< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ben Jeurissen

  • Onderzoeksdoeleinden:Ben Jeurissen ontwikkelt innovatieve methoden om de witte stof bundels in onze hersenen in kaart te brengen. Hij maakt hiervoor gebruik van diffusie MRI, een geavanceerde beeldvormingstechniek die de willekeurige microscopische beweging van watermoleculen kan opmeten in levend weefsel zonder blootstelling aan schadelijke straling.De nieuwe technieken die hij ontwikkelt worden toegepast in de studie van psychische aandoeningen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornis en van belangrijke neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.Dr. Jeurissen ontwikkelde een nieuwe analysemethode voor witte stof banen, die rekening houdt met de aanwezigheid van andere hersenweefsels zoals grijze stof en hersenvloeistof. Dit laat toe de verbindingen in de hersenen veel nauwkeuriger te lokaliseren en te karakteriseren. Zijn techniek wordt toegepast onder meer in de studie van epilepsie en de ziekte van Alzheimer, vroege hersenontwikkeling, evenwichtsstoornissen, hersentumoren, en veroudering. Daarnaast worden zijn technieken ingezet om na te gaan hoe de hersenen van astronauten veranderen tijdens hun langdurig verblijf in het internationaal ruimtestation.
  • Trefwoorden:CONNECTIVITEIT, MRI, DIFFUSIE GEWOGEN BEELDVORMING, NEURO-MRI, PARAMETERSCHATTING, BEELDVERWERKING, BEELDANALYSE, MRI BEELDVORMING, Informatica
  • Disciplines:High performance computing, Modellering en simulatie, Beeldverwerking, Signaalverwerking, Biomedische beeldverwerking, Datavisualisatie en beeldvorming, Ontwikkelingsneurowetenschappen, Neuroanatomie, Neurologische en neuromusculaire ziekten
  • Onderzoekstechnieken:Magnetic resonantie beeldvorming (MRI), kwantitatieve MRI, diffusie MRI, diffusie MRI met hoge hoekresolutie, T1/T2-gewogen MRI, relaxometrie, multidimensionele MRI, gecombineerde diffusie beeldvorming en relaxometrie, modellering op voxel niveau, diffusie tensor beeldvorming, diffusie kurtosis beeldvorming, q-space trajectory beeldvorming; sferische deconvolutie (met meerdere compartimenten), microstructurele modellen, vezeltractografie, connectoomonderzoek, beeldregistratie, beeldsegmentatie, voxel-gebaseerde analyse, voxel-gebaseerde morfometrie, fixel-gebaseerde analyse, groep studies, longitudinale studies, generalized linear models
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Clinici,preclinici,neurowetenschappers,psychologen,radiologen