Zoek expertise

1 - 10 of 1064 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics (MEES), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics bestaat uit docenten die onderwijs verzorgen over wiskunde, econometrie of statistiek. Het onderzoek van de groep is erg verschillend en heeft betrekking op domeinen van wiskunde (differentiaal meetkunde), onderwijsonderzoek (vb, keuze en ontwikkeling van cognitieve strategieën, numerische en mathematische cognitie, probleemoplossend gedrag, wiskunde leren), econometrie ...

Onderzoeksgroep Operations Research and Statistics, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

In operationeel onderzoek wordt vooral gewerkt rond combinatorische optimalisatie. Toewijzings- en planningsproblemen, problemen met winnaarbepaling en onderzoek naar klantgerichte routebepaling zijn enkele van de onderzochte onderwerpen. Verder komen machineplanning, resource-constrained projectplanning en projectportfoliobeheer aan bod. Zowel deterministische benaderingen als methoden waarbij de onzekerheid in rekening wordt gebracht, ...