< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Alexander Neumann

  • Onderzoeksdoeleinden:Dr. Neumann bestudeert momenteel de genetica van biomarkers voor de ziekte van Alzheimer, door zeldzame genetische varianten te onderzoeken die zijn verkregen door whole exome sequencing (WES). Het werk richt zich op pleiotrope effecten op meerdere biomarkers, evenals mediation analyses om te testen of genen die het risico op Alzheimer beïnvloeden, dit doen door de biomarkerniveaus te beïnvloeden. Dr. Neumann is gepromoveerd in de psychiatrische epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het proefschrift richt zich op de genetica en epigenetica van kinderpsychopathologie, evenals het gelijktijdig voorkomen van kinderpsychiatrische problemen. Dr. Neumann heeft ervaring met het leiden van genome-wide (GWAS) en epigenome-wide association studies (EWAS) in internationale consortia, zoals de The EArly Genetics and Lifecourse Epidemiology (EAGLE) en Pregnancy And Childhood Epigenetics (PACE). Hij werkte ook aan de integriteit van witte stof in relatie tot de algemene psychopathologie in de kindertijd, evenals aan de genetica van cortisol.
  • Trefwoorden:GENETISCHE EPIDEMIOLOGIE, PSYCHIATRISCHE GENETICA, KINDERPSYCHIATRIE, EPIDEMIOLOGIE, ZIEKTE VAN ALZHEIMER, EPIGENETICA, PSYCHOPATHOLOGIE, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Epigenetica, Genetica, Neurologische en neuromusculaire ziekten, Biologische psychiatrie, Epidemiologie, Psychopathologie
  • Onderzoekstechnieken:Dr. Neumann heeft ervaring met het uitvoeren van genome-wide en epigenome-wide association studies van complexe fenotypen, evenals het analyseren van whole exome sequencing data. Andere expertise van technieken omvat de berekening en het gebruik van polygenic risk scores, structural equation models en analyse van longitudinale gegevens, zoals herhaalde metingen van DNA-methylering.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Potentiële gebruikers zijn onderzoekers die willen samenwerken aan genetische studies naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante fenotypen, bijvoorbeeld voor replicatie of meta-analyse.