Zoek expertise

1 - 10 of 1015 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling KU Leuven

Verantwoordelijke

In de onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling wordt het onderzoek gegroepeerdvan twee onderzoeksthema’s, respectievelijk Mondiale ontwikkeling en Milieubeleid, die op hun beurt verder uitgesplitst worden in prioritaireonderzoekslijnen.

MONDIALE ONTWIKKELING

HIVA voert een brede waaier van onderzoeks- en evaluatie-activiteiten uit over de thema’s mondiale ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Het onderzoek is gericht op het ...

Leuvens Centrum Duurzame Aarde KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Leuvens Centrum Duurzame Aarde (LSUE) is het expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid aan de KU Leuven. LSUE biedt wetenschappelijke en technologische kennis die zal helpen om natuurlijke systemen en het milieu, in stand te houden zodat ook toekomstige generaties toegang tot de benodigde middelen kunnen hebben. De missie van LSUE is het samenbrengen van wetenschappers uit verschillende disciplines met een gemeenschappelijke ...

Centrum voor Membraanscheidingen, Adsorptie, Katalyse en Spectroscopie voor Duurzame Oplossingen KU Leuven

cMACS vormt een interdisciplinair en internationaal team dat pionier is in onderzoek naar katalyse, energie, spectroscopie en scheidingen. Een moleculair begrip van fysische en chemische fenomenen tijdens de synthese en toepassing van katalysatoren, sorptiemiddelen en membranen staat centraal om moleculair en structureel ontwerp van nieuwe materialen en gerichte engineering van toepassingen mogelijk te maken. De studie van poreuze materialen, ...

Duurzame Chemische Procestechnologie, Campus Diepenbeek KU Leuven

Lab4U voert onderzoek uit naar het verkleinen en intensifiëren van (bio)chemische processen en het overzetten van batch naar flowprocessen. De groep focust op de ontwikkeling, karakterisatie en controle van reactoren en scheidingstechnieken. Kernwoorden omvatten ultrageluid en alternatieve energie, proces intensificatie, groene chemicaliën, milli-flow reactoren, scheidingsprocessen en inline proces analytische technieken.

Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Universiteit Gent

De vakgroep clustert twee grote onderzoeksdomeinen. Een onderzoeksgroep over synthese (SynBioc), die nieuwe synthetische methoden ontwikkelt, (voornamelijk heterocyclische chemie), onder meer aangewend voor de bereiding van natuurproducten, aromaverbindingen, plantengroeiregulatoren, enzyme-inhibitoren, feromonen, farmaceutica en landbouwchemicaliën. En een onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en U+2013technologie (ENVOC): voorkomen en gedrag ...

Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Dit onderzoek richt zich op de fotokatalytische verwijdering van polluenten uit procesgassen, binnenhuis- en omgevingslucht. Het onderzoek focust op drie groepen van polluenten.De eerste topic betreft de verwijdering van organische componenten uit procesgassen. Verschillende modelverbindingen worden getest in droge en bevochtigde synthetische lucht. Met behulp van vaste fase en gasfase FT-IR spectroscopie, GC/FID en sensoren wordt het ...

Procestechnologie voor Duurzame Systemen (ProcESS) KU Leuven

Verantwoordelijke

De Process Engineering for Sustainable Systems (ProcESS ) afdeling wil bijdragen aan de verduurzaming van chemische processen door:

  • het ontwikkelen van geïntensifieerde en geïntegreerde processchema's
  • met continue reactoren en scheidingsapparaten
  • gebruik makende van alternatieve energievormen.

Procesintensificatie en -integratie vormen het hart van onze onderzoeksaanpak waarbij we nieuwe ...

Duurzame Processen en Katalyse (CSCE) KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoeksactiviteiten omvatten het ontwerp van heterogene katalysatoren voor de toekomstige uitdagingen in industriële organische katalyse en milieukatalyse.

Afdeling Procestechnologie voor Duurzame Systemen KU Leuven

In deze afdeling wordt gebruik gemaakt van fysicochemische en chemisch thermodynamische principes en van procestechnologische en analytisch chemische methoden bij studies in verband met de milieuproblematiek. Het onderzoek omvat: a. Fysico-chemische behandeling van proces-, drinkwater- en afvalwaterstromen en van solventstromen, vnl. via membraanprocessen. Op dit ogenblik worden vooral nanofiltratie en pervaporatie (ook in hybride processen b ...

Duurzame Chemische Procestechnologie, Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver KU Leuven

Het onderzoek richt zich op het domein van resource recovery en de productie van hernieuwbare chemicaliën en energiedragers uit afval, zij- en biomassastromen. Voorbeelden van bestudeerde processen zijn afvalwaterzuiveringsprocessen, microbiële processen met gemengde culturen en de productie van hernieuwbare chemicaliën door thermische, chemische en biochemische conversietechnologieën.