Zoek expertise

1 - 10 of 187 resultaten

Zoek term:

Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren KU Leuven

Verantwoordelijke

Het centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren (POOLL) verricht onderzoek naar leren in opleidingen en organisaties vanuit het perspectief van professioneel leren, levenslang leren en permanente vorming. Thema's zijn bijvoorbeeld: leren in groepen en teams, peer-assisted learning, mentoring en coaching, leerstrategieën in coöperatieve leeromgevingen, competentieontwikkeling en -assessment, enz.

Academie voor LevensLang Leren van de faculteit Wetenschappen Universiteit Gent

Het instituut voor permanente vorming in de wetenschap is een dienst van de faculteit wetenschappen. We organiseren cursussen en andere educatieve initiatieven met betrekking tot verschillende onderzoeksdomeinen binnen de wetenschappen. Onze docenten zijn actief in de industrie of in instellingen voor hoger onderwijs.

Motivatie, Leerprocessen en Training Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Verantwoordelijke

Levenslang blijven leren is een noodzakelijk in de huidige maatschappij. Leren is daarom niet alleen een kernproces in scholen, maar ook in Vzw’s, bedrijven en andere organisaties. Het expertisegebied Motivatie, Leerprocessen en Training van de AP Hogeschool ondersteunt het brede werkveld bij het vorm geven van deze proces via advies, professionalisering, samenwerking en onderzoek.

Vakgroep Farmaceutische Analyse Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep bestaat uit vier laboratoria: laboratorium voor farmaceutische microbiologie (LPM), laboratorium voor farmaceutische proces analytische technologie, laboratorium voor radiofarmacie, laboratorium voor kwaliteit en registratie van geneesmiddelen (DruQuaR)