbedden van ethisch handelen op het bestuurs- en managementniveau van sportclubs. Concreet is er gewerkt rond de rol die de overheid kan spelen in het creëren van het juiste klimaat bij sportclubs, hoe sportclubs zelf ethiek in hun management kunnen inbedden, en welke zelfregulerende krachten aan het werk zijn om clubs te bewegen tot meer ethisch gedrag. Het project mondde onder meer uit in de managementbrochure ‘Ethiek ook in jouw sportorganisatie’.

  Het accent van het VUB-deelluik ligt op de didactische ondersteuning om sportbegeleiders gericht te helpen bij ethisch verantwoord begeleiden, het stimuleren van pro-sociaal gedrag en het aanpakken van ethische dilemma’s. Op basis van dataverzameling in jeugd- en sportcontext werd een didactische tool opgesteld. Deze omvat concreet cursusmateriaal en tips die gehanteerd kunnen worden binnen de opleiding en bijscholing van lesgevers en trainers. 

  Effectiviteit van Sportpromotionele Events

  Dit Adhoc onderzoek kadert binnen het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en had als doel na te gaan in welke mate sportpromotionele evenementen effect hebben op de sportparticipatie. Voor de financierende overheden is het namelijk belangrijk te weten wat de ROI van de geïnvesteerde middelen is in termen van effecten op sportparticipatie. Tevens werden de organisatiekenmerken en succesfactoren in kaart gebracht van vier grootschalige events, zowel op het vlak van marketing en communicatie als sportpromotie. Het project mondde uit in een set van aanbevelingen die organisatoren van evenementen kunnen ondersteunen in het behalen van hun sportieve en extra-sportieve doelstellingen.

  Masterproef

  Mijn masterproef draagt de titel ’Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Voetbal: Analyse van de Vlaamse Proeftuin Open Stadion’. Het doel van de masterproef was een beeld te krijgen van het nut en de kracht van de Vlaamse proeftuin ‘Open Stadion’. Met behulp van de Vlaamse proeftuin ’Open Stadion’ stimuleert Open Stadion vzw (nu Football+Foundation) sinds 2008 de profvoetbalclubs om een duurzaam sociaal-maatschappelijk engagement op te nemen. Er werd aantoonbare (meer)waardecreatie gevonden en we formuleerden aanbevelingen hieromtrent met het oog op een verbeterde proeftuin ‘Open Stadion’. Open Stadion vzw was tevens mijn stageplaats als student Sportmanagement. 

  BEKWAAMHEDEN & INTERESSES

   

  IT-ervaring

  • MS Office : MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
  • Statistics: SPSS Inc., HLM
  • Presentation: Prezi
  • Mac OS X
  • Windows 

   

  Socio-maatschappelijke ervaringen

   

  Hobby’s

  • 3 jaar leider in de Chiro KKOS
  • Vrijwilligerswerk bij Special Olympics
  • Vrijwilligerswerk bij Football+ Foundation
  • Begeleider bij Fitness & Danscentrum DASA
  • Monitor bij Sportkampen
  • (zaal)voetballen
  • Sportcompetities opvolgen
  • Reizen

   

   

  Talenkennis

   

  Spreken

  Schrijven

  Begrijpen

  Nederlands

  moedertaal

  moedertaal

  moedertaal

  Engels

  zeer goed

  zeer goed

  zeer goed

  Frans

  basis

  basis

  basis

   

   

   

  PERSOONLIJKHEID

   

  Talenten

  • natuurlijk leiderschap
  • creatief
  • relativerend vermogen
  • teamplayer
  • omgaan met stress

   

  Eigenschappen

  • sportief
  • verantwoordelijk
  • doorzettend
  • enthousiast
  • dynamisch