Zoek expertise

1 - 10 of 149 resultaten

Zoek term:

Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering KU Leuven

De afdeling PMA (Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering) is uniek in zijn multi-disciplinaire systeemaanpak bij de studie en ontwikkeling van innoverende producten, productieprocessen en intelligente (productie)machines. Onderzoeksprogramma’s worden primair gedefinieerd vanuit overwegingen van maatschappelijke (industriële) relevantie. Daarenboven worden fundamentele bijdragen geleverd aan de onderliggende wetenschappelijke ...

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen.

Het formeel modelleren van deze ...

Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het onderzoek van CLiPS speelt zich af in een interdisciplinair gebied tussen taalkunde, psychologie en informatica (Artificiële Intelligentie). Er zijn drie belangrijke onderzoeksgebieden:Psycholinguïstiek, taalverwerving (coördinator: Steven Gillis). Het belangrijkste onderwerp hier is hoe jonge kinderen de taal leren die ze horen. Dit proces start nog voor baby's woorden en frasen produceren. Daarom bestuderen we de vocaliseringen van baby's ...

Internet Data Lab (IDLab) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
IDLab voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit op internettechnologieën en data science. IDLab is een gezamenlijk onderzoeksinitiatief tussen de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Binnen Antwerpen focust IDLab (85 leden) zich specifiek op draadloze netwerken (in samenwerking met Gent) en gedistribueerde intelligentie. IDLab heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur die wordt gebruikt in tal van nationale en internationale ...

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep voor Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) is actief in de bijzonder snel evoluerende vakgebieden elektronica, microsystemen, computerwetenschappen en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Op het vlak van onderzoek streeft de vakgroep naar het behoud van het evenwicht tussen fundamenteel basisonderzoek en meer toepassingsgericht onderzoek, in samenwerking met industriële partners. Hier wordt, naast de Vlaamse context, veel ...

Verkeersveiligheid Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoekslijn 'strategische analyse' concentreert zich voornamelijk op instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn 'risico- en evaluatiestudies' concentreert zich vooral op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan op de verkeersveiligheid.