Zoek expertise

1 - 10 of 7011 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties (CEV) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De hoofd onderzoekslijnen van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinatie (CEV) zijn: • Uitvoeren vaccinstudies (fase 1-4) met uitgebreid vaccinatieplatform• Uitvoeren van human challenge studies in aangepaste infrastructuur• Onderzoek naar de ontwikkeling van (vaccin-) devives (o.a. injectie-tools, …) en diagnostische medische apparatuur • Epidemiologie and surveillance van infectieziekten • uitvoering van vaccinatiegraadstudies• onderzoek ...

Onderwijseffectiviteit en -evaluatie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&E) is gespecialiseerd in grootschalig onderwijsonderzoek.
Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen maakt deel uit van ons onderzoekscentrum.
Dit steunpunt peilt in hoeverre Vlaamse leerlingen de eindtermen bereiken.
Daarnaast organiseert het CO&E longitudinaal onderzoek waarin een groep leerlingen gevolgd wordt (LiSO, SiBO, LOSO)
en internationaal ...

Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud KU Leuven

Verantwoordelijke

LABORATORIUM VAN AQUATISCHE ECOLOGIE (F. Ollevier, L. Brendonck, L. De Meester, R. Stoks, F. Volckaert) - Aquatische ecologie en biodiversiteit als populatie genetica en evolutionaire genetica van aquatische vertebraten en invertebraten. - Zieken van vissen (parasieten en bacteriën) en aquatische microbiolgie. - Management van aquatische ecosystemen (trofische cascades) en hun relatie met eutrofiëring. - Profjecten over toegepaste ...

Labo voor Amfibieën Evolutie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Het Amfibie Evolutie Lab is gevestigd in Brussel en werkt voornamelijk aan de reconstructie van verschillende aspecten van amfibische evolutie. We behandelen meerdere soorten vragen met behulp van moderne integratieve biologie, combineren veldwerk en biologische essays met labkennis in transcriptomics, genomics en fylogenetica. Ons huidige onderzoek kan worden verdeeld in drie verschillende, maar vaak nauw verweven thema's: 1) de ...

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Leer- en geheugenprocessen in psychologische functie en disfunctie, in het bijzonder met betrekking tot angst, depressie en middelengebruik, met inbegrip van:

  • - Fundamenteel en toegepast onderzoek naar emotionele veranderingen, vooral met betrekking tot angst en depressie.
  • - De rol van de klassieke (Pavloviaanse) conditionering in evaluatieve processen.
  • - Psychophysiologische metingen met computergestuurde ...