< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Bart Van de Vijver

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Diatomeeën, eencellige, autotrofe algen, vormen één van de meest abundante en diverse algengroepen in de wereld. Als primaire producenten liggen zij aan de basis van alle voedselketens en zijn ze op die manier van groot belang voor het goed functioneren van de aquatische ecosystemen. Elk van de (naar schatting 50,000) soorten heeft eigen voorkeuren voor een grote waaier aan ecologische parameters zoals pH, geleidbaarheid, nutriënten, zware metalen en organische stoffen. Veranderingen in hun (physico-chemische) omgeving leiden automatisch tot veranderingen in de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen in rivieren, meren en bodems.Sinds enkele jaren verplicht de Europese Unie alle lidstaten om de goede kwaliteit van hun waterlichamen, zowel stilstaande als stromende te garanderen. Deze zogenaamde Europese Kaderrichtlijn Water vereist constante monitoring van de waterkwaliteit van meren en rivieren in de hele Europese Unie. Een van de belangrijkste indicatoren van de veranderingen in de kwaliteit van het water zijn zoetwater diatomeeën. De afgelopen 20 jaar zijn verschillende systemen ontwikkeld om gegevens van de diatomeeëngemeenschappen als bio-indicator te gebruiken.Het gebruik van diatomeeën heeft verscheidene voordelen: (1) ze reageren zeer snel op veranderingen in hun milieu, (2) ze zijn altijd overvloedig aanwezig in alle waterlopen en meren, (3) de bemonstering en monsterbereiding is vrij eenvoudig en goedkoop en ( 4) de diatomeeën analyse kan zeer eenvoudig worden omgevormd tot de waterkwaliteit indices. Een van de belangrijkste nadelen is echter de expertise die nodig is om de diatomeeëngemeenschap analyseren. Niet alleen zijn er een groot aantal soorten (ong. 1500 in België alleen al), hun identificatie vereist het gebruik van een performante lichtmicroscoop en soms zelfs een raster elektronenmicroscoop, en een constante training om vertrouwd te blijven met de nieuwste taxonomische updates omdat nieuwe soorten constant beschreven en ecologisch beter gekarakteriseerd worden.De onderzoeken die verband houden met de voorgestelde expertise omvatten professionele bemonstering op het terrein, het prepareren van de diatomeeënmonsters en de analyse en het tellen van de diatomeeënpreparaten met behulp van een lichtmicroscoop. Zodra de diatomeeëntellingen beschikbaar zijn, maakt het softwarepakket OMNIDIA een snelle berekening van de diatomeeën indices mogelijk. Alle analyses en technieken zijn conform de Europese richtlijnen EN13946 (diatomeeënbereiding) en EN 14407 (diatomeeën tellen).
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Bemonstering en basis fysica-chemische analyses volgens de richtlijnen van de Europese kaderrichtlijn WaterPreparatie monsters olgens de richtlijnen van de Europese kaderrichtlijn Water EN13946Lichtmicroscopische analyses van diatomeeënpreparatenRaster Electronenmicroscopische analysesAnalyse van water monitoring data m.b.v. OMNIDIA
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Openbare en privé milieudienstenLokale overhedenWatermaatschappijen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (Meise Botanic Garden):

    Taxonomy, morphology and systematics of unicellular photosynthetic protists (Diatoms and Chrysophytes)

    Ecology and paleo-ecology of protist communities in Arctic and sub-Antarctic ecosystems

    Use of diatoms in water quality monitoring systems