Disciplines

disciplines

logo ECOOM

De universiteiten gebruiken sinds het begin van de jaren negentig een lijst van onderzoeksdisciplines. Die lijst is oorspronkelijk samengesteld door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en is later op ad hoc basis aangevuld. Deze lijst ordent het onderzoek in uniforme en transparante categorieën, met aandacht voor de sociale en de humane wetenschappen. Oorspronkelijk telt de lijst om en bij de 400 disciplines.

De leveranciers aan FRIS categoriseren met deze disciplines de onderzoeksprojecten en onderzoeksgroepen. Ze gebruiken de disciplines om te rapporteren aan de Vlaamse overheid via de jaarlijks FRIS-rapportering en integreren ze ook in hun interne databanken zoals personeels- en onderzoeksdatabanken. Lees meer...

Financiering

Euro bankbiljetten

logo ECOOMBij de projecten in FRIS wordt aangegeven vanuit welke financieringsprogramma's ze worden gesteund. Deze financieringsprogramma's overspannen de verschillende beleidsniveau's (lokaal, gewestelijk, federaal of internationaal), zijn afkomstig van verschillende financierders (zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Europese Commissie (EC)) en hebben in hoofdzaak betrekking op publieke middelen. Lees meer...

Financierder

Financierder

Enkele belangrijke publieke organisaties die momenteel onderzoeksprojecten financieren zijn als bijkomende filter opgenomen:

•het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
•het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
•de Europese Commissie (EC)

Door deze filter te gebruiken selecteer je automatisch alle projecten gesteund vanuit financieringsprogramma's die door de respectieve organisaties beheerd worden. Lees meer...