< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Christ'l De Landtsheer

  • Onderzoeksexpertise:Lezingen en (project)onderzoek in het domein van politieke communicatie met name over politieke psychologie en de rol van persoonlijkheid in de politiek (psychologisch aspect), retoriek en politieke metaforen (taalkundig aspect), kinderen en politiek (politieke socialisatieaspect), politiek impressiemanagement (aspect politiek marketing) en kwaliteit van politieke websites (aspect nieuwe media).
  • Trefwoorden:POLITIEK EXTREMISME, POLITIEKE METAFOREN, POLITIEKE COMMUNICATIE, BELGISCHE POLITIEK, POLITIEKE LEIDERS, POLITIEKE MARKETING, POLITIEKE PSYCHOLOGY, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie, Geschiedenis, Talen, Literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Methodenpluralisme geldt met gebruik van zowel (kwantitatieve en kwalitaieve) inhoudsanalyse als experimenten en surveys.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Non-profit organisaties.