< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Elly Marcq

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn translationeel onderzoek focust zich op de ontwikkeling van nieuwe combinatie therapieën voor de behandeling van maligne pleuraal mesothelioom. Met zowel in vitro als in vivo onderzoek gaan we na hoe ons eigen immuunsysteem kan gebruikt worden om kanker te bestrijden. Kankercellen hebben allerlei mechanismen ontwikkelt om aan ons immuunsysteem te onstnappen zodat een tumor kan blijven groeien. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe dat tumor-geïnduceerde immuunonderdrukking kan worden voorkomen en hiervoor onderzoek ik vnl. immuuncheckpoint inhibitie, zowel in vitro als in vivo. Anti-angiogene behandeling en beweging worden ook onderzocht als potentieel interessante strategieën voor een combinatie met immuuncheckpoint inhibitie. Een anti-angiogent behandeling zou de tumorvasculatuur beïnvloeden en mogelijks de tumorgroei kunnen afremmen. Beweging zou mogelijks de tolerantie en werking van combinatietherapieën kunnen bevorderen. Dit alles wordt onderzocht in muismodellen en in in vitro celkweken.
  • Trefwoorden:KANKERIMMUUNTHERAPIE, IMMUNE CHECKPOINT INHIBITOR, MESOTHELIOOM, TUMORANGIOGENESE, Geneeskunde
  • Disciplines:Anesthesiologie, Bio-informatica en computationele biologie, Biomechanica, Biofysica, Cardiale en vasculaire geneeskunde, Dermatologie, Diagnostiek, Endocrinologie en metabole ziekten, Gastro-enterologie en hepatologie, Gerontologie en geriatrie, Gynaecologie en verloskunde, Hematologie, Immunologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen, Laboratoriumgeneeskunde, Medische biochemie en metabolisme, Medische beeldvorming en therapie, Medische systeembiologie, Microbiologie, Moleculaire en celbiologie, Morfologische wetenschappen, Neurowetenschappen, Oncologie, Oftalmologie en optometrie, Orthopedie, Otorhinolaryngologie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Pediatrie en neonatologie, Fysiologie, Psychiatrie en psychotherapie, Regeneratieve geneeskunde, Respiratoire geneeskunde, Heelkunde, Tropische geneeskunde, Urologie en nefrologie, Andere klinische wetenschappen, Forensische geneeskunde, Verpleegkunde, Voeding en dieetkunde, Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen, Andere paramedische wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:- in vivo onderzoek: subcutane injecties, intraperitoneale injecties, intraveneuze injecties, cardiale perfusie, tumorgroei monitoren, overleving opvolgen- in vitro onderzoek: celkweek, co-cultuur tumorcellen en immuuncellen, live cell beeldvorming met Incucyte ZOOM software, multicolor flowcytometrie (FlowJo analyse), SRB test om inhibirende concentraties van behandelingen te bepalen, ELISA- immuunhistochemie en immuunfluorescentie voor de tumor micro-omgeving, tumorvasculatuur en perfusie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- kankeronderzoekers- immunologen- celbiologen