Zoek expertise

1 - 10 of 101 resultaten

Zoek term:

Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie Vrije Universiteit Brussel

"De afdeling bestaat uit twee onderzoeksgroepen. Het belangrijkste onderzoeksvoorwerp van de eerste (Analytische chemie) is chemometrie, de toepassing van wiskundige en statistische methoden op chemische gegevens. Dit omvat zowel het fundamentele en toegepaste werk. Het fundamentele werk gaat bijvoorbeeld over de ontwikkeling van meer robuuste neurale netwerken, variabele selectie in combinatie met wavelet signal processing dat kan worden ...

Analytische en Milieu Chemie Vrije Universiteit Brussel

"Het Analytisch en Milieu Labo van de Vrije Universiteit Brussel is betrokken bij milieu-onderzoek, en meer in het bijzonder van aquatische systemen: open oceaan, kustzeeen, estuaria, rivieren en meren. Dit onderzoek is gefinancierd door internationale (EG, VN), nationale en regionale organisaties. Als onderdeel van de broeikas-problametiek worden de gevolgen van planktonproductiviteit op de verwijdering van de atmosferische kooldioxide ...

Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie Vrije Universiteit Brussel

De afdeling Analytische Chemie, Toegepaste Chemometrie en Moleculaire Modellering (FABI) maakt deel uit van het Farmaceutisch Instituut van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het bevindt zich in gebouw G, begane grond van de Brusselse gezondheidscampus (campus Jette (zie locatie)) van de universiteit.

De belangrijkste onderzoeksthema's situeren zich in de separatiewetenschappen, chemometrie en ...

Analyse, Onderwijs Wiskunde Vrije Universiteit Brussel

De implementatie van Computer Algebra Systems (CAS) blijkt een revolutie te vormen in onderwijs en onderzoek en vraagt ​​een geheel nieuwe aanpak om volledige integratie te bereiken. Voor de behandeling van specifieke problemen moeten nieuwe modules in de beschreven CAS-omgeving worden geschreven. Onderzoek is gedaan om te onderzoeken in hoeverre abstracte opvattingen in een CAS kunnen worden geïmplementeerd. Een CAS-systeem kan ook gebruikt ...

Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde Universiteit Gent

Verantwoordelijke
Binnen de analyse wordt er gewerkt op harmonische analyse, functionaalanalyse, partiële differentiaalvergelijkingen, operatortheorie, asymptotische analyse en niet-standaard analyse. Het onderzoek in functionaalanalyse legt zich toe op de studie van functieruimten, functionele ongelijkheden en veralgemeende functies. Veralgemeende functies worden zowel onderzocht in een lineaire als in een niet-lineaire context, vaak gebruik makend van ...

Toegepaste wiskunde Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksonderwerp van onze groep betreft de ontwikkeling, analyse en toepassing van numerieke methoden. Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen - afgekort: PDVen.PDVen spelen een sleutelrol in de wiskunde en een breed spectrum van toepassingsgebieden. De wiskundige modellen in de hedendaagse wetenschap en techniek hebben meestal meerdere onderliggende variabelen, wat leidt tot PDVen ...

Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Incidentiemeetkunde bestudeert incidentiestructuren, Galois meetkunde en codeertheorie, met als huidige onderzoeksonderwerpen: polaire ruimten, veralgemeende veelhoeken, schierveelhoeken, gebouwen, partiële meetkundes en hun veralgemeningen, projectieve inbeddingen en niet-abelse representaties van meetkunden, bijzondere deelverzamelingen in Galois ruimten met hun vertaling in termen van codes.De onderzoeksgroep Logica en ...