< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Eva Kyndt

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Eva Kyndt is als hoofddocent verbonden aan het departement Opleidings en onderwijswetenschappen. Zij verdedigde in 2011 haar doctoraat in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. In dit doctoraat onderzocht ze welke persoonlijke eigenschappen en contextfactoren belangrijk zijn voor de studieaanpak van studenten in het hoger onderwijs. Naast haar onderzoek binnen de context van het hoger onderwijs legde Eva Kyndt zich ook toe op het onderzoek naar het leren en ontwikkelen van werknemers. Haar huidig onderzoek combineert pedagogische en psychologische inzichten op het domein van Human Resource Development & Management. Specifieke onderzoeksthema’s omvatten maar zijn niet beperkt tot ‘informeel leren van werknemers’, ‘de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt’, ‘participatie aan formele leeractiviteiten’, ‘transfer of training’, 'kennismanagement' en sociale netwerken in organisaties.
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):DUAAL LEREN, WERKPLEKLEREN, SOCIAAL LEREN, NETWERKANALYSE, LOOPBAANTRANSITIES, LEVENSLANG LEREN, KENNISMANAGEMENT, HUMAN RESOURCES, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines  (KU Leuven):Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Biologische en fysiologische psychologie, Klinische en counseling psychologie, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Algemene psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Psychologische methoden, Sociale psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Onderwijs, cultuur en maatschappij, Onderwijskunde, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Ouderschap en gezinseducatie
  • Disciplines  (University of Antwerp):Onderwijs- en schoolpsychologie, Werk- en organisatiepsychologie, Volwassenenonderwijs, Permanente educatie en levenslang leren, Hoger onderwijs, Onderwijssystemen niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Onderzoeksdesign: Quasi-experimenten, longitudinale designs, survey Statistische analyse: e.g. Multilevel analyse, Latent growth /change modelling, Structural equation modelling, Sociale Netwerk Analyse, Meta-analyse, Item response theory Qualitative analyse: Inhoudsanalyse, Narrative systematische review AI (neural network analyse)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Organisaties: HR-professionals, L&S professionals, coaches, trainers, consultants. Onderwijs: Leerkrachten, directie, & pedagogisch begeleiders.