Zoek expertise

1 - 10 of 17 resultaten

Zoek term:

Onderwijseffectiviteit en -evaluatie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&E) is gespecialiseerd in grootschalig onderwijsonderzoek.
Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen maakt deel uit van ons onderzoekscentrum.
Dit steunpunt peilt in hoeverre Vlaamse leerlingen de eindtermen bereiken.
Daarnaast organiseert het CO&E longitudinaal onderzoek waarin een groep leerlingen gevolgd wordt (LiSO, SiBO, LOSO)
en internationaal ...

Vlaams Instituut voor de Zee Vlaams Instituut voor de Zee

Verantwoordelijke
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, en fungeert hierbij als het knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en als internationaal aanspreekpunt.

De taken van het VLIZ kunnen als volgt samengevat worden:
- Coördinatie en ...

Cardio & orgaansystemen Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Cardiologie en Orgaansystemen (COST) richt zich op in vitro en in vivo cellulaire en diermodellen in verschillende domeinen zoals hart- en vaatziekten, oncologie en neurologische aandoeningen. Deze omvatten het gebruik van verschillende stamceltypes (embryonaal, iPSC, DPSC, DPSC, CASCs) en diermodellen van diastolische en systolische hartfalen, kanker, perifere neuropathieën en ischemische beroerte. Deze modellen worden ...

Geneeskunde en Levenswetenschappen Universiteit Hasselt

De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen wil academici opleiden die meebouwen aan de gezondheidszorg van de toekomst. Bij het onderwijs ligt de klemtoon daarom op kennen én kunnen, op kennis én vaardigheden. De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen kiest voor hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen, en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit. Door actieve ...

Biomedisch Onderzoeksinstituut Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

BIOMED wil een multidisciplinair instituut zijn waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs in het domein van de levenswetenschappen in nauwe samenhang worden beoefend in een stimulerende academische omgeving.

Hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek wordt beoogd in een beperkt aantal geselecteerde domeinen/thema's met daarbij een meer ziekte georiënteerde aanpak. Wetenschappelijke ...