Zoek expertise

1 - 10 of 19 resultaten

Zoek term:

Afdeling Bodem- en Waterbeheer KU Leuven

Onderzoeksthema's binnen de Afdeling Bodem-en Waterbeheer omvatten risico-analyses van zware metalen in het milieu, het in kaart brengen van bodem en landgebruik, modellering van transportprocessen van water en opgeloste stoffen (nutriënten - contaminanten) in de bodem, modelleren van systemen voor een efficiënt gebruik van water door gewassen, modelleren van trends op lange termijn in tropische bodemvruchtbaarheid en bodemchemie en ...

Centrum voor Milieukunde Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
Vanaf het begin werd, en ook voor de toekomst wordt geopteerd voor een weloverwogen combinatie van en symbiose tussen hoogwaardig fundamenteel milieugerelateerd onderzoek en toegepast onderzoek met financiering vanuit de verschillende geldstromen (2e, 3e, 4e). De uitbouw van het volledige spectrum van fundamenteel tot toegepast onderzoek biedt diverse opportuniteiten, zoals o.a. versterking van de kritische massa, verwerving en efficiënt gebruik ...

Milieubiologie Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Milieubiologie heeft een lange traditie (sedert 1976) in de domeinen van metaalopname door planten, de effecten van toxische metaalconcentraties op planten en de transfer van metalen in de voedselketen. De groep was en is betrokken in meerdere projecten omtrent de zink, cadmium en lood verontreiniging in de Limburgse en Antwerpse Kempen. De groep startte met laboratorium en in situ studies betreffende fytoremediatie ...