Zoek expertise

1 - 10 of 10 resultaten

Zoek term:

Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie voert onderzoek naar vier types van functionele actieve proteïnes:

- koper proteïnes

-Thiol proteïnes

- Proteaseremmers

- regulerende proteïnes

Het doel van die studie is om, na isolatie of mogelijke inductie, de samenstelling en de primaire quaternaire structuur van deze eiwitten te bestuderen, hun antigene eigenschappen te vergelijken met mono- en ...

Materialen- en Oppervlaktewetenschappen & Engineering Vrije Universiteit Brussel

Er bestaat in Vlaanderen een historische traditie op het vlak van materiaalonderzoek en in het bijzonder m.b.t. metallische materialen. De onderzoeksbiotoop is ongewoon veelzijdig en omvat verschillende toonaangevende actoren. Naas! de universiteiten met uitgebreide vakgroepen of departementen materiaalkunde (waaronder UGent, VUB) bestaan er oak diverse kennisinstellingen zoals OGAS, CRM, VITO, SCK en Flamac, die in Vlaanderen actief zijn op ...

Theoretische Natuurkunde Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"De belangrijkste onderwerpen zijn: 1. Aspecten van het non-lineair dynamiek: -- Integrability en chaos -- Directe methoden voor het onderzoek van integreerbare en bijna integreerbare systemen; -- Analyse van integreerbare hierarchieen en hun emissiereducties; -- Spectrale decompositie van chaotische kaarten, verstoringen van integreerbare kaarten met de overgang naar chaos. 2. Fysica van elementaire deeltjes dan het standaard model: van ...