Zoek expertise

1 - 9 of 9 resultaten

Zoek term:

Evolutionaire ecologie (EVECO) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Evolutionaire Biologie verricht onderzoek in twee domeinen:- Evolutieve processen en biodiversiteit. De evolutieve verwantschappen tussen verschillende taxa worden bestudeerd d.m.v. een analyse van de morfologische en moleculaire variatie. Samen met informatie over de geografische verspreiding in tijd en ruimte worden hypothesen geformuleerd over soortvorming en de consequenties voor de bescherming van biodiversiteit. Het ...

Faunabeheer Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Faunabeheer in relatie tot mens en biodiversiteit staat centraal in de onderzoeksgroep Faunabeheer. Schadebeheer vormt een eerste belangrijke topic. De groep zoekt, onder andere, naar beheerinstrumenten en -strategieën die toelaten de negatieve impact van inheemse én uitheemse soorten te verminderen. Een tweede belangrijke topic vormt het duurzaam gebruik van inheemse populaties: wat zijn de potenties en randvoorwaarden voor het duurzaam ...