< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Carola Strobl

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Computergesteund taalonderwijs: het efficient en effectief gebruik en de ontwikkeling van online resourcen voor tweedetaalverwerving, met specifieke aandacht voor (academische) schrijfvaardigheid en multimodaal feedback;Samenwerking, peer review en cross-level peer tutoring in functie van schrijfvaardigheid in een tweede taal;Het invloed van een buitenlandverblijf op de schrijfvaardigheidsontwikkeling van taalstudenten;Corpusgebaseerde (contrastieve) analyse van geschreven leerderstaal en de ontwikkeling ervan, met specifieke aandacht voor het gebruik van cohesiemiddelen (talen: Duits, Engels);Corpusgebaseerde analyse van verschillen in het gebruik van cohesiemiddelen tussen talen in vertaalcontext (talen: Duits, Nederlands).
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):CORPUSLINGUISTIEK, VERTAALWETENSCHAP, TAALKUNDIGE ANALYSE, TALEN (BUITENLANDSE), TAALONDERWIJS, Letteren
  • Disciplines  (University of Antwerp):Duitse taal, Contrastieve linguïstiek, Corpuslinguïstiek, Taalverwerving, Tekstlinguïstiek, Vertaal- en tolkwetenschappen
  • Disciplines  (Ghent University):Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Communicatiewetenschappen, Andere media en communicatie, Media studies, Journalistiek en professioneel schrijven
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Methodes voor dataverzameling:- Aanmaak, annotatie en analyse van geschreven leerderstaal (Exmaralda, LancsBox);- Opname van schermactiviteiten en gesproken commentaar tijdens schrijf- en vertaalactiviteiten voor procesanalyse (Morae, MyMediasite);- Vragenlijsten en focusgroepgesprekken voor onderzoek naar tevredenheid, attitude, zelfinschatting, taalgebruik, etc. Visualisering en analyse van quantitatieve data (SPSS)Qualitatieve data-analyse m.b.v. NVivoMixed-method studies aan de hand van qualitatieve alsook quantitatieve data-analyse van (schrijf-)processen en producten.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Taal- en vertaalstudenten en docenten secundair en hoger onderwijs