Hoe zoek ik in FRIS?

Zoeken in zoekbalk

 • Klik het zoekveld aan en vul één of meer woorden in. Resultaten worden getoond waar al deze zoektermen samen in voorkomen, doch niet noodzakelijk naast elkaar. Wil je enkel resultaten zien waarbij beide termen letterlijk naast elkaar voorkomen, schrijf ze dan tussen aanhalingstekens.
  Bijvoorbeeld: ”multimediale systemen”.

 • Om resultaten te zien van een zoekopdrachten met meerdere termen waarbij ze niet alle samen hoeven voor te komen, maar ook afzonderlijk, moet je gebruik maken van de operator OR

  Bijvoorbeeld: lever OR transplantatie geeft resultaten waar één of meerdere termen in voorkomen. Resultaten waar ALLE termen samen voorkomen worden hoger gerangschikt in de sorteermodus “relevantie”

 • Gebruik bij voorkeur Nederlandse termen op de Nederlandstalige versie van onze website, en Engelse termen op de Engelstalige website. Dit zal de accuraatheid van uw resultatenset beïnvloeden.

 • Wildcard search. Het portaal zal standaard en impliciet een asterisk veronderstellen op het einde van de zoekterm bij uw search. Hierdoor zal het portaal niet enkel op de term zoeken, maar ook op woorden die met de term beginnen. Een zoek op software zal bijgevolg alle informatie weergeven die de woorden software, softwareproduct, softwaresysteem etc. bevat.

Zoeken met de filters in de linkernavigatie

Als je hebt gezocht in de zoekbalk, dan kan je het zoekresultaat verfijnen via de facetten weergegeven aan de linkerkolom. Dit verschilt per object waarin je hebt gezocht. Bijvoorbeeld: Bij het zoekresultaat in het object onderzoeker kan je daarna verder inperken op de instelling waar de onderzoeker werkt, het aantal publicaties die de onderzoeker heeft gepubliceerd, het type funding voor de projecten waarop de onderzoeker werkt, de wetenschappelijke discipline waarin de expertise van de onderzoeker zich situeert.

Zoeken in ALLE RESULTATEN of per OBJECT

Alle resultaten

U zoekt op alle rubrieken in FRIS. De resultaten worden standaard gesorteerd volgens relevantie.

Onderzoeker

Toont informatie over de onderzoekers in Vlaanderen. U kan met termen zoeken op expertise, naam van de onderzoeker, onderzoeksprojecten, wetenschappelijke publicaties, disciplines. Standaard worden de meest relevante hits eerst getoond. U kan ook alfabetisch sorteren via de knop in de balk boven de zoekresultaten.

Organisatie

Verschaft informatie over de onderzoeksorganisaties in Vlaanderen. U kan zoeken op de naam van de deelorganisatie, de wetenschappelijke activiteit, de publiek gefinancierde projecten die binnen de onderzoeksorganisatie lopen of de wetenschappelijke publicaties die er werden gepubliceerd. Standaard worden de meest relevante hits getoond. U kan ook echter alfabetisch sorteren via de knop in de balk boven de zoekresultaten.

Projecten

Geeft toegang tot informatie over lopend onderzoek en recentelijk afgesloten onderzoek in Vlaanderen dat (deels) publieke financiering heeft ontvangen. U kan zoeken met termen uit de titel of de korte inhoud van het projecten, op namen van onderzoekers / onderzoeksorganisaties, het type financiering dat dit project heeft ontvangen. Standaard worden de meest relevante resultaten getoond. U kan echter ook sorteren op datum (=startdatum van het project) via de knop in de balk boven de zoekresultaten.

Publicaties

Geeft toegang tot Open Access publicaties (ook proefschriften) en andere onderzoeksresultaten. U kan zoeken met termen uit titel of abstract, trefwoorden, namen van auteurs/uitgevers en diens betrokken onderzoeksorganisatie.  Standaard worden de meest relevante resultaten getoond, maar u kan ook sorteren op publicatiedatum via de knop in de balk boven de zoekresultaten.

