< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Carine Dochez

  • Onderzoeksdoeleinden:De kwaliteit en duurzaamheid van immunisatieprogramma's en -diensten verbeteren, voornamelijk in lage- en middeninkomenslanden.Belangrijke activiteiten zijn onder meer:(1) samenwerking met universiteiten en hogescholen in de betrokken landen om curriculum over immunisatie te moderniseren; (2) versterking van de capaciteit van werknemers in de gezondheidszorg op alle niveaus van het vaccinatieprogramma door verschillende soorten cursussen en workshops te organiseren; (3) versterking van de capaciteit van de nationale technische adviesgroepen (NITAGs) voor immunisatie; (4) operationeel onderzoek om het niveau van aarzeling/acceptatie van vaccins te beoordelen.
  • Trefwoorden:VACCINATIEPROGRAMMA, VACCINEERBARE ZIEKTEN, VACCINOLOGIE, Biologie
  • Disciplines:Gezondheidswetenschappen niet elders geclassificeerd, Vaccinologie, Epidemiologie
  • Onderzoekstechnieken:Ontwikkelen curriculum vaccinologie.Faciliteren werkgroepen.Vragenlijsten en qualitatief onderzoek bij doelgroepen.Focus groep discussies.Diepte-interviews.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academia.Managers en personeel immunisatie programma.Leden van technische adviesgroep voor immunisatie (NITAGs).