< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Erik Franck

  • Onderzoeksexpertise:Erik Franck is verpleegkundige (KdG Hogeschool, 1997), Licentiaat in de klinische psychologie (UGent, 2001), Erkend Cognitief Gedragstherapeut (UGent, 2006) en behaalde een doctoraat in de psychologische wetenschappen (Universiteit Gent België, 2007). Hij heeft bijna 20 jaar ervaring in de (mentale) gezondheidszorg zowel in de acute zorg (Universitair Ziekenhuis Antwerpen, GZA ziekenhuizen) als in de eerstelijns zorg (Privépraktijk, 2003). Sinds 2013 is hij verbonden aan de Vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC) waar hij - samen met collega Peter Van Bogaert - verantwoordelijk is voor de onderzoeksgroep Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC). Hij begeleidt diverse cursussen binnen de masteropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde, zoals management en innovatie - deel peoplemanagement; Interprofessioneel samenwerken in de Gezondheidszorg; en Academische vorming. Daarnaast was hij lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie waar hij ook als erkend supervisor gedragstherapeuten in opleiding aan de Universiteit Gent superviseert. Erik Franck zijn onderzoeksthema's zijn gericht op professioneel welbevinden van artsen en verpleegkundigen - in de opleidings- en werkcontext en de relatie met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid; samenwerking in complexe werkomgevingen; en leiderschap in Gezondheid en zorg. Hij is promotor van 6 doctoraatsprojecten [twee afgerond: Nina Geuens (2018); Bart Geurden (2016)].
  • Trefwoorden:VERPLEEGKUNDIG ONDERWIJS, LEIDERSCHAP, PSYCHOLOGISCHE KWETSBAARHEID, VERPLEEGKUNDE, MANAGEMENTONDERWIJS, PSYCHOPATHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, Psychologie
  • Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Kwantitatief onderzoek; Cross-sectioneel onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Nederlands, Engels. Zorginstellingen (en afdelingen) die advies en opleiding wensen rond workforce management.