Infrastructuren

Geeft toegang tot de (onderzoeks)infrastructuren in Vlaanderen. Infrastructuur is een verzamelnaam voor alle apparatuur, e-resources en faciliteiten die voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt​.
U kan zoeken met termen op namen, beschrijvingen, trefwoorden en namen van verantwoordelijken voor deze infrastructuur en diens betrokken onderzoekseenheden. De resultaten worden geordend op relevantie.

Octrooien

Geeft toegang tot octrooien, ook wel patenten genoemd. Een octrooi is een document, gepubliceerd door een bevoegde overheidsinstantie, dat het recht geeft personen of organisaties te verbieden om een nieuw ontwerp, toestel of proces te produceren of te gebruiken gedurende een bepaalde tijdsperiode.
U kan zoeken met termen uit titel of abstract, trefwoorden, namen van auteurs/uitvinders en diens betrokken onderzoekseenheden.  Standaard worden de meest relevante resultaten getoond, maar u kan ook sorteren op publicatiedatum  via de knop in de balk boven de zoekresultaten.

Datasets

Geeft toegang tot datasets. Datasets zijn gegevens en objecten die door onderzoekers verbonden aan een Vlaamse onderzoeksinstelling in de loop van hun onderzoek worden gegenereerd of verzameld, ongeacht hun vorm of methode, en die het object vormen waarop onderzoekers een hypothese toetsen. Dit omvat het volledige scala aan gegevens: ruwe, onbewerkte datasets, eigen gegenereerde en bewerkte gegevens en secundaire gegevens verkregen van derden.
U kan zoeken met termen uit titel of abstract, trefwoorden, namen van medewerkers aan de dataset en diens betrokken onderzoekseenheden.  Standaard worden de meest relevante resultaten getoond, maar u kan ook sorteren op publicatiejaar via de knop in de balk boven de zoekresultaten..
 

Welke wetenschappelijke informatie vind ik terug?

Het FRIS onderzoeksportaal bevat informatie over het publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Op de huidige website vind je informatie terug over onderzoekers, onderzoeksgroepen, wetenschappelijke projecten en publicaties.

Onderzoekers

FRIS bevat de adresgegevens van de actieve onderzoekers in Vlaanderen, de expertise van de onderzoekers, een overzicht van het onderzoek en de resultaten van hun onderzoek.

Onderzoekseenheden

FRIS toont de profiel- en adresinformatie van de onderzoekseenheden aan de universiteiten en de wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen. Je kan er de actieve onderzoekers per eenheid vinden, evenals de expertise van de eenheid aan de hand van de projecten en publicaties.

Onderzoek

Beschrijving van het publiek gefinancieerd onderzoek in Vlaanderen sinds 2008. Je kan er korte inhoud vinden, een overzicht van de wetenschappelijke discipline(s) waarin het project zich situeert, de betrokken onderzoekers en organisaties, en de financieringsbron van het project.

Publicaties

FRIS bevat bepaalde types van publicaties van de Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen: boeken en bijdragen aan boeken en tijdschriften. U kan er de titel, korte samenvatting en uitvoerders van de publicatie vinden.

Grafieken FRIS

Via 'cijfers' worden grafieken getoond die op basis van de FRIS-data zijn gebouwd. Deze grafieken zullen de komende jaren worden uitgebreid.

Expertfinder

Deze module laat toe om een Expert (persoon of organisatie) te vinden op basis van een zoek doorheen de boomstructuur van de wetenschappelijke disciplines in Vlaanderen. Deze vaste classificatie is een in Vlaanderen overeengekomen lijst van bestaande wetenschappelijke disciplines en wordt in samenspraak met onze partners van ECOOM Hasselt opgemaakt en onderhouden.

 

Van welke wetenschappelijke instellingen kan ik informatie raadplegen?

