Zoek expertise

1 - 8 of 8 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie Universiteit Gent

In het huidig wetenschappelijk onderzoek in de vakgroep is een aantal speerpunten gedefinieerd, zijnde enerzijds ADHD en PTSD in het kinder- en jeugdpsychiatrisch domein, en anderzijds op het vlak van volwassenenpsychiatrie eetstoornissen, suïcidaal gedrag en functionele beeldvorming van psychopathologie. Dit laatste omvat ondermeer humaan en dierexperimenteel onderzoek naar impulsief gedrag en angst, met in het bijzonder aandacht voor angst en ...