Zoek expertise

1 - 10 of 115 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Universiteit Gent

De vakgroep voor Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) is actief in de bijzonder snel evoluerende vakgebieden elektronica, microsystemen, computerwetenschappen en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Op het vlak van onderzoek streeft de vakgroep naar het behoud van het evenwicht tussen fundamenteel basisonderzoek en meer toepassingsgericht onderzoek, in samenwerking met industriële partners. Hier wordt, naast de Vlaamse context, veel ...

Limburg Clinical Research Center Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
Binnen LCRC van UHasselt en de ziekenhuizen ZOL Genk en Jessa Hasselt, wordt patiënt-georiënteerd medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht in samenwerking met diverse (inter)nationale partners met de ambitie om een stimulans te betekenen voor healthcare innovatie, topmedische zorg en academisch onderwijs. LCRC zet in op academisch klinisch onderzoek, vooral onder de vorm van doctoraten, en voornamelijk in de medische clusters cardiologie, ...

Cardio & orgaansystemen Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Cardiologie en Orgaansystemen (COST) richt zich op in vitro en in vivo cellulaire en diermodellen in verschillende domeinen zoals hart- en vaatziekten, oncologie en neurologische aandoeningen. Deze omvatten het gebruik van verschillende stamceltypes (embryonaal, iPSC, DPSC, DPSC, CASCs) en diermodellen van diastolische en systolische hartfalen, kanker, perifere neuropathieën en ischemische beroerte. Deze modellen worden ...

Persoon en vermogen Universiteit Antwerpen

De missie van het onderzoeksprogramma Burger en Recht is, op grond van een wederzijdse maatschappelijke verankering, private rechtsverhoudingen rechtsvergelijkend, interdisciplinair en intradisciplinair te onderzoeken. Private rechtsverhoudingen zijn onderhevig aan snelle maatschappelijke evoluties. Die evoluties hebben een weerslag op de wijze waarop de overheid private rechtsverhoudingen dient te reguleren. In het onderzoeksprogramma Burger ...

Geneeskunde en Levenswetenschappen Universiteit Hasselt

De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen wil academici opleiden die meebouwen aan de gezondheidszorg van de toekomst. Bij het onderwijs ligt de klemtoon daarom op kennen én kunnen, op kennis én vaardigheden. De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen kiest voor hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen, en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit. Door actieve ...