Op de huidige website vind je informatie terug van de volgende wetenschappelijke instellingen (in alfabetische volgorde):

 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Alamire Foundation
 • Antwerp Maritime Academy
 • AP Hogeschool Antwerpen
 • Arteveldehogeschool
 • Biogas-E
 • Bodemkundige Dienst van België (BDB)
 • Buildwise
 • Catalisti
 • Departement Omgeving
 • Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ecoom)
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Flanders' FOOD
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Innovatieplatform voor de logistieke sector (VIL)
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
 • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
 • Karel de Grote Hogeschool (KDG)
 • Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
 • Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA)
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
 • LUCA School of Arts
 • Odisee Hogeschool
 • Pack4Food
 • Plantentuin Meise
 • Sirris
 • Thomas More
 • UC Leuven-Limburg (UCLL)
 • Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)
 • Universiteit Gent (UGent)
 • Universiteit Hasselt (UHasselt)
 • VIB
 • Vives Hogeschool
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
 • Vlaamse Proefcentra
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 • Waterbouwkundig Laboratorium (WL)
 • Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid (Centexbel-VKC)

Op welke manier kan ik wijzigingen doorgeven?

Voor de bouw van FRIS heeft de Vlaamse overheid een samenwerking opgezet met de wetenschappelijke instellingen waarbij is overeengekomen dat alle informatie rechtstreeks (uit de systemen) van de betrokken organisaties komt. 

Als je jouw gegevens wil wijzigen, dan kan je best direct contact opnemen met de beheerders van de personeels-, project- of publicatiesystemen van je eigen instelling. Ook kan je gebruik maken van het contactformulier op onze website om eventuele wijzigingen te signaleren, waarbij wij vervolgens contact zullen opnemen met je wetenschappelijke instelling. Wijzigingen verlopen immers altijd via de systemen van de betrokken organisaties.

Hoe recent is de informatie?

De informatie wordt rechtstreeks via webdiensten uit de systemen door de wetenschappelijke instellingen aangeleverd.
Zodra een record van een onderzoeker, project of publicatie voorhanden is in het personeelssysteem, de projectdatabank of digitale repository van de wetenschappelijke instelling wordt het binnen de week naar FRIS doorgestuurd.

Hoe kan ik de informatie filteren?

Na het ingeven van uw zoekterm, kan je de zoekresultaten eerst filteren op object, via de tabbladen ‘onderzoekers’, ‘projecten’, ‘publicaties’ en ‘organisaties’. Daarna kan je je zoekresultaten verder verfijnen via de navigatie aan de linkerkant.

Hoe werkt de expertfinder?

Via de  expertfinder kan je experten (onderzoekers of onderzoekseenheden) traceren via de boomstructuur van de wetenschappelijke disciplines in Vlaanderen.

Je kan eerst selecteren of u een onderzoeker of organisatie wenst te zoeken en dan kan je de gewenste wetenschappelijke discipline aanvinken in de lijst van disciplines. Je kan de lijst openklappen om een discipline op detailniveau te selecteren of je kan ook zoeken via de zoekbalk om disciplines te filteren.

FRIS en Open Access

In FRIS kan je de metadata terugvinden van een groot aantal publicatierecords uit de repositories van de Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Zo kan je via FRIS doorlinken naar de Open URL van de publicatie in de repository van de wetenschappelijke instelling / uitgever (via DOI, Handle URL, ORCID referentie). Afhankelijk van uw licentie kan het zijn dat je op die manier rechtstreeks kunt doorklikken naar de Open Access full text van de publicatie.

Waarom kom ik als onderzoeker soms dubbel voor in het portaal?

Dit is mogelijk. Onderzoekers die bij verschillende instellingen werken, worden door elke instelling afzonderlijk aan het FRIS-portaal geleverd. We kunnen de namen koppelen als je ORCID's door de instellingen worden verstrekt. In de tussentijd kan je dit aan ons melden.

Hoe zijn de trefwoorden van een onderzoeker samengesteld?

De trefwoorden die worden getoond bij de onderzoeker zijn een samenvoeging van de trefwoorden en wetenschapsdomeinen van de onderzoeker, zoals door de instelling aangeleverd.

Is FRIS in orde met de AVG/GDPR vereisten?

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft elke betrokkene recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking, dataportabiliteit en recht om vergeten te worden. Deze rechten kunnen worden aangesproken door contact op te nemen met de desbetreffende instelling die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de data. Dit kan rechtstreeks met de instelling of via ons contactformulier.