Zoek expertise

1 - 10 of 32 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Archeologie, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

PREHISTORIE - Settlementstructuur van laat paleolithicum en vroege holoceen-sites. - Microwear-analyse (microscopische gebruikssporen) van prehistorische vuursteenwerktuigen.- De introductie van landbouw in het noorden van België. - Belgisch Prehistorisch project uit het midden van Egypte: de prehistorie van de Nijlvallei. - Steenwinning en mijnbouwtechnieken. - Methodologische benadering van paleolithische steentechnologie. ANCIENTS NEAR ...

Kunstwetenschappen en Archeologie Vrije Universiteit Brussel

"De Afdeling Kunstgeschiedenis en Archeologie van de Vrije Universiteit van Brussel actief verricht onderzoek in de volgende gebieden: 1. De geschiedenis van de beeldende kunst van de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd, met name in de zuidelijke Nederlanden (een van de belangrijkste lopende onderzoeksprojecten: de studie van de 15e - en 16de-eeuwse gebeeldhouwde retabels, de mythologie in de 17de - eeuwse Vlaamse schilderijen, de studie ...