Zoek expertise

1 - 10 of 221 resultaten

Zoek term:

Laboratorium voor Tumorimmunologie en Immunotherapie KU Leuven

Verantwoordelijke

In juni 2016 werd aan de KU Leuven het Laboratorium voor Tumor Immunologie en Immunotherapie opgericht. In 2019 werd prof. An Coosemans, MD PhD, aangesteld als hoofd van het lab. Momenteel telt het lab één postdoc, zes promovendi, één biostatisticus en twee laboranten. De onderzoeksfilosofie van het lab is zeer translationeel. Door de immuun biologie bij patiënten te ontrafelen bij diagnose en tijdens therapie/klinische studies ...

Moleculaire Digestieve Oncologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het laboratorium voor Moleculaire Digestieve Oncologie voert onderzoek naar gastro-intestinale kankers en heeft momenteel twee algemene onderzoeksactiviteiten:

• Grote moleculaire annotatie projecten, gericht op een betere beschrijving van de totale moleculaire identiteit van GI tumoren en mogelijke subtypes. Deze activiteiten zijn gericht op het vergroten van onze kennis van de ziekte en op het verstrekken van die informatie aan ...

Laboratorium voor Celstress & Immuniteit KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium voor Celstress & Immuniteit (CSI) richt zich op de volgende onderzoeksthema's: kankerimmunologie en immunotherapie (bv. DC-vaccins, immuun-checkpointblokkers, chemo-immunotherapie), immunologie van celdood door kanker (bv. Geprogrammeerde celdood zoals apoptose, necrose & necroptose; stressreacties, ontsteking, immuniteit), door stress of therapie opgewekte immuunsignaleringsroutes (bijv. type I-interferonen, ...