Zoek expertise

1 - 10 of 31 resultaten

Zoek term:

Milieu Ecologie en Toegepaste Microbiologie (ENdEMIC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Lab of Environmental and Urban Ecology - Roeland Samson Door de sterk stijgende wereldbevolking komt de beschikbare ruimte onder steeds grotere druk te staan. Verstedelijking biedt een logische oplossing voor dit ruimteprobleem. In steden worden echter verschillende vervuilende activiteiten geconcentreerd, met niet alleen negatieve gevolgen voor de mens, maar ook voor de planten en dieren die in deze steden verblijven. Tegelijkertijd biedt de ...

Transport en ruimtelijke economie Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoekslijnen die het Departement Transport en Ruimtelijke Economie ter harte neemt situeren zich op de doorsnede van het algemeen economisch onderzoek enerzijds en bedrijfseconomisch onderzoek anderzijds. De onderzoeksactiviteiten ontplooien zich in het kader van onderzoeksprogramma's van de universiteit en de overheid (regionaal, federaal en Europees) en in het kader van specifieke opdrachten van de overheid en de private sector. De ...

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit Gent

Inzake onderzoek kende de faculteit Economie en Bedrijfskunde sinds het begin van deze eeuw een sterke ontwikkeling. Aangestuurd door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werd in toenemende mate ingezet op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat moest uitmonden in kwaliteitsvolle (peer-reviewed) nationale en internationale publicaties en in doctoraten. Consistent, en kenmerkend voor U+2018Gentse economenU+2019, ...

Economie en beleidsmanagement Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

De groep Beleidsmanagement verricht economisch onderzoek naar overheidsoptreden. In het bijzonder buigen zij zich over de effectiviteit en efficiëntie van beleidsmaatregelen. Dit doen zij aan de hand van kosten- en batenanalyses en kosteneffectiviteitsanalyses. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de impact van de wetgevingskwaliteit (vergunningsprocedures, administratieve lasten, ...) op het ondernemersklimaat in Europa.