< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Francis Van Loon

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar de verhouding tussen recht en samenleving, zowel fundamenteel en beleidsgericht.
  • Trefwoorden:IMPACTEVALUATIE, JURIDISCHE ETHIEK, VREDEGERECHTSHOVEN, RECHTSBIJSTAND, EVALUATIE, JURIDISCHE BEROEPEN, Algemene en logistieke diensten
  • Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Rechten, Andere rechten en juridische studies, Algemene en logistieke diensten
  • Onderzoekstechnieken:- Kwantitatief en kwalitatief empirisch onderzoek- Comparatief onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Overheden en overheidsinstanties (federaal, gewesten, lokaal)- Rechtbanken, hoven, balies- Instanties die regelgeving uitvaardigen - Juridische beroepen